MT118 Tarix fani o’qituchilari guruhi uchun mutaxasislik fanlaridan


Download 153.92 Kb.

bet1/3
Sana10.01.2019
Hajmi153.92 Kb.
  1   2   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT118 Tarix fani o’qituchilari guruhi uchun mutaxasislik fanlaridan MT118 Tarix fani o’qituchilari guruhi uchun mutaxasislik fanlaridan 

© Tarixda O’zbekiston hududida mavjud bo’lgan davlatlarni o’rganishda siyosiy sabablarga ko’ra qaysi ibora ishlatilmagan? J: «O’zbek 

davlatchiligi tarixi»  © Mamakatimiz va chet el olimlarining eng qadimdan hozirgi kungacha o’zbek xalqi tarixi bo’yicha amalga oshirgan tadqiqotlarini tahlil 

qilish asosida ularning batafsil bibliografiyasini va ilmiy tarixshunosligini yaratish kimning vazifasi etib belgilandi? J: O’zbekiston 

Respublikasi FA Tarix institutining 

© O’zbekiston Respublikasi FA Tarix instituti faoliyatini takomillashtirish to’g’risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori qachon qabul 

qilingan? J: 1998 yil 27 iyul © Islom Karimovning «Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q» asari nechanchi yilda nashr etilgan? J: 1998 yil 

© Vazirlar Mahkamasining 315-sonli qaror bo’yicha Buxoro, Urganch, Toshkent 

shaharlarida qaysi o’quv yilida tarix fani bo’yicha ixtisoslashtirilgan maxsus maktablar tashkil etildi?  J:  

1998-1999 o’quv yilida  

© O’zbekiston Respublikasi FA Tarix institutining bo’limlari qaysi shaharlarda bor? J: Nukus, Samarqand  

© Islom Karimovning «Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q» asarida olimlarimizga qaysi asosiy talab qo’yildi?  

 J: Haqqoniy va sharafli tariximizni respublika yoshlariga lo’nda asosli qilib yetkazib berish © Islom Karimovning «Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q» asarida tilga olingan asosiy muammoni aniqlang. J: O’zbekiston tarixining dolzarb 

muammolari ©  Prezidentimizning    "Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo’q"  deb  atalgan  maqolalari  qaysi  jurnalda  bosilib  chiqqan  edi?  J:  "Muloqot"  jurnalida 

(1998 yil, 5-son) © Har olti oyda akademik Yahyo G’ulomov nomidagi respublika ilmiy seminari qancha muddatda tashkil etilmoqda? J: Har 6 oyda yilda bir 

marta 


© Markaziy Osiyo hududida tashkil topgan ilk davlatlar nomi to`g`ri keltirilgan javob variantini aniqlang. J: Katta Xorazm va Baqtriyа 

© O’zbek davlatchiligi haqidagi asosiy manba? J: Avesto 

© O’zbekiston tarixi taraqqiyoti necha davrga bo’lib o’rganiladi?      J: 5 davrga 

© Makedoniyalik Aleksandrning 0‘rta Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma’lumotlarni qaysi tarixchining asarlaridan bilib olamiz?  J: 

Arrian 


© Yurtimizda qaysi davrga oid yodgorliklarni yuzdan ortiq uchratishimiz mumkin? J: Mezolit 

© Tolalar va jundan kiyim- kechak tayyorlash tarmog'i qaysi davrning muhim kashfiyoti hisoblanadi? J: Neolit 

© O'rta Osiyoda ilk davlat alomalat lari qaysi asrlarga kelib uchraydi? J: Mil. avv. IX-VIII 

© Ilk marotaba "Avesto"ning alohida qismlarini tarjima qilish baxtiga muyassar bo’lgan A.Dyuperron qaysi millat  vakili bo'lgan? J: fransuz 

© Qadimgi bitiklarni o’rganish bilan quyidagi qaysi maxsus fan shug’ullanadi? J: Epigrafika 

© Zamonbobo manzilgohi Buxoro viloyatining qaysi tumanida joylashgan? J: Qorako’l 

© Sopollitepa manzilgohi Surxondaryo viloyatining qaysi tumanida joylashgan? J: Sherobod 

© Sobiq mustabid tuzum davrida xalqimiz boshidan kechirgan voqealardan eng asosiysi quyidagi javoblarning qaysi birida berilgan? J: 

Milliy ma’naviyatimizni rivojlantirishga yo’l qo’yilmagani  © Qaysi millatni o’zingga tobe qilmoqchi, bo’ysindirmoqchi bo’lsang…? J: Milliy qadriyatidan, tarixidan, ma’naviyatidan judo qil 

© Inson o’zligini chuqurroq anglasa, qadimiy tariximiz, boy merosimiz va madaniyatimizni asrab, chuqurroq o’zlashtirsak? J: 

Ma’naviyatimizni asrab-avaylaydi   

 © Islom konferensiyasi tashkilotining AYSESKO tuzulmasi qaysi soha taraqqiyotini rivojlantirish maqsadida tuzilgan? J: Ta’lim, fan, 

ma’naviyat 

 

 © Ma’naviyatning shakillanishiga asos bo’ladigan mezon qaysi javobda to’g’ri berilgan? J: Ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko’hna tarixiy yodgorliklar 

© “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida ma’naviyatga qanday ta’rif berilgan? J: «Ma’naviyat-insonni ruhan poklanish, qalban 

ulg’ayishiga chorlaydigan,odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan beqiyos 

kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir» 

© Prezident I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat- engilmas kuch”asarining tuzilishi qaysi javoblar to’g’ri berilgan J: Muqaddima, to’rt 

bob, xotima © Yurtboshimiz “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarida hayotiy qarashlarni necha guruhga ajratadi J: Ikki guruhga 

© Imom Buxoriy vafot etgan 870 yilda... J: Imom Motrudiy tavallud topgan 

© “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo’lmaydi. Bu – sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi” – degan iqtibos 

Prezidentning qaysi asariga tegishli? J: “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” © Globallashuv -bu avvallo... J: Hayot sur’atlarining beqiyos darajada tezlashuvi  

© Amerikalik fan tarixchisi Sarton tomonidan qaysi asrni “Beruniy asri” deb ta’riflagan? J: XI asrni 

© Eng buyuk jasorat nima? J: Ma’naviy jasorat 

© “El -yurt” tayanchi yodgorligi qayerda barpo etilgan? J: Qarshida 

© Alisher Navoiyga qaysi shaharda yodgorliklar qo’yilgan? J: Moskva, Tokio, Boku 

© Xorazm diyoridan olis Arabistonga borib, arab tili grammatikasini mukammal tarzda ishlab chiqqan olim kim? J: Maxmud Zamaxshariy 

© “Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch” asarida keltirilgan ma’naviy jasorat timsollari kimlar? J: Ya. G’ulomov, Zulfiyaxonim, 

O.Sharafiddinov © O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Umumiy o’rta ta’lim to’g’risidagi Nizom»i qachon e’lon qilingan? J: 1998 yil 

© Davlat ta’lim stanlartlarini tasdiqlash to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qachon e’lon qilingan? J: 

1999 yil 16 avgust © Davlat  ta’lim stanlarti o’quvchining nimasini aniqlaydi? J: Bilim, ko’nikma, malakasini 

© Bilim bu? J: Bilim-qotib qolmagan izchil tushuncha bo’lib, insonlar tomonidan mavjud bilim va xodisalarni, tabiat va jamiyat 

qonunlarini bilish maxsulidir.  O’zlashtirilgan bilimlar xosil qilinadigan ko’nikma va malakalar uchun asos bo’lib xizmat qiladi. 

© Ko’nikma bu? J: Ko’nikma-xarakatlarni samarali bajarish imkoniyati bo’lib, yangi sharoitlarda inson tomonidan, ma’lum darajada o’ylab 

bajariladigan xarakat yoki bilimlarni egallashdir. © Malaka bu? J: Malaka-yuqori o’zlashtirganlik darajasiga ega bo’lgan xarakatlar yig’indisi bo’lib, maqsadli xarakatlarning inson tomonidan 

qisman avtomatik ravishda (ko’p marotalab takrorlanishi natijasida) bajarilishidir © Davlat ta’lim standartlari o’quvchilar o’zlashtirgan bilim, ko’nikma va malakalarining qanday darajasini aniqlaydi? J: Minimal 

© Xarita ustida ishlay oladigan, tarixiy voqealar yuzasidan mustaqil mulohaza yurita oladigan o’quvchida qaysi qobiliyat shakllangan deyish 

mumkin?  J: Ko’nikma © Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining tayanch o’quv rejasiga asosan tarix ta’lim yo’nalishi bo’yicha xaftasiga qancha o’quv 

soati ajratilgan? J: 13 soat © Umumiy o’rta ta’lim maktablarida tariх fanidan jami -….. sоat хajmdagi mavzu оptimallashtirildi J: 59 sоat хajmdagi 55 ta mavzu 

© Ilk o`rta asrlarda Uyg'ur yozuvi asosida qaysi yozuv shakillandi? J: Mo'g'il va manjur yozuvi  

© Me’yor, namuna, o’lchovni belgilovchi tushuncha bu? J: “Standart” tushunchasi  

© Ilk o`rta asrlarda Sug'dlarning kattagina guruhi qaysi podsholik qarorgohida yashaganlar? J: Turk xoqonligi qarorgohida  

© Angliyaning Shimoliy Amerikadagi 1-mustamlakasiga qachon asos solingan?  J: XVII asr boshlarida 

© Quyidagi atamalardan qaysi biri “zabt etib olish” degan ma’noni bildiradi?  J: “konkista” 

© “Edikt” nima?  J: Qirolning alohida muhim farmoni 

© Quyidagi qaysi olim 5 oylik tergovlardan so`ng o`z g`oyalaridan voz kechisga majbur bo`lgan edi? J: G. Galiley 

© “Diktatura” so`zi lotinchadan tarjima qilinganda qanday ma’noni bildiradi? J: cheklanmagan hokimiyat 

© 6-sinf Tarix fani mazmuni J: Jahon tarixining qadimgi davridan to 5 asrlargacha 

© “O’zbek ta’lim modeli”ning afzalliklari jahon miqiyosida tan olingan anjuman qachon bo’lib o’tdi? J: 2012 yil 16-17 fevralda 

© Davlat ta’lim standartlariga muvofiq maktabda tarix fani tuzilishi qaysi yo’nalishni tashkil etadi? J: Jaxon tarixi, O’zbekiston tarixi 

© Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti bo’yicha “Jaxon tarixi”ni o’qitish nechanchi sinflarda amalga oshiriladi? J: 5-9 sinflarda 

© O’zbekiston Respublikasi umumiy ta’lim maktablarida tarix o’qitish qanday qonuniy asoslanadi? J: O’quv reja asosida 

© Umumiy o’rta ta’limning davlat  ta’lim standartlari... J: o’quvchilar umumta’lim tayyorgarligiga, saviyasiga qo’yiladigan majburiy 

minimal darajani belgilab beradi. © Turk hoqonligining chorvodor aholisi qadimdan qaysi dinga e'tiqod qilib kelishgan? J: Shomonlik 

© Ilk o'rta asr ganchkorlik san'atining nodir yodgorlik na'munalari qaysi yodgorlik orqali tadqiq etilgan? J: Varaxsha tog' topilmalari orqali  

© Muhammad s.a.v. vafot etganidan so'ng kim halifa deb e'lon qilindi? J: Abu Bakr 

© Halifa Muoviya bo'yrig'i bilan 673-yil  Amudaryodan kechib o'tgan sarkardani aniqlang? J: Ubaydullox ibn Ziyod 

© 2001 yilda nashr etilgan “O’zbek davlatchiligi tarixi” asarining muallifi kim? J: Azamat Ziyo 

© “Drakоn qоnunlari” qaеrda tuzilgan? J: Afinada 

© Yunоn hayotining haqiqiy qоmusi dеb sinalgan shaxsni aniqlang. J: Aristоfan     

© Sеnat dеb nоmlangan yig’in qaysi davlatda paydо bo`lgan? J:  Rimda 

© Хivadagi birinchi tоsh bоsmaхоnaning  asоschisi kim?  J: Оtajоn Abdalоv 

© “Dekret” so`zi lotinchada qanday ma’noni bildiradi? J: farmon, qaror 

© O`ttiz yillik urushdagi g`alaba tufayli Yevropadagi siyosiy gegimonlik qaysi davlat qo`liga o`tdi? J: Fransiya 

© O`ttiz yillik urushdan so`ng quyidagi qaysi davlatning mustaqilligi tan olingan?  J: Shveytsariya 

© Gugenotlar kimlar?  J: fransuz protestantlari 

© “U hamma uchun fikr erkinligini talab qildi va shu talabi uchun qatl etildi”.Yuqoridagi so`zlar qaysi buyuk allomaning haykali poyiga 

yozilgan? J: Jordano Bruno © 1649-yil yanvarida Angliya qirol Karl I qatl etilgan edi. Rossiyada bu vatqda qanday voqea yuz berdi?  J: “Sobor Nizomi” qabul qilindi.   

© Hozirgi zamon didaktikasi va metodikasida predmetlararo, kurslararo va bir o’quv predmeti ichidagi  aloqalarni o’rnatish masalasi 

ta’limda qanday yondashish deb nomlanadi?   J: Integrasion yondashish © O’quvchilarda tizimli (sistematik) bilim, tushuncha va dunyoqarash g’oyalarni shakllantirish uchun nima zarur? J: Fanlararo va kurslararo 

aloqalar bog’lash © Karta, rasm, jadvallar, video yozuvlar tarix ukitishning kanday turi hisoblanadi? J: Yordamchi material 

© Tarix darsligining asosiy vazifalari nimalardan iborat? J: Axborot manbai, majburiy o’quv materiali yig’indisi, nazorat, tarbiyalovchilik 

vositasi, mustaqil o’rganish vositasi © Maktabda tarix o’qitishda qo’llaniladigan manbaga nimalar kiradi? J: Darslik  matni, tarixiy xujjatlar, ilmiy ommabop, badiiy –tarixiy 

adabiyotlar va boshqlar © Illyustrastiya materiallari qanday turlarga bo’linadi? J: O’tmishdagi buyum yodgorliklar, portretlar, karikaturalar, xujjatlar 

© Strabon asarini belgilang? J: “Geografiya” 

© “Tarixiy yilnomalar” asari muallifi kim? J: Sim Szyan 

© Arablar 654-yilda qaysi shahrni qo'lga kiritadi?           J: Maymurg'ni 

© Qutayba ibn Muslim tomonidan Samarqand qachon qo'lga kiritildi? J: 712-yilda 

© Odamlar qiyofasi, kelib chiqishi va rivojlanishini o‘rganadigan fanni    aniqlang? J: Antropologiya 

© Qadimgi jangоvar оtlar ustidagi va ko’kragidagi tеmirdan to’qilgan harbiy anjоm nima dеb nоmlagan?    J: bargustivоn 

© Amudaryo хazinasidagi buyumlarni qarоqchilardan tоrtib оlib, o’z egalariga qaytargan shaхsni aniqlang? J:  F.Bеrtоn 

© Behistun yozuvlarida Xorazmning qanday nomlanganini aniqlang? J: Xvarazmish 

© «Baqtriya bo‘ylab daryolar oqadi, ular Oksga qo‘shiladi: Ox, Dargomon, Zariasi, Artamis, Dargit daryolari». mazkur ma’lumotlar kim 

tomonidan berilgan? J:  Kvint Kursiy Ruf. © Arablar quyida ko`rsatilgan shaharlardan qaysi birini birinchi bo`lib bosib olganlar? J: Buxoro 

© Rivojlangan O`rta asrlardagi turkiy davlatlarning qaysi birida podsholar “go`rxon” nomida yuritilgan? J: Qoraxitoylarda 

© Leonarda da Vinchi qaysi san’at turini “san’atlar malikasi” deb atagan? J: rassomchilikni 

© Zamondoshlar quyidagi qaysi asarga “shu xildagilarning yagonasi” deb ta’rif berishgan? J: “Sikstin Madonnasi” 

© Mikelanjelo qaysi san’at turini “san’atlar ichida birinchi” deb hisoblagan? J: haykaltaroshlikni © «Qonunlar haqida kitob» va «Yoshlarning aqli haqida kitob» asarlari muallifi kim?  J: Abu Nasr Farobiy 

© «Kitob ar-ruxoma» va «Kitob at-tarix» asarlari qaysi mutafakkir qalamiga mansub? J: Muso al-Xorazmiy 

© Quyidagi qaysi alloma "Muallim us soniy" unvoniga sazovor bo`lgan edi?  J: Farobiy 

© «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» va «Munajjimlik san’atidan boshlang’ich tushunchalar» asalarining muallifi? J: Beruniy 

© O`rta asrlar xattotlaridan kim “Kotiblar  qabilasi” va “Xattotlar sultoni" degan yuksak va ulug` nomlarga sazovor bo`lgan? J: Sulton Ali 

Mashxadiy © Mahmud Zamaxshariyning arab tili fonetikasi va morfologiyasiga bag’ishlangan asarini belgilang? J: “Al-Mufassal” 

© Buyuk allomalardan qaysi biri "Arab va g'ayri arablar ustozi", "Xorazm faxri" kabi sharafli nomlar bilan ulug'langan? J: Abulqosim 

Mahmud az-Zamaxshariy © Abu Nasr Farobiy “Tarix fani shohlar, hukumdorlarning tarjimai holini emas, balki mamlakat tarixini o’rganish kerak”. Bu fikr qaysi 

mutafakkir tomonidan ilgari surilgan? J: Alisher Navoiy © 1998 yil oktyabrida Respublikamizda quyidagi qaysi allomalarining tavalludlari tantanali nishonlanadi? 1. Ahmad Farg’oniy  2.Al-

Xorazmiy 3. Imom al-Buxoriy 4. Abu Mansur al- Motrudiy J: 1,3 © Respublikamizda Xorazm Ma’mun akademiyasining 1000 yilligi qachon nishonlanadi? J: 2006 yilda 

© Quyidagi asarlardan qaysi biri Abu Mansur al- Maturidiy qalamiga mansub 1. “Kitob at-Tavhid” 2. “Hikmat” 3. “Kitob at- shifo” 4. 

“Tavilot ahl-as-sunna” J: 1,4 © Qaysi yilda Al-Farg'oniy rahbarligida Nil daryosi sohilida qurilgan qadimgi gidrometr-daryo oqimi sathini o'lchaydigan “Miqyos an-Nil” 

inshoati va uning darajoti qayta tiklandi?  J: 861-yilda © Abu Nasr Farobiy qancha asar yozib, o'rta asr fan va madaniyatiga ulkan hissa qo'shdi?  J: 160 dan ortiq 

© Qaysi matematik va astronom “Aflotuni zamon”deb ulug’langan? J: Qozizoda Rumiy 

© O’z davrining “Ptolomeyi” deb kim ulug’langan? J: Ali Qushchi 

© “Din va millatni hujjati” degan yuksak unvonga sazovor bo’lgan alloma kim? J: Burxoniddin Marg’inoniy 

© Abu Ali Ibn Sinoga qaysi davlatda haykal o’rnatlgan? J: Belgiyada 

© “Bayt ul-hikmat” qachon tashkil topgan?  J: IX asrda    

© “Al- jabr” asari qachon Ispaniyada lotin tiliga tarjima qilinadi?  J: XII asrda   

© Islom ta’limotining me’yorlarini ko’rsating? J: Poklik, rostgo’ylik, g’amxo’rlik, halollik, xiyonat qilmaslik  

© Shariatning asosiy unsurlarini ko’rsating? J: Shariat - yo’l, Olloh tomonidan belgilangan qoidalar 

© Tasavvuf qanday ta’limot? J: Ilohiyot olami, inson ma’naviyаti, ruhiyаti, ehtiyojlari va uning xudoga munosabati haqidagi ta’limot. 

© Naqshbandiyа tariqatining bosh g`oyаsi qanday ataladi? J: Dil bayori dast bakor  –  qalbing ollohda, qo`ling mehnatda bo`lsin. 

© Tasavvufning asosiy arkonlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan? J: Axloq, muxabbat, komil inson. 

© Komil inson atamasi ilk bor qaysi mutasavvuflar-ning asarlarida qo`llanilgan? J: Boyаzid Bistomiy va Abulqosim Kushayriy 

© Tasavvufda Xudoni anglashning nechta yo`li bor? J: 4 ta  

© Bahovuddin Naqshbandga qadar Naqshbandiyа tariqati qanday nomlangan? J: Xojagoniyа. 

© Naqshbandiyа tariqatining asoschilari kimlar? J: Yusuf Xamadoniy, Abduxoliq G`ijduvoniy, Bahovuddin Naqshband. 

© Qodiriyа tariqatining asoschisi kim? J: Abdulqodir Giloniy 

© Islom dinining vujudga kelish davrini to’g’ri ko’rsating? J: VII asrning birinchi yarmi 

© Qur’on to’plamining birlamchi nomlanishini toping? J: Usmon Musxafi 

© Islom falsafasining ilk shakli qaysi ekanligini aniqlang? J: Kalom 

© Turkiy tasavvuf she’riyatining atoqli vakili kim? J: Ahmad Yassaviy 

© “Kudungar” degan atama bilan yuritilgan kasbni belgilang? J: matoga ohor beruvchi 

© "Dil ba yoru dast ba kor ("ko'ngil Allohda bo'lsin-u, qo'l   ish bilan band bo'lsin") degan hikmatlar qaysi tasavvuf ta'limoti namoyandasiga 

tegishli?  J: Bahouddin Naqshbandga © Tasavvuf qoidalariga amal qilib yashash, ya'ni komil inson darajasiga erishishni ko'rsatuvchi to'g'ri yo'l qanday atalgan? J: tariqat 

© VIII asr oxiri IX asr boshlarida Arab xalifaligi … J: O’z qudratining yuqori chuqqisiga erishdi 

© O`rta Osiyoda kuyidagi tasavvuf tarikatlarining -…………… mavjud bo`lmagan? J: Suxravardiya. 

© Yusuf Hamodaniy qaysi shaharda vafot etgan? J: Bomiyonda 

© «O’zbek xalqining  shakllanish jarayoni» kitobining  muallifi kim? J: K.Shoniyozov 

© «O’zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi» kitobining  muallifi kim? J: A.Asqarov 

© O’zbek xalqi etnogenezining ilk nuqtasi antik davrda ro’y bergan  degan g’oya muallifi kim? J: S.P.Tolstov 

© O’zbek xalqi  etnogenezining  ilk nuqtasi  turk  xoqonligi  deb hisoblovchi  olimni aniqlang? J: A.Yu.Yakubovskiy 

© O’zbek xalqi  etnogenezining  ilk  nuqtasi bronza  davri  so’nggi  bosqichlarida  deb  hisoblovchi  olim qaysi? J: A.Asqarov 

© O’zbek xalqi etnogenezining  uzil-kesil  shakllanishi  qachon  ro’y  bergan? J: XI asr 

© Markaziy Osiyoda antik  davrning o`rtalarida vujudga kelgan ilk mahalliy turkiyzabon  etnik qatlamni aniqlang? J: qang`arlar 

© O`zbeklarning elat sifatida shakllanishi qaysi davlat davrida o`zining nihoyasiga etgan? J: Qoraxoniylar 

© Ilk o`rta asrlarda elat sifatida shakllangan o`zbek va voha tojiklarining antropologik qiyofasini aniqlang? J: Pomir-farg`ona tipi 

© O`rta Osiyoga uyushtirilgan arab bosqini  mintaqamizning etnik tarkibida qanday ta’sir o`tkazdi? J: arablar kam sonli bo`lganligi tufayli, 

sezilarli ta’sir o`tkazmadilar © «O’zbek» atamasinini O’zbekxon nomi bilan bog’lagan dastlabki tarixchi olim kim? J: Hamidulloh Qazviniy 

© Abulg’ozi Bahodirxon o’zining “Shajarai turk” asarida nechta turkiy urug’ni tilga oladi? J: 92 ta 

© O’zbek xalqining qadimgi ajdodlari kimlar? J: Sak-massagetlar, baqtriyaliklar, kushonlar 

© O`zbek elati tarkibiga kirgan urug`lar qanday  til lahjalarida so`zlashganlar? J: qipchoq, o`g`uz va qorluq-chigil 

© «Qadimgi turklar» asarining muallifini aniqlang? J: L.N.Gumilyev 

© Etnik jarayonga ta’rif bering? J: Kelib chiqishi bir-biriga yaqin bo’lgan turli qabila va elatlarning asrlar davomida qo’shilib borishi 

© Etnik munosabatlar bu? J: Aholining o’zaro aloqalari 

© Migratsiya nima? J: ko’chish 

© Somoniylar davlatida turkiy elatlarning tutgan mavqeini aniqlang? J: turkiylar mamlakat harbiy qo`shinining asosini tashkil etganlar © “Abdullanoma” asarining ikkinchi nomini ko`rsating. J: “Sharafnomaiy shohiy” 

© Narshaxiyning «Tarixi Buxoro» asari kim tomonidan fors tiliga tarjima qilingan? J: Abu Nasr Qubaviy  

© Mamlakatimizda Ko`kaldosh nomi bilan atalgan madrasa mavjud bo`lgan shaharlarni toping? J: Toshkent, Buxoro 

© Movarounnahr hududida qurol-yarog’ yasaladigan markaz qaysi shahar edi? J: Samarqand 

©  “Agar bizning quvvat va qudratimizga ishonmasang, bizning imoratlarimizga boq!”  so`zlari qaysi imorat peshtoqiga yozilgan? J: 

Oqsaroy 


© Toshkent shahrida joylashgan obidalar yozilgan qatorni aniqlang? J: Ko`kaldosh madrasasi, Abulqosim madrasasi,  Shayx Hovandi Tohur 

majmuasi © Sherdor madrasasi  peshtoqidagi she’r kimga atalgan? J: Yаlangto`sh Bahodir   

© Hunarmandchilikda ip yigiruvchilarning asosiy xom-ashyosini nimalar tashkil etgan? J: paxta, jun va ipak 

© Binokorlikda sinchkori imoratlar qachondan boshlab keng tarqaldi? J:  X asrdan 

© Somoniylar me’morchiligining noyob durdonalaridan biri hisoblangan Arabota Maqbarasi qayerda joylashgan? J: Timda 

© Arabota maqbarasi qaysi yillarda qurilgan? J: 977-978 y 

© Minorai Kalon qachon va qayerda qurilgan? J: 1127 yilda Buxoroda  

© O’rta asrlada Mavoraunnaxrda hunarmandchilik sohasida qaysi yo’nalishlar yetakchi o’rin egallagan edi? J: To’qimachilik, kulolchilik, 

chilangarlik, temirchilik va binokorlik © Bolaliktepa yodgorligini o’rgangan tadqiqotchi olim? J: L.Albaum,  

© XIX asr 40-yillarida Samarqand hunarmandchilik sohasida o`zining nimasi bilan mashhur edi? J: qog`ozi 


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling