Мустақил таълим мавзулари


Download 15.32 Kb.
Sana03.11.2019
Hajmi15.32 Kb.

Мустақил таълим мавзулари

 1. Umumishlab chiqarish xarajatlari hisobi va ularni taqsimlash usullari

 2. Yordamchi ishlab chiqarish hisobi.

 3. Ma’muriy islohotlari sharoitida davr xarajatlari tarkibi va ularni hisobga olish.

 4. Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar va ularni hisobga olish.

 5. Moliyaviy faoliyat bo‘yicha daromadlarni hisobga olish tartibi.

 6. Tayyor mahsulotlarni omborda va buxgalteriyada hisobga olish.

 7. Tayyor mahsulotni sotilishi va uni hisobga olish.

 8. Iqtisodiyotning hozirgi sharoitida korxonalarda pul mablag‘lari hisobi.

 9. Kassa muomalalarini tashkil etish va uning hisobini yuritish.

 10. Hisob-kitob va valyuta schyotlari orqali amalga oshiriladigan muomalalar hisobi.

 11. Valyuta mablag‘lari hisobi va uni takomillashtirish.

 12. Bankdagi maxsus schyotlar hisobi.

 13. Naqd pulsiz hisoblashish shakllari va ularni buxgalteriyadagi hisobi.

 14. Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobotni tuzish va taqdim etish tartibi.

 15. Mol etkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisob-kitoblar hisobi.

 16. Hisobdor shaxslar bilan olib borilayotgan hisob-kitoblar hisobi.

 17. Debitorlik va kreditorlik qarzlari hisobi.

 18. Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda banklar bilan kreditlar yuzasidan hisoblashishlarning o‘rni va ahamiyati.

 19. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ustav kapitali va uning o‘zgarishi hisobi.

 20. Iqtisodiyotni modeonizatsiyalash sharoitida taqsimlanmagan foyda va uning ishlatilishi hisobi.

 21. Rezerv va qo‘shilgan kapital hisobi.

 22. Xususiy kapital to‘g‘risidagi hisobot va uning mazmuni.

 23. Davlat subsidiyalari hisobi.

 24. Iqtisodiyotni modernizatsiyalashda uzoq muddatli moliyaviy qo‘yilmalar hisobini 12-son BHMS asosida tashkil etish.

 25. Qisqa muddatli moliyaviy qo‘yilmalar hisobini yuritish.

 26. Tovar – moddiy zahiralar hisobini 4-son BHMS asosida tashkil etish.

 27. Tovar – moddiy zahiralar qiymatini baholash usullari va ularning qo‘llanilishi.

 28. Inventar va xo‘jalik jihozlari hisobi.

 29. Tovar–moddiy zahiralar inventarizatsiyasini tashkil etish va uning natijalarini buxgalteriya hisobida aks ettirish.

 30. Tovar – moddiy zahiralarning ombordagi va buxgalteriyadagi hisobi

 31. Qarzlar bo‘yicha xarajatlarni 24-son BHMSga asosan hisobga olish.

 32. Lizing muomalalarini hisobga olishning asosiy tamoyillari.

 33. Kelgusi davr xarajatlari hisobi.

 34. Valyuta muomalalarining hisobi.

 35. Operatsion faoliyatdan tushgan pul oqimlari hisobi.

 36. Mahsulot tannarxining hisobi va uni kamaytirish yo‘llari.

 37. Uzoq muddatli debitorlik qarzlarining hisobi.

 38. Soliqlar va majburiy to‘lovlar hamda ular bo‘yicha imtiyozlar hisobi.

 39. Mahsulot tannarxiga kiritiladigan xarajatlar tarkibi va ularning hisobi.

 40. Mahsulot, ish va xizmatlarni sotish bo‘yicha xaridorlar bilan hisoblashishlar hisobi.

 41. Asosiy faoliyatdan olingan daromadlar hisobi.

 42. Xususiy kapital hisobi va ta’sischilar bilan hisoblashishlar.

 43. Ijtimoiy sug‘urtaga ajratmalar hisobi.

 44. Korxonada hisob yuritish siyosati amaliyoti va moliyaviy hisobot tuzishning kontseptual asoslari.

 45. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda soliqlar hisobi.

 46. Maqsadli tushumlar, jamg‘armalar hisobi va ulardan foydalanish.

 47. Korxonalar moliyaviy faoliyatida pul oqimlari hisobi.

 48. Moliyaviy inqiroz sharoitida qimmatli qog‘ozlar hisobi.

 49. Umumishlab chiqarish xarajatlari hisobi

 50. Xo‘jalik sub’ektlarida mahsulot ishlab chiqarish tannarxi takomillashtirish

 51. Uzoq muddatli debitorlik qarzlarining hisobi .

 52. Uzoq muddatli moliyaviy va kapital investitsiyalar hisobi.

 53. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish hisobini tashkil qilish

 54. Debitorlik qarzlari hisobi

 55. Tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari hisobi

 56. Soliqlar va majburiy to‘lovlar hamda ular bo‘yicha imtiyozlar hisobi

 57. Kichik biznes korxonalarida mehnat haqi xarajatlari hisobi

 58. Firma (kompaniya)larda moliyaviy qo‘yilmalar hisobi

 59. Bilvosita soliqlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari

 60. Ijaraga olingan asosiy vositalar hisobi

 61. Transport xizmatlari tannarxining shakllanishi va ularning hisobini yuritish

 62. Mol etkazib beruvchilar va xaridorlar bilan hisoblashish muomalalarining hisobi

 63. Uzoq muddatli majburiyatlar hisobi

 64. Asosiy faoliyatdan olingan daromadlar hisobi


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling