Nazorat ishi 1 Nazorat ishi o’tkazilgan sana


Download 34.5 Kb.
Sana14.10.2023
Hajmi34.5 Kb.
#1702577
Bog'liq
8-sinf biologiya nazorat ishi-1


Nazorat ishi – 1


Nazorat ishi o’tkazilgan sana__________
1. «Inson uchun birinchi baxt uning soglig‘i, ikkinchisi go‘zallikdir» bu jumla kimga tegishli?
A)Galen B)Gippokrat C)Leonardo da Vinchi D)Aristotel

2.Barcha tibbiyot fanlarining asosini tashkil etadi?


A) Anatomiya B) fiziologiya C) gigiyena D)barcha javoblar to’g’ri

3. Organizmdagi hujayralar …… ko‘ra bir-biridan farq qiladi


A)turi va bajaradigan vazifasiga B)shakli va funksiyasiga C)shakli va ichki tuzilishiga D) vazifasiga

4.Maxsus naychalarga ega hujayra orgonoidi.


A)golji majmuasi B)lizosoma C)hujayra qobig’i D)ribosoma

5. Biriktiruvchi to‘qimaning asosiy vazifasi nima?


A) organlarni har xil ta’sirdan himoya qiladi B) organlami o‘zaro bog‘lab, ular funksiyasini boshqarib turadi.
C) organlarni o‘zaro bog‘lash va himoya qilish D) organlar harakatlanib, ish bajaradi.

6.Epiteliy hujayralari nima sababli doimo yangilanib turadi.


A)yadrosi bo’lganligi B)tez yemirilganligi C)yosh hujayra bo’lganligi D)hujayra oraliq moddasi bo’lganligi

7. Assimlatsiyaga berilgan to’g’ri tarifni belgilang.


A) organizmlarning atrof-muhit o'zgarishlaridan ta’sirlanishi B) energiya almashinuvi reaksiyalari yig'indisi
C) biosintez reaksiyalari majmui D) dissimilatsiya reaksiyalari majmui

8. Qon, limfa, hujayralar oralig‘idagi to‘qima suyuqliginimani hosil qiladi


A)qo’zg’aluvchanlik B)ichki muhit C)moddalar almashinuvi D)o’zgaruvchanlik

9. Organizm funksiyasi gumoral boshqarilishi tartibini ketma ketligini aniqlang


1- moddalar ichki muhitga o‘tadi, 2 - gormonlar ta’sirida organlar ishi o'zgaradi, 3 - muhit o'zgarishi
sekretsiya bezlariga ta’sir qiladi, 4- moddalar hujayralarga ta’sir qiladi, 5- bezlar biologik faol moddalar ishlab chiqara boshlaydi.
A) 1,4,5,3,2 B)5,4,1,3,2 C)5,3,4,1,2 D)1,5,2,4,3

10. Nerv boshqarilishi amalga oshirilishi tartibini aniqlang:


1 - qo‘zg‘alish nerv signallariga aylanadi, 2 - nerv uchlarida qo‘zg‘alish liosil boladi, 3 - nerv signallari orqa va bosh miyadan organlarga uzatiladi, 4 - muhit o'zgarishi organizmga ta’sir qiladi,
5 - nerv signallari orqa va bosh miyaga uzatiladi, 6 – organlardagi muskullar qisqarib ish bajaradi.

  1. 1,4,6,5,3,2 B)5,4,1,3,2,6 C)4,2,1,5,3,6 D)1,6,5,2,4,3

11. Qalqonsimon bez nimani o’rab turadi


A)halqum B)qizilo’ngach C)hiqildoq D)kekirdak

12. Qalqonsimon bezning massasi 5-10 yoshli bolalarda necha grammni tashkil etadi


A)20-25 B)10-15 C)10 D)15

13. Yosh bolalarda bu gormon ko‘p ishlab chiqarila boshlansa bo‘y o‘sib, gigantism kelib chiqadi.


A)somatatrop B)tireotrop C)adrenokortikoid D)gonadotrop

14. Gipofiz bezi qon tomirlari orqali nima bilan bog’langan


A)orqa miya B)miyacha C)gipotalamus D) buyrak usti bezi

15. Naysimon suyaklar to`g`ri berilgan qatorni toping.


1) yelka, 2) bilak, 3) son, 4) boldir, 5) to`sh, 6) qo`l, 7) qovurg`a,8) kaft, 9) barmoq
A) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 B) 3,4,7,1,2,5,9 C) 2,4,6,8,9,7 D) 1,2,3,4,8,9
Download 34.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling