Nazorat ishi N1 1-mavzu :”Tarixiy manbalar”


Download 41.32 Kb.
Sana05.11.2019
Hajmi41.32 Kb.

Nazorat ishi N1
1-mavzu :”Tarixiy manbalar”

1.Tarixiy manbalar necha turga bo’linadi ?

A) 5 turga B) 4 turga S) 3 turga D) 2 turga

2.Vatanimiz tarixiga oid eng qadimgi yozma manba bu…?

A) qoyatosh bitiklar B) Avesto kitobi

S) podsholar saroyidagi yozuvlar D) darxtlardagi yozuvlar

3.Xronologiya so’zi qaysi tildan olingan ?

A) xitoycha B) grekcha S) forscha D)nemischa

4.Milod so’zi arabcha so’z bo’lib…. Degan ma’noni anglatadi ?

A) vafot etish B) tug’ilish S) o’sish D) rivojlanish

5.Yer Quyosh atrofini bir yilda necha marta aylanib chiqadi ?

A) 1 marta B) 2 marta S) 3 marta D) 4 marta

6. Bir yil necha kundan iborat ?

A) 375 kun B) 365 kun S) 385 kun D) 395 kun

7.Dastlabki kalendar qaysi davlatda yaratilgan ?

A) Xindiston B) Xitoy S) Misr D) Gretsiya


8. Milloddan avvalgi III asrda Yerning kattaligini anchagina aniq o’lchashga muvafaq bo’lgan Gretsiyalik olim nomi qaysi javobda berilgan ?

A) Erotosfen B) Aristotel S) Platon D) Arximed

9.”Globus” so’zi qanday so’zdan olingan ?

A)nemischa B) fransuzcha S) lotincha D) grekcha


10.Arxeolog olimlar odamzodningeng qadimgi ajdodlari suyak qoldiqlarini dastlab qaysi xududlardan topishgan ?

A)Janubiy Afrikadan B) Sharqiy Afrikadan S)Amerikadan D) A va B

11. Seleng’ur g’ori qaysi davlat xududida joylashgan ?

A)Indoneziya B) Xitoy S) O’zbekiston D) Fransiya

12Bugungi odamlar tashqi qiyofasiga yaqin bolgan qadimgi odamlar qoldiqlari dastlab qaysi davlat xududidan topilgan ?

A)Indoneziya B) Grmaniya S) O’zbekiston D) Fransiya

13.Olimlar Germaniyadan topilgan odamni qanday nom bilan atashgan ?

A) Neandertal B) sinantrop S) Zinjantrop D) Yava odami

14.Qadimgi odamlar dastlabki mexnat qurollarini nimadan

yasashgan ? A) toshdan B) yo’g’ochdan S) yog’ochdan D) A va B

15.Qadimgi odamlar foydalangan tosh qurollarning uzunligi necha sm ni tashkil qilgan ? A)10-20 sm B)30-40 sm S)50-60 sm D)70-80 sm

16. Qadimgi odamlar qanday qurol bilan o’simliklar ildizlarini kovlab olib yeganlar ?

A) uchi o’tkirlashgan tosh B) Bigiz S) igna D) uchi ot’kir tayoq

17.Qadimgi odamlarning eng qadimgi mashg’uloti nima bo’lgan ?

A) termachilik B) ovchilik S) dexqonchilik D) A va B

18.Qaysi fan o’tmishni moddiy manbalar-yodgorliklar asosida o’rganadi ?

A) etnografiya B) arxeologiya S) numizmatika D) antrapologiya

19.Arxeologiya so’zining ma’nosi nima ?

A) o’tmish B) qadimshunoslik S) kelajak D) rivojlanish

20.Qaysi olim Akvalangni yaratgan ?

A) Muso Saidjonov B)Yaxyo G’ulomov S) Jak Iv Kusto D) Abdula Avloniy

21. Insonning suv ostida nafas olishi uchun xavo to’ldirilgan balonlardanntayyorlangan maxsus qurilma bu…?

A) Akvalang B) Akvarium S) Globus D) Sanchqi

22.Tarixiy.moddiy va ma’naviy madaniyat yodgorliklariniasrovchi,saqlovchi,

o’rganuvchi va xalqqa namoyish qiluvchi ilmiy ma’rifiy muasasa bu…?

23.Muzeylarda saqlanayotgan narsalar to’plami nima deyiladi ?

A) Kolleksiya B) Eksponat S) Arxivlar D) Zaxira qism

24.Qadimgi ajdodlarimiz ilk san’at namunalarini nimaga chizib qoldirganlar ?

A) qog’ozga B) qoyatosharga S)Yog’ochga D) sopolga

25.Qoyatosh suratlarning dunyoga mashxurlari G’arbiy Yevropaning qaysi g’orlaridan topilgan ?

A) Lasko B) Altamir S) Teshiktosh D) A va B

NAZORAT 1Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

NAZORAT ISHI 2

10-mavzu: “ Yozuvning paydo bo’lishi”

1.Yozuvning paydo bo’lishiga qaysi omillar sabab bo’lgan ?

A)davlatlar tarixini yozib borish masalasi

B)Xukmdor farmonlari,qonunlari ni yozish zaruriyati

S) davlatlarning turli davlatlar bilan tuzilgan shartnomalarini yozish va ularni kelajak avlodga yetkazish zaruriyati D) A,B,S

2.Yar yuzida dastlabki yozuvlar qachon paydo bo’lgan ?

A) bundan 5-6 ming yil avval B) bundan 6-7 ming yil avval

S) bundan 4-5 ming yil avval D) bundan 8-9 ming yil avval

3. Yer yuzida dastlabki yozuvlar qaysi xududlarda paydo bo’lgan ?

A) Osiyoda B) Afrikada S) Yevropada D) A va B

4.Dunyodagi birinchi alifbo qachon yaratilgan ?

A) mil avv 1 ming yillik o’rtalarida B) mil avv 2 ming yillik o’rtalarida

S) mil avv 3 ming yillik o’rtalarida D) mil avv 4 ming yillik o’rtalarida

5. Dunyodagi birinchi alifbo qaysi xalqlar yaratishgan ?

A) misrliklar B) xitoyliklar S) finikiyaliklar D) arablar

6.Finikiy yozuvi alifbosida nechta xarf bo’lgan ?

A) 20 ta B) 22 ta S) 32 ta D) 28 ta

7.Qaysi omillar qadimgi odamlarda dastlabki diniy e’tiqodlarni shakllanishiga sabab bo’lgan ?

A) tabiat xodisalari B)Yirtqich xayvonlarning ko’pligi

S) o’zaro urushlar D) o’ziq-ovqan kamligi

8 Odamlarning ajdodlari bilan ayrim xayvonlar va o’simliklar o’rtasida qandaydir aloqa, yaqinlik va qon-qardoshlik borligiga ishonish fanda nima deyiladi ?

A) Fetishlik B) Animiylik S) Totemlik D) Sexrgarlik

9.Qadimgi Diniy e’tiqodlarga ko’ra odam tanasida jon(ruh)borligiga vafot etgan kishilarning arvoxlariga va tabiatning o’zi xam jonli ekaniga, ruhlar tabiat xodisalarini boshqarib turishiga ishonish fanda nima deyiladi ?

A) Fetishlik B) Animiylik S) Totemlik D) Sexrgarlik

10.Milloddan avvalgi VII-VI asrlarda Zardushtiylik dini yurtimizning qaysi xududida paydo bo’lgan ?

A) Xorazmda B) Buxoroda S) Samarqandda D) Toshkentda

11.Zardushtiylik dinining payg’ambari kim bo’lgan ?

A) Muhammad(S.A.V) B) Zardusht

12. Avesto kitobi dastlab nimaga yozilgan ?

A) qoyatoshlarga B) qog’ozga S) spool ko’zalarga

D) 12 ming qoramol terisiga tilla suvi bilan

13.Avestoning qimmatbaxo nusxasi qayerda saqlangan ?

A) Eron shoxi Doro III xazinasida B) Zardushtiylik ibodatxonasida

S) Eron shoxi Doro I xazinasida D) Qadimgi Xorazm shaxrida

14.Qaysi shoxning bosqinchilik yurishlari natijasida “Avesto”kitobining katta qismi yoqib yuborilgan ?

A) Doro III B) Aleksadr Makedonskiy S) Doro I D) Kir II

15.Avesto kitobining bizgacha yetib kelgan qismi nechta kitob qilinib saqlanib kelinmoqda ? A) 2 ta B) 3 ta S) 4 ta D) 5 ta

16. “Avesto” da takidlanishicha dunyo nimaning asosiga qurilgan ?

A) ezgulik B) yovuzlik S) bosqinchilik D) A va B

17.O’rta Osiyoda yangi yilning boshlanish kuni qaysi kunga to’g’ri keladi ?

A) 21-mart B) 31-dekabr S) 9-may D) 8-dekabr

18.Svilizatsiya deganda nima tushunailadi ?

A) birir-bir xalqning taraqqiyotda erishgan yutuqlari

B) Davlatlarning xarbiy saloxiyati S) davlatlarning iqtisodiy saloxiyati

D) Birir-birdavlat fuqarolarining yashash sharoiti

19 Svilizatsiya so’zi ko’pincha qaysi so’z o’rnida xam qo’llaniladi ?

A) taraqqiyot B) iqtisodiyot S) xunarmandchilik D) mustaqillik

20.Qaysi xududlar ilk savilizatsiyalar markazi bo’lgan ?

A) Osiyo B) Afrika S) Amerika D) A va B

21. Peleponnes yarimoroli Gretsiyaning qaysi qismida joylashgan ?

A) shimolida B) janubida S) sharqida D) g’arbida

22. Miloddan avvalgi 2 ming yillikda Peleponnes yarimorolida qaysi shaxar qurilgan ? A) Bobil B) Krit S) Mikena D) Troya

23.Mikena shaxrining yuqori qismida qanday binolar joylashgan ?

A) podsho saroyi B) badavlat tabaqalar uylari

S) xunarmandlarning uylari D) A va B

24.Inklar xozirgi qaysi davlat xududida o’z davlatlariga asos solganlar ? A) Chili B) Braziliya S) Peru D) Urugvay

25 davlatini boshqaruvchi shaxs nima deyilgan ?

A) Ulug’ inson B) Buyuk inson

S) Buyuk qirol D) Oliy inka

NAZORAT 2Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
Nazorat ishi 3

1.Qdimgi Sharlarning paydo bo’lishi qaysi soxaning rivojlanishi bilan bo’g’liq bo’lgan ?

A) xunarmandchilik B) savdo-sotiq S) sexqonchilik D) A va B

2. Dunyodagi shaxarlar dastlab qaysi davrlarda paydo bo’lgan?

A) mil avv 3-2 ming yilliklarda B) mil avv 5-3 ming yilliklarda

S) mil avv 4-3 ming yilliklarda D) mil avv 5-4 ming yilliklarda

3.Qadimgi shaxarlar dastlab qaysi xududlarda paydo bo’lgan ?

A)Mesopotamiya,Misr B)Markaziy Osiyo,Xitoy

S) Xindiston D) A,B,S

4.Qadimgi Memfis shaxri qaysi davlatning poytaxti bo’lgan ?

A) Misr B) Bobil S) Gretsiya D) Makedoniya

5.Memfis shaxri qaysi podsho tomonidan qurdirilgan ?

A) Tutanxamon B) Ramzes II S) Menes D)Yaxmos

6.Vafot etgan Misr podsholari qayrga dafn etilgan ?

A) maqbaralarga B) o’rmonga S) Tog’larga D) dengizga cho’ktirilgan

7.Misr maqbaralari yaqinida butun bir qoyadan sfinkas xaykali bunyod etilgan bo’lib uning balandligi necha metr bo’lgan ?

A) 10 metr B) 20 metr S) 30 metr D) 40 metr

8 Qadimgi Bobil shaxri xozirgi qaysi davlat xududida joylashgan edi ?

A) Misr B) Xtoy S) Iroq D) Eron

9.”Bobil” so’zi qanday ma’noni anglatadi ?

A) Buyuk shaxar B) ulkan shaxar S) boylik shaxri D)xudolar darvozasi

10.Bobil davlatining poytaxti qaysi shaxar bo’lgan ?

A) Nineviya B) Memfis S) Bobil D) Troya

11.Afina shaxri qaysi davlatda joylashgan edi ?

A) Misr B) Bobil S) Gretsiya D) Makedoniya

12.Afina shaxri kimning nomiga qo’yilgan edi ?

A)donolik ma’budasi Afina nomiga B)Go’zallik ma’mudasi Afrodita nomiga

13.Dastlabki davlat qachon tashkil topgan ?

A) mil avv 1 ming yillik boshlarida B) mil avv 3 ming yillik boshlarida

S) mil avv 4 ming yillik boshlarida D) mil avv 5 ming yillik boshlarida

14.Misrdavlati yagona davlat sifatida birlashgach uning xukmdorlari nima deb atalgan ? A)Sulton B) Qirol S) Fir’avn D) Shoh

15.Misrdan uncha uzoq bo’lmagan xududdagi Frot va Dajla daryolari oralig’i nima deb atalgan ?

A) Misr B) Xtoy S) Mesopotamiya D) Eron

16. Qdimgi Misrda vafot etgan fir’avn jasadi uchun tayyorlangan maxsus uy ya’ni tobut nima deb atalgan ?

A) sfinks B) sarkofag S) exrom D) piramida

17. Misr fir’avnlari dafn etilgan piramidasimon maqbaralar nima deb atalgan ? A) sfinks B) sarkofag S) exrom D) piramida

18.Misrda Fir’avnlar uchun dastlabki exromni qaysi me’mor loyihalashtirgan ? A)Ramzes B)Mavsol S) Fidiy D)Imxotep

19.Misr exromlarining eng balandini qaysi Fir’vn qurdirgan ?

A) Ramzes B)Yaxmos S)Xeops D)Imxotep

20.Misrdagi Xeops exromining balandligi necha metr ?

A) 233 m B) 146,5 m S) 145,5 m D) 243 m

A) Suriya B) Turkiya S) Misr D) Gretsiya

21.Bronzadan ishlangan quyosh xudosi Gelios xaykali balandligi necha metr ?

A) 10 m B) 18 m S) 35 m D) 30 m

22. Quyosh xudosi Gelios xaykalini qaysi xaykaltarosh barpo etgan ?

A)Xeres B) Mavsol S) Fidiy D)Imxotep

23. Quyosh xudosi Gelios xaykali necha yil davomidabarpo etilgan ?

A) 12 yil B) 10 yil S) 15 yil D) 18 yil

24.Aleksandr mayog’i qachon bunyod etilgan ?

A)mil avv 280-yil B) mil avv 283-yil S) mil avv 281-yil D) mil avv 284-yil

25. Aleksandr mayog’i qayerda bunyod etilgan ?

A) Foros orolida B) Misr soxillaridan uncha uzoq bo’lmagan joyda

D) Krit orolida D) A va B

NAZORAT 3

Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
NAzorat ishi 4

1. “Jenni” mexanik urchug’I bir vaqtning o’zida nechta yigirgich bilan ishlagan ?

A) 18 ta B) 20 ta S) 22 ta D) Ava B

2.To’quvchining mexnat unumdorligini 40 barobar oshirishga sabab bo’lgan to’quv texnikasini kim ixtiro qildi ?

A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D)Edvart Kartrayt

3.Datslabki bug’ dvigatelini kim ixtiro qildi ?

A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D)Edvart Kartrayt

4.1806-yilda bug’ bilan xarakatlanadigan paraxod yasagan Amerikalik mexanik kim ? A)Jeyms Xargvis B) Jon Key S)Uatt Jeyms D) Robert Fulton

5 .Dunyoagi birinchi yaratilgan paraxodning uzinligi qancha edi ?

A)40,5 m B)5,5 m S) 35 m D) 7,5 m

6.Birinchi Paravoz qachon va kim tomonidan yaratilgan ?

A)1825-yil Jorj Stefenson B) 1814-yil Jorj Stefenson

S) 1885-yil A.F.Mojayskiy

D) 1902-yil aka-uka Uilber va Olbir Raytlar

7Bug’ bilan ishlaydigan dvigatel o’rnatilgan kema nima deb

ataladi ? A) vagon B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

8.Turli xabarlarni uzoq masofalarga yozuvli,tez uzatishga mo’ljallangan qurilma nima deb ataladi ?

A) telegraf B) Konstruktor S) paroxod D) samolyot

9.Birinchi bo’lib telegraf qachon va kim tomonidan yaratildi ?

A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

10.Dastlabki telefon apparati qachon va kim tomonidan yaratilgan ?

A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

11.Dunyodagi birinchi radioni kim va qachon yaratgan ?

A)1876-yil A.Bell B) 1837-yil S.Morze

S) 1895-yil A.S.Popov D) 1832-yil P.Shilling

12.Maktab so’zi qaysi tildan olingan ?

A) arabcha B) lotincha S) Nemischa D) forscha

13. Maktab so’zi o’zbek tilida qanday ma’noni bildiradi ?

A) eslash B) o’qish joyi S) yodlash D) yashash joyi

14.Pedagog so’zi qaysi tildan olingan ?

A) arabcha B) lotincha S) grekcha D) forscha

15. Pedagog so’zining o’zbek tilidagi ma’nosi nima ?

A) dars beruvchi B) saboq beruvchi S) xunar o’rgatuvchi kishi

D) bola yetaklovchi kishi

16.Ilk maktablar qaysi davlatlarda shakllangan ?

A) Misr va Bobil B) Xitoy va Xindiston S) Yaponiya va Koreya D)A va B

17 Arablar yurtimizni bosib olgan davrda bolalar maktabxonaga necha yoshdan qabul qilingan ? A) 5-6 yosh B) 6- 8 yosh S) 9-10 yosh D) A va B

18.Maktablarda bolalar o’qish va yozishni o’rgatilgach qayerga o’qishga kirishga tayyorlanishgan ? A) madrasaga B) kollejga S) universitetga D) litseyga

19.Yurtimizda dastlabki madrasa qaysi shaxarda ochilgan ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Qarshi

20. Yurtimizda dastlabki madrasa nechanchi asrda barpo etilgan ?

A) IX asr B) X asr S) XI asr D) XII asr

21Yurtimizdagi madrasalarda bolalar necha yil ta’lim olgan ?

A) 7 yil B) 12 yil S) 15 yil D) A va B

22.Madrasa o’qituvchilari nima deb atalgan ?

A) Domla B) otinoyi S) otinbibi D) mudarris

23.Ma’mun ibn Ma’mun Xorazmshoxlar davlatini qaysi yilllarda boshqargan ? A)997-1017 B)995-1020 S)995-1017 D)993-1013

24.Nechanchi yilda Ma’mun ibn Ma’mun mamlakat poytaxtida “Dorul hikma va ma’orif” ya’ni ilm fan markazi tashkil qilgan ?

A) 1001-yil B) 1003-yil S) 1004-yil D) 1005-yil

25. Ma’mun ibn Ma’mun tomonidan tashkil qilingan ilm fan markazini olimlar nima deb atashgan ?

A) Ma’mun akademiyasi B) Ma’mun maktabi

S) Ma’mun madrasasi D) Bilimlar uyi

NAZORAT 4Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25


NAZORAT ISHI 5

1.Qaysi asrlarda yurtimizda ilm-fan yuksaldi ?

A) 9-12 asrlar B)11-13 asrlar S) 10-14 asrlar D) 12-13 asrlar

2.Al Xorazmiy qaysi yillarda yashab ijod etgan ?

A)783-850 yil B)785-851 yil S)785-855 yil D)786-860 yil

3.Al Xorazmiy Xorazmning qaysi shaxrida tug’ildi ?

A).Xiva B) Xazorasp S) Urganch D) Qiyot

4.Al Xorazmiy qaysi yildan boshlab Bag’dod shaxridagi “Bayt ul-hikma” da o’z faoliyatini davom etdirdi ?

A) 800-yilda B) 805-yilda S) 808-yilda D) 819-yilda

5.Mirzo Ulug’bekning otasi Amir Temurning 4- o’g’li….dir ?

A) Umarshayx B) Shoxrux S) Mironshox D) Jaxongir

6. Mirzo Ulug’bek qaysi shaxarlarda madrasalar barpo etdirgan edi ?

A) Buxoro B) Samarqand S) G’ijduvon D) A, B va S

7 Mirzo Ulug’bek Akademiyasi yurtimiz tarixidagi nechanchi akademiya edi ?

A)birinchi B) ikkinchi S) uchinchi D) to’rtinchi

8.Yurtimizda qaysi yili Mirzo Ulug’bekning 600 yilligi keng nishonlandi ? A) 1992-yil B) 1995-yil S) 1994-yil D) 2000-yil

9.Yevropada ilm-fan qaysi davrdan boshlab taraqqiy eta boshladi ?

A) 15 asrdan B) 16 asrdan S) 18 asrdan D) 17 asrdan

10.Nikolay Kopernik qayerlik edi ?

A) Daniyalik B) Polshalik S) Italiyalik D) Angliyalik

11.1600-yilda qaysi olim ruxoniylar tomonidan gulxanda yoqib o’ldirildi ?A) N.Kopernik B) G.Galiley S) J.Bruno D) A va B

12 Jordano Bruno va Galileo Galiley qayerlik edi ?

A) Daniyalik B) Polshalik S) Italiyalik D) Angliyalik

13.1633-yilda ruxoniylar qaysi olimni diniy qarashlarga zid fikrlari uchun qattiq taqib ostiga oldilar va uni o’lim bilan qo’rqitdilar ?

A) N.Kopernik B) G.Galiley S) J.Bruno D) A va S

14.Teleskop nima ?A) yer xaydovchi moslama B) suv inshooti

S) arqon to’quvchi dastgox D) osmon jismlarini kuzatuvchi uskuna.

15 Turkiston o’lkasida jadidichilik xarakati qachondan boshlandi ?

A)18-asr oxiri 19-asr boshida B) 19-asr oxiri 20-asr boshida

S)17-asr oxiri 18-asr boshida D) 16-asr oxiri 17-asr boshida

16.”Jadid” so’zining ma’nosi nima ?

A) yangilik tarafdoriB) eskilik tarafdori

S) jamiyat qurish D) isloxot

17.Jadidlar qanday maqsadda kurashdilar ?

A) Eski maktablarni islox qilish va u yerda dunyoviy fanlarni o’qitish uchun , jaxolatni yo’q qilish uchun

B) ma’naviyat va ma’rifatni targ’ib qilish uchun

S) Axolini o’zligini anglash va ozodlig uchunD) A,B,S

18. Munavvarqori Abdurashidxonov qaysi yili Toshkentda birinchiyangi usul maktabini ochgan ?A) 1901-yil B) 1902-yil S) 1903-yil D) 1904-yil

19.Yurtboshimiz tashabbusi bilan Toshkentda “Shaxidlar xotirasi” yodgorlik majmui va “Qatag’on qurbonlari xotirasi” muzeyi qachon barpo etildi ?

A) 1998-1999-yilB) 1999-2000-yilS) 2000-2002-yilD) 2002-2003-yil


20.Qaysi davlat Olimpiada oyinlari vatani xisoblanadi ?

A) Italiya B) Gretsiya S) Germaniya D) Angliya

21.Dastlabki Olimpida o’yinlari qaysi yili o’tkazilgan ?

A)mil. Avv. 775-y B)mil. Avv. 774-y S)mil. Avv. 772-y D)mil. Avv. 776-y

22Olimpiada mashalasi o’yinlar oldidan qaysi davlatda alanga oldiriladi ?

A) Italiya B) Gretsiya S) Germaniya D) Angliya

23.O’zbekiston milliy olimpiada qo’mitasi qaysi yili alqari olimpiada qo’mitasi tomonidan tan olindi ?A) 1991-yil B) 1992-yil S) 1993-yil D) 1994-yil

24.2000-yilda Avstraliyaninig Sidney shaxrida o’tkazilgan 27-olimpiada o’yinlarida boks boyicha g’oliblikni qo’lga kiritgan hamyurtimiz kim ?A) Artur Taymazov B) Elshod Rasulov

S) Muhammadqodir Abdullayev D) Narimon Otayev

25. 2008-yilda 29-olimpiada o’yinlari qayerda bo’ldi ?

A) Gretsiya poytaxti Afinada B) Angliya poutaxti Londonda

S) Fransiya poytaxti Parijda D) Xitoy poytaxti Pekinda

NAZORAT 5

Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

Nazorat ishi 6
1.Chingizxon bosqini arafasida Xorazmshoxlar davlati xukmdori kim edi ?

A) Jaloliddin Manguberdi B) Alouddin Muhammad

S) Temur Malik D) Chig’atoyxon

2.Mo’g’ul bosqinchilariga qaysi shaxar axolisi qattiq qarshilik ko’rsatdilar ?

A) Xorazm B) Samarqand S) Urganch D) Buxoro

3.Urganch qamalida mo’g’ullarga qarshi kurashda ishtirok etgan buyuk alloma kim edi ? A) Al Farg’oniy B) Najimmiddin Kubro

S) Imom Buxoriy D) Alisher Navoiy

4.Amir Temur qachon tug;ilgan ?

A) 1335-yil 9-aprel B) 1336-yil 9-aprel S) 1337-yil 9-aprel

D) 1338-yil 9-aprel

5. Amir Temur qaysi qishloqda tug’ilgan ?

A) Torobda B) Xo’ja Ilg’orda S) Qaznoqda D) O’trorda

6. Amir Temur kimdan saboq oldi ?

A) shayx Shamsiddin Kuloldan B) Onasidan

S) Otasidan D) Sayid Barakadan

7.Takina Moxinbegim Amir Temurga kim edi ?

A) Xolasi B) Onasi D) Enagasi D) Opasi

8.Amir Temur necha yoshida otasining butun mulkini mustaqil boshqara boshlagan edi ?

A)15 yoshB)16 yoshS) 17 yosh D) 18 yosh

9.Amir Temurning o’smirlik davrilarida Vatanimiz xududi qanday nomlanar edi ?A) Chig’atoy ulusi B) O’zbek ulusi

S) Mo’g’ul ulusiD) Oltin O’rda

10.Qaysi davrda Chig’atoy ulusida xokimyat uchun kurash nixoyatda kuchaydi ?A) XIV asr o’rtalarida B) XIV asr boshida

S) XV asrda D) XV asr oxirida

11.Amir Temur qachon Movaraunaxr xukmdori bo’ldi ?

A) 1370-yilning 9- aprelida B)1371-yilning 9- aprelida

S) 1372-yilning 7- aprelida D) 1369-yilning 5- aprelida

12.Amir Temurga kim oily xokimyat ramzi bo’lgan katta nog’ora va bayroq bergan edi ?A) shayx Shamsiddin Kulol B) Onasi

S) Otasi D) Sayid Baraka13.

13. Amir Temur Oltin O’rda xoni To’xtamishxonni qaysi yili butunlay mag’lub etdi ?A) 1389-yil B) 1391-yil S) 1395-yil D) 1398-yil

14. Amir Temurning To’xtamish ustidan qozongan g’alabasi qaysi davlatni mo’g’ullar zulmidan ozod bo’lishi tezlashtirdi ?

A) Rossiyaning B) Fransiyaning S) Turkiyaning D) Misrni

15. Amir Temur Turkiya sultoni Boyazidni qaysi yili qaysi mag’lub etdi ?

A) 1389-yil B) 1391-yil S) 1395-yil D) 1402-yil

16. Amir Temur Turkiya sultoni Boyazidni mag’lub etgan qaysi davlatlar uni tabriklab elchilar jonatishgan edi ? A)Fransiya B)Ispaniya D)Germaniya D)A,B

17. YUNESKO ning qarori bilan Amir Temurning 660 yiligi yurtimizda qachon nishonlandi ?A) 1992-yil B) 1993-yil S) 1994-yil D) 1996-yil

18.Mustaqillik yillarida yurtimizning qaysi shaxarlarida Amir Temurning xaykali o’rnatildi ?A) Toshkentda B) Samarqandda S) Shaxrisabzda D) A,B,S

19.Anqara shaxri xozirgi qaysi davlatning poytaxti xisoblanadi ?

A) Rossiyaning B) Fransiyaning S) Turkiyaning D) Misrni

20. Yurtimizda 2007-yilda qaysi shaxarning 2750 yilligi nishonlangan edi ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

21.Qaysi shaxarning 2500 yilligi 1997-yilda nishonlandi ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

22.”Ming gumbaz shaxri” iborasi qaysi shaxar xaqida?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xiva D) Termiz

23 Termiz shaxrining 2500 yilligi qachon nishonlandi ?

A) 2001-yil B) 2002-yil S) 2005-yil D) 2010-yil

24.Toshkentning dastlabki o’rni tarixga qanday nom bilan kirgan ?

A) Ming o’rik B) Ming o’ruk tepa S) Choch D) A va B

25.Milodning dastlabki asrlariga oid Xitoy manbalarida Toshkent qanday nom bilan tilga olingan ? A) Chi B) Shi S) Chu D) Shu

NAZORAT 6Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

Nazorat ishi 7


1. YUNESKO qarori bilan Toshkentning 2200 yilligi qaysi yili nishonlandi ? A) 2006-yil B) 2004-yil S) 2009-yil D) 2007-yil

2. Tuproqqal’adagi Arkning balandligi necha metr edi ?

A) 15 m B) 20 m S) 25 m D) 30 m

3. Minorayi Kalon qaysi shaxarda barpo etilgan ?

A) Samarqand B) Buxoro S) Xorazm D) Toshkent

4. Ichan qal’a qaysi yildan Jaxon me’rosi ro’yxatiga kiritildi ?

A) 1967-yil B) 1947-yil S) 1990-yil D) 1977-yil

5.Eyfel minorasining balandligi necha metr ?

A) 100 m B) 200 m S) 300 m D) 400 m

6.Insoniyat bugungi kungacha nechta jaxon urushini boshdan kechirgan ?

A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta D) 4 ta

7.Birinchi jaxon urushi qaysi yillarda bo’lib o’tgan ?

A) 1914-1918 B) 1915-1916 S) 1917-1920 D) 1920-1925

8.Birinchi jaxon urushining maqsadi nima edi ?

A) xalqlarga zulm o’tkazish B) dunyoni qayta bo’lib olish

S) boylik to’plash D) yangi zavodlar qurish

9.1-jaxon urushida dunyoning nechta davlati qatnashdi ?

A)15 ta B) 24 ta S) 25 ta D) 34 ta

10.1916-yilda Rossiya podshosi NIkolay II farmoniga ko’ra Turkistonda…?

A)19 yoshdan 43 yoshgacha mardikorlikka safarbar etish boshlandi

B) ko’plab oilalar boquvchisidan ajrab qoladigan bo’ldi

S) qishloq xo’jaligi inqirozga yuz tuta boshladi D) A,B,S

11. Jizzaxdagi qo’zg’olonga kim raxbarlik qildi ?

A) Rizvonbibi Axmadjonova B) Nazirxo’ja Abdusalomov

S) Abdurahmon jevachi D) B va S

12.Mardikorlikka Turkistondan jami necha kishi safarbar etildi ?.

A) 100 ming B) 120 ming S) 150 ming D) 200 ming

13Germaniyada fashizmning asoschisi kim edi ?

A) Adolf Gitler B) Genrix Gimler S) I.V.Stalin D)A,B16.

14. Ikkinchi jaxon urushiga O’zbekistondan qancha jangchi yuborilgan ?

A) 1 mln 400 ming B) 2 mln S) 2 mln 400 ming D) 3 mln

15.Yurtimizda qaysi yildan boshlab 9-may kunini

“ Xotira va qadrlash kuni “ sifatida nishonlanib kemoqda ?

A) 1998 B) 1999 S) 2000 D) 2002

16. Qaysi yili Toshkentning bosh maydoni Mustaqilik maydoni yonida “Xotira maydoni” majmuasi barpo etildi ?

A) 1998 B) 1999 S) 2000 D) 2002

17.Urush xarakatlari ketayotgan xudud nima

deb ataladi ? A) front B) armiya S) brest D) qal’a

18.BMT qachon tuzildi ?

A) 1942-yil 24-oktyabrda B) 1943-yil 24-oktyabrda

S) 1944-yil 24-oktyabrda D) 1945-yil 24-oktyabrda

19.BMT ga xozirgi kunda nechta davlat a’zo ?

A) 150 ta B) 200 ga yaqin S) 250 ta D) 270 ta

20.BMT ga raxbarlik qiluvchi shaxs nima deb

ataladi ? A) Prezident B)Vazir S) bosh kotib D) konsul

21.BMT ning “ Bolalrga yordam ko’rsatish xalqaro jamg’armasi” qachon tahkil etildi? A)1945-yil B)1946-yil S)1947-yil D)1948-yil

22. O’zbekiston Respublikasi YUNISEF ga qaysi yili a’zo bo’ldi ?

A)1989-yil B) 1990-yil S) 1998-yil D) 1994-yil

S) 1990-yil 20-iyunda D) 1991-yil 29-dekabrda

23. O’zbekiston Respublikasining davlat bayrog’i qachon qabul qilingan ?

A) 1991-yil 18-noyabrda B) 1992-yil 2-iyunda

S) 1992-yil 10-dekabrda D)1990-yil 18-noyabrda

24. O’zbekiston Respublikasining davlat gerbi qachon qabul

qilingan ?A) 1991-yil 18-noyabrda B) 1992-yil 2-iyunda

S) 1992-yil 10-dekabrda D)1990-yil 18-noyabrda

25. O’zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi qachon qabul qilingan ?

A) 1991-yil 18-noyabrda B) 1992-yil 2-iyunda

S) 1992-yil 10-dekabrda D)1990-yil 18-noyabrda

NAZORAT 7

Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

NAZORAT 8


1.Yurtimizda qaysi yildan boshlab 21-mart Navro’z bayrami va dam olish kuni deb e’lon qilindi ?A) 1996-yil B) 1995-yil S) 1990-yil D) 1997-yil

2.Yurtimizda 1991-yilda qaysi allomaning 550 yilligi nishonlandi ?

A) Alisher Navoiy B) al Buxoriy S) At-Termiziy D) Burxoniddin Marg’iloniy

3. Bugungi kunda yurtimizda qancha millat va elat vakillari istiqomat qilishadi ?

A) 100 dan ortiq B) 110 dan ortiq S) 120 dan ortiq D) 130 dan ortiq

4.Prezidentimiz I.A. Karimov “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida” nomli asarini qaysi yili yozgan ?

A) 1997-yil B) 1998-yil S) 1999-yil D) 2000-yil

5. 2010-yildan buyon dunyo bo’yicha qochoqlar soni qanchani tashkil qiladi ?A) 44 mln B) 47 mln S) 50 mln D) 55 mln

6.Qaysi davrlarda xalqaro terorchilik insoniyat boshiga katta kulfatlar keltira boshladi ?A) XIX asr oxiri XX asr boshlarida

B) XX asr oxiri XI asr boshlarida

S) XVI asr oxiri XVII asr boshlarida

D) XV asr oxiri XVI asr boshlarida

7.Ekstrimizm nima ?

A)maqsadga erishishning keskin choralari zoravonlik,kuch ishlatish,terror qilish degani .

B)O’z umrini yashab bo’lgan,eskirgan dininy qoidalarni saqlab qolish uchun kurashish.

S) O’z maqsadlariga erishish yo’lida raqiblarni qo’rqitish yoki yo’q qilish, axoli o’rtasida vaxima va tartibsizliklar keltirib chiqarish.

D) Urushlar keltirib chiqarish orqali maqsadga erishish

8.BMT bosh kotibi Pan Gi Mun qaysi yili Orolbo’yiga tashrif buyurib undagi fojialarni o’z ko’zi bilan ko’rdi ?A) 2008 B) 2009 S) 2010 D) 2011

9.Tabiatni,atrof muxitni asrash va qo’riqlash bu …?

A) ekologiya B) aqida S) terror D) mafkura

10.Dunyoda mavjud bo’lgan bilimlar tizimi bu…?

A) Ilm B) Fan S) tarqqiyot D) A va B

11.Texnika so’zining manosi qaysi javobda berilgan ?

A) shiddat B) tezlik S) maxorat D) izlanish

12.Dunyoda ilm fan soxasida buyuk kashfiyotlarni amalga oshirgan olimlar qanday mukofot bilan taqdirlanadi ?A) Nobel B) Oltin qalam S) xalqaro oltin medal

D) xech qanday mukofot bilan taqdirlanmaydi

13 Alfred Nobel qaysi yillarda yashab o’tgan ?

A) 1833-1896 B) 1844-1897 S) 1836-1891 D) 1833-1898

14. “Kuch bilim va tafakkurda” ushbu so’zlarni kim aytgan ?

A) Amir Temur B) Alisher Navoiy S ) I.A.Karimov D) M. Gandi

B) qudratli armiyaning to’la shakllantirilishiga bo’g’liq

S) tabiy boyliklardan oqilona foydalanilishiga bo’g’liq

D) davlatimizda qonun ustivorligiga bo’g’liq

15.Xukumatimiz tomonidan ilm- fan va texnika soxasida ulkan yangiliklarni amalgam oshirgan olimlar uchun qanday mukofot ta’sis etgan ?A) O’zbekiston Prezidenti stependiyasi

B) O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti

S) O’zbekiston iftixori unvoni D) Shuxrat medali

NAZORAT 8

Ўқувчининг жавоб варақаси

________вилояти, _________ тумани, ____ сонли мактаб ____ синф ўқувчиси____________________нинг____________фанидантест саволларига жавоблари:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

Download 41.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling