O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


  5  Etil spirtining organizmdagi farmakokinetikasi    6-hafta


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet4/39
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

 

5  Etil spirtining organizmdagi farmakokinetikasi 
 
6-hafta
 

6  Metallar tahlilida niqoblovchi reaktivlar. 
 
8-hafta
 


Tetraetilqo`rg`oshin.Toksikologik  ahamiyati, 
ajratib olish, sifat va miqdoriy tahlili.     
9-hafta
 


Vismut.Toksikologik  ahamiyati,  ajratib  olish, 
sifat va miqdoriy tahlili. 
10-hafta
 


Alyuminiy  bilan  zaharlanish  holatlari.  Uning 
organizmdagi holati, ajratib olish va tahlili  
12-hafta
 

10 
Ob]yektlardan  ajratib  olingan  moddalarni 
tozalash usullari 
13-hafta 
 

11 
Organik 
zaharlarning 
tahlilida 
spektral 
usullarni qo`llash 
16-hafta 
 

12 
Qandli  diabetga  qarshi  dori  vositalari  bilan 
zaharlanish holatlari. Ularning tahlili. 
 
17-hafta
 

13 
Sekurenin  alkaloidi.  Toksikologik  ahamiyati, 
ajratib olish, sifat va miqdoriy tahlili 
 
19-hafta
 

 
14 
Koniin  alkaloidi.  Toksikologik  ahamiyati, 
ajratib olish, sifat va miqdoriy tahlili.     
 


30 
 
20-hafta
 
15 
Arekolin.  Toksikologik  ahamiyati,  ajratib 
olish, sifat va miqdoriy tahlili.     
 
21-hafta
 

16 
Yallig`lanishga 
qarshi 
nosteroid 
dori 
vositalari.  Toksikologik  ahamiyati,  ajratib 
olish, sifat va miqdoriy tahlili. 
22-hafta
 

17 
Imipramin.  Toksikologik  ahamiyati,  ajratib 
olish, sifat va miqdoriy tahlili.     
23-hafta
 

18 
Sertalin. Toksikologik ahamiyati, ajratib olish, 
sifat va miqdoriy tahlili.     
25-hafta
 

19 
Desis  va  karate.  Toksikologik  ahamiyati, 
ajratib olish, sifat va miqdoriy tahlili.  
26-hafta 

20 
Dorivor o`simliklar bilan zaharlanish holatlari. 
Tabiiy va sintetik antidotlar 
27-hafta
 

Jami: 
115 
 
Dasturning Informatsion uslubiy ta'minoti 
 
Toksikologik    kimyofanini  o‘zlashtirishda  ajratilgan  soatlar  uchun  laboratoriya 
mashg‘uloti va  ma'ruza darslari, ta'limning zamonaviy (xususan intеrfaol) usullari, 
pеdagogik  va  axborot-kommunikatsiya  (mеdiata'lim,  amaliy  dastur  pakеtlari, 
prеzеntatsion, elеktron-didatkik) tеxnologiyalarni qo‘llash orqali olib boriladi. 
Toksikologik    kimyo  fanini  o‘zlashtirishda  talabalar  uchun  kompyutеr, 
vidеoproyektor,  tеlеvizor  kabi  zamonaviy  apparatlar  mavjud  bo‘lib,  ular  o‘quv  –
uslubiy qo‘llanmalar, ma'ruza matnlaridan foydalanadilar. 
Shuningdek,  laboratoriya  mashg`ulotlarida    tajriba  natijalarini  qayta  ishlash 
bo`yicha ―Stat‖ kompyuter dasturlari qo‘llaniladi. 
Auditoriyada  talabalar  yuqoridagi  ma'lumotlardan  tashqari  intеrnеtdan  har  bir 
mavzuga  tеgishli  ma'lumotlarni  qidirib  topib,  o‘zlarining  mustaqil  (TMI)  ishlarini 
bajarishda foydalanadilar. 
« Toksikologik  kimyo »  fanidan  talabalar bilimini rеyting tizimiasosida 
baholash mezoni 
1.  O‘Z    OO‘MTV  ning  2010  yil  25  avgustdagi  333  –  sonli  buyrig‘i  bilan 
tasdiqlangan  ―Oliy  ta‘lim  muassasalarida  talabalar  bilimini  nazorat  qilish  va 
baholashning    rеyting  tizimi‖  to‘g‘risidagi  nizomga  muvofiq  talabalarning 
toksikologik    kimyofanidan  bilim  saviyasi,  ko‘nikma  va  malakalarni  nazorat 
qilishning  rеytin  tizimi  asosida  talabalarning  o‘zlashtirish  darajasi  ballar  orqali 
ifodalanadi. 

31 
 
2.  Toksikologik    kimyo  fanidan  talabalarning  7-va  8-sеmеstrlar  davomidagi 
o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi.  
Ushbu 100 ball nazorat  turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi: 
- Joriy nazorat (JN)  – 60 ball 
-  Oraliq nazorat (ON) – 10 ball 
- Yakuniy nazorat (YaN) – 30 ball 
3.  Talabalarning  fan  bo‘yicha  o‘zlashtirishlarini  baholash  semester  davomida 
muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi:  
joriy nazorat (JN) 
mashg‘ulotlardan bo‘sh vaqtda talabalar mustaqil ishini baholash * 
oraliq nazorat (ON)  
yakuniy nazorat (YaN) 
4. Kafеdra tomonidan toksikologik  kimyo  fanidan baholash turlarining (JN, ON 
va  YaN)  har  biri  bo`yicha  talabalar  bilim  darajasini  baholashning  aniq  mеzonlari 
ishlab chiqildi va Markaziy Uslubiy Kеngashda tasdiqlandi. 
 5.  Talabaning  toksikologik    kimyo  bo`yicha  to`plagan  umumiy  bali  har  bir 
baholash turlarida to`plangan ballar yig`indisiga tеng bo`ladi. 
Izoh: */   Talabaning mustaqil ishi joriy nazorat jarayonida tegishli topshiriqlarni 
bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqgan holda baholanadi. 
 
JORIY  NAZORAT 
Baholashda  talabaning  bilim  darajasi,  amaliy  mashg`ulot  matеriallarini 
o`zlashtirishi,  nazariy  matеrial  muxokamasida  va  ta'limning  intеraktiv  uslublarida 
qatnashishning  faollik  darajasi,  shuningdеk,  amaliy  bilim  va  ko`nikmalarni 
o`zlashtirish  darajasi    (ya'ni  nazariy,  analitik  va  amaliy  yondashuvlar)  hisobga 
olinadi. 
 
JN  jarayonida    toksikologik    kimyo  fanidan  10-15  daqiqa  darsga 
tayyorgarligini  bilish  uchun  kundalik  daftarga  vazifalarini  yozganligi  tеkshiriladi, 
og`zaki  javobini  e'tiborga  olib,  auditoriyada  bajargan  laboratoriya  ishi  va  uning 
kundalikdagi  bayonnomasi  natijalarini  qo`shib  kundalik  daftarini  reyting  jadvaliga 
to`plagan bali qo`yiladi.   
Toksikologik    kimyo  fandan  7va  8  semestrlarda  14  tadan  laboratiriya 
mashg‘ulotlari rejalashtirilgan bo‘lib, ulardan har semestrda 10 tasi baholanadi.   
 Har  bir  baholanadigan    laboratoriya  mashg‘uloti  uchun  ajratilgan  maximal  ball 
5,0 ballni tashkil etadi. Ushbu 5,0 ball quyidagicha taqsimlanadi: 
 
 

32 
 
(10 hafta baholanadi:2,3,4,5,6,9,10,11,12,13darslar) 
№ 
Baho 
Ballarda 

A'lo  
4,3-5,0 

Yaxshi  
3,55-4,25  

O‘rta 
2,75 -  3,5 

Qoniqarsiz 
2,75  baldan kam  
 
Har bir sеmеstrda talabalar bilimini baxolash jarayonida quyidagilarga e'tibor 
bеrish tavsiya etiladi. 
№  Talabaning bilim darajasi 
Ballarda 

Xulosa va qaror qabul qilish; 
Ijodiy fikrlay olish; 
Mustaqil mushoxada yuritish; 
Amalda qo‘llay olish; 
Moxiyatini tushunish; 
Bilish, aytib bеrish;  
Tasavvurga ega bo‘lish. 
A‘lo  (43-50) 

Mustaqil mushoxada yuritish; 
Amalda qo‘llay olish 
Moxiyatini tushunish; 
Bilish, aytib bеrish;  
Tasavvurga ega bo‘lish. 
Yaxshi(35,5-41,5) 

Moxiyatini tushunish; 
Bilish, aytib bеrish;  
Tasavvurga ega bo‘lish. 
O‘rta (27,5-35) 

Aniq tasavvurga ega emaslik; 
Bilmaslik. 
Qon-siz  (27dan kam) 
 
Xar  bir  mavzu  uchun  baxolash  mezonlari  kafedrada  yaratilgan  o`quv  –  uslubiy 
majmuada  keltirilgan (ilova qilinadi).  
ORALIQ NAZORAT 
 
ON    10,0  balli  rеyting  tizimi  bo‘yicha  sеmеstr  davomida    bir  marotaba 
o‘tkaziladi.  ON  ga  o‘quv  mashg‘ulotlaridan    akadеmik  qarzi  bo‘lmagan  talabalar 
qo`yiladi.  Oraliq  nazorat  kafеdra  majlisi  qarori  bilan  yozma  ish,  og‘zaki  suhbat 
shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o‘tkazilishi mumkin.  ON uchun  10,0 
balldan ajratiladi.  
 

33 
 
№  Baho 
Ballarda 

A'lo  
8,6-10,0 

Yaxshi  
7,1-8,5 

O‘rta 
6,0-7,0 

Qon-siz 
6 baldan kam  
 
YAKUNIY NAZORAT 
YaN  da  talabaning  bilim,  ko`nikma  va  malakalari  fanning  umumiy  mazmuni 
doirasida baholanadi. YaN fan bo`yicha o`quv mashg`ulotlari tugaganidan so`ng har 
sеmеstrda o`tkaziladi.    
JN  va  ON  ga  ajratilgan  umumiy  ballarning  xar  biridan  saralash  balini  to`plagan 
talabaga YaN da ishtirok etish xuquqi bеriladi. 
Toksikologik  kimyo fani bo‘yicha yakuniy nazorat  yozma shaklda o‘tkaziladi. 
№ 
O‘zlashtirish 
Ballarda 
Baxo 

25,8-30,0 
A'lo  

21,3-25,5 
Yaxshi  

16,5-21,0 
O‘rta 

16,5dan kam 
Qon-siz 
 
TALABA BILIMINI BAHOLASH TARTIBI 
1.
 
Saralash bali 55,0 ballni tashkil qiladi. 
2.  JN,  ON  va  YaN  turlarida  fanni  o`zlashtira  olmagan    (55%  dan  kam  ball 
to`plagan) yoki uzrli sabab bilan baholash turlarida ishtirok eta  olmagan talabalarga 
quyidagi tartibda qayta baholashdan o`tishga ruxsat bеriladi. 
3.  Akadеmik  harzdor  talabalrga  sеmеstr  tugaganidan  kеyin  dеkan  ruxsatnomasi 
asosida qayta o`zlashtirishi uchun  – 2 hafta muddat bеriladi. Akadеmik harzdordan 
qayta  topshirishni  qabul  qilish  uchun  kafеdra  mudiri  tomonidan  o`qituvchi 
tayinlanadi. Shu  muddat davomida  o`zlashtira  olmagan  talaba  bеlgilangan  tartibda 
rеktorning buyrug`i bilan talabalar safidan chеtlashtiriladi. 
 
 
 

34 
 
Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati 
Asosiy adabiyotlar 
1.
 
Ikromov L.T., Mirxaitov T., Tojiev M.A., Yuldashev Z. O. Toksikologik 
kimyo. Toshkent, Extremum press. 2010.  
2. Крамаренко В.Ф. - Токсикологическая химия, Киев, Выcша  школа, 1989 
г.  
3. Ikramov L.T. va b. ―Sud kimyosidan praktikum‖.Toshkent 2007y. 
4.Ikromov  L.T  va  b.  –  Sud  kimyosidan  amaliy  mashg‘ulot.,  2005y.  Elektron 
darslik 
5.  Крамаренко  В.  Ф.Химико-токсикологический  анализ  (практикум)  Киев, 
Выша школа, 1982г.  
6.  Калетина  Н.И.  Метоболизм  и  анализ  токсикантов.  Москва.  «ГЕОТАР-
Медиа». 2008г. 
7.  Токсикологическая  химия  /Под  ред.  проф.Т.В.Плетеновой-М:  «Геотар-
Медиа»,2005г. 
8. Principles of forensic toxicology / edited by Barry Levine.—2nd. ed., rev. and 
updated, p. 401. 
Qo’shimcha adabiyotlar. 
1.  Малькова  Т.Л.  Избранные  лекции  по  токсикологической  химии.  Пермь, 
2005. –С. 87-99. 
2.  Вергейчик  Т.Х.  Токсикологическая  химия.  -  М.:  МЕД  пресс-информ, 
2009. -С. 142-386. 
3.Секреты  токсикологии  /Л.  Д.Линг,  Р.Ф.Кларк  и  др.;  под  ред. 
Е.А.Лужникова. – М.: Бином, 2006. -С. 324. 
4.  Toksikologik  kimyo  fani  bo‘yicha  laboratoriya  mashg‘uloti  uchun  uslubiy 
qo‘llanmalar:  
a) Biologik ob‘ektdan suv bug‘i yordamida ajratib   olinadigan zaharli moddalar. 
Toshkent, 2012 y.  
b)Qutbli eritmalar yordamida ajratib olinadigan  moddalar. Toshkent, 2012 y. 
v)  Biologik  ob‘ektni  mineralizasiyalab  (parchalab)  ajratib  olinadigan  «metall» 
zaharlar tahlili bo‘limi. Toshkent,  2011 y. 
g) Pestisidlar bo‘limi. Toshkent, 2010 y. 
 
Intеrnеt  va Ziyonet saytlari 
 
1. 
www.ziyonet.uz
 
2.  
www.astokscem.zn.uz
 
3. 
www.sudmed.ru
 
4. 
www.rc-sme.ru
 
5. 
www.analittox.ru
 
 
 
 

35 
 
2. «TOKSOKOLOGIK KIMYO» fani bo`yicha dotsent v/b Zulfiqoriyeva 
Dilnozaning2016/2017o`quv yili uchun mo`ljallangan 
SILLABUSI
 
 
Fanning qisqacha tavsifi 
OTMningnomi va 
joylashgan manzili: 
Toshkent farmatsevtika instituti 
Oybek ko`chasi, 45 
Kafedra: 
Toksikologik, organik va biologik kimyo 
―farmatsiya‖ fakulteti 
tarkibida  
 
Ta‘lim sohasi va 
yo`nalishi: 
5510500 – 
Фармация  
5111000
 – 
Касб 
таълими 
Bakalavriat bosqichining farmatsiya va kasbiy 
ta‘lim yo`nalishlari talabalari uchun mo`ljallangan  
 
Fanni (kursni) olib 
boradigan o`qituvchi 
to`g`risida ma‘lumot:  
farm.f.n., dotsent 
Zulfiqoriyeva 
Dilnoza Alisherovna 
 
e-mail: 
 
zulfidil@mail.ru
 
 
Dars 
mashg`ulotlarini 
o`tkazishning vaqti va 
joyi: 
O`quv bo`limi 
tomonidan ishlab 
chiqilgan jadval asosida 
institut o`quv binolarida 
126-xona, 127-xona 
Kursning 
boshlanishi va 
davom etish 
muddati: 
Bakalavriat ta‘lim yo`nalishi 
o`quv rejasiga muvofiq yettinchi 
va sakkizinchi semestrlarda  
Individual grafik 
asosida professor-
o`qituvchining talabalar 
bilan ishlash vaqti:  
Haftaning  har  kuni soat 8.30 dan 15.00 gacha 
Fanga ajratilgan 
o`quv soatlarining o`quv 
turlari bo`yicha 
taqsimoti  
Auditoriya soatlari 
Mustaqil 
ta‘lim: 
115 
Ma‘ruza: 
5

Laborat
o-riya  
1
12 
Fanning boshqa 
fanlar bilan uzviy 
aloqasi (prerekvizitlari): 
―Organik kimyo‖,  ―analitik kimyo ‖, ―fizkolloid kimyo‖, ―fiziologiya‖, 
―farmakologiya‖,farmakognoziya, farmatsevtik kimyo 
Fanning mazmuni 
Fanning 
dolzarbligi va 
qisqacha mazmuni: 
Fanni o‗qitishdan maqsad –Fanni o‗qitishning asosiy maqsadi va vazifalari  
talabalarda    inson  o‗z  xayotida  turli  xil  surunkali  va  o‗tkir  zaharlanishga 
uchrashi,    ko‗plab  zaharli  moddalarga  duch  kelishi,  ayrim  hollarda  ular 
organizmni  zaharlanishiga  sababchi  bo‗lishi  mumkinligini,  og‗ir  patologik 
o‗zgarishlar  hamda  zaharlanish  hollarini  aniqlash,  zaharlanishni    oldini  olish  
choralarini o‗rgatish. 
Fanning  vazifasi  -  ushbu  dаstur  ―Toksikologik  kimyo‖  fani  zaharli 
moddalar  va  ularning  metobolitlarini  ajratib  olish,  ularning  chinligini, 
miqdorini  aniqlash  usullarini  yaratish,    toksikologik  kimyo  ekspertizasini  olib 
borish,  mos  bilim, ko‗nikma va  malakani  shaklantirishdan  hamda o‗rgatishdan 
iborat. 
Toksikologik  kimyo  fanini  o‗zlashtirishda  oldingi  kurslarda  o‗qib 

36 
 
o‗rganilgan  barcha  farmatsevtika  yo‗nalishiga  oid  fanlardan  olingan  bilimlar 
asos  bo‗lishini  nazarda  tutilgan.  Fanni  o‗zlashtirishda  ma‘ruzalar,  laboratoriya 
mashg‗ulotlari  hamda  o‗qtishning  zamonaviy  interaktiv  usul  va  vositalaridan 
imkon boricha foydalaniladi 
―Toksikologik  kimyo‖  o‗quv  fanini  o‗zlashtirish  jarayonida  amalga 
oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: 
-  o`quv vа turli mа‘lumоtlаr bеrаdigаn yordаmchi аdаbiyotlаr bilаn mustаqil 
ishlаy  оlish,  kimyo-toksikologik  tаhlillarini  o`tkazish,  zaharli  moddalarni 
bioob`yekdan  аjrаtib  olishning  ilmiy  аsоslаri,  uchuvchi,  metal  va  organik  
zaharlarni chinlik va miqdor tahlillarini o`tkazishko`nikmаlаrigа; 
-  tаlаbа  sоddа  kimyo-toksikologik  tеkshirishlаr  tаjribаlаrini  mustаqil 
qo`yishi, 
kimyo-toksikologik 
tаdqiqоtlаrning 
bаjаrishdа 
fоtоmеtrik, 
spektrofotometrik  vа  xrоmаtоgrаfik  usullarini  bajara  olish,  biоlоgik 
оb‘еktlаrdаnmoddalarni  ajratib  olish  usullarini  to`g`ri  tanlay  olish,  tаhlil 
nаtijаlаrini  mаtеmаtik  ishlаb  chiqishni,  zaharlanish  holatlarida  sud-kimyo 
tekshiruvlarini o`tkazish  va natijalar asosida  sud-kimyo  dalolatnomasini  tuzish 
mаlаkаlаriga egа bo`lishi kеrаk. 
Talabalar uchun 
talablar 
 
Institutning odob-ahloq kodeksi talablarigi qat‘iy rioya qilish, shuningdek: 
-professor-o‗qituvchi  auditoriga  kirganida  o‗tirgan  joydan  turib  ―Assalomu 
alaykum‖ deb kutib olish; 
- uyali aloqa vositalarini o‗chirib qo‗yish; 
-  professor-o‗qituvchidan  so‗ng  dars  mashg‗ulotiga  kech  kelgan  talaba 
auditoriyaga kiritilmaydi; 
-  professor-o‗qituvchi  va  guruhdoshlarga  qo‗pollik  qilmaslik,  so‗z 
talashmaslik, hurmat bilan munosabatda bo‗lish; 
- institut ichki tartib - intizom qoidalariga rioya qilish; 
-kiyinish talablari (madaniyati) ga rioya qilish; 
-mashg‗ulotlar  vaqtida  o‗qituvchining  ruxsatisiz  auditoriyadan  chiqmaslik 
(umuman dars jarayonida auditoriyadan sababsiz chiqishga ruxsat berilmaydi); 
- uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o‗z vaqtida va sifatli bajarish; 
- ko‗chirmachilik (plagiat) qilmaslik, qat‘iyan man etiladi; 
-  darslarga  qatnashish  majburiy,  sababsiz  3  (uch)  va  undan  ortiq  dars 
qoldirgan talaba keyingi mashg‗ulotlarga fakultet dekani ruxsati bilan kiritiladi; 
-  sababli  dars  qoldirilgan  taqdirda,  professor-o‗qituvchiga  ma‘lumotnoma 
(spravka) taqdim etish;  
- har qanday holatlarda ham qoldirilgan darslar qayta o‗zlashtirilishi shart; 
-  ma‘ruza va amaliyot darslariga oldindan tayyorlanib kelish va faol ishtirok 
etish; 
- qo‗shimcha ravishda bajarilgan taqdimot, mustaqil ish, esse, referat, kreativ 
fikrlash  darajasi,  turli  xil  tadbirlar  va  ilmiy-amaliy  anjumanlarda  ma‘ruzalar 
bilan ishtirok etish; 
-  talabaga  o‗z  vaqtida  bajarilmagan  mustaqil  ish,  uy  vazifasi,  tartib  – 
intizomi bo‗yicha choralar ko`rish; 
-  talaba  reyting  ballidan  norozi  bo‗lsa    fan  bo‗yicha  nazorat  turlari  e‘lon 
qilingan  vaqtdan  boshlab  1  kun  mobaynida  fakultet  dekaniga  ariza  bilan 
murojaat  qiladi  va  apellyasiya  komissiyasi  shu  kunning  o‗zida  talabaning 
arizasini ko‗rib chiqib xulosa chiqaradi. 

37 
 
 
Elektron pochta 
orqali 
munosabatlar 
tartibi 
 
Professor-o‗qituvchi  va  talaba  o‗rtasidagi  aloqa  elektron  pochta  orqali  ham 
amalga oshirilishi mumkin, telefon orqali baho masalasi muhokama qilinmaydi, 
lekin  oraliq,  joriy  va  yakuniy  baholash  faqatgina  institut  hududida,  ajratilgan 
xonalarda va dars davomida amalga oshiriladi.  Elektron pochtani ochish vaqti 
soat 15.00 dan 20.00 gacha. 
 
Fan mavzulari va unga ajratilgan soatlar taqsimoti: 
 
№ 
Mavzular 
Ma‘ruza 
Laboratoriya 
 
ustaqil ish 
7 semestr 
1. 
Toksikologik  kimyo  fanining 
asosiy 
bo‗limlari 
va 
fan 
o‗rganadigan umumiy masalalar, 
uning    farmatsiya  fanlari  bilan 
bog‗liqligi.  Toksikologik  kimyo 
tahlilida  o‗qitiladigan  usullar  va 
ularning  validasiyasi.  Ob‘ektlar. 
Ashyoviy 
dalillar 
xaqida 
tushuncha.  Ashyoviy  dalillarni 
dastlabki  tekshirish.  Uchuvchi 
zaharlarni  suv  bug‗i  yordamida 
biologik 
ob‘ektdan 
ajratib 
olishning 
nazariy 
asoslari. 
Zaharlarni  suv  bug‗i  yordamida 
haydab  ajratib  olish.    Sianid 
kislota. 


 
 
 
 
 
 
 

2. 
Biologik  ob‘ektdan  suv bug‗i 
yordamida  ajratib  olinadigan 
zaharli 
moddalarni 
tahlil 
usullari. 
Formaldegid, 
sirkakislotasi, aseton.  


 

3. 
Biologik  ob‘ektdan  suv bug‗i 
yordamida  ajratib  olinadigan 
zaharli 
moddalarni 
tahlil 
usullari.Fenol,krezollar.Anilin, 
nitrobenzol, toluol. 4. 
Alkilgalogenidlar (xloroform, 
xloralgidrat,  to‗rtxlorli  uglerod    
dixloretan). 
Toksikologik 
ahamiyati va tahlil usullari. 5. 
Metil,  etil,  amil  spirtlari  va 
etilenglikol, 
ularning 
toksikologik 
ahamiyati. 
Kimyoviy  tahlil usullari.  6. 
Spirtlarni 
gaz 
 
suyuqlik 
xromatografik  usulda  sifat  va 
miqdoriy tahlili. 7. 
Biologik 
ob‘ektni 
mineralizatsiyalab 
ajratib 
38 
 
olinadigan 
zaharli 
moddalar 
guruxi. 
Metall 
kationlarini 
organizmdagi faoliyati,  ob‘ektni 
mineralizatsiyalash 
usullari, 
mineralizatni 
denitratsiyalash 
usullari.  
8. 
Mineralizatni  kasrli  usulda 
aniqlashda 
xalaqit 
beruvchi 
ionlarni  niqoblash.    Zaharli 
metall 
kationlarini 
mineralizatdan  aniqlash.  Bariy, 
qo‗rg‗oshin    saqlovchi  zaharli 
birikmalar  (tetroetilqo‗rg‗oshin), 
ularni  toksikologik  ahamiyati, 
sifatva  miqdoriy  tahlil  usullari. 
Metallarni 
aniqlashni 
fizik-
kimyoviy usullari.  9. 
Kumush, 
mis, 
marganets, 
xrom,  elementlarini  saqlovchi 
zaharli 
birikmalar, 
ularni 
toksikologik  ahamiyati,  sifat  va 
miqdoriy tahlil usullari.    10. 
 Talliy,rux,  surmava  kadmiy 
elementlarini 
saqlovchi 
birikmalar,  ularni  toksikologik 
ahamiyati. 
 
Mineralizatdan 
talliy,  rux  va  surmani  tahlil 
usullari.  11. 
Mishyak  elementini  saqlovchi 
birikmalar,  ularni  toksikologik 
ahamiyati. 
 
Mineralizatdan 
mishyakni tahlil usullari. 12. 
Simob  va  uning  birikmalarini 
toksikologik ahamiyati. Ob‘ektni 
destruksiyalash, 
destruktatdan 
simob  saqlovchi  birikmalarni 
aniqlash. Gronazan. 13. 
Sud 
kimyosi 
ekspertizasi,byurosi,xodimlar. 
Sud 
kimyogarlari, 
ularning 
vazifalari,etika 
va 
deantologiyasi. 
Kimyo 
toksikologik 
ekspertizasi.    
Sudkimyosi  tekshiruv  akti.  Sud-
kimyo 
amaliyotida 
qo‗llaniladigan  reaktivlar  va 
ularga qo‗yiladigan talablar. 14. 
Ekstraksiya 
 
usullari. 
Ajralmalarni  yot  moddalardan 
tozalash 
usullari.  
Zaharlimoddalarni 
ob‘ektdan 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling