O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti


Download 154.94 Kb.

Sana14.06.2018
Hajmi154.94 Kb.

O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi 

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti  

 

 

«Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari» kafedrasi  

 

  

 

Tabiatshunoslik va geografiya fakul`teti  

 

 

 

Tema: GeOGRAFIYa TA`LIMINING KARTOGRAFIK 

TeXNOLOGIYaLARI 

 

mavzusidagi  

 

K U R S    I Sh I  

 

  

 

 

Qabul qilgan:       

 

 

 

Atabaeva G. 

 

Topshirgan:                                Xudaybergenova S.3b geo  

 

 

 

 

 

 

 

                                   NUKUS-2013       

 

 

 

Tema: GeOGRAFIYa TA`LIMINING KARTOGRAFIK 

TeXNOLOGIYaLARI 

 

 

 

ReJASI: 

 

 

Kirish 


 

1.Umumiy kartografik tushunchalar. Shartli belgilar va ularning o`kish. 

 

2.Maktab geografik kartalarining turlari.  

3. Geografik kartalarni o`kish texnologiyalari 

 

4. Chizikli kartalari  bilan ishlash texnologiyasi  

5. Globus bilan ishlash texnologiyasi 

 

6. Kartografik tasavvurlarni shakillantirish texnologiyasi  

 Xulosa 


 

Foydalanilgan adabiyotlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kirish 

Kartalar anik va ravshan ko`rinib turishi lozim. Ulardagi geografik vokea va 

borlikni  o`kuvchilar  5-6  m  dan  anik  ko`ra  bilishlari  lozim.  Buning  uchun  kartada 

eng muxim narsalar aks ettiriladi. Masalan, daryo tasvirlanayotganida uning asosiy  

kismi  va  eng  yirik  irmoklari  ko`rsatiladi,  mayda  irmoklari  esa  ko`rsatilmaydi. 

Karta  ravshan  ko`rinib  turishi  uchun  ranglar  yaxshi  tanlashi  lozim.  Ranglar  biri 

biridan  keskin  ajralib  turishi  lozim.  Kuruklik  va  suvlik  keskin  ajralib  turmog`i 

lozim.  Davriy  xaritalarga  ko`yiladigan    yana  bitta  talab  chiroyli  bo`lishidir.  Agar 

karta  chiroyli  va  anik  kilib  ishlangan  bo`lsa  o`kuvchilar  ularni  oson  o`kishda  va 

tushuntirishadi. 

Maktab    kartalarida  rel`ef  asosan  turli  kalinlikda  rang  berish  bilan  amalga 

oshiriladi.    Past  tekisliklar  to`k  yashil,  tekisliklar  esa  och  yashil,  balandliklar  och 

jigarrang o`rtacha tog`lar jigarrang, baland tog`lar esa to`k jigarrangda beriladi. 

Karta  geografik  nomlar  bilan  to`lib  kolmasligi  kerak.  Unda  fakat 

o`kuvchilarni  yoshi  va  bilmi  darajasiga  mos  bo`lgan  yozuvlar  bo`lmog`i  lozim. 

Boshlang`ich sinf xaritalarida geografik nomlar kamrok va yirikrok yozilishi, o`rta 

va  yukori  sinflarda  ularning  soni  ko`payib  va  o`lchamlari  maydalashib  borishi 

mumkin. 


 

1. Umumiy kartografik tushunchalar. Shartli belgilar va ularning 

o`qish. 

 

Geografik xaritalarda turli – tuman vokea va hodisalar tasvirlanganni uchun, 

ular juda xilma-xil bo`ladi. Xaritashunoslikda  kuyidagi tushunchalar uchraydi: 

Tarx  (plan)-  joyning  yirik  mikyosida  (5000va  undan  kattarok)  tuzilgan 

chizmadir.  Chizmada  maydoni  uncha  katta  bo`lmagan  kichik-kichik  joylar 

tasvirlanadi.  

Xarita-  er  yuzasini  kichraytirilib  va  umumlashtirilib  shartli  belgilar 

bilan  tekislikka  tushurilgan  tasviridir.  Ular  tabiiy  va  iktisodiy-  ijtimoiy    vokea  va 

xodisalar tasvirlanadi. 

Aerofotosurat- tayyora va boshka o`zi uchar asboblar yordamida olingag er 

yuzasini yoki uning bir kismining tasviridir. Ular  orkali joyning tuzulishi, rel`efi, 

o`simlik  koplami,  yo`llari,  kishloklar,  jihozlar  va  korxonalarning  joylanishi 

aniklanadi. 

Kosmosurat-  erning  va  boka  sayyoralarning  kosmik  kemalari  yordamida 

olingan  tasvirdir.  Ular  fanning  vahalk  ho`jaligining  turli  sohalarda  keng  

ko`llaniladi.  Har  bir  tarx,  xarita  va  kosmo  va  aerosurat  ma`lum  bir  mikyosda 

tuzuladi. 

Mikyos-    bu  xaritadagi  chizikning  uzunligi    er  yuzasidagi  shu  chizikning 

uzunligini  er yuzasidagi shu chizikka mos keladigan hakikiy uzunlikka nisbatdir. 

U  xaritadagi  tasvir  necha  marta    kichraytirilganini  ko`rsatadi.  Masalan,  xaritada 

daryoning  uzunligi  1sm  ,  hakikiy  uzunligi  10  km,  yoki  1  000000  sm.  Demak 

haritaning  mikyosi  1:  1  000000  .  Mikyoslar  soni,  chizikli  va  so`zli  bo`ladi.  Sonli 

mikyos  kasrdan  iborat,  uning  surati  1-  ga  teng,  maxraji  esa  xaritada  tasvir  necha 

marta kichraytirilganni   ko`rsatadigan son bo`ladi. Masalan, 1: 1 000 yoki --------- 

bu  tasvirni  ming  marta  kichraytirilganligini  ko`rsatadi.  Chizikli  mikyos  -  bu  teng 

bo`laklarga  bo`lingan  to`g`ri  chizikdir.  Har  bir  bo`lak  kancha  masofaga    tengligi 

uning  ustiga  yozib  ko`yiladi.  So`zli  mikyos    xaritadagi  1sm  masofa  hakikatda 

kanchaga tengligini ko`rsatadi. Masalan 1sm 10km gacha . 

Loyihalar (proektsiyalar) -  bu er yuzasining  xaritada tasvirlash usulidir. er 

dumalok  bo`lganligi  tufayli  uni  tekislikda  tasvirlanayotganda  ma`lum  bir 

xatoliklarga    yo`l  ko`yiladi.  Bunday    xotaliklar  asosan  maydonni,  uzunligini  va 

burchaklarni  tasvirlayotganda  yo`l  ko`yiladi.  Shuning  uchun  turli  hil  (teng 

burchakli, teng maydonli, teng masofali va aralash loyihalar) ko`llaniladi. 

Shartli  belgilar  –  vokea  va  hodisalarning  ma`lum  bir  belgilar  yordamida 

xaritada  tasvirlanishidir.  Mikyosli  shartli  belgilar  yordamida  vokea  va  hodisalar 

hakikiy  o`lchamlari  bilan  tasvirlanadi.  Mikyosis  shartli  belgilar  bilan, 


xaritalarning`  mikyosida  ko`rsatib  bo`lmaydigan  vokea  va  hodisalar  tasvirlanadi 

(TETs,  kon,  shakkillar,  aholi  yashaydigan  joylar).    Chizikli  shartli  belgilar  bilan 

daryo  okimining  yo`nalishi,  o`rmondagi daraxtlarning  turlari  ko`rsatiladi.  Bundan 

tashkari yozuvli, xarfli, sonli shartli belgilar ham bo`ladi.  

Xaritada vokea va hodisalar kuydagi usullar bilan tasvirlanadi:  

-  belgilar  usuli  –  mikyosda  tasvirlab  bo`lmaydigan  narsalar,  vokea  va 

hodisalar tasvirlanadi; 

-  chizikli  usuli  –  asosan    uzunlik  bo`yicha  joylashgan  daryo,  yo`l  va 

chegaralar tasvirlanadi: 

-  rang  berish  usuli  –  vokea  va  hodisalarni  maydon  bo`yicha  tarkalishini 

tasvirlashda ko`llanadi (o`simlik, tuprok, iklim xaritalar); 

-  teng  kiymatli  chiziklar  usuli  –  bir  xil  kiymatga  ega  bo`lgan  vokea  va 

hodisalar tasvirlanadi (harorat, balandlik, aholi zichligi): 

-  bog`langan  diagrammalar  usuli  –  ma`lum  bir  joydagi  meterologik 

stantsiyada haroratni mavsumiy o`zgarishini, yog`in va shamollarni taksimlanishini 

tasvirlashda ko`llaniladi; 

- chegara usuli – bir xil vokea va hodisalarni tasvirlashda ko`llanadi, foydali 

kazilmalar hayvonlar va kishlok xo`jaligi xaritalari. 

-    nukta  usuli  –  narsalarni,  vokea  va  hodisalarni  tarkok  holda  mikdorini 

beradi. Masalan bitta nukta 200 bosh sigir; 

-      harakat  belgilari  usuli  –  vokea  va  hodisalarni  harakat  yo`nalishini 

ko`rsatadi ( daryo okimi, shamol va okim yo`nalishi, yuk tashish yo`llari). Xaritalar mikyosiga karab kuyidagi turlarga bo`linadi: 

- tarxlar, mikyos 1:5000 va undan katta; 

- yirik mikyosli  xaritalar 1: 1 0000000 dan 1:2000000 ga; 

- o`rta mikyosli xaritalar 1: 2000000 dan 1:1000000 ga; 

- mayda mikyosli xaritalar 1: 1000000 dan kichik 

Xaritalar  ularda  tasvirlanadigan  maydonning  ko`lamiga  karab 

kuyidagi turlarga bo`linadi: 

- yulduzlar xaritasi; - sayyoralar va er xaritasi; 

- yarim sharlar xaritasi: 

- kuruklik va okeanlar haritalari: 

- tabiiy geografik o`lkalar haritalari: 

- mamlakatlar haritalari: 

- ma`muriy birliklar xaritalari: 

- maxsus hududlar haritalari (ko`rikxona, sayohatbon  joylar); 

- shaharlar va aholi punktlari xaritalari ; 

- shahar va viloyat tumanlari xaritalari; 

 Mazmuniga  ko`ra  xaritalar.  Umumgeografik  va  mavzuli  xaritalarga 

bo`linadi. Umumgeografik xaritalar o`z navbatida yana  

a) topografik ( 1: 1000000 va undan katta);  

b) umumtopografik (1: 2000000 dan 1: 100000 cha) 

v) umumtasavvur (obzor) xaritalarga bo`linadi (mikyosi 1:1000000 kichik). 

 Mavzuli    xaritalar  tabiiy  va  iktisodiy    (iklim,  tuprok,  o`simlik,  kishlok 

xo`jalik, sa`noat va  x. k.) xaritalarga bo`linadi: 

Vazifasiga ko`ra xaritalar kuyidagi turlarga bo`linadi: 

a)ilmiy xaritalar; 

b)madaniy va tashvikot xaritalari; 

v) texnik xaritalar (kosmik, havo, dengiz, yo`l va  muxandislik xaritalari); 

g)o`kuv xaritalari; 

d)sayoxat xaritalari; Tuzilishiga ko`ra xaritalar 3 turga bo`linadi: 

a)tasviriy  xaritalar  aloxida  vokea  xodisalarni  tasvirlaydi.  Masalan  havo 

xarorati, yog`inlar va bosim xaritalari; 

b)jamlama xaritalar ma`lum bir hodisaning hama o`lchamlar bir tasvirlanadi. 

Masalan bitta xaritada shamol va bosimni tasvirlash mumkin: 

v)yakuniy xaritalar bir biri bilan o`zaro bog`langan hodisalar bir butun holda 

tasvirlanadi (iklim mintakalari xaritasi). 

Geografik atlaslar va ularning turlari. 


Atlaslar-  to`la  va  anik  ma`lumotga  ega  bo`lgan,  yagona  dastur  asosida 

tuzilgan,  tartibga solingan xaritalar to`plamidir. 

«Atlas»  atamasi  Flamand  xaritashunosi  Markator  tomonidan  kiritilgan.  U 

o`zi tuzgan xaritalar to`plamini (1595 yili) Liviyaning afsonaviy kiroli Atlas nomi 

bilan  ataydi.  Xaritalar  to`plami  birinchi  marta  II-asrda  Klavdiy  Ptolomiy 

tomonidan  tuzilgan.  Atlas  egallagan  maydonga  karab,  Sayyoralar,  dunyo, 

materiklar,  okeanlar,  o`lkalar,  davlatlar,  viloyatlar  atlaslariga  bo`linadi. 

Mazmuniga  karab  umumgeografik  va    mavzuli  atlaslarga  bo`linadi.  Vazifasiga 

ko`ra  ilmiy  ma`lumotli,  ommabop  (o`lkashunoslik),  o`kuv,  sayox  va  yo`l 

atlaslariga bo`linadi. Globuslar va ularning turlari. 

Globus (lotincha globus – dumolok) erning kichraytirilgan nusxasi, unda er 

yuzasi,  mareriklar va  okeanlar,  tog`lar  va tekisliklar  shakli xatosiz  anik va  to`g`ri 

tasvirlanadi. Birinchi marta globus `eruniy tomonidan X asrda, Bexaym tomonidan 

XV asrda  yasalgan. 

Globuslar  mikiyosiga  ko`ra  mayda  (1:30000000)  va  yirik  globuslarga 

bo`linadi. 

O`kuv va boshka maksadlar uchun yirik globuslar yasaladi. Shunday globus 

fakul`tetimizda  1982  yili  o`rnatilgan  (yuzlama  mikiyosi  1:70000000,  tik  mikiyosi 

1:1000000), og`irdigi 500kg, balandligi2,5 m, diametri 2 m.  

2.Maktab geografik kartalarining turlari. 

 

 Maktab  geografik  xaritalarining  boshka  xaritalardan  farki  ularni 

o`kuvchilarni  yoshi  va  rivojlanishiga  moslab  chikarilishidir.  Borshlang`ich  sinf 

o`kuvchilari  uchun  oddiyrok,  tushunishi  va  o`kishi  oson  bo`lgan  kartalar 

chikariladi, yukori sinflar uchun esa murakkabrok xaritalar nashr kilinadi. 

Umumta`lim  maktablarida  ko`llaniladigan  xaritalarni  kuyidagi  guruxlarga 

bo`lishimiz mumkin: 

-devoriy xaritalar; -darsliklar ichidagi xaritalar; 

-atlaslar; 

-globuslar; 

-chizikli kartalar. 

Mazmuniga  ko`ra  devoriy  maktab  xaritalari  juda  xilma  xil  bo`ladi:  tabiiy; 

iklimiy;    tuprok,  o`simlik;  zoogeografik;    geologik;  foydali  kazilmalar;  iktisodiy, 

siyosiy,  sanoat;  kishlok  xo`jaligi,  transprot  va    x.k.  ular  turlicha  bo`lgani  bilan, 

umumiy  o`xshashlikka  ham  ega.  Ularning  barchasi  sinfda  foydalaniladi, 

o`kuvchilarning  uzokdan  ko`rishiga  moslashga  bo`ladi,  yangi  masshtabi  katta 

bo`ladi.  Mazkur  xaritalar  yordamida  o`kuvchilar  o`rganishda  amaliy  va  mustakil 

ish bajarishda va ma`lum bir savollarga javob berishadi.. 

Shuning  uchun  ular  yaxshi  ko`rinishga  va  katta  aniklikka  ega  bo`lgan 

o`lchamda bo`lishi lozim. 

Kartalarning  turiga  ko`ra  ularning  o`lchamlari  turlicha  bo`ladi.  Dunyo 

xaritalari,  aloxida  materiklarning  xaritalari  hozirgi  vaktda  1,5x1,8m  o`lchamda 

chikarilmokda.  O`zbekiston  va  O`rta  Osiyo  xaritalari  ham  deyarli  mazkur 

o`lchamda chikarilmokda. 

Kartalar anik va ravshan ko`rinib turishi lozim. Ulardagi geografik vokea va 

borlikni  o`kuvchilar  5-6  m  dan  anik  ko`ra  bilishlari  lozim.  Buning  uchun  kartada 

eng muxim narsalar aks ettiriladi. Masalan, daryo tasvirlanayotganida uning asosiy

 

 kismi  va  eng  yirik  irmoklari  ko`rsatiladi,  mayda  irmoklari  esa ko`rsatilmaydi. Karta ravshan ko`rinib turishi uchun ranglar yaxshi tanlashi lozim. 

Ranglar biri biridan keskin ajralib turishi lozim. Kuruklik va suvlik keskin ajralib 

turmog`i  lozim.  Davriy  xaritalarga  ko`yiladigan    yana  bitta  talab  chiroyli 

bo`lishidir.  Agar  karta  chiroyli  va  anik  kilib  ishlangan  bo`lsa  o`kuvchilar  ularni 

oson o`kishda va tushuntirishadi. 

Maktab    kartalarida  rel`ef  asosan  turli  kalinlikda  rang  berish  bilan  amalga 

oshiriladi.    Past  tekisliklar  to`k  yashil,  tekisliklar  esa  och  yashil,  balandliklar  och 

jigarrang o`rtacha tog`lar jigarrang, baland tog`lar esa to`k jigarrangda beriladi. Karta  geografik  nomlar  bilan  to`lib  kolmasligi  kerak.  Unda  fakat 

o`kuvchilarni  yoshi  va  bilmi  darajasiga  mos  bo`lgan  yozuvlar  bo`lmog`i  lozim. 

Boshlang`ich sinf xaritalarida geografik nomlar kamrok va yirikrok yozilishi, o`rta 

va  yukori  sinflarda  ularning  soni  ko`payib  va  o`lchamlari  maydalashib  borishi 

mumkin. 

Darsliklar ichiga ko`iladigan kartalar. Geografiya predmetlarining oxirida 

aloxida   ------ kilinar edi. Hozirgi vaktda darsliklarni matnida kartalar berilmokda. 

Bunday  xaritalar  tabiiy  geografik  va  iktisodiy  geografik  tasvirlaydi.  Ular  ok-kora  

va  rangli  bo`lishi  mumkin.  Tabiiy  geografik  xaritalar  kuniga  rangli  xolda  beradi. 

Ayrim  iktisodiy  geografik  xaritalar  ko`pincha  rangli  xolda  beriladi.  Ayrim 

iktisordiy  geografik  vokea  va    xodisalarni  ko`rsatishda  ok-kora  rangdan 

foydalaniladi. Masalan, foydali kazilmalar, taransport, ayrim  ekinlar, chorvachilik 

kartalari  hamda  siyosiy  kartalar  rangli  tasvirda  beriladi.  Ko`p  hollarda  materiklar 

va okeanlar  tabiiy geografiyasi (6-sinf), Jaxon iktisodiy va ijtimoiy  geografiyasi 

(9-sinf)   kurslarini darsliklari matinlarida kartalar ko`prok beriladi. 

Atlaslar  ma`lum  bir  mavzuda  va  yo`nalishlarda  tuzilgan    kartalar 

jamlamasidir.  Atlaslar  tuzilishi  va  mazmuniga  ko`ra  kuyidagi  turlagga  bo`linadi: 

egallagan  maydoniga  ko`ra;  yulduzlar  atlasi;  dunyo  tabiy  geografik  atlasi;  dunyo 

iktisodiy  geografik  atlasi;  aloxida  materik  va  okeanlar  atlasi;  aloxida  davlatlar 

atlasi;  va      x.k.;  mazmuniga  ko`ra:  tabiiy  geografik;  iktisodiy;  temir  yo`l;  o`kuv 

atlaslari va   x. k. 

Har  bir  sinf  uchun  o`kuv  atlaslari  mavjud.  masalan,  5-sinf  atlasi,  6-sinf 

atlasi, 7-sinf atlasi, 8-sinf atlasi, 9-sinf atlasi. 

O`kuv atlaslari kuyidagi talablarga javob berishi lozim: 

-  atlasda  ko`rsatilgan  geografik  borlik  va  vokealar  soni  darslikdagidan 

ko`prok bo`lmog`i lozim; 

-atlas o`kuvchilar uchun ma`lumotnoma vazifasini  bajarishi lozim; 

-atlasda geografik nomlar ro`yxati albatta bo`lishi zarur;  

Atlasda kartalar soni 40-45 tadan kam bo`lmasligi lozim. Chizikli  kartalar.  Ular  geografiya  ta`limida  keng  ko`llaniladi.  Ular  asosan 

o`kuv  va nazorat maksadlarida ishlatiladi.  

Chizikli kartalar o`kuv maksadlarida kuyidagi hollarda kullaniladi: 

- chizikli xaritaga tabiiy geografik borlik nomlarini tushirish  

(  daryo,  ko`l,  dengiz  va    x.k.).  bu  esa  geografik  nomlarni  o`kuvchilar 

tomonidan yaxshi eslab kolinishiga imkon beradi; 

-  tog`lar  daryo  xavzalari,  izotermalar,  tabiat  zonalari  chegaralarni  chizikli 

xaritaga tushirish; 

- davlatlarni chegaralarini chizikli xaritaga tushirish; 

-iktisodiy rayonlarni chizikli xaritaga tushirish; 

-kishlok xo`jaligi ekinlari chegaralarini chizikli xaritaga tushirish. 

Chizikli xaritalar nazorat maksadida ham ishlatiladi. Buning uchun kuyidagi 

shartlar bajarilishi lozim: 

-sinfdagi barcha o`kuvchilarda bir xil chizikli karta bo`lmog`i lozim; 

-barcha o`kuvchilar uchun bir xil shartli belgilar berilishi zarur; 

-barcha  o`kuvchilar  chizikli  kartalarida  mashshtab,  legenda,  o`kuvchining 

ismi sharfi bir xil joyda  ko`rsatilgan bo`lmog`i lozim. 

Kartalarni tuzilish texnologiyasi 

Umumta`lim  maktablarida  kartalarni  tuzilishin      tushutirish  o`kuvchilarga 

o`rgatish geografik bilimlarni egallashda muxim o`rin tutadi. 

O`kuvchilarni geografik kartalarni tuzilishini tushuntirishga o`rgatish uchun 

joyda amaliy ishlar olib boriladi,  joy rejasi bilan ishlanadi, gorizontallarni o`kish 

bo`yicha  amaliy  ishlar  olib  bajariladi,  daraja  to`ri  bilan  mashk  kilinadi,  turli 

kartalar  solishtiriladi,  nuktalarni  geografik  kordinatalari  aniklanadi,  turli 

masshtablar bilan mashk kilinadi va  x.k. 

 Kartalarni tuzilishini eng yaxshi yo`li joyni o`zgarish va uni kartada kanday 

tasvirlanganligini  aniklashdir.  Bundan  tashkari  globusdan  kartaga  o`kitish, 

rejasidan  geografik  kartaga  o`tish  orkali  ham  geografik  kartalarni  tuzilishini 

tushunishga  yordam  beradi.  Mazkur  usullar  yordamida  o`kuvchilarni  daraja  to`ri,  kartografik 

yirik 


planlashtirish 

(generalizatsi) 

va 

geografik kartalarni 

tushuntirishga imkon beradi. 

Joyda  va  sinfda  olib  boriladigan  amaliy  mashg`ulotlar  (yo`nalishlarini 

aniklash, masofani o`lchash va ularni chizmada tasvirlash hamda hamda ularni joy 

rejasiga tushirish) o`kuvchilarni geografik kartalarda xakikatda borlik va xodisalar 

tasvirlanganligiga  ishonch  xosil kilishiga undaydi. 

Geografik  kartalarni  tuzilishini  tushunishga  fakat  joyda    olib  borilgan 

ishlargina  emas,  balki  joyning  xomaki  rejasi  bilan  ishlash  ham  yordam  beradi. 

Bunday  ishlar  o`kuv  sayoxatlari,  turistik  poxodlarda  va    joyda  amaliy  ishlar  olib 

borganda bajariladi. 

O`kuvchilar  mayda  masshtabli  kartalarni  tuzishini  gogezantallarni  o`kuish 

bo`yicha  olib  boriladigan  mashklarda,  topografik  kartalar  yordamida  rel`efni 

tasvirini tushirish jarayonida joyni rejasini tuzish davomida o`rganishadi. 

O`z  yashash  joyini  tuzilishi  va  joy  rejasini  o`rganish  davomida  o`kuvchilar 

asta-  sekin  yirik  vam  ayda  masshtabli  kartalarni  tuzilishini  anglay  bilishadi.  Ular 

topografik va geografik kartalarni solishtirish asosida joy rejasi va  geografik karta 

o`rtasidagi farklarni tushuna boshlashadi. 

O`kuvchilar  kartagrafik  andozalarni  (proektlarni)  turlarini  o`rganish 

davomida  geografik  xaritalardagi  xatoliklar  va    ularning  mikiyosini  tushuna 

boshlashadi,  xatoliklarni  kanday  sodir  bo`lishini  o`kuvchilar  tushunishi  uchun 

globusdagi  va  ma`lum  bir  xaritadagi  borlikni  o`lchami  solishtiriladi. 

Masalan,Chukotka  yarim  oroli  yoki  Grilandiya  orolini  globusda  va  xaritadagi 

tasvirini  solishtiradi.  Ularning  tasviri  kartada  globusdagiga  ko`ra  kattarok 

tasvirlangan,  anashu  farklarning  asosiy  sababi  kartalardagi  xatoliklar  ekanligi 

tushuntiriladi.  Masalan,  globus  erning  kichiklashtirilgan  modeli  hisoblanadi, 

shuning  uchun  unda  geografik  borlik  xatosiz  tasvirlanadi,  karta  esa  globusning 

tekislikka yoyish natijasidahosil bo`lgani shuning uchun uning chekka kimsmlarida 

xatoliklar katta bo`lishi tushuniladi. 

Kartalarning  daraja  to`ri,  merideanlar  va  paralellar  o`rganib  bo`lingandan 

so`ng  o`kuvchilar  geografik  kordinatalar  bilan  mashk  kilishadi.  Buning  natijasida ualar  har  kanday  nuktani  geografik  o`rnini  topishni  o`rganishadi  va  daraja 

to`riniaxamiyatini  anglashadi,  bundan  tashkari  ular  daraja  to`ri  meridean  va  

parallelarga  karab  yo`nalishi  va    masofani  aniklashni  o`rganadi.  O`kuvchilar 

nuktani  geografik  kordinatasini  aniklashni  yaxshi  o`zlashtirib  olishlari  uchun 

xayotdan  misollar  keltirish  lozim.  Masalan,  o`z  shaxrini,  yoki  tumani  markazinpi 

koordenatalarini aniklash O`zbekistonni chekka nuktalarini eng baland va eng past 

nuktalarini kordenatalarini aniklash. 

Xarita masshtabi bilan ishlaganda o`kuvchilar  geografik  borlikni kichrayish 

yoki  kattarishi   darajalari  bilan   tanishish lozim.    Buning uchun  avval  yirik, o`rta 

vam  ayda  masshtablar  xakida  tushunchalarga  ega  bo`lmoklari  lozim.  Shundan 

so`ng  har  xil  geografik    borlikni,  masalan  Chorvog`  suv  omborini  kengligi  va 

uzunligini  aniklashlari  lozim.  O`kuvchilar  geografik  kartada  masofani  taxminan 

aniklashlari  uchun  ayrim  geografik  borlikni  uzunligini  aniklab  uning  yordamida 

kerakli  masofani    topishlari  mumkin.  Masalan,  Saxalik  orolini  uzunligi  1000  km, 

shundan  foydalanib  Osiyodagi  joylarni  uzunligini    topish  mumkin.  Biror  joyni 

uzunligini  topish  uchun  Saxalin  orolini  xayolan  joylashtiriladi    va  masofa 

aniklanadi. Masalan, uzunligi aniklangan joygacha 2 ta Saxalin oroli sig`sa demak 

uning uzunligi  25 km ekan. 

Bundan tashkari dara to`ridan foydalanib ham masofani o`lchash o`kuvchilar 

o`rganmog`i  lozim.  Buning  uchun  1

0

  yoyning  uzunligini  bilish  kifoya.  Meridian bo`yicha  1

0

  yoyning  o`rtacha  uzunligi  111  km.  agar    ikki  nukta  orasidagi  masofa 10

0

 bo`lsa u kmda kuyidagicha ifodalanadi: 10.111=1110km.  

3. Geografik kartalarni o`kish texnologiyalari 

 

Geografik  kartalar  bilan  ishlashning  eng  ma`suliyatli  kismi  bo`lib  ularning 

o`kish va ular asosida tegishli xulosalar chikarishdir. 

Geografik xaritalarni o`kish kuyidagi boskichlardan iborat: 

-kartalarning daraja to`ri, masshtab iva shartli belgilarini o`kish; 

-topografik xaritalarni o`kish asosida diktanlar yozish; -rel`efning o`kish va uning tavsifini tuzish; 

-geoglogik va texnologik tuzilishni o`rganish va xulosa chikarish; 

-foydali kazilmalarni o`rganish; 

-iklimni o`rganish va uning tavsifini tuzish; 

- geografik sharoitni o`rganish; 

-tuprokni va o`simliklar koplamini o`rganish; 

-hayvonot dunyosini o`rganish; 

-tabiat kengliklarini o`rganish; 

-joyning umumiy tabiiy geografik tavsifini tuzish; 

- tabiat resurslarini o`rganish; 

-aholi kartasini o`kish; 

-yokilg`i energitika sanoatini o`rganish; 

-sanoat xaritasini o`kish; 

-kishlok xo`jalik xaritalarini o`kish; 

-transport xaritalarini o`kish; 

-xalkaro iktisodiy alokalar xaritasini o`kish; 

-kompleks iktisodiy-geografik xaritalarni o`kish. 

Geografik zxaritalarni o`kishning eng  muhim shartlaridan biri uni masshtabi  

va  shartli  belgilarini  o`kiy  bilishidir.  Masshtabga  ko`rayirik,  o`rta  va  mayda 

masshtabli  katralarga  bo`linadi.  Shartli  belgilar  topografik,  tabiiy  geografik  va 

iktisodiy geografik hamada siyosiy geografiki shartli belgilarga bo`linadi. Ular o`z 

navbatida masshtabli, masshtabsiz chizikli aralash ko`rsatgichli  va  boshka turlaga 

bo`linadi. 

Kartalarni  o`kitishning  dastlabki  boskichi  shartli  belgilarni  o`kitishdir. 

O`kuvchilar topografik kartalarni o`rta masshtabli va mayda  masshtabli kartalarni 

shartli  belgilarini  to`la  o`rganib  bo`lgandan  so`ng,  masshtab  va  daraja  to`ridan  

foydalanib  yukoridagi  vazifalarni  bajarishlari    mumkin.  ular  joy  rejasini  tuzish 

jarayonida  ham shartli belgilar bilan ishlash  ko`nikmasiga ega bo`lishadi. O`kuvchilar  daraja  to`ri,  masshtab  va  shartli  belgilarni  to`la  o`zlashtirib 

olgandan  so`ng  kartadan  foydalanib  ma`lum  bir  yunalishni  tavsifini  tuzishi 

mumkin, ya`ni topografik diktant  yozishlari mumkin. 

Topografik  diktant  deganda  kog`ozga  o`kuvchilarni  bergan  ma`lumotlari 

asosida 

yo`nalish 

chizmasini 

tushirishdir. 

Mazkur 

ish 


kuyidagicha 

bajariladi:o`kuvchilar  o`kituvchi  topshirig`i  asosida  ikki  xil  ishni  bajarishi 

mumkin: berilgan yo`nalishni karta asosida tavsifini tuzishadi; berilgan yo`nalishni 

chizmasini daftarga chizishadi. 

Ma`lum  bir  yo`nalishni  tavsifini  karta  asosida  tuzishda  karta  asosida 

tuzishda  o`kuvchilarkerakli  yo`nalishlarni  aniklashadi,  masshtabdan  foydalanib 

nuktalar  orasidagi  masofani  o`lchashadi,  shartli  belgilar  bilan  ko`rsatilgan 

geografik  borlikni  (ko`prik,  yo`l,  shahar,  zavod,  yaylov,  ekinzor,  o`rmon    va   

x.k.)nomlarini  aniklaydi  va  joyning  tavsifini  tuzadi.(rel`efi,  tuprog`i,  o`simligi, 

suvlari).  Avval  o`kuvchilar  topografik  xaritadan foydalanib  o`kuvchilarning kiska 

savollariga  javob  beradi,  masalan  o`rikzor  kishlok  markazining  kaysi  tomonida 

joylashgan,  maktabga  boriladigan  yo`lda  kanday  o`simliklar  uchraydi.  Buning 

natijasida  o`kuvchilar  yo`nalishini  og`zaki  tavsifini  tuzish  ko`nikmasiga  ega 

bo`lishadi. 

Topografik    diktant  tuzganda  o`kuvchilar  o`kituvchining  xikoyasi  orkali 

yo`nalish  yo`lini  chizmasini  tuzishadi.  Topografik  diktant  daftar  varag`iga 

chiziladi.  Varag`ning  yukorisida  sh-j  belgisi,  pastki  kismiga  masshtab  yoziladi. 

O`kuvchi  varag`ida  dastlabki  nuktani  belgilab  beradi.  So`ngra  yo`nalishni  va 

geografik borlikni ko`rsatadi, ularni o`kuvchi kog`ozga tushiradi. Tpografik diktant 

yo`nalishni  tavsifini  tuzishdan  murakkabrok.  U  o`kuvchilardan  dikkat  va  ijodiy 

fikrlashni  talab  kiladi,  Ushbu  vazifani  bajarish  davomida  o`kuvchilar  olgan 

bilimlarini amalda ko`llash ko`nikmasiga ega bo`ladilar. 

Joy  rel`efini  o`rganish  turli  masshtabli  xaritalarda  olib  borilishi  mumkin. 

topografik  kartalar  yordamida  rel`efni  o`rganish  gorizontlarni  taxlili  asosida  olib 

boriladi.    Gorizonilarni  orasi  keng  va  muallak  balandligi  kam  o`zgarsa  tekislik, 

gorizantlar orasi  tor va ular kalin va  zich  joylashgan bo`lsa  tik  yonbag`ir  va   x.k.  tabiiy geografik kartalarda rel`ef ranglarni taxlili asosida olib boriladi: zangori rang 

tekislik,  jigarrang  tog`lik.  Rel`efning  o`rganganda  kartada  berilganligi  ham  taxlil 

kilinadi. 

Geologik  va  tektonik  uzulishini  o`rganish  VI  va  VIII  sinflarida  bajariladi. 

VI-  sinflarda  bajariladi.  VI  –sinf      atlasida  letosfera  plitalari  xaritasida  berilgan. 

Letosfera plitalari ularni yoshlari harakat tezligi aniklanadi. VII-sinf atlasida  O`rta 

Osiyo  va  O`zbekistonning  geologik  va  tektonik  xaritalari  berilgan.  Uning 

yordamida har bir hududda tarkalgan tog` jinslari komplekslari va ularni o`kituvchi 

yordamida  o`kuvchilarga  geologik  kesmalar  ham  tuzilishi  mumkin.  Mazkur 

kartalarni  o`kish  va  taxldil  kilish  asosida  tegishli  xulosalar  kilinadi.  Masalan, 

mazkur joyda kaysi davrda vujudga kelgan kanday tog` jinslari keng tarkalgan.  

Joyning  yoki  ma`lum  bir  hududning  foydali  kazilmalari  tegishli  foydali 

kaziloma  turi  kartasining  o`kish  asosida  amalga  oshiriladi.  Bunda  avval  yokilg`i-

energitika foydali kazilmalari kartasidan neft-gaz ko`mir konlari aniklanadi, metali 

foydali  kazilmalar  kartasidan  kora,  rangli  va  nodir  metallar  konlari  aniklanadi. 

Nometall  foydali  kazilmalar  xaritasidan  esa  kurilish,  ximiya  sanoati  xom  ashyosi 

konlari aniklanadi. So`ngra joyda yoki  hududda kaysi foydali kazilma turi kengrok 

tarkalganligini o`kuvchilar aniklashadi. 

Iklim  iklim  xaritalarni    o`kish  orkali  o`rganiladi.  Bunda  yozgi  va  kishki 

xarorat  izotermalari,  yozgi  va  kishki    shamollar  yo`nalishi,  yog`in  mikdori, 

sovuksiz kunlar soni va boshka kartalar o`kiladi, taxlil kilinadi va tegishli xulosalar 

chikariladi.  O`kuvchilarning  xulosalari  o`kituvchi  tomonidan  ko`rib  chikiladi  va 

baholanadi. 

O`kuvchilar joyni yoki ma`lum bir hududni gedrografik sharoitini tuzilishini 

o`kituvchi raxbarligida tabiiiy xaritani o`kish va taxlil kilish asosida o`rganishadi. 

Ular  o`kituvchini  topshirig`iga  binoan  avval  daryolarni,  so`ngra  ko`llar  va 

muzliklarni aniklashadi va ularni ro`yxatini tuzishadi. 

O`kuvchilar  joyning  tuprok  va  o`simlik  koplami  kartalarini  o`kish  va  taxlil 

kilish  asosida  o`kuvchilar  asosiy  tuprok  va  o`simlik  turlarini  aniklashda  va  taxlil 


kilish asosida o`kuvchilar asosiy tuprok va o`simlik turlarini aniklashadi va tegishli 

xulosalar kilishadi.  

Materiklarni    tabiiy  geografik  sharoiti  o`rganilganda  o`kuvchilar  tabiat 

zonalari  kartasini  o`kish  va  taxlil  kilish  asosida  mazkur  materikda  tarkib  topgan 

tabiat zonalarini aniklashadi.  Mazkur kartani o`kish va taxlil kilish asosida joyning 

yoki  ma`lum  bir  xududning      tabiiy  geografik    tavsifi  o`kuvchilar  tomonidan 

tuziladi.  Iktisodiy geografik tavsifdan tegishli iktisodiy kartalarni o`kish va taxlil 

kilish asosida tuziladi. 

 

4. Chizikli kartalari  bilan ishlash texnologiyasi  

Geografik  bilimlarni  egallashda  chizikli  kartalar  bilan  ishlash  muxim  o`rin 

tutadi. Ular geografiya ta`limining barcha shakillarida ko`llanishi mumkin. chizikli 

xaritalari  bilan  ishlash  geografik  nomlarni  o`kuvchilar  tomonidan  yaxshi  eslab 

kolishga imkon beradi.  

Chizikli xaritalar bilan ishlash samarali bo`lishi uchun u kuyidagi talablarga 

javob  berishi  lozim:  kartaning  nomi  yirik  harflarda  kartasining  yukori  kismida 

yoziladi;  o`kuvchining  ismi  sharf  iva  sinfi  kartasining  kuyi  o`ng  kismiga 

yoziladi(mayda xarflar bilan); geografik borlik nomlari bosh harflar bilan yoziladi; 

daryo,  tog`  tizmalari,  ko`ltiklar  va  dengizlar  nomi  ularning  yo`nalishi  bo`yicha 

yoziladi;  shaharlar,  ko`llar  nomlari  kengliklar  bo`yicha  yoziladi;  foydali 

kazilmalar,  xalk  xo`jaligi  tarmoklari  umum  kabul  kilingan  shartli  belgilar 

yordamida belgilanadi: 

Sinf    sharoitida  chizikli  xaritalar  kalam  bilan  bo`yaladi,    uy  sharoitida  esa 

tush yoki siyox bilan bo`yaladi. Chizikli xaritalarni  to`ldirish devoriy kartalar va 

atlasdagi  kartalar  bilan  ishlash  bilan  uyg`unlikda  olib  boriladi.  O`kituvchi  dars 

o`tish jarayonida geografik borlikni devoriy  gazetada  ko`rsatish  ularni  atlasdan  

topshirishi  va  chtzikli  xaritaga  shartli  belgilar  bilan  tushirishni  tavsiya  etadi.  

Kartada  geografik  borlikni  tushirish  uchun  mo`ljall  bo`lib  daraja  to`ri,  daryolar, 

shaharlarning  nuksonlari, kirg`ok chizig`i, chegaralari hisoblanadi.  Chizikli  karta  bilan  bajariladigan  har  bir  yangi  ish  o`kituvchi  yordamida 

amalga  oshirilishi  zarur.  O`kuvchilar  chizikli  kartaga  tushirishni  yaxshi  o`rganib 

oligandan so`ngina ularga mustakil ishlashga ruxsat berish mumkin. 

Chizikli  kartaga  tushiriladagan  geografik  nomlar  soni  chegaralangan 

bo`lmlg`i  lozim.  Chizikli  karta  bo`yicha  o`kuvchilarga  murakkab  bo`lgan 

vazifalarni    bermagan  makul.  Masalan,  atlasdagi  ma`lumotlarni  chizikli  kartaga 

tushirish.  Chizikli  kartalarga  fakat  dasturda  uchraydigan  geografik  nomlarni 

tushirish lozim.  

Chizikli  kartalar  bilan  ishlash  ijodiy  yo`nalishga  ega  bo`lmog`i  va 

o`kuvchilar tomonidan mustakil ravishda bajarish lozim.  

Umum  ta`lim  maktaktablarida  chizikli    kartalari  bilan  kuyidagi  vazifalarni 

bajarish mumkin: 

-chizikli  kartalarga  geografik  borlik  xodisa  va  jarayonlarni  nomlarini 

tushirish.  Mazkur  geografik  nomlar  daslik  matnida  uchrashi  mumkin  o`kituvchi 

dars  jarayonida  kartadan  ko`rsatilgan  bo`lishi  mumkin,  boshka  kartalar  bilan 

mustakil ishlash aniklangan bo`lishi mumkin. 

-geografik  (tabiiy  va  iktisodiy)  borlik  va  xodisalarning  shartli  belgilarni 

chizikli kartaga tushirish. Mazkur ish o`kituvchi yordamida bajariladi. 

-o`kituvchini  darsni  gapirib  berishi  davomida  chizikli  xaritalarni  to`ldirish. 

Bunday  ishlar  asosan  yukori  sinflarda  bajariladi.  Bunda  o`kuvchilar  shartli 

belgilarni to`la o`zlashtirgan bo`lishlari shart. 

-tog` tizmalarini, shamollarni, yok tashish okimlari, migratsiya yo`nalishlari, 

yo`llarni, okimlarni yo`nalishlarini karta sxemalarini tuzish; 

-chizikli  xaritaga  iklim  elementlarini  tushirish,  yog`in  mikdorini  ranglar 

bilan shamol yo`nalishini strelka bilan tasvirlash; 

-chizikli  kartaga  tuprok  turlarini  tushirish.  Ko`prok  materiklar  tabiiy 

geografiyasini o`rganishda ko`llaniladi; 

-  chizikli  kartaga  foydali  kazilmalarni  tushirish.  Bunda  o`kuvchilar  foydali 

kazilmalarni shartli belgilarini yaxshi bilishi zarur; 


-  chizikli  kartaga  axolini  ko`rsatgichlarini  tushirish  (zichligi,  milliy  tarkibi, 

urbanizatsiya darajasi, til va kasb, jinsiy tarkibi   va    x.k.); 

-  chizikli  kartada  sanoat  tarmoklarini  ko`rsatish  (yokilg`i-energitika, 

metallurgiya, mashinasozlik, transport yingil sanoat, ozik-ovkat sanoati, va  x. k.); 

-  chizikli  kartada  kishlok  xo`jaligi  tarmoklarini  tasvirlash  (dexkonchilik, 

bog`dorchilik, uzumchilik, chorvachilik va  x.k.); 

-  chizikli  kartada  mamlakatlarni  tasvirlash  (rivojlangan,  rivljlanayotgan, 

mustamlaka). 

 O`kuvchilarni  chizikli  karta  bilan  ishlashini  o`kituvchi  muntazam  ravishda 

nazorat  kilib  borishi  zarur.  Bajaradigan  vazifalar  muntazam  baholanib  bormog`i 

lozim. 

Chizikli kartalan tabiiy geografik, iktisodiy geografik va siyosiy  

geografik  yo`nalishda  bo`ladi  o`kuvchilar  aynan  mavzuga  doir  chizikli  kartadan 

foydalanmog`i  lozim,  aks  holda  ularni  chizikli  kartalar  bilan ishlashi kiyinlashadi 

va ular  berilgan vazifani bajara olishmaydi. 

 

5. Globus bilan ishlash texnologiyasi 

 

Globus  erning  kichraytirilgan  modeli  bo`lganligi  uchun  unda  geografik 

xaritalarda uchraydigan xatoliklar bo`lmaydi. U teng masshtabli, tengburchakli va 

teng  maydonli  bo`lgani  uchun  unda  tasvvirlangan  geograik  borlik,  vokea  va 

xodisalar  to`g`ri  va  anikligi  bilan  ajralib  bturadi.  Shuning  uchun  globuslar  umum 

ta`lim,  o`rta  va  oliy  ta`limning  diyarli  barcha  predmetlarini  o`rganishda  albatta 

ko`llaniladi. 

Globus  yordamida  o`kuvchilar  ongida  jaxondagi  yirik  hududlarning  tasviri 

o`lchamlari  va  maydoni  hakida  to`la  va  anik  tasavvurlar  shakillanadi.  Fakat 

globusgina  daraja  to`ri  xech  kanday  xatoliklarsiz  tasvirlanadi,  paralellar  va 

meridianlar orasidagi masofa joydagi masofaga mos keladi. 

Globusdan  tabiiy  geografik,  iktisodiy  geografik  hamda  amaliy  geografiya 

kurslarini o`tkazishda keng foydalaniladi. 


Tabiiy  geografiya  darslarida  kuyidagi  mavzularni  o`rganishda  globusdan 

foydalanish mumkin: 

-erning shakli va o`lchamlari; 

-daraja  to`ri.  Kutblar,  ekvator,  meridianlar,  paralellar,  geografik  kengliklar 

va uzunlik; 

-erning o`z o`ki atrofida va Quyosh atrofida aylanishi va uning okibatlari; 

-eng muhim ekspidittsiyalar, sayxatlar yo`nalishi. 

Iktisodiy    va  ijtimoiy  geografiya  darslarida  kuyidagi  mavzularni  globus 

yordamida o`tish mumkin: 

-jaxon siyosiy xaritasi; 

-kit`alar va alohida mintakalar xaritasi; 

- mamlakat maydonlarini, chegaralar uzunligini aniklash; 

-kuruklikda va suvda yo`llarni yo`nalishi va uzunligini aniklash. 

Globusdan tabiiy geografiya kurslarida ko`prok foydalaniladi. 

erning  shakli  va  o`lchamlarini  tabiiy  geografik  globuslarda  o`rganish 

mumkin.  Bunda  erning  dumalokligi  va  uning  og`irligi  oson  tushintiriladi.  erning 

maydoni,  aylanasining  uzunligi  globus  masshtabdan  foydalanib  aniklanadi. 

Masalan  globusning    masshtabi  1:40  000  000  bo`lsa  globusdagi    1  sm  oralik  er 

yuzasidagi 400 km ga  teng  ekanligi o`kuvchilarga tushuntiriladi. Shundan so`ng 

globusning    ekvator  bo`yicha  uzunligi  santemetrlarda    yoki  santemetrlarga 

bo`lingan  matoli  metr  bilan  aniklanadi.  Santemetrda  o`lchangan  globusning 

aylanasining  uzunligi  globus  masshtabiga  ko`paytiriladi.  Masalan  globusning 

aylanasining  uzunligi  100  sm  bo`lsa  unda  globus  aylanasining    (ekvatorning) 

uzunligi    100sm  x  400  =  40  000  km.  Huddi  shu  taxlitda  sinfni  yarmi  ekvatordan 

shimoldagi, yarmi ekvatordan janubdagi paralellarni uzunligini aniklashi mumkin. 

bunda  ular  ekvatordan  shimol  va  janub  tomon  paralellarni  uzunligini  kamayib 

borishini va kutblarda ular eng kiska ekanligini bilib olishadi. 

Daraja  to`ri,  paralellar,  geografik  uzunlik  va    kenglik  tushunchalarini 

shakillantirishda  xam  globus  katta  axamiyatga  ega  bo`ladi.  Bunda  xar  tushuncha 

masalan  ekvator,  kutblar,  meridian  va  paralellar  bevosita  globusda  ko`rsatilib tushuncha  xosil  kilinadi.  Masalan,  eR  sharini  teng  ikkiga  bo`lib  turadigan,  uni 

o`rtasidan  o`tkazilgan  chizikka  ekvator  deb  ataladi  deb  o`kituvchi  globusdan  

ekvatorni joylashishini ko`rsatadi va undan shimoliy va janubiy kutblargacha so`ng 

meridian,  parallel,  geografik  kardinatalar  tushunchalari  xosil  kilinadi  va    tegishli 

mashklar o`tkaziladi. 

erni o`z o`ki atrofida va kuyosh otrafida aylanishini ko`rsatish uchun globus 

va lampadan foydalaniladi.  Bunda globus lampa atrofida aylantiriladi va  yoritish 

mintakalarini  xosil  bo`lishi  tushuntiriladi.  Globusni  o`zo`ki  atrofida  aylantirib 

tong,  tush,  kech  va  korong`u  tushunchalarini  ko`rsatish  mumkin.  mazkur  ishlar 

kecha va kunduzni, fasillar xosil bo`lishini tushuntirishga imkon beradi. 

Mazkur  tajribalar  yordamida  Quyosh  nurlarini  er  yuzining  turli  joylarida 

turlicha burchaklarda tushishini ya`ni ekvator atroflariga tik, kublarga borgan sari 

tushish burchagi kamayib borishini va buning okibatida er yuzasining turli joylari 

turli  mikdorda  issiklik  olishini  hamda  kutblar  yarim  yil  tuxtovsiz  kuyoshni 

botmasligi yoki chikmasligini tushuntirish mumkin. 

 Tabiiy  geografiya  globuslarda  eng  muxim  ekspeditsiya  va  sayoxatlar 

yo`nalishini  ham  tushirilgan.  Mazkur  ma`lumotlardan  msateriklar  va  okeanlar 

geografiyasini o`rganishda foydalanish mumkin. masalan, Amireka kit`asini kashf 

kilinishi  va  tekshirish  tarixini  o`rganish  davomida  X.Kolumb  ekspeditsiyasi 

yo`nalishlarini anik va to`la tushintirish mumkin. 

Iktisoldiy  va  ijtimoiy    geografiya  darslarida  globuslar  ko`prok  jaxon 

siyoschiy  xaritasini  o`rganishda  davlatlarni  joylashishi  va  maydonini  aniklashda, 

dengiz va kuruklikdagi yo`llarni yo`nalishi va uzunligini aniklashda, yirik iktisodiy 

va siyosiy axamiyatga ega bo`lgan portlarni  aniklashda ishlatiladi. 

 Bundan tashkari aloxida materiklar, kit`alar mintakalar siyosiy xaritasini va 

ularda davlatlani joylashishini va ularni o`ziga xos xususiyatlarini o`rganishda ham 

ishlatiladi. 

 

 6. Kartografik tasavvurlarni shakillantirish  

texnologiyasi 

 

Kartografik tasavvurlarni shakillantirish geografik bilimlarni o`zlashtirishda 

katta  axamiyatga  ega.  Kartografik    tasavvurlar  kuyidagi  usullar  yordamida 

shakillantiriladi:  geografik  borlik,  vokea  va  xodisalarni  kartada  ko`rsatish; 

geografik  vokea  va  xodisalarni  nomlarini  yozish;  geografik  borlik,  vrkea  va 

xodisalar  hakida  o`kuvchilarga  ma`lumot  berish;  dedaktik  materiallardan 

foydalinish;  geografik  diktantlar  tayyorlash;  turli  xil  karta  chizmalarini  chizish; 

chizikli kartalar bilan ishlash; globus va turli xil kartalar bilan ishlash. 

Geografik  tasavvurlarni  shakillantirshdan  maksad  o`kuvchilar  tomonidan 

geografik  ob`ektlar  va  ularni  nomlarini  hamda    joylarini  mustaxkam 

o`zlashtirishdir. 

 Kartografik 

tasavvurlarni 

shakillantirish 

texnologiyasi 

kuyidagi 

boskichlardan iborat: 

1. Kartalar xakida tasavvur hosil kilish; 

Dunyo kartasi , yarimsharlar kartasi, materiklar va okeanlar kartasi, tabmiiy 

geografik    o`lkalar  va    jaxondagi  davlatlar  kartalari.  Kartalar  geografik  borlik, 

vakea  va  xodisalarni    kichraytirilgan  tasviri  ekanligi  hakida  tasavvurlarni 

shakillantirish; 

2.  Kartalarning  masshtablari  hakida   tasavvurlarni shakillantirish.  Masshtab 

bilan ishlash  yo`llarini tushuntirish. Kartalarni masshtabiga ko`ra yirik, o`rta vam 

ayda  masshtabli kartalarga bo`linishi hakida tasavvurlarni shakillantirish. Kartalar 

masshtabi  kancha  mayda  bo`lsa  undagi  borlik,  vokea  va  xodisalar  shuncha 

kichraytirib tasvirlanishi hakida  tasavvurlarni shakillantirish. 

3.Geografik kartalarning shartli belgilari hakida tasavvurlarni shakillantirish. 

Shartli belgilarning turlari va ularni o`kish va ulardan foydalanish texnologiyasini 

shakillantirish.  Shartli  belgilar  asosida  turli  xil  kartalarni  o`kish,  o`lchash  ishglari 

olib borish, ko`nikmalarni shakillantirish. 


4.Geografik kartalarning matematik asosi (ekvator, meridian, parallel, daraja 

to`ri, geografik kenglik va uzunlik, geografik kordinatalar) va ulardan  foydalanish 

texnorlogiyasini hosil kilish; 

5.Geografik  nomenklaturani  o`kitish    va  aniklash  texnologiyasidan 

foydalanish  ko`nikmasini  shakillantirish.  Geografik  nomenklaturani  va  geografik 

ob`ektlarni  er  yuzasida  joylashishini  bilmasdan  o`kuvchilar  karta  bilan  ishlay 

olishmaydi  va  o`kituvchi  dars  jarayonida  berilgan  bilimlarni  o`zlashtira  olmaydi. 

Kartografik  tasavvurlar  tabiiy  va  iktisodiy-ijtimoiy  geografiyaning  asoslarini 

o`zlashtirishda  va  har  bir  insonni  amaliy    faoliyatida  katta  axamiyatga  ega. 

Kartografik  tasavvurlarni  shakillantirish  geografik  ma`lumotlarni  o`rganish 

davomida  amalga  oshadi.  Bunda  o`kituvchi  o`kuvchilarning  xotirasini  turli  xil 

turlariga suyansa (eshitish, ko`rish, xarakat, so`z, mantik) katta natija beradi. 

Geografik  nomenklaturani  o`rganishda  fazoviy  tasavvurlarni  shakillantirish 

muxim  o`rin  tutadi    Geografik  nomenklaturani  o`rganishni  ikta  muxim  gkuruxga 

ajratishimiz  mumkin:  tabiiy  geografik,  iktisodiy-ijtimoiy  geografik.  Tabiiy 

geografik  nomenklaturaga  tog`lar,  tekisliklar,  daryolar,  ko`llar,  okeanlar,  

dengizlar,    ko`ltiklar,  bo`g`izlar,  okean  osti  tog`  tizmalari,  cho`kmalar,  vulkanlar, 

botkoklar,  tabiat  zonalari,  iklim  mintakalari,    muzliklar,  materiklar,  kit`alar, 

o`lkalar  nomlari  kiradi.  Iktisodiy  geografik  nomenklaturaga  davlatlar  shaharlar, 

portlar, harbiy bloklar, sanoat rayonlari, foydali kazilma konlari, ko`mir, neft`, gaz 

havzalari nomlari kiradi. 

6.kartografik tasavvurlarni shakillantirishda geografik yozma (diktant) ishlar 

muxim o`rin tutadi. Bunda o`kituchi  bergan ma`lumotlar asosida geografik yozma 

ishlar  tuzish  kartalar  yordamida  turli  xil    chizmalar  yoki  katta  axamiyatga  ega. 

Dars  davomida  o`kituvchi  so`zlagan  geografik  vokea  va  xodisalarni  (tog`lar, 

daryolar, shaxarlar chizikli kartaga tushirib bori shva   x. k.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xulosa 

erning  shakli  va  o`lchamlarini  tabiiy  geografik  globuslarda  o`rganish 

mumkin.  Bunda  erning  dumalokligi  va  uning  og`irligi  oson  tushintiriladi.  erning 

maydoni,  aylanasining  uzunligi  globus  masshtabdan  foydalanib  aniklanadi. 

Masalan  globusning    masshtabi  1:40  000  000  bo`lsa  globusdagi    1  sm  oralik  er 

yuzasidagi 400 km ga  teng  ekanligi o`kuvchilarga tushuntiriladi. Shundan so`ng 

globusning    ekvator  bo`yicha  uzunligi  santemetrlarda    yoki  santemetrlarga 

bo`lingan  matoli  metr  bilan  aniklanadi.  Santemetrda  o`lchangan  globusning 

aylanasining  uzunligi  globus  masshtabiga  ko`paytiriladi.  Masalan  globusning 

aylanasining  uzunligi  100  sm  bo`lsa  unda  globus  aylanasining    (ekvatorning) 

uzunligi    100sm  x  400  =  40  000  km.  Huddi  shu  taxlitda  sinfni  yarmi  ekvatordan 

shimoldagi, yarmi ekvatordan janubdagi paralellarni uzunligini aniklashi mumkin. 

bunda  ular  ekvatordan  shimol  va  janub  tomon  paralellarni  uzunligini  kamayib 

borishini va kutblarda ular eng kiska ekanligini bilib olishadi. 

Daraja  to`ri,  paralellar,  geografik  uzunlik  va    kenglik  tushunchalarini 

shakillantirishda  xam  globus  katta  axamiyatga  ega  bo`ladi.  Bunda  xar  tushuncha 

masalan  ekvator,  kutblar,  meridian  va  paralellar  bevosita  globusda  ko`rsatilib 

tushuncha  xosil  kilinadi.  Masalan,  eR  sharini  teng  ikkiga  bo`lib  turadigan,  uni 

o`rtasidan  o`tkazilgan  chizikka  ekvator  deb  ataladi  deb  o`kituvchi  globusdan  

ekvatorni joylashishini ko`rsatadi va undan shimoliy va janubiy kutblargacha so`ng 

meridian,  parallel,  geografik  kardinatalar  tushunchalari  xosil  kilinadi  va    tegishli 

mashklar o`tkaziladi.  

 

 

 

 

A D A B I YO T L A R    R O` Y X A T I 

 

1. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi.Toshkent. Sharq,1999 

2.  Karimov  I.A.Barkamol  avlod-  O`zbekiston  taraqqiyotining  poydevori 

O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 9 sessiyasida so`zlagan nutqi. 1997 yil  

29 

avgust. 


Barkamol 

avlod- 


Uzbekiston 

taraqqiyotining 

poydevori. 

Toshkent,O`zbekiston.1997. 

3. 

Bespal`ko V.P. 

Slagaemoe 

pedagogicheskoy 

texnologii. 

Moskva.Prosveщenie.1991 

4. Darinskiy A.V. Metodika prepodavnie geografii.Moskva, Prosvshenie 1991 

5.Yo`ldoshev. J; Usmonov S. Pedaogik texnologiya asoslari. Toshkent. O`qituvchi, 

2004 


6.Selevko G.K. Sovremennыe texnologii. Moskva, Narodnoe obrazovanie.  1998. 

7.Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standart iva o`quv dasturi. 3-maxsus son. 

Toshkent,Sharq.1999 

8.Qurbonniyozov R. Geografiya o`qitish metodikasi «Urganch» 2001. 

9.Krыlova  O.V.  Didakticheskie  materialы  po  geografii.  Moskva.  Prosveщenie, 

1996. 


10.Ispol`zovanie  sredstv  obuchenie  v  prepodavanii  geografii./  Pod  red.Yu.G. 

Barыshevoy. M. Prosveshenie.1989 

11.  Innovatsion  texnologiyalar  yordamida  ta`lim    samaradorligini  oshirish 

yo`llari.muallif: Ishmuxamedov R.J. Toshkent.2004. 

12.Ponurova  G.A.Problemnыy  podxod  v  obuchenie  geografii  v  sredney  shkole. 

M.Prosveshenie, 1991  

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling