Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet22/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
l . A
1 l.A
15.А 
19.А
4.D
8.В
12.В
16.D 
20.D
1.В
5.С
9.В
2.А
6.В
10.С
З.С
7.В
11. А
4.В
8.В
12.С
1.D
6.D
11.С
2.А
7.В
12.D
3.D
8.В
13.D
4 .В
9.А
14.С
5. А
10.В
15.D
Bakteriyalar
13.В
14.В
15.D
16.D
17.D
18.С
Z am burug'lar
16. А
21.D
26.В
17.В
22.А
27.С
18.D
23 .А
28.В
19.D
24.D
29.А
20.D
25.D
ЗО.С
218

Lishayniklar
l.B
5.В
9.С
13.C
2.D
6.D
10.В
14.С
3.D
7.D
1 l.B
15.D
4.D
8.В
12.D
Suvo‘llar.  Bir  hujayrali  suvo'tlar
l.D
5.D
9.D
13.D
17.D 
21.С
2 .В
6.C
10.C
14.D
18.D 
22.D
3.C
7.A
1 l.D
15.В
19.D 
23.D
4.D
8.Л
12.В
16.D
20.В 
24.С
K o'p  hujayrali  chuchuk suvo'tlari
l.D
5.В
9.D
13.В
17.D
21.С
2.В
6.D
10.С
14.В
18.В
22.D
З.С
7.D
11.С
15.D
19.С
4.D
8.В
12.D
16.С
20.С
Dengiz  suvo‘tlari
1.D
6.D
11.D
16.С
21.С
26.А
2.В
7.В
12.D
17.D
22.D
27.В
3.D
8.В
13. А
18.С
23. В
28.С
4.D
9.D
14.С
19.D
24.D
29. D
5.А
10.D
15.С
20.D
25.А
30.D
Y o ' s i n l a r
1.D
8.D
15.D
22.С
29.С
2.С
9.С
16.С
23.D
30.D
3.D
10.С
17.D
24.А
31.В
4.D
11.D
18.D
25.С
32. В
5.D
12.В
19. А
26  .В
33. D
6.С
13. А
20. В
27.D
34.D
7.D
14.С
21.С
28.D
35.С
Q iqrbo‘g ‘imlar
1.В
4.D
7.А
10.С
13.D
2.D
5.В
8.В
11.С
14.А
З.С
6.В
9.С
12.D
15.D
25.D
26.A
31.C
32.С
33.B
219

Qiqrquloqlar.  0 ‘rmon  qirqqulog'i
l.B
6.D
11.С
16.D
21.В
26. В
2.В
7.D
12.D
17.D
22.С
27.В
З.В
8.D
13.D
18.D
23. D
28.В
4.D
9.С
14.С
19. С
24.С
29.С
5.D
10.D
15.В
20.С
25.С
30. В
Ochiq  u rng'li  o ‘simliklar.  Archa
1.В
4.С
7.D
10. A
13.B
16.D
2 .В
5.С
8. С
11.13
14.С
17.С
З.В
6.С
9.D
12.D
15.D
18. A
Q arag'ay
1.А
4.С
7.C
10.B
13.C
16.C
2. С
5.D
S. A
11.В
14.A
3.D
6.С
9.С
I2.C
15. A
R a’nodoshlar oilasi
I.B
5.D
9.D
13.D
17. В
2.D
6.С
10.D
14. A
18.D
3.D
7.D
11. A
15.В
19. В
4.D
8.А
12.D
16.D
20.A
Karam doshlar  oilasi
l.C
5. A
9.А
13. D 
17. В
2.D
6. В
10. В
14.D 
18. D
3.D
7.В
11.D
15. A 
19.D
4.D
8.В
12. В
16.C 
20.A
S h o iad o sh lar oilasi
l.A
6.D
11.D
16. A 
2 l.C
2. С
7.С
12.А
17.D 
22.D
3.D
8.D
13.С
18.D 
23.D
4. A
9.В
14.В
19.В 
24. С
5.D
10. А
15. С
20.С
31.С
32.С
33.С
34.С
19.D
220

7.D
17.D
27.D
37.В
47.D
57.D
8.D
18.С
28.D
38.С
48.D
58.D
9.A
19.С
29.С
39.D
49.A
59. D
10.C
20.А
30.D
40.D
50.C
60.D
Bir  urug'pallali  o'sim liklar sinfi.  Loladoshlar oilasi
l.A
6.C
1 l.D
16.B
21.В
26.D
31.С
2.D
7.D
12.В
17.В
22.В
27.D
32.С
3.B
8.A
13.C
18.С
23.В
28.D
4.D
9. В
14.D
19.В
24.C
29.A
5.В
10.D
15.В
20.А
25.В
30.B
Piyozdoshlar oilasi
l.B
4.D
l . C
10. А
13. А
16.D
2. С
5.С
8.В
1 l.B
14.D
17. A
3.A
6.B
9 .В
12.D
15.С
18.В
B ug'doydoshlar (Boshoqdoshlar)  oilasi
l.B
6.C
11.D
16.C
21. D
26. С
31.D
2.С
l . C
12.В
17.В
22.D
27.A
32.А
3.B
8.В
13.C
18. A
23. A
28.С
ЗЗ.С
4.В
9.D
14.D
19. A
24. D
29. С
34. D
5.В
10. A
15. A
20.A
25.A
30.А
Xl-bob.  Yerda  o'sim liklar  dunyosining  rivojlanishi
l.C
5.С
9.D
2.С
6.C
10.D
3.D
7.D
4. С
8.A
XII-bob .  0 ‘zbekistonda  botanika fanining  rivojlanish  tarixi
l.C
6.B
11.R
16.C
21. D
26. В
2.D
7.В
12. A
17.D
22.D
27.D
З.В
8.С
13. С
18.В
23.С
28.С
4.В
9. В
14.D
19. A
24. D
29. D
5.С
10D
15.В
20.С
25.С
ЗО.В
X lll-bob.  Manzarali o'sim liklar
1.D
4.D
7.В
10. A
13.C
2.D
5.D
8.С
11. D
14. A
3.D
6. A
9. A
12.С

Gulxayridoshlar oilasi
l.A
4.D
7.A
10.D
13.C
16.C
2.D
5.С
8.D
1 l.B
14. A
17. A
3.C
6. A
9.A
12.A
15.В
18.D
Burchoqdoshlar
oilasi
l.B
6.A
1 l.C
16.C
2 l.C
26. D
2.С
7.С
12.D
17. A
22.С
27.В
3.D
8.D
13.В
18.В
23.A
28.С
4.D
9.С
14.D
19.С
24. D
29.D
5.A
10.A
15.С
20. С
25.В
30.A
Ituzum doshlar  oilasi
l.A
4. A
7.С
10.В
13.C
16.B
2.С
5.С
8.D
11.D
14.D
17.D
3.D
6.D
9.С
12. А
15.D
18. A
Tokdoshlar oilasi
l.D
4.В
7.С
10.С
13.C
16.B
2.A
5.D
8.В
1 l.D
14.С
17.D
3.B
6.C
9. В
12.D
15.С
18.D
Qovoqdoshlar
oilasi
l.D
4.В
7.D
10. A
13.D
16. С
2.C
5.D
8.D
ll.C
14.В
17.D
3.B
6.D
9.D
12.D
15.С
18.D
Ziradoshlar oilasi
l.C
4.С
7.С
10.D
13.D
16.D
2.A
5.С
8.В
I l.B
14.В
17.В
3.C
6.D
9.D
12. A
15.С
18.D
Qoqidoshlar  oilasi
l.C
11.D
21.D
31.В
41.D
5 l.A
2.В
12.D
22.D
32.D
42. В
52.A
З.С
13.D
23. A
33. В
43. D
53.С
4.D
14.В
24.D
34.В
44.С
54.D
5. A
15.С
25. D
35.D
45. D
55.С
6.C
16.B
26.С
36.A
46.С
56.С
19.D
20. A 
2 l.A  
22.С
31.C
32.D
33.A
34.D
19.В
20.D
19.С
20.D
2 1 . D
22.В
19.D
20.D
61.D
62. A

Xona  o'sim liklari
l.A
5.D
9.В
13.С
2.C
6.B
10.D
14.В
3.D
7.D
11. 
A
15.В
4.D
8.В
12. A
16. A
Qishloq
xo'jaligi  o'sim liklari.  Don  va  dukkakli  don  ekinlari
l.B
6.D
1 l.D
16.B
2.С
7.D
12.D
17.D
З.В
8.B
13.B
18.D
4.D
9. A
14.D
19.В
5.С
10.D
15.D
20.C
Mevali va  rezavor  mevali  o'sim liklar
l.D
3.D
5.D
l . A
2.D
4.D
6.D
8.D
Sabzavot  o'sim liklari
l.C
4.D
7.D
10.D 
13.A
2.D
5.D
8. В
ll.c: 
14.D
3.C
6.B
9.D
12.D 
15.В
Tolali  va  moyli  o'sim liklar
l.D
4.C
7.D
10.D 
13.B
2.D
5.D
8.A
11.
В 
14.
В
3.B
6. В
9.D
12.С 
15. A
Kartoshka -o z iq -o v q a t  va  texnika  o'sim ligi
l.D
3  .С
5.С
7.D 
9. С
2.D
4  .В
6.B
8.В 
10.D
Tabiat  ajoyibotlari
l.D
3 .с
5. A
7.C 
9. A 
1 l.D
2.В
4. В
6.C
8.В 
10.B 
12.С
Ш -bo'lim .  Umurtqasiz hayvonlar zoologiyasi.
XlV-bob.  Hayvonot dunyosi to 'g 'risid a  m a’lumot
l.D
11.В
2 l.D
31.  D 
41.D 
5 l.A
2.A
12.A
22.В
32  .B 
42.D 
52.В
223

3.D
13.C
23.С
33.С
43. D
53. А
4.D
14.В
24.D
34. D
44.В
54. В
5.D
15.D
25.D
35.D
45.С
55. А
6.C
16. A
26.D
36.D
46.D
56.С
7.В
17.С
27.А
37. А
47.А
57.А
8.В
18.В
28.D
38.В
48.В
58.В
9.С
19.С
29.А
39.С
49.В
59.А
10.С
20.В
30.D
40. В
50.С
60.С
XV-bob.  Sodila hayvonlar.  Soxta  oyoqlilar  sinfi
l.C
6.С
ll.D
16. А
21.D
26.D
2.D
7.В
12. A
17.В
22.D
27.D
З.В
8.D
13.C
18.В
23.А
28. А
4.B
9.D
14.В
19.D
24.С
29.D
5.D
10.D
15.С
20.D
25.D
30.А
X ivchinlilar sinfi
l.D
4.D
7.C
10.D
13.С
16.D
2.B
5.D
8.В
1 l.A
14.D
1 7.В
3.D
6. В
9.С
12.В
15.С
18.D
Infuzoriyalilar va sporalilar sinfi
1.В
6.С
11. А
16.В
21. А
26.С
2  .В
7.С
12.D
17.D
22.А
27.D
З.С
8.А
13.С
18. А
23.В
28.В
4.D
9.В
14.В
19.С
24.С
29.D
5.В
10.В
15.С
20. D
25.В
30.D
XVI-bob.  B o ‘shliqichlilar  tipi
1.D
11.В
21. А
31.В
41.В
51.С
2.А
12. А
22.D
32.С
42.С
52.С
З.С
13. А
23. D
33. D
43.Л
53.В
4 .В
14.D
24. D
34. D
44. В
54. В
5.С
15.С
25. А
35.В
4 5 .D
55.В
6.В
16.В
26.В
36.А
46. В
56.D
7.В
17. А
27.С
37.В
47.Л
8.А
18.С
28.С
38.D
4 8.D
9.D
19.D
29.В
39.В
49.С
10.С
20.С
30.D
40. D
50.D
31.D
32.В
19. A
20.D
21.В
224

XVII-bob.  Yassi  chuvalchanglar  tipi
l.D
11.В
2 l.C
31  D
4 l.B
2.D
12.С
22.В
32. С
42.С
3.A
13. A
23. D
33. В
43. В
5. С
15.D
25.A
35.В
45.В
6.D
16.C
26. С
36.C
4 6.D
7.A
17. A
27.C
37.В
47.А
8.A
18.В
28.D
38.D
48.С
9.D
19. В
29. D
39.В
10.B
20.A
30.B
40. А
X VIlI-bob. To'garak chuvalchanglar tipi
1.В
11. А
21.D
31.С
41.С
2.С
12.С
22.D
32.D
42.В
З.А
13.D
23. В
ЗЗ.С
43. А
4.В
14.В
24.С
34. В
44. С
5. С
15.В
25.А
35. Л
45. В
6.В
16.С
26. В
36. В
46.D
7. А
17. А
27.С
37.D
47.С
8.D
18. В
28.С
38.В
9. В
19.D
29.А
39.А
10.В
20.С
30. А
40.D
XlX-bob.  Hnlqali chuvalchanglar tipi
1.D
11.D
21.D
31.D
41.В
2.D
12. А
22.А
32. В
42.С
З.В
13.1)
23.С
33.В
43. А
4. С
14. А
24. В
34. D
44.В
5.D
15. С
25.С
35.С
45. В
6. С
• 
I6.D
26.С
36. Л
7. А
17.С
27.D
37. С
8.D
18.D
28.В
38.В
9.D
19. В
29.С
39. В
10.С
20.В
ЗО.В
40.В
XX-bob.  M olluskalar  tipi
1.D
6.В
11.А
16.В
21 .А
2. С
7. В
12.С
17.С
22. D
З.С
8.D
1 З.А
18.D
23. А
4.В
9. С
14.С
19.С
24. С
5. А
10В
! 5.С
20.В
25.D
26.D
27.D
28.D
29.B
30.C
225

Ikki  pallali  va  bosh  oyoqli  m olluskalar  sinfi
l.B
11.С
21.С
31.D
41.В
2 .С
12.D
22.В
32.С
42.D
З.А
13.А
23.С
ЗЗ.В
4.С
14.С
24.А
34.D
5.D
15.С
25.С
35.D
б.А
16.В
26.В
36.D
7.D
17.В
27.С
37.С
8.В
18.С
28.В
38.В
9.С
19.А
29.С
39.А
10.В
20.А
30.А
40.С
XXI-bob. B o‘g ‘imoyoqlilar  tipi. Qiqichbaqasimonlar
l.B
1 1 .D
21.В
31.  В
41.С
2.  С
12.  С
22.  А
32.С
42.D
3.  D
13.  В
23.  D
ЗЗ.В
43.С
4.  С
14.  С
24.  С
34,В
44.В
5.  В
15.  В
25.  С
35.С
45.С
6.  D
16. А
26.  В
36.В
7. А
17.  В
27. А
37.D
8.  В
18.  D
28.  D
38.С
9.  D
19.  D
29.  D
39.В
10А
20.  С
30.  С
40.В
0 ‘rgam chaksim onlar siiifi
1  А
11. D
21.С
31.С
2.D
12.D
22.В
32.D
З.В
13.А
23. D
ЗЗ.В
4.D
14.С
24.В
34.С
5.D
15.В
25.D
35.А
6.С
16.В
26. D
36. В
7. С
17.D
27.С
37.D
8.D
18.С
28.В
38.В
9.А
19.D
29.D
39.С
10.С
20.В
ЗО.В
40.В
226

Hasharotlar  sinfi
l.B
21.С
41.В
61.B
81.В
2.D
22.  D
42.А
62.A
82.С
3.C
23.  D
43.С
63.C
83.D
4.В
24.  С
44.D
64.D
84.В
5.С
25.  D
4 5.В
65.С
85.В
6.B
26.  D
46.С
66.B
86.С
l . C
27.  D
4 7 .В
67.С
87.С
8.D
28.  D
48.D
68.В
88.D
9.С
29. А
49.В
69.С
89.В
10.B
30.  С
50.А
70.В
90.С
ll.C
31.  В
51.В
71.D
91 .В
12.С
32.D
52.D
72.D
92С
13.D
ЗЗ.В
53.А
73.С
93С
14.В
34.А
54.А
74. D
94.А
15.C
35.С
55.D
75.В
95.D
16.B
36. В
56.В
76.В
96.С
17.D
37.В
57.В
77.С
97.В
18.B
38.А
58.С
78.А
98.С
19. A
39.В
59.С
79.D
99.С
20.D
40.D
60.В
80.С
100. А
Pardaqanotlilar turkumi
l.D
6.  В
11.А
16.  С
2.В
7.  С
12  С
17.  В
3.A
8. А
13.С
18. А
4.С
9  .D
14.С
19.В
5.С
10.В
15.В
20.А
Ikki  qanotlilar  turkumi
l.B
5.В
9.С
13.D
2.С
6.D
10.D
14.D
З.В
7.D
11.В
15.D
4.С
8.D
12.А
16.B
Hasharotlam ing  kelib  chiqishi  va  a
17.D
22.  С
27.D
32.В
18.D
23.  В
28.В
33. A
19.  D
24.  В
29.D
34.  В
20.  D
25.  С
30.D
21.  В
26.D
31.A
227

IV-bo‘lim.  Um urtqali  hayvonlar zoologiyasi. 
XXII-bob. X ordalilar tipi.  Lansetniksim onlar sinfi
l.D
6.A
11.А
16.D
21.В
26.D
2.A
l . C
12.D
17. А
22.В
27.В
3.B
8.В
13.С
18.А
23 .А
28.С
4.B
9.В
14.В
19.С
24. В
29.D
5.В
10.C
15.А
20.С
'’S.D
30.D
Baliqlar sinfi.  Suyakli  baliqlar sinfi
l.B
16.D
31.B
46.В
61.В
76.С
2.С
17.В
32.С
47.D
62.В
11.С
З.С
18.В
ЗЗ.А
48.В
63.С
78.А
4.A
19.С
34.  В
49.С
64.В
79.С
5.A
20.В
35.  С
50.С
65.D
80.А
6.C
21.D
36.  D
51.В
66.D
81.D
7.В
22.С
37.В
52.  D
67.  D
82  .С
8.  D
23.  С
38  .С
53.D
68.D
83.С
9  .С
24.  В
39  .D
54.А
69.В
84.D
10. A
25.D
40.D
55.В
70.D
ll.B
26.D
41.А
56.В
71.В
12.D
27.D
42.D
57.D
72.С
13.  D
28.В
43.А
58.С
73.В
14.  D
29.С
44. А
59.В
74.В
15.D
30.D
45.С
60.D
75.D
Suvda ham quruqlikda yashovchilar sinfi
1.D
11.А
21.D
31.В
41.С
51.В
2.D
12.С
22.D
32  .D
42.А
52.С
3.D
13.В
23.D
33.В
43.D
53.В
4 .В
14.С
24.А
34.D
44. А
54.В
5.D
15.D
25.А
35.А
45.С
55.D
6.С
16.В
26.С
36.В
46.С
56.В
7.D
17.С
27.С
37.А
47.А
57.С
8.А
18.D
28.D
38.В
48.В
58.В
9.В
19.В
29.D
39.D
49.С
59.А
10.С
20.В
ЗО.С
40.В
50.В
60.С
31.B
228

Sudralib yuruvchilar sinfi
l.D
11.В
21.С
31.D
41.D
51. А
61.С
2.D
12.D
22.С
32.А
42.D
52.В
62.D
3.B
13.С
23.D
33.D
43.В
53.С
63D
4.С
14.В
24.С
34.С
44.С
54.В
64В
5.В
15.В
25.В
35.D
45.D
55.С
6.C
16.В
26.А
36.В
46.В
56.С
7.D
17.В
27.С
37.В
47.В
57.С
8.A
18.С
28.D
38.А
48.С
58.В
9.С
19. А
29.D
39.В
49.С
59.В
10.D
20.D
ЗО.С
40.С
50.С
60.А
Q ushlar sinfi
l.D
31. А
61.С
9 l.A
121.D
2.С
32.  В
62.А
92.D
122. А
З.А
33. А
63.В
93.В
123.В
4.D
34.  D
64. D
94.A
124. А
5.В
35.  D
65.А
95.В
125.D
б.А
36.  С
66. В
96.С
126.D
7.В
37.  В
67.С
97.В
127.D
8.D
38. А
68.С
98А.
128.D
9.В
39.  В
69.В
99.С
129D
Ю.С
40.  D
70.С
100.D
130.С
11.D
41.  С
71.С
101.В
131.В
12.D
42. С
72.А
102.С
132.С
13.С
43.  D
73.В
103.D
133.В
14.С
44. А
74.С
104.С
134.В
15.В
45.  С
75.В
105.D
135.С
16.В
46. А
76.С
106.D
136.С
17.С
47.  D
77.В
107. А
137.С
18.В
48.  D
78.В
108.В
19. А
49.  D
79.D
109.В
20.С
50.  В
80.В
110.D
21.С
51.С
81.С
111.С
22.С
52.D
82.С
112. А
23.В
53.D
83.А
113.D
24.А
54.D
84.С
114.А
25.В
55.А
85.С
115.D
26.А
56.D
86.D
116.В
27.С
57.D
87.В
117.D
229

28.В
58.В
88.С
118.С
20.С
59.С
89.С
119. А
ЗО.С
60. D
90.С
120. А 
Sut em izuvchilar sinfi
l.B
21.  D
41.В
61.D
81.D
2.С
22. D
42.А
62.D
82.С
З.В
23. D
43. В
63. D
83.A
4 .0
24.В
44.D
64.D
8 4 .0
5.С
25.А
45. А
65. D
8 5 .0
6.С
26.А
46. С
66.B
8 6 .0
7 .0
2 7.D
47.С
67.В
8 7 .0
8.С
28.С
48.D
68.A
88.A
9. В
2 9 .D
49. В
6 9 .0
8 9 .0
10.А
30.D
50. D
70. В
90. A
11.С
31.D
51.D
7 l.A
9 1 .0
12.В
32.С
52.А
72.D
92.С
13. А
33. В
53. В
73.С
93.С
14.В
34.D
54. D
74. В
9 4 .0
15.D
35.А
55. D
75.A
9 5 .0
16.В
36. D
5 6 .0
76.С
9 6 .0
17.D
37.D
57.D
l l . C
97.С
18.С
38.В
58.А
78.D
98.С
19.0
39.В
59. D
79.С
99. D
20.В
40.С
60. D
80.D
100.0

UDK 581.9.998.4;  576.895.132 
BBK 28в6 
F 20
Fayzullayev, S.
B iologiya fanidan m avzulashtirilgan testlar to 'p la m i: 4  qism li / S .F ayzullayev, 
M .Ibodova; 
O 'z R   O liy  va  o ‘rta  m axsus  ta ’lim  vazirligi,  Nizom iy  nomidagi 
Toshkent  davlat  pedagogika  un-ti.  —  Т.:  «M uharrir»  nashriyoti,  2011.  —  232  b.
-   ISBN  978-9943-386-81-5
BBK  28в6
Q .I.  :  B otanika  va  zoologiya. -  232  b.
1.  lbodova,  M.
Nizomiy nomidagi  Toshkent davlat pedagogika universiteti Jlmiy kengashi Do'stlaringiz bilan baham:

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling