Pediatriyada hamshiralik ishi


Download 1.48 Mb.
Pdf просмотр
bet32/34
Sana15.12.2019
Hajmi1.48 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
1-ilova
Kliniko-anatomo-fiziologik ko‘rsatkichlar
1. Bo‘y uzunligi, og‘irligi, bosh va ko‘krak aylanasi
(S.Sh. Shamsiyev bo‘yicha)
2. Nafas sonlari va o‘pkaning tiriklik sig‘imi
(B.I. Molchanov bo‘yicha)
3. Yurak urishlari soni va arterial bosim
(A.F. Tur, 1957; B.I. Molchanov)
i
h
s
o
Y
i
y
‘
o
B
)
m
s
(
i
g
il
r

g
O
)
g
k
,
g
(
h
s
o
B
i
s
a
n
a
l
y
a
)
m
s
(
k
a
r
k
‘
o
K
i
s
a
n
a
l
y
a
)
m
s
(
q
o
l
a
q
a
h
Ñ
2
5
—
8
4
0
0
5
3
—
0
0
2
3
6
3
—
4
3
4
3
—
2
3
h
s
o
y
1
7
7
—
1
7
5
,
0
1
—
5
,
9
9
3
—
7
3
8
4
—
5
4
h
s
o
y
5
0
1
1
—
4
0
1
0
,
0
2
—
5
,
8
1
0
5
—
8
4
6
5
—
8
4
h
s
o
y
0
1
6
3
1
—
0
3
1
0
,
5
3
—
5
,
2
3
3
5
—
1
5
3
6
—
2
6
h
s
o
y
5
1
5
6
1
—
0
6
1
3
6
—
8
5
4
5
—
2
5
5
6
—
3
6
r
a
l
a
tt
a
K
5
7
1
—
8
6
1
5
7
—
0
7
4
5
—
2
5
9
7
—
4
7
i
h
s
o
Y
i
r
a
l
h
s
i
r
u
k
a
r
u
Y
)
.
q
a
d
1
(
m
i
s
o
b
l
a
i
r
e
t
r
A
)
.t
s
u
.
b
o
m
i
s
.
m
m
(
q
o
l
a
q
a
h
Ñ
0
6
1
—
5
2
1
0
8
—
0
4
/
0
2
1
—
5
8
h
s
o
y
5
0
0
1
—
0
9
0
7
—
5
3
/
0
2
1
—
5
8
h
s
o
y
0
1
5
8
—
5
7
0
8
—
5
4
/
0
4
1
—
5
9
h
s
o
y
5
1
8
7
—
0
7
0
9
—
5
3
/
0
4
1
—
5
9
r
a
l
a
tt
a
K
0
8
—
0
6
0
7
/
0
4
1
—
0
2
1
0
9
i
h
s
o
Y
i
r
a
l
n
o
s
s
a
f
a
N
)
.
q
a
d
1
(
)
l
m
(
i
m

g
i
s
k
il
k
i
r
it
g
n
i
n
a
k
p
‘
O
r
a
l
k
a
k
r
e
r
a
ll
o
y
a
q
o
l
a
q
a
h
C
0
6
—
0
4
—
—
h
s
o
y
1
5
3
—
0
3
—
—
h
s
o
y
5
6
2
—
4
2
0
0
5
—
0
0
4
0
5
4
—
0
5
3
h
s
o
y
0
1
0
2
—
8
1
0
0
5
1
—
0
5
3
1
0
0
4
1
—
0
5
2
1
h
s
o
y
5
1
8
1
—
7
1
0
0
5
2
—
0
0
4
2
0
0
4
2
—
0
0
3
2
r
a
l
a
tt
a
K
0
2
—
6
1
0
0
0
5
—
0
0
0
3
0
0
0
4
—
0
0
0
3

299
4. Qizilo‘ngach uzunligi va oshqozon sig‘imi
5. Qovuqning sig‘imi, siyishlar soni va sutkalik diurez
(N.P. Gundobin bo‘yicha)
6. Qonnig asosiy ko‘rsatkichlari
(A.B. Mazurin, I.M. Voronsov, I.T. Salomov, A.R. Ashurov bo‘yicha)
A. Umumiy tahlil
i
h
s
o
Y
h
c
a
g
n
‘
o
li
z
i
Q
)
m
m
(
i
g
il
n
u
z
u
n
o
z
o
q
h
s
O
)
l
m
(
i
m

g
i
s
q
o
l
a
q
a
h
Ñ
1
1
—
0
1
4
3
—
0
3
h
s
o
y
5
8
1
—
6
1
0
0
9
—
0
0
6
h
s
o
y
0
1
0
2
—
8
1
0
0
5
1
—
0
0
3
1
h
s
o
y
5
1
2
2
—
9
1
0
0
0
2
—
0
0
5
1
r
a
l
a
tt
a
K
0
3
—
0
2
0
0
0
3
—
0
0
5
1
i
h
s
o
Y
g
n
i
n
q
u
v
î
Q
)
l
m
(
i
m

g
i
s
k
il
a
k
t
u
S
z
e
r
u
i
d
i
n
o
s
r
a
l
h
s
i
y
i
S
)
a
d
a
k
t
u
s
(
q
o
l
a
q
a
h
Ñ
5
5
—
0
5
0
0
3
—
0
0
2
a
t
r
a
m
5
2
—
0
2
h
s
o
y
5
0
0
4
—
0
5
3
0
0
0
1
—
0
0
9
a
t
r
a
m
7
—
6
h
s
o
y
0
1
0
5
5
—
0
5
4
0
0
0
1
—
0
5
8
a
t
r
a
m
4
—
3
h
s
o
y
5
1
0
0
6
—
0
0
5
0
0
5
1
—
0
0
1
1
a
t
r
a
m
4
—
3
r
a
l
a
tt
a
K
0
5
7
—
0
5
6
0
0
5
1
—
0
0
3
1
a
t
r
a
m
3
—
2
q
o
l
a
q
a
h
Ñ
h
s
o
y
5
h
s
o
y
0
1
h
s
o
y
5
1
r
a
l
a
tt
a
K
7
4
2
—
0
7
1
5
,
7
—
5
,
4
2
,
1
—
1
0
5
2
—
0
0
2
0
3
—
0
1
0
3
—
0
2
× l
/
0
1
3
—
2
0
4
1
—
0
3
1
5
,
5
—
5
,
4
5
9
,
0
—
9
,
0
0
9
2
—
0
7
2
0
1
—
8
6
4
—
0
4
8
—
7
5
4
1
—
0
4
1
9
,
4
—
2
,
4
5
9
,
0
—
9
,
0
0
8
2
—
0
6
2
2
,
8
—
7
6
3
—
0
3
8
—
7
6
4
1
—
2
4
1
8
,
4
—
5
,
4
0
,
1
—
7
9
,
0
0
7
2
—
0
5
2
7
,
7
—
7
8
2
—
5
2
8
—
7
0
7
1
—
0
1
1
3
,
5
—
7
,
4
5
0
,
1
—
5
9
,
0
0
2
3
—
0
8
1
6
,
8
—
6
,
7
7
3
—
9
1
5
1
—
2
Gemoglobin,  g/l
Erotrotsitlar,  10/l
Rang ko‘rsatkich
Trombotsitlar, 10/l
Leykotsitlar,  10/l
Limfotsitlar,  10/l
ECHT,  mm/soat
Ko‘rsatkich
Yoshi

300
7. Siydikning tahliliy ko‘rsatkichlari
A. Umumiy xususiyatlar:
Rangi
— somon-sariqdan tiniq sariqgacha
Tiniqligi
— tiniq
Solishtirma og‘irligi
— 1002—1030
Reaksiyasi
— kislotali yoki neytral
Oqsil
— bo‘lmaydi
Qand
— bo‘lmaydi (izlar)
Aseton
— bo‘lmaydi
O‘t pigmenti
— bo‘lmaydi
Urobilin (urobilinogen)
— arzimas miqdorda
Indikan
— arzimas miqdorda
B. Siydik cho‘kmasining mikroskopik tekshiruvi:
Epitelial hujayralar:
Yassi epiteliy — yakkam-dukkam
Siydik kanalchalari epiteliysi (buyrak) — bo‘lmaydi
Leykotsitlar
— ko‘ruv maydonida 1—3 tagacha
B. Maxsus tahlil
q
o
l
a
q
a
h
Ñ
h
s
o
y
5
h
s
o
y
0
1
h
s
o
y
5
1
r
a
l
a
tt
a
K
r
ti
l
/
g
,l
i
s
q
O
5
6
—
7
4
9
7
—
9
5
8
7
—
2
6
0
8
—
0
7
0
8
—
0
7
,
n
i
b
u
r
il
i
b
y
i
m
u
m
U
r
ti
l
/
l
o
m
.
k
i
m
2
,
0
1
—
0
,
9
1
,
7
1
—
4
,
3
1
,
7
1
—
4
,
3
1
,
7
1
—
4
,
3
1
,
7
1
—
4
,
3
,
n
i
b
u
r
il
i
b
n
a
k
k
i
r
i
B
r
ti
l
/
l
o
m
.
k
i
m
6
,
3
—
8
,
0
4
,
3
—
5
8
,
0
4
,
3
—
8
,
0
4
,
3
—
8
,
0
4
,
3
—
8
,
0
r
ti
l
/
l
o
m
m
,
T
L
A
2
6
,
0
—
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
r
ti
l
/
l
o
m
m
,
T
S
A
5
3
,
0
—
1
,
0
5
4
,
0
—
0
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
8
6
,
0
—
0
1
,
0
r
ti
l
/
l
o
m
.
k
i
m
,
d
n
a
Q
2
,
4
—
7
,
1
5
5
,
5
—
3
3
,
3
5
5
,
5
—
3
3
,
3
5
5
,
5
—
3
3
,
3
5
5
,
5
—
3
3
,
3
,
a
n
i
v
e
h
c
o
M
r
ti
l
/
l
o
m
m
5
,
4
—
5
,
2
3
,
7
—
3
,
4
3
,
7
—
3
,
4
3
,
7
—
3
,
4
,t
o
z
a
q
i
d
l
o
Q
r
ti
l
/
l
o
m
m
6
,
2
2
—
6
,
4
1
9
2
—
9
1
9
2
—
9
1
9
2
—
9
1
:
a
m
a
n
i
s
o
m
v
e
R
)
B
T
(
A
F
D
d
i
o
k
i
m
o
r
e
S
—
—
—
—
0
2
2
—
0
1
2
0
0
2
—
0
9
1
0
2
2
—
0
1
2
0
0
2
—
0
9
1
0
2
2
—
0
1
2
0
0
2
—
0
9
1
it
q
a
v
h
s
i
v
i
n
o
Q
a
h
c
i
y
‘
o
b
t
y
a
U
-
i
L
(
)
.
q
a
d
9
,
7
—
3
,
4
5
4
,
8
—
5
3
,
5
6
,
7
—
4
,
4
6
,
7
—
4
,
4
8
—
5
k
il
li
r
e
t
S
k
a
r
e
k
i
g
il
s
a
m

o
b
r
a
l
b
o
r
k
i
m
a
d
n
o
q
Ko‘rsatkich
Yoshi

301
Eritrotsitlar
— 0 — ko‘ruv maydonida yakkam-dukkam
Silindrlar
— gialinli  —  bo‘lmaydi
donali — bo‘lmaydi
Tuzlar
— uratlar yoki oksalatlar arzimas miqdorda
8. Axlatning tahliliy ko‘rsatkichlari
A. Makroskopik tekshiruv:
Miqdori
— 100—200
Konsistensiyasi
— yumshoq
Shakli
— ko‘pincha silindrsimon
Rangi
— jigarrang
Hidi
— yoqimsiz, lekin o‘tkir emas
Shilimshiq
— bo‘lmaydi
Qon
— bo‘lmaydi
B. Mikroskopik tekshiruv:
Mushak tolalari
— bo‘lmaydi yoki arzimas
parchalangan tolalar
Qo‘shuvchi to‘qima
— bo‘lmaydi
Neytral yog‘
— bo‘lmaydi
O‘simlik kletchatkasi
— parchalanadigan kletchatka — bo‘lmaydi
parchalanmaydigani — turli miqdorda
Kraxmal
— bo‘lmaydi
Detrit
— turli miqdorda
Shilimshiq
— bo‘lmaydi
Silindrik epiteliy
— bo‘lmaydi yoki arzimas miqdorda
Leykotsitlar
— bo‘lmaydi
Eritrotsitlar
— bo‘lmaydi
2-ilova
Bolalar va o‘smirlarning kundalik energiya (kkal), yog‘
va uglevodlarga (g) bo‘lgan ehtiyoji
h
s
o
Y
a
y
i
r
o
l
a
k
/
g
K
li
s
q
O
‘
g
o
Y
r
a
l
v
u
s
n
o
b
r
a
K
h
s
o
y
4
—
1
h
s
o
y
6
—
4
h
s
o
y
0
1
—
7
h
s
o
y
3
1
—
1
1
a
l
o
b
li
‘
g
‘
O
a
l
o
b
z
i
Q
h
s
o
y
7
1
—
4
1
r
a
l
r
i
m
s
‘
O
r
a
l
z
i
Q
0
4
5
1
0
7
9
1
0
0
3
2
0
0
7
2
0
0
4
2
0
0
9
2
0
0
6
2
3
5
8
6
9
7
3
9
5
8
0
0
1
0
9
3
5
6
6
9
7
3
9
5
8
0
0
1
0
9
2
1
2
2
7
2
5
1
3
0
7
3
0
4
3
0
0
4
0
6
3

302
3-ilova
Bola organizmining vitaminlarga bo‘lgan ehtiyoji, mg
4-ilova
Bolalarning suvga bo‘lgan ehtiyoji
5-ilova
O‘zbekiston iqlimi sharoitida bolalarning ovqatlanish tartibi va
sutkalik kaloriyaning taqsimlanishi (%)
i
h
s
o
Y
l
o
n
it
e
r
-
A
B
1
B
2
P
P
C
D
h
o
z
I
a
h
c
a
g
h
s
o
y
1
h
s
o
y
3
—
1
h
s
o
y
6
—
4
h
s
o
y
0
1
—
7
h
s
o
y
3
1
—
1
1
)
r
a
l
z
i
q
(
h
s
o
y
7
1
—
4
1
1
a
lt
i
g
i
y
(
h
s
o
y
7
1
—
4
)
r
)
B
X
0
0
4
(
4
,
0
)
B
X
0
0
4
(
4
,
0
)
B
X
0
0
5
(
5
,
0
)
B
X
0
0
7
(
7
,
0
0
0
0
1
(
0
,
1
B
X )
0
0
0
1
(
0
,
1
B
X )
0
0
0
1
(
0
,
1
B
X )
5
,
0
8
,
0
0
,
1
4
,
1
6
,
1
6
,
1
7
,
1
6
,
0
9
,
0
3
,
1
6
,
1
9
,
1
8
,
1
0
,
2
7
0
1
2
1
5
1
8
1
7
1
9
1
0
4
5
4
0
5
0
6
0
7
5
6
6
7
4
,
0
4
,
0
1
,
0
1
,
0
1
,
0
1
,
0
1
,
0
o
r
a
q
l
a
x
–
B
X
i
g
il
r
i
b
v
o
h
c

o
i
h
s
o
Y
ij
o
y
it
h
e
k
il
a
d
n
u
k
n
a
g

o
b
a
g
v
u
S
l
m
g
k
/
l
m
k
il
n
u
k
3
k
il
n
u
k
0
1
k
il
y
o
6
h
s
o
y
1
h
s
o
y
2
h
s
o
y
5
h
s
o
y
0
1
h
s
o
y
4
1
h
s
o
y
8
1
0
0
3
—
0
5
2
0
0
5
—
0
0
4
0
0
0
1
—
0
5
9
0
0
3
1
—
0
5
1
1
0
0
5
1
—
0
0
4
1
0
0
0
2
—
0
0
8
1
0
0
5
2
—
0
0
0
2
0
0
7
2
—
0
0
2
2
0
0
7
2
—
0
0
2
2
0
0
1
—
0
8
0
5
1
—
0
3
1
0
5
1
—
0
3
1
0
4
1
—
0
2
1
5
2
1
—
5
1
1
0
0
1
—
0
9
5
8
—
0
7
0
6
—
0
5
0
5
—
0
4
i
r
a
lt
y
a
p
h
s
i
n
a
lt
a
q
v
O
i
g
a
d
i
h
s
o
y
il
s
a
Y
r
a
l
a
l
o
b
a
h
c
a
g
b
a
t
k
a
M
i
g
a
d
i
h
s
o
y
a
y
i
b
r
a
t
r
a
l
a
l
o
b
i
h
s
o
y
b
a
t
k
a
M
a
t
h
s
u
n
o
N
.
1
a
t
h
s
u
n
o
n
i
h
c
n
i
k
k
I
.
2
k
il
h
s
u
TDo'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling