Pixologik xizmat hozirgi zamon ta`lim tizimining ajralmas komponent (bo`lak)i bo`lib, Pixologik xizmat hozirgi zamon ta`lim tizimining ajralmas komponent (bo`lak)i bo`lib


Download 445 b.
Sana20.02.2018
Hajmi445 b.Pixologik xizmat hozirgi zamon ta`lim tizimining ajralmas komponent (bo`lak)i bo`lib,

 • Pixologik xizmat hozirgi zamon ta`lim tizimining ajralmas komponent (bo`lak)i bo`lib,

 • bolalarga ta`lim va tarbiya berishda ularning aqliy va shaxsiy potensialini, bolada mavjud qobiliyatlarni,

 • qiziqishlarni va intilishlarni o`z vaqtida aniqlash va ulardan maksimal to`liq ravishda foydalanishni ta`minlab beradi.Ta`lim tizimidagi psixologik xizmatning yana bitta qiyin vazifasi shundan iboratki butun bolalik davri davomida ta`lim va tarbiyaning sifatini oshirish maqsadida ta`lim va tarbiya jarayonlarini doimiy ravishda nazoratda ushlab turish kerak

 • Ta`lim tizimidagi psixologik xizmatning yana bitta qiyin vazifasi shundan iboratki butun bolalik davri davomida ta`lim va tarbiyaning sifatini oshirish maqsadida ta`lim va tarbiya jarayonlarini doimiy ravishda nazoratda ushlab turish kerakPsixolog ishining amaliy maqsadi o`quvchilarga ta`lim va tarbiya berish mazmuni va metodlarini ushbu psixologiya fani nuqtai nazaridan baholash,

 • Psixolog ishining amaliy maqsadi o`quvchilarga ta`lim va tarbiya berish mazmuni va metodlarini ushbu psixologiya fani nuqtai nazaridan baholash,

 • turli yoshdagi bolalar taraqqiyoti to`g`risdagi ilmiy ma`lumotlarni hisobga olgan holda ushbu mazmun va metodlarni mukammalashtirish bo`yicha tavsiyalar berish bilan bog`liq bo`ladiTa`lim tizimidagi psixologik xizmat yechadigan navbatdagi muhim vazifa - pedagogik jarayonining bevosita ishtirokchilari:

 • Ta`lim tizimidagi psixologik xizmat yechadigan navbatdagi muhim vazifa - pedagogik jarayonining bevosita ishtirokchilari:

 • bolalar, o`qituvchilar, ota-onalar va ta`lim tizimidagi raxbarlarga psixologning amaliy ta`sir ko`rsatishdan iboratdirBu yerda psixolog pedagog, psixoterapevt, konsultant, korrektor rollarida faoliyat ko`rsatadi.

 • Bu yerda psixolog pedagog, psixoterapevt, konsultant, korrektor rollarida faoliyat ko`rsatadi.

 • Yurak qon tomir tizimi, oshqozon ichak trakti tizimi bilan bog`liq kasalliklarning ko`pchiligi psixogen asosga ega ekanligini xozirgi kunda isbotlangan.

 • Xuddi shunday odamning endokrin tizimi ham, hatto xulq-atvori ham shunday asosga ega.Ta`lim tizimining boshqaruv strukturasi xodimlari umumiy psixologik yordamdan tashqari guruxdagi va kollektivdagi odamlarni boshqarishga taalluqli bo`lgan boshqaruv psixologiyasi buyicha bilimlarga ham muxtoj bo`ladilar.

 • Ta`lim tizimining boshqaruv strukturasi xodimlari umumiy psixologik yordamdan tashqari guruxdagi va kollektivdagi odamlarni boshqarishga taalluqli bo`lgan boshqaruv psixologiyasi buyicha bilimlarga ham muxtoj bo`ladilar.

 • Ta`lim tizimining rahbar xodimlariga boshqaruv psixologiyasidan, odamlarning o`zaro munosabatlaridan, gurux faoliyatining samaradorligidan qo`shimcha bilimlar zarur.Psixologik xizmatning yana bitta maxsus vazifasi shundan iboratki, ular pedagoglar, defektologlar, sotsiologlar, vrachlar,

 • Psixologik xizmatning yana bitta maxsus vazifasi shundan iboratki, ular pedagoglar, defektologlar, sotsiologlar, vrachlar,

 • yuristlar bilan hamkorlikda o`z tengqurlaridan farq qiluvchi bolalarning taqdiri bilan bog`liq bo`lgan qator muammolarni hal qiladilar.

 • Bu yerda so`z, eng avvalo, o`z taraqqiyotida orqada qolayotgan yoki iqtidorli bolalar to`g`risida boradi.O`z taraqqiyotida orqada qolayotgan bolalar o`zlarining o`zlashtirish imkoniyatlariga mos keluvchi soddalashtirilgan, kam murakkabroq ta`lim va tarbiya dasturlariga muhtojlar.

 • O`z taraqqiyotida orqada qolayotgan bolalar o`zlarining o`zlashtirish imkoniyatlariga mos keluvchi soddalashtirilgan, kam murakkabroq ta`lim va tarbiya dasturlariga muhtojlar.

 • Iqtidorli bolalar esa aksincha, ta`limda oddiy bolalarga qaraganda murakkabroq, informatsiyaga to`ldirilgan dasturlarga muhtojlar,Rivojlanishdan orqada qolayotgan va iqtidorli bolalar uchun taklif etiladigan o`quv dasturlari albatta oldindan turli profildagi mutaxassis pedagoglarni jalb etgan xolda psixologik pedagogik ekspertizadan o`tkazilishi kerak.

 • Rivojlanishdan orqada qolayotgan va iqtidorli bolalar uchun taklif etiladigan o`quv dasturlari albatta oldindan turli profildagi mutaxassis pedagoglarni jalb etgan xolda psixologik pedagogik ekspertizadan o`tkazilishi kerak.

 • Bu pedagoglar boshqalarga bog`lanmagan holda taklif etilayotgan dastur mo`ljallangan bolalarning rivojlanishini ta`minlab beradimi yo`qmi degan nuqtai nazardan xulosa berishlari kerak.Soddalashtirilgan, lekin taraqqiyotni tezlashtiruvchi dasturlarni ishlab chiqish iqtidorli bolalarga mo`ljallangan qiyinlashtirilgan dasturni ishlab chiqishga qaraganda ancha murakkab.

 • Soddalashtirilgan, lekin taraqqiyotni tezlashtiruvchi dasturlarni ishlab chiqish iqtidorli bolalarga mo`ljallangan qiyinlashtirilgan dasturni ishlab chiqishga qaraganda ancha murakkab.

 • Shuning uchun ham psixolog o`z amaliy faoliyatida iqtidorli bolalar bilan ishlashga qaraganda o`z vaqtini ko`proq rivojlanishdan orqada qolgan bolalar bilan ishlashga sarflaydi.Ba`zida o`quvchilar bilan ishlashda shunday muammmolar yuzaga keladiki,

 • Ba`zida o`quvchilar bilan ishlashda shunday muammmolar yuzaga keladiki,

 • bolaning keyingi hayotiy taqdiri bu muammoning qanday hal qilinganiga to`g`ridan-to`g`ri bog`liq bo`ladi.

 • Bu bolaning jiddiy psixologik - pedagogik jihatdan o`rnini bosishi mumkin bo`lmagan aqliy defektlari tufayli oddiy maktabda o`qiy olish yoki olmaslik imkoniyatiga taalluqli masalalar, shuningdek bolalarni medik-psixologik ekspertiza qilish bilan bog`liq boshqa masalalarBu yerda amaliyotchi psixologning vazifasi shundan iboratki, u boshqa mutaxassislar: pedagoglar, vrachlar,

 • Bu yerda amaliyotchi psixologning vazifasi shundan iboratki, u boshqa mutaxassislar: pedagoglar, vrachlar,

 • defektologlar fikri bilan bir qatorda hisobga olinadigan ma`sul va savodli ekspert xulosasi berishi kerakki,

 • bu xulosa bolaning keyingi taqdirini xal qilishda hisobga olinadi.Psixologik xizmat murakkab tuzilmaga ega bo`lib vazirlikdan tortib to bolalar bog`chasigacha psixologlar bo`ladi.

 • Psixologik xizmat murakkab tuzilmaga ega bo`lib vazirlikdan tortib to bolalar bog`chasigacha psixologlar bo`ladi.

 • Hozirgi kunda amaliyotchi psixolog faoliyatida 4 ta yo`nalishni ko`rish mumkin, bular:

 • psixodiagnostika, psixologik konsultatsiya, psixoprofilaktika va psixokorreksiya.

 • Birinchi yo`nalishi -psixodiagnostika - o`quvchini psixologik tadqiq qilish metodlari, shu jumladan testlarni professional darajada o`zlashtirganlikni taqozo etadi.Bulardan eng asosiysi shuki, bunday odam maxsus psixologik oliy ma`lumot to`g`risida diplomga ega bo`lishi kerak.

 • Bulardan eng asosiysi shuki, bunday odam maxsus psixologik oliy ma`lumot to`g`risida diplomga ega bo`lishi kerak.

 • Ya`ni yoki universitetning "psixologiya" mutaxassisligini yoki pedagogika oliy o`quv yurti qoshida tashkil etilgan

 • "Ta`lim tizimida amaliyotchi psixolog" mutaxassisligi bo`yicha maxsus fakultetni tamomlagan bo`lishi kerak.Psixolog chuqur kasbiy bilimlardan tashqari ya`ni unga psixodiagnostika, psixoterapiya; psixokorreksiya, patopsixologiya, defektologiya, psixologik konsultatsiya va boshqa sohalardagi bilim ko`nikma va malakalar zarur,

 • Psixolog chuqur kasbiy bilimlardan tashqari ya`ni unga psixodiagnostika, psixoterapiya; psixokorreksiya, patopsixologiya, defektologiya, psixologik konsultatsiya va boshqa sohalardagi bilim ko`nikma va malakalar zarur,

 • shuningdek, u yetarli darajada bolalar bilan ishlash amaliy tajribasiga ega bo`lishi kerak, ya`ni u oliy pedagogik ma`lumotli, maktab yoki maktabgacha tarbiya muassasalarida ishlagan bo`lishi kerak.1. Psixodiagnostikada mutaxassis zarur metodlarni mukammal bilishi, bu metodlarni amaliyotda qo`llash imkoniyatiga mutaxassislarga baho bera olish kerak.

 • 1. Psixodiagnostikada mutaxassis zarur metodlarni mukammal bilishi, bu metodlarni amaliyotda qo`llash imkoniyatiga mutaxassislarga baho bera olish kerak.

 • Psixologik metodlarni, ularni konstruksiyalash va tekshira olish bilimlaridan tashqari, bunday mutaxassisga matematik statistika, EXM da programmalashtirish bo`yicha bilimlar zarur.2. Amaliyotchi psixologning konsultatsiya sohasida professional mutaxassislashuvi odamlar bilan psixoterapevtik muloqotga kirishishi texnika va

 • 2. Amaliyotchi psixologning konsultatsiya sohasida professional mutaxassislashuvi odamlar bilan psixoterapevtik muloqotga kirishishi texnika va

 • texnologiyasini, suhbatlar, intervyular o`tkazishni, odamlar diqqatini o`ziga jalb etish qobiliyatini,

 • ularni ishontira olish qobiliyatini taqozo etadi.Buning uchun psixolog -konsul`tant odamlarni to`g`ri idrok etish va yaxshi tushuna olish, o`ziga nisbatan ishonch tug`dirishi odamlarga psixologik ta`sir ko`rsatishda ishonchli bo`lishi kerak.

 • Buning uchun psixolog -konsul`tant odamlarni to`g`ri idrok etish va yaxshi tushuna olish, o`ziga nisbatan ishonch tug`dirishi odamlarga psixologik ta`sir ko`rsatishda ishonchli bo`lishi kerak.

 • Demak, amaliyotchi psixolog-konsultantlarni tayyorlashda asosiy e`tibor shaxslararo munosabatlarga taalluqli bilim, ko`nikma va malakalarni o`zlashtirishga qaratilgan bo`lishi kerak.3. Psixokorreksiya - amaliyotining alohida murakkab sohasi hisoblanib, u har qanday kliyentga amaliy ta`sir ko`rsatish malakasiga mo`ljallangan.

 • 3. Psixokorreksiya - amaliyotining alohida murakkab sohasi hisoblanib, u har qanday kliyentga amaliy ta`sir ko`rsatish malakasiga mo`ljallangan.

 • Shuning uchun bu sohada mutaxassislashuvchi psixolog turli shakldagi ijtimoiy psixologik treninglarni tashkil qilish va o`tkazish texnikasini egallagan bo`lishi kerak, psixoanaliz va boshqa psixoterapevtik texnikalarni egallagan bo`lishi kerak.

 • Bu sohadagi mutaxassisni tayyorlash boshqa mutaxassisliklarga qaraganda ancha ko`p urinish va vaqtni talab etadi.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling