Pokretne jednoćelijske Tipican predstavnik, rod Chlamidomonas jedan od najprimitivijih rodova


Download 898 b.
Sana11.02.2018
Hajmi898 b.Pokretne jednoćelijske Tipican predstavnik, rod Chlamidomonas

 • jedan od najprimitivijih rodova

 • dva biča jednake dužine (Isocontae)

 • kontraktivne vakuole

 • dominira potkovičasti hloroplast

 • pirenoid

 • skrob (u stromi i pirenoidu)

 • haploidna jezgra

 • stigma (rodopsin – fotoreceptorni pigment) – organela osetljiva na svetlost, kod flagelata, u obliku crvene mrlje koja služi za orijentaciju ka odgovarajućoj svetlosti.

 • u stresnim uslovima odbacuje bičeve

 • i prelazi u mirovanje

Pokretne kolonije (Gonium,Pandorina,Volvox,Eudorina)Nepokretne kolonije - Hydrodictyon

 • mrežaste

 • od nekoliko ćelija do 3D struktura

 • bez posebne diferencijacije

 • bespolno razmnožavanje planosporama

 • polno razmnožavanje na principu zigotne mejoze, izogamijaPalmeloidne kolonije (Pseudosphaerocystis, Coccomyxa, Sphaerocystis)Kokoidni oblici (Chlorococcum, Oocystis, Chodatella)Končasti oblik (Ulotrix, Spirogyra, Oedogonium, Stigeoclonium)

 • cilindrične haploidne ćelije

 • plivajuća u mirnim slatkim vodama

 • dugi spiralni hloroplast (1 do 16 kom)

 • velika vakuola

 • jezgra u središtu s citoplazmatskim nitima

 • pirenoidi na pravilnim razmacima

 • Bespolno razmnožavanje:

  • fragmentacija (podela na delove)
  • nema planospora
 • Polno razmnožavanje:Laminarni oblici Ulva (morska salata)Parenhimski oblici (Chara, Coleochaetae)Sifonalni oblici (Derbesia, Codium, Caulerpa, Acetabularia)

 • cevaste zelene alge

 • posebno brojne u tropskim morima

 • veliki broj različitih oblika

 • građa vrlo varijabilna

 • heteromorfna izmena generacija

 • gametofiti i sporofiti iste biljke opisani

 • i kao zasebne vrste (Debresia (2n), Halocystis (n))

TALUS - neraščlanjeno pločasto telo nižih biljaka.

 • TALUS - neraščlanjeno pločasto telo nižih biljaka.

 • FOTOSINTEZAproces stvaranja hrane u hloroplastima pomoću Sunčeve svetlosti

 • HLOROPLAST – biljna organela u kojoj se nalazi hlorofil.

 • HLOROFIL – biljni pigment zelene boje koji prima energiju Sunčeve svetlosti.

 • PIGMENTI – složene boje koje se stvaraju u prirodi i u biljnim i životinjskim organizmima.

 • PLANKTON – životna zajednica planktonskih organizama koji lebde u vodi a raznose ih morske struje i talasi.

 • BENTOS – životna zajednica biljaka i životinja koje žive na morskom dnu.

 • VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE – bespolno razmnožavanje, pri kojem se nove biljke razvijaju iz vegetativnih biljnih organa.

 • SPORULATIVNO RAZMNOŽAVANJE – razmnožavanje preko spora koje predstavljaju sitne ćelije specifičnog oblika.

 • POLNO RAZMNOŽAVANJE – je ono pri kojem se obrazuju dve vrste polnih ćelija – muške i ženske. Spajanjem polnih ćelija nastaje novi organ.

 • HOLOGAMIJA – funkciju gameta obavljaju dve jednoćelijske, pokretne jedinke, koje spajajući se daju tetraflagelatni zigot.

 • IZOGAMIJA – spajanje dva gameta koji su istog oblika, veličine i pokretljivosti.

 • HETEROGAMIJA – spajanje dva pokretna gameta od kojih je jedan krupniji i slabije pokretan.Fenomen "zelene vode" u akvarijumu posledica je brzog razmnožavanja ("cvetanja") jednoćelijskih zelenih algi (kao što su Chlorella, Chlamydomonas, Closterium, Cosmarium) i nekih višećelijskih slobodno lebdećih kolonijalnih oblika zelenih algi (Volvox, Scenedesmus, Pandorina, Pediastrium). Ove alge su bezopasne i obično nestaju kad se u akvarijumu uspostavi biološka ravnoteža

 • Fenomen "zelene vode" u akvarijumu posledica je brzog razmnožavanja ("cvetanja") jednoćelijskih zelenih algi (kao što su Chlorella, Chlamydomonas, Closterium, Cosmarium) i nekih višećelijskih slobodno lebdećih kolonijalnih oblika zelenih algi (Volvox, Scenedesmus, Pandorina, Pediastrium). Ove alge su bezopasne i obično nestaju kad se u akvarijumu uspostavi biološka ravnotežaJednoćelijske zelene alge iz roda Desmidiaceae nalazimo naročito u kiselim vodama (močvarama). Pokazuju veliko bogatstvo oblika: Closterium – polumesečaste, Cosmarium – kolačić, Micrasterias – zvezdice

 • Jednoćelijske zelene alge iz roda Desmidiaceae nalazimo naročito u kiselim vodama (močvarama). Pokazuju veliko bogatstvo oblika: Closterium – polumesečaste, Cosmarium – kolačić, Micrasterias – zvezdiceVodenbuhe (Daphnia) i praživotinje (ameba, papučica), poput pravih vegetarijanaca, obožavaju "zelenu vodu".

 • Vodenbuhe (Daphnia) i praživotinje (ameba, papučica), poput pravih vegetarijanaca, obožavaju "zelenu vodu".Na staklu akvarijuma nalazimo kolonije jednoćelijskih zelenih alga u obliku finog zelenog sloja/biofilma (Chlorella, Chlamydomonas ...), i svetlozelenih okruglastih tankih pločica ili točkića – tzv. "točkaste alge"(Pediastrum, Scenedesmus, Pandorina).

 • Na staklu akvarijuma nalazimo kolonije jednoćelijskih zelenih alga u obliku finog zelenog sloja/biofilma (Chlorella, Chlamydomonas ...), i svetlozelenih okruglastih tankih pločica ili točkića – tzv. "točkaste alge"(Pediastrum, Scenedesmus, Pandorina).

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling