Próbka jest umieszczona w szklanej probówce o średnicy 5 mm i objętości 0,5 ml. Próbka jest umieszczona w szklanej probówce o średnicy 5 mm i objętości 0,5 ml


Download 445 b.
Sana08.07.2018
Hajmi445 b.Próbka jest umieszczona w szklanej probówce o średnicy 5 mm i objętości 0,5 ml.

 • Próbka jest umieszczona w szklanej probówce o średnicy 5 mm i objętości 0,5 ml.

 • Musi być odpowiednio rozcieńczona - ok. 0,2 mol/l.

 • Roztwór nie powinien zawierać zanieczyszczeń paramagnetycznych. Tlen usuwa się przez odpowietrzenie próbki.

 • W rezonansie 1H rozpuszczalnikami mogą być:

 • CCl4, CS2, D2O, CDCl3, C6D6,CD3COOD. ( Rozpuszczalnik nie powinien wykazywać własnej absorpcji rezonansowej w badanym zakresie)

 • Wzorcem jest TMS [ tetrametylosilan -(CH3 )4Si ] .Z ruchem wirowym jądra związany jest wektor momentu pędu S o wartości:

 • Z ruchem wirowym jądra związany jest wektor momentu pędu S o wartości:

 • gdzie I jest liczbą spinową jądra ( I = 0, ½, 1, 3/2, … )

 • h = 6,62·10-34 J·s ( stała Plancka )

 • Wartość I zależy od liczby protonów i neutronów w jądrze.

Każde jądro mające spin jądrowy S ma także moment magnetyczny o wartości:

 • Każde jądro mające spin jądrowy S ma także moment magnetyczny o wartości:

 • gdzie jest współczynnikiem magnetogirycznym (żyromagnetycznym) –

 • jest charakterystyczny dla danego jądra np. dla jest równy 25,75 rad / (T·s)Tym orientacjom odpowiadają odpowiednio energie:

 • Tym orientacjom odpowiadają odpowiednio energie:

 • Tym stanom odpowiada różnica energii:

  • W cząsteczkach pod wpływem pola B0 indukują się pola lokalne, różne w różnych fragmentach cząsteczek.
 • Pochodzą one od:

    • elektronów otaczających proton
    • elektronów otaczających atomy sąsiednie
    • elementów strukturalnych
Stąd zachodzi zmiana częstości rezonansowej:

 • Stąd zachodzi zmiana częstości rezonansowej:

 • To zjawisko zmiany częstości rezonansowej nazywamy zjawiskiem przesunięcia chemicznego.

 • Częstości rezonansowe podaje się jako różnicę między badaną częstością rezonansową a częstością rezonansową jądra w związku przyjętym jako wzorzec.

 • Tym wzorcem jest TMS (tetrametylosilan – ( CH3 )4 Si ).Aby uniezależnić się od warunków rejestracji i umożliwić porównywanie wyników wprowadzono pojęcie przesunięcia chemicznego δ :

 • Aby uniezależnić się od warunków rejestracji i umożliwić porównywanie wyników wprowadzono pojęcie przesunięcia chemicznego δ :

 • δ zależy od czynników:

  • wewnętrznych
  • 1. gęstości elektronowej wokół badanego protonu
  • 2. pola magnetycznego indukowanego przez wiązania
  • 3. wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych


Zewnętrznych

  • Zewnętrznych
     • wartości indukcji zewnętrznego pola B0
     • rodzaju rozpuszczalnika
     • temperatury próbki
     • stężenia analizowanego roztworu
 • Zakresy pomiarowe:

 • dla 1H – do około 15 ppm

 • dla 13C – do około 150 ppm

 • dla 31P – do około 1000 ppm

 • 1. Liczba grup sygnałów

 • dostarcza informacji o liczbie jąder nierównocennych chemicznie czyli leżących w różnym otoczeniu chemicznym

 • 2. Intensywność grup sygnałów –

 • informuje o wzajemnym stosunku liczby jąder

 • w poszczególnych grupach

  • 4. położenie pasma –
  • zależy głównie od gęstości elektronowej
  • wokół badanego jądra
  • 5. wielkość powierzchni pod pasmem –
  • pole pod pasmem jest proporcjonalne do ilości atomów w grupie chemicznej, której pasmo to dotyczy


  • 6. krotność rozszczepienia –
  • na podstawie krotności rozszczepienia można wnioskować o ilości leżących
  • niedaleko i sprzęgających się jąder. Ilość linii w rozszczepionym sygnale jest o 1 większa od ilości jąder rozszczepiających.
  • 7. stała sprzężenia spinowo-spinowego -
  • pozwala określić ilość wiązań oddzielających sprzęgające się jądra oraz ich rodzaj
Przykłady widm NMR – alkohol etylowy

 • Przykłady widm NMR – alkohol etylowyTo oddziaływanie spinu jednego protonu ze spinami protonów w sąsiedztwie. Opisuje oddziaływanie momentów magnetycznych pomiędzy sobą.

 • To oddziaływanie spinu jednego protonu ze spinami protonów w sąsiedztwie. Opisuje oddziaływanie momentów magnetycznych pomiędzy sobą.

 • W widmie powstają wtedy multiplety – sygnał rozszczepia się, powstaje kilka sygnałów.

 • Sprzężenie jądra z n równocennymi jądrami o spinie ½ (np. protonami) powoduje rozszczepienie sygnału na n+1 sygnałów

 • (intensywności można obliczyć z tzw. trójkąta Pascala).

 • Miarą wartości sprzężenia jest odległość między składnikami multipletu. Wyraża się ją w Hz i nazywa stałą sprzężenia spinowo-spinowego JAB.Stała sprzężenia spinowo-spinowego JAB nie zależy od indukcji magnetycznej przyłożonego pola zewnętrznego.

 • Stała sprzężenia spinowo-spinowego JAB nie zależy od indukcji magnetycznej przyłożonego pola zewnętrznego.

 • Zależy od:

 • a). ilorazu współczynników giromagnetycznych jąder między którymi jest sprzężenie

 • b). rodzaju wiązania między tymi jądrami

 • c). geometrii cząsteczki
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling