Prema Zakonu o radu (čl. 50.) dva uvjeta trebaju biti ispunjena za postojanje smjenskog rada


Download 461 b.
Sana14.09.2018
Hajmi461 b.Prema Zakonu o radu (čl. 50.) dva uvjeta trebaju biti ispunjena za postojanje smjenskog rada:

 • Prema Zakonu o radu (čl. 50.) dva uvjeta trebaju biti ispunjena za postojanje smjenskog rada:

  • da je poslovni proces kod poslodavca organiziran u smjenama; i
  • da radnik radi u različitim smjenama tijekom jednog tjedna ili tijekom jednog mjeseca.


Smjena (smjenski rad) je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca, koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena) ili noćnom dijelu dana (treća smjena) tijekom radnog tjedna. (čl. 18. GKU-a za SŠ i čl. 22. GKU-a za OŠ)

 • Smjena (smjenski rad) je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca, koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena) ili noćnom dijelu dana (treća smjena) tijekom radnog tjedna. (čl. 18. GKU-a za SŠ i čl. 22. GKU-a za OŠ) • Rad u smjenama je rad zaposlenika koji mijenja smjene ili naizmjenično obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog mjeseca.

 • Rad u smjeni je i rad zaposlenika koji naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni.Naknada za rad u smjenama isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade za obavljanje poslova u drugoj smjeni.

 • Naknada za rad u smjenama isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade za obavljanje poslova u drugoj smjeni.

 • Osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 10% po osnovi smjenskog rada.

 • Otvorena pitanja?Zakonom o radu i granskim kolektivnim ugovorima precizirana noćna smjena kao rad u vremenu između 22.00 sata i 6.00 sati ujutro idućeg dana.

 • Zakonom o radu i granskim kolektivnim ugovorima precizirana noćna smjena kao rad u vremenu između 22.00 sata i 6.00 sati ujutro idućeg dana.

 • Prethodni granski kolektivni ugovori precizirali drugu smjenu kao rad u vremenu od 14.00 do 22.00 sata;

 • Početak druge smjene u 14.00 sati - ustaljena praksa u školstvu.Pitanje škole: U školi se nastava odvija u dvije smjene. Ravnateljica je donijela odluku da prva smjena traje od 6.00 do 13.00 sati, a druga od 13.00 do 21.00 sat. Može li poslodavac pitanje trajanja smjena urediti svojom odlukom s obzirom da ni zakoni, a ni GKU to nije definirao?

 • Pitanje škole: U školi se nastava odvija u dvije smjene. Ravnateljica je donijela odluku da prva smjena traje od 6.00 do 13.00 sati, a druga od 13.00 do 21.00 sat. Može li poslodavac pitanje trajanja smjena urediti svojom odlukom s obzirom da ni zakoni, a ni GKU to nije definirao?Kod određivanja u kojoj smjeni zaposlenik radi, a ukoliko ne radi točno u okvirima smjena kako su određene u stavku 3. ili u radu prelazi iz vremena prijepodnevne u poslijepodnevnu smjenu, smjena će se odrediti prema onoj smjeni u kojoj je zaposlenik proveo pretežiti dio radnog vremena, računajući samo radno vrijeme provedeno u školi određenog dana.(čl. 22. GKU-a za OŠ i Zaključak 11/2011 i 48/11 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).

 • Kod određivanja u kojoj smjeni zaposlenik radi, a ukoliko ne radi točno u okvirima smjena kako su određene u stavku 3. ili u radu prelazi iz vremena prijepodnevne u poslijepodnevnu smjenu, smjena će se odrediti prema onoj smjeni u kojoj je zaposlenik proveo pretežiti dio radnog vremena, računajući samo radno vrijeme provedeno u školi određenog dana.(čl. 22. GKU-a za OŠ i Zaključak 11/2011 i 48/11 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).Pitanje škole 1: učiteljica mijenja smjene tako da ponedjeljkom, srijedom i petkom radi od 8.00 do 12.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 12.00 do 16.30 sati. Postavlja se pitanje da li za dane kada radi poslije podne ostvaruje pravo za smjenski rad.

 • Pitanje škole 1: učiteljica mijenja smjene tako da ponedjeljkom, srijedom i petkom radi od 8.00 do 12.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 12.00 do 16.30 sati. Postavlja se pitanje da li za dane kada radi poslije podne ostvaruje pravo za smjenski rad.

 • Pitanje škole 2: kuharice u školi jedan tjedan rade od 06.00 do 14.00 sati, a drugi od 9.30 do 17.30 sati. Rade li one u smjenama i imaju li pravo na uvećanje plaće za smjenski rad?Pitanje škole 3: zaposlenica radi dva dana u tjednu na način da jedan školski sat radi od 13.15 do 14.00 sati, a drugi školski sat od 14.05 do 14.50 sati. Ostvaruje li pravo na smjenski rad?

 • Pitanje škole 3: zaposlenica radi dva dana u tjednu na način da jedan školski sat radi od 13.15 do 14.00 sati, a drugi školski sat od 14.05 do 14.50 sati. Ostvaruje li pravo na smjenski rad?

 • Pitanje škole 4: jesu li škole dužne odrediti da se radi o pretežitom dijelu radnog vremena ukoliko je učitelj proveo u školi određenog dana samo 30 minuta više nego u prvoj smjeni?Pitanje škole 5: zaposlenica radi puno radno vrijeme tako da ponedjeljkom, srijedom i petkom radi od 8.00 do 13.00 sati, a utorkom i četvrtkom radi od 12.15 do 17.00 sati.

 • Pitanje škole 5: zaposlenica radi puno radno vrijeme tako da ponedjeljkom, srijedom i petkom radi od 8.00 do 13.00 sati, a utorkom i četvrtkom radi od 12.15 do 17.00 sati.

 • Pitanje škole 6: u tjednu kada zaposlenica radi prije podne, srijedom i petkom radi i dva sata poslije podne, a u tjednu kada radi poslije podne – ponedjeljkom radi i dva sata ujutro. Je li to smjenski ili dvokratni rad?Kod utvrđivanja pretežitog dijela radnog vremena računa se samo radno vrijeme provedeno u školi određenog dana (čl. 22. st. 6. GKU-a za OŠ).

 • Kod utvrđivanja pretežitog dijela radnog vremena računa se samo radno vrijeme provedeno u školi određenog dana (čl. 22. st. 6. GKU-a za OŠ).

 • Napomena: radno vrijeme provedeno u školi važno je za utvrđivanje pretežitog dijela radnog vremena, ali ono ne predstavlja temelj za izračun uvećanja plaće za smjenski rad!Pitanje škole: Na koji je način škola dužna odrediti smjenski rad učitelja: računajući samo njegovo radno vrijeme provedeno u školi određenog dana ili za svih osam sati dnevno poslije 14.00 sati?

 • Pitanje škole: Na koji je način škola dužna odrediti smjenski rad učitelja: računajući samo njegovo radno vrijeme provedeno u školi određenog dana ili za svih osam sati dnevno poslije 14.00 sati?

 • Odgovor: Škola je dužna utvrditi smjenski rad učitelja računajući samo njegovo radno vrijeme provedeno u školi, ali će mu obračunati i isplatiti dodatak na plaću od 10% za rad u drugoj smjeni za svih osam sati dnevno (ako se radi o punom radnom vremenu), a ne samo na odrađene nastavne sate.Primjer: učitelj je u rujnu 2012. godine radio u smjenama na način da je naizmjenično mijenjao tjedne. Radio je svaki drugi tjedan u drugoj, poslijepodnevnoj smjeni u kojoj je održao 40 sati nastave u vremenu od 14.00 do 18.00 sati. Radi se o učitelju zaposlenom u punom radnom vremenu, s 18 godina radnog staža, (VSS), položenim stručnim ispitom, koji živi i radi u Osijeku (plaća prirez porezu na dohodak Grada Osijeka od 13%).

 • Primjer: učitelj je u rujnu 2012. godine radio u smjenama na način da je naizmjenično mijenjao tjedne. Radio je svaki drugi tjedan u drugoj, poslijepodnevnoj smjeni u kojoj je održao 40 sati nastave u vremenu od 14.00 do 18.00 sati. Radi se o učitelju zaposlenom u punom radnom vremenu, s 18 godina radnog staža, (VSS), položenim stručnim ispitom, koji živi i radi u Osijeku (plaća prirez porezu na dohodak Grada Osijeka od 13%).

 • Primjer njegove bruto plaće za rujan 2012. godine bio bi sljedeći:

Dodatak na osnovnu bruto plaću od 10% obračunat je za 10 radnih dana kada je učitelj radio u drugoj smjeni i to za svih 80 sati (10 dana x 8 sati) – tzv. dnevna zarada – a ne samo za nastavne sate koje je održao (40 nastavnih sati).

 • Dodatak na osnovnu bruto plaću od 10% obračunat je za 10 radnih dana kada je učitelj radio u drugoj smjeni i to za svih 80 sati (10 dana x 8 sati) – tzv. dnevna zarada – a ne samo za nastavne sate koje je održao (40 nastavnih sati).

 • Na koju osnovicu obračunati dodatak za smjenski rad od 10%: na osnovnu ili ukupnu bruto plaću? Odgovor je: na osnovnu bruto plaću (čl. 22. st. 1. GKU-a za OŠ i čl. 18. st. 1. GKU-a za SŠ).izračun broja sati smjenskog rada za zaposlenika, koji radi u nepunom radnom vremenu samo u jednoj školi; i

 • izračun broja sati smjenskog rada za zaposlenika, koji radi u nepunom radnom vremenu samo u jednoj školi; i

 • izračun broja sati smjenskog rada za zaposlenika, koji radi u nepunom radnom vremenu u dvije ili više škola:

 • ukupan broj dana u drugoj smjeni x 8 sati x (ukupni tjedni fond sati rada u svim školama/40)

Povjerenstva za tumačenje granskih kolektivnih ugovora zauzela su stav da i zaposlenici koji rade u nepunom radnom vremenu ostvaruju pravo na uvećanje plaće za smjenski rad, ako doista mijenjaju smjene odn. ispunjavaju uvjete smjenskog rada. (npr. Zaključak 4/2011 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ)

 • Povjerenstva za tumačenje granskih kolektivnih ugovora zauzela su stav da i zaposlenici koji rade u nepunom radnom vremenu ostvaruju pravo na uvećanje plaće za smjenski rad, ako doista mijenjaju smjene odn. ispunjavaju uvjete smjenskog rada. (npr. Zaključak 4/2011 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ)Institut smjenskog rada vezan je za jednog poslodavca, jer je svaki Ugovor o radu neovisan izvor prava zaposlenika.

 • Institut smjenskog rada vezan je za jednog poslodavca, jer je svaki Ugovor o radu neovisan izvor prava zaposlenika.

 • → Različita mišljenja ugovornih strana → izostanak tumačenja nadležnog Povjerenstva→ arbitraža neovisnog stručnjaka.Rad zaposlenika koji radi četiri dana tjedno u poslijepodnevnoj smjeni, a jedan dan tjedno u prijepodnevnoj smjeni ne smatra se radom u smjenama s obzirom da nema obilježja smjenskog rada. (Zaključak 4/11 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ);

 • Rad zaposlenika koji radi četiri dana tjedno u poslijepodnevnoj smjeni, a jedan dan tjedno u prijepodnevnoj smjeni ne smatra se radom u smjenama s obzirom da nema obilježja smjenskog rada. (Zaključak 4/11 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ);

 • Napomena: Uvećanje plaće se odnosi samo za rad u drugoj smjeni - prva smjena se ne može tretirati kao druga. (vidjeti Zaključak 65/2012 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).Ukoliko zaposlenik mijenja smjene na način da jedan tjedan radi ujutro, a slijedeća dva tjedna poslijepodne, ostvaruje pravo na uvećanje plaće za smjenski rad samo za prvi tjedan rada u poslijepodnevnoj smjeni, neposredno nakon tjedna kojeg je zaposlenik odradio u jutarnjoj smjeni. (Zaključak 37/11 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).

 • Ukoliko zaposlenik mijenja smjene na način da jedan tjedan radi ujutro, a slijedeća dva tjedna poslijepodne, ostvaruje pravo na uvećanje plaće za smjenski rad samo za prvi tjedan rada u poslijepodnevnoj smjeni, neposredno nakon tjedna kojeg je zaposlenik odradio u jutarnjoj smjeni. (Zaključak 37/11 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).Ukoliko zaposlenik temeljem rasporeda izvodi nastavu na način da zahvaća posljednje sate jutarnje smjene i prvih nekoliko sati poslijepodnevne smjene, ne ostvaruje pravo na uvećanje plaće za smjenski rad obzirom da ne izmjenjuje smjene na način kako je to regulirano odredbom čl. 18. st.5. GKU-a za SŠ. (Zaključak 50/2012 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).

 • Ukoliko zaposlenik temeljem rasporeda izvodi nastavu na način da zahvaća posljednje sate jutarnje smjene i prvih nekoliko sati poslijepodnevne smjene, ne ostvaruje pravo na uvećanje plaće za smjenski rad obzirom da ne izmjenjuje smjene na način kako je to regulirano odredbom čl. 18. st.5. GKU-a za SŠ. (Zaključak 50/2012 Povjerenstva za tumačenje GKU-a za SŠ).…i dalje:

 • …i dalje:

 • Ako zaposlenik obavlja poslove neposrednog odgojno-obrazovnog rada u prvoj i drugoj smjeni u istom radnom danu s prekidom dužim od 90 minuta, isti ostvaruje pravo na uvećanje plaće za dvokratni rad.Rad zaposlenika koji poslove obavlja tijekom dvije smjene u jednom danu s prekidom duljim od 60 minuta u osnovnim školama, odnosno 90 minuta u srednjim školama (čl. 22. st. 9. GKU-u za OŠ i čl. 18. st. 9. GKU-a za SŠ).

 • Rad zaposlenika koji poslove obavlja tijekom dvije smjene u jednom danu s prekidom duljim od 60 minuta u osnovnim školama, odnosno 90 minuta u srednjim školama (čl. 22. st. 9. GKU-u za OŠ i čl. 18. st. 9. GKU-a za SŠ).

 • Napomena: prekid između prijepodnevne i poslijepodnevne smjene, a ne unutar jedne smjene.Dakle, tri su uvjeta potrebna da bi se neki rad smatrao dvokratnim radom:

 • Dakle, tri su uvjeta potrebna da bi se neki rad smatrao dvokratnim radom:

  • rad škole u dvije smjene (prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj);
  • zaposlenik u istom danu radi u obje smjene;
  • između prijepodnevnog i poslijepodnevnog rada postoji prekid dulji od 60 odnosno 90 minuta.


Dvokratni rad - zaposlenik radi u istom danu i prije i poslije podne (npr. radi od 8.00 do 12.00 sati pa opet isti dan od 16.00 do 20.00 sati).

 • Dvokratni rad - zaposlenik radi u istom danu i prije i poslije podne (npr. radi od 8.00 do 12.00 sati pa opet isti dan od 16.00 do 20.00 sati).

 • Smjenski rad - zaposlenik radi u smjenama tijekom više dana (npr. ponedjeljkom, srijedom i petkom radi poslije podne, a utorkom i četvrtkom prije podne). Dakle, u jednom danu radi samo u jednoj smjeni.Pitanje škole: zaposlenica radi u prijepodnevnoj smjeni od 11.30 do 13.00 sati, a u poslijepodnevnoj smjeni od 16.45 do 18.15 sati. Takvo radno vrijeme ima samo srijedom, dok ostalim danima radi u prijepodnevnoj smjeni. Ostvaruje li ona pravo na uvećanje plaće za dvokratni ili smjenski rad ili oboje?

 • Pitanje škole: zaposlenica radi u prijepodnevnoj smjeni od 11.30 do 13.00 sati, a u poslijepodnevnoj smjeni od 16.45 do 18.15 sati. Takvo radno vrijeme ima samo srijedom, dok ostalim danima radi u prijepodnevnoj smjeni. Ostvaruje li ona pravo na uvećanje plaće za dvokratni ili smjenski rad ili oboje?Sukladno važećim odredbama granskih kolektivnih ugovora, uvećanje plaće za dvokratni i smjenski rad se međusobno isključuju tako da zaposlenici ne mogu dobiti uvećanje plaće i za dvokratni i za smjenski rad u istom danu.

 • Sukladno važećim odredbama granskih kolektivnih ugovora, uvećanje plaće za dvokratni i smjenski rad se međusobno isključuju tako da zaposlenici ne mogu dobiti uvećanje plaće i za dvokratni i za smjenski rad u istom danu. • http://www.mzos.hr/skole-place • Hvala na pažnji!

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling