Reja: Reja: Jaxon xo`jaligining tashkil topishi, bosqichlari va asosiy belgilari


Download 445 b.
Sana04.04.2017
Hajmi445 b.Reja:

 • Reja:

 • Jaxon xo`jaligining tashkil topishi, bosqichlari va asosiy belgilari.

 • Xalqaro iqtisodiy aloqalarning asosiy shakllari.

 • Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning moxiyati, shakllari va obektiv asoslari.

 • O`zbekitson iqtisodiyotining jaxon xo`jaligiga kirib borishi.

 • Jaxon bozori. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari.. Bozor iqtisodiyotining kup asrlik taraqqiyoti natijasida XIX asr va XX asr bo`sagasida kapitalictik xujalik kurinishida bo`lgan jaxon xo`jaligi vujudga keldi.

 • . Bozor iqtisodiyotining kup asrlik taraqqiyoti natijasida XIX asr va XX asr bo`sagasida kapitalictik xujalik kurinishida bo`lgan jaxon xo`jaligi vujudga keldi.

 • Fan – texnika taraqqiyoti natijasida ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi va mexnat taqsimotining chuqurlashuvi natijasida milliy iqtisodiyotlar rivojlanib, ichki bozordan tashqi bozorga o`tish zarurati paydo bo`ldi.

Jaxon xo`jaligi munosabat tarzida uz obekti va subektiga ega. Xalkaro miqyosda resurslarning taksimlanishi va samarali ishlatilishi, ishlab chikarishning ixtisoslashuvi, iqtisodiy integratsiya, savdo – sotik, ilmiy – texnikaviy xamkorlik, qoloqlik va kashshoklikka chek kuyish, ekologiyaga zarar yetkazmaydigan iqtisodiy faoliyat yurgizish kabilar umumjaxon munosabatlarning obekti bo`lsa, turli davlatlar, xalkaro va milliy firmalar, xalqaro tashkilotlar ularning subekti xisoblanadi.

 • Jaxon xo`jaligi munosabat tarzida uz obekti va subektiga ega. Xalkaro miqyosda resurslarning taksimlanishi va samarali ishlatilishi, ishlab chikarishning ixtisoslashuvi, iqtisodiy integratsiya, savdo – sotik, ilmiy – texnikaviy xamkorlik, qoloqlik va kashshoklikka chek kuyish, ekologiyaga zarar yetkazmaydigan iqtisodiy faoliyat yurgizish kabilar umumjaxon munosabatlarning obekti bo`lsa, turli davlatlar, xalkaro va milliy firmalar, xalqaro tashkilotlar ularning subekti xisoblanadi.Jaxon xo`jaligining uzi mexnat taqsimotining maxsulidir, lekin bu xo`jalik mexnat taksimotini yanada chuqurlashtirib ishlab chiqarishdagi baynalminallikni kuchaytiradi.

 • Jaxon xo`jaligining uzi mexnat taqsimotining maxsulidir, lekin bu xo`jalik mexnat taksimotini yanada chuqurlashtirib ishlab chiqarishdagi baynalminallikni kuchaytiradi.

 • Milliy xo`jalikning baynalminallashuvi ularning jaxon xo`jaligi aloqalarida qatnashuvi drajasini ifodalaydi.IXalqaro mexnat taqsimoti xalkaro iqtisodiy munosabatlar, yani turli malakatlar o`rtasidagi xujalik aloqalarining negizini tashkil etadi.

 • IXalqaro mexnat taqsimoti xalkaro iqtisodiy munosabatlar, yani turli malakatlar o`rtasidagi xujalik aloqalarining negizini tashkil etadi.

 • Xalqaro mexnat taqsimoti. Bu mexnatning jaxon davlatlari o`rtasida taqsimlanishi yani aloxida mamlakatlarning tovar va xizmatlarning muayyan turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvidir.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar quyidagi shakllarda namoyon buladi:

 • Xalqaro iqtisodiy munosabatlar quyidagi shakllarda namoyon buladi:

 • Tovar va xizmatlar bilan xalqaro savdo

 • Kapital va chet el invetsitsiyalarining xarakati

 • Ishchi kuchining migratsiyasi

 • Ishlab chiqarishning davlatlararo kooperatsiyasi

 • Fan va texnika soxasidagi ayirboshlash

 • Valyuta – kredit munosabatlari.Jaxon bozori – xalqaro mexnat taqsimoti orqali bir – birlariga boglangan turli mamlakatlar urtasidagi barkaror oldi – sotdi munosabatlaridir.

 • Jaxon bozori – xalqaro mexnat taqsimoti orqali bir – birlariga boglangan turli mamlakatlar urtasidagi barkaror oldi – sotdi munosabatlaridir.

 • Jaxon bozorida mamlakatlar iktisodiy mavkeiga qarab tabaqalanadi. Ular ikki guruxga: a) tayyor maxsulot yetkazib beruvchi va b) xomashyo yetkazib beruvchi mamlakatlarga ajraladi.Turli mamlakatlarning jaxon bozorida tutgan urni :

 • Turli mamlakatlarning jaxon bozorida tutgan urni :

 • Birinchidan: ularning iqtisodiy quvvatiga

 • Ikkinchidan: ulardagi ishlab chikarishning chuqur ixtisoslashuviga, yani naqadar eksportbop bulishiga boglik.

 • Jaxon bozori milliy bozordan fark kilgan xolda ishlab chiqarishning mamlakatlararo ixtisoslashuviga va shunga kuraularning bir – biriga tovar yetkazib berish zarurligiga asoslanadi.Kapitalning xalqaro xarakati – bu kapitalning chet elda joylashtirilishi va faoliyat qilishi. U chet elga quyidagi shakllarda chiqariladi.

 • Kapitalning xalqaro xarakati – bu kapitalning chet elda joylashtirilishi va faoliyat qilishi. U chet elga quyidagi shakllarda chiqariladi.

 • xususiy yoki davlat kapitali shaklida

 • pul va tovar shaklida

 • qiska muddatli va uzok muddatli kreditlar shaklida.

 • ssuda va tadbirlarni kapitali shaklida

 • ishchi kuchining xalqaro migratsiyasi.Xalqaro migratsiya ikkita asosiy tarkibiy qismni o`z ichiga oladi: emigratsiya va immigratsiya. emigratsiya bir mamlakatdan boshqa mamlakatga doimiy yashash uchun chiqib ketishni, immigratsiya – aynan olingan mamlakatg doimiy yashash uchun kirib kelishini bildiradi.

 • Xalqaro migratsiya ikkita asosiy tarkibiy qismni o`z ichiga oladi: emigratsiya va immigratsiya. emigratsiya bir mamlakatdan boshqa mamlakatga doimiy yashash uchun chiqib ketishni, immigratsiya – aynan olingan mamlakatg doimiy yashash uchun kirib kelishini bildiradi.Jaxon xo`jaligidagi iqtisodiy integratsiya – milliy bozorlar va mamlakatlar milliy xo`jaliklari o`rtasidagi uzviy bogliklik, xamjixat rivojlanishni taminlash, turli mamlakatlar doirasida resurslarning erkin xrakat qilishi, yagona umumiy boor tashkil qilish maqsadlarida birlashuvidir.

 • Jaxon xo`jaligidagi iqtisodiy integratsiya – milliy bozorlar va mamlakatlar milliy xo`jaliklari o`rtasidagi uzviy bogliklik, xamjixat rivojlanishni taminlash, turli mamlakatlar doirasida resurslarning erkin xrakat qilishi, yagona umumiy boor tashkil qilish maqsadlarida birlashuvidir.O`zbekistonning jaxon xamjamiyatiga kirib borishning asosiy yunalishlari:

 • O`zbekistonning jaxon xamjamiyatiga kirib borishning asosiy yunalishlari:

 • Tashki savdo (MDX va uzok xorijiy davlatlar bilan)

 • M.Osiyo davlatlari (Uzbekiston, Kozogiston va Kirgiziston) o`rtasidagi yagona iqtisodiy makon tugrisidagi shartnomani amalga oshirishga karatilgan dasturlardagi ishtiroki. Jumladan, ular sanoatini integratsiyalashtirishga karatilgan datsurlar.

 • MDX muassasalari ( Davlatlararo iqtisodiy qo`mita, Davlatlararo bank va boshkalar) dagi ishtiroki.MDX mamlakatlar bilan o`rnatilgan ichki va ko`p tomonlama iktisodiy alokalar

 • MDX mamlakatlar bilan o`rnatilgan ichki va ko`p tomonlama iktisodiy alokalar

 • BMT ning respublikada amalga oshirilayotgan iktisodiy, talim, soglikni saklash, madaniyat, fan soxalarida amalga oshirilayotgan loyixalardagi ishtiroki.

 • yevropa Ittifoqi (yeI)bilan imzolangan “Sxeriklik va Xamkorlik tugrisidagi” bitim (1996yil)

 • yeIga azo mamlakatlar bilan iktisodiy va savdo soxadagi xamkorlik.

 • NATOning “Tinchlik yulidagi sheriklik” dasturidagi ishtiroki

 • XVF va jaxon banki muassasalari ( XTTB, XRU, XMK, invetsitsiyalarni kafolatlash xalkaro agentligi) bilan xamkorlik.

 • YTTB, jaxon savdo tashkiloti (JST) va Osiyo rivojlanish banki (ORB) bilan xamkorlik • Pulning jaxon xujaligida amal kilishi va turli xalkaro iktisodiy alokalarga ( tashki savdo, ishchi kuchi va kapital migratsiyasi, daromadlari, qarzlar va subsidiyalar okimi, fan – texnika ayirboshlash, turizm va x.k) xizmat kilishi bilan boglik iqtisodiy munosabatlar – xalqaro valyuta – kredit munosabatlari deb ataladi. Valyuta – bu mamlakatlar pul birligi.Xalqaro valyuta tizimi – xalqaro valyuta munosabatlarining davlatlararo bitimlarda xuquqiy jixatdan mutsaxkamlangan shaklidir. U quyidagi tarkibiy kismlardan iborat buladi:

 • Xalqaro valyuta tizimi – xalqaro valyuta munosabatlarining davlatlararo bitimlarda xuquqiy jixatdan mutsaxkamlangan shaklidir. U quyidagi tarkibiy kismlardan iborat buladi:

 • Milliy valyutalar

 • Oltin

 • Xalqaro valyuta birliklari

 • Valyuta kurslarini belgilash va uni ushlab turish mexanizmi

 • Xaqaro tulovlarni baravarlashtirish tartibi

 • Valyutaning qaytaruvchanligi

 • Xalqaro valyuta booi va oltin bozori tartibi

 • Valyuta munosabatlarini tartibga soluvchi davlatlraro munosabatlar tizimi.Jaxon valyuta tizimi uzining rivojida uchta boskichni utadi:

 • Jaxon valyuta tizimi uzining rivojida uchta boskichni utadi:

 • 1879 – 1934 yillar

 • 1944 yildan 1970 yilgacha

 • 1976 yildan boshlab
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling