Sayyoh oldin shimolga 600 m masofani, keyin janubga tomon 0,3 km masofani va yana


Download 70.59 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.10.2020
Hajmi70.59 Kb.
#137353
Bog'liq
2 5208795925517965289


@FizikaLife

KINEMATIKA

Test – I

1.

Sayyoh oldin shimolga 600 m masofani, keyinjanubga tomon 0,3 km masofani va yana

sharqqa tomon 400 m masofani o‘tdi.

Sayyohning ko‘chish modulini toping (km).

A) 0,5. B) 500. C) 8. D) 10.

2.

Moddiy nuqta (1; 4; 5) (m) koordinatalinuqtadan (0; 2; 3) (m) koordinatali nuqtaga

ko‘chdi. Moddiy nuqtaning ko‘chish modulini

aniqlang (dm).

A)13. B) 14. C) 10

14. D) 30.3.

Moddiy nuqta 1 m radiusli aylananing 1/8

qismi o‘tdi. Nuqtaning yo‘li va ko‘chish

modulini aniqlang (cm).

A) 25π; 102 +2. B) 25π; 100.

C) 25π; 100

2. D) 25π; 100

2 −


2.

4.1:1000 masshtabli xaritadagi to‘g‘ri

to‘rtburchakli sport maydonchasining eni 1 cm

ga, bo‘yi 3 cm ga teng. Sportchi maydonchani

perimetr bo‘yicha bir marta yugurib aylanib

chiqsa, u qanday yo‘lni o‘tadi (m)?

A) 80. B) 60. C) 100. D) 40.

5.

Yo‘lovchi to‘g‘ri chiziq bo‘ylab 2 km masofanio‘tdi. Keyin o‘z yo‘nalishiga nisbatan 60

gaburildi va yana 1 km masofani to‘g‘ri chiziq

bo‘ylab o‘tdi. Yo‘lovchining ko‘chish modulini

aniqlang (km).

A)3. B) 5. C)

6. D)7.

6.Kosilkasi eni 3 m bo‘lgan o‘t o‘rish

mashinasining harakat tezligi 7,2 km/h ga

teng. Mashina 0,5 soatda kamida qanday

maydondagi o‘tlarni o‘radi (m

2

)?

A) 10800. B) 3600. C) 1800. D) 3680.7.

Poyezdda derazadan qarab ketayotgan

yo‘lovchi har 2 s da bitta simyog‘och uning

yonidan o‘tayotganini payqadi. Agar yo‘l

yoqasida joylashgan bu simyog‘ochlar har 50 m

dan o‘rnatilgan bo‘lsa, poyezdning

harakatlanish tezligini aniqlang (km/h).

A) 25. B) 90. C) 100. D) 360.

8.

Jism biror masofani 5 min da tekis harakatqilib o‘tdi. Agar jismning bosib o‘tadigan

masofasi 50 % ga oshirilsa, xuddi shu tezlikda

bu masofani qancha vaqtda o‘tadi (min)?

A) 8. B) 7,5. C) 9. D) 8,5.

9.

Rasmda ikkita jismning tezlik grafiklarikeltirilgan. Jismlarning 6 s da bosib o‘tgan

yo‘llari farqini toping (m).I

II

2

48

4

υ, m/st, s

A) 0. B) 10. C) 12. D) 16.

10.

Rasmda ikkita jismning harakat grafiklarikeltirilgan. Grafiklar kesishish nuqtasi A ning

(x; t) ([x]=metr, [t]=sekund) koorditalarini

aniqlang.

I

II

2

48

4

x, mt, s

A

A) (8/3; 16/3). B) (3,5; 2,5).

C) (5; 4). D) (4; 5).

11.


2 m/s tezlik bilan oqayotgan daryoda sol

suzmoqda. Sol ustidagi odam oqim

yo‘nalishiga nisbatan 60

burchak ostida solganisbatan 1 m/s tezlik bilan yurmoqda.

Odamning qirg‘oqqa nisbatan tezligini toping

(m/s).

A)7. B)

3. C)6. D) 3.


12.

Birinchi jism janubga tomon 3 m/s tezlik

bilan, ikkinchi jism esa janubi-sharqiy

yo‘nalishda meridianga nisbatan 60

burchak


ostida 4 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda.

Jismlarning nisbiy tezligini aniqlang (m/s).

A) 10. B) 5. C)

35. D)13.


13.

Ikkita jism bir nuqtadan mos ravishda 3 m/s

va 4 m/s tezliklar bilan harakat boshladi:

birinchisi g‘arbga, ikkinchisi shimolga. 5 s

o‘tgach jismlar orasidagi masofa qanday

bo‘ladi (m)?

A) 20. B) 25. C) 15. D) 30.

14.


Daryoda sol va qayiq bir xil masofani o‘tdi.

Qayiq oqim bo‘yicha harakatlangan. Agar

qayiqning suvga nisbatan tezligi oqim

tezligidan 2 marta katta bo‘lsa, sol va

1


@FizikaLife

qayiqning harakat vaqtlari necha marta farq

qiladi?

A) 2 marta. B) 4 marta.C) 3 marta. D) bir xil.

15.


Katerning oqim bo‘yicha tezligi 13 m/s,

oqimga qarshi tezligi 12 m/s. Katerning

turg‘un suvdagi tezligini aniqlang (km/h).

A) 40. B) 50. C) 35. D) 45.

16.

Moddiy nuqta rasmdagidek 20 m uzunliklitrayektoriya bo‘yicha harakatlanib, A

nuqtadan B nuqtaga bordi. Moddiy nuqtaning

butun yo‘ldagi o‘rtacha tezligini o‘rtacha

ko‘chish tezligiga nisbatini aniqlang.20 m

12 m

A

B

A) 5/3. B) 5/4. C) 8/7. D) 5/6.

17.

Yuk mashinasi biror manzilga 86,4 km/h tezlikbilan borib kelishi lozim. Lekin ba’zi texnik

sabablarga ko‘ra yuk mashinasi manzilga

borishda 72 km/h tezlikda harakatlandi.

Mashina o‘z vaqtida manzildan qaytib kelishi

lozim. Buning uchun u qaytishda qanday

tezlikda harakatlanishini lozim (m/s)?

A) 25. B) 35. C) 20. D) 30.

18.


Jism butun harakat vaqtining birinchi teng

yarmida 20 m/s tezlikda, qolgan vaqtda 10 m/s

tezlikda harakatlandi. Jismning butun harakat

vaqtidagi o‘rtacha tezligini aniqlang (m/s).

A) 20. B) 15. C) 25. D) 12.

19.


Moddiy nuqta (1; 4; 5) (m) koordinatali

nuqtadan (0; 2; 3) (m) koordinatali nuqtaga 2

s da ko‘chdi. Moddiy nuqtaning o‘rtacha

ko‘chish tezligini aniqlang (dm/s).

A)13. B) 7. C) 514. D) 15.

20.

Avtomobil spidometri nimani o‘lchaydi?A) o‘rtacha tezlikni. B) oniy tezlikni.

C) o‘rtacha ko‘chish tezligini.

D) istalgan tezlikni.

21.


Gorizontal tekislikda ishqalanish kuchi

ta’sirida harakatlanayotgan jismning 8 s da

bosib o‘tgan yo‘li (m) va xuddi shu vaqtdagi

o‘rtacha tezligini (m/s) aniqlang. Jismning

boshlang‘ich tezligi 5 m/s, tezlanishi -1 m/s

2

.A) 32; 4. B) 64; 5. C) 28; 10. D) 23; 5.

22.


Sol oqim tezligi 2 m/s bo‘lgan daryoda

suzmoqda. Sol ustidagi odam solga nisbatan

tinch holatdan boshlab, 2 m/s

2

tezlanish bilanoqim yo‘nalishida yura boshladi. Odamning 2

s dan keyingi qirg‘oqqa nisbatan va solga

nisbatan ko‘chishlarini aniqlang (m).

A) 10; 6. B) 5; 4. C) 8; 4. D) 10; 6.

23.

Quyida keltirilgan bandlarning qaysilarito‘g‘ri?

a) vaqt, kuch, massa va tezlanish kabi fizik

kattaliklar barcha inersial sanoq sistemalarda

invariantdir;

b) vaqt, kuch, tezlik va tezlanish kabi fizik

kattaliklar barcha inersial sanoq sistemalarda

invariantdir;

c) tezlik, yo‘l, ko‘chish va koordinata nisbiy

kattaliklardir;

d) tezlik, kuch, ko‘chish va koordinata nisbiy

kattaliklardir;

e) barcha noinersial sanoq sistemalarda

tezlanish nisbiy kattalikdir.

A) a, b, c. B) b, c, d. C) c, d, e. D) a, c, e.

24.

Ikkita moddiy nuqta x1

= 1 + 2t + 3t

2

(m) va


x

2

= 2 + 22t − 2t2

(m) qonunlarga ko‘ra

harakatlanadi. Qancha vaqt o‘tgach moddiy

nuqtalarning tezliklari o‘zaro tenglashadi (s)?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

25.


Ikkita moddiy nuqta υ

1

= 2 + 6t (m/s) vaυ

2

= 10 − 4t (m/s) qonunlarga ko‘raharakatlanadi. Ikkala moddiy nuqtaning

tezliklari o‘zaro tenglashganda ularning nisbiy

tezlik moduli qanday bo‘ladi (m/s)?

A) 13,6. B) 10,6. C) -13,6. D) 14,6.

”Xorazm Ilm Ziyo” NTM qoshidagi

”International school”c

 Jumaniyazov Temur2

Download 70.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling