Scientific Judgement


Download 0.74 Mb.

bet20/25
Sana25.04.2018
Hajmi0.74 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
i
s
s
l
l
a
a
m
m
s
s
a
a
 
 
d
d
a
a
 
 
q
q
r
r
i
i
s
s
t
t
i
i
a
a
n
n
o
o
b
b
a
a
S
S
i
i
 
 
m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
i
i
s
s
 
 
.
.
.
.
.


 
183 
profesori
 
r
r
e
e
z
z
a
a
 
 
v
v
a
a
h
h
i
i
d
d
i
i
 
 
 
 
i
i
s
s
l
l
a
a
m
m
s
s
a
a
 
 
d
d
a
a
 
 
q
q
r
r
i
i
s
s
t
t
i
i
a
a
n
n
o
o
b
b
a
a
S
S
i
i
 
 
m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
i
i
s
s
 
 
k
k
a
a
n
n
o
o
n
n
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
s
s
a
a
f
f
u
u
Z
Z
v
v
l
l
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
d
d
a
a
 
 
m
m
a
a
T
T
i
i
 
 
s
s
a
a
z
z
o
o
g
g
a
a
d
d
o
o
e
e
b
b
r
r
i
i
v
v
i
i
 
 
R
R
i
i
r
r
e
e
b
b
u
u
l
l
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
a
a
n
n
a
a
l
l
i
i
z
z
i
i
 
 
S
S
e
e
s
s
a
a
v
v
a
a
l
l
i
i
 
 
t
t
e
e
r
r
m
m
i
i
n
n
i
i
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
a
a


 
 
z
z
o
o
g
g
a
a
d
d
a
a
d
d
 
 
g
g
a
a
n
n
i
i
m
m
a
a
r
r
t
t
e
e
b
b
a
a
,
,
 
 
r
r
o
o
g
g
o
o
r
r
c
c
 
 
d
d
a
a
r
r
C
C
e
e
n
n
i
i
l
l
i
i
 
 
r
r
a
a
i
i
m
m
e
e
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
a
a
,
,
 
 
x
x
o
o
l
l
o
o
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e


 
 
m
m
a
a
R
R
a
a
l
l
i
i
 
 
R
R
m
m
e
e
r
r
T
T
i
i
s
s
 
 
e
e
r
r
T
T


e
e
r
r
T
T
i
i
 
 
e
e
p
p
i
i
-
-
T
T
e
e
t
t
i
i
a
a
 
 
.
.
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
a
a


 
 
q
q
o
o
n
n
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
i
i
R
R
e
e
b
b
a
a
s
s
 
 
n
n
i
i
S
S
n
n
a
a
v
v
s
s
 
 
d
d
a
a
 
 
i
i
s
s
 
 
S
S
e
e
i
i
Z
Z
l
l
e
e
b
b
a
a
 
 
n
n
a
a
T
T
e
e
-
-
s
s
a
a
u
u
r
r
i
i
 
 
a
a
n
n
 
 
a
a
r
r
a
a
n
n
a
a
T
T
e
e
s
s
a
a
u
u
r
r
i
i
 
 
g
g
z
z
i
i
T
T
,
,
 
 
m
m
i
i
z
z
e
e
z
z
o
o
b
b
r
r
i
i
v
v
a
a
d
d
 
 
a
a
n
n
 
 
S
S
e
e
d
d
e
e
g
g
o
o
b
b
r
r
i
i
v
v
a
a
d
d
 
 
i
i
q
q
n
n
a
a
s
s
 
 
m
m
i
i
R
R
e
e
b
b
u
u
l
l
i
i
 
 
.
.
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
a
a
s
s


 
 
m
m
i
i
s
s
i
i
 
 
m
m
f
f
l
l
o
o
b
b
e
e
l
l
i
i
s
s
 
 
g
g
a
a
r
r
d
d
a
a
c
c
v
v
a
a
l
l
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
a
a
n
n
 
 
s
s
x
x
v
v
a
a
 
 
S
S
e
e
m
m
T
T
x
x
v
v
e
e
v
v
e
e
b
b
S
S
i
i
 
 
i
i
R
R
e
e
b
b
e
e
n
n
,
,
 
 
r
r
a
a
c
c
 
 
m
m
i
i
R
R
e
e
b
b
u
u
l
l
i
i
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
i
i
u
u
r
r
i
i
d
d
i
i
u
u
l
l
 
 
f
f
l
l
o
o
b
b
a
a
s
s
a
a
 
 
d
d
a
a
 
 
g
g
a
a
n
n
k
k
a
a
r
r
g
g
v
v
a
a
s
s
 
 
g
g
u
u
l
l
i
i
s
s
x
x
m
m
o
o
b
b
s
s
 
 
.
.
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
f
f
o
o
r
r
m
m
e
e
b
b
i
i
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
a
a
 
 
d
d
a
a
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
f
f
l
l
o
o
b
b
e
e
l
l
i
i
,
,
 
 
z
z
o
o
g
g
a
a
d
d
a
a
d
d
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
s
s
a
a
k
k
i
i
T
T
x
x
i
i
s
s
 
 
u
u
m
m
n
n
i
i
S
S
v
v
n
n
e
e
l
l
o
o
v
v
a
a
n
n
e
e
s
s
i
i
 
 
s
s
a
a
f
f
u
u
Z
Z
v
v
e
e
l
l
i
i
a
a
.
.
 
 
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
i
i
z
z
z
z
i
i
:
:
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
a
a
z
z
e
e
 
 
u
u
f
f
l
l
e
e
b
b
a
a
 
 
n
n
e
e
b
b
a
a
y
y
o
o
f
f
i
i
l
l
o
o
b
b
i
i
T
T
i
i
 
 
a
a
n
n
 
 
i
i
Z
Z
u
u
l
l
e
e
-
-
b
b
i
i
T
T
i
i
a
a
.
.
 
 
n
n
e
e
b
b
a
a
y
y
o
o
f
f
i
i
l
l
o
o
b
b
i
i
T
T
o
o
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
i
i
z
z
e
e
z
z
e
e
b
b
i
i
a
a
:
:
 
 
1
1
.
.
g
g
a
a
y
y
i
i
d
d
v
v
i
i
s
s
,
,
 
 
C
C
u
u
q
q
e
e
b
b
i
i
s
s
,
,
 
 
i
i
j
j
a
a
r
r
i
i
s
s
 
 
d
d
a
a
 
 
.
.
.
.
.
.
 
 
d
d
r
r
o
o
s
s
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
u
u
f
f
l
l
e
e
b
b
a
a
m
m
o
o
s
s
i
i
l
l
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
g
g
a
a
d
d
a
a
c
c
e
e
m
m
a
a
;
;
 
 
2
2
.
.
 
 
S
S
e
e
Z
Z
e
e
n
n
a
a
,
,
 
 
d
d
a
a
g
g
r
r
o
o
v
v
e
e
-
-
b
b
a
a
;
;
 
 
3
3
.
.
 
 
d
d
a
a
k
k
a
a
r
r
g
g
u
u
l
l
i
i
 
 
a
a
n
n
 
 
g
g
a
a
n
n
a
a
d
d
g
g
u
u
r
r
e
e
b
b
u
u
l
l
i
i
 
 
q
q
o
o
n
n
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
a
a
R
R
d
d
g
g
e
e
n
n
a
a
;
;
 
 
4
4
.
.
 
 
n
n
a
a
d
d
a
a
v
v
l
l
i
i
;
;
 
 
5
5
.
.
x
x
e
e
l
l
T
T
g
g
d
d
e
e
b
b
a
a
;
;
 
 
6
6
.
.
 
 
u
u
p
p
i
i
r
r
a
a
t
t
e
e
s
s
i
i
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
i
i
R
R
e
e
b
b
a
a
;
;
 
 
7
7
.
.
 
 
g
g
a
a
m
m
o
o
s
s
a
a
s
s
y
y
i
i
d
d
i
i
.
.
 
 
 
 
i
i
Z
Z
u
u
l
l
e
e
b
b
i
i
T
T
o
o
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
i
i
z
z
e
e
z
z
e
e
b
b
i
i
a
a
:
:
 
 
1
1
.
.
 
 
s
s
i
i
k
k
v
v
d
d
i
i
l
l
i
i
,
,
 
 
r
r
a
a
c
c
 
 
g
g
a
a
x
x
d
d
a
a
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
e
e
m
m
-
-
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
i
i
s
s
a
a
T
T
v
v
i
i
s
s
 
 
g
g
a
a
d
d
a
a
c
c
e
e
m
m
i
i
s
s
 
 
s
s
a
a
f
f
u
u
Z
Z
v
v
e
e
l
l
i
i
;
;
 
 
2
2
.
.
 
 
s
s
j
j
u
u
l
l
i
i
d
d
a
a
n
n
 
 
g
g
a
a
n
n
d
d
g
g
o
o
m
m
a
a
,
,
 
 
r
r
a
a
c
c
 
 
g
g
a
a
x
x
-
-
d
d
a
a
 
 
s
s
a
a
k
k
u
u
T
T
r
r
e
e
b
b
i
i
s
s
 
 
m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
i
i
s
s
a
a
T
T
v
v
i
i
s
s
 
 
g
g
a
a
d
d
a
a
c
c
e
e
m
m
i
i
s
s
 
 
s
s
a
a
f
f
u
u
Z
Z
v
v
e
e
l
l
i
i
.
.
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e


:
:
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e


 
 
S
S
e
e
i
i
Z
Z
l
l
e
e
b
b
a
a
 
 
i
i
y
y
o
o
s
s
 
 
m
m
x
x
o
o
l
l
o
o
d
d
 
 
a
a
d
d
a
a
m
m
i
i
a
a
n
n
i
i
,
,
 
 
T
T
u
u
n
n
d
d
a
a
c
c
 
 
d
d
e
e
d
d
i
i
s
s
 
 
s
s
a
a
S
S
o
o
S
S
i
i
 
 
m
m
y
y
o
o
f
f
s
s
 
 
i
i
m
m
T
T
a
a
v
v
i
i
T
T
v
v
e
e
 
 
a
a
q
q
v
v
s
s
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
i
i
s
s


 
 
u
u
f
f
l
l
e
e
b
b
a
a
,
,
 
 
S
S
e
e
s
s
a
a
b
b
a
a
-
-
m
m
i
i
s
s
a
a
d
d
 
 
n
n
a
a
y
y
o
o
f
f
i
i
 
 


m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e


 
 
i
i
q
q
n
n
e
e
b
b
a
a
 
 
T
T
u
u
 
 
c
c
o
o
c
c
x
x
a
a
l
l
i
i
 
 
d
d
a
a
i
i
b
b
a
a
d
d
a
a
 
 
.
.
 
 
a
a
q
q
e
e
d
d
a
a
n
n
 
 
g
g
a
a
m
m
o
o
m
m
-
-
d
d
i
i
n
n
a
a
r
r
e
e
,
,
 
 
g
g
a
a
r
r
d
d
a
a
c
c
v
v
l
l
i
i
l
l
i
i
s
s
 
 
m
m
e
e
m
m
k
k
v
v
i
i
d
d
r
r
e
e
o
o
b
b
i
i
s
s
 
 
g
g
a
a
d
d
a
a
c
c
e
e
m
m
a
a
 
 
s
s
j
j
u
u
l
l
i
i
s
s
a
a
 
 
d
d
a
a
 
 
s
s
a
a
m
m
o
o
q
q
a
a
-
-
l
l
a
a
q
q
o
o
 
 
k
k
a
a
n
n
o
o
n
n
m
m
d
d
e
e
b
b
l
l
o
o
b
b
i
i
T
T
 
 
s
s
v
v
a
a
l
l
d
d
e
e
b
b
u
u
l
l
o
o
a
a
.
.
 
 
i
i
r
r
a
a
n
n
i
i
s
s
 
 
s
s
a
a
m
m
o
o
q
q
a
a
l
l
a
a
q
q
o
o
 
 
k
k
o
o
d
d
e
e
q
q
s
s
S
S
i
i
,
,
 
 
i
i
s
s
e
e
v
v
e
e
,
,
 
 
r
r
o
o
g
g
o
o
r
r
c
c
 
 
b
b
e
e
v
v
r
r
i
i
 
 
s
s
a
a
x
x
v
v
a
a
 
 
q


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling