Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagijamoatsalomatligitexnikumining “Hamshiralikishi” yo`nalishi 228-guruhida o`tkazilganguruhmajlisi qarori


Download 21.72 Kb.
bet1/2
Sana04.02.2023
Hajmi21.72 Kb.
#1157766
  1   2
Bog'liq
Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining 466


Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagijamoatsalomatligitexnikumining “Hamshiralikishi” yo`nalishi 228-guruhida o`tkazilganguruhmajlisi
QARORI:
09.11.2021 yil Shahrisabzshahri


KUN TARTIBI:

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining “Professional ta’limtiziminiyanadatakomillashtirishgadoirqo‘shimchachora-tadbirlarto‘g‘risida” 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni ijrosinita’minlashmaqsadidaVazirlarMahkamasining 2020-yil 7-avgustdagi 466-son O‘zbekistonRespublikasidauzluksizboshlang‘ich, o‘rtavao‘rtamaxsus professional ta’limto‘g‘risida
ESHITILDI:
Yo`qoridagi 1-masala yuzasidanguruhrahbariUmirov Z so`zgachiqibguruhtalabalarigaO‘zbekistonRespublikasiPrezidentining “Professional ta’limtiziminiyanadatakomillashtirishgadoirqo‘shimchachora-tadbirlarto‘g‘risida” 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni ijrosinita’minlashmaqsadidaVazirlarMahkamasining 2020-yil 7-avgustdagi 466-son O‘zbekistonRespublikasidauzluksizboshlang‘ich, o‘rtavao‘rtamaxsus professional ta’limto‘g‘risidaginizomvauningshartlaribilantanishtirdi.
TalabalargamazkurVazirlarmahkamasining 466-sonli qarorio`qibeshittirildiungako`ra:
kompetensiya — bilim, ko‘nikma, malakavashaxsiysifatlarmajmui;
ko‘nikma — muayyanvazifanibajarishuchunegallanganqobiliyat;
mutaxassislik — birorkasbdoirasidama’lumbirfaoliyatturiuchunmaxsustayyorgarlikvaamaliytajribasibilanerishilganzarurbilim, ko‘nikmavamalakalarmajmui;
professionalstandart — xodimgama’lumbirkasbiyfaoliyatturini, shujumladan, ma’lumbirmehnatfunksiyasinibajarishuchunzarurbo‘lganmalakatalablari;
professionalta’lim — ta’limoluvchilardama’lumbirmutaxassislikvakasblarbo‘yichakasbiykompetensiyalarnishakllantiradiganvarivojlantiradiganuzluksizta’limtizimi;
tabaqalashtirilganta’limdasturi — Xalqarotasniflagichningtegishlidarajalarigamuvofiqboshlang‘ich, o‘rtavao‘rtamaxsus professional ta’limdakadrlartayyorlashuchunkasbyokimutaxassisliklarningmurakkablikdarajalari, o‘qitishmuddatlaribir-biridanfarqqiladiganta’limdasturi;
Bundantashqaritalabalarningo`zvaqtidadarsmashg`ulotlarigaqatnashishivakasblarklasivikatsiyasihaqidama`lumotberildi.Bundantashqari professional ta`limdao`quvchilarningo`qishniko`chirishivao`qishdanchetlatilishihaqidanizomning 59-60 bandlarialohidao`qibeshittirildi:
59. Professional ta’limmuassasasio‘quvchilariquyidagihollardao‘qishdanchetlashtirilishimumkin:
salomatligitufayli (tibbiykomissiyama’lumotnomasiasosida) akademikta’tilolganda;
o‘qishiboshqata’limmuassasasigako‘chirilishimunosabatibilan;
doimiyyashashuchunboshqadavlatgachiqibketganda;
sudningqaroribilanozodlikdanmahrumetilganda;
o‘rtayokio‘rtamaxsus professional ta’limdasturlaridata’limolayotgano‘quvchilarsafidano‘zxohishigako‘rachiqarishniso‘rabarizabilanmurojaatqilganda;
professionalta’limmuassasasiningustavidanazardatutilganmajburiyatlarnibajarmaganda;
vafotetganligisababli;
uzrsizsabablargako‘ra 74 soatdanortiqdarsqoldirganda.
60. O‘rtayokio‘rtamaxsus professional ta’limdasturlaridata’limolayotgano‘quvchilarquyidagisabablargako‘rao‘quvchilarsafidanchetlashtirilganda professional ta’limmuassasasitomonidanuningo‘qiganmuddatiuchunhaqiqatdasarflanganxarajatlarchegirilganholdategishlio‘quvyiliyokisemestriuchunoldindanamalgaoshirilganto‘lovningqolganqismikontraktningtegishlitarafiyozmamurojaatigako‘raqaytaribberiladi:
o‘zxohishigabinoan;
o‘qishningboshqata’limmuassasasigako‘chirilishimunosabatibilan;
salomatligitufayli (tibbiykomissiyama’lumotnomasiasosida);
o‘quvchisudtomonidanozodlikdanmahrumetilganligimunosabatibilan;
vafotetganligisababli.
Yo`qoridagi masala yuzasidanmajlisDownload 21.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling