Sog’liqni saqlashni boshqarish (hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish)


Download 352.5 Kb.
bet1/6
Sana21.07.2020
Hajmi352.5 Kb.
#124440
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Testlar


SOG’LIQNI SAQLASHNI BOSHQARISH (HAMSHIRALIK ISHINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH) FANIdan

magistr-talabalar uchun testlar tuplami.
19.Menejment –bu

A.boshqaruv hokimiyati va san’ati.

B.resurslarni boshqarish bo’yicha alohida moxirlik va ma’muriy ko’nikmalarni bildiradi.

V. xodimlarG. a va b javob to’g’ri

22.Menejment fani-

A. o’z-o’zini boshqarish.B.-bu boshqaruvchiga tanlovni to’g’ri amalga oshirishni va ishchan qaror-ni qabul qilishni o’rgatuvchi fandir.

V.boshkaruv

G.menejer reytingi.

23.Boshqaruv.

A.-bu tanlov qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat etish jarayonidir.

B.boshqaruv ttamoyillari.

V.xodimlarni boshqarish.

G.ma’muriy xarajatlar.25.Menejment ob’ekti.

A.mamlakat . viloyat . tuman. korxonA.xodimlar.

B.jamoa kengashi. Fuqorolar yig’ini.

V.boshqarish madaniyati.

G.menejer va uning vazifalari.26.Menejment sub’ekti.

A.tuman .mamlakat . oila.B.boshqaruv ishini bajaruvchi idoralar va ularning rahbarlari.

V.sud hokimiyati xodimlar.

G.ishlab chiqarish .

27.Menejment maktablari.

A. ilmiy menejment . vaziyatli menejment.

B.tarkibiy menejment. Mumtoz menejment.

V.Ilmiy menejment. Mumtoz yoki ma’muriy menejment.Insoniy munosabatlar maktabi. Zamonaviy menejment.

G.miqdoriy tizimli menejment. Tajribali menmejment.28. F.Teylor. G.Emerson qaysi maktab namoyondasi.

A. zamonaviy menejment.B. ilmiy menejment.

V.insoniy munosabatlar.

G. To’g’ri javob yo’q.

29.Miqdoriy tizimli yoki zamonaviy menejment namoyondasi kimlar.

A. G.Saymon.P.Duruker. E.Deyl.

B. E.Meyo. A.Fayol.

V.F.Teylor .E.Meyo.

G.R.Laykert. G.Emerson.30.Menejmentdagi 4 yondashuvni ko’rsating.

A.tizimli.vaziyatli.tashabbusli.

B.funktsional tizimli adolatli

V. Tizimli vaziyatli funktsional miqdoriy.

G.miqdoriy tizimli tartibli intizomli. 1. Umumiy falsafiy qonunlar bu avvalo quyidagi materialistik dialektika qonunlaridir:

A.Sifat o’zgarishlarining miqdor o’zgarishlariga o’tish qonuni;

B.Qarama-qarshiliklar birligi va ikkiligi qonuni;V.Inkorni inkor etish qonuni;*

G.Ijtimoiy borliqning ijtimoiy ongdan ikkilamchi ekanligini belgilovchi qonun; 1. Iqtisodiyotni boshqarish tizimida qanday qonunlar etakchilik qiladi?

A.Ijtimsoiy qonunlar;

B.Iqtisodiy qonunlar;*

V.Siyosiy qonunlar;

G.Moliyaviy qonunlar;


 1. Jamiyatdagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, ularni amalga oshirish qonunlari bu qonunga amal qiladi.

A.Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji boricha qisman qondirish qonuni;

B.Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji boricha to’liq qondirish qonuni;*

V.Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji boricha qondirish qonuni;

G.Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar ko’p resurslar sarflab iloji boricha to’liq qondirish qonuni;

39. Tamoyil – bu:


 1. Boshqaruv usullari;

 2. Boshqaruv tamoyillari;

 3. Asosiy qoida, yo’l-yo’riq, xulq me’yorlari;

 4. Boshqaruv mexanizmi;

40.Asosiy tamoyillarga quyidagilar kiradi:

A.Boshqaruvda yakkaboshchilik va yakkaxokimlik tamoyili;

B.Ilmiylik va tajribalilik tamoyili

V.Rejalilik tamoyili;G.Boshqaruv shakl va xollatlarini takomillashtirib borish tamoyili;

 1. Maqsad- bu:

 1. muddao, murod , ya’ni u yoki bu niyatga erishmoq uchun ko’zda tutilgan mushtarak orzu;

 2. umumiy, bosh maqsadning xususiy va yakka maqsadlarga bo’linishini;

 3. har bir faoliyat turi, har bir ma’sul shaxs bo’yicha mayda-chuydasigacha batafsil taqsimlab chiqilgan;

 4. bir yil ichida, yil choragi , bir oy va undan ham kamroq muddat mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 5. besh yil yoki undan ko’proq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi.

 1. Funktsiya – bu:

 1. biror kimsa yoki narsaning ish, faoliyat doirasi, vazifasi degan ma’nolarni bildiradi;

 2. amalga oshirilishi , hal qilinishi lozim bo’lgan masala, o’rganilishi lozim bo’lgan, ko’zda tutilgan maqsad;

 3. to’plangan tajribani tahlil qilish va umumlashtirish;

 4. mohiyatini ochish va o’rnatish boshqaruv jarayonini to’g’ri tashkil qilishning muhim shartidir;

 1. Joriy maqsadlar:

 1. bir yil ichida, yil choragi , bir oy va undan ham kamroq muddat mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 2. besh yil yoki undan ko’proq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 3. muddao, murod , ya’ni u yoki bu niyatga erishmoq uchun ko’zda tutilgan mushtarak orzu;

 4. har bir faoliyat turi, har bir ma’sul shaxs bo’yicha mayda-chuydasigacha batafsil taqsimlab chiqilgan;

 1. Xududiy boshqarish maqsadlari:

 1. mamalakat maqsadlari - viloyat maqsadlari;

 2. fursatli maqsadlar - viloyat maqsadlari;

 3. mamalakat maqsadlari - uzluksiz (kundalik) maqsadlari;

 4. fursatli maqsadlar - uzluksiz (kundalik) maqsadlari

 1. Istiqboldagi (perspektiv) maqsadlar:

 1. uzluksiz (kundalik) maqsadlari - viloyat maqsadlari;

 2. mamalakat maqsadlari - viloyat maqsadlari;

 3. fursatli maqsadlar - viloyat maqsadlari;

 4. mamalakat maqsadlari - uzluksiz (kundalik) maqsadlari

 1. Boshqarish funktsiyasini tasnifiga kiradi:

 1. rejalashtirish, tashkil qilish, nazorat;

 2. tashkil qilish, nazorat, ishlab chiqarish;

 3. rejalashtirish, tashkil qilish, kuzatish;

 4. nazorat, sotish, rejalashtirish;

 1. Boshqaruv maqsadiga qo’yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

 1. Maqsad bir ma’noli va aniq bo’lishi kerak;

 2. Maqsad real va bajarilishi o’ta engil bo’lishi kerak;

 3. Maqsad ko’p qirrali va ko’p ma’noli bo’lishi kerak;

 4. Maqsad bo’limlar va ma’sullar bo’yicha detallashtirilmagan bo’lishi kerak;

 5. Maqsad miqdoran o’lchovga ega hamda noma’lum ko’rinishga ega bo’lishi kerak.

 1. Boshqaruv maqsadi turlari.

 1. murakkab, siyosi, iqtisodiy maqsadlar;

 2. joriy, pirovard, oddiy, an’anaviy maqsadlar;

 3. sotsial, dolzarb, ma’naviy-ma’rifiy maqsadlar;

 4. fursatli, uzluksiz (kundalik), uzlukli (kun ora);

 5. mamalakat, viloyat, maxalla maqsadlari.

 1. Joriy maqsadlar deganda:

 1. bir yil ichida, yil choragi , bir oy va undan ham kamroq muddat mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 2. besh yil yoki undan ko’proq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 3. bir yil yoki undan ko’proq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 4. 6 oy yoki undan ko’proq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi;

 5. besh yil ichida, besh yil choragi va undan ham kamroq muddat mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi.

 1. Vazifa” – bu

 1. amalga oshirilishi , hal qilinishi lozim bo’lgan masala;

 2. o’rganilishi lozim bo’lgan, ko’zda tutilgan maqsad, yoki biror-bir topshiriqni ayrim soxalarini o’z ichiga oladi;

 3. xizmat yumush, xizmat lavozimi, murakkablik, mansab, amal demakdir;

 4. biror kimsa yoki narsaning ish, faoliyat doirasi;

 5. ishlab chiqarishning dastlabki bosqichi.

51.Ishlab chiqarish jarayonini boshlash va uni uzluksiz davom ettirish uchun:

 1. ishlab chiqarish vositalari, texnika, xom-ashyo, energiya;

 2. maqsad, xom-ashyo, energiya, transport kabi moddiy ta’minot vositalari zarur;

 3. maqsad, xom-ashyo, energiya, texnika kabi moddiy ta’minot vositalari zarur;

 4. kadrlarni tanlash, mehnatni tashkil qilish, nazorat va tekshirish, ishlab chiqarishga xizmat ko’rsatish kabilar;

 5. kadrlar tayyorlash, mehnatni tashkil qilish, xom-ashyo, energiya, ijobiy natija

 1. Boshqaruvning asosiy usullarini ko’rsating.

A. Marketing, tashkil etish, tartibga solish, nazorat

B. Sotsiologik tekshirishlarV. Iqtisodiy, ijtimoiy, ruhiy, tashkiliy taqsim etish

G. Iqtisodiy-matematik

D.Ruxiy.

Bozor sharoitida usullardan qaysilari juda muhim ahamiyat kasb etadi?

A. Sotsiologik tekshirishlarB. Iqtisodiy

V. Ijtimoiy-ruhiy

G. Tashkiliy, taqsimlash

D. To’g’ri javob yo’q. 1. Qachon rahbarning farmoyishli harakatlari huquqiy kuchga ega bo’ladi?

A. Doimo

B. Qachonki ular ishlab chiqarish iste’molidan kelib chiqsaV. Ular faqatgina qonunga asoslangan bo’lsa

G. Agar ular shaxs xususiyatini hisobga olsa

D.Har doim ham emas


 1. Boshqarish sotsiologiyasi nimani o’rganadi?

A. Mehnatning asosiy omillari va turli hodisalarning o’zaro bog’liqligini

B. Ishchilarning uy-joy bilan ta’minlanganligini

V. Mehnat, ishlab chiqarishning o’sish samaradorligini

G. Ishchilar mehnat sharoitlarining qoniqarliliginiD.Insonni ishlab chiqarish omillari bilan o’zoro aloqasi, jamoaning sotsial rivojlanishini rejalashtirish , mexnat jamoasini tarkib toptirish.

Ruhshunoslik nimani o’rganadi?

A. Ishchilar mehnat sharoitini

B. Boshqaruv buyruqlari, ko’rsatmalari, usullarini

V. Insonning hayrati, jo’shqinligi, tabiati, o’zini tutishi

G. Boshqaruv va boshqariluvchi tizimlar orasidagi o’zaro aloqalar

D. To’g’ri javob yo’q


 1. Buyruq?

A. bu rahbarning qo’l ostidagi xodimlardan ma’lum vazifani bajarishni yozma yoki og’zaki ravishda talab qilishidir

B. Ikki yoki undan ortik kishining bir joyda ishlashi.

V. Boshqaruv va boshqariluvchi tizimlar orasidagi o’zaro aloqalar

G.Rahbarning aytgan so’zi.

D.Xodimlarni boshqarish


 1. Farmoyish.

A. Ulug kishilarning aytgan suzlari.

B. Xodimlardan ayrim ishlab chiqarish va xo’jalik masalalarini hal etishni talab qilishdir Farmoyish boshliq o’rinbosarlari, xizmatlar boshliqlari, ular ega bo’lgan vakolatlari doirasida beriladi..

V.Talab kilingan ish.

G. Buyruk berish.

D.Pul


 1. Boshqaruvning ijtimoiy-psixologik usullari.

A. Bu ishlab chiqaruvchi va ayrim shaxslarga ularning ijtimoiy ehtiyojlari va psixologik xususiyatlariga ta’sir etish bilan boshqarish vositasidir.

B.Insonlar ruxiyatiga ta’sir etish.

V. Intizomiy ta’sir usullari.

G.Iqtisodiyot rivojlanishi yo’nalishlari va maqsadlarni amalga oshirish yo’llarini ko’rsatish.

D.B+V


 1. Boshqaruv usullari.

A. Rahbarning ishlab chiqarish korxonalarining qo’yilgan maqsad vazifalariga erishishga rahbarlik qilishni muvofiqlashtirish.

B. Rahbarning o’z qo’l ostidagilariga ma’lum ishni belgilagan vaqtda bajarish talabining yozma yoki og’zaki ko’rinishi.

V.Jamiyat kishilari aloqalari, kishilarning o’zini tutish umumiy qonuniyatlari shakllanishi asos bo’ladigan omillarni o’rganadi.

G. Izlanishlar mehnat mehnatga nisbatan munosabatga ta’sir etuvchi rag’batlantiruvchi omillar.D.Bu xodimlarga va umuman ishlab chiqarish jamoalariga ta’sir ko’rsatish

63. “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

A. 1996-yil 29-avgust

B.2005-yil 29-avgust

V.1999-yil 29-avgust

G.2000-yil 27-may

D. 1991-yil 18-noyabr

64. Sog’liqni saqlashni tashkil etishning printsiplariga kirmaydigan javobni ko’rsating.

A.Profilaktik chora-tadbirlarning ustuvorligi.B. Fuqarolar sog’lig’ini iqtisodiy muhofaza qilish.

V. Tibbiyot fanining amaliyot bilan birligi.

G. Fuqarolar sog’lig’ini ijtimoiy muhofaza qilish.

D. Sog’liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya kilish.65. “Kasallikni davolashdan ko’ra uni oldini olgan afzal” degan ibora sog’liqni saqlash printsiplarining qay biriga muvofiq keladi?

A.sog’liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilish.B. Profilaktik chora-tadbirlarning ustuvorligi.

V. Tibbiyot fanining amaliyot bilan birligi.

G. Fuqarolar sog’lig’ini ijtimoiy muhofaza qilish.

D. Sog’liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya kilish.66. Sog’lig’ini yo’qotgan fuqarolarning tibbiy ijtimoiy yordam olish xuquqi “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida ” gi qonunning qaysi moddasida qayd etilgan?

A. 8-modda;

B. 2-modda

V. 16-modda

G. 15-modda.

D. 3-modda.

67. “O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash muassasalarining nomenklaturasini tasdiqlash haqida” gi buyruq qachon tasdiqlangan?

A.2007-yil 20-dekabr

B. 2007-yil 20-noyabr

V. 1996-yil 29-avgust

G.2005-yil 29-avgust

D. 1999-yil 26-dekabr

D. Sanatoriya sog’lomlashtirish muassasalari.69. Tug’ruq komplekslari sog’liqni saqlash tizimi nomenklaturasining qaysi tipiga mansub?

A. SHifoxona muassasalari.B. Onalik va bolalikni muhofaza qilish muassasalari.

V. Tez va shoshilinch tibbiy yordam muassasalari.

G. Ambulatoriya-poliklinika muassasalari.

D. Maxsus tipdagi ixtisoslashgan turiga mansub.70. Davlat va sog’liqni saqlashning boshqa tizimlarini qanday umumiy tushuncha birlashtiradi?

A. Sog’liqni saqlash tizimi

B. Tibbiy yordam

V. Jamoat sog’lig’ini saqlash.

G. “Fuqarolar sog’lig’ni saqlash to’g’risida”gi qonun.

D. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti.

71. “Tibbiy yordam” tushunchasiga ta’rif bering.

A. Faqat oliy tibbiy bilimga ega bo’lgan shaxslar tomonidan tug’ruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig’indisi tushiniladi.B. oliy va o’rta maxsus tibbiy bilimga ega bo’lgan shaxslar tomonidan tug’ruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig’indisi tushiniladi.

V. o’rta maxsus tibbiy bilimga ega bo’lgan shaxslar tomonidan tug’ruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig’indisi tushiniladi.

G. Barcha tibbiy va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonidir.

D. To’g’ri javob yo’q.72. Sog’liqni saqlashni boshqaruv organlarining asosiy vazifalari.

A. Barcha javoblar to’g’ri.

B.fuqarolar sog’lig’ini saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishi;

V.sog’liqni saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishini;

G.sog’liqni saqlash sohasida inson huquqlari himoya qilinishi;

D. sanitariya – epidemiologiya xotirjamligini ta’minlash ustidan nazorat qilish.

73. Davlat sog’liqni saqlash tizimiga kiruvchi tarkibiy qismlarini ko’rsatinG.

A.Ilmiy-tadqiqot institutlarining klinikalari,

B.vazirliklar, idoralar, davlat korxonalari,

V.Xususiy farmatsevtika faoliyati bilan shug’ullanuvchi tashkilotlar.

G.Xalq tabobati faoliyati bilan shug’ullanuvchi jismoniy shaxslar.

D. Tibbiyotning barcha sohalari.74. “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

A. 1996-yil 29-avgust

B.2005-yil 29-avgust

V.1999-yil 29-avgust

G.2000-yil 27-may

D. 1992-yil 10-sentabr.

75. O’zbekiston Respublikasi «Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida»gi qonun nechta bob va nechta moddadan iborat?

A. 6 bob va 47 ta modda;

B.7 bob va 47 ta modda;

V.6 bob va 48 ta modda;

G.8 bob va 47 ta moddA.

D. 5 bob va 50 ta moddA.

76. Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risidagi qonun hujjatlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

A. A, B,V javoblar to’g’ri.

B.fuqarolarning sog’lom turmush tarzini shakllantirish;V.davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarining fuqarolar sog’lig’ini saqlash sohasidagi faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish.

G. Sog’liqni saqlash tizimini iqtisodiy tartibga solish.D.fuqarolarning sog’lig’ini saqlashga doir huquqlarini davlat tomonidan kafolatlanishini ta’minlash;

77. Tibbiy yordam ko’rsatish sifatini nazorat qilish vazifasini olib boradi...

A. Barcha javoblar to’g’ri..

B.mahalliy davlat hokimiyatlari organlari nazorat qilib boradi.

V.ruxsatnoma bergan organ nazorat qilib boradi.

G.Litsenziya bergan organ nazorat qilib boradi.D.professional tibbiyot uyushmalari nazorat qilib boradi.

78. Sog’liqni saqlashning xususiy va boshqa xil tizimlarini belgilanG.

A. xususiy tabobat amaliyoti yoki xususiy farmatsevtika faoliyati bilan shug’ullanuvchi jismoniy shaxslar,

B.xususiy korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarining DPM lari.

V.qonun hujjatlarida ta’qiqlanmagan boshqa manbalardan mablag’ bilan ta’minlanadigan davolash-profilaktika, dorixona muassalar

G.tabobat va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar.D. Barcha javoblar to’g’ri.

79. “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida” gi qonunning nechanchi bobi tibbiyot va farmatsevtika xodimlarning huquqlari, xususiy tibbiyot amaliyoti bilan shug’ullanish huquqi, tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uyushmalarini tuzish va ularning faoliyatiga bag’ishlangan?

A. 5-bob

B.4-bob


V.3-bob

G.6-boB.


D.2-bob

80. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar sog’lig’ini saqlash sohasidagi vakolatlari tasarrufiga kiruvchi vazifalarni ko’rsatinG.

A. Barcha javoblar to’g’ri.

B.Ishchilarni mexnat sharoitini yaxshilash, kasallanishlarini kamay tirish borasida olib borilaetgan ishlarning samaradorligini oshirish.

V.sog’liqni saqlash tizimi organlari, muassasalari va korxonalari faoliyatini muvofiqlashtirish

G.nazorat qilish, sog’liqni saqlash muassasalarida ko’rsatilayotgan tibbiy - ijtimoiy yordam sifatini nazorat qilib borish;

D.fuqarolar sog’lig’ini saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish dasturlari tasdiqlanishi va mablag’ bilan ta’minlanishi;

81. “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida” gi qonunning nechanchi bobida vrachlik etikasi va deontologiyasiga oid moddalar kiritilgan?

A. 6-boB.

B.4-bob


V.5-boB.

G.3-bob


D. 1-boB.

 1. Qaror bu?

 1. bajarilishi lozim bo’lgan ishning aniq bir yo’lini tanlab olishdir

 2. zaruriyati mavjud xolatning bo’lishi lo­zim bo’lgan xolat bilan mos tushmasligi natijasi

 3. qilishda raxbarning vakolati

 4. muayyan ishlab chiqarish holatini tahlil qilishdan kelib chiqadi

 5. To’g’ri javob yo’q

 1. Boshqaruv qarorlariga qo’yiladigan talab

 1. Ilmiy asoslangan bo’lishi lozim

 2. Aniq belgilangan bo’lishi lozim

 3. Joyi ko’rsatilgan bo’lishi

 4. Faqit vaziyatga bog’liq

 5. Hamma javob to’g’ri

 1. Boshqaruv qarorlari amal qilish davriga ko’ra:

 1. strategik qarorlar

 2. an’anaviy qarorlar

 3. vaqtinchalik qarorlar

 4. aniq qarorlar

 5. To’g’ri javob yo’q

 1. Boshqaruv qarorlari amal qilish xususiyatiga ko’ra:

 1. strategik qarorlar

 2. an’anaviy qarorlar

 3. vaqtinchalik qarorlar

 4. aniq qarorlar

 5. Hamma javob to’g’ri

 1. Boshqaruv qarorlari takrorlanish yoki yangilik darajasiga ko’ra

 1. strategik qarorlar

 2. an’anaviy qarorlar

 3. vaqtinchalik qarorlar

 4. aniq qarorlar

 5. Hamma javob to’g’ri

 1. Boshqaruv qarorlari axborot bilan ta’minlanganlik darajasiga ko’ra

 1. strategik qarorlar

 2. an’anaviy qarorlar

 3. vaqtinchalik qarorlar

 4. aniq qarorlar

 5. To’g’ri javob yo’q

 1. Ringi” usuli qanday ?

 1. xitoy biznesida keng qo’llaniladigan usuldir

 2. Download 352.5 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling