Suvni yumshatishda qanday moddalardan foydalanilmaydi soda. 2)Ca(OH)


Download 43.5 Kb.
Sana24.08.2023
Hajmi43.5 Kb.
#1669806
Bog'liq
3 betlik test


TЕST—SINOV  1. Suvni yumshatishda qanday moddalardan foydalanilmaydi.
  1. soda. 2)Ca(OH)2 3) KOH 4) Ba(OH)2 5)HCI

  1. Elementni oksidlanish darajasi +4, oksididagi massa ulushi bromididagi massa ulushidan 2,9marta ko`p. Elementni aniqlang.

A) Pd B)Sn S)Hg D) C

  1. Tarkibida 34,09% S bo`lgan 36.6 gr oleum etarli miqdorda 200 gr 21.84 % KOH bilan neytralanganda xosil bo`lgan tuz massasini aniqlang.

A) 67.86 gr B)90.48gr S)45.24 D)113.1gr
4.1.2 mol K Na Mg iborat aralashma suvda eritilganda 17.92 L gaz ajraldi. Hosil bo`lgan Mg(OH)2 dan NaOH 0.8 kg ga kam bo`lsa , aralashmaning massasini toping.
A) 38.41 B) 34.84 S) 31.84 D) 50
5. Agar bir soatda boshlang`ich miqdorning 52% foizi parchalansa izotopning yarim emirilish davrini toping.
A) 56.6 min B) 54.2 min S) 45 min D) 58.5 min
6. Hajm jixatdan 80% CH4 va 20% H2 bo`lgan gazlar aralashmasi 0* C 10 atm da suvda eritildi. Suvda erigan gazlarni hajmiy ulushinini toping. Gazlarni narmal sharoitdagi suvda eruvchanligi H—0.0215 l CH4 ---- 0.033 l
A) 42.5% , 47.5% B) 64% , 36% S) 75% , 25% D) 86% , 14%

7 1 m 3 havoni tozalash uchun 50 gr SO2 kerak . Yuzasi 60m2 va balandligi 5m bo`lgan maydonni tozalash uchun qancha mol S kerak bo`ladi.


A) 234 m B) 1m S ) 200 m D) 60 m


8. Moy aldegidga isomer bo`magan moddalarni aniqlang.
1)C4H7 OH 2) C3H6OCH3 3) C3H7 OCH3 4) C4H9 OH

9) S va Se dan iborat aralashmani 1/12 qismiga teng miqdorda S qo`shildi. Natijada aralashmadagi S ni massa ulushi 80% etdi. Dastlabki aralashmadagi S ni massa ulushini toping.


A) 64.25% B) 74.12% S) 67.87% D) 78.34%
10. 1.76gr CH4 , C3H6 va C3H8 aralashmasi yondirilganda 2.88 gr suv hosil bo`ldi necha gr CO2 hosil bo`ladi.

A) 2.88 B) 4.84 S) 5.28 D) 3.06


11. Sirka kislotani disotsiyalanish darajasi 0.042 ga teng bo`lsa uning 0.01 N eritmasini pH ni toping.
A) 4.92 B) 3.38 S) 3.75 D) 5.25
12. 6.5 gr vinil asetilen KMnO4 bilan H2SO4 kislota ishtirokida oksidlanganda hosil bo`lgan sulfatli tuzlarni mol yigindisini toping.

A) 4.5 B) 2.25 S) 0.225 D) 0.45


13. Benzol spirtdagi uglerod atomlarini oksidlanish darajasi yig`indisini toping.
A) -5 B) -8 S) -7 D) -6
14. Fe3O4 dagi kimyoviy sigma va pi bog`larni aniqlang.
A 6 va 2 B) 7 va 1 S) 5 va3 D) 4 va 4
15. Vodorod bog`lanishni kamayishi aksincha bolgan moddalar qatorini aniqlang.
1) H2S 2) HCI 3) HF 4) PH3
A) 4.1 2. 3 B) 3 .2 1 .4 S) 2 .4 3. 1 D) 1. 2 .3. 4
16. Quyidagilardan amfoter moddani aniqlang.
A) Cd(OH)2 B) MnO S) CaCI2 D) HJO
17. Furan olishda degidratlanadigan moddaning 0.06 moli massasini toping.
A) 4.32 B) 8.2 S) 16,8 D) 5,8
18. 9,2 gr Na ( nsh) olingan O2 yondirildi. Hosil bo`lgan qattiq modda massasini toping.
A) 9,2 g Na2 O B) 12,4 gr Na2O S) 7,8 gr Na2O2 D) 15,4 gr Na2O
19. Ozonning massa ulushi 5% bo`lgan 1,68 L (nsh) butenni yoqish uchun ozon va kislorod aralashmasidan qancha hajm kerak.
A) 9,9 B) 8,8 S) 5,9 D) 8,7
20. HCI da necha foiz ion bog` bolishi mumkin.
A) 82,35% B) 17,65% S) 62,45% D 37,55%
21. metandan olingan atsetilen hajmi 33,6 L tashkil etdi. Olingan vodorod necha gr divinilni qaytarishi mumkin.
A) 243 g B) 121,5 g S) 162 g D) 185,6 g

22. Kompleks birikmalarni nomenklaturasi qaysi olim tomonidan yaratilgan.


A) N.N . Zinin B) Libix S) Vagner D ) Verner
23. Bog` va malekulasi qutbli bo`lmagan moddani aniqlang.
A) CO B) NO S) SO2 D) CS2
24. 500* C da surik qizdirilishi natijasida massasi necha foiz kamayadi.
A) 9,35% B) 2.33 S) 18,7% D) 4,66%
25 . Narmal sharoitda 1 L suvda 3litr H 2S eriydi. 15 L suvda 0* C da va 2,5 atm bosimda erigan H2S ni massasini aniqlang.
26. Cs li achiqtosh tarkibida Cs va AI ni massa ulushi 28,16% bo`lsa qotishmadagi S massa ulushini foizda toping.
A) 11,26% B) 22,52% S) 56,33% D) 23,41%
27 5,166 kg qora porox portlashidan ajralgan gaz moddalarni hajmini aniqlang.
A) 2,24 m3 B) 1120 m3 S) 2240 m3 D) 1,12 m3
28. 1604 yilda Vasiliy Valentin tomonidan kasal monah bemorlarga shu modda brikmasi berilgan ammo barcha bemorlarni o`limiga sabab bo`lgan modda
A) P B) Si S) Sb D) J
29. Mis va qalay qotishmasida har uch atom misga ikki atom qalay to`g`ri kelishi uchun shu qotishmada necha foiz mis bo`lishi kerak.
A) 55,4% B) 73,6% S) 26,4% D) 44,6%
30. H va O aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 2,75 ga teng bo`lsa aralashmadagi gazlarni massa ulushini toping,
A) 14,5 : 85,5 B) 12.7: 87.3 S) 70 : 30 D) 21,4 : 78,6
31. 4,7 gr fenol katalizator ishtirokida Fe CI3 bilan reaksiyaga kirishadi mahsulotning massasisini aniqlang.
A) 13,12 B) 16,75 S) 18,7 D) 19,8
32. Zelinskiy reaksiyasi orqali 160 gr propindan necha necha gr modda olinadi.(75% )
A) 120 gr B) 140 gr S) 160 gr D) 320 gr
33. 1M li 2,5 l oksalat kislotani neytralash uchun zarur bo`lgan ammiak hajmini aniqlang. ( nsh) da .
A) 56 B) 175 S) 112 D) 85
34. Na2SO4 ni 18* C da 20 ml to`yingan eritmasida 3,266 gr tuz mavjud Shu tempraturadagi tuzni miqdoriy eruvchanligini toping.
A) 163,3 B) 1,15 S) 16,33 D) 2,3
35. AgNO3 parchalanganda massasi necha foizga kamayadi.
A) 36,4 B) 11,74 S) 40,7 D) 27
36. 0,5 mol xior metan bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan anorganik modda necha gr kaustik soda bilan ta`sirlashadi.
A) 21 B) 53 S) 42 D) 20
Download 43.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling