Személyiségelméletek Ajánlott irodalom Allport, G. W. (1998): a személyiség alakulása


Download 445 b.
Sana12.01.2018
Hajmi445 b.


Személyiségelméletek


Ajánlott irodalom

 • Allport, G. W. (1998): A személyiség alakulása

 • Kairosz, Budapest

 • Halász L. – Márton M. (1978): Típustanok és szemé-

 • lyiségvonások

 • Gondolat, Budapest

 • Jung, C. G. (1994): A lélektani típusok

 • Európa Kiadó, Budapest

 • Pálhegyi Ferenc (1985): Személyiséglélektani kalauz

 • Tankönyvkiadó, Budapest

 • Peck, D. – Whitlow, D. (1988): Személyiségelméletek

 • Gondolat, BudapestSzemélyiségelméletek csoportosítása

 • Tipológiai megközelítések

 • (Típus: éles határokkal rendelkező, nem folytonos

 • kategória.)

 • Strukturális megközelítések

 • (A személyiség mint működő szerkezet.)

 • Személyiségvonások és dimenziók

 • (Vonás: folytonos tagsági kategória; egy dimenzió=

 • egy skála; nem meghatározott, merev kategória .)Tipológiai megközelítések (1)

 • Általános jellemzőik:

 • olyan alkati és viselkedésbeli jellegzetességeket (mi-

 • nőségi különbségeket) próbálnak megragadni, ame-

 • lyek alapot adnak további sajátosságok kikövetkez-

 • tetéséhez és a várható viselkedés előrejelzéséhez,

 • az ember veleszületett adottságai határozzák meg a

 • lelki működését és viselkedését;

 • a pszichikus sajátosságoknak csak néhány, igen álta-

 • lános jegyét veszik figyelembe;

 • a szélsőséges, végleges jellemzőket sűrítik (a felfo- gás szerint az emberek vagy csak az egyik, vagy csak a másik kategóriába tartoznak).Tipológiai megközelítések (2)

 • A különböző tipológiai megközelítések:

 •  Hippokratész-Galenosz-féle vérmérsékleti típusok

 •  Kretschmer-féle alkati típusok

 •  Sheldon alkati tipológiája

 •  Pavlov idegrendszeri típusai

 •  Jung típustanaHippokratész-Galénosz féle vérmérsékleti típusokKretschmer-féle alkati típusokSheldon alkati tipológiájaA pavlov-i idegrendszeri típusok1A pavlov-i idegrendszeri típusok2Jung típustanaStrukturális megközelítések (1)

 • Általános jellemzőik:

 •  a személyiséget mint működő szerkezetet fogják fel;

 •  a hangsúlyt annak tanulmányozásra helyezik, hogy a struktúra hogyan biztosítja az egyén pszichikus e-gyensúlyát, a környezethez való alkalmazkodást, a társadalomba való beilleszkedését.Strukturális megközelítések (2)

 • A különböző strukturális megközelítések:

 •  A pszichoanalitikus személyiségmodell

 •  A személyiség szerkezete Freud szerint

 •  A személyiség szerkezete Jung szerint

 •  Az interperszonális személyiségmodell

 •  A személyiség szerkezete Rogers szerintA személyiség szerkezete Freud szerint 1A személyiség szerkezete Freud szerint 2A személyiség szerkezete Freud szerint 3

 • A személyiség, mint bio-pszicho-szociális jelenség.

 • A személyiség működése:

  • a személyiség zárt rendszer – energia-megmaradás törvénye;
  • az energia eredeti forrása: ösztön-én (ösztön → vágy);
  • ismétlési kényszer;
  • libido (énlibidó és tárgyi libidó);
  • elhárító mechanizmusok.
 • A személyiség fejlődése – pszichoszexuális fejlődés:

  • erogén zónák;
  • integrálatlan szakasz (autoerotikus) → (nárcisztikus szakasz) → integrált szakasz (valódi tárgyszeretet);
  • szakaszai: orális → anális → fallikus → latencia → genitális.


A személyiség szerkezete Jung szerint

 • A személyiség tartományai:

  • tudatos,
  • tudattalan (személyes tudattalan és kollektív tudattalan:
  • archetípus).
 • Az elhárító mechanizmusok nemcsak egyéni, hanem kö-

 • zösségi szinten is működnek (→ árnyék).

 •  Valamennyiünknek van ellenkező nemű lelki része (anima

 • vagy animus).

 •  A személyiség szempontjából lényeges, hogy annak tu-

 • datos részét és a tudatos tartalmak tudattalan ellenpárját

 • tudjuk integrálni és feldolgozni.A személyiség szerkezete Rogers szerint

 • A személyiség szerkezete:

  • énkép (self),
  • énideál,
  • organizmus.
 • A három elem egymáshoz való viszonyának lehetőségei:

  • az elemek egymáshoz való viszonya rendezett – kongruens
  • → harmonikusan fejlődő személyiség;
  • az elemek egymáshoz való viszonya rendezetlen – inkongruens
  • → énkép és énideál túlságos eltávolodása (személyiségzavarok
  • forrása;
  • → organizmus és az énkép ellentmondásossága (a személyközi
  • kapcsolatokban jelenik meg).


Személyiségvonások és dimenziók (1)

 • Általános jellemzőik:

 •  az emberek inkább mennyiségileg, mint minőségileg különböznek

 • egymástól;

 •  a személyek folytonos változók vagy dimenziók mentén külön-böznek egymástól; mégpedig ugyanazon személyiségjellemzők

 • mértékében (mennyiségében) térnek el egymástól;

 •  az egységet, a személyiségvonások integrációját hangsúlyozzák;

 •  a személyiség különféle vonások egyedi mintázatából áll (egyedi-ség);

 •  cél a vonások és a viselkedés közötti kapcsolat megfeleltetése;

 •  az egység felosztási alapja: állandó (invariáns) és változó (variáns) vonások.Személyiségvonások és dimenziók (2)

 • A különböző személyiségvonásokon és dimen- ziókon alapuló megközelítések:

 •  Allport és Odbert elképzelései

 •  Jung extroverzió-introverzió személyiségdimenziói

 •  Cattel megközelítése

 •  Eysenck vonásmodellje

 •  Big Five („Nagy Ötök”)Allport és Odbert-féle lista

 • Nyelvi kiindulás: a fontosság lexikális krité-riuma

 • 18 ezer szót gyűjtöttek ki az angol szótárból az emberi tulajdonságok feltérképezésére

Cattel vonáselmélete1A Cattel-féle 16 személyiségfaktorEysenck vonásmodellje

 • Extroverzió – Introverzió

 • (társaságkedvelés, izgalomkeresés, élénkség, cselekvőkészség és dominancia)

 •  Extrovertáltak: szociábilisak, szeretik a társas összejöveteleket, sok barátjuk van és szüksé-

 • szükségük van az izgalomra; szenzációkeresők és kockázatvállalók, lendületes, aktív embe-

 • erek.

 •  Introvertáltak: csendesek, jobban szeretnek olvasni, mint emberek közé járni; kevés, de kö-

 • közeli barátaik vannak, és általában kerülik az izgalmas dolgokat.

 • Neuroticizmus (érzelmi labilitás – stabilitás)

 • (a személy milyen könnyen és gyakran borul ki, keseredik el, lesz rosszkedvű, szorongó és

 • levert)

 •  Az instabil személyek: kiegyensúlyozatlanok, érzelmeik múlóak, változékonyak, gyakran

 • szorongással küszködnek.

 •  A stabil személyek: kiegyensúlyozottak, optimisták, érzelmeik tartósak. Nyugodt személyek,

 • fegyelmezettek, munkájukat gondosan végzik.

 •  Pszichoticizmus

 • (a magas értéket adó személyek ellenséges, manipulatív, impulzív és szokatlan élményeket

 • kereső viselkedésre hajlamosak, érzelmileg hidegnek tűnnek, empátiás készségük hiányzik;

 • impulzívak és egocentrikusak. Általában nem konvencionálisak, szeretik a furcsa, szokatlan

 • embereket és dolgokat )A szupervonások és a klasszikus típustan összefüggéseiBig Five („Nagy Ötök”)

 • 1. Általános extraverzió

 • (magabiztosság, impulzusok szabad kifejezése, egyfajta domi-

 • nancia, önbizalom, társaságkedvelés)

 • 2. Kellemesség vagy barátságosság

 • (melegség, szeretetreméltóság, engedelmes szolgálatkészség,

 • gondoskodás, érzelmi támogatás)

 • 3. Lelkiismeretesség

 • (teljesítményre való törekvés vagy egyszerűen akarat, beszabá-

 • lyozottság vagy felelősség)

 • 4. Emocionalitás vagy neuroticizmus

 • (szorongásélmény: aggódó, ideges, feszült stb.))

 • 5. Intellektus vagy kultúra

 • (értelmesség, gyorsfelfogás, képzeletgazdagság, verbalitás, e-

 • redetiség)
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling