Taqvim-mavzu reja


Download 379.28 Kb.

bet1/5
Sana22.03.2017
Hajmi379.28 Kb.
  1   2   3   4   5

Jismoniy tarbiya fanida o‘quv dasturi asosidagi  

TAQVIM-MAVZU REJA 

 

1-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish (haftasiga 2 soatdan, jami 66 soat) 

  

T/r Bo‘lim va mavzular  

Soat  

 

Jami: (I chorak)  

18 soat 


1-2 

 Nazariy. Shaxsiy gigiena va kun tartibi.  

 Amaliy:  Yengil  atletika:    Qomatni  tik  tutib  yurish.  Qomatni  har-xil  holatda 

harakatlantirib yurish.  

3-4 


    Nazariy: Tozalik salomatlik garovi (qo‘l, oyoq, ko‘z, tish parvarishi). 

         AmaliyYengil atletika: Qomatni tik tutib  

(oyoq  uchida,  tovonda)  yurish.  Safda  bir  tekis  sekin  yugurish.  Joyidan  turib 

uzunlikka sakrash. 

   Umumrivojlantiruvchi mashqlar.  

5-6 


   Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning axamiyati. 

   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish.  

«Kim tez o‘raydi», «Qirq tosh», «Hamma o‘z joyiga» o‘yinlari . 

7-8 


   Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta’siri. 

    Amaliy:Harakatli o‘yinlar: Milliy va harakatli o‘yinlar qoidalarini  o‘rgatish.  

«Ko‘z boylag‘ich», «Ayiq va arilar», «Bir qatorga saflaning!»  o‘yinlari .   Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi.   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

“Tayoqchadan hatlab o‘t”, «Darvoza»  o‘yinlari.   

10 


 Nazariy: Shamollash kasalligini oldini olish choralari. 

   AmaliyYengil atletika: 100-150 m masofaga yurish bilan almashlab yugurish.  

11-12   Nazariy: Shaxsiy gigiena. 

  AmaliyYengil atletika: Arg‘amchida sakrash. 30-40 sm li balandlikdan  yengil 

sakrab tushish. 

13 


 Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to‘g‘ri nafas olish va chiqarish. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Charxpalak», «Kim ko‘p yong‘oq yig‘ish», «Oq terakmi ko‘k terak» o‘yinlari. 

14-15 


  Nazariy: Qomatning buzilishiga sabab bo‘luvchi omillar. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Tortishmachoq»,  «Kosmanavtlar»,  «Koptokni  quvib  yet»,  «Hamma  tezda  o‘z 

joyiga» o‘yinlari 

16-17   Nazariy: Sport turlari bo‘yicha qisqacha ma’lumot.  

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Bir  qatorga  saflaning!»,  «To‘pli  estafeta»,  «Nishonga  aniq  ot»,  «Sakragichli 

estafeta» o‘yinlari . 

18   Nazariy: Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishda gigienik qoidalar. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kim  uzoqqa  uloqtiradi»,  «Kortoshka  ekish»,  «Hamma  o‘z  bayroqchasiga» 

o‘yinlari. 

 Jami: (II-  chorak) 

 14 soat   

19-20    Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi 

   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kim kuchli?», «To‘p o‘rtaga», «To‘p uzatish» o‘yinlari . 

21-22 


  Nazariy:  Jismoniy  mashg‘ulotlar  bilan  shug‘ullanish  vaqtida  to‘g‘ri  nafas  olib 

chiqarish   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kim chaqqon?», «Kortoshka ekish», «Hamma o‘z bayroqchasiga» o‘yinlari. 

23-24 


  Nazariy: Kun davomida ovqatlanish tartibi. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Stul  ustiga  xaltacha  tashlash»,  «To‘pni  surish»,  «Hamma  o‘z  bayroqchasiga» 

estafetali o‘yinlari. 

25    Nazariy:  Tabiatning  sog‘lomlashtiruvchi  omillari  orqali  chiniqish  (suv,  quyosh, 

havo) 


  Amaliy:  Gimnastika:  Saflanish  va  bir,  ikki  qatorga  qayta  saflanish.  Asosiy  tik 

turish.  

26 


  Nazariy: Quyosh nurida chiniqish qoidalari 

  Amaliy:  Gimnastika:    Saflanish  va  bir,  ikki  qatorga  va  doira  shaklida  qayta 

saflanish. 

«Saflaning!», 

«Tekislaning!», 

«Rostlaning!», 

«Erkin 


turing!», 

«Buriling!», «Tartib bilan sanang!» buyruqlarini bajarish.  

27-28 


  Nazariy: Toza havoda chiniqish qoidalari. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Stul  ustiga  xaltacha  tashlash»,  «To‘pni  surish»,  «Hamma  o‘z  bayroqchasiga» 

estafetali o‘yinlari. 

29-30   Nazariy: Suvda chiniqish qoidalari. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Tegib ketma», «To‘pni surish»» estafetali o‘yinlari.  

31-32 


  Nazariy: O‘quvchilarning harakat rejimi.  

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kim tezroq», «Aniq nishonga urish», «Baravariga otish» estafetali o‘yinlari. 

 

Jami: (III-  chorak) 20 soat  

33 


  Nazariy: Gimnastik anjomlar bo‘yicha ma’lumot. 

  Amaliy: Yugurish. Umumrivojlantiruvchi mashqlar. 

  Gimnastika:  Gimnastik  narvonga  tayanib  chiqish  va  yengil  sakrab  tushish. 

Akrobatika mashqlari; o‘tirib g‘ujanak bo‘lish, ag‘darilib, dastlabki holatga o‘tish. 

34-35 


  Nazariy: Shaxsiy gigiena talablari.  

  Amaliy:  Gimnastika:  Akrobatika  mashqlari;  oldinga  o‘mboloq  oshish, 

kuraklarda tik turish. Ertalabki oddiy gimnastika mashqlari elementlarini bajarish.   

36 


 Nazariy: Inson salomatligi uchun umumrivojlantiruvchi mashqlarning ahamiyati. 

 AmaliyGimnastika: Tayanib sakrash mashqlari. 

37-38   Nazariy: Ovqatlanish tartibi. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kartoshka ekish», «Arg‘amchi ustidan sakrash», «Mergan ovchi» o‘yinlari . 

39-40 


  Nazariy: Tana va tish parvarishi. 

  Amaliy:  Gimnastika:    Safda  qo‘llarni  yon  tomonga  uzatib  orani  ochish. 

Gimnastika mashqlarini buyumlar bilan bajarish. 

41-42 


  Nazariy: Shaxsiy gigiena va kun tartibiga rioya qilish. 

 Amaliy: Gimnastika: Joyida turib  yurish va to‘xtash. Gimnastik narvonga osilib 

chiqish, osilib turib tizzalarni ko‘tarib tushirish. 

43-44 


  Nazariy: Tik qomatni rivojlantirish bo‘yicha ma’lumot.  

  Amaliy: Gimnastika:  Past turnikda bir va ikki qo‘llarda osilib turish va tayanib  

sakrab tushish. 45-46 

  Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy mashqlarning ahamiyati. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

“Kegli”, “ Doirani top” o‘yinlari. 

47-48 


  Nazariy: Gimnastika uskuna va anjomlar bilan shug‘ullanish tartibi. 

Amaliy:  Gimnastika:  Muvozanat  saqlash;  gimnastika  o‘rindig‘i  va  yakka  cho‘p 

ustida muvozanat saqlash mashqlarini bajarish. 

49-50 


  Nazariy:  Ertalabki  badantarbiya  mashqlarining  salomatlikni  mustahkamlashdagi 

ahamiyati.   Amaliy:    Gimnastika:  Gimnastik  o‘rindiq  ustidan  sakrab  to‘shakka  yengil 

tushish. 

51-52 


  Nazariy: Mashqlarni bajarishda dastlabki holat qoidalari. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kim uzoqqa uloqtiradi», «Nishonga tushir», «Sichqonlar va mushuk» o‘yinlari. 

 

Jami: (IV-  chorak) 14 soat  

53 


  Nazariy: Yengil atletika turlari bilan tanishtirish.  

  AmaliyYengil atletika: 30 m masofaga guruh  va juft-juft bo‘lib yugurish. 

54-55   Nazariy: Shaxsiy gigiena. 

  Amaliy:  Yengil atletika: 1,5-2 min davomida asta-sekin bir maromda yugurish. 

Turgan joyida uzunlikka sakrash. 

56 


  Nazariy: Yugurishning inson organizimiga ijobiy ta’siri. 

  AmaliyYengil atletika: Balandligi 40 sm li  yumshoq to‘siqdan sakrash. 

57 Nazariy: To‘g‘ri nafas olish va chiqarish qoidasi. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Ovchilar bilan o‘rdaklar», «Bir qatorga saflaning» o‘yinlari . 

58-59 


  Nazariy: O‘z-o‘zini nazorat qilish qoidalari. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Estafeta tayoqchalarini kim oldin yig‘ib oladi», «Tortishmachoq» o‘yinlari. 

60-61 


   Nazariy: Qad- qomatning buzulish sabablari.  

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Quruvchilar», “Olib qochar”,  «Bayroqchani olib kel» o‘yinlari .  

62 


  Nazariy: Ertalabki gigienik gimnastika mashqlarining ahamiyati. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  3x  10  m  ga  mokisimon  yugurish.  4-5  metr  masofadan 

щ

itga tennis to‘pini bosh orqasidan yelka orqali aniq otish. 63 


   Nazariy: O‘quvchilarning sport zal va maydonda o‘zini tutib yurish qoidalari. 

   Amaliy:    Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  1-2  qadam  tashlab  uzoqqa  va  aniq 

uloqtirish, Arg‘amchida sakrash. 

64-65 


    Nazariy: Ovqatlanish tartibi. 

   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  «To‘p  doirada»,  «Ehtiyot  bo‘l»,  «To‘pli  estafeta» 

o‘yinlari. 

66 


    Nazariy: Uyqu tartibi. 

   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish. 

«Kim ko‘p yong‘oq yig‘ish», «Nishonga aniq ot» o‘yinlari . 

 

2-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy -taqvimiy rejalashtirish (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

                             

 

 Dars- 

lar tartibi 

 

 

 

Bo‘lim va mavzular 

 

Soat  

 

    Jami: (I chorak) 

18 soat 
  Nazariy: Yengil atletika mashqlarini bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish. 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Yengil  atletika  yo‘lakchasi  bo‘ylab  to‘g‘ri  yurish  va 

yugurish. 

2-3 


  Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish qoidalari. 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Har  xil  daslabki  holatlardan  (tizzalarga  tayanib,  tayanib 

o‘tirib, orqaga o‘girilib va h.k) 30 m masofaga yugurish. Tennis to‘pini joyidan turib 

aniq uloqtirish. 

4-5  Nazariy: Ovqatlanish va salqin ichimliklar ichish tartibi. 

  AmaliyYengil atletika: Yugurib kelib 30 sm yumshoq to‘siqdan sakrab o‘tish. 2-

2,5 min davomida bir ma’yorda sekin yugurish. 

6-7 


Nazariy: Chiniqish qoidalari. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  «Topchi  kimning  ovozi»,  «Bolalarda  tartib 

qa’tiy», »Tez o‘z joyingizga» o‘yinlari. 

8-9 


  Nazariy: Tish va og‘iz bo‘shlig‘ini parvarish qilish

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  ”To‘pni  qo‘lda  olib  yurish”,  “O‘rindiq 

ustidan sakrash” o‘yinlari. 

10 


  Nazariy: O‘quvchilarning shaxsiy gigienasi 

  AmaliyYengil atletika: Tennis to‘pini joyidan turib uzoqqa va aniq uloqtirish.  

11-12   Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  1-2  qadam  tashlab  uzoqqa  va  aniq 

uloqtirish. Arg‘amchida sakrash. 

13-14 


 Nazariy: Tanani to’g`ri parvarish qilish. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “O‘z  raqami  bilan  yugurish”,  “Gimnastika 

o‘rindig‘i ustida emaklash estafetasi” o‘yinlari. 

15-16 


 Nazariy: O‘z-o‘zini nazorat qilish qoidalari. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish.  “Estafeta”,  “Kim 

birinchi”, “Qarg‘alar va chumchuqlar” o‘yinlari. 

17-18 


 Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

  AmaliyMilliy va harakatli o‘yinlar: “Poezd estafetasi”, “Sinfdaman”, “Bolalarda 

tartib qa’tiy” o‘yinlari. 

 

Jami:  II-  chorak 14 soat 

19-20 


 Nazariy: Tibbiy nazorat. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “Tezda  saflan”,  “Oq  ayiqlar”,  “Ovchilar” 

o‘yinlari. 

21-22 


  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “Doiradan  doiraga”,  “Kim  uzoqqa  otadi”, 

“Burgut va burgutcha” o‘yinlari. 

23-24 


 Nazariy: Tozalik salomatlik garovi (qo‘l, oyoq, ko‘z, tish parvarishi). 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “Tulkilar  va  na’matak”,  “Musiqaga  jo‘r 

bo‘lib o‘ynash”, “Botqoqlikdan o‘tish” o‘yinlari.  

25   Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning ahamiyati. 

   AmaliyGimnastika: Saf mashqlari. Bir ketma-ket qatordan ikki qatorga saflanish 

va orani ochish mashqini o‘rganish. Safda yurish usullari. 

26 


  Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta’siri. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  “Chapga!”,  “O‘nga!”,  “Orqaga!”  burilish 

buyruqlarini bajarish. 

Umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarishda dastlabki holat va asosiy turish. 

27-28   Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish.  ”Qirq  tosh”,  “To‘pni 

doiraga tushir”, “Meni qutqar” o‘yinlari. 

29-30 


Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

   AmaliyMilliy va harakatli o‘yinlar: “Signalga quloq sol”, “Dorvoz” o‘yinlari. 

31-32   Nazariy: Shamollash kasalligini oldini olish choralari. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “Hushyor  posbon”,  “Olib  qochar”,  “To‘pni 

ko‘krakdan uzat” o‘yinlari. 

 

Jami: (III-  chorak) 20 soat 

33 


  Nazariy: Tamaki maxsulotlarining inson organizimiga salbiy ta’siri. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Safda  yurish.  G‘ujanak  bo‘lib  o‘tirish,  oldinga  o‘mbaloq 

oshish. 


34-35 


Nazariy: Shaxsiy gigiena.  

  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari    “Tartib  bilan  sanang!”,  “To‘g‘riga  yuring!”, 

“Bir  qatordan    ikki  qatorga  saflaning!”  buyruqlarini  bajarish.  Umumrivojlantiruvchi 

mashqlarni buyumsiz bajarish. 

36  Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to‘g‘ri nafas olish va chiqarish. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari  “bir  qatordan  ikki  qatorga  saflaning!”,  “Joyda 

yuring!” buyruqlarini bajarish. 

  Umumrivojlantiruvchi  mashqlarni  buyumlar  (kichik  va  katta  to‘p,  tayoqcha)  da 

bajarish. 

37-38 


  Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to‘g‘ri nafas olish va chiqarish. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “To‘pni  oyoqlar  orasidan  uzatish”, 

“Bayroqchalar bilan estafeta” o‘yini.  

39-40 


  Nazariy: O‘zbekistonda badiiy gimnastika sport turining rivojlanishi. 

  AmaliyGimnastika: Saf mashqlari. Safda orani ochib yurish qoidalarini bajarish.  

   Badiiy  gimnastika  va  muvozanat  saqlash  mashqlarini  bajarish.  Eguluvchanlik 

jismoniy sifatlarini tarbiyalash. 

41-42   Nazariy: Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishda gigienik qoidalar. 

   AmaliyGimnastika: Saf mashqlari. Gimnastika narvoniga qiya tarzda o‘rnatilgan 

o‘rindiq ustidan tirmashib chiqish. Turnikda osilib turib oyoqlarni bukish mashqlarini 

bajarish.  

43-44  Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Turnikda  osilib  qo‘llarni  bukish  va  yozish.  Gimnastika 

yakkacho‘pidan (balandligi 25-30 sm) pastga yengil sakrab tushish. 

45-46 


  Nazariy:  Jismoniy  mashg‘ulotlar  bilan  shug‘ullanish  vaqtida  to‘g‘ri  nafas  olib 

chiqarish  Amaliy: Milliy va harakatli o‘yinlar: “To‘pni oyoqlar orasidan uzatish”, “Kim tez”, 

“Bo‘sh o‘rin” o‘yinlari. 

47 


Nazariy: Organizimni chiniqtirish.  

  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Umumrivojlantiruvchi  mashq.  Gimnastika 

ko‘prikcha ustidan sakrash.  

48 


  Nazariy:  Tabiatning  sog‘lomlashtiruvchi  omillari  orqali  chiniqish  (suv,  quyosh, 

havo). 
 

  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Gimnastika  tayoqcha,  arg‘amchi,  kichik  va 

katta to‘plar va to‘ldirma to‘plarda mashq bajarish. 

49-50 


 Nazariy: Quyosh nurida chiniqish qoidalari 

  Amaliy:  Gimnastika:  Umumrivojlantiruvchi  mashqlar.  Akrobatika  oldinga  ikki 

marta  o‘mbaloq  oshish,  kuraklarda  tik  turish.  Egiluvchanlik  jismoniy  sifatlarni 

rivojlantirish. 

51-52  Nazariy: Ochiq havoda chiniqish qoidalari. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar:  “Bo‘sh  joy”,  “Durra”,  “Yo‘lakchalar  ustidan 

sakrash” o‘yinlari.  

 

Jami: (IV-  chorak) 16 soat 

53 


 Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish qoidalari. 

  AmaliyYengil atletika: Yuqori startdan 30 metr masofaga yugurish. 

 Jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

54 


Nazariy: Suvda chiniqish qoidalari. 

  AmaliyYengil atletika: Turli dastlabki holatlardan signal orqali yugurish. 

Joyidan turib uzunlikka sakrash. 

55 


Nazariy: O‘quvchilarning harakat rejimi. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  Joyidan  turib  tennis  to‘pini  6  metr  masofadagi  nishonga 

aniq uloqtirish. 

 3x10 metrga natijaga yugurish.  

56-57  

 Nazariy: Yengil atletika turlari: 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Joyidan  turib  tennis  to‘pini  6  metr  masofadagi  nishonga 

aniq uloqtirishni natijaga bajarish. 

  Joyidan turib uzunlikka sakrashni natijaga bajarish. 

58-59  Nazariy: Jismoniy mashqlar gigienasi. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:    “Botqoqlikdan  o‘tish”,  “Olib  qochar”,  “To‘pni 

oyoqlar orasidan oshirish” o‘yinlari. 

60-61 


 Nazariy: Qomatni buzilish sabablari. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish.  “Raqam  bilan  chaqirish 

estafetasi”, “Qopqon” o‘yinlari. 

62 


  Nazariy: O‘quvchilarning kun tartib shaxsiy gigiena. 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  1-2  qadam  tashlab  uzoqqa  va  aniq 

uloqtirish texnikasini o‘rganish. 

63-64 


 

  Nazariy:  Yengil atletika mashg‘ulotlarida shikastlanishni oldini olish choralari. 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  1-2  qadam  tashlab  uzoqqa  va  aniq 

uloqtirish. Arg‘amchida sakrash. 

65-66 


  Nazariy: Ustki va poyafzal kiyimining gigiena talablari. 

  Amaliy: Milliy va harakatli o‘yinlar qoidalarini o‘rgatish. “To‘siqlarni oshib o‘tish 

estafetasi”, “Osilib o‘tish va yuqoriga chiqish bo‘yicha estafeta” o‘yinlari. 

67-68 


  Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom va jadallik bilan bajarish tartibi. 

  Amaliy:  Milliy  va  harakatli  o‘yinlar  qoidalarini  o‘rgatish.  “Kuchlilar  va 

chaqqonlar”, “Harakatdagi nishon”, “Bayroqchalar bilan estafeta” o‘yinlari.                                                                      Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling