Taqvim-mavzu reja


-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy - taqvimiy rejalashtirish


Download 379.28 Kb.
Pdf просмотр
bet2/5
Sana22.03.2017
Hajmi379.28 Kb.
1   2   3   4   5

 

3-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy - taqvimiy rejalashtirish 

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

                             

 

Bo‘lim va mavzular  

 

 

Dars -lar tartibi 

Soat  

 

   Jami: (I chorak)  

18 soat    Nazariy: Yengil atletika mashqlarini bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish.   Amaliy:  Yengil  atletika:  Yengil  atletika  yo‘lakchasi  bo‘ylab  to‘g‘ri  yurish  va 

yugurish. 

2-3 


  Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish 

  Amaliy:    Yengil  atletika:  Har  xil  daslabki  xolatlardan  (tizzalarga  tayanib,  tayanib 

o‘tirib,  orqaga  o‘girilib  va  h.k)  30  m  masofaga  yugurish.        Tennis  to‘pini  joyidan 

turib aniq uloqtirish. 

4-5   Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom va jadallik bilan bajarish tartibi.  

  AmaliyYengil atletika: Yugurib kelib 30 sm yumshoq to‘siqdan sakrab o‘tish. 2-

2,5 min davomida bir ma’yorda sekin yugurish. 

6-7 


  Nazariy: Ustki va poyafzal kiyimining gigiena talablari. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  «Topchi  kimning  ovozi?»,  «Bolalarda  tartib  qa’tiy», 

“Tez o‘z joyingizga” o‘yinlari 

8-9 


  Nazariy: O‘quvchilarning kun tartib shaxsiy gigiena. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “To‘plarni  qatordan  uzatish”,  “Man  etilgan  mashq”, 

“Hamma o‘z bayroqchasiga” o‘yinlari. 

10 


   Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish 

   Amaliy:  Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  1-2  qadam  tashlab  uzoqqa  va  aniq 

uloqtirish. Arg‘amchida sakrash. 

11-12 


   Nazariy: Mavjud sport anjom-uskunalarni avaylab asrash to‘g‘risida ma’lumot. 

  AmaliyYengil atletika: Joyidan turib uzunlikka sakrash. 30 m ga yugurish.  

13-14  Nazariy: Sport atamalari to‘g‘risida ma’lumot. 

   Amaliy: Harakatli o‘yinlar: “Doira bo‘ylab to‘p uzatish”, “Kun va tun”, “To‘pni 

tashish” o‘yinlari. 

15-16 


 Nazariy: Ovqatlanish tartibi. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “To‘plarni  qatordan  uzatish”,  “To‘pni  tashish”, 

“Savatga  to‘p tushir” o‘yinlari. 

17-18 


  Nazariy: Ertalabki umumrivojlantiruvchi mashqlarning axamiyati. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “Olib  qochar”,  “Yugurishli  estafeta”,  “Qal’a 

himoyasi” o‘yinlari. 

 

Jami: (II-  chorak) 14 soat 

19-20 


 Nazariy: Safda yurish mashqlarining ahamiyati. 

  Amaliy: Harakatli o‘yinlar: “Qopqon”, “Charxpalak”, “Cho‘rtan baliq va baliqlar” 

o‘yinlari. 

21-22 


  Nazariy: Badiiy gimnastika mashqlari o‘quvchilarning sog‘ligini va ish qobiliyatini 

oshirishdagi roli.   Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “Kim  uzoqqa  otadi”,  “Ta’qib  poygasi”,  “Tulkilar  va 

na’matak” o‘yinlari. 

23-24 


Nazariy: Tibbiy nazorat. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “Qurbaqa  bilan  laylak”,  “Mokisimon  yugurish 

estafetasi” o‘yinlari. 

25 


  Nazariy: Jarohatlanishda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Qiya  qo‘yilgan  gimnastika  o‘rindig‘iga 

tirmashib va tortilib chiqish. 

26 


  Nazariy: Ertalabki umumrivojlantiruvchi mashqlarning ahamiyati. 

  AmaliyGimnastika:  Saf mashqlari.  Gimnastik narvonga orqa bilan osilgan holda 

30 soniya osilib turish.  

27-28 Nazariy: Shaxsiy va jamoa gigienasi. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “Man  etilgan  mashq”,  “Kun  va  tun”,  “To‘pni  tushir” 

o‘yinlari. 

29-30 


  Nazariy: Shamollash kasalligini oldini olish choralari.  

 Amaliy: Harakatli o‘yinlar:  “Kun va tun”,  

“ Oq ayiqlar”, “Olib qochar” o‘yinlari. 

31-32 


  Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi va harakat aktivligi rejimi. 

  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “Bolalarda  tartib  qa’tiy”,  “To‘pni  ketma-ket  urish”, 

“Yugurishli estafeta” o‘yinlari. 

 

Jami: (III-  chorak) 20 soat 

33 


  Nazariy: Tamaki mahsulotlarining organizimga salbiy ta’siri. 

  Amaliy:      Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Gimnastika  o‘rindig‘ida  qo‘llarda  tayanib 

qo‘llarni bukib yozish.  

34-35 


 Nazariy: Gimnastika turlari. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Yakkacho‘p    ustida  muvozanat    saqlash  va  “Qaldirg‘och” 

turish mashqlarini bajarish.  

36 


 Nazariy: Egiluvchanlik jismoniy sifatlar to‘g‘risida qisqacha ma’lumot. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Balandligi  60-70  sm  li  “Xari”  ustiga  tayanib 

sakrab chiqish va yumshoq sakrab tushish.  

37-38 


 Nazariy: O‘z-o‘zini nazorat qilish tartibi. 

  Amaliy:    Harakatli  o‘yinlar:  “Doira  bo‘ylab  to‘p  uzatish”,  “Tayoqchani  ustidan 

sakrab o‘t” o‘yinlari.   

39-40 


  Nazariy: Gimnastika atamalari bo‘yicha ma’lumot. 

  AmaliyGimnastika: Past turnikda osilib tortilish mashqlari. 

 Tik arqonga oddiy osilib tirmashib chiqish. 

41-42 


  Nazariy:  Dars  vaqtida  shikastlanishni  oldini  olish  va  unga  birinchi  yordam 

ko‘rsatish.    Amaliy  Gimnastika: Egiluvchanlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish. Yakkacho‘p 

ustida yurish mashqlarini bajarish. 

43-44 


  Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida to‘g‘ri nafas olish. 

  Amaliy  Gimnastika:  Saf mashqlari. Buyum va buyumsiz umumrivojlantiruvchi 

mashqlar. 

45-46 


 Nazariy:  Ochiq  havoda  jismoniy  mashqlar  bilan  shug‘ullanishning  inson 

salomatligini rivojlantirishdagi ahamiyati.   Amaliy:   Harakatli o‘yinlar: “Man etilgan mashq”, “Yugurishli estafeta”, “To‘pli 

yurish estafetasi” o‘yinlari. 

47 


  Nazariy: “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus test sinovlari. 

  Amaliy:  Gimnastika:  Kichik to‘pni aniq nishonga va masofaga uloqtirish.  

  Egiluvchanlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

48 


  Nazariy: Sog‘ tanda sog‘lom aql mavzusi bo‘yicha suhbat. 

  Amaliy  Gimnastika: Saf mashqlari.  O‘mbaloq oshish mashqlarini bajarish. 

  Yon tomonlarga to‘ntarilish texnik usullarini rivojlantirish. 

49-50 


  Nazariy: Zararli odatlar va ularning inson organizimiga salbiy ta’siri

  Amaliy: Gimnastika:  Saf mashqlari.  O‘mbaloq oshish mashqlarini bajarish. 

  Yon tomonlarga to‘ntarilish texnik usullarini rivojlantirish. 

51-52 


  Nazariy:  Harakatli  o‘yinlarning  o‘quvchilar  organizimini  rivojlantirishidagi 

ahamiyati.   Amaliy:      Harakatli  o‘yinlar:  “Olib  qochar”,  “To‘ldirma  to‘pni  tashish  va 

ko‘chirish estafetasi” o‘yinlari.  

 

Jami: (IV-  chorak) 16 soat 

 

53   Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish 

  Amaliy:      Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  1-2  qadam  tashlab  uzoqqa  va  aniq 

uloqtirish. Arg‘amchida sakrash. 

54 


  Nazariy: Egiluvchanlik va tezkorlik jismoniy sifatlar. 

  Amaliy:   Yengil atletika: Asta va o‘rta tezlikda 200 metrga (200-100 metr) yurish 

bilan almashlab yugurish. 

55 


 Nazariy: Yengil atletika turlari. 

   Amaliy:   Yengil atletika: Joyidan turib uzunlikka sakrash chuqurchasiga depsinib 

sakrash texnikasini bajarish. 

56-57 


  Nazariy: Yurishning sog‘likni tiklashdagi ahamiyati. 

  Amaliy:    Yengil  atletika:  Joyidan  turib  uzunlikka  sakrash  chuqurchasiga  1-2 

qadamdan kelib depsinib sakrash texnikasini natijaga bajarish. 

 Tepalikdan (50-60 sm) sakrab tushish mashqlari. 

58-59   Nazariy: Yugurishning sog‘likni tiklashdagi ahamiyati. 

  Amaliy:      Harakatli  o‘yinlar:  “Oq  terakmi  ko‘k  terak”,  “Cho‘rtan  baliq  va 

baliqlar”, “O‘z joyinga qaytib kel” o‘yinlari. 

60-61 


  Nazariy: Tik qomatni to‘g‘ri shakllantirish.  

  Amaliy:      Harakatli  o‘yinlar:  “Insiz  quyon”,  “Kim  uzoqqa  otadi”,  “Uzatdingmi-

o‘tir estafetasi” 

o‘yinlari.  

62   Nazariy: Yurish va yugurish mashqlarini bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish.  

  Amaliy:   Yengil atletika: 50-100 metrga sportcha yurish. 

  7-8 metr masofadan yugurib kelib depsinib uzunlikka sakrash.  

63-64  Nazariy: Sport zali va maydonining gigienik talablari. 

  Amaliy:  Yengil atletika: Past startda turish holatini bajarish. 

  Yugurishni yurish bilan almashtirib bajarish (5 minut davomida). 

65-66 


  Nazariy: 3-sinf o‘quvchilarining harakat rejimi.  

  Amaliy:      Harakatli  o‘yinlar:  “Olib  qochar”,  “Arg‘amchi  ustidan  oshirish”, 

“Kartoshka ekish” o‘yinlari. 

67-68 


  Nazariy: Tanani chiniqtirishning asosiy qoidalari va ahamiyati

  Amaliy:   Harakatli o‘yinlar: “To‘pni aylana bo‘ylab oshirish”, “To‘pni kim oldin 

oladi” o‘yinlari. 

 

4-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

 

Dars- 

lar 

tartibi 

Bo‘lim va mavzular 

Soat 

 

 Jami: (I chorak)  18 soat 

 Nazariy:  Yengil  atletika  mashg‘ulotlarining  talablari  va  me’yorlari  bo‘yicha tanishtirish.  

 Amaliy:  Yenil atletika: 50- 100 metrga har-xil tezlikda sportcha yurish. Tezkor-test 

o‘tkazish; yuqori startdan 30 metrga yugurish; joyidan turib uzunlikka sakrash, 6 minut 

davomida yurish bilan almashlab yugurish. 

2-3 


 Nazariy: 4-sinf o‘quvchilarining kun tartibi. 

   Amaliy:    Yengil  atletika:  30-40  metrga  baland  startdan  yugurish  texnikasini 

o‘rgatish. 

   Yugurib kelib uzunlikka depsinib sakrash texnikasini o‘rgatish. 10 

  Nazariy: Yugurish mashqlarining inson salomatligiga  ijobiy ta’siri. 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Yuqori  startdan  yugurish  texnikasini  o‘rgatish.    60  metrga 

natijaga yugurish. To‘ldirma to‘plar bilan mashq bajarish. 

5-6 


  Nazariy: Harakatlanish vaktida o‘zining qobiliyatini aniqlash 

  Amaliy:    Harakatli  o‘yinlar:  «Raqam  bilan  chaqirish»,  «Kim  chaqqon?»,  «To‘pni 

tushirib yuborma», «To‘pni savatga tashla» o‘yinlari.   

7-8 


  Nazariy: Jismoniy mashq bilan shug‘ullanishning gigenik omillari. 

  Amaliy: Futbol: Futbolchilarning to‘psiz harakatlanish tartibi. To‘pni oyoq yuzasining 

ichki qismi bilan tepish.    Amaliy:  Futbol: Harakatlanib kelayotgan to‘pni oyoq yuzasining tagi bilan to‘xtatish. 

Darvozobonning harakatlanishi. 

10-11 


 Nazariy: Yengil atletika mashg‘ulotlariga oid anjomlar. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  200  metrni  yurish  bilan  almashlab  (50-60  m)  3-4  marta 

bajarish. Yengil atletikachilar uchun zarur jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

12 


 Amaliy: Yengil atletika: 4 x 10 metrga mokisimon yugurish. 

  Yugurib kelib uzunlikka sakrashda depsinish texnikasini o‘rgatish. 

13 


Nazariy: Shaxsiy gigiena qoidalari. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrash  mashq  elementlarini 

bajarish

 Jismoniy sifatlarni bajarish. 

14-15  Nazariy: Ochiq havoda o‘tkaziladigan o‘yinlarning inson salomatligiga ahamiyati. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  «To‘rt  tomondan  to‘p  uzat»,  «Tungi  soqchi»,  «Doiraga 

tort» o‘yinlari. 

16  Nazariy: Mashg‘ulot vaqtida nafas olish va chiqarish qoidalari. 

 Amaliy: Futbol: To‘pni oyoq yuzasining ichki tomoni bilan tepish.  

17-18  Amaliy: Futbol: Dumalab kelayotgan to‘pni chap oyoq  yuzasining ichki tomoni bilan 

to‘xtatish  va  o‘ng  oyoq  yuzasining  ichki  tomoni  bilan  tepish.  Darvozobonning 

harakatlanish  texnikasi. 

 Jami: (II chorak) 

14 soat 

19 


Nazariy: Sakrash turlari bo‘yicha ma’lumot. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  hatlab  o‘tish»  usulida  balandlikka  sakrash 

mashq elementlarini bajarish. 

20 


Nazariy: Harakatli o‘yinlarni o‘tkazish qoidalari. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  «Sakrab    va  o‘rmalab  o‘tish»,  «To‘pni  uzatib  yugurish» 

estafetali o‘yinlari. 

21 


 Nazariy: Basketbol o‘yiniing chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati. 

 Amaliy:  Basketbol:  Maydonda  joylashish  va  harakatlanish.  Yugurish,  sakrash, 

to‘xtash usullari qoidalari 

22 


 Nazariy: Maydon o‘lchamlari va uskunalari bo‘yicha ma’lumot. 

 Amaliy: Basketbol: To‘pni ushlash, qabul qilish, uzatish usullari qoidalari  

23  Nazariy: O‘zbekistonda basketbolning rivojlanishi bo‘yicha ma’lumot. 

 Amaliy: Basketbol: To‘pni yerga urib  harakatda olib yurish.  

24  Nazariy: O‘yinda shikastlanishni oldini olish choralari. 

 Amaliy: Basketbol: To‘pni ikki qo‘llab ko‘krakdan savatga tashlash

25-26 Nazariy: Chiniqish qoidalari. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar  va  sport  o‘yinlari  elementlari:  «To‘pni  tushurib 

yuborma», «Raqam bilan chaqirish»,  «Bo‘sh o‘rin» o‘yinlari. 

27 


Nazariy: Voleybol o‘yining paydo bo‘lishi tarixi.  

 Amaliy:  Voleybol:  Maydonda  o‘yinchilarning  joylashishi  va  harakatlanish  tartibi. 11 

 

Yurish, yugurish, yengil sakrashlar. 28 

 Nazariy: O‘yinda shikastlanishni oldini olish choralari. 

 Amaliy: Voleybol: To‘pni barmoq uchlarida yuqoridan qabul qilish va uzatish. 

29-30 Nazariy: Voleybol o‘yini qoidalari. 

 Amaliy: Voleybol: To‘pni pastdan ikki qo‘llab qabul qilish va uzatish. To‘pni to‘rdan 

oshirib uzatish dastlabki holatini to‘psiz bajarish. 

31-32 


 Nazariy: Basketbol o‘yin qoidalari. 

 Amaliy:  Basketbol:  To‘pni  harakatda  sherigiga  uzatish.  To‘pni  ikki  qo‘llab  bosh 

ustidan savatga tashlash.   Jami: III-chorak 

 

20 soat 

33 


 Nazariy: Tanani chiniqtirishning asosiy qoidalari va ahamiyati. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  turgan  joyida  burilish,  joyida  yurish,  “Bir 

qatordan ikki qatorga saflaning!” buyrug‘ini bajarish. 

Buyumsiz umumrivojlantiruvchi mashqlar. 

34  Nazariy: Gimnastika atamalari. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  Safda  harakatlanib  uch,  to‘rt  qatorga  qayta 

saflanishlarni o‘rganish. 

Tayanib o‘tirish va turish mashqlarini bajarish. 

35 Nazariy: Gimnastika turlari. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  joyidan  turib  harakatlanishdan  yurishga  o‘tish 

mashqlari. 

 Ikki  marta  oldinga  o‘mbaloq  oshish,  orqaga  o‘mbaloq  oshish,  kuraklarda  tik  turish 

mashqlarini bajarish.  

36-37 


 Nazariy: Dars vaqtida shikastlanishni oldini olish va unga birinchi yordam ko‘rsatish. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  orani  ochish  va  yaqinlashtirish  mashqlarini 

bajarish. 

 Gimnastika tayoqchasi va polda muvozanat saqlash mashqlari. 

38  Nazariy:  Ochiq  havoda  jismoniy  mashqlar  bilan  shug‘ullanishning  salomatlikni 

rivojlantirishdagi ahamiyati.  Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “To‘pni  aylana  bo‘ylab  oshirish”,  “To‘pni  kim  oldin 

oladi” o‘yinlari. 

39-40 


Nazariy Shaxsiy gigiena qoidalari. 

 Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari; qanot bilan oldinga yurib yo‘nalishni o‘zgartirib 

harakatlanish. 

  Yakkacho‘p ustida muvozanat saqlash mashqlarini bajarish. 

 Gimnastika narvonga tirmashib chiqish mashqlari. 

41-42 


 Nazariy: 4-sinf o‘quvchilarining harakat rejimi va kun tartibi. 

 Amaliy: Gimnastika: Aralash osilish va aralash tayanishida tirmashib chiqish. 

 Arqonga tirmashib chiqish mashq usullarini bajarish. 

43-44 


 Nazariy: Tana terisi va tirnoqlarni parvarish qilish. 

 Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari; qanot bilan oldinga yurib yo‘nalishni o‘zgartirib 

harakatlanish. 

 Arqonga tirmashib chiqish mashq usullarini natijaga bajarish. 

45-46  Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish qoidalari. 

 Amaliy: Harakatli o‘yinlar: “Bo‘sh joy”, “To‘pni boshdan oshirib uzatish” o‘yinlari.  

47  Nazariy:  Ertalabki  umumrivojlantiruvchi  mashqlarning  inson  salomatligiga  ijobiy 

ta’siri.  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  “Shahdam  qadam  bos!”,  “Oddiy  qadam  bos!”, 

“Joyida qadam bos!” buyruqlarini bajarish. 12 

 

 Kichik, katta va to‘ldirma to‘plarda mashq bajarish. 48-49 

 Nazariy: Sport zal va maydonning gigienik talablari. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Baland-past  turniklarda  osilish,  osilib  tebranish,  qo‘llarga 

tayanib muvozanat saqlash, tortilish va yengil sakrab tushish mashqlarini bajarish. 

50 


Nazariy: Sakrash turlari bo‘yicha ma’lumot. 

Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib uzunlikka “Oyoqlarni bukib” sakrash usuli 

texnikasini natijaga bajarish. 

Tennis  to‘pini  joyida  “Beldan,  yelkadan  oshirib”  uloqtirish  texnikasini  natijaga 

bajarish.  

51 


Nazariy: Tezkorlik jismoniy  sifatning o‘yindagi ahamiyati. 

Amaliy:  Basketbol:  O‘yinda  harakatlanish,  turish  va  joylashish.  To‘pni  ushlash 

qoidalarini bajarish. 

 To‘pni joyida turib chap va o‘ng qo‘llarda yer (pol)ga urish. 

 “To‘p kapitanga” o‘yini.  

52 


Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom va jadallik bilan bajarish tartibi. 

Amaliy: Voleybol: O‘yinda harakatlanish va joylashish tartibi. 

 To‘pni yuqoriga  barmoqlar yordamida oshirish va ilib olish mashqlarini bajarish. 

“Uzatdingmi o‘tir”o‘yini. 

 Jami: IV-chorak 

16 soat 

53 


Nazariy: Yugurib kelib uzunlikka sakrash fazalari bo‘yicha ma’lumot. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrashda  depsinish,  uchish 

texnikalarini o‘rganish. 

54 


Nazariy: Yengil atletika turlari. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Yuqori  startdan  chiqib  yugurish  texnikasini  natijaga 

bajarish. 

Kross tayyorgarligini o‘tkazish. 

55 Nazariy: Shaxsiy va jamoa gigienasi. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  “oyoqni  bukish”  usuli  

texnikasini natijaga bajarish.  

56 


Nazariy: Ovqatlanish tartibi

Amaliy: Yengil atletika: Joyida turib yonbosh holatda tennis to‘pini “Beldan yelka 

orqali” usulida uloqtirish texnikasini bajarish. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

57-58 


 Nazariy: Turli kasalliklarni oldini olish choralari. 

Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar:  “Arqon  tortish”,  “Yugurish  estafetasi”,  “Bo‘sh  joy” 

o‘yinlari. 

59 


 Nazariy: Futbolning kelib chiqish tarixi. 

Amaliy:  Futbol:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  O‘yinchilarni  maydonda 

joylashishi, to‘psiz harakatlanishini bajarish. 

 To‘pni  sekin  harakatlanib  oyoq  yuzasining  o‘rtasi  bilan  olib  yurish  texnikasini 

bajarish.  

60-61 


 Nazariy: O‘zbekiston Respublikasida futbolning rivojlanishi. 
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling