Taqvim-mavzu reja


Download 379.28 Kb.
Pdf просмотр
bet3/5
Sana22.03.2017
Hajmi379.28 Kb.
1   2   3   4   5

Amaliy:  Futbol:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Futbolda  to‘psiz  bajariladigan 

maxsus mashqlar. 

To‘pni sekin harakatlanib oyoq yuzasining ichki tomoni bilan olib yurish. 

Harakatsiz to‘pga zarba berish texnik usullarini bajarish. 

62 


Nazariy: O‘z-o‘zini nazorat qilish. 

Amaliy: Yengil atletika: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

3-4  qadam  tashlab  tennis  to‘pini  aniq  nishonga  va  masofaga  uloqtirish  mashqlarini 

bajarish. 

200 metrni o‘rta tezlikda dam olib bajarish. 13 

 

63-64 Nazariy: “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus test sinovlari. 

Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar  va  sport  o‘yinlari  elementlari.  “Qal’aga  hujum”, 

“Nishonga aniq otish”, “Yugurishli estafeta” o‘yini. 

65 


 Nazariy: Yengil atletika musobaqalarida hakamlik qilish qoidalari. 

Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib balandlikka “Hatlab o‘tish” usulida sakrash 

elementlarini bajarish. 

4 x 10 metrga mokisimonga yugurish texnikasini o‘rganish.  

66-67  Nazariy: “Umid nihollari” sport musobaqalari. 

Amaliy: Futbol: Futbolchilar uchun to‘psiz bajariladigan maxsus mashqlar. 

 Harakatsiz  to‘pga  zarba  berish  (oyoq  yuzasining  uchi,  tashqi  va  ichki  tomonlari) 

texnik usullarini bajarish.  

To‘pni  sekin  harakatlanib  oyoq  yuzasining  ichki  va  tashqi  tomonlari  bilan  olib 

yurish. 

68 Nazariy: Futbolchilarning taktik harakatlanishi. 

Amaliy: Futbol: Futbolchilar uchun to‘psiz bajariladigan maxsus mashqlar. 

Yugurib  kelib  harakatsiz  to‘pga  oyoq  yuzasining  o‘rtasi  bilan  zarba  berish 

texnikasini bajarish.   

5-sinf jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish 

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

 

Dars-lar tartibi 

 

Bo‘lim va mavzular 

Soat 

 

Jami: (I chorak)  

18 soat Nazariy: Yengil atletika mashqlarini bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish. Amaliy:  Yengil  atletika:  Past  startdan  chiqishda  “Diqqat”,  “Marsh”  buyruqlarini 

aniq bajarish. 

 Masofa bo‘ylab yugurish texnika usullarini bajarish. 

2-3 Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish. 

Amaliy:    Yengil  atletika:  Masofa  bo‘ylab  yugurish  texnikasi.  60  metrga  past 

startdan yugurish Nazariy: Ustki va poyafzal kiyimining gigiena talablari. Amaliy: Basketbol: To‘pni pol (yer)ga urib olib yurib to‘p bilan ikki qadam tashlab 

to‘xtash texnik usullarini bajarish. 

To‘pni sherigiga uzatish va qabul qilish mashqlarini bajarish. Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom va jadallik bilan bajarish tartibi 

Amaliy: Basketbol: Harakatda to‘pni sherigiga aniq uzatish va qabul qilish. Nazariy: O‘quvchilarning kun tartib shaxsiy gigiena. 

Amaliy: Basketbol: To‘pni o‘ng va chap qo‘llarda almashtirib olib yurish. Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish. 

Amaliy: Futbol: Futbol o‘yinida to‘psiz harakatlanish mashq usullarini bajarish. 

8-9 Nazariy: Jismoniy mashq bilan shug‘ullanishning gigenik omillari. 

Amaliy:  Futbol:  Oyoq  yuzasining  ichki,  tashqi,  o‘rta  yuzalari  bilan  to‘pni  tepish 

texnik usullarini bajarish. 

10 


Nazariy: Yengil atletika mashg‘ulotlariga oid anjomlar. 

Amaliy:    Yengil  atletika:  200-300  metrga  150  metrga  yurish  bilan  almashlab  4-5 

marta yugurish. 14 

 

11-12     Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish qoidalari. 

  Amaliy:    Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrashda,  yugurib  kelish, 

depsinish texnik usullarini bajarish. 

13 


  Nazariy: Chiniqish qoidalari. 

  Amaliy:  Basketbol:  To‘pni  yer  (pol)  ga  urib  yugurib  kelib,  to‘p  bilan  ikki  qadam 

tashlab turib, sakrab щitning chap va o‘ng tomonidan halqaga tashlash. 

14-15 


   Nazariy: Tish va og‘iz bo‘shlig‘ini parvarish qilish

  Amaliy:  Basketbol:  Jarima  chizig‘idan  ikki  qo‘llab  pastdan  savatga  tashlash.  Mini-

basketbol o‘yini. 

16 


    Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish 

  Amaliy:  Futbol:  To‘pni  oyoq  yuzasining  ichki,  pastki  (tavon)  tomonlari  bilan  to‘pni 

to‘xtatish texnik usullarini bajarish. 

17-18 


   Nazariy: Tirnoqni parvarishlash tartibi. 

   Amaliy:  Futbol:  To‘pni  maxsus  to‘siqlar  orqali  chap  va  o‘ng  oyoqlarda  olib  yurish 

va belgilangan nuqtaga aniq tepish. Mini-futbol o‘yini. 

 

Jami: II chorak 14 soat 

19 


Nazariy: Shaxsiy gigiena qoidalari. 

Amaliy: Voleybol: Maydonda o‘yinchilarni joylashishi, harakatlanishi va asosiy turish 

holatlarini o‘rganish. 

20 


Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

Amaliy: Voleybol: Voleybolda yurish, yugurish, sakrash harakat mashqlarini bajarish. 

21  Nazariy: Tibbiy nazorat. 

 Amaliy: Voleybol: To‘pni pastdan to‘g‘riga uzatish usulini bajarish.

 

22   Nazariy: Tamaka va spirtli ichimliklar iste’mol qilishning zarari. 

Amaliy:  Voleybol:  To‘pni  sherigi  bilan  yuqoridan  uzatish  va  qabul  qilish  mashqlarini 

bajarish. 

23-24  Nazariy: Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning ahamiyati. 

 Amaliy: Voleybol: To‘pni bosh ustidan yuqoriga oshirib uzatish mashqi. To‘pni  ikki 

qo‘l barmoqlarida yuqoridan devorga oshirish mashqlarini bajarish.  

Soddalashtirilgan voleybol o‘yini. 

25-26   Nazariy: Tozalik salomatlik garovi (qo‘l, oyoq, ko‘z, tish parvarishi). 

 Amaliy: Qo‘l to‘pi: O‘yinchilarni maydonda joylashishi, to‘psiz harakatlanish (yurish, 

yugurish, sakrash).  

  Joyidan  turib  to‘pni  sherigiga  ikki  qo‘lda  ko‘krakdan,  bir  qo‘lda  yelkadan  uzatish 

mashq usullarini bajarish. 

27 


  Nazariy: Ertalabki badantarbiya mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta’siri. 

 Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  Harakatlanib  to‘pni  sherigiga  aniq  uzatish  va  qabul  qilish 

mashqlarini bajarish. 

28 


 Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

 Amaliy: Qo‘l to‘pi: To‘pni o‘ng va chap qo‘llarda yer (pol)ga urib olib yurish texnik 

usullarini bajarish. 

29-30 


  Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  Joyidan  turib  6-7  metrdan  to‘pni  darvozaga  otish.  Chalishtirma 

qadam bilan to‘pni darvozaga aniq otish. 

  Darvozobon o‘yini usullarini bajarish. 

31-32   Nazariy: Shamollash kasalligini oldini olish choralari. 

Amaliy: Milliy kurash: Kurashchilarning turish  va siljish harakat holatlarini bajarish. 

Kurashda yumshoq yiqilish usulini bajarish. 

 

Jami: III chorak 20 soat 

15 

 

33   Nazariy: Tamaki maxsulotlarining inson organizimiga salbiy ta’siri. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari:  Bir  qatordan,  ikki,  uch,  to‘rt  qatorga  saflanish. 

Safda har xil tezlikda va  yo‘nalishni o‘zgartirib yurish. 

34 


  Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari:  “Keng  qadam  tashlab  yuring!”,  ”Shaxdam 

qadam  tashlab  yuring!”,  “Joyda  turib  yuring!”  va  yurishda  “O‘nga!”,  “Chapga!” 

burilish buyruqlarini bajarish. 

35  Nazariy: Shaxsiy gigiena. 

 Amaliy: Gimnastika: Buyum va buyumsiz umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarish. 

36  Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to‘g‘ri nafas olish va chiqarish. 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar  va  sport  o‘yinlari  elementlari:  “Qarg‘alar  va 

chumchuqlar”, “Salom olimpiada” o‘yinlari. 

37 


  Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarish vaqtida to‘g‘ri nafas olish va chiqarish. 

 Amaliy: Milliy kurash: Kurashchilarning turish va siljish harakatlarini bajarish.  

  Yon tomonlarga yumshoq yiqilish usuli. 

38 


  Nazariy: Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishda gigienik qoidalar. 

 Amaliy:  Milliy  kurash:  Orqa  va  yonga  yumshoq  yiqilish  usuli.  Chalish  yiqitish 

usulini bajarish. 

39-40 


 Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

 Amaliy: Gimnastika: “Ritmik gimnastika va badiiy gimnastika” mashqlarini bajarish. 

41-42  Nazariy: Organizimni chiniqtirish. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Aralash  osilish  va  arqonga  tirmashib  chiqish  texnika  usullarini 

bajarish. 

43-44 


  Nazariy: Tabiatning sog‘lomlashtiruvchi omillari orqali chiniqish (suv, quyosh, havo). 

Amaliy:    Belbog‘li  kurash:  Saflanish.  Salomlashish  (ta’zim).  Kurashchilarning 

maxsus mashqlarini bajarish. 

45 


 Nazariy: Quyosh nurida chiniqish qoidalari 

 Amaliy:  Gimnastika:  Arqonga  3  harakat  usulida  tirmashib  chiqish.  Kichik  to‘ldirma 

to‘plarni sherigiga uloqtirish va ilib olish mashqlarini bajarish. 

46-47 


 Nazariy: Ochiq havoda chiniqish qoidalari 

 Amaliy:  Gimnastika:  Baland  turnikda  osilish,  bukilib  yozilib  tebranish  yoy  shaklida 

siltanish. Oldinga siltanib sakrab tushish mashq usularini bajarish. 

48 


   Nazariy: O‘quvchilarning sport zali va maydonda o‘zini tutib yurish qoidalari. 

 Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib uzunlikka sakrash texnikasini bajarish. 

49-50  Nazariy: Suvda chiniqish qoidalari. 

Amaliy: Milliy kurash: Chil usuli, yelkadan oshirib yiqitish usullarini bajarish. 

51-52  Nazariy: O‘quvchilarning harakat rejimi. 

 Amaliy: Kurash: Yonbosh usuli, supurma usullarini bajarish. 

 Jami: IV chorak 

16 soat 

53 


 Nazariy: Yengil atletika turlari: 

 Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib balandlikka “hatlab o‘tish” usulida sakrashda 

yugurib kelish, depsinish texnika usullarini bajarish. 

54 


 Nazariy: Jismoniy mashqlar gigienasi. 

 Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib balandlikka sakrashda to‘siqdan hatlab o‘tish 

usulini bajarish. 

Yugurib kelib balandlikka “hatlab o‘tish” usulida sakrash. 

55-56 Nazariy: Jismoniy mashqlar gigienasi. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Tennis  to‘pini  uloqtirishda  dastlabki  holat,  to‘pni  ushlash, 

joyidan va 1-2 qadam tashlab uloqtirish texnika usullarini bajarish. 

57 


 Nazariy: O‘quvchilarning kun tartib shaxsiy gigiena. 16 

 

 Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar  va  sport  o‘yinlari  elementlari:  “To‘p  chiziq  orqasida”, 

“Ahil bo‘lib nishonga urish” o‘yilari. 

58 


 Nazariy: Qo‘l to‘pining kelib chiqish tarixi. 

 Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  To‘p  bilan  3  qadam  tashlab  sakrab  to‘pni  darvozaga  bir  qo‘lda 

otish. Mini- gandbol o‘yini. 

59 


 Nazariy: Futbol o‘yin qoidalari. 

 Amaliy:  Futbol:  Yo‘nalishni  o‘zgartirib  sekin  yugurish  bilan  tez  yugurishni 

almashtirib bajarish. 

60 


 Nazariy: Respublikamida futbolnining rivojlanishi. 

  Amaliy:  Futbol:  To‘pni  8  shaklida  olib  yurish.  Darvozanning  maxsus  belgilangan 

nuqtalariga 11 metrdan to‘pni aniq tepish mashq usullarini bajarish. 

61 


 Nazariy: Tezkorlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish qoidalari. 

 Amaliy: Futbol: To‘pni uzatish va qabul qilish texnika usullarini bajarish. Mini-futbol 

o‘yini. 

62 


 Nazariy: Yengil atletika mashg‘ulotlarida shikastlanishni oldini olish choralari. 

 Amaliy:    Yengil  atletika:  3-4  qadam  tashlab  tennis  to‘pini  uloqtirish  texnikasini 

bajarish.. 

63-64 


 Nazariy: Qomatni buzilish sabablar 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  500-800  metrga  to‘g‘ri  nafas  olib  yugurish  texnikasini 

bajarish. 

65 


 Nazariy: Qo‘l to‘pi maydon o‘lchamlari to‘g‘risida ma’lumot. 

Amaliy: Qo‘l to‘pi: Jarima chizig‘idan to‘pni ikki qo‘lda ko‘krakdan halqaga tashlash. 

66 Nazariy: Futbol maydon o‘lchamlari to‘g‘risida ma’lumot. 

Amaliy: Futbol: Futbolchilar uchun maxsus jismoniy mashqlarni to‘psiz bajarish. 

To‘pni burchak (aut)dan kiritish texnik usullarini bajarish. 

67-68 


Nazariy: Futbol texnika- taktikasi. 

Amaliy:  Futbol:  To‘pni  oyoq  yuzasining  ichki  va  sonda  to‘xtatish  texnikasini 

bajarish. 

To‘pni maydon chizig‘idan tashqari (aut)dan kiritish usullarini bajarish. 

Darvazobon o‘yini texnikasi.  

6-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish 

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

 

Darslar tarti 

bi 

 

Bo‘lim va mavzular 

Soat 

 

Jami: (I chorak) 18 soat  

 Nazariy: Jismoniy mashqlarning ish qobiliyatini oshirishdagi roli. Amaliy:  Yengil  atletika:  Tizzalarni  baland  ko‘tarib  yugurish.  Joyidan  turib 

uzunlikka sakrash. 

2-3 


 Nazariy: Tibbiy nazorat.  

Amaliy:  Yenil  atletika:  Startdan  tezlik  bilan  chiqish  texnikasini  o‘rganish. 

Uzunlikka sakrashda depsinish fazasini bajarish.

 

Harakat sifatlarini rivojlantirish. 

Nazariy: Zararli odatlarning inson salomatligiga ta’siri. Amaliy:  Basketbol:  To‘pni  yer  (pol)ga    urib  olib  yugurib  to‘pni  ushlab  ikki  qadam 

tashlab to‘xtash texnik usulini bajarish. 

 Harakat sifatlarini rivojlantirish. 17 

 Nazariy: Basketbol o‘yin qoidalari.  

Amaliy: Basketbol: To‘p bilan joyida turib burilish texnik usullarini bajarish. To‘pni 

ikki qo‘lda yumshoq qabul qilish mashq usulini bajarish. Nazariy:  Jarohatlanishda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish.  Amaliy: Basketbol: Bir qo‘lda to‘pni yelkadan uzatish. Harakatda to‘pni ikki qo‘lda 

sherigiga uzatish mashq usullarini bajarish. Nazariy: Futbolning kelib chiqish tarixi va rivojlanishi. Amaliy:  Futbol:  Yugurib  kelib  dumalab  harakatlanib  kelayotgan  to‘pga  oyoq 

yuzasining o‘rtasi, tashqi tomonlari bilan zarba berish texnika usullarini bajarish. 

8-9 


Nazariy: “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus test sinovlari. 

Amaliy:  Futbol:  To‘pga  bosh  bilan  zarba  berish  mashqini  o‘rganish.  Joyidan  turib 

peshonada zarba berish usullarini bajarish.  

10 


 Nazariy: Yengil atletika turlari. 

Amaliy:    Yengil  atletika:  Startdan  tezlik  bilan  chiqish  texnkasini  o‘rganish. 

Uzunlikka “oyoqlarni bukib” usulida sakrashda depsinishni bajarish. Harakat sifatlarini 

rivojlantirish. 

11-12  Nazariy: Kun tartibini rejalashtirish. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Ko‘ndalang  qo‘yilgan  to‘siqlardan  tayanch  hosil  qilib  va 

tayanchsiz o‘tish. Harakat sifatlarini rivojlantirish. 

13 


Nazariy: Basketbol maydon o‘lchamlari va xakamlik qoidalari. 

Amaliy:  Basketbol:  To‘p  bilan  ikki  qadam  tashlab  sakrab  bir  qo‘lda  yuqoridan 

halqaga otish. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

14-15 


Nazariy: Voleybol o‘yinining kelib chiqishi tarixi. 

Amaliy:  Voleybol:  Voleybol  to‘pini  yuqoridan  ikki  qo‘l  barmoqlari  yordamida 

uzatish texnikasini bajarish. Pastdan to‘g‘ri uzatish usuli texnikasini bajarish. 

16 


Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish davomida to‘g‘ri nafas chiqarish qoidalari. 

Amaliy:  Futbol:  To‘pni  ko‘krakda  va  sonda  to‘xtatish  texnika  usullarini  bajarish. 

Futbolchilar uchun zarur jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

17-18 


Nazariy: “Umid nihollari” sport musobaqalari bo‘yicha ma’lumot. 

Amaliy:  Futbol: O‘yinda erkin jarima to‘pini tepish usullarini bajarish. Maydondan 

tashqari to‘p (aut)ni o‘yinga kiritish.  

Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

 Jami: II chorak 

14 soat 

19 


Nazariy: Voleybol maydoni o‘lchamlari va o‘yin qoidalari. 

Amaliy:  Voleybol:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Yuqoridan  kelayotgan  to‘pni 

ikki qo‘l bilan qabul qilib sherigiga uzatish texnik usullarini bajarish. 

20 


Nazariy:  “O‘zbekiston  iftixori”  mukofotiga  sazovor  bo‘lgan  sportchilar  to‘g‘risida 

ma’lumot. Amaliy:  Voleybol:  Pastdan  kelayotgan  to‘pni  ikki  qo‘llab  bilaklarda  qaytarish  va 

uzatish texnikasini bajarish. 

  Voleybolchilar uchun zarur jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

21 Nazariy: Ovqatlanish tartibi 

Amaliy:  Voleybol:  To‘pni  to‘r  ustidan  ikki  qo‘lda  aniq  oshirib  uzatish  texnikasini 

bajarish.  Ikki  qo‘lda  (bilaklarda)  pastdan  to‘pni  devorga  oshirish  va  qabul  qilish 

mashqlarini bajarish. 

22 Nazariy: Shaxsiy gigiena 

Amaliy:  Voleybol:  Uyinda  hujum  taktikasi  bilan  tanishtirish.  Soddalashtirilgan 

voleybol o‘yini. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

23-24 


Nazariy: Qo‘l to‘pi o‘yinining kelib chiqishi tarixi 

Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  To‘pni  ushlash.  To‘pni  sherigiga  ikki  qo‘lda,  bir  qo‘lda  joyida 18 

 

turib va harakatda uzatish texnika usullarini bajarish. 25-26 

Nazariy: Ertalabki umumrivojlantiruvchi mashqlar. 

Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  To‘pni  sekin  harakatlanib  va  yugurib  yer  (pol)  ga  urib  olib 

yurish.  Bir  va  ikki  oyoqlarga  tayanib    to‘pni  bir  qo‘lda  otish.  Gandbolchilar  uchun 

zarur jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

27 Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish. 

Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  To‘pni  yer  (pol)ga  urib  kelib  3  qadam  tashlab  sakrab  to‘pni 

darvozaga  uloqtirish.  Darvozaga  belgilangan    nuqtalarga  to‘pni  aniq  otish.  Jismoniy 

sifatlarni rivojlantirish. 

28 Nazariy: Basketbolda o‘yin qoidalari bilan tanishtirish  

Amaliy: Basketbol: Jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 

Harakatlanib to‘pni pastdan va yuqoridan bir qo‘lda sherigiga oshirish va qabul qilish 

texnikalarini bajarish. 

29-30 Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida xavfsizlik choralari. 

Amaliy:  Basketbol:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Ikki  qo‘lda  ko‘krakdan  va 

boshdan to‘pni joyidan turib halqaga otish texnikasini bajarish. 

Sakrab to‘pni ko‘krakdan halqaga otish texnik usullarini bajarish.  

31-32 Nazariy: Qaddi-qomatni to‘g‘ri shakllantirish. 

Amaliy:  Basketbol:  Щitning  o‘ng,  chap  va  o‘rta  tomonlaridan  turib  joyidan  turib-

sakrab halqaga to‘pni otish texnikalarini bajarish. 

Uchlik bir-biriga to‘pni joylarini almashtirib oshirish mashqlarini bajarish.  Jami: III chorak 20 soat 

33 


Nazariy: Gimnastika mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta’siri. 

Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  “Bir  qatordan  ikki  qatorga  saflaning!”,  “Ikki 

qatordan  bir  qatorga  saflaning!”  buyruqlarini  bajarish.  Buyum  va  buyumlarsiz 

umumrivojlantiruvchi mashqlar bajarish. 

34 Nazariy: Gimnastikaning tarixi. 

Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari; doira shaklida saf tortib turish usulini bajarish. 

Turgan joyida oraliq masofani ochish va yaqinlashtirish usullarini bajarish. 

Cho‘qqayib  tayanib  oldinga  o‘mbaloq  oshish.  Balandligi  30  sm  rezinali  to‘siqdan 

oldinga o‘mbaloq oshish. 

35 
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling