Taqvim-mavzu reja


Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida o‘zini himoya qilish.  Amaliy:  Gimnastika


Download 379.28 Kb.
Pdf просмотр
bet4/5
Sana22.03.2017
Hajmi379.28 Kb.
1   2   3   4   5

Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida o‘zini himoya qilish. 

Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari;  yurishda  oraliq  masofani  saqlagan  holda 

bajarish. 

Yurishda o‘nga va chapga harakatlanib mashqlarni bajarish. 

Arqonga tirmashib chiqish texnik usullarini bajarish. 

36 


Nazariy: Tezkorlik va chaqqonlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

Amaliy:  Harakatli o‘yinlar: “Basketbol taxtasiga tekkiz”, “Estafeta” o‘yini.  

O‘yin qoidalarini o‘rganish. 

37 


Nazariy: Kurash tarixi. 

Amaliy:  Milliy  kurash:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Turish,  siljish  holatlarini 

amalga oshirish. 

Oldindan chalib yiqitish usuli texnikasini bajarish. 

38 Nazariy: Jarohatlanishni oldini olish qoidalari. 

Amaliy:  Milliy  kurash:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Himoyalanish  texnik 

usullarni bajarish. 19 

 

39-40 Nazariy: O‘quvchilarning shaxsiy gigienasi va kun tartibi. 

Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari. Baland va past turniklarda osilib tortilish texnik 

usullarini bajarish. 

Qo‘shpoya  (brus)ga  tayanib  sakrab  chiqish,  oldinga  va  orqaga  siltanib  oldinga 

yumshoq sakrab tushish texnikasini bajarish. 

41-42 


Nazariy: Harakatlanish tartibi. 

Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari. Egiluvchanlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

Xari  (kozyol)  ga  tayanib  sakrab  chiqish,  oyoqlarni  kerib  va  bukib  to‘shak  ustiga 

yumshoq sakrab tushish texnikasini bajarish. 

43-44 Nazariy: Ochiq havoda sayr qilish organizimiga ijobiy ta’siri. 

Amaliy:  Milliy  kurash:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Muvozanatdan  chiqish 

usullarini bajarish. 

Oyoqlarni yonidan oyoq bilan qoqish usulida yiqitish texnik usulini bajarish. 

45 Nazariy: Jismoniy tarbiya va sport atamasi. 

Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Baland  va  past  turniklarda  osilib  tortilish 

texnik usullarini bajarish. 

Qo‘shpoya (brus)ga tayanib sakrab chiqish, oldinga va orqaga siltanib oldinga va yon 

tomonlarga yumshoq sakrab tushish texnikasini bajarish. 

46-47 


Nazariy: Harakatli o‘yinlarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi ahamiyati. 

Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Yakkacho‘p  ustida  muvozanat  mashqlarini 

bajarish. 

48 


 Nazariy: Gimnastika turlari. 

Amaliy: Yengil atletika: 60 metr masofaga vaqtga yugurish. Uzunlikka  ”Oyoqlarni 

bukib” usulida sakrashda depsinishni bajarish 

49-50 


Nazariy: Tanani parvarish qilish tartibi. 

Amaliy: Belbog‘li kurash: Kurashchilarning turish, siljish holatlarini bajarish. 

Kift urish (kiftlashish) usulini bajarish. 

Himoyalanish texnik usulini bajarish. 

51-52 Nazariy: Quyoshda chiniqish qoidalari. 

Amaliy:  Belbog‘li  kurash:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Muvozanatdan  chiqish 

usullarini bajarish. 

Qarshi texnik usulini bajarish. 

 Himoyalanish texnik usulini bajarish. 

 

Jami: IV chorak 16 soat 

53 


 Nazariy: Tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish qoidalari. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Startdan  tezlik  bilan  chiqish  texnikasini  o‘rganishni 

takomillashtirish. 

54 


 Nazariy: Yugurish turlari. 

Amaliy: Yengil atletika: 10 minut davomida bir me’yorda yugurish.  

55-56  Nazariy: Sakrash turlari. 

Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib “Oyoqni bukish” usulida natijaga uzunlikka 

sakrash. 4 x 60 metrga 20-30 metr yurish bilan  yugurish. 

57 


Nazariy: Suvda chiniqish qoidalari. 

Amaliy:  Harakatli  o‘yinlar  va  sport  o‘yinlari  elementlari:  “Matematik  o‘yin”, 

“Balandlikka va uzunlikka sakrash estafetasi” o‘yini. 

58 


Nazariy: O‘quvchilarning kun tartibi. 

Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  To‘pni  yer  (pol)ga  urib  olib 

yurib,  to‘p  bilan  3  qadam  tashlab  darvozaga  otish  texnikasini  bajarish.  Darvazobon 

o‘yini texnikasi. 20 

 

59 Nazariy: Mashqlarni tartib-intizom va jadallik bilan bajarish tartibi. 

Amaliy:  Futbol:  Yugurib  kelib  dumalab  harakatlanib  kelayotgan  to‘pga  oyoq 

yuzasining o‘rtasi, tashqi tomonlari bilan zarba berish texnika usullarini bajarish. 

60 


Nazariy: Jarohatlanishni oldini olish choralari. 

Amaliy:  Futbol:  To‘pga  bosh  bilan  zarba  berish  mashqini  o‘rganish.Joyidan  turib 

peshonada zarba berish usullarini bajarish. 

61 


Nazariy: Futbolda qo‘llanalidigan atamalar to‘g‘risida ma’lumot. 

Amaliy:  Futbol:  To‘pni  ko‘krakda  va  sonda  to‘xtatish  texnika  usullarini  bajarish. 

Futbolchilar uchun zarur jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

62 


 Nazariy: Tibbiy nazoratdan o‘tkazishning ahamiyati. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  1000-1500  metrga  masofa  bo‘ylab  yugurish  texnikasini 

bajarish. 

63-64 


 Nazariy: Chidamlilik jismoniy sifatlarni rivojlantirish bo‘yicha ma’lumot. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  1000-1500  metrga  vaqtga  yugurish.  Harakat  sifatlarini 

rivojlantirish. 

65 


Nazariy: Qo‘l to‘pi maydon o‘lchamlari va hakamlik qilish qoidalari. 

Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  To‘pni  sherigiga  uzatish  va  qabul  qilish  texnik  usullarini 

bajarish. 

66 


Nazariy: Futbol o‘yinining taktikasi. 

Amaliy: Futbol: O‘yinda erkin jarima to‘pini tepish usullarini bajarish. Maydondan 

tashqari to‘p (aut) ni o‘yinga kiritish. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

67-68 


Nazariy: Sport bilan shug‘ullanuvchilarning kun tartibi. 

Amaliy: Futbol: Texnik-taktik o‘yin usullari qoidalarini bajarish. 

Ikki tomonlama futbol o‘yini. 

 

 7-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish 

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

 

Dars-lar tartibi 

 

Bo‘lim va mavzular 

Soat 

 

Jami: (I chorak)  18 soat 

  Nazariy: Yengil atletika sport turlari bo‘yicha qisqacha ma’lumot.   Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  balandlikka  “Hatlab  o‘tish”  usulida 

sakrashda depsinish texnikasini bajarish. 

 Jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

2-3   Nazariy: Shaxsiy gigiena qoidalari. 

  Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  balandlikka  “Hatlab  o‘tish”  usulida  to‘siq 

(planka)dan oshib o‘tish va undan uzoqlashish texnikasini o‘rganish.  

Yugurib kelib tennis to‘pini uloqtirish texnikasini bajarish.   Nazariy: Basketbol o‘yini qoidasi. 

  Amaliy:  Basketbol:  Maydonda  joylashish,  to‘psiz  harakatlanish  usullari  bajarishni 

takomillashtirish. 

Yuqoridan to‘pni bir oyoqda sakrab ilib olish texnikasini bajarish. Nazariy: Basketbolda psixologik va irodaviy tayyorgarlikni ahamiyati. 

Amaliy: Basketbol: To‘p bilan 2 qadam tashlab to‘xtash va burilish texnika usullarini 

takomillashtirish. 21 

 

Yelkadan va pastdan bir qo‘llab uzatish texnika usullarini bajarish. 

Nazariy: Basketbolning kelib chiqish tarixi. 

Amaliy: Basketbol: Joylarni almashtirib to‘pni uzatish texnikasini bajarish. 

To‘pni  harakatda  yer  (pol)ga  urib  olib  yurish.  To‘pni  ikki  qo‘llab  yuqoridan  halqaga 

tashlash.

 7-8 

Nazariy: Futbolning kelib chiqish tarixi. 

Amaliy: Futbol:  Chidamlilik jismoniy sifatlarni tarbiyalash. 

To‘pga oyoq bilan zarba berish texnika usullari. Nazariy: Chidamlilik jismoniy sifatlarini tarbiyalash qoidalari. Amaliy: Futbol: Chaqqonlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

To‘pga zarba berish texnika usullarini bajarish. 

10 


 Nazariy: Kross yugurish qoidalari bo‘yicha qisqacha ma’lumot. 

Amaliy: Yengil atletika: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

Yugurib kelib tennis to‘pini uzoqqa uloqtirishni natijaga bajarish. 

11-12 


  Nazariy: Jarohalanishda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish. 

 Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib balandlikka “Hatlab o‘tish” usulida sakrashni 

natijaga bajarish. 

13 


Nazariy: Basketbol maydon o‘lchamlari va xakamlik qoidalari. 

Amaliy: Basketbol: To‘pni yer (pol)ga urib yugurib kelib, to‘p bilan 2 qadam tashlab 

sakrab bir qo‘l bilan halqaga tashlash. 

Taktik-texnik o‘yin qoidalarini bajarish. 

14-15 Nazariy: Basketbol o‘yinining kelib chiqishi tarixi. 

Amaliy:  Basketbol:  Щitning  yon  tomonlaridan  to‘pni  halqaga  tashlash  texnik 

usullarini bajarish.  

16 


Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish davomida to‘g‘ri nafas chiqarish qoidalari. 

Amaliy: Futbol: Tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 

To‘pga bosh, peshona bilan joyida va sakrab zarba berish texnikalarini bajarish. 

17-18 


Nazariy: “Umid nihollari” sport musobaqalari bo‘yicha ma’lumot. 

 Amaliy: Futbol: Kuch jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 

To‘pni qabul qilish texnikasini bajarish. 

 

Jami: II chorak  14 soat 

19 


Nazariy: Voleybol o‘yinining kelib chiqish tarixi.  

Amaliy: Voleybol: Kuch jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 

 Maydonda  joylashish,  turish,  yugurish,sakrash,  sakrab  tushish  texnikalarini 

takomillashtirish. 

 

20 Nazariy: Voleybol maydoni o‘lchamlari va o‘yin qoidalari. 

Amaliy: Voleybol: Muvozanat saqlash qobiliyatini mustahkamlash. 

To‘pni to‘r ustidan oshirib uzatish texnikalarini bajarish. 

 

21-22 


Nazariy:  “O‘zbekiston  iftixori”  mukofotiga  sazovor  bo‘lgan  sportchilar  to‘g‘risida 

ma’lumot. Amaliy: Voleybol: Chaqqonlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

To‘pni  to‘r  ustidan  uzatish  texnikalarini  bajarish.  To‘pni  bosh  ustidan  oshirib  uzatish 

texnikalarini bajarish. 

 

23-24 Nazariy: Ovqatlanish tartibi 

Amaliy:  Voleybol:  To‘pni  to‘r  ustidan  ikki  qo‘llab  belgilangan  nuqtaga  oshirib 

uzatish.


 

 

25 Nazariy: Shaxsiy gigiena. 

Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari. Umumrivojlantiruvchi mashqlar. 

 

26 Nazariy: Qo‘l to‘pi o‘yinining kelib chiqishi tarixi 

 


22 

 

Amaliy: Qo‘l to‘pi: Tezkorlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

 Maydonda harakatlanish va joylashish.  

To‘pni ushlash va uzatish texnikasini takomillashtirish.  

27 

Nazariy: Ertalabki umumrivojlantiruvchi mashqlar. 

 Amaliy: Qo‘l to‘pi: Sakrashni rivojlantirishga oid maxsus mashqlar. To‘pni zarb bilan 

darvoza burchaklariga otish texnikalarini bajarish. Darvozobon o‘yini texnikasi. 

 

28 


Nazariy: Jismoniy mashqlar bajarishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish. 

 Amaliy:  Qo‘l  to‘pi:  To‘pni  zarb  bilan  darvoza  burchaklariga  otish  texnikalarini 

bajarish. 

 Chaqqonlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

 

29-30 Nazariy: Qo‘l to‘pida o‘yin qoidalari bilan tanishtirish. 

Amaliy: Qo‘l to‘pi: To‘pni yer (pol) ga urib,  yurib va yugurib olib yurish texnikasini 

bajarish. Yugurishda to‘pni qabul qilish va uzatish texnikasini o‘rganish.  

 

31-32  Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida xavfsizlik choralari. 

Amaliy: Kurash: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

Chil texnik usulini bajarish. 

Yonbosh texnik usulini bajarish.  

 

Jami: III chorak 20 soat  

33 


Nazariy: Gimnastika mashqlarining inson salomatligiga ijobiy ta’siri. 

Amaliy: Gimnastika: Saf mashqlari (“oddiy qadam, “shaxdam qadam”  buyruqlari.).  

34 Nazariy: Gimnastikaning tarixi. 

Amaliy:  Gimnastika:  Umumrivojlantiruvchi  mashqlarni  buyum  va  buyumlarsiz 

bajarish. 

Eguluvchanlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

35 Nazariy: Jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida o‘zini himoya qilish. 

Amaliy: Harakatli o‘yin:  “ Chordona qurib to‘pni boshdan oshirish”, “ Koptokni ilib 

ol” o‘yini. 

36 


Nazariy: Tezkorlik va chaqqonlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

 Amaliy: Kurash: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

Oyoqning tashqi tomoni bilan supurma texnik usulini bajarish. 

37-38 


Nazariy: Kurash tarixi. 

Amaliy: Kurash: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

 Yumshoq yiqilish usullarini bajarish.  

Oyoqning tashqi tomoni bilan supurma texnik usulini bajarish. 

39 Nazariy: Jarohatlanishni oldini olish qoidalari. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Akrobatika;  oldinga-orqaga  o‘mbaloq  oshish,  kuraklarda  tik 

turish mashqlarini bajarish.  

Yon tomonlarga to‘ntarilish texnikasini bajarish. 

40 Nazariy: O‘quvchilarning shaxsiy gigienasi va kun tartibi. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  4-5  metrli  arqonga  3  usulda  tirmashib  chiqish 

texnikasini bajarish. 

Baland va past turniklarda mashqlar bajarish. 

41 Nazariy: Harakatlanish tartibi. 

 Amaliy:  Gimnastika:  4-5  metrli  arqonga  3  usulda  tirmashib  chiqishni  natijaga 

bajarish. 

Qo‘shpoya  (brus)  ga  tayanib  chiqish,  oldinga-orqaga  siltanib  sakrab  tushish.  Past 

turnikda tayanib qo‘llarni yozish-bukish. 

42 


Nazariy: Ochiq havoda sayr qilish organizimiga ijobiy ta’siri. 23 

 

 Amaliy: Qo‘l to‘pi: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

Texnika-taktika o‘yin qoidalarini o‘rganish. 

43-44 


Nazariy: Jismoniy tarbiya va sport atamasi. 

Amaliy: Kurash: Jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 

Oyoq oldidan oyoq bilan chalish usulin texnikasini bajarish. 

Qarshi usul texnikasini bajarsh. 

45-46 Nazariy: Ochiq havoda sayr qilish organizimiga ijobiy ta’siri. 

Amaliy: Belbog‘li kurash: Kurashchilarning turish, siljish holatlarini bajarish. 

Kift urish (kiftlashish) usulini bajarish. 

Himoyalanish texnik usulini bajarish. 

47-48  Nazariy: Tanani parvarish qilish tartibi. 

 Amaliy:  Gimnastika:  Saf  mashqlari.  Qo‘shoya  (brus)da  qo‘llarga  tayanib  oldinga-

orqaga siltanish, oldinga siltanish bilan yengil polga sakrab tushish (o‘g‘il bolalar). 

Past- baland turnikning yuqori grifiga tayanib sakrab chiqish (qizlar uchun).  

49 Nazariy: Quyoshda chiniqish qoidalari. 

Amaliy:  Yengil atletika: To‘g‘ri va ko‘ndalang qo‘yilgan to‘siqlardan oshib yugurish 

mashqini bajarish.  

50 Nazariy: Tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish qoidalari. 

 Amaliy: Belbog‘li kurash: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

 Ko‘tarib oldinga tashlash usulini bajarish.   

51-52 


Nazariy: Kurashda ishlatiladigan sport atamalari. 

Amaliy: Belbog‘li kurash: Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

Ko‘tarib aylantirib tashlash usulini bajarish. 

 

Jami : IV chorak   16 

soat 

53 


Nazariy: Sakrash turlari bo‘yicha ma’lumot. 

Amaliy:    Yengil  atletika:  1500-2000  metrga  natijaga  bajarish.  Jismoniy  sifatlarni 

rivojlantirish. 

54 


Nazariy: Yugurish turlari. 

Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrashda  depsinish  texnikasini 

o‘rgatish.  

55-56 


Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrashda  uchish,  qo‘nish 

texnikasini bajarish. 

Jismoniy sifatlarni bajarish. 

57 Nazariy: Harakatli o‘yin qoidasi. 

Amaliy: Harakatli o‘yin: “Arqonni tort”, “To‘p havoda” o‘yini. 

58 Nazariy: Taktik o‘yin qoidalari. 

Amaliy:  Basketbol:  Jismoniy  sifatlarni  rivojlantirish.  Texnik-taktik  o‘yin  qoidalarini 

bajarish.  

59 


Nazariy: Taktik o‘yin qoidalari. 

Amaliy: Futbol: Tezkor-kuch jismoniy sifatlarni rivojlantirish.  

 To‘p bilan darvozaga zarba berish texnik usullarini bajarish. 

To‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritish texnik usulini bajarish. 

60-61 Nazariy: Respublikamizda futbolning rivojlanishi. 

Amaliy: Futbol:  Darvozobon o‘yini.  

O‘yin texnika-taktikasi usullarini bajarish. 

Chidamlilik jismoniy sifatlarni bajarish. 

62 Nazariy: Uloqtirish va irg‘itish turlari. 

Amaliy: Yengil atletika: Yugurib kelib uzunlikka sakrashni natijaga bajarish. 

50-60 metrga estafetali yugurish texnikasini o‘rgatish. 24 

 

63 Amaliy:    Yengil  atletika:  Past  startdan  chiqish  texnikasini  o‘rgatishni 

takomillashtirish. 

Qisqa masofalarga masofa bo‘ylab yugurish texnikasini takomillashtirish.  

64 Nazariy: Yugurishda to‘g‘ri nafas olib chiqarish qomdalari. 

Amaliy: Yengil atletika: Past startdan chiqib 60 metrga yugurishni natijaga bajarish. 

 

65 Nazariy: Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishda gigienik qoidalar. 

Amaliy: Qo‘l to‘pi: Chaqqonlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 

Texnik-taktik o‘yinlari usullarini bajarish. 

66 


Amaliy: Futbol: Tezkorlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish. 

To‘pni yugurib olib yurish va to‘xtash usulini bajarish. 

67-68 


Amaliy: Futbol: Chidamlilik jismoniy sifatlarini rivojlantirish.  

O‘yin texnika – taktika usullarini bajarish. 

 

  

8-sinf jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish 

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)  

 

Dars-lar 

tarti 

bi 

 

Bo‘lim va mavzular 

Soat 

 

Jami: (I chorak)  

18 soat Nazariy: Yengil atletika sport turlari bo‘yicha qisqacha ma’lumot. Amaliy:  Yengil  atletika:  Past  startdan  chiqish  texnik  usullarini  bajarish.  Qisqa 

masofaga masofa bo‘ylab yugurish. Nazariy: Shaxsiy gigiena qoidalari. Amaliy: Yengil atletika: 60 metrga yugurish. Nazariy: Organizimga zararli odatlarning salbiy tasiri

Amaliy: Yengil atletika: Estafetali yugurish texnik usullarni bajarish. Nazariy: Basketbol o‘yini qoidasi. 

Amaliy: Basketbol: To‘p bilan harakatlanish, burilish texnik usullarini bajarish. Amaliy:  Basketbol:  To‘pni  bosh  ustidan,  yelkadan  joyidan  turib  va  sakrab  halqaga 

tashlash usullari. Nazariy: Futbolda psixologik va irodaviy tayyorgarlikni ahamiyati. Amaliy:  Futbol:  Harakatlanib  kelayotgan  to‘pga  oyoq  yuzasining  o‘rtasi,  ichki  va 

tashqi tomonlari bilan tepish texnik usullarini bajarish.  

7-8 


Nazariy: Chiniqish turlari. 

Amaliy:  Futbol:  Dumalab  harakatlanib  kelayotgan  to‘pni  oyoq  yuzasining  ichki  va 

tashqi tomonlari bilan to‘xtatish.  

 Havoda uchib kelayotgan to‘pga boshning peshona qismi bilan zarba berish.   Nazariy: Kross yugurish qoidalari bo‘yicha qisqacha ma’lumot. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrashda  ,  yugurib  kelish, 

depsinish fazalarini bajarish. 

10 


 Nazariy: Jarohalanishda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish. 

 Amaliy:  Yengil  atletika:  Yugurib  kelib  uzunlikka  sakrashda  depsinish,  uchish, 

qo‘nish  texnik usullarini bajarish. 

11-12 
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling