Tarbiyaviy ishlar metodikasi


Download 3.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/17
Sana10.01.2019
Hajmi3.27 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
 
 
 

174 
 
X .ADAB IYOTLAR  RO„YX ATI  
 
 
I. Maxsus adabiyotlar 
I. O‟zbekiston Respublikasi Qonunlari: 
1.O‘zbekiston  Respublikasining  «Ta‘lim  to‘g‘risida»gi  Qonuni.  T.  ―O‘zbekiston‖, 
1997. 29 avgust. -7 bet. 
2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. T. 1997. 29 avgust. 9-10 bet. 
II. O‟zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari va Qarorlari: 
3.‖Bozor  islohotlarini  chuqurlashtirish  va  iqtisodiyotni  yanada  erkinlashtirish 
sohasidagi  ustuvor  yo‘nalishlar  amalga  oshirilishini  jadallashtirish  chora  tadbirlari 
to‘g‘risida‖ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. ―Xalq so‘zi‖ gazetasi, 2005 yil, 
15 iyun. 
III. O‟zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarorlari: 
4. Islom  Karimov.  ―Erishilgan  yutuqlarni  mustaxkamlab,  yangi  marralar sari  izchil 
xarakat  qilishimiz  lozim‖.  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  majlisi  Senatidagi  2005  yil 
yakunlariga bag‘ishlangan ma‘ruzasi. 10 fevral, 2006 y. 
5. O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish natijalari. Vazirlar Mahkamasining 
qarori. ―Halq so‘zi‖ gazetasi, 16.04.2005 
6.«O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi tizimi uchun darsliklar va o‘quv adabiyotining 
yangi  avlodini  yaratish  to‘g‘risida»  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining 
2001 yil 16 avgustdagi 341-sonli Qarori. 
7.«2010 yilgacha bo‘lgan davrda o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi tizimi pedagog va 
muxandis pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish 
dasturi» O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 4-oktyabrdagi 400-
sonli Qarori. 
IV. O‟zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari: 
8. Karimov  I.A.  ―Mamlakatimiz taraqqiyotining qonuniy asoslarini  mustahkamlash 
faoliyatimiz  mezoni   bo‘lishi darkor‖. O‘zbekiston  Respublikasi Oliy majlisi Senatining 
beshinchi yalpi majlisidagi ma‘ruzasi. Xalq so‘zi.   2006 yil 25 fevral. 
9.  Karimov  I.A.  Bizning  bosh  maqsadimiz  –  jamiyatni  demokratlashtirish  va 
yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. T.: ―O‘zbekiston‖, 2005.-96  
10. Karimov I. A. O‘zbekistonda demokratik o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish 
va  fuqarolik  jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo‘nalishlari.-  ―Turkiston‖, 
2002 yil 31 avgust. 
11.Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. 
T., «O‘zbekiston», 2000 y.3-9 bet. 
12.Karimov  I.A.  O‘z  kelajagimizni  o‘z  qo‘limiz  bilan  qurmoqdamiz.  T., 
«O‘zbekiston» 1999 y.11-15 bet. 
     13.Karimov  I.A.  Erishilgan  yutuqlarni  mustahkamlab,  yangi  marralar  sari  izchil 
harakat qilishimiz lozim. Xalq so‘zi, 2006 yil 11 fevral.  
     14.Karimov I.A. ―Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‗zbekiston sharoitida uni 
bartaraf etishning yo‗llari va choralari‖. T.: O‗zbekiston, 2009.-56 b. 

175 
 
15.Karimov I.A. YUksak ma‘naviyat-engilmas kuch. T.:Ma‘naviyat,2008,176-b. 
V.  Asosiy  adabiyotlar:  
1.Fayzullaeva N., SHodmonova SH. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti. O‗quv qo‗llanma. –T.: 
TDIU, 2008. -18 bet. 
2. Mavlonova  R.,  Rahmonqulova  N.,  Normurodova  B.  Tarbiyaviy  ishlar  
    metodikasi. – T.: Tib-kitob, 2010.  
3. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Tarbiyada innovatsion  
   texnologiyalar/ – T.: Fan va texnologiya, 2010.   
4.Ilinicha V.I. Fizicheskaya kultura studenta.Uchebnik.– M.:Gardariki,2005. –    448 str. 
5.Solonina 
YU.N., 
Kagana 
M.S. 
Kulturologiya. 
Uchebnik.– 
M.:  Vыsshee         
obrazovanie, 2005. – 566 str. 
6.Ismailova Z.K. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Darslik. T.: «Fan» 2003 y. 
7.Ibragimov X, Abdullaeva SH. Pedagogika nazariyasi. T., 2008 yil. 
8..Hoshimov K.,Nishonova S. Pedagogika tarixi T., 2005 yil. 
Qo„shimcha adabiyotlar 
1.
 
O‗zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  ―Jahon  moliyaviy-
iqtisodiy  inqirozi,  O‗zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo‗llari  va 
choralari‖  nomli  asarini  o‗rganish  bo‗yicha  o‗quv  qo‗llanma.  Tuzuvchilar: 
B.YU.Xodiev, A.SH.Bekmurodov, U.V.G‗afurov, B.K. To‗xliev. -T.:  Iqtisodiyot, 
2009.-120 b. 
2.
 
Pronina  E.N.,  Lukashevich  V.V.  Psixologiya  i  pedagogika.  Uchebnik  dlya 
studentov VUZov. – M.: Elit, 2004.– 322 str. 
3.
 
Slastenina  V.A.  Pedagogika  professionalnogo  obrazovaniya.–  M.:  Akademia, 
2004.– 234 str.  
4.
 
Ibragimov X.I., Yo‗ldoshev U.A., Bobomirzaev X. Pedagogik psixologiya. O‗quv 
qo‗llanma. - T.: TDIU, 2009.- 400 bet. 
5.
 
Orexova  V.A.  Pedagogika  v  voprosax  i  otvetax.  Uchebnoe  posobie.  –  M.: 
KNORUS, 2006. – 200 str. 
6.
 
Ochilova    G.,  Musaxanova    G.,  Tojieva  SH.  Tarbiyaviy  ishlar  uslubiyoti.  -T.: 
TDIU, 2005.– 345 bet. 
7.
 
Ochilova G., Musaxanova G., Tojieva SH. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti. Masalalar 
to‗plami, 2005.– 345 b. 
Internet saytlari 
1.www.ziyonet.uz 
2. www.tdpu.uz 
3. www.pedagog.uz 
V.  
XORIJIY ADABIYOTLAR. 
1.
 
Bodrev,  Zazyuka.    Os no vы  pedagogicheskogo  masterstva.      M.: 
Prosveщenie, 1989. 
2.
 
Azarov YU.P.Kultura vospita ni: Uchite l. M.: Prosveщe nie. 1985. 
3.
 
Amo na vshe n SH.A., Edinstvo tseli.. M., Prosveщenie.  1987. 
4. Sibirskaya M.P. Professionalnoe obuchenie: Pedagogicheskie texnologii. – Sankt 
Peterburg, 2002. 
5.  Pedagogika  professionalnogo  obrazovaniya.  //  Pod.  red.  V.A.Slastenina.  –  M.: 
Akademiya, 2004. 
     
 

176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Download 3.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling