Tasdiqlayman” O’quv ishlari bo’yicha prorektor X. Sh. Kadirov


Download 218.5 Kb.
bet1/11
Sana09.04.2023
Hajmi218.5 Kb.
#1347308
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Креатив Пед. 3 курс SILLABUS


Tasdiqlayman”
O’quv ishlari bo’yicha prorektor
X.Sh.Kadirov_____________
_____”____________2022 -yil
Modul / fan sillabusi
5110900– Pedagogika va psixologiya(qo‘shimcha tarbiya fani o‘qituvchisi)

Fan/modul:

Kreativ pedagogika

Fan/modul turi:

Majburiy fan

Fan/modul kodi:

KrPedM2410

Yil:

2022-2023

Kursga ajratilgan semestr:

5-6

Ta’lim shakli:

Kechki

Mashg‘ulotlar shakli va jami semestrga ajratilgan soatlar:

jami:

1

2

3

4

5

6

7

8

300

180

120Jami auditoriya mashg‘ulot soatlari:

90

56

34Ma’ruza

40

26

14Amaliy mashg‘ulotlar

50

30

20Laboratoriya

0

Mustaqil ta’lim

210

124

86Kredit miqdori:

10

6

4Baholash shakli:

Sinov va imtihon

Kurs tili:

O‘zbek


  1. Fan/modulning maqsadi (MM)

F/MM1

60110100 – Pedagogika va psixologiya(qo‘shimcha tarbiya fani o‘qituvchisi) Respublikamiz ta'lim tizimini isloh qilishda xorijiy tajribalarga asoslangan xalqaro standartlarga mos keluvchi o‘quv dasturlari bilan muvofiqlashtirish oliy pedagogik ta'lim tizimini takomillashtirishga asos bo‘ldi. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari va strategiyasi, tanqidiy va ijodiy fikrlash, yangiliklarini o‘zlashtirish, ularni amaliyotda sifatli qo‘llash, to‘ldirish va yangilash qobiliyatiga ega bo‘lishga yo‘naltiradigan nazariy va amaliy ma’lumotlar berishdan iborat.
“Kreativ pedagogika” fanining maqsadi - Fanni о‘qitishdan maqsad–bо‘lajak о‘qituvchilarni kreativ pedagogika fanlarining nazariy va tarixiy asoslariga doir bilimlar bilan qurollantirish. Ilmiy-nazariy asoslari, kreativ pedagogika tushunchasi, uning kategoriya va tamoyillari, о‘quv jarayonida qo‘llash usul va shakllariga qoyilgan zamonaviy kreativ talablar, ta’lim oluvchilar shaxsi omillari, uning shakllanish taraqqiyoti, yagona о‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish va amalga oshirish, tarbiya jarayonining qonuniyatlari va tamoyillarini amaliyotda tatbiq etish va ularni o`quvchilarga o`rgatish ko‘nikma va malakalarini hosil qilishdan iborat.

  1. Fanni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar2

talabalarga pedagogik qonuniyatlar hamda tamoyillarga asoslangan holda о‘quv-tarbiya ishlarini о‘tkazish, ta’limni tashkil etishning asosiy shakllarini amaliyotda qо‘llash, kreativ vaziyatlarni, ta’lim va tarbiya natijalarini tahlil etish, о‘quvchilar jamoalarini о‘rganish, ta’limda kreativ yondashuv sabablarini aniqlash, pedagogika tarixi kishilik jamiyatining taraqqiyot tarixi va hayotdagi о‘rni va ahamiyatini ochib berishdan iborat.

  1. Ta’lim natijalari (TN)

TN-1

Kreativ pedagogika o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarni tatbiq qilish uchun zarur bo’ladigan bilim va ko’nikmalarni

TN-2

Kreativ pedagogika darslarida zamonaviy ta’lim vositalardan foydalanishni

TN-3

zamonaviy talablar asosida Kreativ pedagogika darslarini samarali tashkil qilish yo’llarini

TN-4

ta’lim sohasidagi innovatsion faoliyat asoslarini

TN-5

Kreativ pedagogika fanini o’qitishda hamda ilmiy tadqiqotlar olib borishda qo’llaniladigan zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalardan xabardor bo’lishi

TN-6

Kreativ pedagogika o’qitishda qo’yiladigan hozirgi zamon talablarini bilishi

TN-7

Kreativ pedagogika fanining mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligi va izchilligini ta’minlash

TN-8

mashg`ulotlarda ta’lim resurslaridan samarali foydalanish

TN-9

o’qitish mazmuniga oid axborotlarni qayta ishlash, umumlashtirish va o’quvchilarga yetkazish ko’nikmalariga ega bo’lishi

TN-10

Kreativ pedagogika darsida zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash

TN-11

Kreativ pedagogika darslariga qo’yiladigan zamonaviy talablar asosida darslarni tashkil etish malakalariga ega bo’lishi

TN-12

zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalardan kasbiy faoliyatda foydalanish

TN-13

Kreativ pedagogika yutuqlari, fanning texnika va ishlab chiqarishga qo’llanishi bo’yicha tadqiqotlaridan xabardor bo’lish


  1. Fan / modul mazmuni
Mashg‘ulotlar shakli:
ma’ruza (M) V-semestr

Dars soat

M-1

I – MODUL. “KREATIV PEDAGOGIKA” FANINING PREDMETI
Kreativ pedagogika” fanining predmeti, maqsad va vazifalari
Mavzu rejasi:

  1. Kreativ pedagogika fanining predmeti, maqsad va vazifalari.

  2. Kreativ pedagogika fanining boshqa fanlar bilan bog‘liqligi.

  3. Kreativ pedagogika fanining ilmiy-tadqiqot metodlari.

2

M-2

Kreativ pedagogika fanini o‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida
Mavzu rejasi:
1.”Kreativ pedagogika” fanini o‘qitish jarayoni mohiyati va uning vazifalari.
2.O‘qitish va o‘qish jarayonlari tavsifi, o‘quv jarayonida ularning o‘zaro bog‘liqligi.
3.”Kreativ pedagogika” fanini o‘qitishda o‘quvchilarning ijodiy faoliyati va uning tuzilishi.

2

M-3

Kreativ pedagogika fanini o‘qitish mazmuni.
Mavzu rejasi:
1. “Kreativ pedagogika” fani mazmuni.
2.Zamonaviy ta’lim mazmunini belgilovchi muhim omillar.
3.Kreativ pedagogika fanini tamoyil va mezonlari.

2

M-4

Kreativ ta’lim muhiti: mohiyati, xususiyatlari.
Mavzu rejasi:
“Atrof-muhit”, “Kreativ muhit”, “Ta’lim muhiti”, “Kreativ ta’lim muhiti” tushunchalarining mohiyati. Kreativ ta’lim muhitining asosiy talablari. Kreativ ta’lim muhitini shakllantirishning pedagogik shartlari.

2

M-5

Kreativ pedagogika fanini o‘qitish shakllari
Mavzu rejasi:
1.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda ta’lim turlari va shakllari tavsifi.
2.Ta’limni tashkil etish tizimi.
3.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishning asosiy shakllari.
ularning о‘zaro bog‘liqligi.

2

M-6

Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda metod va vositalar
Mashg’ulot rejasi:
1.Kreativ pedagogika fanini o‘qitish metodlari.
2.Kreativ pedagogika fanini o‘qitish metodlarining o‘ziga xos xususiyatlari.
3.Kreativ pedagogika fanini o‘qitish vositalari va ularning tasnifi.

2

M-7

Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish
Mavzu rejasi:
1.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish.
2.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda pedagogik texnologiyalaridan foydalanishning samarali yo‘llari.

2

M-8

Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish
Mashg’ulot rejasi:
1.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari.
2.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va zarurati.

2

M-9

Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etish
Mavzu rejasi:
1.Kreativ ta’lim olganlikni tashxis etishning mohiyati.
2.Kreativ pedagogika fanini o‘qitishda ta’lim olganlikni natijalarini tekshirish va baholash tamoyillari.
3.Bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash mezonlari.

2

M-10


Download 218.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling