«tasdiqlayman»


Download 308.7 Kb.

bet1/4
Sana02.03.2018
Hajmi308.7 Kb.
  1   2   3   4

«TASDIQLAYMAN»

)'zbekiston Respublikasi 

ishlar vaziri cTrinbosari

AYEV 


2017 y.

?   *


“O'zbekiston Respublikasi fuqaroIigigaiffta»s*ro-mansub  emaslikni  aniqlash  tartibi”

davlat xizmati  reglamenti

1. 

Xizmat tavsifi  (pasporti)

1.1. 


Xizmat nomi

O'zbekiston Respublikasifuqaroligiga mansub-mansub emaslikni aniqlash.

Xorijda  doimiy yashayotgan  va  O'zbekiston  Respublikasining fuqaroligini  o'rnatilgan  tartibda 

qabul  qilmagan  va  O'zbekiston  Respublikasining  fuqaroligiga  mansub-mansub  emasligi 

to'g'risidagi  m a ’lumotnomani  olish  istagida  bo'lgan  shaxslar  O'zbekiston  Respublikasining 

xorijdagi  diplomatik  vakolatxonalari  va  konsullik  muassasalariga  ariza-so'rovnoma  bilan 

murojaat etadi.

1.2. 


Xizmat natijasi

O'zbekiston  Respublikasining  chet  eldagi  diplomatik vakolatxonalari  va  konsullik muassasalari 

ushbu  shaxslarning  anketa-arizalarini  O'zbekiston  Respublikasi  Tashqi  ishlar  vazirligi  orqali 

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligigayuboradilar.

O'zbekiston  Respublikasi  Ichki  ishlar  vazirligi  ushbu  shaxslarning  anketa-arizalarini  qabul 

qilgandan  so'ng  ularni  uch  кип  mobaynida  ushbu  shaxslarning  oldingi  doimiy  yashash 

manzilidagi ichki ishlar idoralariga yuboradi.

1.3. 


Xizmat ko'rsatuvchi organlar va blankalar olish uchun manzil

O ’zbeksiton Respublikasining xorijiy davlatlardagi Elchixonalari hamda  Tashqi ishlar vazirligi 

va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda.

O'zbekiston  Respublikasining fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  m a ’lumotnomaning  ariza 

blanklari  O'zbekiston  Respublikasining  xorijiy  davlatlardagi  diplomatik  vakolatxonalari  va 

konsullik muassasalari veb-sahifalarida mavjud.

1.4. 


Huquqiy акок

Ushbu  tartib  1992-yil  2-iyuldagi  O'zbekiston  Respublikasining  «O'zbekiston  Respublikasining 

fuqaroligi to'g'risidagi» Qonuni asosida ishlab chiqilgan.

1.5. 


Xizmat ko'rsatiladigan shaxslar

Ushbu  harakat  ostiga  «O'zbekiston  Respublikasining fuqaroligi  to'g'risidagi»  Qonun  kuchga 

kirgunga qadar,  y a ’ni  1992-yil 2-iyulgacha  O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketgan va  1992- 

yil  2-iyuldan  keyin  O'zbekiston  Respublikasida  yashab,  O'zbekiston  Respublikasi fuqaroligini 

qabul qilmasdan chet elga chiqib ketgan shaxlar kiradi.

1

1.6. 

Muroj aat eti sh muddatiMansub emaslik haqidagi та ’lumotnomani olish uchun so 'rovnoma yuborish arizachining istagi 

bilan bog'liq.

1.7. 


Bajarish muddati

O'zbekiston  Respublikasining fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  т а ’lumotnomani  s o ’rab 

olish muddati -  20 ish kunidan 45 ish kungacha.

1.8. 


Tasdiqni  berish muddati

Konsullikyig'imlarining to'lov  chiptasi  arizachining  barcha  hujjatlarining  taqdim  etilganligini 

tasdiqlovchi hujjatdir.

2. 

Xizmat oluvchilarga  ma'lumot berish

2.1. 


Ma'lumot tarkibi va hajmi

Murojaat etuvchi shaxsga quyidagi та ’lumotlar taqdim etilishi kafolatlanadi:

-  Xizmat  ко 'rsatuvchi  tashkilotning joylashgan  hududi,  ish jadvali,  arizachilarni  qabul  qilish 

tartibi (telefon orqali oldindanyozilib qo'yish,  murojaat qilgan кип qabul qilish, jonli navbat...);

- kerakli hujjatlar ro 'yxati;

- kerakli blanklarni olish va to 'lovni to lash tartibi;

xizmatdan foydalanish jarayoni;- xizmat к о 'rsatish muddati;

2.2. 


Keng xabardor qilish

O'zbekiston  Respublikasining fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  т а ’lumotnomani  so'rab 

olish,  blanklarni  to'Idirish  haqidagi  m a ’lumotlarni  O'zbekiston  Respublikasining  xorijiy 

davlatlardagi  diplomatik  vakolatxonalari  va  konsullik  muassasalari  veb-sahifasidan  olish 

mumkin.

2.3. 


Murojaat orqali ma'lumot

O'zbekiston  Respublikasining fuqaroligiga mansub  emaslik haqidagi m a ’lumotnoma  ichki  ishlar 

idoralaridan  olingandan so'ng,  O'zbekiston  Respublikasining konsullik muassasalari tomonidan 

arizachiga elektron  anketada ко 'rsatib о 'tilgan telefon raqami va elektron pochtasi orqali xabar

qilinadi.

Shaxsan:  9-00  dan  18-00  gacha  xizmat  ko’rsatish  haqida  barcha  savollar  bo'yicha 

ng'zaki  maslahatlar  berish  (10  daqiqadan  ortiq  etnas)  va  kerakli  hujjatlarning  standart  matni, 

tarkibi ko'rinishida  yozma ma'lumot berish;

Tplpfan  orqali■

  9-00  dan  18-00  gacha  katta  hajmdagi  ma'lumotni  herishni  talab 

qlhvaydlgan  rlvmat  ko'rscttlsh  haqida  harrha  vavnllar  h/\’yjrhn  ng ’pakl  mashihai/ar  hrrIsh  (> 

daqiqadan ortiq emas);

Faks  orqali:  kun-u  tun yozma  murojaatlarni  qabul  qilish,  9-00  dan  18-00 gacha  qog'oz 

ko'rinishidagi hujjatlarni murojaatga binoan jo'natish  (3  betdan ortiq emas);

Elektron pochta orqali:  kun-u tun  istalgan yozma murojaatlarni matnning keng tarqalgan 

formatlar  yoki  kelishuvga  asosan  boshqa  ko'rinishida  yozma  murojaatlarni  qabul  qilish,  9-00 

dan  18-00  gacha  oddiy  matn  formatidagi  yozma  hujjatlarni  yoki  ilova  qilingan  fa yl  yoki

2

kelishuvga  asosan  boshqa  ko'rinishida,  ushbu  standartning jo'natishga  tayyor  bo'lgan fayllar, 

kerakli blanklar,  manzilga borish sxemasi mavjudligi.

2.4. 


Xizmat ko’rsatish joyida ma'lumot berish

Manzil,  telefon  raqamlar,  faks,  elektron  adreslar,  veb-sahifalar  va  boshqa  m a ’lumotlarni 

http://mfa.uz/ru/consiilar/consular/  da olish mumkin.

2.5. 


Ishlatiladigan hujjatlar blanklari

O'zbekiston  Respublikasi  fuqaroligiga  mansub-mansub  emaslik  haqidagi  m a ’lumotnomaning 

blanklari  qat 'iy  hisobot yuritilmaydigan  hujjat  hisoblanadi  va  ichki  idoralararo yo 'riqnomalar 

bilan tasdiqlangan rekvizitlarni о 'z ichiga oladi.

3. 

Xizmat ko'rsatish

3.1. 


Ish vaqti

O'zbekiston  Respublikasining  fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  m a ’lumotnomani  olish 

bilan bog'liq fuqarolarning arizalari O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasalarining qabul 

kunlarida topshirish mumkin.

4. 

Xizmat ko'rsatish jarayoni

4.1. 


Kerakli hujj atlar_____________________________________________________________

O'zbekiston  Respublikasining  fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  m a ’lumotnomani  olish 

uchun quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

- to 'Idirilgan elektron anketa-ariza;

- pasport, fuqaroligiyo  q shaxslarning guvohnomasi,  tug'ilganlik haqidagi guvohnoma;

- konsullikyig'imi;

4.2. 


Xizmatga to'lov

O'zbekiston  Respublikasining  fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  hujjatni  O'zbekiston 

Respublikasidan  talab  qilib  olish  xizmati  1996-yil  29-avgustdagi  O'zbekiston  Respublikasining 

261-I-sonli  Qonuni  bilan  tasdiqlangan  ‘‘O'zbekiston  Respublikasining  Konsullik  Ustavi”  71- 

moddasi  va  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2013-yil  24-dekabrdagi  PQ-2095-sonli 

“O'zbekiston Respublikasining chet eldagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari 

xodimlarining  mehnat  to ’lovi  tizimini  takomillashtirish  to'g'risida”gi  qaroriga  asosan  pullik 

hisoblanadi:  hujjat talab qilinishi uchun konsullik yig'imi har bir hujjat uchun quyidagi to ’lovlar 

undiriladi:

-  uzoq  xorijdagi  davlatlarda  istiqomat  qiluvchilardan  -   100  AQSh  dollari  +  m a ’muriy 

xarajatlar;

- M DH davlatlarida istiqomat qiluvchilardan -  50 AQSh dollari +  m a ’muriy xarajatlar.

4.3. 


Xizmat ko'rsatish bosqichlari

1)  elektron anketa-arizani to 'Idirish;

?) anketa-ariza  va unga ilova qilingan hujjatlarni konsullik muassasalariga topshirish;

3)  arizachi bilan konsulning suhbat о 'tkazishi va hujjatlarini tekshirish;

4) konsullik va та 'muriy yig'imlarni to 'lash va hujjatlarni konsulga topshirish;

5) telefon orqali tayyor bo 'Igan hujjat haqida xabar berish va qabul qilib olish.

4.4. 


Idoralararo xizmat ko'rsatish jarayonlari

3

1)  konsullik  xodimi  tomonidan  elektron  anketa-arizani  tekshiriladi  va  arizachidan  qabul 

qilinadi;

2)  qabul  qilingan  hujjatlar  O'zbekiston  Respublikasi  Tashqi  ishlar  vazirligi  Konsullik 

boshqarmasiga yuboriladi;

3) 

O'zbekiston  Respublikasi  Tashqi  ishlar  vazirligi  Konsullik  boshqarmasi,  o'z  navbatida, 

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga so'rovnoma xati bilanyuboradi;

4)  O'zbekiston  Respublikasi  fuqaroligiga  mansub  emaslik  haqidagi  m a ’lumotnomani 

O'zbekiston  Respublikasi  Ichki  ishlar  vazirligidan  olingandan  so'ng,  O'zbekiston  Respublikasi 

Tashqi  ishlar  vazirligi  Konsullik  boshqarmasi  tomonidan  hujjat  O'zbekiston  Respublikasining 

xorijdagi  konsullik  muassasasiga  yuboriladi  va  konsullik  muassasasi  tomonidan  anketada 

ko'rsatilgan  telefon  orqari  arizachiga  O'zbekiston  Respublikasi fuqaroligiga  mansub  emaslik 

haqidagi та ’lumotnoma tayyorligi haqida xabar beriladi.

4.5. 


Rad qilish asosi

Quyidagi sabablarga ко 'га  О 'zbekiston Respublikasining fuqaroligiga mansub emaslik haqidagi 

та ’lumotnomani talab qilishda rad javobi beriladi:

1)  Arizachi  o'zi  haqida  hamda  talab  qilinayotgan  hujjati  yo'qolganligi  haqida  noto'g'ri 

та ’lumotlar taqdim qilsa;

2)  Taqdim qilgan hujjatlari talabga javob bermasa (to'liq taqdim etilmasa,  noto'g'ri to'ldirilsa);

3) Hujjatlar da taqdim qilingan та ’lumotlar noto  g > / bo 'Isa.______________________________

5. 

Sifatni ta'minlash

5.1. 


S ifat parametrlari

Hujjatlar о 'rnatilgan tartibda taqdim qilinsa.

5.2. 

Sifatsiz ko'rsatilgan xizmat ustidan shikoyat qilishKonsullik  xodimi  tomonidan  hujjat  qabul  qilish  asossiz  rad  etilsa,  ushbu  holat  yuzasidan 

konsullik  muassasasining  rahbariga  yoki  O'zbekiston  Respublikasi  Tashqi  ishlar  vazirligiga 

shikoyat qilish mumkin.

«KELISHILGAN» 

O'zbekiston  Respublikasi 

Axborot texnologiyalari 

va kommunikasiyalarini 

rivojlantirish vazirligi

«_____ »____________2017y.

«KIRITILGAN» 

Tw/^iQs*zbekiston  Respublikasi

khlarvazirligi

S ^ iiilflb feo sW a ra a si boshlig'i

Lyolte*-^ 

|

\?.иЛЙ -V U

S

/£*A.SAXIBOV

2017у.

4

«TASDIQLAYMAN»

“O'zbekiston Respublikasiga qaytish uchun sertifikat  rasmiylashtirish va 

shaxsni tasdiqlash tartibi”  davlat xizmati reglamenti

1. 

Xizmat tavsifi (pasporti)

1.1. 


Xizmat nomi

O'zbekiston Respublikasiga qaytish uchun sertifikat rasmiylashtirish va shaxsni tasdiqlash.

О 'zbekiston  Respublikasining chet eldagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik  muassasalari 

(keyingi  matnda  -   konsullik  muassasalari)  tomonidan  chet  elda  vaqtincha  yashayotgan  va 

O'zbekistonda  doimiy  ro'yxatda  turgan  O'zbekiston  Respublikasining fuqarolari  va fuqaroligi 

yo 'q   shaxslarninig  (quyidagi  holatlarda:  shaxsini  tasdiqlovchi  hujjatini  yo'qotgan,  hujjati 

yaroqsiz  holga  kelgan, 

muddati  о 'tgan, 

varaqlari  tugagan, 

avval  pasport  bilan

rasmiylashtirilmagan  fuqarolar)  shaxsini  tasdiqlash  va  ularga  O'zbekiston  Respublikasiga 

qaytish guvohnomalarim  (keyingi matnda -  Sertifikat)  berish masalanni ко  rib chiqish.________

1.2. 


Xizmat natijasi

Chet  elda  vaqtincha  yashayotgan  va  O'zbekistonda  doimiy  ro'yxatda  turgan  O'zbekiston 

Respublikasining  fuqarolari  va  fuqaroligi  yo'q  shaxslarga  (quyidagi  holatlarda:  shaxsini 

tasdiqlovchi  hujjatini  yo'qotgan,  hujjati  yaroqsiz  holga  kelgan,  muddati  o'tgan,  varaqlari 

tugagan,  avval  pasport  bilan  rasmiylashtirilmagan  fuqarolar)  ularning  shaxsi  tasdiqlangan 

so 'ng_ ularga Sertifikat berish.________________________________________________________

1.3. 


Xizmat ko’rsatuvchi organlar va blankalar olish uchun manzil

O ’zbeksiton Respublikasining xorijiy davlatlardagi Elchixonalari hamda  Tashqi ishlar vazirligi 

va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda.

Shaxsni  tasdiqlash  va  Sertifikat  olish  uchun  arizachi  konsullik  muassasasining  veb-saytida 

so  ravnoma-arir.asini la Idirishi va miga elektvon vasmini hiviktirishi  Innm 

So'rovnoma-ariiasi  O'zbekiston  Respublikasi  Tashqi  ishlar  vazirligininig  quyidagi  interaktiv 

saytida to 'Idirilishi ham m um kin  http://consul, mfa. uz/___________________________________

1.4. 


Huquqiy asos

1.  1996-yil  29-avgustdagi  O'zbekiston  Respublikasining  «O'zbekiston  Respublikasining

Konsullik ustavini tasdiqlash to'g'risida»gi 261-I-son  Qonuni;

1


2.  2011-yil  5-yanvardagi  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  PF-4262-son  Farmoni  bilan 

tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasidapasport tizimi to'g'risida»gi Nizomi;

3.  2011-yil  7-iyuldagi  O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  200-son  qarori  bilan 

tasdiqlangan  «O'zbekiston  Respublikasining  biometrik  pasporti,  fuqaroligi  yo'q  shaxs  va  16 

yoshga to 'Imagan shaxs guvohnomasini berish tartibi to 'g'risida»gi Nizomi;

4.  2015-yil  6-aprelda  O'zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi  tomonidan  15-son  bilan 

ro'yxatga  olingan  «O'zbekiston  Respublikasiga  qaytish  guvohnomasini  berish  tartibi 

to'g'risida»gi  Yo'riqnoma (xizmat doirasidafoydalanish uchun).

1.5. 


Xizmat ko'rsatiladigan shaxslar

Chet  elda  vaqtincha  yashayotgan  va  O'zbekistonda  doimiy  ro'yxatda  turgan  O'zbekiston 

Respublikasining  fuqarolari  va  fuqaroligi  yo'q  shaxslar  (quyidagi  holatlarda:  shaxsini 

tasdiqlovchi  hujjatini  yo'qotgan,  hujjati  yaroqsiz  holga  kelgan,  muddati  o'tgan,  varaqlari 

tugagan,  avvalpasport bilan rasmiylashtirilmagan fuqarolar)._____________________________

1.6. 


Murojaat etish muddati

Sertifikat  olish  uchun  shaxsni  tasdiqlash  bo'yicha  so'rovnoma-ariza  imkon  qadar  qisqa 

muddatda topshirilishi lozim_________________________________________________________

1.7. 


Bajarish muddati

Sertifikat  O'zbekiston  Respublikasi  Ichki  ishlar  vazirligi Xorijga  chiqish,  kelish  va fuqarolikni 

rasmiylashtirish  boshqarmasi  (keyingi  matnda  -   O'zR  11V  XCHK  va  FRB)dan  “Sertifikat” 

dasturi orqali uning shaxsi tasdiqlangandan so 'ng beriladi.

1.8. 


Tasdiqni berish muddati

Tasdiq  O'zR  11VXCHK  va  FRBdan  “Sertifikat”  dasturi  orqali  uning  shaxsi  tasdiqlangandan 

so 'ng beriladi_____________________________________________________________________

2. 

Xizmat  oluvchilarga  ma'lumot berish

2.1. 


Ma'lumot tarkibi va hajmi

Istalgan murojaat etuvchi shaxsga quyidagi ma'lumotlar beriladi:

- xizmat  ко 'rsatuvchi  konsullik  muassasasining  manzili,  ishlash  vaqti,  tashrif buyuruvchilarni 

qabul  qilish jarayoni  haqida  (telefon  orqali  oldindan  navbat  olish,  murojaat  etgan  kurii  qabul 

qilish,  о 'zi kelgan kuni navbatga turish va hokazolar);

- xizmat ко 'rsatish  uchun zarur bo 'Igan hujjatlar r o 'yxati to  g  risida;

blanklarni tn'ldirish  uchun zaruriy talablar va to'lovlarni amalga oshirish tartibi to'g'risida;

- xizmat ко'rsatish muddati haqida;

xlzmcu ко 'rsatish rcglamenn  mavjudhgi  va reglament M an tmvshish usullari haqida._________

2.2. 

Keng xabardor qilishChet  elda  vaqtincha  yashayotgan  va  O'zbekistonda  doimiy  ro'yxatda  turgan  O'zbekiston 

Respublikasining  fuqarolari  va  fuqaroligi  yo  q  shaxslarninig  (quyidagi  holatlarda:  shaxsini 

tasdiqlovchi  hujjatini yo 'qotgan,  hujjati yaroqsiz  holga  kelgan,  muddati  о 'tgan,  viza  varaqlari 

tugagan,  avval  pasport^  bilan  rasmiylasluiribnagan  fuqarolar)  shaxshu  tasdiqlash  va  ularga

2

Sertifikat  berish  bo'yicha  m a ’lumotlar  O'zbekiston  Respublikasining  chet  eldagi  konsullik 

muassasalarining  veb-sahifalarida  va  Tashqi  ishlar  vazirligininig  quyidagi  interaktiv  saytida 

mavjud: http://consul, mfa. uz/________________________________________________________

2.3. 


Murojaat orqali ma'lumot

O'zR  IIV XC H K   va  FRBdan fuqaroning shaxsi  tasdiqlangandan  so'ng  unga  Sertifikat  berilishi 

mumkinligi haqidagi та ’lumot uning s o 'rovnoma -  arizasida ко'rsatilgan telefon raqami  orqali 

xabar beriladi.

Shaxsan:  9-00  dan  17-00 gacha xizmat  ko'rsatish  haqida  barcha  savollar  bo'yicha  og'zaki 

maslahatlar berish  va kerakli hujjatlarning standart matni,  tarkibi ko'rinishida  yozma ma'lumot 

berish;

Telefon  orqali:  9-00  dan  17-00  gacha  katta  hajmdagi  ma'lumotni  berishni  talab 

qilmaydigan  xizmat  ko'rsatish  haqida  barcha  savollar  bo'yicha  og'zaki  maslahatlar  berish  (5 

daqiqadan ortiq emas;

Faks  orqali:  kun-u  tun  yozma  murojaatlarin  qabul  qilish,  9-00  dan  17-00  gacha  qog'oz 

ko'rinishidagi hujjatlarni murojaatga binoan jo'natish;

Elektron pochta  orqali:  kun-u  tun  istalgan  yozma  murojaatlarni  matnning  keng  tarqalgan 

formatlar yoki  kelishuvga  asosan  boshqa  ko'rinishida  yozma  murojaatlarin  qabul  qilish,  9-00 

dan  17-00  gacha  oddiy  matn  formatidagi  yozma  hujjatlarni  yoki  ilova  qilingan  fa yl  yoki 

kelishuvga  asosan  boshqa  ko'rinishida,  ushbu  standartning jo'natishga  tayyor  bo'lgan fayllar, 

kerakU balanklar,  manzilga borish sxemasj mavjudUgl___________________________________

2.4. 


Xizmat ko'rsatish joyida ma'lumot berish_________________________________________

Manzillar,  telefon  va  faks  raqamlari,  elektron  manzillar,  veb-sahifalar  va  boshqa  zarur 

та ’lumotlar uchun murojaat:  http://mfa. uz/uz/__________________________________________

2.5. 


Ishlatladigan hujjatlar blanklari

2015-yil  6-aprelda  O'zbekiston  Respublikasi Adliya  vazirligi  tomonidan  15-son  bilan  ro'yxatga 

olingan  «O'zbekiston  Respublikasiga  qaytish  guvohnomasini  berish  tartibi  to'g'risida»gi 

Yo  riqnomaga binoan Sertifikat_ blanklari maxsus_ hisobda turuvchi hujjat hisoblanadi;_________

3. 

Xizmat ko'rsatish

3.1. 


Ish vaqti

O'zbekiston  Respublikasining  chet  eldagi  konsullik  muassasalarida  Sertifikat  berish  bo'yicha 

qabul vaqti asosan:  10.00 dan  12.00  va  14.00dan  17.00 gacha,  murojaat etuvchifuqarolar  ko'p 

bo'lgan  ba'zi  davlatlarda  shanba  kuni  10.00  dan  12.00  gacha  ham  qabul  amalga  oshirilishi 

mumkin.

4. 

Xizmat ko'rsatish jarayoni

4.1. 


Kerakli  hujjatlar

Sertifikatni olish uchun arizachi konsullik muassasasiga quyidagi hujjatlarni taqdim qiladi:

-  qog'ozda  chop  etilgan,  arizachining  imzosi  qo'yilgan,  bar-kodi  к о 'rsatilgan  elektron 

so'rovnoma-arizasi,  3 nusxada;

- 2 dona rangli fotosurat (35x45 mm);

- muddati о 'tgan, yaroqsiz holga kelgan,  varaqlari tugagan shaxsni tasdiqlovchi hujjatning asli;

shaxsni tasdiqlovchi hujjat_ yo 'qolganda -  shaxsni tasdiqlovchi hujjaf yoki shaxsnf tasdiqlovchi3

boshqa та ’lumotnoma nusxasi va shaxsni tasdiqlovchi hujjatyo 'qolganligiyoki о 'g'irlanganligi 

haqida vakolatli idoralarning та ’lumotnomasi (imkoniyat darajasida).

-  avval  pasport  bilan  rasmiylashtirilmagan  fuqarolar  uchun  -   ularning  tug'ilganlik  haqida 

guvohnomasi va ota-onasining pasportlaridan nusxa;

konsullik to 'lovlan chiptasi.________________________________________________________

4.2. 

Xizmatga to’lovSertifikat  olish  uchun  2013-yil  24-dekabrdagi  PQ-2095-sonli  O'zbekiston  Respublikasi 

Prezidenti  Qarorining  1-moddasi  «d»  bandida  ko'zda  tutilgan  50  AQSH  dollari  miqdoridagi 

konsullik  to'lovlari  va  5  (MDH  davlatlarida),  10  (boshqa  davlatlarda)  AQ SH  dollari 

miqdoridagi та ’muriy xarajatlar olinadi.  16 yoshga to Imagan  bolalar ushbu to 'lovlardan  ozod 

etiladi.

4.3. 


Xizmat ко’rsatish bosqichlari

1)  1-bosqich:  elektronso'rovnoma-arizasini toldirish va chop etish;

2)  2-bosqich:  elektron so ’rovnoma-arizasi va boshqa tegishli hujjatlarni konsullik muassasasiga 

topshirish;

3)  3-bosqich:  konsullik  xodimi  tomonidan  arizachi  bilan  suhbat  o'tkazish  va  hujjatlarni 

talablarga binoan tekshirish;

4)  4-bosqich:  konsullik  va  boshqa  tolovlarni  amalga  oshirish  hamda  hujjatlarni  konsullik 

xodimiga topshirish;

5) 5-bosqich:  telefon qrqali_ sertifikal rasmiylashtirish bo 'yicha та ’hmwf_ olish va urn olish._____

4.4. 


Idoralararo xizmat ko'rsatish jarayonlari

1)  1-jarayon:  Konsullik xodimi  tomonidan  elektron so'rovnoma  -  arizasi va  unga  ilova  qilingan 

hujjatlarni tegishli talablar asosida tekshirish hamda ularni arizachidan qabul qilish;

2)  2-jarayon:  Elektron  so'rovnoma-arizasida  ko'rsatilgan  «barkod»ni  “Sertifikat”  dasturiga 

kiritish va so'rovnomani himoyalangan elektron aloqa vositasida O'zbekiston Respublikasi Ichki 

ishlar vazirligi XCHK va FRBga yuborish;

3)  3-jarayon:  Arizachining shaxsi  O'zbekiston  Respublikasi Ichki ishlar  vazirligi XCHK va FRB 

tomonidan  tasdiqlangandan  so'ng  telefon  orqali  unga  Sertifikat  rasmiylashtirish  uchun  tayyor 

ekanligini xabar berish.

4)  4jarayon: Sertifikatm_ rasmiylashtirish va mu arizachiga berish_________________________

4.5. 


Rad qili.sh  asosi

Quyidagi holatlar arizachiga Sertifikat berish rad etilishi mumkin:

-  o'zi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjatning у  o ' qolganligi to'g'risida yolg'on  m a ’lumotlar  bersa; 

taqdim  qilinishi  lozim  bo  I gun  hujjatlar  va  m a ’lumotlar  belgilangan  talablarga  mos  kelmasa

(hujjatlar 

yelutii emus,  so'rovnoma-arizasldagl та 'lumoilar aniq va to'liq emas);

- taqdim qilingan hujjatlardagi та ’lumotlar haqiqiy bo 'Imasa;

-  O'zbekiston  Respublikasi  Ichki  ishlar  vazirligi  XCHK  va  FRBning  pasportlar  bo'yicha 

avtomatlashtirilgan 

та 'lumotlar 

bazasida 

arizachiga 

shaxsni 

tasdiqlovchi 

hujjat 

rasmiylashtirilganlik haqida та ’lumotlar^ mavjud_ bo 'Imasa_______________________________

5. 


Sifatni  ta'minlash


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling