Terapevtik stomatologoiya kafedrasi 3-kurs v-semestr “Tishlar kariesi va nokarioz kasalliklari” mavzusi bo’yicha oraliq nazorat


Download 158.51 Kb.
Pdf просмотр
Sana10.01.2019
Hajmi158.51 Kb.

Terapevtik stomatologoiya kafedrasi 3-kurs V-semestr  

“Tishlar kariesi va nokarioz kasalliklari” mavzusi bo’yicha oraliq nazorat  

 

Savollari 

  

 

1. Stomatologik bemorlarni tekshirish  usullari. 

2. Tekshirish usuli - bemorda so`rov o’tkazish 

3. Tekshirish usuli - og’iz bo’shlig’ining dahliz qismini ko’rish 

4. Tekshirish usuli - xususiy og’iz bo’shlig’ini ko’rish. 

5. Tekshirish usuli - zondlash  

6. Tekshirish usuli - perkussiya  

7. Tekshirish usuli - palpatsiya (paypaslab tekshirish) 

8. Tekshirish usuli - termodiagnostika 

9. Tekshirish usuli - Rentgenologik tekshiruv. 

10. Tekshirish usuli - elektroodontodiagnostika 

11. Tish kariyesining etiologiyasi va patogenezi 

12. Karies tasniflari 

13. Kechishi bo’yicha karies tasnifi 

14. Joylashishi bo’yicha karies tasnifi 

15. Kariesning anatomik tasnifi. 

16. Kariesning anatomo-topografik tasnifi. 

17. Blek bo’yicha karioz kovaklar tasnifi. 

18. Dog’ bosqichidagi karies. Klinikasi 

19. Yuza karies. Klinikasi. 

20. O’rta karies. Klinikasi. 

 

21. Chuqur karies. Klinikasi. 22. Dog’ bosqichdagi kariesda bemor shikoyatlari.  

23. Yuza kariesda bemor shikoyatlari. 

24. O’rta kariesda bemor shikoyatlari. 

25. Chuqur kariesda bemor shikoyatlari. 

26. Dog’ bosqichidagi kariesni gipoplaziya bilan qiyosiy tashxislash. 

27. Dog’ bosqichidagi kariesni flyuoroz bilan qiyosiy tashxislash. 

28. Yuza kariesni gipoplaziya bilan qiyosiy tashxislash. 

29. Yuza kariesni emal eroziyasi bilan qiyosiy tashxislash 

30. Bo’yin sohasidagi yuza kariesni ponasimon nuqson bilan qiyosiy tashxislash. 

31. O’rta kariesni chuqur karies bilan qiyosiy tashxislash. 

32. O’rta kariseni emal eroziyasi bilan qiyosiy tashxislash. 

33. O’rta kariesni surunkali fibroz periodontit biln qiyosiy tashxislash. 

34. Bo’yin sohasidagi o’rta kariesni ponasimon nuqson bilan qiyosiy tashxislash. 

35. Chuqur kariesni o’rta karies bilan qiyosiy tashxislash.  

36. Chuqur kariesni o’tkir o’choqli pulpit bilan qiyosiy tashxislash. 

37. Chuqur kariesni surunkali fibroz pulpit bilan qiyosiy tashxislash. 

38. Dog’ bosqichidagi karies. Davolash. 

39. Yuza karies. Davolash. 40. O’rta karies. Davolash. 

41. Chuqur karies. Davolash. 

42. Kariesni davolashda ajratuvchi taglikka ko’rsatmalar. 

43. Chuqur kariesni davolashda davolovchi taglikka ko’rsatmalar. 

44. Kariesni davolashda ajratuvchi taglik sifatida ishlatiladigan plomba ashyolari. 

45. Chuqur kariesni davolashda davolovchi taglik sifatida ishlatiladigan plomba ashyolari. 

46. 1-sinf o’rta kariesni davolashda  ishlatiladigan plomba ashyolari. 

47. 2-sinf o’rta kariesni davolashda  ishlatiladigan plomba ashyolari. 

 

48. 3-sinf o’rta kariesni davolashda  ishlatiladigan plomba ashyolari.. 49. 4-sinf o’rta kariesni davolashda ishlatiladigan plomba ashyolari. 

50. 5-sinf o’rta kariesni davolashda ishlatiladigan plomba ashyolari. 

51. Tish yorib chiqishiidan oldin rivojlanuvchi tishning nokarioz kasalliklari. 

52. Tish yorib chiqqanidan so’ng rivojlanuvchi tishning nokarioz kasalliklari. 

53. Kariesni tashxislashda ro’y berishi mumkin bo’lga xato va asoratlar. 

54. Kariesni davolashda ro’y berishi mumkin bo’lga xato va asoratlar. 

55. Kariesning profilaktikasi. 

56. Qanday holatlarda vaqtinchalik nazorat plombasi qo’yiladi? 

57. Ichimlik suvidagi ftorning optimal miqdori? 

58. Kariesning tarqalganligi qanday aniqlanadi?   

59. Kariesning intensivligi qanday aniqlanadi? 

60. KPU  indeksi (karies, plomba, olingan tish) qanday aniqlanadi? 

61. Kariesning hamma shakllarida EOD ning ko’rsatkichlari? 

 

  

 

  

 

 TTA terapevtik stomatologiya  

kafedrasi mudiri, professor                                               Kamilov X. P. 

 

 

Javobgar, dotsent                                                              Melkumyan T. V.  

 


Terapevtik stomatologoiya kafedrasi 3-kurs V-semestr  

“Tishlar kariesi va nokarioz kasalliklari” mavzusi bo’yicha oraliq nazorat uchun 

biletlar 

 

Bilet №1 

1.

 

Stomatologik bemorlarni tekshirish  usullari. 2.

 

Dog’ bosqichidagi karies. Klinikasi 3.

 

5-sinf o’rta kariesni davolashda   ishlatiladigan plomba ashyolari. Bilet №2 

1.

 Tekshirish usuli - bemorda so`rov o’tkazish  

2

 Yuza karies. Klinikasi. 

3

 4-sinf o’rta kariesni davolashda   ishlatiladigan plomba ashyolari. 

Bilet №3 

1

 

Tekshirish usuli - og’iz bo’shlig’ining dahliz qismini ko’rish. 2

 

O’rta karies. Klinikasi. 3

 

3-sinf o’rta kariesni davolashda   ishlatiladigan plomba ashyolari. Bilet №4 

1

 Ko`rik usuli og’iz bo’shlig’ining xususiy bo’shlig’ini tekshirish 

2

 Chuqur karies. Klinikasi. 

3

 2-sinf o’rta kariesni davolashda  ishlatiladigan plomba ashyolari. 

 

Bilet №5 1

 

Tekshirish usuli - zondlash 2

 

Dog’ bosqichdagi kariesda bemor shikoyatlari. 3

 

1-sinf o’rta kariesni davolashda  ishlatiladigan plomba ashyolari. Bilet №6 

1

 Tekshirish usuli - perkussiya 

2

 Yuza kariesda bemor shikoyatlari.  

3

 Chuqur kariesni davolashda davolovchi taglik sifatida ishlatiladigan plomba ashyolari. 

Bilet №7 

1

 

Tekshirish usuli - palpatsiya (paypaslab tekshirish) 2

 

O’rta kariesda bemor shikoyatlari. 3

 

Kariesni davolashda ajratuvchi taglik sifatida ishlatiladigan plomba ashyolari. Bilet №8 

1

 Tekshirish usuli - Termodiagnostika 

2

 Chuqur kariesda bemor shikoyatlari. 

3

 Chuqur kariesni davolashda davolovchi taglikka ko’rsatmalar. 

Bilet  №9 

1

 

Rentgenologik tekshiruv usuli 2

 

Dog’ bosqichidagi kariesni gipoplaziya bilan qiyosiy tashxislash. 3

 

Kariesni davolashda ajratuvchi taglikka ko’rsatmalar. Bilet  №10 

1

 Tekshirish usuli - elektroodontodiagnostika 

2

 Dog’ bosqichidagi kariesni flyuoroz bilan qiyosiy tashxislash. 

3

 Chuqur karies. Davolash. 

Bilet  №11 

1

 Tish kariyesining etiologiyasi va patogenezi 

2

 Yuza kariesni  gipoplaziya bilan qiyosiy tashxislash. 

3

 O’rta karies. Davolash. 

Bilet  №12 

1

 

Karies tasnifi 2

 

Yuza kariesni emal eroziyasi bilan qiyosiy tashxislash 3

 

O’rta karies. Davolash. Bilet №13 

1

 Kechishi bo’yicha karies tasnifi 

2

 Bo’yin sohasidagi yuza kariesni ponasimon nuqson bilan qiyosiy tashxislash. 

3

 Yuza karies. Davolash. 

Bilet №14 

1

 

Joylashishi bo’yicha karies tasnifi 2

 

 O’rta kariesni chuqur karies bilan qiyosiy tashxislash. 3

 

Dog’ bosqichidagi karies. Davolash. Bilet  №15 

1

 Kariesning anatomik tasnifi. 

2

 O’rta kariseni emal eroziyasi bilan qiyosiy tashxislash. 

3

 Kariesning profilaktikasi. 

Bilet №16 

1

 

Kariesning anatomo-topografik tasnifi. 2

 

O’rta kariesni surunkali fibroz periodontit biln qiyosiy tashxislash. 3

 

Kariesni davolashda ro’y berishi mumkin bo’lga xato va asoratlar. Bilet №17 

1

  Blek bo’yicha karioz kovaklar tasnifi. 

2

 Bo’yin sohasidagi o’rta kariesni ponasimon nuqson bilan qiyosiy tashxislash. 

3

  Kariesning tashhisidagi xatoliklar va qiyinchiliklar 

Bilet №18 

1

 

Qanday holatlarda vaqtinchalik nazorat plombasi qo’yiladi? 2

 

Chuqur kariesni o’rta karies bilan qiyosiy tashxislash. 3

 

Tish yorib chiqishiidan oldin rivojlanuvchi tishning nokarioz kasalliklari. Bilet №19 

1

 Chuqur kariesni o’tkir o’choqli pulpit bilan qiyosiy tashxislash 

2

 Kariesni davolashda ro’y berishi mumkin bo’lga xato va asoratlar. 

3

 Tish yorib chiqqanidan so’ng rivojlanuvchi tishning nokarioz kasalliklari. 

Bilet №20 

1

 

Kariesning tarqalganligi qanday aniqlanadi?   2

 

Chuqur kariesni surunkali fibroz pulpit bilan qiyosiy tashxislash. 3

 

Ichimlik suvidagi ftorning optimal miqdori?  

TTA terapevtik stomatologiya  

kafedrasi mudiri, professor                                               Kamilov X. P. 

 

Javobgar, dotsent                                                              Melkumyan T. V.  

 

2011-2012 o’quv yilida 

3 kurs V semester  

talabalarining bilimlarini oraliq nazoratini o’tkazish 

JADVALI 

 

№  

Gurux 


Sana 

Vaqt 


Javobgar 

Izoh 


301 


02.12.11  9 

30

   -11 30

 

Prof. Kamilov X. P. Dots. Melkumyan T. V.  

2010-2011 

ispravits 

Gr i chisla 

 

  

302 06.12.11  9 

30

   -11 30

 

  

Prof. Kamilov X. P. 

Dots. Ibragimova M. X. 

 

  

 303 

07.12.11  9 

30

   -11 


30

 

  

 

Prof. Kamilov X. P. Dots. Xasanova L. E. 

 

  

 304 

03.12.11  12 

40

- 15 


00 

 

Prof. Kamilov X. P. Dots. Xasanova L. E. 

 

  

 305 

04.12.11  9 

30

   -11 


30

 

 Prof. Kamilov X. P. 

Dots. Ibragimova M. X. 

 

 

  

 

TTA terapevtik stomatologiya  kafedrasi mudiri, professor                                               Kamilov X. P. 

 

Javobgar, dotsent                                                              Melkumyan T. V.  

 Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling