Test Diqqat va kasb tanlash masalalari


Download 17.34 Kb.
Sana17.06.2023
Hajmi17.34 Kb.
#1544624
Bog'liq
vsuxrob test


Test
Diqqat va kasb tanlash masalalari
1. Diqqat - bu:
a) kishining psixik faoliyati formasi bo’lib, uning ongning muayyan ob’ektga yo’naltirishi va to’planishida namoyon bo’ladi.
b) psixik faoliyat formasi bo’lib, ob’ektning sezgi organlariga ta’sir etishdan paydo bo’ladi.
c) organizmning ishchi holati, analizatorning ko’zg’ovchiga qaratilishi
d) kishi psixik faoliyatining bo’linishi
2. «Odamning diqqati bir narsadan boshqa bir narsaga, bir faoliyatdan boshqa bir faoliyatga kuchib turadi» bu nimaga aytiladi?
a) diqqatning ko’chuvchanligi
b) diqqatning bo’linuvchanligi
c) diqqatning ko’lami
d) diqqatning barqarorligi
3. Kishi faoliyatida diqqat qanday turlarga bo`linadi ?
a) ixtiyorsiz diqqat
b) ixtiyoriy diqqat
c) muvofiqlashtirilgan ixtiyoriy diqqat
d) barcha javoblar tog`ri
4. Diqqatning ko’chuvchanligi deb nimaga aytiladi?
a) uning bir faoliyat turidan boshqa bir faoliyat turiga o’tishini
b) ma’lum faoliyat jarayonida diqqat birgina narsaga yoki ikki va uch narsaga qaratilishi
c) diqqatga qisqa vaqt ichida sig’ishi mumkin bo’lgan narsalar soni
d) ma’lum faoliyat jarayonida diqqat birgina narsaga qaratilishi
5.Diqqatning bo’linishi bu –
a) uning bir faoliyat turidan boshqa bir faoliyat turiga o’tishini
b) ma’lum faoliyat jarayonida diqqat birgina narsaga yoki ikki va uch narsaga qaratilishi
c) diqqatga qisqa vaqt ichida sig’ishi mumkin bo’lgan narsalar soni
d) ma’lum faoliyat jarayonida diqqat birgina narsaga qaratilishi
6. Diqqatning ko’lami deb nimaga aytiladi?
a) ma’lum faoliyat jarayonida diqqat birgina narsaga yoki ikki va uch narsaga qaratilishi
b)diqqatga qisqa vaqt ichida sig’ishi mumkin bo’lgan narsalar soni
c) ma’lum faoliyat jarayonida diqqat birgina narsaga qaratilishi
d) uning bir faoliyat turidan boshqa bir faoliyat turiga o’tishini
7.Barqaror diqqatga to`g`ri berilgan ta`rif qaysi?
a) uzoq muddatgacha bir narsaning o’ziga qaratilib tura oladigan diqqat
b) biron bir faoliyat jarayonida boshqa narsalarga chalg’iyveradigan diqqat
c)bir vaqtning o`zida bir nechta turli xil faoliyatga qaratilgan diqqat
d) qisqa muddat davomida bir narsaning o’ziga qaratilib tura oladigan diqqat
8. Be’qaror diqqat – bu
a) uzoq muddatgacha bir narsaning o’ziga qaratilib tura oladigan diqqat
b) biron bir faoliyat jarayonida boshqa narsalarga chalg’iyveradigan diqqat
c)bir vaqtning o`zida bir nechta turli xil faoliyatga qaratilgan diqqat
d) qisqa muddat davomida bir narsaning o’ziga qaratilib tura oladigan diqqat
9.«Diqqat aynan shunday bir eshikki, tashqi olamdan kishi qalbiga kirib keladigan jamiki narsalarning barchasi shu eshik orqali kiradi» degan fikr kimga tegishli?

  1. A.A.Uxtomskiy

  2. I.P.Pavlov

  3. Sеchеnov

  4. K.D.Ushinskiy 

10. Ixtiyoriy diqqat – bua) kishining niyatlari va maqsadlaridan mustasno tarzda hosil bo‘ladi
b) uzoq muddatgacha bir narsaning o’ziga qaratilib tura oladigan diqqat
c)ongli ravishda boshqariladigan va tartibga solinadigan diqqat-e’tibordir
d) biron bir faoliyat jarayonida boshqa narsalarga chalg’iyveradigan diqqat
11. Diqqatni jamlash tamoyillarini qaysilar?
a) muayyan holatga diqqatni yo‘naltirish
b)ahamiyatsiz ma’lumotlarni miyada saqlamaslik
c)keraksiz fikrlarga chalg‘imaslik
d)barcha javoblar to`g`ri
12. Kasb tanlashning 8 ta tomonini ko‘rsatib bergan psixolog kim?
a) Sеchеnov
b) K.D.Ushinskiy 
c) I.P.Pavlov
d) E.A.Klimov
13. Kasb tanlashni uch bosqichdan kelib chiqqan holda shaxsning kasb-hunarga yaroqliligi (layoqati)ning ichki tomonlarini ochib bergan psixolog kim?
a) I.P.Pavlov
b) K.D.Ushinskiy 
c) M.G.Davletshin
d) Sеchеnov
14. Kasb tanlashning bosqichlarini qaysilar?
a) kasbiy maslahat, kasbga yo‘naltirish, kasbga moslashuv
b) ) kasb maorifi, kasbiy maslahat
c) kasb maorifi, kasbiy maslahat, kasbga yo‘naltirish

d) kasb maorifi, kasbga yo‘naltirish, kasbga moslashuv


15. Kasblar necha guruhga bo’linadi?
a) 3
b)4
c)2
d)5
16. Hosil bo‘lish xususiyati va amal qilish usullariga ko‘ra diqqatning nechta asosiy turi mavjud?
a)4
b)3
c)2
d)5


Savollar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Javoblar

A

A

D

A

B

D

A

B

D

C

D

D

C

C

B

B

Download 17.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling