Tinish belgilari va ulami


Download 157 Kb.
bet2/6
Sana20.01.2023
Hajmi157 Kb.
#1103372
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
5-9-sinf ona tilidan1-chorak 15talik testlari

Test javoblari
1-B. 2-D. 3-A. 4-B. 5-C. 6-B. 7-C. 8-D. 9-C. 10-A. 11.So`roq olmoshlari yordamida ifodalangan so`roq gaplar. 12. Buyruq gap. 13. Gapning ifoda maqsadiga ko`ra turlari. 14. Kesim. 15. Nuqta, so`roq yoki undov.


6-sinf 1. So'zlar qanday tarkib topadi?

 1. asosdan

 2. qo‘shimchalardan

 3. asos va qo'shimchalardan

 4. to'g'ri javob yo‘q

 1. Mustaqil qo‘llana olmaydigan, asosga qo'shilib, unga yangi yoki qo‘shimcha ma’no yuklaydigan, shuningdek, so‘zlami bog'lashga xizmat qiladigan qism...

 1. asos B) urg'u

 1. bo'g'in D) qo'shimcha

 1. So‘zning asosiy ma’nosini ifodalab, mustaqil qo‘llana oladigan qismi...

 1. bo'g'in B) qo'shimcha

 1. asos D) urg'u

 1. Qo'shimchalar vazifasiga ko‘ra necha turli bo‘ladi?

 1. 2 turli B) 3 turli

 1. 4 turli D) 5 turli

 1. Qaysi qo'shimchalar asos­ga qo'shiiib yangi ma’no hosil qiladi?

 1. shakl yasovchi qo'shimchalar

 2. so'z yasovchi qo'shimchalar

 3. sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar

 4. lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar

 1. Qaysi qatorda lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar berilgan?

 1. -chi, -dosh, -kor

 2. -li, -lik, -chilik

 3. -cha, -xon, -roq

 4. -ning, -ingiz, -dan

 1. Qaysi qatorda so‘z yasov­chi qo'shimchalar mavjud?

 1. -paz, -bon, -shunos

 2. -ni, -da, -ning

 3. -ingiz, -i, -im

 4. -gach, -gani, -guncha

 1. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalami belgilang.

 1. -lar, -cha, -xon

 2. -ga, -da, -dan

 3. -gi, be-, -siz

 4. -chi, -lik, -kor

 1. So'zlaming so‘rog‘i va umumlashgan ma’no ifodalashiga ko‘ra guruhlarga bo'linishi...

 1. gap bo'laklari deyiladi;

 2. so'z turkumlari hisoblanadi;

 3. sintaksis deb nomlanadi;

 4. punktuatsiya deb ataladi.

 1. Qaysi qatorda tub so‘z berilgan?

A.) toshloq B) guidon
C) suhbatlashdi D) quyosh 1. So'zlarning eskirishi necha xil yoi bilan amalga oshadi? Ular qay- silar?

 2. Feruza yetti o'lchab, bir ke- sadi. Ushbu gap qanday gap bo'lak- laridan tashkil topgan?

 3. Atamalar qo'llanishiga ko'ra necha xil boladi?
 1. Shevaga xos so'zlar deb qan­day so'zlarga aytiladi?

Narsa va hodisalarning ikkin- chi nomi, ya’ni biror narsa va hodi- sani boshqa bir narsa va hodisaga o'xshatish orqali tasvirlab ifodalash qanday nomlanadi? 1. Shakl hosil qiluvchi qo'shim­chalar qanday turlarga bo'linadi?

Test javoblari


1-C. 2-D. 3-C. 4-A. 5-B. 6-C. 7-A. 8-B. 9-B. 10-D. 11-2 xil yo`l bilan: 1)so`z o`zi ifodalagan tushuncha bilan birgalikda eskiradi. Bunday so`zlarga tarixiy so`zlar deyiladi. 2) so`z eskiradi ,tushuncha saqlanadi va u boshqa so`z bilan nomlanadi. Ular arxaik so`zlar deyiladi. 12. Ega va kesim. 13. Atamalar qo`llanilishiga ko`ra ilmiy va kaspiy atamalarga bo`linadi. 14. Bir tilning faqat ma`lum xududiga xos bo`lib,boshqa joylarda o`zgacha nom bilan yuritiladiganso`zlar shevaga xos so`zlar deyiladi. 15. Lug`aviy shakl hosil qiluv chi va sintaktik shakl hosil qiluvchi..


7-sinf 1. Boshqa so'zlar, shuningdek, so‘z birikmasi va gap o‘rnida almashinib qo'llanuvchi, ularga ishora qiluvchi yoki so‘roq bildiruvchi so‘zlar qaysi turkumga mansub?

 1. ot B) olmosh

 1. sifat D) son

 1. Qaysi qatorda kishilik ol- moshlariga to‘g‘ri ta’rif berilgan?

 1. oldingi gap, gapdagi biron-bir so‘z, so‘z birikmasi o'rnida qol- lanilib, unga ishora qiluvchi yoki bi- ror so'zni aniqlab keluvchi olmoshlar

 2. uch shaxsdan biriga ishora qiluvchi olmoshlar

 3. kishilik olmoshi o‘rnida qo'llanilib, ko'pincha shaxsni, ba'zan predmetni ko'rsatuvchi o‘z so‘zi

 4. shaxs, narsa-hodisa, belgi-xususiyat, miqdor, sabab, maqsad, o‘rin, payt haqidagi so'roqni bildiruvchi olmoshlar

 1. Bo'lishsizlik olmoshlari yozuvda qanday yoziladi?

 1. qo'shib yoziladi

 2. chiziqcha bilan yoziladi

 3. ajratib yoziladi

 4. vergul bilan yoziladi

 1. Faqat bir asosdan iborat bo‘lgan olmoshlar?

 1. juft olmoshlar

 2. takroriy olmoshlar

 3. sodda olmoshlar

 4. qo‘shma olmoshlar


 1. Download 157 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling