Tug’ruq davomida qin va tashqi jinsiy a`zolar bir butun trubkani qosil qiladi, mikrorganizmlarni tashqi jinsiy a`zolardan qinga


Download 446 b.
Sana05.04.2017
Hajmi446 b.

 • Tug’ruq davomida qin va tashqi jinsiy a`zolar bir butun trubkani qosil qiladi, mikrorganizmlarni tashqi jinsiy a`zolardan qinga

 • kirishga sharoitlar paydo bo`ladi.Kontakt yuli:

 • Kontakt yuli:

 • 1. Mikroblarni yaraga inokulyatsiya yuli orqali tarqalishи

 • -SHifokorning ko`ruvi va manipulyatsiyalari.

 • 2. Mikroblarni tashqi muqitdan yaraga tushishi.

 • - tomchi yuli (eng xavfli)

 • - qavo-tomchi infektsiyaMikroblarni o`z-o`zidan yaraga tushishi:

 • Mikroblarni o`z-o`zidan yaraga tushishi:

 • qin florasini qosil qilgan mikroorganizmlarni yaraga tushishi.

 • - endogen infektsiya.

 • - uzoq davom etgan tug’ruq davomida, qoqonoq suvlarini muddatidan oldin ketishi natijasida, tug’ruqdan keyingi davrda-bachadonda pardalarni ushlanib qolishi va qinda osilib turishi.

 • Yarani oldida mikrob rezervuarini qosil bo`lishi (tashqi jinsiy a`zolarda yaxshi sharoitlar mavjud- qisman orqa peshobdan)Metastatik infektsiya (kam kuzatiladi)

 • Metastatik infektsiya (kam kuzatiladi)

 • - ekzogen (oqiz va burun bo`shliqi, qavo-tomchi infektsiya, tibbiy personal nafas yullari): gemolitik streptokokklar, stafilokokklar.

 • - endogen (qin florasi, yiringli uchoqlar): enterokokklar, stafilokokklar, ichak tayoqchasi, klebsiellalar.Organizmni karshilik va reaktivlik qobiliyatini o`zgarishi:

 • Organizmni karshilik va reaktivlik qobiliyatini o`zgarishi:

 • Nerv tizimini xaddan tashqari qo`zqalishi (uzoq va oqriqli tug’ruq davomida)

 • Jismoniy charchash

 • Ko`p miqdorda qon yo`qotish

 • toksikozlar, preeklampsiya

 • ЭGK

 • Uzoq suvsiz davr

 • Jarroxiy amaliyot (bachadon retseptorlar ta`sirchanligini yo`qligi+to`qimalar nekrozi)

 • Yuldosh oldinda kelishi (bachadonni etarli qiskarmasligi+yuldoshni istmik soqada joylashishи)

 • qin orqali ko`p sonli ko`ririklar

 • Yuldoshni qo`l bilan ajratish

 • ABni noto`gri qo`llashJinsiy a`zolardagi to`qimalarda qon va limfatik tomirlarni keng tarqalishi.

 • Jinsiy a`zolardagi to`qimalarda qon va limfatik tomirlarni keng tarqalishi.

 • Tug’ruq davomida keng limfatik va qon tomirlar tarqalgan yarani qosil bo`lishi (yuldosh o`rni).

 • Bachadonni kerakli miqdorda qisqarmasligi natijasida to`plangan qon laxtalari mikroblar rivojlanishiga xissa qo`shadi.TARQALISHI BO`YICHA:

 • TARQALISHI BO`YICHA:

 • Lokal Keng tarqalgan

 • O’CHOQLARI JOYLASHISHI BO’YICHA:

 • qin, bachadon, parametral kletchatka, kichik chanoq tomirlari, sut bezlari, xorionamnionit.INFEKTsIYa XARAKTERI BO`YICHA:

 • INFEKTsIYa XARAKTERI BO`YICHA:

 • AЭROB (enterokokklar, ichak tayoqchasi, klebsiellalar, str, staf.)

 • ANAЭROB (bakteroidlar.)

 • Gr+

 • Gr- (protey, sinegnoynaya va ichak tayokchasi)

 • Mikoplazmalar, xlamidiyalar.

 • Viruslar.Yalliqlanish asosan tug’ruq yullarida bo`ladi:

 • Yalliqlanish asosan tug’ruq yullarida bo`ladi:

 • Bachadon shilliq kavatini yalliqlanishi (endometrit)

 • Oraliq, qin va bachadon bo`ynining chilla yaralari • Metrit

 • Parametrit

 • Metrotromboflebit

 • Tromboflebit

 • Adneksit

 • Pel'vioperitonit3.

 • 3.

 • 3.

 • Umumiy peritonit

 • Kundan kunga rivojlanuvchi tromboflebit

 • Septik shok4.

 • 4.

 • Septitsemiya (sepsis metastazsiz)

 • Septikopiemiya (sepsis metastazlar bilan)

 • Variantlar: -endokardial (endokardit, pankardit)

 • -peritoneal, poliseroz

 • -tromboflebit.

 •  

О2 yetishmasligi va СО2 ortishi bilan bog’liq bo’lgan, oksidlanmagan mahsulotlar oshishi hisobiga rivojlangan metabolik atsidoz tufayli paydo bulgan patologik holat «chaqaloq asfiksiyasi» deb aytiladi.

 • О2 yetishmasligi va СО2 ortishi bilan bog’liq bo’lgan, oksidlanmagan mahsulotlar oshishi hisobiga rivojlangan metabolik atsidoz tufayli paydo bulgan patologik holat «chaqaloq asfiksiyasi» deb aytiladi. • 80% vaziyatlarda asfiksiya xomila gipoksiyasining davomi bo’ladi, shuning uchun bularga deyarli bir xil etiologik va patogenetik omillar olib keladi.Chaqaloqning o’pka to’qimasi yetilmaganligi surfaktant yuqligi yoki kamligi sababli kuzatiladi

 • Chaqaloqning o’pka to’qimasi yetilmaganligi surfaktant yuqligi yoki kamligi sababli kuzatiladi

 • Surfaktant xomila bachadondan tashqarida yashashga o’tganda o’pkalarni to’g’ri faoliyati uchun zarur

 • Syrfaktant yordamida chaqaloqning o’pkalari birinchi nafas olganda adekvat ochiladi yoki birlamchi atelektaz bartaraflanadi

Respirator distress-sindrom (RDS) perinatal kasalliklar va o’limlarning eng ko’p uchraydigan sababi bo’lib qolmoqda. RDS chala tug’ilgan chaqaloqlarni 20%, xomiladorlikni 28 haftasigacha tug’ilgan chaqaloqlarda esa bu asorat 80% tashkil etadi.

 • Respirator distress-sindrom (RDS) perinatal kasalliklar va o’limlarning eng ko’p uchraydigan sababi bo’lib qolmoqda. RDS chala tug’ilgan chaqaloqlarni 20%, xomiladorlikni 28 haftasigacha tug’ilgan chaqaloqlarda esa bu asorat 80% tashkil etadi.Kislorod defitsiti

 • Kislorod defitsiti

 • Vazoaktiv moddalar ko’payishi

 • Periferik tomirlar torayishi, xomilada taxikardiya kuzatiladi

 • Qonni taqsimlanishini o’zgarishi

 • Metabolik atsidoz rivojlanishi

 • Bradikardiya, shok8-10 ball -ahvoli yaxshi

 • 8-10 ball -ahvoli yaxshi

 • 7 балл - chegarali ahvol

 • 6 балл - yengil darajali asfiksiya

 • 5-4 ball – o’rta darajali asfiksiya

 • 4 ball va undan past – og’ir darajali asfiksiya

 • Simptomlar yo’qligi – o’lik tug’ilishChaqaloqni artib issiq joyga yotqizish

 • Chaqaloqni artib issiq joyga yotqizish

 • Og’iz va burun bo’shlig’ini sanatsiyasi

 • Reflekslarni qo’zg’atish

 • Sun’iy o’pkalar ventilyatsiyasi - Ambu qopchasi yordamida

Kefalogematoma

 • Kefalogematoma

 • M. Sterno-claida-mastoideus travmasi

 • O’mrov suyakni sinishi

 • Yuz nervini parezi

 • Yelka chigalini jarohatlanishi (qo’l falaji)

 • MNS tug’ruq jarohati (miyaga qon quyilishi)

 • Umurtqa miyasini tug’ruq jarohatiKefalogematoma –Bitta yoki ikkita tepa suyak kam hollarda ensa suyak sohasida suyak ostiga qon quyilishi.Kefalogematoma ustidagi teri o’zgarmagan.

 • Kefalogematoma –Bitta yoki ikkita tepa suyak kam hollarda ensa suyak sohasida suyak ostiga qon quyilishi.Kefalogematoma ustidagi teri o’zgarmagan.

 • Tug’ruqdan keyingi 2-3 kun ichida o’sma kattalashishi mumkin, 6-8 hafta ichida sekin so’riladi va yo’qoladi. Ayrim hollarda kefalogematoma yiringlashi mumkin, kam hollarda qotib qolishi va suyakka aylanishi mumkin.M. Sterno-claida-mastoideus tuqruq travmasi

 • M. Sterno-claida-mastoideus tuqruq travmasi

 • Asoratlangan tug’ruqlar va xomila chanog’i bilan tug’ilganda kuzatiladi.Mudhak gematomasi yoki uni qisman yorilishi bilan ifodalanadi, paypaslaganda qalinlashgan bo’ladi. Bolani boshi jarohat bo’lgan tomonga engashgan, dahani esasog’lom tomonga qaragan. Ko’rik vaqtida qiyshiq bo’yin aniqlanadi. Bir necha haftada travmatik gematoma yo’qoladi.

 • Davolash konservativ yo’l bilan:yengil massaj, issiqlik.O’mrov suyak sinishi – eng ko’p uchraydigan tug’ruq travmalar turi deb hisoblanadi. 3% chaqaloqlarda uchraydi. Ko’proq yirik homila va asoratlangan tug’ruqda (yelkalar distotsiyasida) kuzatiladi. Darxol tug’ruqdan so’ng paypaslaganda krepitatsiya va og’riqlik aniqlanadi. Qo’l harakatlari chegaralangan.

 • O’mrov suyak sinishi – eng ko’p uchraydigan tug’ruq travmalar turi deb hisoblanadi. 3% chaqaloqlarda uchraydi. Ko’proq yirik homila va asoratlangan tug’ruqda (yelkalar distotsiyasida) kuzatiladi. Darxol tug’ruqdan so’ng paypaslaganda krepitatsiya va og’riqlik aniqlanadi. Qo’l harakatlari chegaralangan.

 • 3-4 kundan keyin suyak qadog’i hosil bo’ladi.

 • Davolash: yelkani fiksatsiyasi.Yuz nervi parezi. Tug’ruqda akusherlik qisqichlari qo’yilganda asorat bo’lib yoki yassi joylashgan nervni tug’ruq yo’llarida ezilishi natijasida kuzatiladi.

 • Yuz nervi parezi. Tug’ruqda akusherlik qisqichlari qo’yilganda asorat bo’lib yoki yassi joylashgan nervni tug’ruq yo’llarida ezilishi natijasida kuzatiladi.

 • Klinikasi burun-lab bo’rtmasini silliqlashi, kasal tomonda ko’zni ozroq ochiq turishi, baqirganda og’izni sog’lom tomonga qiyshayiahi bilan ifodalanadi.

 • Tugashi – ijobiy, asosan parez bir necha haftada davolanadi.Yelka chigalini jarohatlanishi (sust qo’l falaji). Tug’ruqda elka chigalini va uni yoki kamroq– umurtqani travmatik jarohatlanishi tufayli bo’ladi.

 • Yelka chigalini jarohatlanishi (sust qo’l falaji). Tug’ruqda elka chigalini va uni yoki kamroq– umurtqani travmatik jarohatlanishi tufayli bo’ladi.

 • Nerv chigalini qaysi shoxi jarohatlanishiga qarab 3 xil akusherlik falaji kuzatiladi.

 • Davolash kompleksli (davolash fizkul’tura, massaj, fizioterapiya, medikamentoz davo)MNS tug’ruq travmasi (miyaga qon quyilishi). Bosh miya tug’ruq travmasi– bu har xil og’irlik darajasiagi tug’ruqda boshni va miyani mexanik ezilishi natijasida kelib chiqadigan miya serebral buzilishlari.

 • MNS tug’ruq travmasi (miyaga qon quyilishi). Bosh miya tug’ruq travmasi– bu har xil og’irlik darajasiagi tug’ruqda boshni va miyani mexanik ezilishi natijasida kelib chiqadigan miya serebral buzilishlari.

 • Uchrashi – 3-8%.Tug’ruqda MNS travmasining asosiy sababi bu ante- va intranatal davrida xomila gipoksiyasi. O’tkir va uzoq vaqt davomidagi gipoksiya miyaga qon quyilishiga moyillik yaratadi. Undan tashqari MNS jarohatlari tez tug’ruqda va boshni tug’ruq yo’llarida uzoq vaqt turib qolishi natijasida paydo bo’ladi.

 • Tug’ruqda MNS travmasining asosiy sababi bu ante- va intranatal davrida xomila gipoksiyasi. O’tkir va uzoq vaqt davomidagi gipoksiya miyaga qon quyilishiga moyillik yaratadi. Undan tashqari MNS jarohatlari tez tug’ruqda va boshni tug’ruq yo’llarida uzoq vaqt turib qolishi natijasida paydo bo’ladi.Tug’ruq travmasi bilan tug’ilgan chaqaloqlar ko’p hollarda asfiksiyada tug’iladi.

 • Tug’ruq travmasi bilan tug’ilgan chaqaloqlar ko’p hollarda asfiksiyada tug’iladi.

 • Miya buzilishlari giperqo’zg’alish (ko’p harakatlanish, talvasaga tayyorligi, monoton baqirig’i) yoki susayish (gipo- va adinamiya, reflekslar susayishi) bilan kuzatiladi.Davolash. Asfiksiyada tug’ilganchaqaloqga reanimatsion choralar ko’riladi: hayotga zarur bo’lgan a’zolar faoliyatini va metabolizm korreksiyasi. Talvasa sindromini oldini olish va davolash.

 • Davolash. Asfiksiyada tug’ilganchaqaloqga reanimatsion choralar ko’riladi: hayotga zarur bo’lgan a’zolar faoliyatini va metabolizm korreksiyasi. Talvasa sindromini oldini olish va davolash.

 • Tiklanish davrida –massaj va davolash gimnastikasi.Ko’krak sohasi travmalari nafas mushaklari faoliyatini buzilishi bilan kuzatiladi.

 • Ko’krak sohasi travmalari nafas mushaklari faoliyatini buzilishi bilan kuzatiladi.

 • Davolash: umurtqa immobilizatsiyasidan boshlanadi va bir vaqtdagi repozitsiya bilan birga. Vitaminoterapiya, 2 haftadan keyin – massaj.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling