Urganch davlat universiteti kimyo texnika fakulteti


Download 1.02 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana15.05.2019
Hajmi1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA 

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

 URGANCH  DAVLAT  UNIVERSITETI 

KIMYO  TEXNIKA   FAKULTETI 

 

 

5320400 – Kimyoviy texnologiyasi    (

organik sintez mahsulotlari ishlab chiqarish bo`yicha

bakalavr darajasini olish uchun  

 

Kazakov Umrbek Allaberganovich   

 

Mavzu: «Sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar  

olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish» 

 

 

  

 

 Ilmiy rahbar: 

 

                       t.f.n Rajapov M . 

 

  

 

  

 

  

 

Urganch 2015 yil    

BITIRUV MALAKAVIY  ISHI  

1-ilova. Bitiruv maLokaviy ishining titul varag’i  

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA 

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

AL-XORAZMIY  NOMLI  URGANCH   DAVLAT  UNIVERSITETI  

 

 Kimyo-texnika 

(fakultet nomi) 

 

 

                                          «Kimyoviy texnologiyalar »  (kafedra nomi) 

 

  

«Sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar  olishning 

laborotoriya tajriba reglamentini yaratish»

 

(bitiruv malakaviy ish mavzusining nomi)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Bajaruvchi:                                                                        Kazakov U.A  

Rahbar:                                                                      t.f.n. Rajapov  M. 

 

 

  

 

Urganch   2015   

 

2-ilova URGANCH  DAVLAT  UNIVERSITETI 

 

Kimyo – texnika fakulteti (fakultet nomi) 

 

Kimyoviy texnologiyalar  (kafedra nomi) 

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH BO’YICHA  TOPSHIRIQLAR REJASI: 

1.Talaba  Kazakov  Umrbek  Universitet  rektorining  2014  yil  20  noyabr  192  T

   

buyrug’i    bilan  bitiruv  malakaviy  ish  bajarish  uchun    «Sanoat  jixozlarini korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar    olishning  laborotoriya  tajriba 

reglamentini yaratish» mavzusi tasdiqlangan. 

2. Kafedra majlisining qaroriga binoan  t.f.n.Rajapov  M bitiruv malakaviy ishini 

bajarishga rahbar qilib tayinlangan. 

3. Bitiruv  malakaviy  ishining  tarkibiy tuzilmasi:kirish, tanlangan  mavzu  buyicha 

adabiyotlar sharxi, tadqiqot o’bekti va xom ashyo va tayyor maxsulotlarni analiz qilish 

usullari,    tadqiqot  qismi,  texnologik  sxema  tanlash,  material  balanslarni  hisoblash,  

ekologik  masalalar  yechimi,  «Sanoat  jixozlarini  korroziyadan  himoyalovchi 

qoplamalar  olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish»  iqtisod qism, xulosa 

va foydalangan adabiyotlardan iborat 

4. Bitiruv malakaviy ish uchun ma’lumotlar__ Maxsus ilmiy adabiyotlar, metodik 

va  amaliy  qo’llanmalar,  Internet  ma’lumotlari,  mavzuga  oid  darslik  va  o`quv 

qo`llanmalardan  ilmiy ishlar, monografiyalardan foydalaniladi. 

5. Bitiruv malakaviy ishga texnologik sxemaning  prezentatsiyasi  ilova  qilinadi.  

 

 

  

 

  

Bitiruv malakaviy ishni bajarish jadvali  

№ 

Bajarilgan ishning mazmuni Bajarish 

muddati 


Maxsus  adabiyotlarni  o’rganish,  metodik  va 

amaliy materiallari yig’ish 

25.01.2015 

Ilmiy  adabiyotlar  tahlili,  potentlar  analizi,  ilmiy maqolalarda keltirilgan materiallarni o’rganish 

28.02.2015 

Tadqiqot ob’ekti va tadqiqot uslublarini tanlash 15.03.2015 

 Sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar olishning tajriba tadqiqot qismini 

boshlash, jihozlzrni  yig’ish 

25.03.2015 

Tajriba tavsifini belgilash 05.04.2015 

Gossipol smolasining suvsizlantirish jarayoninim o’rganish 

13.04.2015 

Gossipol smolasi asosida sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar olish 

borasida tadqiqotlar olib borish 

      20.04.2015 

Texnologik reglamentini yaratish 01.05.2015 

Texnologik sxema tanlash 15.05.2015 

10  Iqtisodiy hisob kitoblar qilish 

12.06.2015 

11  Xulosa yozish 

13.06.2015 

 

 Bitiruv malakaviy ish rahbari: t.f.n. Rajapov  M. 

 

Bajaruvchi talaba: Kazakov Umrbek  2014 yil «_27_» __oktabr 

Topshiriqlar rejasi va jadvali kafedra majlisida 25dekabr 2014 yil tasdiqlandi 

                           (№ 3- sonli bayonnoma) 

 

Kafedra mudiri: _________   t.f.n. Matchanov SH.K.                                                                                        (imzo)

 

  

 

  

                                                                  3-ilova 

BITIRUV MALAKAVIY ISH BO’YICHA RAHBARINING  

MULOHAZALARI 

Talaba:Kazakov Umrbek Allaberganovich  

Bitiruv malakaviy ish mavzusi: « Sanoat jixozlarini korroziyadan 

himoyalovchi qoplamalar  olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish »

 

 Bitiruv malakaviy ish hajmi:    96 sahifadan iborat  

Tushuntirish qismi:      83  sahifadan iborat 

Ilovalar soni: bitta harakatlanadigan texnologik sxema va 4 ta chizmadan iborat. 

Mavzuning  dolzarbligi.  Bugungi  kunda  butun  dunyoda  korroziyaga  qarshi 

kurashish  dolzarb  muommo  hisoblanadi.  Metallarning  emirilishi  natijasida  sanoat  

korhonalari  katta  miqdorda  iqtisodiy  zarar  ko’rmoqda.  Shuning  uchun  bu  zararlarni 

oldini  olish  chora  tadbirlarini  izlab  topish  kerak.  Buning  uchun  korroziyani  keltirib 

chiqaruvchi  muhitni  o’rganib  chiqib  shunga  qarshi  kurashish  yo’llarini  izlab  topish 

kerak.  

Karroziya  tufayli  asosiy  zarar  faqat  ko’p  miqdordagi  metall  yo’qotilishi  bo’lib 

qolmasdan  uskuna  va  konstruksiyalari  ishdan  chiqishi  ya’ni  xususiyatlari,  plastikligi, 

elastikligi,  issiqlik  va  tok  o’tkazuvchanligi  va  hakozo.  Karroziya  oqibatida  ham 

ko’pchilik  yo’qotishlariga  karroziyaga  qarshi  kurashda  ketadigan  sarmoyalar,  ishlab 

chiqarilayotgan  mahsulotni  sifati  saqlanishi,  uskunalarni  ishdan  chiqishi,  ishlab 

chiqarishdagi  avariyalar  va  hakozolarni  tashkil  qiladi.  Mamlakatimizda  bugungi 

kunda  antikorrozion  qoplamalarga  bo’lgan  talab  asosan  import  hisobiga  qoplanyapti.    

Shuning  uchun  korroziyaga  qarshi  import  o’rnini  bosuvchi,  mahalliy  xom-ashyodan 

tayorlangan  fizik-kimyaviy  ko’rsatkichlari  chet-elnikidan  kolishmaydigan  qoplamal 

yaratilgan.  Bitiruv  malakaviy  ishning  ilmiy-uslubiy  va  texnik  iqtisodiy  jihatdan 

asoslanganligi talablar darajasida. 

 

                        Bitiruv malakaviy ish rahbari: __________t.f.n. Rajapov  

 

                               2015 yil «__ »  iyun                                               

   4-ilova 

Urganch davlat universiteti  Kimyo texnika fakulteti  Kimyoviy texnologiya  

(

organik sintez mahsulotlari ishlab  chiqarish bo`yicha) ta’lim  yo’nalishi bo’yicha ta’lim 

yo’nalishi  bitiruvchisi  Kazakov  Umrbek  Allaberganovichning  «Sanoat  jixozlarini 

korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar    olishning  laborotoriya  tajriba 

reglamentini yaratish»

 

mavzusidagi bitiruv malakaviy  ishiga 

 

                                              T A Q R I Z   

       Malakaviy ishning hajmi  10 000

 

so’zdan ortiq      a) tushuntirish qismi varaqlar soni:

  

80 sahifadan iborat       b)Ilovalar soni: 1 ta Bitiruv  malakaviy  ishning  mavzusi  hozirgi  kundagi  dolzarb  muommo  bo`lgan 

metallar    korroziyasiga  qarshi    mahalliy  xom  ashyolar  asosida  metall  sirtini  qoplash 

hisoblanadi.  Talaba    Kazakov  Umrbek  Allaberganovich  malakaviy    ishida  sanoat 

jixozlarini  korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar    olishning  laborotoriya  tajriba 

reglamentini yaratgan. 

Bitiruv  malakaviy  ishda  olishning  laborotoriya  tajriba  reglamenti  yaratilgan 

bo’lib,  ushbu  reglamentni  ishlab chiqarishda va ta’lim-tarbiya jarayonida  foydalanish 

imkoniyatlari mavjud. 

Bitiruv  malakaviy  ishda  texnologik  jarayonlarning  kompyuter  dasturida 

tayyorlangan  harakatdagi dasturi  ishlangan.  Bitiruv  malakaviy  ishidagi kamchiliklar:  

Ishda  ayrim  orfografik  va  imloviy  kamchiliklar  mavjud.

 

Bu  kamchiliklar  bitiruv malakaviy ishning mazmuniga ta`sir qilmaydi.  

 

Kazakov  Umrbek  Allaberganovichning  «  Sanoat  jixozlarini  korroziyadan himoyalovchi  qoplamalar    olishning  laborotoriya  tajriba  reglamentini  yaratish  » 

mavzusidagi  bitiruv malakaviy ishi hajmi, ilmiy yangiligi, amaliy ahamiyati jixatidan, 

bitiruv  malakaviy  ishlariga  qo’yiladigan  talablarga  javob  beradi  va  u  muvaffaqiyatli 

himoyaga tavsiya qilaman. 

 

Taqrizchi:        ________                                        Rustamov .S.M                    (imzo)   

              Urganch “Yog’-moy“  AJ  

 

      2015 yil «__ » iyun  

 

    

 

  

 5-ilova 

Bitiruv malakaviy ishni DAK tomonidan baholash mezonlari 

№ 

Baholanadigan bo’limlar Eng yuqori 

ko’rsatkich 

ball hisobida 

BMI ning 

“Kirish” 

qismida 

mavzuning 

dolzarbligi, maqsad va vazifalarning yoritilishi 

10 


Ishning  asosiy  (tushuntirish)  qismining  Nizom 

talablariga mos xolda bajarilishi 

35 


“Xulosa”  qismida  ilmiy-nazariy  va  amaliy 

tavsiyalarning mavjudligi 

10 


Ishni  bajarishda  mavzuga  oid  manbaalarning 

tahlili. 

Chet 


el 

adabiyotlaridan 

va 

internet materiallaridan foydalanish 

10 


Ishdagi ilovalarning mavzu mazmuniga mosligi 

10 Ishni  bajarishda  grammatika  qoidalariga  amal qilinganligi Himoyaga  ish  mazmunini  bayon  qila  bilganligi. 

Savollarga berilgan javoblar darajasi 

10 BMI  mavzusi bo’yicha  ilmiy-nazariy seminarlar va  konferentsiyalarda  ma’ruza  (axborot)  bilan 

ishtiroki, maqola (tezis) nashr qilinganligi 

10 

 

  Eslatma:  har  bir  kafedraning  xususiyatlari  e’tiborga  olingan  holda  baholash mezonlariga o’zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq. 

 

6-ilova Urganch  davlat  universiteti  Kimyo  texnika  fakulteti  kimyo-texnologiya                  

(

organik  sintez  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  bo`yicha)  ta’lim    yo’nalishi  bo’yicha  

yo’nalishining  bitiruvchisi  Kazakov  Umrbek  Allaberganovich    «  Sanoat  jixozlarini 

korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar    olishning  laborotoriya  tajriba 

reglamentini yaratish »mavzusida bitiruv malakaviy  ishi DAKning «____» 2015 yil 

«______________» dagi majlisida himoya qilinadi. 

  Davlat  attestattsiya  komissiyasi  bitiruv  malakaviy  ishga  quyidagi  o’zlashtirish 

ko’rsatkichlarini belgilaydi. 

№ 

Baholanadigan bo’limlar Eng yuqori 

ko’rsatkich 

ball hisobida 

Komissiya 

belgilagan foiz 

BMI  ning  “Kirish”  qismida  mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalarning yoritilishi 

10 


 

Ishning asosiy 

(tushuntirish) 

qismining 

Nizom talablariga mos xolda bajarilishi 

35 

 “Xulosa”  qismida  ilmiy-nazariy  va  amaliy 

tavsiyalarning mavjudligi 

10 

 Ishni  bajarishda  mavzuga  oid  manbaalarning 

tahlili.  Chet  el  adabiyotlaridan  va  internet 

materiallaridan foydalanish 

10 


 

Ishdagi ilovalarning 

mavzu 


mazmuniga 

mosligi 


10 

 Ishni bajarishda grammatika qoidalariga amal 

qilinganligi 

 Himoyaga 

ish 


mazmunini 

bayon 


qila 

bilganligi. Savollarga berilgan javoblar darajasi 

10 

 BMI 

mavzusi 


bo’yicha 

ilmiy-nazariy 

seminarlar 

va 


konferentsiyalarda 

ma’ruza 


(axborot)  bilan  ishtiroki,  maqola  (tezis)  nashr 

qilinganligi 

10 

 

Jami:  

 

Davlat attestattsiya komissiyasi majlisining qarori: 1.«  Sanoat  jixozlarini  korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar    olishning 

laborotoriya tajriba reglamentini yaratish » 

 mavzusida bajargan bitiruv malakaviy ish uchun  ____ lik o’zlashtirish ko’rsatkichi 

belgilanish va «______» deb baholansin. 

2._____________________________________________________________ 

DAK raisi:_______________________________ 

   

 

  

A’zolari:__________________________     

                                    2015 yil «__» ______________ 


 

7-ilova  

Urganch davlat universiteti______Kimyo texnika___fakulteti_________ 

«Kimyoviy texnologiyalar»kafedrasi 

Bitiruv  malakaviy  ish  ___________________________sonli  tartib  raqam  bilan 

qayd qilindi. 

Bitiruv 


malakaviy 

ishni 


bajaruvchining 

ismi-sharifi:Kazakov 

Umrbek 

Allaberganovich  Mavzusi  «  Sanoat  jixozlarini  korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar  

olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish » 

 

Ilmiy rahbar (maslahatchi) ning ismi-sharifi: t.f.n Rajapov  M  

Bitiruv  malakaviy  ish  kafedraning  2015  yil  «_____»________da  o’tkazilgan 

majlisi qaroriga muvofiq DAK majlisida himoya qildi. 

Taqrizchi:        ________                                     Rustamov  .S.M  

                           (imzo) 

 

                 Urganch “Yog’-moy “ AJ    

 

Kafedra mudiri:                           ___t.f.n., dos.Matchanov SH. K._____  

 

Kafedraning  bitiruv  malakaviy  ishni  DAK  majlisida  himoya  qilish  bo’yicha tavsiyasiga roziman. 

 

  

 

  

 

  

 

    Fakultet dekani:                                             dots. Matnazarov A.R._______  

10 


Urganch davlat universiteti Kimyo –texnika fakulteti 

«Kimyoviy texnologiyalar» kafedrasi 

kimyo-texnologiya (

organik sintez mahsulotlari ishlab chiqarish bo`yicha

) ta’lim  

yo’nalishi bo’yicha  kunduzgi ta’lim bakalavr 

 

                                                                               “ Tasdiqlayman”    

 

  

 

  

 

        fakultet dekani    

 

  

          ______        dots. Matnazarov A.R.  

                                                    “

imzo


” 

 

“___”__________2015 y.    

 

  

 

  

BITIRUV MALAKAVIY ISH BO’YICHA TOPSHIRIQ 

 

Talaba Kazakov Umrbek Allaberganovich Ishning mavzusi « Sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar  

olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish » 

 «_27_»__noyabr___2014 yil   

2. Ishni topshirish muddati: “20” iyun2015 y. 

 

3.  Mavzu bo’yicha dastlabki ma’lumotlar  va  adabiyotlar ro’yxati: 1. 

O’zbekiston  Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov. Asosiy vazifamiz – 

vatanimiz tarraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. Toshkent. 

2010 yil. 

2. 

O`zbekiston Respublikasining “Chiqindilar  to`g`risida”gi qonun Zakon Respubliki Uzbekistan “ Ob otxodax ”. Materiali VIII  sessii Oliy  Majlisa II soziva. –

Tashkent, 2003. 

 3.  Мирoнoв  Вячeслав  Алeксандрoвич.,    Сулман  Eсфир  Миxайлoвна.  Битум  – 

пoлимeр  кoмплeкс  кoмпoзициясини  oлиш  усули  Патeнт  Рoссия.  РУ          2281963  

С1  oпуб. 20.08.2006 . 

4.  Марeв  Владимир  Алeксандрoвич,    Нeмсeв  Владимир  Андрeeвич  А.  Патeнт 

Рoссия. РУ  2002102189  oпуб. 20.09.2003 Битум – рeзина кoмпoзицияси ва  уни 

oлиниш усули. 

5. Брexман Алeксандр Иoсифoвич,  Андрeeв Eвгeний Иванoвич. Патeнт Рoссия. 

РУ   2267506 С1 oпуб. 10.01.2006.  

11 


 6.    Кoрнeйчук  Гoрдeй  Кирилoвич,    Стиблo  Галина  Кoнстантинoвна,  Рoзтнбeрг 

Владимир Владимирoвич, Закржeвский Владимир Бoрисoвна Крилoва Людмила  

Пeтрoвна.  Пoлимeрнo-битумнoe  вяжущee  и  спoсoвб  eгo  пoлучeния.  Патeнт 

Рoссия.  РУ  2003122758    А.oпуб  20.02.2005.  Пoлимeр  –  битумли  бoглoвчи  ва 

унинг oлиниш усули. 

7.  Стeпeнoв  Валeрий  Фeдoрoвич,      Гарбачeва  Раиса  Иванoвна,  Нeчинeнний 

Виктoр  Алeксандрoвич,  Брexoв  павeл  Пeтрoвич.  Изoлясиoнная  битумнo  – 

пoлимeрная мoстика и спoсoб eё изгoтoвлeния. Патeнт  Рoссия. РУ  2003103625  

А.  oпуб. 10.09.2004 Битум пoлимeрли изoлясиялаш мoстикаси ва уни тайёрлаш 

усули 


8.  №  94029817  А1    Пoпoв  O.Г.,  Пoсадoв  И.А.,  и  др.Битум  учун  фаoл  қўшимча 

oлиш. 


9. Защита химического оборудования неметаллическими покрытиями / Л.Г. 

Богаткова [и др.]. М., 1989. 

10. Иванов, Е.С. Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах / Е.С. Иванов. 

М., 1986. 

11. Корецкая, Л.С. Атмосферостойкость полимерных материалов /Л.С.Корецкая. 

Минск, 1993. 

12. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В.М. Москвин [и др.]. 

М., 1980. 

13. Коррозия конструкционных материалов: в 2 кн. / В.В. Батраков [и др.]. М., 

1990. 


14. Люблинский, ЕЛ. Электрохимическая защита от коррозии / 

Е.Я.Люблинский. М., 1987. 

15. Пинчук, Л.С. Герметизирующие полимерные материалы / Л.С. Пинчук, А.С. 

Неверов. М., 1993.. Речиц , Г. Полимерные противокоррозионные пленки /Г.В. 

Речиц. Минск, 1991. 

16. Розенфельд, ИЛ. Антикоррозионные грунтовки и ингибированные лакокра -

сочные покрытия / И.Л. Розенфельд, Ф.И. Рубинштейн. М., 1980. 


 

12 


17. Розенфельд, ИЛ. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями 

/ И.Л. Розенфельд, Ф.И. Рубинштейн, К.А. Жигалова. М., 1987. 

18. Улиг, Г.Г. Коррозия и борьба с ней / Г.Г. Улиг, Р.У. Реви. Л., 1989. 

19. Фокин, М.Н. Защитные покрытия в химической промышленности / М.Н. 

Фокин, Ю.В. Емельянов. М., 1981. 

20. Шлугер, МЛ. Коррозия и защита металлов / М.А. Шлугер, Ф.Ф. Ажогин, 

Е.А. Ефимов. М., 1981. 

4. Bitiruv malakaviy ishimning asosiy maqsadi sanoat jixozlarini korroziyadan 

ximoyalovchi qoplamalar  olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratishdan 

iborat.Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilar vazifa qilib belgilangan:  

 

Sanoat  jixozlarini  korroziyadan  himoyalovchi  qoplamalar  olish  bo’yicha jahon adabiyotlarining va patentlarining qisqacha taxlilini qilish; 

 

tadqiqot  o’bekti  va  xom  ashyo  va  tayyor  maxsulotlarni  analiz  qilish usullarini belgilash; 

 

Sanoat jixozlarini korroziyadan himoyalovchi qoplamalar olishning tajriba tadqiqot qismida tajriba tavsifi keltirish, gossipol smolasining 

suvsizlantirish jarayoninim o’rganish asosidagi korroziyaga qashi qoplamalar 

olishning  laboratoriya  texnologik reglamentini yaratish, gossipol smolasi 

asosida  sanoat jixozlarini korroziyadan ximoyalovchi qoplamalar olish borasida 

tadqiqotlar qilish; 

 

texnologik sxema tanlash  va uning tavsifinikelyirish;  

material balanslarni hisoblash; 

 

ekologik masalalar yechimini ko’rsatish;  

xulosa yozishdan iborat. 

5. Chizma materiallar ro’yxati: olingan ilmiy natijalar grafiklari, xaraktlantirilgan 

texnologik sxema. 

 

 

  

 


 

13 


6. Maslahatchilar 

 

Imzo, sana Bo’limlar 

Maslahatchi 

F.I.SH. 

Topshiriq 

berdi 

Topshiriq qabul qildi 

Texnologik qism 

t.f.n. Rajahov M. 

 

  

Tadqiqod qismi 

t.f.n. Rajahov M. 

 

  

Iqtisod qismi 

Ischanov F.A. 

 

  

 

Taqrizchi:        ________                         Rustamov .S.M                            (imzo) 

 

   Urganch “YOg’-moy “ AJ      

7. Ilmiy rahbar:   t.f.n  Rajapov M Download 1.02 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling