Variant zardushtiylar ta`limotiga ko`ra insonning asosiy burchi nima bo`lgan


Download 34.67 Kb.

Sana08.03.2018
Hajmi34.67 Kb.

TARIX  8- SINF    

II

  VARIANT 

 

1.Zardushtiylar ta`limotiga ko`ra insonning asosiy burchi nima bo`lgan 

A) yovuzlikka qarshi kurashish          B) vadaga vafo qilish 

C) adolatli turmush tarzi                     D) ezgu fikr ezgu so`z 

2. “Avesto”da Hududiy qo’shnichilik jamoasi qanday nomlangan?  

A) Vis          B) Daxyu           C) Zantu          D) Varzana  3. So’g’diyona qaysi daryolar vodiysini egallagan? 

A) Amudaryo va Sirdaryo              B) Qashqadaryo va Amudaryo  

C) Zarafshon va Qashqadaryo        D) Murg’ob va Zarafshon  

4.  Qadimgi  Xitoyda  dehqonlar  parvarish  qilgan  o’simlik  va  daraxtlarni 

aniqlang? 

1. paxta 2.bug’doy 3. choy. 4.javdar. 5. sholi 6. tut 7.Arpa  

A)1,2,3 ,5,7  B)1,2,4,6,7  С)2,3,4,5,6  D)1,2,5,6,7 

5. Buddaviylik ta`limotiga ko`ra nima insonga azob uqubat olib keladi 

A) mol-davlat      B) xudolar         C) xoxish istak          D) yolg`on so`zlash 6.  Millodan avvalgi VIII- VII asrlarda Ossuriya podsholigi qaysi hududlarni 

bosib olgan ? 

1. Bobil   2.Bibl   3. Tir   4.Sidon   5.Nineviya   6.Oshshur 

A)1,3,5 ,6         B)1,2,3.    C)1,2,3,4.           D)1,2,3,4,5,6 

7.Kir  II  hukmronligi  davrida  qaysi  hududlar  Ahmoniylar  davlatiga 

bo’ysindirilgan ? 

  1.Midiya 2.Bobil 3.Misr 4. Falastin 5.Finikiya 6.O’rta Osiyo  

A)1,3,5,6         B)1,2,4,5,6.          C)1,2,4,5          D)1,2,3,4,5,6 

8.Quyidagi halqlardan qaysi biri dehqonchilik bilan shug`ullangan bog`lar va 

uzumzorlar parvarishlaganlar ? 

A) Ossurlar           B) Urartlar        C) Dovonliklar         D) Finikiyaliklar 9. Qarshi shahrining 2700 yilligi qachon nishonlangan ? 

А) 2004 –yil     B) 2006-йил    С) 2009-йил    D) 2010-йил 10.  2007-yilda  Ahmad-Al  Farg’oniy  xotirasiga  bag’ishlab  qaysi  davlatda 

haykal o’rnatilgan? 

A)Misrda        B)Yaponiyada         C)Belgiyada        D)Rossiyada 11. Qaysi qirol franklar o'z chek yerlarini meros qilib qoldirishlari to'g'risida 

qonun chiqardi? 

A) Xlodvig           B) Xilperik            C) Pipin            D) Karl 12. Yirik dehqonlarga qaram bo'lgan, erksiz va yersiz kambag'al ziroatchilar 

tabaqasini aniqlang. 

A) kashovarzlar        B) kadivarlar      C) chokarlar        D) barzikorlar 13  .  V  asrning  20  -  yillarida  Xorazm  va  Amudaryo  havzasiga  kirib  kelgan 

ko'chmanchi chorvadorlarni aniqlang. 

A) Xiyoniylar        B) Toxarlar      C) Kidariylar        D) Eftallar  

 

 

 

 

14. Tarixiy atamalar va ularning mazmuni to'g'i ko'rsatilgan javobni toping. 

1. sarkor 2. g'ulomgardish 3. kashovarz 4. chokar 5. dehqon 

a) labirintli b) ishboshi c) qishloq hokimi d) qo'shchi e) harbiy posbon 

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e   

 

 

B) 1-c, 2-d, 3-e, 4-a, 5-b  C) 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-c                              D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c 

 

15. Nasr ibn Sayyor noibligi davrida..... 

1.Moliya islohoti o’tkazildi  

2. Mahalliy aholiga nisbatan jazo chorlari kuchaytirildi  

3.Islomni yangi qabul qilganlar jizyadan ozod etildi  

4. Yer egasining e’tiqodiga qarab xiroj to’lshi bekor qilindi.  

А)1,3     В)3,4        С)1,3,4     Д)1,2,3 

16. Eneolit davridan boshlab O’rta Osiyoda... 

1.sug’orma  dehqonchilik  vujudga  keldi  2.  Xom  g’ishtdan  keng  foydalana 

boshlandi  3.Kulolchilik  charxi  va  g’ildirak  kashf  etildi  4.Jarqo’ton  manzilgoxi 

yuksak taraqqiyotga erishdi 5. Kulolchilik xumlaridan keng foydalana boshlandi 6. 

Sopol idishlar sirti naqshlar bilan bezatiladigan bo’ldi. 

А)1,2,5,6         В)3,4,5,6        С)2,3,4,5        Д)1,2,4,5 17. 2000 –yilda bo’lib o’tgan voqealarni aniqlang? 

1.  “Terrorizmga  qarshi  kurash  to’g’risida”  Qonun  qabul  qilindi.  2.YUNESKO 

Behzod tavalludining 545- yilligi nishonlanildi. 3. Toshkentda “Shahidlar xotirasi” 

yodgorlik majmuasi bunyod etildi.  

4.  Toshkentda  “Qatag’on  qurbonlar  xotirasi”  muzeyi  barpo  etildi.  5.  Termiz 

shahrining  2500  yilligi  nishonlanildi.  6.  Marg’ilon  shahrining  2000  yilligi 

nishonlanildi. 

A)1,2,3            B)4,5,6           C)1,3,5           D)2,4,6  

18.1831 – 1832- yillarda  yozilgan  va  Xiva  xonligi, uning  shaharlari  haqida  

muhim  ma’lumotlar  beruvchi   “Dili g’aroyib”  asari  muallifini  aniqlang. 

A)Ogahiy  B)Xudoyberdi  Avaz  Muhammad    C)Munis     D)Hasanbek Rumlu 

 

19.Qadimgi  Xorazmda  yuksak  darajada  rivojlangan  sohalarni  toping? 

1.hunarmandchilik  2.dehqonchilik  3.binokorlik  4.zargarlik  5.to’quvchilik  

6.duradgorlik 

A)1,2,3   B)1,4,5  C)3,4,6    D)1,3,5 

 

20.XV-XVI  asrda qoraqalpoqlar  ko’chib  borib  o’rnashgan  hududlar  qaysi  

xonlik  tarkibida  edi ? 

A)Buxoro     B)Xiva      C)No’g’ay     D)Qozon 21.Rus shohi Ivan IV  oldida  qanday  masalalar  turar  edi ? 

A)boyarlar  mavqeyini  kuchaytirish  va  mamlakatning  xalqaro  o’rnini  

mustahkamlash 

B)krepostnoylik  huquqini  zaiflashtirish  va  savdo-sotiqni  rivojlantirish 

C)mamlakatni  bosqinchilardan  ozod  etish  va  hududlarni  kengaytirish 

D)dvoryanlar  tabaqasini  kuchaytirish  va  boyarlar  hukmronligini  zaiflashtirish 

 

22.Nuqtalar o’rniga  kerakli  hududlar  nomlarini  to’g’ri  qo’ying|? 

Miyonqol – Samarqand atrofidagi  Oqdaryo  va  Qoradaryo  oralig’idagi  

hudud.Keyinchalik … bilan … oralig’idagi  yerlar  Miyonqol  deyilgan. 

A)Samarqand, Xatirchi           B)Samarqand, Karmana      

C)Urgut, Jizzax    

 D)Samarqand, Chelak 

 

23.Shayboniylar davrida barpo etilgan  sug’orish  inshootlarini  ularga  oid  

ma’lumotlar  bilan  mos  tartibda  belgilang. 

1. … suv  ayirg’ichi  Zarafshon  daryosida  barpo  etilgan  edi   

2.Somonjuq dashtini  obodonlashtirish  maqsadida … kanali  qazilgan  edi  

3.Murg’ob vohasida … suv  ombori  qurilgan   

4.Nurota tog’ida … suv  ombori  qurilgan   

a)Oqchob  b)Hovuzixon  c)XojaKa’ab  d)Jondor 

A)1-d,2-c,3-b,4-a     B)1-b,2-a,3-d,4-c   

C)1-b,2-d,3-c,4-a     D)1-a,2-b,3-d,4-c 

 

24.XVI 

asr 

boshlarida 

Safaviylar 

davlatining 

ikkinchi 

poytaxtiga 

aylantirilgan shahar? 

A)Hirot         B)Marv          C)Balx         D)Nishopur 25.Angliya parlamenti nechanchi yilda 9 yoshgacha bo’lgan bolalar mehnatini 

ta’qiqladi? 

A)1832 y   B)1867 y   C)1833 y     D)1848 y 26. Boburning qaysi asarida o‘sha zamon soliq tizimi, soliq yig‘ishning qonun 

qoidalari bayon  etilgan?  

A) "Mubayyin"   B) "Turkiy devon"   C) "Boburnoma"   D) "Arkoni devon" 27.  O‘zbek  tilida  306  g‘azal,  435  ruboiy,  25  qit'a,  13  tuyuqdan  iborat  devon 

tuzgan xonni aniqlang. 

A) Muhammad Shayboniyxon           B) Abdullaxon II  

C) Ubaydullaxon                                D) Umarxon 

28. Mardona bu - ... 

A) Qo‘qon xonligida oddiy aholining hasharga safarbar etilishi 

B) Xiva xonligida 12 kunlik davlat majburiyati 

C) bo‘yoq olinadigan o‘simlik 

D) 8,33 sotixga teng bo‘lgan yer o‘lchov birligi 

29.Mir-Arab madrasasi qaysi shaharda bunyod etilgan? 

A) Samarqand    B) Buxoro        C) Toshkent          D) Ko‘hna Urganch 30. Ashtarxoniylar sulolasiga mansub hukumdorlardan kim Madina shahrida 

Chorbog‘ bunyod etgan.  

A) Subhonqulixon  B) Nodir Muhammad   C) Ubaydullaxon   D) Imomqulixon 

 

31Siyosiy  kurashda  qonli  usul  orqali  raqiblarini  yo’qotish  bilan  o’z  shaxsiy 

halokatini tayyorlab borgan shaxs kim ?______________________ 

 

32. Jorj Vashington yashagan yillar ?___________________ 

 

33. Deklaratsiya qaysi tildan olingan,ma’nosi ?___________________ 

 

34. Dunyoda 

birinchi 

cho’yan 

ko’prik 

qachon 

ixtiro 

qilingan 

?___________________  

35.  Buyuk  geografik  kashfiyotlar  natijasida  dengiz  savdo  yo’llari  qayerdan 

qayerga ko’chdi?_________________________________________________ 

 

36. 

Ost-Indiya 

kompaniyasi 

qachon 

tugatilgan?_____________________________ 

 

37.Pirmuhammadxon 

qachon 

va 

qayerda 

Qozoq 

xoniTavakkalning 

qo’shinlarini tor-mor etdi? 

 

38.  Buxoro  hukmdorlaridan  qaysi  biri  tomonidan  Madina  shahrida 

chorbog’,Makkadagi  Ka’baga  kiraverishda  darvozalardan  biri  ostonasi 

uchun oltin va kumush tutqichli yo’g’och zina qurdirgan? 

 

39.  Yaponiyaga  Yevropaning  qaysi  davlat  fuqarolari  birinchi  bo’lib  kirib 

kelganlar? 

 

40. “Shimoliy urush” qachon va qaysi davlatning g’alabasi bilan tugagan? 

 

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling