vol4.pdf [Ivanovskiy Boris Andreyevich]


Download 4.92 Mb.
Pdf ko'rish
bet51/52
Sana17.11.2017
Hajmi4.92 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

U

UDMH (unsymmetrical dimethyl hydra-

zine, or geptil), 23, 48, 57, 68, 82, 214, 

310, 565


Ufa, 293

Ufa Instrumentation Factory, 453

Uhl, Matthias, xviii

UKP (universal space platform) concept, 

607-608

Ukraine, 107, 454Ukrainian Academy of Sciences, 237

UR-100 ICBM, 19-20, 269, 276, 318

UR-100K ICBM, 20

UR-100N ICBM, 20

UR-100NU ICBM, 20

UR-100U ICBM, 20

UR-200 ICBM, 20-21

UR-500 (Pyatisotka) launch vehicle, 20-21, 

72, 75, 77, 82, 86-87, 89, 104 108, 222, 

225, 239, 243, 246, 247, 257, 267, 269, 

276; see also Proton launch vehicle

UR-500K launch vehicle, 12-14, 22, 23, 

169, 184-185, 190, 196, 214, 299, 308, 

309, 317, 321, 339, 344, 347, 542, 554, 

556, 578; see also Proton launch vehicle

UR-700 launch vehicle, 20, 23, 27, 82, 213-

214, 222, 243, 532, 565-566

UR-700M launch vehicle, 226

UR-900 launch vehicle, 23, 214, 226

Ural Electromechanical Works, 437-438

Urals, 29, 123, 131, 150, 294, 389

Uralsk, 474

U.S. Air Force, 568

U.S. Army, 40, 43

U.S. Congress, 46, 47, 52, 53, 552, 586, 

589, 590, 620, 624

U.S. Department of Defense, 40, 41, 46, 

586


U.S. Navy, 40, 43

“US” ocean reconnaissance satellite, 24

U.S. Strategic Air Command, 42

648


Index

USSR Academy of Sciences, see Academy of 

Sciences

USSR Council of Ministers, see Council of 

Ministers

Ussuriysk, 160-161, 371, 372, 475-476, 

488-492, 494

Ustinov, Dmitriy F., 68, 86, 90, 106, 108-

110, 114, 133-139, 171-172, 176-180, 

184, 220, 224, 232, 236, 248, 253, 

254-255, 263, 265-267, 272, 279, 283-

289, 309, 318, 323, 333-337, 340, 364, 

380-381, 383, 394-395, 402, 414, 417, 

504, 523, 526, 529, 531-533, 536, 539-

543, 546-548, 553, 555, 559-561, 564, 

567-569, 571-572, 575, 606, 608

Utkin, Ivan I., 207

Utkin, Nikolay V., 255, 337

Utkin, Viktor V., 468

Utkin, Vladimir F., 24, 25, 26, 29

Uzbekistan, 347

V

V-2 (German ballistic missile), xix, 43, 48, 

71, 227, 235, 414; see also A-4

Vachnadze, Vakhtang D., 188291396

422, 534, 579

Vakulin, Boris F., 328, 329, 337, 342

Vannikov, Rafail B., 493

VDNKh (Exhibition of Achievements of the 

National Economy), 366

Venera program/spacecraft, 9, 13, 118, 171, 

215, 347, 586

Venera-5 mission, 189, 215-216, 238

Venera-6 mission, 189, 215-216, 238

Venus, xliii, 9, 28-29, 72, 73, 76, 82, 112, 

113, 189, 215-216, 232, 238, 242, 271, 

313, 347, 457, 580, 586, 590

Venus launches, see Venera program/

spacecraft

Vernov, Sergey N., 21, 378

Vetrov, Georgiy S., xviii, 235

Vilenskiy, Z. M., 352

Vilnitskiy, Lev B., 117, 173, 194, 235, 255, 

300, 331, 333-337, 340, 364, 422, 456

Vintsentini, Kseniya M., 351

Vishnevskiy, Aleksandr A., 361

Vladimirov, Igor P., 567

VMF, 7; see also Soviet Navy

VNII-380 institute, 33; see also NII-380

VNIIEM (All-Union Scientific-Research 

Institute of Electromechanics), 33-34, 

149-152, 244, 461, 464, 493, 501

VNIIT (All-Union Scientific-Research 

Institute of Current Sources), 127-128, 

298


VNIIT (All-Union Scientific-Research 

Institute of Television), see NII-380

Vnukovo airport, 188, 293, 306, 473

Volkov, Vladimir I., 505

Volkov, Vladislav N., xxiv, 239, 249, 252, 

310, 340, 362, 363, 367, 369, 370-373, 

375, 379-380, 394, 396, 400

Voltsifer, A. N., 195

Volynov, Boris V., 186-188, 189, 367, 482

von Braun, Wernher, 39-46, 44, 48, 51-53, 

57, 65-66, 68, 231, 578-579, 581, 584

Vorobyev, Yevgeniy I., 347, 348, 360, 361, 

362, 386, 393, 401

Voronezh, 68, 574, 579

Voronov, Boris A., 326

Voropayev, Oleg N., 117, 118, 235, 339-

340, 421, 456

Vorshev, Vladimir V., 385, 515

Voskhod program/spacecraft, xi, xix, xxvii, 

10, 13, 82, 99, 101, 104, 140, 357, 390, 

398, 450, 462, 479, 532, 561

Voskhod(-1) mission, 82, 99, 398

Voskhod-2 mission, 10, 101, 450, 479

Voskresenskiy, Leonid A., 53-54, 78-80, 

103, 107, 109-111, 209, 227, 295, 304, 

349, 353, 391, 425

Vostok program/spacecraft, xi, xix, xxvii, 10, 

13, 55, 117, 140, 282, 390, 398, 450, 

462, 463, 538, 593

Vostok(-1) mission, ix, x, xix, xxi, xxvi, xxx, 

2, 45, 47, 66, 302, 314, 317, 349, 450, 

472, 519, 585, 598

Vostok-2 mission, xxx, 47

VPK, see Military-Industrial Commission

VSNKh, see Supreme Council of the 

National Economy

Vulkan launch vehicle concept, 594, 597

W

Warsaw Pact, 237

Washington, DC, 57, 585

West Germany, 39

White, Edward H., 55

World War II, ix, xi, xii, xiii, xix, xxi, xxvi, 1, 

5, 33, 44, 227, 281, 312, 351, 407, 414, 

530, 583


Y

Yablokova, Irina Ye., 158

649


Rockets and People: Moon Race

Yangel, Mikhail K., 21, 24-27, 29, 32, 67, 

71-72, 75, 77, 81-82, 86, 91, 107-109, 

155, 172, 176, 177, 178, 180, 222-223, 

269, 276, 310, 318-319, 383, 551, 565

Yantar reconnaissance satellites, 18, 382

Yantar-1KFT reconnaissance satellite, 36

Yantar-2K reconnaissance satellite, 36

Yaremich, Mikhail I., 534, 579, 580

Yaropolov, Vladimir I., 302, 306, 343, 346, 

369


Yazdovskiy, Vladimir I., xxviii

Ye. O. Paton Institute of Electric Welding, 

see Paton Institute of Electric Welding

Ye-6 lunar lander, xliii, 82, 112, 113, 118; 

see also Luna second-generation probes

Ye-8 lunar rover, 259

Ye-8-5 lunar sample return probe, 185, 216, 

238-239


Yefremov, Gerbert A., 22, 23

Yegorov, Boris B., 398

Yeliseyev, Aleksey S., 171, 186, 188, 239, 

249, 250, 252, 290, 313-314, 322, 324, 

327, 329, 331, 332, 358-359, 371-373, 

376, 378-379, 394, 482-483, 494, 503, 

508, 510-511, 535

Yeltsin, Boris N., 406

Yermolayev, Pavel I., 93

Yershov, Pavel Ye., 142, 195, 432, 527

Yevpatoriya, 155, 156, 157, 160, 162-163, 

166-169, 171, 186, 187, 189, 216, 248-

249, 321, 322, 345, 347, 370, 375-380, 

386-387, 392, 395, 405, 474-475, 482-

483, 487-491, 494, 503-504, 509-511

“Yevseyev, Boris” (Chertok’s pseudonym), 

see “Boris Yevseyev”

Yugoslavia, 592, 594, 604

Yurasov, Igor Ye., 13, 159, 173, 175, 292, 

410, 455, 456, 495

Yurevich, Yevgeniy I., 165, 183, 293-294, 

298, 303, 340, 473, 483Z

Zagorsk, 54, 75, 79, 109, 111, 145, 292, 

418, 528

Zagorsk-Optical Mechanical Factory 

(ZOMZ), 145, 292

Zagoryanka, 416Zarya communications system, 161, 298, 

323, 326, 393, 477, 479

Zavenyagin, Avraamiy P., 368

Zelenograd, 279

Zelenshchikov, Boris I., 343, 346

Zelenshchikov, N. I., 580

Zelvinskiy, Semyon M., 235

ZEM, see Factory of Experimental Machine 

Building

Zenit launch vehicle, 77, 575

Zenit reconnaissance satellite/program, 

18-19, 36, 158, 244, 268, 271, 347, 

462, 463

Zenit-2 reconnaissance satellite/program, 10, 

17, 18, 464Zenit-2M reconnaissance satellite/program, 

18

Zenit-4 reconnaissance satellite/program, 10, 

17, 18, 463

Zenit-4M reconnaissance satellite/program, 

18

Zenit-4MK reconnaissance satellite/program, 

18

Zenit-Resurs Earth resource satellite/pro-

gram, 19


Zhivoglotov, Vsevolod N., 328, 329, 330, 

333, 336, 337

Zhukov, Georgiy K., 531

ZIKh, see M. V. Khrunichev Factory

Zond human circumlunar program, 12-14, 

23, 140, 154, 155, 156, 168, 169, 171, 

175, 176, 181-185, 190, 211, 221, 228, 

229, 233, 238, 239, 256-263, 267, 547; 

see also 7K-L1

Zond-6 mission, 181

Zond-7 mission, 238

Zond-8 mission, 238

Zoshchenko, Mikhail M., 271

Zubkov, L. A., 195

Zudov, Vyacheslav D., 499

Zuyev, A. A., 291

Zverev, Ivan I., 120, 145, 173, 292-293

Zverev, Sergey A., 92, 593

Zvezda Factory, 403

Zvezda human lunar project, 596

Zvezda module of ISS, xxiv

Zvezdnyy gorodok, see Star City and 

Cosmonaut(s) Training Center

Zvorykin, Lev A., 158-164, 250, 293, 466

650


The NASA History Series

Reference Works, NASA SP-4000:

Grimwood, James M. Project Mercury: A Chronology. NASA SP-4001, 1963.

Grimwood, James M., and Barton C. Hacker, with Peter J. Vorzimmer. 

Project Gemini Technology and Operations: A Chronology. NASA SP-4002, 1969.

Link, Mae Mills. Space Medicine in Project Mercury. NASA SP-4003, 1965.Astronautics and Aeronautics, 1963: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4004, 1964.

Astronautics and Aeronautics, 1964: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4005, 1965.

Astronautics and Aeronautics, 1965: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4006, 1966.

Astronautics and Aeronautics, 1966: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4007, 1967.

Astronautics and Aeronautics, 1967: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4008, 1968.

Ertel, Ivan D., and Mary Louise Morse. The Apollo Spacecraft: A ChronologyVolume I, Through November 7, 1962. NASA SP-4009, 1969.

Morse, Mary Louise, and Jean Kernahan Bays. The Apollo Spacecraft: A Chronology, Volume II, November 8, 1962–September 30, 1964. NASA SP-4009, 

1973.


Brooks, Courtney G., and Ivan D. Ertel. The Apollo Spacecraft: A Chronology, 

Volume III, October 1, 1964–January 20, 1966. NASA SP-4009, 1973.

Ertel, Ivan D., and Roland W. Newkirk, with Courtney G. Brooks. The Apollo Spacecraft: A Chronology, Volume IV, January 21, 1966–July 13, 1974

NASA SP-4009, 1978.Astronautics and Aeronautics, 1968: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4010, 1969.

651


Rockets and People: The Moon Race

Newkirk, Roland W., and Ivan D. Ertel, with Courtney G. Brooks. Skylab: A Chronology. NASA SP-4011, 1977.

Van Nimmen, Jane, and Leonard C. Bruno, with Robert L. Rosholt. NASA Historical Data Book, Volume I: NASA Resources, 1958–1968. NASA 

SP-4012, 1976; rep. ed. 1988.

Ezell, Linda Neuman. NASA Historical Data Book, Volume II: Programs 

and Projects, 1958–1968. NASA SP-4012, 1988.

Ezell, Linda Neuman. NASA Historical Data Book, Volume III: Programs and Projects, 1969–1978. NASA SP-4012, 1988.

Gawdiak, Ihor, with Helen Fedor. NASA Historical Data Book, Volume IV: NASA Resources, 1969–1978. NASA SP-4012, 1994.

Rumerman, Judy A. NASA Historical Data Book, Volume V: NASA Launch Systems, Space Transportation, Human Spaceflight, and Space Science, 1979–1988

NASA SP-4012, 1999.

Rumerman, Judy A. NASA Historical Data Book, Volume VI: NASA Space 

Applications, Aeronautics and Space Research and Technology, Tracking and Data 

Acquisition/Support Operations, Commercial Programs, and Resources, 1979–

1988. NASA SP-4012, 1999.

Rumerman, Judy A. NASA Historical Data Book, Volume VII: NASA Launch Systems, Space Transportation, Human Spaceflight, and Space Science, 

1989–1998. NASA SP-2009-4012, 2009.

No SP-4013.Astronautics and Aeronautics, 1969: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4014, 1970.

Astronautics and Aeronautics, 1970: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4015, 1972.

Astronautics and Aeronautics, 1971: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4016, 1972.

Astronautics and Aeronautics, 1972: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4017, 1974.

Astronautics and Aeronautics, 1973: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4018, 1975.

Astronautics and Aeronautics, 1974: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4019, 1977.

Astronautics and Aeronautics, 1975: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4020, 1979.

652


The NASA History Series

Astronautics and Aeronautics, 1976: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4021, 1984.

Astronautics and Aeronautics, 1977: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4022, 1986.

Astronautics and Aeronautics, 1978: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4023, 1986.

Astronautics and Aeronautics, 1979–1984: Chronology of Science, Technology, 

and Policy. NASA SP-4024, 1988.

Astronautics and Aeronautics, 1985: Chronology of Science, Technology, and 

Policy. NASA SP-4025, 1990.

Noordung, Hermann. The Problem of Space Travel: The Rocket Motor

Edited by Ernst Stuhlinger and J. D. Hunley, with Jennifer Garland. NASA 

SP-4026, 1995.Astronautics and Aeronautics, 1986–1990: A Chronology. NASA SP-4027, 

1997.


Astronautics and Aeronautics, 1991–1995: A Chronology. NASA SP-2000-

4028, 2000.

Orloff, Richard W. Apollo by the Numbers: A Statistical Reference. NASA 

SP-2000-4029, 2000.

Lewis, Marieke, and Ryan Swanson. Astronautics and Aeronautics: A 

Chronology, 1996–2000. NASA SP-2009-4030, 2009.

Ivey, William Noel, and Ryan Swanson. Astronautics and Aeronautics: A Chronology, 2001–2005. NASA SP-2010-4031, 2010.

Management Histories, NASA SP-4100:

Rosholt, Robert L. An Administrative History of NASA, 1958–1963. NASA 

SP-4101, 1966.

Levine, Arnold S. Managing NASA in the Apollo Era. NASA SP-4102, 1982.

Roland, Alex. Model Research: The National Advisory Committee for 

Aeronautics, 1915–1958. NASA SP-4103, 1985.

Fries, Sylvia D. NASA Engineers and the Age of Apollo. NASA SP-4104, 

1992.

Glennan, T. Keith. The Birth of NASA: The Diary of T. Keith GlennanEdited by J. D. Hunley. NASA SP-4105, 1993.

Seamans, Robert C. Aiming at Targets: The Autobiography of Robert C. Seamans. NASA SP-4106, 1996.

653


Rockets and People: The Moon Race

Garber, Stephen J., ed. Looking Backward, Looking Forward: Forty Years of Human Spaceflight Symposium. NASA SP-2002-4107, 2002.

Mallick, Donald L., with Peter W. Merlin. The Smell of Kerosene: A Test Pilot’s Odyssey. NASA SP-4108, 2003.

Iliff, Kenneth W., and Curtis L. Peebles. From Runway to Orbit: Reflections of a NASA Engineer. NASA SP-2004-4109, 2004.

Chertok, Boris. Rockets and People, Volume I. NASA SP-2005-4110, 2005.

Chertok, Boris. Rockets and People: Creating a Rocket Industry, Volume II

NASA SP-2006-4110, 2006.

Chertok, Boris. Rockets and People: Hot Days of the Cold War, Volume III

NASA SP-2009-4110, 2009.

Laufer, Alexander, Todd Post, and Edward Hoffman. Shared Voyage: 

Learning and Unlearning from Remarkable Projects. NASA SP-2005-4111, 2005.

Dawson, Virginia P., and Mark D. Bowles. Realizing the Dream of Flight: Biographical Essays in Honor of the Centennial of Flight, 1903–2003. NASA 

SP-2005-4112, 2005.

Mudgway, Douglas J. William H. Pickering: America’s Deep Space Pioneer

NASA SP-2008-4113, 2008.Project Histories, NASA SP-4200:

Swenson, Loyd S., Jr., James M. Grimwood, and Charles C. Alexander. This New Ocean: A History of Project Mercury. NASA SP-4201, 1966; rep. ed. 1999.

Green, Constance McLaughlin, and Milton Lomask. Vanguard: A History

NASA SP-4202, 1970; rep. ed. Smithsonian Institution Press, 1971.

Hacker, Barton C., and James M. Grimwood. On the Shoulders of Titans: A History of Project Gemini. NASA SP-4203, 1977; rep. ed. 2002.

Benson, Charles D., and William Barnaby Faherty. Moonport: A History of Apollo Launch Facilities and Operations. NASA SP-4204, 1978.

Brooks, Courtney G., James M. Grimwood, and Loyd S. Swenson, Jr. Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA SP-4205, 1979.

Bilstein, Roger E. Stages to Saturn: A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles. NASA SP-4206, 1980 and 1996.

No SP-4207.

Compton, W. David, and Charles D. Benson. Living and Working in Space: 

A History of Skylab. NASA SP-4208, 1983.

654


The NASA History Series

Ezell, Edward Clinton, and Linda Neuman Ezell. The Partnership: A History of the Apollo-Soyuz Test Project. NASA SP-4209, 1978.

Hall, R. Cargill. Lunar Impact: A History of Project Ranger. NASA SP-4210, 

1977.

Newell, Homer E. Beyond the Atmosphere: Early Years of Space ScienceNASA SP-4211, 1980.

Ezell, Edward Clinton, and Linda Neuman Ezell. On Mars: Exploration of the Red Planet, 1958–1978. NASA SP-4212, 1984.

Pitts, John A. The Human Factor: Biomedicine in the Manned Space Program to 1980. NASA SP-4213, 1985.

Compton, W. David. Where No Man Has Gone Before: A History of Apollo Lunar Exploration Missions. NASA SP-4214, 1989.

Naugle, John E. First Among Equals: The Selection of NASA Space Science Experiments. NASA SP-4215, 1991.

Wallace, Lane E. Airborne Trailblazer: Two Decades with NASA Langley’s 737 Flying Laboratory. NASA SP-4216, 1994.

Butrica, Andrew J., ed. Beyond the Ionosphere: Fifty Years of Satellite Communications. NASA SP-4217, 1997.

Butrica, Andrew J. To See the Unseen: A History of Planetary Radar Astronomy

NASA SP-4218, 1996.

Mack, Pamela E., ed. From Engineering Science to Big Science: The NACA and NASA Collier Trophy Research Project Winners. NASA SP-4219, 1998.

Reed, R. Dale. Wingless Flight: The Lifting Body Story. NASA SP-4220, 

1998.

Heppenheimer, T. A. The Space Shuttle Decision: NASA’s Search for a Reusable Space Vehicle. NASA SP-4221, 1999.

Hunley, J. D., ed. Toward Mach 2: The Douglas D-558 Program. NASA 

SP-4222, 1999.

Swanson, Glen E., ed. “Before This Decade Is Out . . .” Personal Reflections on the Apollo Program. NASA SP-4223, 1999.

Tomayko, James E. Computers Take Flight: A History of NASA’s Pioneering Digital Fly-By-Wire Project. NASA SP-4224, 2000.

Morgan, Clay. Shuttle-Mir: The United States and Russia Share History’s Highest Stage. NASA SP-2001-4225, 2001.

Leary, William M. “We Freeze to Please”: A History of NASA’s Icing Research Tunnel and the Quest for Safety. NASA SP-2002-4226, 2002.

655


Rockets and People: The Moon Race

Mudgway, Douglas J. Uplink-Downlink: A History of the Deep Space Network, 1957–1997. NASA SP-2001-4227, 2001.

No SP-4228 or SP-4229.

Dawson, Virginia P., and Mark D. Bowles. Taming Liquid Hydrogen: The 

Centaur Upper Stage Rocket, 1958–2002. NASA SP-2004-4230, 2004.

Meltzer, Michael. Mission to Jupiter: A History of the Galileo Project. NASA 

SP-2007-4231, 2007.

Heppenheimer, T. A. Facing the Heat Barrier: A History of Hypersonics

NASA SP-2007-4232, 2007.

Tsiao, Sunny. “Read You Loud and Clear!” The Story of NASA’s Spaceflight Tracking and Data Network. NASA SP-2007-4233, 2007.

Meltzer, Michael. When Biospheres Collide: A History of NASA’s Planetary Protection Programs. NASA SP-2011-4234, 2011.

Center Histories, NASA SP-4300:

Rosenthal, Alfred. Venture into Space: Early Years of Goddard Space Flight Center. NASA SP-4301, 1985.

Hartman, Edwin P. Adventures in Research: A History of Ames Research Center, 1940–1965. NASA SP-4302, 1970.

Hallion, Richard P. On the Frontier: Flight Research at Dryden, 1946–1981

NASA SP-4303, 1984.

Muenger, Elizabeth A. Searching the Horizon: A History of Ames Research Center, 1940–1976. NASA SP-4304, 1985.

Hansen, James R. Engineer in Charge: A History of the Langley Aeronautical Laboratory, 1917–1958. NASA SP-4305, 1987.

Dawson, Virginia P. Engines and Innovation: Lewis Laboratory and American Propulsion Technology. NASA SP-4306, 1991.

Dethloff, Henry C. “Suddenly Tomorrow Came . . .”: A History of the Johnson Space Center, 1957–1990. NASA SP-4307, 1993.

Hansen, James R. Spaceflight Revolution: NASA Langley Research Center from Sputnik to Apollo. NASA SP-4308, 1995.

Wallace, Lane E. Flights of Discovery: An Illustrated History of the Dryden Flight Research Center. NASA SP-4309, 1996.

Herring, Mack R. Way Station to Space: A History of the John C. Stennis Space Center. NASA SP-4310, 1997.

656


The NASA History Series

Wallace, Harold D., Jr. Wallops Station and the Creation of an American Space Program. NASA SP-4311, 1997.

Wallace, Lane E. Dreams, Hopes, Realities. NASA’s Goddard Space Flight Center: The First Forty Years. NASA SP-4312, 1999.

Dunar, Andrew J., and Stephen P. Waring. Power to Explore: A History of Marshall Space Flight Center, 1960–1990. NASA SP-4313, 1999.

Bugos, Glenn E. Atmosphere of Freedom: Sixty Years at the NASA Ames Research Center. NASA SP-2000-4314, 2000.

No SP-4315.

Schultz, James. Crafting Flight: Aircraft Pioneers and the Contributions of the 

Men and Women of NASA Langley Research Center. NASA SP-2003-4316, 2003.

Bowles, Mark D. Science in Flux: NASA’s Nuclear Program at Plum Brook Station, 1955–2005. NASA SP-2006-4317, 2006.

Wallace, Lane E. Flights of Discovery: An Illustrated History of the Dryden Flight Research Center. NASA SP-2007-4318, 2007. Revised version of NASA 

SP-4309.


Arrighi, Robert S. Revolutionary Atmosphere: The Story of the Altitude Wind 

Tunnel and the Space Power Chambers. NASA SP-2010-4319, 2010.


Download 4.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling