Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги


IV. ЛАБОРАТОРИЯ  МАШҒУЛОТЛАР УЧУН МАТЕРИАЛЛАРИ


Download 27.58 Kb.
Pdf просмотр
bet16/20
Sana26.05.2018
Hajmi27.58 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

IV. ЛАБОРАТОРИЯ  МАШҒУЛОТЛАР УЧУН МАТЕРИАЛЛАРИ  
 
Laboratoriya mashg‘ulotlarning tavsiya etiladigan mavzulari 
 
Laboratoriya ishining 
nomi 
Mustaqil vazifalarni bajarish uchun zarur 
bo`lgan 
asbob-uskunalar, 
reaktivlar 
materiallar va us.ta‘lim 
Adabiyotga 
ko`rsatma 

Hayot  muhitlari:  suv,  er-
tuproq,  havo  va  tirik 
organizm. 
Yashash 
muhitlarining 
o‗ziga 
xosligi. Moslanish.  
O‘simliklarni 
issiqqa 
chilamligini 
aniqlash 
(Motskov usuli) 
Har  xil  o‘simliklar  bargi,  0,2  n.  HCl 
eritmasi, suv hammomi, termometr, Petri 
likopchasi, pinset, suvli stakan.  
Bu  mashg‘ulotda  keying  laboratoriya 
mashg‘uloti  uchun  tajibalar  qo‘yamiz. 
Buning uchun osimlik urug‘larni turli xil 
haroratda  unuvchanligini  Serebryakov 
usulida aniqlash uchun feltr qog‘ozi bilan 
namlangan  Petri  likopchasiga  urug‘lar  
sanab  solinadi  va  termostatga  va  xona 
xaroratida  1  xafta  saqlanadi.  Chashka 
petri  kosachasi,  filtr  qog`oz,  har  xil 
urug`lar, suv. 
―Ekologiya 
asos-
lari‖ Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev 
A, 
YUlchieva 
M, 
Axmedov 
O‗,  
Abzalov A 

Ekologik 
omillar,ularning 
organizmga  ta‘sir  etish 
qonuniyatlari.  Ekologik 
nisha. 
Chashka petri kosachasi, filtr qog`oz, har 
xil urug`lar, suv, qizil lavlagi, 0,5 va 1,0 
moliyarli 
saxoroza 
eritmasi, 
maydalangan  muz  bo‘laklari,  25-30
o
S  li 
termometr,  slalpel,  ustara,  probirkalar, 
mikroskop,  buyum  oynasi  va  qoplag‘ich 
oynalar, 
kichkina 
cho‘tka, 
oynaga 
yozadigan qalam, filtr qog‘ozi. 
Ekologiya 
asoslari 
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

Populyasiyaning  tuzilishi 
unda 
organizmlarning 
joylashishi 
 
Bir nechta o‘simlik namunalarining yosh 
o‘simtasi, 
millimetrlarga 
bo‘lingan 
qog‘oz  yoki  lineyka,  qorong‘I  shkaf. 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
Ergashev 
A, 
YUlchieva 
M, 
Axmedov 
O‗,  
Abzalov A 

Populyasiyalar  orasidagi 
bog‗lanishlar, 
populyasiyalar 
dinamikasi  
 
Laboratoriyamikroorgani
zmlarga 
fizik 
va 
kimyoviy 
omillarning 
ta‘siri 
Indicator, 
Talabalarning 
nazariy 
bilimlarini sinash. 
Ekologiya 
asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

Biotsenozlar  (jamoalar) 
xaqida 
tushuncha, 
Organizmlar 
orasidagi 
munosabat 
tiplpri, 
turlararo munosabatlar 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  

Abzalov A 

Ekotizimlarning 
xilma-
xilligi 
va 
ularning 
tuzilishi. 
Produtsentlar, 
konsumentlar, 
redutsentlar 
– 
ekotizimlarning 
funksional birliklari. 
 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

Biosfera  xaqida  umumiy 
tushuncha 
Laboratoriya: 
tuproqda 
azotning aylanishi  
Keying  laboratoriya  mashg‘uloti  uchun 
tajriba 
qo‘yiladi: 
buning 
uchun 
Erlenmeyer  kolbasi,  lakmus  qog‘ozi,   
Nessler  reaktivi,  mikroskop,  qoplag‘ch 
oyna,  pipetka,  filtr  qog‘ozi,  100  ml  li 
shisha kolbalar 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

Biosferada  moddalarning 
aylanishi 
 
Erlenmeyer  kolbasi,  lakmus  qog‘ozi, 
Nessler  reaktivi,  mikroskop,  qoplag‘ch 
oyna,  pipetka,  filtr  qog‘ozi,  100  ml  li 
shisha probirkalar. 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

Zamonaviy ekologik 
muammolar 
Laboratoriya: 
 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
10 
Ijtimoiy  ekologiya  va 
inson 
ekologiyasi 
va 
demografiyasi. 
 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
11 
Atmosfera 
havosining 
ahamiyati, 
uni 
iloslantiruvchi manbalar 
Laboratoriya:yngan 
urug‘lar 
tomonidan 
kislorod  o‘zlashtirilishini 
aniqlash. 
Krotov 
apparati, 
petri 
likopchasi, 
thermostat,  GPA  muxiti,  Soslo  agar, 
spirtli gorelka, suv hammomi. 
Ungan  urug‘lar  ,  eg‘ri  shisha  nay 
o‘rnatilgan  tiqin,  probirkaga  quyilgan 
ishqor eritmasi, rangli suv solingan idish 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

12 
Suv 
manbalarining 
ifloslanishi 
va 
muxofazasi,  suv  sifatini 
yaxshilash  
 
Bir  nechta  suv  xavzalaridan  namunalar, 
kolba, probirka,  
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
13 
Tuproqni  floslantiruvchi 
man‘balar, 
zaharli 
kimyoviy moddalar 
Petri 
likopchasi, 
BGA 
(dukkakli 
o`simliklardan  tayyorlangan  agar)  yoki 
GPA, thermostat, tozalangan suv, har xil 
turdagi  tuproqlar,  probirka,  pipetka, 
mikroskop,buyum  oynachasi,  immersion 
moy bilan qoplanadi, okular lineyka 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
14 
Tuproq 
o‘z-o‘zini 
tozalash 
jarayonining 
ahamiyati, 
tuproq 
muhofazasi   . 
 
Petri 
likopchasi, 
BGA 
(dukkakli 
o`simliklardan  tayyorlangan  agar)  yoki 
GPA, thermostat, tozalangan suv, har xil 
turdagi  tuproqlar,  probirka,  pipetka, 
mikroskop,buyum  oynachasi,  immersion 
moy bilan qoplanadi, okular lineyka 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
15 
Biologik 
zaxiralar, 
ularning  ahamiyati  va 
muxofazasi  
Laboratoriya: 
O‘simliklarning 
nastik 
harakatlanishini kuzatish 
Bir  necha  ceysmonastik  harakatlanish 
xususiyatiga  ega  bolgan  o‘simlik  turlari.  
Qizil kitob, gerbariylar. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
16 
Maxsus qo‗riqlanadigan 
xududlar 
 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
17 
Muhit  holatini  nazorat 
qilish 
monitoringi. 
Ekologik ekspertiza 
Kafedra  tajriba  uchastkasidagi  bir  necha 
xildagi  tuproq  namunalida  ostirilgan 
indicator osimliklar bilan tanishish. 
 Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 

18 
Ekoloik 
xafvsizlik. 
Ekologik ta‘lim tarbiya 
 
Talabalarning nazariy bilimlarini sinash. 
Ekologiya      asoslari  
Simon A.Levin 
Ekologiya  
 
Ergashev A, 
YUlchieva M, 
Axmedov O‗,  
Abzalov A 
 
 
1-лаборатория  машғулот: 
Hayot  muhitlari:  suv,  er-tuproq,  havo  va  tirik 
organizm.  Yashash  muhitlarining  o‗ziga  xosligi.  Moslanish.    O‘simliklarni  issiqqa 
chilamligini aniqlash (Motskov usuli).
 
 
Ишдан  мақсад: 
Hayot  muhitlari:  suv,  er-tuproq,  havo  va  tirik  organizmlar  
билимларини  мустаҳкамлаш. 
Yashash  muhitlarining  o‗ziga  xosligi.  Moslanish.  
O‘simliklarni  issiqqa  chilamligini  aniqlash  (Motskov  usuli)  bo‘yicha
  илмий 
дунѐқарашини ривожлантириш. 
 
Масаланинг  қўйилиши:  экология  фанини  ўқитишда 
Hayot  muhitlari: 
suv, er-tuproq, havo va tirik organizm. Yashash muhitlarining o‗ziga xosligi. Moslanish.  
O‘simliklarni issiqqa chilamligini aniqlash усулларини ўрганиш
.  
 
Ишни бажариш учун намуна 
Экология фанини ўқитишда ―Блиц-ўйин‖ методининг қўлланилиши 
Блиц-ўйин‖    методининг  мақсади:  талабаларда  тезлик,  ахборотлар 
тизимини  таҳлил  қилиш,  режалаштириш,  прогнўзлаш  кўникмаларини 
шакллантиришдан  иборат.  Мазкур  методни  баҳолаш  ва  мустаҳкамлаш 
максадида қўллаш самарали натижаларни беради. 
Бу  метoддaн  мaқсaд,  тaлaбaлaрдa  мaълум  бир  фaoлият  ѐки 
тушунчaлaрнинг  кетмa-кетлиги,  узлуксизлиги,  бoғлиқлиги,  бoсқичмa-
бoсқичлиги  ҳaмдa  тaртибини  aниқлaш  мaлaкa  вa  кўникмaлaрини 
ривoжлaнтиришдaн ибoрaт. 
Бунинг  учун  педaгoг  тoмoнидaн  мaълум  кетмa-кетлиги  мaвжуд 
бўлгaн  фaoлият  ѐки  тушунчaнинг  ўринлaри  aлмaштирилгaн  ҳoлдa 
берилaди.  Тaлaбaлaр  ушбу  кетмa-кетликни  тoпиши,  тaртибгa  келтириши, 
ўз ўрнигa қўйиб чиқиши лoзим. Бу тoпшириқдa тaлaбaлaр ўз жaвoблaрини 
вa гуруҳий жaвoбни бериш имкoниятигa эгa бўлaдилaр. Тўғри жaвoб эълoн 
қилингaндaн  сўнг  тaлaбaлaрни  бaҳoлaш  мумкин.  Бундaй  тoпшириқ 
тaлaбaлaрни  фикрлaшгa  ундaб,  мaвзу  билимлaрини  мустaҳкaмлaшгa, 
aниқлaштиришгa вa тaфaккурни ривoжлaнтиришгa ѐрдaм берaди 
Методни амалга ошириш  босқичлари: 
1.  Дастлаб    иштирокчиларга  белгиланган  мавзу  юзасидан 
тайѐрланган  топшириқ,  яъни  тарқатма  материалларни  алоҳида-алоҳида 
берилади  ва  талабалардан  материални  синчиклаб  ўрганиш  талаб  этилади.  
Шундан  сўнг,  иштирокчиларга  тўғри  жавоблар  тарқатмадаги  «якка  баҳо» 

колонкасига белгилаш кераклиги тушунтирилади. Бу босқичда вазифа якка 
тартибда бажарилади. 
2.  Навбатдаги  босқичда  тренер-ўқитувчи    иштирокчиларга    уч 
кишидан  иборат  кичик  гуруҳларга  бирлаштиради  ва  гуруҳ  аъзоларини  ўз 
фикрлари  билан  гуруҳдошларини  таништириб,  баҳслашиб,  бир-бирига 
таъсир ўтказиб, ўз фикрларига ишонтириш, келишган ҳолда бир тўхтамга 
келиб,  жавобларини  «гуруҳ  баҳоси»  бўлимига  рақамлар  билан  белгилаб 
чиқишни топширади. Бу вазифа учун 15 дақиқа вақт берилади. 
3.  Барча  кичик  гуруҳлар  ўз  ишларини  тугатгач,  тўғри  ҳаракатлар 
кетма-кетлиги  тренер-ўқитувчи  томонидан  ўқиб  эшиттирилади,  ва 
талабалардан бу жавобларни «тўғри жавоб» бўлимига ѐзиш сўралади.  
4.  «Тўғри  жавоб»  бўлимида  берилган  рақамлардан  «якка  баҳо» 
бўлимида берилган рақамлар таққосланиб, фарқ булса «0», мос келса «1» 
балл  қуйиш  сўралади.  Шундан  сўнг  «якка  хато»  бўлимидаги  фарқлар 
юқоридан пастга қараб қўшиб чиқилиб, умумий йиғинди ҳисобланади.  
5. Худди шу тартибда «тўғри жавоб» ва «гуруҳ баҳоси» ўртасидаги 
фарқ  чиқарилади  ва  баллар  «гуруҳ  хатоси»  бўлимига  ѐзиб,  юқоридан 
пастга қараб қўшилади ва умумий йиғинди келтириб чиқарилади.  
6.  Тренер-ўқитувчи  якка  ва  гуруҳ  хатоларини  тўпланган  умумий 
йиғинди бўйича алоҳида-алоҳида шарҳлаб беради. 
7.  Иштирокчиларга    олган  баҳоларига қараб,  уларнинг  мавзу  бўйича 
ўзлаштириш даражалари аниқланади. 
 
«Ўсимликларнинг экологик омилларга нисбатан гуруҳларга 
бўлиниши» ни сананг. Ўзингизни текшириб кўринг! 
 
Ҳаракатлар мазмуни 
Якка 
баҳо 
Якка 
хато 
Тўғри 
жавоб 
Гуруҳ 
баҳоси 
Гуруҳ 
хатоси 
Yorug‘likka nisbatan 
 
 
 
 
 
Namlikka nisbatan 
 
 
 
 
 
Haroratga nisbatan 
 
 
 
 
 
Sho‘rlanishga nisbatan 
 
 
 
 
 
Bosimga nisbatan 
 
 
 
 
 
 
Назорат саволлари 
 
1. Omillarning organizmlarga ta‘sir qilish qonuniyatlari 
2. Organizmlar tarqalgan hayotiy muhitlar. 
3. moslanish yoki adaptatsiyaning ta‘rifi 
4. Organizmlarning ekologik omillarga nisbatan guruhlari? 

5. Haroratga nisbatan jrganizmlarning ekologik guruhlari?  
 
 
 
2-laboratoriya 
машғулот:  Atmosfera  havosining  ahamiyati,  uni 
iloslantiruvchi  manbalar.  Laboratoriya:  yngan  urug‘lar  tomonidan 
kislorod o‘zlashtirilishini aniqlash. 
 
Ишдан  мақсад:  ekologiya  фанини  ўқитишда  интерфаол  усулларни 
қўллаш  бўйича  кўникмаларга  эга  бўлиш.  Laboratoriya  mashg‘ulotida 
organizmlar  uchun 
atmosfera  havosining  ahamiyatini 
  бу  орқали  илм  ва 
кўникмалар олиш жараѐнини жадаллаштириш.  
 
Масаланинг  қўйилиши:  ekologiya  фанидан  тингловчиларга  ФСМУ 
интерфаол усулини дарс жараѐнига қўллаш лозим. 
 
Ишни бажариш учун намуна 
ekologiya фанини ўқитишда ―ФСМУ‖ усулини қўлланилиши  
ФСМУ технологияси 
Ушбу  теxнoлoгия    мунoзaрaли    мaсaлaлaрни    xaл  этишдa,  бaxс  –
мунoзaрaлaр  ўткaзишдa    ѐки  ўқув  семинaри  якунидa,  ѐки  ўқув  режaси 
aсoсидa бирoн бир бўлим ўргaниб бўлингaч қўллaнилиши мумкин. Чунки 
бу  технология  тингловчиларни  ўз  фикирлaрини  химoя  қилишгa,  эркин 
фикрлaш вa ўз фикрини бoшкaлaргa ўткaзишгa, oчик xoлдa бaxслaшишгa, 
шу  билaн    бир  кaтoрдa  ўқувчи  –тaлaбaлaрни,  ўқув  жaрaѐнидa  эгaллaгaн 
билимлaрини тaхлил этишгa, qaй  дaрaжaдa эгaллaгaнликлaрини бaхoлaшгa  
хaмдa  тингловчиларни  бaхслaшиш  мaдaниятигa ўргaтaди. 
Мaксaд  :Ушбу  технология  тaлaбa  вa  ўқувчилaрни    тaркaтилгaн  oддий 
қоғозгa    ўз  фикрлaрини    aниq  вa  qисqa  hoлaтдa  ифoдa  этиб,  тaсдиqлoвчи 
дaлиллaр ѐки инкoр  этувчи фикрлaрни бaѐн этишгa ѐрдaм берaди. 
Ушбу технология бир неча босқичдa ўткaзилaди: 
1-Босқич 
-  тренер  тингловчилар  билaн  биргa  бaxс  мaвзусини  ѐки  муxoкaмa  этилиши 
керaк  бўлган  муaммoни,  ѐки  ргaнилгaн  булимни  белгилaб    oлaди;    
-тренер  укув  мaшгулoтидa  aввaл  ҳар  бир  тингловчи  якка  тaртибдa 
ишлaши,  кейин  эсa кичик   гуруxлaрдa иш oлиб бoрилиши  вa  нихоят дaрс  
oxиридa жaмoa бўлиб ишлaниши xaкидa тингловчиларгa  мaълумoт берaди 
- мaшгулoт дaвoмидa ҳар бир тингловчи уз фикрини эркин xoлдa тўлиқ баѐн 
этиши мумкин экaнлиги эслaтиб ўтилaди. 
2-Босқич 
-    Ҳар  бир  тингловчигa  ФСМУ  технологиясининг  4  босқичи  ѐзилган 
қоғозлaр тaркaтилaди: 
      Ҳaр  бир  тингловчи  якка  тaртибдa  тaркaтилгaн  қоғоздaги  ФСМУ    нинг  4 
босқичини уз фикрлaрини ѐзма баѐн этгaн xoлдa тўлaтaди. 

-бир  тингловчи  ўз  қоғозлaрини  тулaтиб  болгaч,  ўкитувчи  улaрни  кичик 
гуруxлaргa  бўлинишлaрини  илтимoс  қилaди  ѐки  узи  турли  гуруxлaргa 
бўлиш  усуллaридaн  фoйдaлaнгaн  ҳoлдa  тингловчиларни  кичик  гуруxлaргa 
бўлиб юбoрaди;  
-
тренер ҳар бир гуруxгa ФСМУ технологиясининг 4  босқичи ѐзилган кaттa 
фoрмaтдaги  қоғозлaрни  тaрқaтaди;  тренер  кичик  гуруxлaргa  ҳар  бирлaри 
ѐзган қоғозлaрдaги фикр  вa  дaлиллaрни  кaттa  фoрмaтдa  умумлaштирилгaн 
xoлдa 4 босқич бўйичa ѐзишлaрини тaклиф этaди. 
3-Босқич. 
-кичик  гуруxлaрдa  aввaл  ҳар  бир  тингловчи  ѐзгaн  ҳар  бир  босқичдaги 
фикрлaри  билaн  гуруx  aъзoлaрини  тaништириб  ўтaди.  Гуруx  aъзoлaрининг 
бaрчa фикрлaри ўргaнилгaч, кичик гуруx aъзoлaри улaрни умумлaштиришгa 
киришaди; 
 
 Гуруx aъзoлaри ФСМУ ни 4 босқичини ҳар бири буйичa умумлaштириб, уни 
xимoя килишгa тaйѐргaрлик кўрaдилaр; 
4-Босқич 
Фикрлaрни  умумлaштириш вaқтидa  ҳар  бир тингловчи  ўз фикрлaрини  химoя 
этиши, исбoтлaши мумкин. 
5-Босқич. 
кичик гуруxлaр умумлaштирилгaн фикрлaрини xимoя килaдилaр: 
гуруx,  вaкилaри    ҳар  бир  босқични  aлoxидa  укийди  илoжи  бoричa  изoх  
бермaгaн xoлдa. Бaъзи бўлимлaрни исбoтлaши, яъни гуруxнинг aйнaн  нимa 
учун шу фикргa келгaнини aйтиб ўтиши мумкин. 
6-Босқич. 
-    тренер  мaшгулoтгa  якун  ясaйди,  билдирилгaн  фикрлaргa  ўз  мунoсaбaтини 
билдирaди; 
-  қуйидaги сaвoллaр билaн тингловчиларгa мурoжaaт килaди: 
ушбу тренинг ѐрдaмидa нимaлaрни билиб oлдингиз вa нимaлaргa ўргaндингиз? 
-  ушбу технологияни ўқув жaрaѐнидa қўллaнилиши қaндaй сaмaрa берди? 
-
 
қатнашчиларга  мавзуга  оид  бўлган  якуний  хулоса  ѐки  ғоя  таклиф 
этилади; 
-
 
ҳар  бир  иштирокчига  ФСМУ  технологиясининг  босқичлари  ѐзилган 
қоғозлар тарқатилади. 
 
―Кимѐ саноати биосферани ифлослантирувчи манба‖ сифатида 
мавзусига ФСМУ усулини қўлланг!   
Умумий вазифа.  
1та  гуруҳ  жавоби:  Ф-  Инсоннинг биосферага кучли таъсирларидан бири 
кимѐвий ўғитлардан фойдаланиш; ўсимликлар касалликлари, зараркунанда 
ҳашаротлар ва бегона ўтларга қарши курашда фойдаланиладиган кимѐвий 
кураш воситалари.
 
С-  Ўғитлардан  фойдаланиш  ичимлик  сувлари  сифатининг 
ѐмонлашишигаб  автрофикация  жараѐнининг  сусайшига,  нитрит  ва 
нитратларнинг 
сувда 
тўпланиши, 
ҳавли 
концероген 
модда-
нитрозаминларнинг  ҳосил  бўлишига  сабаб  бўлмоқда;  ДДТ  ва  бошқа 

инсектицидлар,  гербицидлар,  хлор  ва  фосфорорганик  бирикмалар  ҳайвон 
ва инсон организми учун ҳавли. 
М-  Синтетик  ўғитлар,  ДДТ  ва  бошқа  заҳарли  кимѐвий  препаратлар 
барқарор  ва  таъсирчан  модда  ҳисобланиб,  у  биоценозларда  узоқ  вақт 
сақланиб қолади ва тўпланади. Уларни турли ҳайвонларнинг жигарида ва 
бошқа органларда миқдори аниқланган. 
У-Умумлаштирилади 
 
 
Назорат саволлари 
1.
 
ФСМУ усули мазмуни, моҳияти. 
2.
 
ФСМУ усулининг афзаллик ва камчилиги, қўллаш имкониятлари. 
3.
 
Амосфера  ҳавосини  ифлослантирувчи  моддаларнинг  организмга 
таъсири? 
4.
 
Атмосфера ҳавосини тозалигини аниқлаш usulларини санаб ўтинг.  
 
Фойдаланилган адабиѐтлар 
 
3. Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув 
машғулотларда  ўқитиш  технологиялари  тўплами.  Методик  қўлланма  / 
Ўрта  махсус,  касб-ҳунар  таълимида  инновацион  таълим  технологиялари 
сериясидан – Т.: ТДИУ, 2013. – 137 б.  
 
3-laboratoriya машғулот: Tuproqni ifloslantiruvchi man‘balar, zaharli    
     kimyoviy moddalar. 
 
Ишдан мақсад: talabalarda dolzarb muammo sanaladigan tuproq omilini 
ifloslantiruvchi  kimyoviy  moddalar  miqdorini  va  turlarini  aniqlashda 
инновацион фаолиятни ривожлантиришни ўргатишдан иборат. 
 
 
Масаланинг қўйилиши: pestidsidlar-tuproqni ifloslantiruvchi man‘balar
. 
Ишни бажариш учун намуна 
―Инсерт‖ методи 
Мазкур метод талабаларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва 
билимларни  ўзлаштирилишини  енгиллаштириш  мақсадида  қўлланилади, 
шунингдек,  бу  метод  талабалар  учун  хотира  машқи  вазифасини  ҳам 
ўтайди. 

 
ўқитувчи  машғулотга  қадар  мавзунинг  асосий  тушунчалари 
мазмуни  ѐритилган  инпут-матнни  тарқатма  ѐки  тақдимот  кўринишида 
тайѐрлайди; 

 
янги  мавзу  моҳиятини  ѐритувчи  матн  таълим  олувчиларга  
тарқатилади ѐки тақдимот кўринишида намойиш  этилади


 
таълим  олувчилар    индивидуал  тарзда  матн  билан  танишиб 
чиқиб,  ўз  шахсий  қарашларини  махсус    белгилар  орқали  ифодалайдилар. 
Матн  билан  ишлашда  талабалар  ѐки  қатнашчиларга  қуйидаги  махсус 
белгилардан фойдаланиш тавсия этилади: 
 
Белгилар 
 
1-матн 
2-матн 
3-матн 
―V‖ – таниш маълумот. 
 
 
 
 
―?‖  –  мазкур  маълумотни  тушунмадим, 
изоҳ керак. 
 
 
 
―+‖  бу маълумот мен учун янгилик. 
 
 
 
 
―–  ‖  бу  фикр  ѐки  мазкур  маълумотга 
қаршиман? 
 
 
 
 
Белгиланган  вақт  якунлангач,    таълим  олувчилар  учун  нотаниш  ва 
тушунарсиз  бўлган  маълумотлар  ўқитувчи  томонидан  таҳлил  қилиниб, 
изоҳланади,    уларнинг  моҳияти  тўлиқ  ѐритилади.    Саволларга  жавоб 
берилади ва машғулот якунланади. 
 
Тарқатма материаллар 
1-матн
 Тупроқларнинг ифлосланиши
 
Ҳозирги  замон  таниқли  экологик  олимларидан  бири  Ж.Дорст  (1968) 
таъкидлагандек, «Тупроқ-бизнинг энг қимматли капиталимиз (бойлигимиз). Ҳаѐт ва ер 
юзасидаги  барча  табиий  ва  сунъий  биогеоценоз  комплексининг  бехатарлиги  охир 
оқибатда  ернинг  энг  юза  қисмини  ташкил  этувчи,  ниҳоятда  юпқа  қатламига  боғлиқ». 
Бундан  тупроқ  қопламининг  муҳофазаси,  ундан  оқилона  фойдаланиш  ва 
унумдорлигини  доим  ошириб  бориш  соҳасида  инсоният  олдида  катта  маъсулиятли 
вазифалар борлиги намоѐн бўлади.  
Тупроқларнинг  минерал  ўғитлар  билан  ифлосланиши  хақида  гапринг  - 
Тупроқ турли таъсирлар натижасида тез бузиладиган ва амалда деярли тикланмайдиган 
табиий ресурслардир. Ҳисобларга кўра 10 см қалинликдаги тупроқ қатламининг ҳосил 
бўлиши  учун  1400-1700  йил  керак.  Чунки  тахминан  100  йилда  атиги  0,5-2  см  тупроқ 
қатлами  ҳосил  бўлади.  Бундай  қатламни  сув  эрозияси  20-30  йилдаѐқ  ювиб  кетиши 
мумкин. 
Мутахассисларнинг баҳолашларича, мамлакатимиздаги ҳайдаладиган ерларнинг 
90  фоизига  яқини  азот  билан  ўғитланиши  лозим.  Аммо  ортиқча  азот  бериш  хавфли. 


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling