“ ” 2016-2017-yil Geografiya fani Sinf


Download 59.55 Kb.
Pdf ko'rish
Sana27.09.2017
Hajmi59.55 Kb.

 

“___” 2016-2017-yil 

Geografiya  fani

  Sinf: _________

 

Sana:      

 

1-Mavzu

.

 

Kirish

  

I.Darsning maqsadi:   

a) ta’limiy: 

Darsda asosan O’zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy 

geografiyasini bihishning amaliy hamda nazariy ahamiyati tushuntiriladi. 

O’quvchiharda o’z Vatanining iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasini o’rganishga 

havas uyg`otiladi.

       


b) tarbiyaviy: 

O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-

muhabbat hislarini shakllantirish.

 

v) rivojlantiruvchi:

 

O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, 

topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

 

 

II.Darsning turi:  

Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy.

 

 

III.Darsning usuli: Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash.

 

 

IV.Darsning jihozi: Darslik ,xarita ,atlas,gulobus

 V.Didaktik jihoz: 

 

Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar

 

 

VI.Texnik jihoz:   

Kadoskop,kampyuter, diaproyektor ekran.

 

 

VII.Darsuchun talab etiladigan vaqt:45 minut: 

Darsning  texnik chizmasi: 

Dars bosqichlari 

Vaqt 

Tashkiliy qism.  2 daqiqa 

Yangi mavzuni boshlashga hozirlik 

3 daqiqa 

Yangi mavzuni yoritish 

25 daqiqa 

Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish 

7 daqiqa 

Darsni yakunlash 

3 daqiqa 

Uyga beriladigan topshiriqlar  

5daqiqa 

VIII.Darsning borishi (reja): 

1.

Tashkiliy  qism

:    a)

Salomlashish,  b)tozalikni  aniqlash,  d)davomatni 

aniqlash c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi 

 

2. Uyga vazifani so`rab baholash: a) og`zaki so`rov b) daftarni tekshirish  

v) tarqatma materiallar orqali g) misollar yechish e) amaliy 

Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun 

+998902295952 

telefon 

raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega 

bo’ling! 

Xujjatni e-mailingizga yoki telegram orqali olishingiz mumkin. 

P.S. Sizning to’lovingiz  

www.entt.uz

 

loyihasi rivoji uchun sarflanadi. 

 

Narxi: 15000 sum 

 


IX.Yangi mavzu bayoni:  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Yangi mavzuni mustahkamlash:  

 

Uyga vazifa: Mavzuni o`qib o`rganib kelish yozuvsiz xaritani to`ldirish 

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 8-sinf darsligi, qo`shmcha adabiyotlar.

 

 O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari: ______________ _________  

 

 

 

 

 

“___” 2016-2017-yil 

Geografiya  fani

  Sinf: _________

 

Sana:      

 

2-Mavzu

.

 

O’zbekistonning  geografik o’rni

 

I.Darsning maqsadi:   

a) ta’limiy: 

O’zbekistonning iqtisodiy geografik o’rni va ma’muriy 

tuzilishini o’rgatish, O’zbekiston tarixidan o’rganilgan bilimlarga, xaritalar va 

atlas xaritalari bilan ishlash, xususan, tabiiy geografiya kurslaridan orttirilgan 

malakalarga tayaniladi va o`quvchilarga o`rgatiladi.

 

b) tarbiyaviy: 

O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-

muhabbat hislarini shakllantirish.

 

v) rivojlantiruvchi:

 

O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, 

topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

 

 

II.Darsning turi:  Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy

.

  

III.Darsning usuli: 

Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash 

IV.Darsning jihozi: 

Darslik ,xarita ,atlas,gulobus

 V.Didaktik jihoz: 

 

Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar

 

 

VI.Texnik jihoz:   

Kadoskop,kampyuter, diaproyektor ekran.

 

 

VII.Darsuchun talab etiladigan vaqt:45 minut: 

Darsning  texnik chizmasi: 

Dars bosqichlari 

Vaqt 

Tashkiliy qism.  2 daqiqa 

Yangi mavzuni boshlashga hozirlik 

3 daqiqa 

Yangi mavzuni yoritish 

25 daqiqa 

Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish 

7 daqiqa 

Darsni yakunlash 

3 daqiqa 

Uyga beriladigan topshiriqlar  

5daqiqa 

VIII.Darsning borishi (reja): 

1.

Tashkiliy  qism

:    a)

Salomlashish,  b)tozalikni  aniqlash,  d)davomatni 

aniqlash c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi 

 

2. Uyga vazifani so`rab baholash: a) og`zaki so`rov b) daftarni tekshirish  

v) tarqatma materiallar orqali g) misollar yechish e) amaliy 

 


IX.Yangi mavzu bayoni:  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Yangi mavzuni mustahkamlash: 

 

Uyga vazifa: Mavzuni o`qib o`rganib kelish yozuvsiz xaritani to`ldirish

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 8-sinf darsligi, qo`shmcha adabiyotlar.

 

 O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari: ______________ _________ 

 

2016-2017-yil 

Geografiya  fani

  Sinf: _________

 

Sana:      

 

3-Mavzu

.

 

O’zbekistonning tabiiy sharoiti va tabiiy  resurslari

 

I.Darsning maqsadi:   

a) ta’limiy: 

O`quvchilarga O`zbekistonni tabiiy sharoiti va tabiiy 

boyliklarining farqini, tabiiy resurslarining turlari haqida ma`lumot berish

 

b) tarbiyaviy: 

O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-

muhabbat hislarini shakllantirish.

 

v) rivojlantiruvchi:

 

O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, 

topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

 

 

 II.Darsning turi:  

Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy.

 

 

III.Darsning usuli: Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash. 

 

IV.Darsning jihozi: 

Darslik ,xarita ,atlas,gulobus

.

 

 V.Didaktik jihoz: 

 

Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar 

 

VI.Texnik jihoz:

   


Kadoskop,kampyuter, diaproyektor ekran.

 

 VII.Darsuchun talab etiladigan vaqt:45 minut: 

Darsning  texnik chizmasi: 

Dars bosqichlari 

Vaqt 

Tashkiliy qism.  2 daqiqa 

Yangi mavzuni boshlashga hozirlik 

3 daqiqa 

Yangi mavzuni yoritish 

25 daqiqa 

Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish 

7 daqiqa 

Darsni yakunlash 

3 daqiqa 

Uyga beriladigan topshiriqlar  

5daqiqa 

VIII.Darsning borishi (reja): 

1.

Tashkiliy  qism

:    a)

Salomlashish,  b)tozalikni  aniqlash,  d)davomatni 

aniqlash c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi 

 

2. Uyga vazifani so`rab baholash: a) og`zaki so`rov b) daftarni tekshirish  

v) tarqatma materiallar orqali g) misollar yechish e) amaliy 

 

IX.Yangi mavzu bayoni:   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Yangi mavzuni mustahkamlash: 

 

 Uyga vazifa:

 Mavzuni o`qib o`rganib kelish yozuvsiz xaritani to`ldirish

 

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 8-sinf darsligi, qo`shmcha adabiyotlar.

 

  

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari: ______________ _________ 

 

 

 

2016-2017-yil 

Geografiya  fani

  Sinf: _________

 

Sana:      

 

4-Mavzu

.

 

Tabiiy sharoit va tbiiy resoslarning miliy iqtisodyotdagi ahamiyati

 

I.Darsning maqsadi:   

a) ta’limiy: 

O`quvchilarga  O`zbekistonning yer va suv boyliklari, ularning 

xo`jalikni rivojlantirishdagi ahamiyati, yirik foydali qazilma konlari haqida 

tushuncha berish

 

b) tarbiyaviy: 

O`quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish, Vatanimizga mehr-

muhabbat hislarini shakllantirish.

 

v) rivojlantiruvchi:

 

O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, 

topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

 

 

II.Darsning turi:  Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy.

 

 III.Darsning usuli: 

Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash.  

IV.Darsning jihozi: 

Darslik ,xarita ,atlas,gulobus

 

V.Didaktik jihoz:  

Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar

 

 

VI.Texnik jihoz:   

Kadoskop,kampyuter, diaproyektor ekran.

 

 

VII.Darsuchun talab etiladigan vaqt:45 minut: 

Darsning  texnik chizmasi: 

Dars bosqichlari 

Vaqt 

Tashkiliy qism.  2 daqiqa 

Yangi mavzuni boshlashga hozirlik 

3 daqiqa 

Yangi mavzuni yoritish 

25 daqiqa 

Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish 

7 daqiqa 

Darsni yakunlash 

3 daqiqa 

Uyga beriladigan topshiriqlar  

5daqiqa 

VIII.Darsning borishi (reja): 

1.

Tashkiliy  qism

:    a)

Salomlashish,  b)tozalikni  aniqlash,  d)davomatni 

aniqlash c) darsga tayyorgarlik ko`rish va dars rejasi 

 

2. Uyga vazifani so`rab baholash: a) og`zaki so`rov b) daftarni tekshirish  

v) tarqatma materiallar orqali g) misollar yechish e) amaliy 


IX.Yangi mavzu bayoni:  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Yangi mavzuni mustahkamlash:  

Uyga vazifa:

 Mavzuni o`qib o`rganib kelish yozuvsiz xaritani to`ldirish

 

 Foydalanilgan adabiyotlar: 

8-sinf darsligi, qo`shmcha adabiyotlar. 

 

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari: ______________ _________ 

 

 

 

 

 

 

Katalog: uploads -> files -> 2017-02
2017-02 -> O`quv – tarbiyaviy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosarining imzosi
2017-02 -> Darsning maqsadi
2017-02 -> Fan: kasbga yo‘llash (o‘g‘il bolalar) Tartib raqam Sinf Sana Sana
2017-02 -> «Ona tili» 5-sinf sana: Sinf: Mavzu: til-ijtimoiy hodisa darsning maqsadi
2017-02 -> «Ona tili» 9-sinf 9-sinf 1
2017-02 -> 6-sinf Mavzu: 1 Eng ulug‘, eng aziz ayyom Darsning mansadj Mazkur xujjatni to’liq ho Ida о lish uchun +998902295952 telefon
2017-02 -> Xalq hun arman dchiligi tehnologiyasi umumiy tushunchalar
2017-02 -> O`quv – tarbiyaviy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosarining imzosi
2017-02 -> Sana: 201 y. 4-Dars tekislikda to’G’ri burchakli koordinatalar sistemasi darsning maqsadi
2017-02 -> Hunarmandchiligi texnologiyasi umumiy tushunchalar 1-2-mashg'ulot

Download 59.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling