[-]


Download 1.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana02.04.2020
Hajmi1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 OO

`

`

Z

Z

B

B

E

E

K

K

I

I

S

S

T

T

O

O

N

N

 

 

R

R

E

E

S

S

P

P

U

U

B

B

L

L

I

I

K

K

A

A

S

S

I

I

 

 

O

O

L

L

I

I

Y

Y

 

 

V

V

A

A

 

 

O

O

`

`

R

R

T

T

A

A

 

 

M

M

A

A

X

X

S

S

U

U

S

S

 

 

T

T

A

A

L

L

I

I

M

M

 

 

V

V

A

A

Z

Z

I

I

R

R

L

L

I

I

G

G

I

I

 

 

A

A

N

N

D

D

I

I

J

J

O

O

N

N

 

 

D

D

A

A

V

V

L

L

A

A

T

T

 

 

U

U

N

N

I

I

V

V

E

E

R

R

S

S

I

I

T

T

E

E

T

T

I

I

 

 

 

 

U

U

M

M

U

U

M

M

I

I

Y

Y

 

 

F

F

I

I

Z

Z

I

I

K

K

A

A

 

 

K

K

A

A

F

F

E

E

D

D

R

R

A

A

S

S

I

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Q

Q

ool

l

yy

o

oz

z

mm

a

a 

 

  

h

hu

u

qq

u

uq

q

ii

d

da

a

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANSUROVA  LOBAR 

 

  

 

 

 

 

 

YORUG‘LIKNING  ELEKTROMAGNIT  TO‘LQIN NAZARIYASI. ULARGA  DOIR  

MAVZULARNING  MAZMUNI  VA  O‘QITILIShI 

(AL VA KXK) 

 

 

 

Bitiruv malakaviy ishi  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

n

n

d

d

i

i

j

j

o

o

n

n

 

 

-

-

 

 

2

2

0

0

1

1

1 

   

 

Reja Kirish.Muammoning qo‘yilishi.Mavzuning dolzarbligi 

Asosiy qism 

1-bob.Yorug‘likning elektromagnit to‘lqin nazariyasi. Ularga doir mavzularning mazmuni 

1.1.Ta'lim tizimini boshqarish va akademik litseylarda fizika fanini o’qitishning asosiy maqsad va 

vazifalari 

1.2.Elektromagnit to‘lqinlar. Uyurmali elektr maydon. Siljish toki 

1.3.Elektromagnit maydon uchun Maksvell nazariyasining asoslari 

1.4.Elektromagnit to‘lqinlar va ularning xossalari 

2-bob. Elektromagnit to‘lqinlarning amalda qo‘llanilishi.Gers vibratori. Radioning kashf etilishi 

2.1. Elektromagnit to‘lqinlarning amalda qo‘llanilishi.Gers vibratori. Ochik tebranish konturi 

2.2.Radioning kashf etilishi. Radioaloqa haqida tushuncha 

2.3.Elektromagnit to‘lqinlarni modulyatsiya va detektorlash 

2.4.Radiopriyomnik. Uning kashf qilinishi va ishlash prinsipi 

2.5.Telekursatuvlarning fizik asoslari.Toshkent — televidenie vatani 

2.6.Elektromagnit to‘lqinlarning  

fan va boshqa sohalarda foydalanilishi 

3-bob.Zamonaviy aloqa vositalari. O‘zbekistonda 

aloqa 


tizimi.Elektromagnit 

to‘lqinlarni 

o‘qitishning ikkinchi bosqichi 

3.1. Zamonaviy aloqa vositalari. O‘zbekistonda aloqa tizimi 

3.2.Elektromagnit to'lqinlar shkalasi. infraqizil va ultrabinafsha nurlar 

3.3.Rentgen nurlari 

3.4.Akademik  litseylarda  yorug‘likning  elektromagnit  to‘lqin  nazariyasiga  doir  mavzularning  mazmuni 

va o‘qitilishi 

4-bob.Yo

r

ru

u

ggl

l

ii

k

kn

n

ii

n

ng

g

  

e

el

l

ee

k

kt

t

rr

o

om

m

aa

g

gn

n

ii

t

t 

 

tt

a

ab

b

ii

a

at

t

ii

 

 v

v

aa

 

 M

M

aa

k

ks

s

vv

e

el

l

ll

 

 t

t

ee

n

ng

g

ll

a

am

m

aa

l

la

a

rr

i

ig

g

aa

 

 d

d

oo

i

ir

r

  

m

ma

a

vv

z

zu

u

ll

a

ar

r

bb

o

oyy

i

ic

c

hh

a

a 

 

dd

a

ar

r

ss

 

 p

p

rr

e

ez

z

ee

n

nt

t

aa

t

ts

s

ii

y

ya

a

ll

a

ar

r

ii

 

 u

u

cc

h

hu

u

nn

 

 s

s

ll

a

ay

y

dd

l

la

a

rr

 

 m

m

aa

t

tn

n

ll

a

ar

r

ii

 

 4

4

..

1

1.

.

YY

O

Or

r

uu

g

gll

i

ik

k

nn

i

in

n

gg

 

 e

e

ll

e

ek

k

tt

r

ro

o

mm

a

ag

g

nn

i

it

t

  

t

ta

a

bb

i

ia

a

tt

i

i.

.

  

M

Ma

a

kk

s

sv

v

ee

l

ll

l

  

t

te

e

nn

g

gl

l

aa

m

ma

a

ll

a

ar

r

ii

 

 4

4

..

2

2.

.

MM

a

ak

k

ss

v

ve

e

ll

l

l 

 

tt

e

en

n

gg

l

la

a

mm

a

al

l

aa

r

ri

i

dd

a

an

n

  

k

ke

e

ll

i

ib

b

  

c

ch

h

ii

q

qa

a

dd

i

ig

g

aa

n

n 

 

aa

s

so

o

ss

i

iy

y

  

x

xu

u

ll

o

os

s

aa

l

la

a

rr

 

 4

4

..

3

3.

.

MM

u

uh

h

ii

t

td

d

aa

 

 e

e

ll

e

ek

k

tt

r

ro

o

mm

a

ag

g

nn

i

it

t

  

t

to

ol

lq

q

ii

n

nn

n

ii

n

ng

g

  

t

ta

a

rr

q

qa

a

ll

i

is

s

hh

 

 t

t

ee

z

zl

l

ii

g

gi

i

  

4

4.

.

55

.

.E

E

ll

e

ek

k

tt

r

ro

o

mm

a

ag

g

nn

i

it

t

  

t

to

ol

lq

q

ii

n

nn

n

ii

n

ng

g

  

k

ko

on

nd

d

aa

l

la

a

nn

g

gl

l

ii

g

gi

i

  

4

4.

.

66

.

. 

 

YY

e

e 

 

vv

a

a 

 

NN

 

  

 

vv

e

ek

k

tt

o

or

r

ll

a

ar

r

nn

i

in

n

gg

 

 s

s

ii

n

nf

f

aa

z

za

a

ll

i

il

l

ii

g

gi

i

  

A

As

s

oo

s

si

i

yy

 

 h

h

uu

l

lo

o

ss

a

al

l

aa

r

r 

 

FF

o

oy

y

dd

a

al

l

aa

n

ni

i

ll

g

ga

a

nn

 

 a

a

dd

a

ab

b

ii

y

yo

o

tt

l

la

a

rr

 

 r

r

ooy

y

xx

a

at

t

ii

 

 I

I

ll

o

ov

v

aa

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

MUNDARIJA Kirish.Muammoning qo‘yilishi.Mavzuning dolzarbligi...................................................................4 

Asosiy qism 

1-bob.Yorug‘likning elektromagnit to‘lqin nazariyasi. Ularga doir mavzularning mazmuni 

1.1.Ta'lim tizimini boshqarish va akademik litseylarda fizika fanini o’qitishning asosiy maqsad va 

vazifalari............................................................................................................................................5 

1.2.Elektromagnit to‘lqinlar. Uyurmali elektr maydon. Siljish toki..................................................6 

1.3.Elektromagnit maydon uchun Maksvell nazariyasining asoslari................................................7 

1.4.Elektromagnit to‘lqinlar va ularning xossalari............................................................................8 

2-bob. Elektromagnit to‘lqinlarning amalda qo‘llanilishi.Gers vibratori. Radioning kashf etilishi 

2.1. Elektromagnit to‘lqinlarning amalda qo‘llanilishi. Gers vibratori. Ochik tebranish 

konturi................................................................................................................................................10 

2.2.Radioning kashf etilishi. Radioaloqa haqida tushuncha ............................................................ 11                         

2.3.Elektromagnit to‘lqinlarni modulyatsiya va detektorlash............................................................12 

2.4.Radiopriyomnik. Uning kashf qilinishi va ishlash prinsipi..........................................................14 

2.5.Telekursatuvlarning fizik asoslari.  Toshkent—televidenie vatani.............................................15 

2.6. Elektromagnit to‘lqinlarning fan va boshqa sohalarda foydalanilishi..........................................16 

3-bob.Zamonaviy  aloqa  vositalari.  O‘zbekistonda    aloqa  tizimi.  Elektromagnit  to‘lqinlarni  o‘qitishning 

ikkinchi bosqichi.     

3.1. Zamonaviy aloqa vositalari. O‘zbekistonda aloqa tizimi..............................................................18 

3.2.Elektromagnit to'lqinlar shkalasi. infraqizil va ultrabinafsha nurlar..............................................19 

3.3.Rentgen nurlari...............................................................................................................................20 

3.4.Akademik  litseylarda  yorug‘likning  elektromagnit  to‘lqin  nazariyasiga  doir  mavzularning  mazmuni 

va o‘qitilishi..........................................................................................................................................21 

4-bob.Yo


r

r

uu

g

gll

i

ik

k

nn

i

in

n

gg

 

 e

e

ll

e

ek

k

tt

r

ro

o

mm

a

ag

g

nn

i

it

t

  

t

ta

a

bb

i

ia

a

tt

i

i 

 

vv

a

a 

 

MM

a

ak

k

ss

v

ve

e

ll

l

l 

 

tt

e

en

n

gg

l

la

a

mm

a

al

l

aa

r

ri

i

gg

a

a 

 

dd

o

oi

i

rr

 

 m

m

aa

v

vz

z

uu

l

la

a

rr

b

bo

oy

yi

i

cc

h

ha

a

  

d

da

a

rr

s

s 

 

pp

r

re

e

zz

e

en

n

tt

a

at

t

ss

i

iy

y

aa

l

la

a

rr

i

i 

 

uu

c

ch

h

uu

n

n 

 

ss

l

la

a

yy

d

dl

l

aa

r

r 

 

mm

a

at

t

nn

l

la

a

rr

i

i 

 

44

.

.1

1

..

Y

YO

O

rr

u

ug

gl

li

i

kk

n

ni

i

nn

g

g 

 

ee

l

le

e

kk

t

tr

r

oo

m

ma

a

gg

n

ni

i

tt

 

 t

t

aa

b

bi

i

aa

t

ti

i

..

 

 M

M

aa

k

ks

s

vv

e

el

l

ll

 

 t

t

ee

n

ng

g

ll

a

am

m

aa

l

la

a

rr

i

i.

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

2

22

2

  

4

4.

.

22

.

.M

M

aa

k

ks

s

vv

e

el

l

ll

 

 t

t

ee

n

ng

g

ll

a

am

m

aa

l

la

a

rr

i

id

d

aa

n

n 

 

kk

e

el

l

ii

b

b 

 

cc

h

hi

i

qq

a

ad

d

ii

g

ga

a

nn

 

 a

a

ss

o

os

s

ii

y

y 

 

xx

u

ul

l

oo

s

sa

a

ll

a

ar

r

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

.2

2

22

 

 4

4

..

3

3.

.

MM

u

uh

h

ii

t

td

d

aa

 

 e

e

ll

e

ek

k

tt

r

ro

o

mm

a

ag

g

nn

i

it

t

  

t

to

ol

lq

q

ii

n

nn

n

ii

n

ng

g

  

t

ta

a

rr

q

qa

a

ll

i

is

s

hh

 

 t

t

ee

z

zl

l

ii

g

gi

i

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

.2

2

33

 

 4

4

..

4

4E

E

ll

e

ek

k

tt

r

ro

o

mm

a

ag

g

nn

i

it

t

  

t

to

ol

lq

q

ii

n

nn

n

ii

n

ng

g

  

k

ko

on

nd

d

aa

l

la

a

nn

g

gl

l

ii

g

gi

i

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

.2

2

33

 

 4

4

..

5

5.

.

  

E

E 

 

vv

a

a 

 


Download 1.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling