[-]


Download 195.46 Kb.
bet3/8
Sana27.09.2020
Hajmi195.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
) va )
I ……… a big family

have got
I have got three white ……. .

rubbers
I take this book …. the schoolbag.

from
Ikkilik sanoq sistemasidagi 10011001111000 berilgan sonni sakkizlik sanoq sistemasida ko`rsating.

23170
Ikkilik sanoq sistemasini ilk bor kompyuterda qo`llagan olimni aniqlang?

Ch.Bebbidj
Illyustratsiya nima?

Illyustratsiya – hodisa, narsa jarayonlarni tasviriy shaklda sxema, reproduktsiya, yassi modellar yordamida ko`rsatish va qabul qilishni ko`zlash
Ineternetda URL qisqartmasi nimani anglatadi?

Internetda resurs joylashgan manzilni
Informatika o`qitish metodikasi bo`yicha izlanishlar olib borgan qaysi akademiklarni bilasiz?

V.Qobulov, M.Kamilov, T.Bekmurodov
Informatika termini (atamasi) qaysi tildagi so`zlar asosida hosil bo`lgan?

Fransuz
Informatika va axborot texnologiyalari fanida darsdan tashqari mashg`ulot shakllarini ko`rsating

Tanlovlar, ekskursiya, diskusiya, amaliy tadbir, to`garak, badiiy kechalar
Informatika va axborot texnologiyalari fanini o`qitishda muammoli vaziyatni vujudga keltirishda qanday didaktik vositalarni amalga oshirish kerak?

Fanlararo bog`lanish
Informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o`quvchilarda tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarning elementlari qaysi darajalar bo`yicha bosqichma - bosqich shakllantiriladi?

A1(A1+); A2(A2+); B1(B1+) darajalar
Informatika va axborot texnologiyalari o`qitish metodikasi bo`yicha birinchilar qatorida ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar keltrilgan javobni aniqlang.

M.Ziyoxo`jaev, A.Abduqodirov, T.Azlarov
Informatika va axborot texnologiyalari o`quv fani kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan uzluksiz majburiy ta`lim tizimining o`rta umum ta`lim maktablarida (5-11-sinflar) jami necha soat, qaysi sinflarda o`qitiladi?

5 -7 –sinflarning har birida 17 soatdan, jami - 51 soat, 8-sinfda 34 soat, 9-sinfda - 68 soat, 10-sinfda - 68 soat, 11-sinfda - 34 soat o`qitiladi
Informatika va axborot texnologiyalari o`quv fani o`rta umumta`lim maktablarining nechanchi sinfidan boshlanadi va nechanchi sinfgacha davom etadi?

5 sinfdan 11sinfgacha
Informatikaga qachon asos solingan?

XX asrning 50- yillarida
Informatikani o`qitish jarayonini tashkil etishda birmuncha keng tarqalgan yondashuvlarni belgilang.

Individual, guruhli, frontal
Informatikaning asosiy resursi nima?

Axborot
Informatsiyalar almashuvini ta`minlovchi magistraldir, uning yordamida dunyo bilimlar manbaiga kirish, qisqa vaqt ichida ma`lumotlar yig`ish, ishlab chiqish va uning texnik vositalarini masofadan turib nima orqali boshqarish mumkin?

Internet tarmoqlararo
Inson о‘z harakatlarini ongli boshqara olishi bu?

tafakkur
Insonlar о‘zlarining qadriyatlari, qiziqishlari va intilishlarida qanday guruhlarga asoslanadilar:

referent guruhlar
Insonni faoliyatga, muloqotga oson moslashishi va ularni samarali amalga oshirishi uchun imkon beruvchi hususiyati.

iste’dod
Integrasiya qaysi so`zdan olingan va qanday ma`noni anglatadi

Lot. Integration –tiklash, to`ldirish, birlashtirish, Integer - yaxlit
Integratsiya qaysi tildan olingan va ma`nosini aniqlang?

Integratsiya (lot. Integeration – tiklash, to`ldirish, birlashtirish. Integer – butun
Integratsiyaning darajalarini aniqlang.

Boshlang`ich, oraliq, yakuniy
Interfaol metodlarga asoslangan ta’limiy harakatlar qanday shakllarda tashkil etiladi?

individual, juftlik, guruh, jamoa bilan ishlash
Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari
Internet saxifalaridagi xabarlarni fayl sifatida kompyuterning qattiq diskiga saqlab qo`yish (xotiraga olish) uchun Internet Explorer dasturida qanday amal bajarilishi kerak?

“Файл” menyusidan “Сохранить как...” buyrug`i tanlanadi
Internet tarmog`ida real vaqtda axborotlar (xabarlar) almashish xizmati qanday ataladi?

Chat
Internet tarmog`idagi qidiruv tizimlarining vazifasini ko`rsating.

Qidiruv tizimi bu dasturiy-apparatli veb-interfeysli kompleks bo`lib, Internet tarmogida ma`lumotlarni qidirish imkoniyatini beradi
Internet tarmog`iga oddiy modem yordamida, telefon liniyasi orqali telefon raqamini terish yo`li bilan ulanish usulini ko`rsating:

ADSL
Internet, yoki biror bir kommunikativ moslama (masalan lokal) tarmoq orqali sizga qulay bo`lgan vaqtda o`qitishga nima deb ataladi?

Masofadan o`qitish
Internetda URL tushunchasi nimani anglatadi.

URL (Uniform Resource Locator ranee - Universal Resource Location – resursning universal adresi ) –Internet tarmogidagi xar xil xizmatlar uchun adreslarni yozish majmui.
Is he a baker?

No, he isn’t
Is he a cook?

No, he isn’t
Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin?

Книга
Ispring Quiz Maker dasturida necha turdagi test tuzish mumkin?

11 ta
Ispring Quiz Maker dasturida test bazasini sozlash qaysi buyruq orqali bajariladi?

Настройка
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi?

Порядок
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi?

Одиночным выбор

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?

Верно/неверно

Istalgan fayl yoki fayllar to‘plamini bitta muhitga birlashtirish, qolaversa, CD yoki DVD disklar uchun Autorun menyusi hosil qilishda Autoplay Media Studio eng kuchli vizual paket hisoblanadi

Autoplay Media Studio

Jadvaldagi alohida yacheykani qaysi teg aniqlaydi?Jadvaldagi qatorlar miqdori Background nima bilan aniqlanadi?

Jadvalga fon rasmi berish bilan

Janubiy Koreyada boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil etadi?

6 yil majburiy va bepul

Joriy abzastning orasiga yarim interval qo`yish uchun qaysi tugmachalar kombinatsiyasidan foydalanish mumkin?

Ctrl+5

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari sifatida nimalar belgilangan?

Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta`lim, fan va ishlab chiqarish

Kasbiy kompetentlik bu............?

mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bо‘lgan bilim, kо‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qо‘llay olinishi

Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlar nimalardan iborat?

umumiy, maxsus, didaktik, texnologik, psixologik

Kelajakdagi programmalash tillarining asosiy xususiyati nimada bo`lishi kerak?

Programmani kompyuterga og`zaki aytadigan bo`lishi kerak

Kichik maktab yoshining yetakchi faoliyati?

o‘yin

Ko`nikma – bu … .

O`rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo`llay olish qobiliyati

Ko`pgina axborotlarni o`zida jamlagan internet sahifalari yig`indisi qanday nomlanadi?

Veb sayt

Ko`pgina kompyuter tarmoqlaridan iborat global kompyuter tarmog`i qanday ataladi?

Internet

Ko`pincha qanday formatdagi fayl kompyuterda yaratilgan matn yoki rasm bo`ladi?

GIF

Kompetensiya – bu … .

Mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Kompetensiya bu ...?

Mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Kompetensiya tushunchasiga berilgan to‘g‘ri javobni belgilang?

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

Kompetensiyaga qanday ta’rif berilgan?

olingan nazariy bilim, amaliy kо‘nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuasini amaliyotga qо‘llay olish qobiliyati va layoqati

Kompyuter kutish rejimiga o`tganda qanday jarayon sodir bo`ladi?

Kompyuter uchirilgan xolatga o`tadi lekin qayta yokkanda avvalgi bajarilayotgan dasturlar haqida axborot beriladi va ularga to`gridan - to`gri kirish imkoniyati mavjud

Kompyuter texnologiyasiga asoslangan o`quv uslubini qo`llashga, mustaqil ta`lim olishga hamda fanga oid o`quv materiallar, ilmiy adabiyotlarning har tomonlama samarador o`zlashtirishiga mo`ljallangan adabiyot qanday adabiyot?

Elektron darslik

Kompyuter viruslari va zarar еtkazuvchi dasturlarni topish hamda zarar еtkazilgan fayllarni tiklovchi, fayl va dasturlarni profilaktika qiluvchi dastur qanday nomlanadi?

Antivirus

Kompyuter xotirasi uchun xarakterli bo`lgan parametrni ko`rsating?

Hajm

Kompyuterga zarar yеtkazuvchi hamda o`z-o`zidan ko`payish xususiyatiga ega bo`lgan kompyuter dasturlari ko`rinishi qanday nomlanadi?

Kompyuter virusi

Kompyuterni va operatsion tizimni qayta yuklash uchun quyidagi amallardan qaysi birini bajarish kerak?

CTRL+ALT+DEL

Kompyuterning qurilmalari … deb ataladi. Kompyuterning dasturlari … deb ataladi. Ketma-ketlik asosida javobni aniqlang.

Hardware software

Konfidensial (maxfiy) axborot – bu … .

Qonun talablariga mos ravishda kirish huquqi cheklangan axborot

Konstitutsiyaviy prinsiplardan birini ko‘rsating:

Qonun oldida barcha fuqarolarning tengligi prinsipi

LMS – inglizcha «Learning Management System» so`zlari qanday ma`noni bildiradi?

Ta`limni boshqarish tizimi degan ma`noni bildiradi

LN(X) va LOG(X) ning farqi nimada?

Paskal tilida LOG(X) funksiyasi yo`q

Logik formatlash teglari qatorini toping?

ABBR, ARONYM, ITE, ODE, DEN, EM, KBD, SAMP, STRONG, VAR

Lug‘aviy jihatdan “didaktika” sо‘zi qanday ma’noni bildiradi?

yunoncha sо‘zidan olingan bо‘lib, - “о‘rgatish”, “о‘qitish” degan ma’nolarni bildiradi

Lug‘aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi qanday ma’nosini anglatadi?

о‘zaro harakat qilmoq

Lug‘aviy jihatdan “kompetensiya” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib, “loyiq”, “mos kelmoq” degan ma’noni anglatadi

Ma`lum bir vazifani bajarish uchun kompyuterga beriladigan buyruqlarning tartibli ketma-ketligi nima deb ataladi?

Dastur

Ma`ruza metodi nima?

Katta hajmdagi o`quv materialini nisbatan uzoq vaqt davomida monologik bayon etishdir

Ma’lumot bu.............?

ta’lim-tarbiya natijasida о‘zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilimlar majmui

Download 195.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling