[-]


Download 195.46 Kb.
bet8/8
Sana27.09.2020
Hajmi195.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8


“MT117-Informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilari” malaka oshirish kursi tinglovchilari uchun mutaxassislik o‘quv modullari bo‘yicha namunaviy

TEST SAVOLLARI

1. Yangi tahrirdagi DTSga asosan informatika va axborot texnologiyalari faniga oid nechta kompetensiya berilgan.

*a) 4 ta


b) 6 ta

c) 3 ta


d) 5 ta
2. Dastlab robotshunoslik modellar yaratishga mo’ljallangan texnologiya nomini aniqlang?

*a) Lego Wedob) Lego Avto

c) Avto Tex

d) Lego Mindstorms
3. Informatika va axborot texnologiyalari o‘quv fani kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan uzluksiz majburiy ta’lim tizimining o‘rta umumta’lim maktablarida (5-11-sinflar) jami necha soat, qaysi sinflarda o‘qitiladi?

* a) 5 - 7 - sinflarning har birida Informatika -17 soatdan, jami - 51 soat, 8-sinfda Informatika-34 soat, 9-sinfda - 68 soat, 10-sinfda 68 soat, 11-sinfda 34 soat o‘qitiladi

b) 5 – 6 - sinflarda Informatika-17 soat, 7 sinf Informatika-34, 8-sinfda Informatika-34 soat, 9-sinfda - 68 soat, 10-sinfda 68 soat, 11-sinfda 68 soat o‘qitiladi

c) 5 – 6 - sinflarda Informatika - 17 soat, 7 sinfda informatika - 34, 8-sinfda Informatika-68 soat, 9-sinfda - 68 soat, 10-sinfda 34 soat, 11-sinfda 68 soat o‘qitiladi

d) o‘quv rejada berilgan tartibda nazariya, amaliyot va mustaqil ishga ajratilgan soatlarga rioya etib tashkil etiladi
4. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan yangi tahrirdagi DTSga muvofiq informatika fani qanday nomlanadi?

* a) Informatika va axborot texnologiyalari

b) elektron hisoblash texnika asoslari

c) Informatika

d) Informatika hisoblash texnika asoslari

5. Hisoblash mashinasining arifmetik amallarni bajara oluvchi dastlabki modelini kim yaratgan?

*a) J.Leybnits

b) B.Paskal

c) A.Lavleys

d) V.Shikkard

6. Keyinchalik mashhur IBM korporatsiyasiga aylangan firmaga asos solgan ixtirochi kim?

*a) D.Fon Neyman

b) S.Morlend

c) S.Stibnec

d) J.Xollerit

7. Jahonda yaratilgan dastlabki hisoblash mashinalariga ma’lumotlar kiritib boshqarish uchun nimalardan foydalanilgan?

*a) Perfokartalardan

b) Perfolentalardan

c) Maxsus tayoqchalardan

d) Magnit lentalardan

8. Aralash o’qitish truni aniqlang.

*a) Blended learning

b) Vebinar metodi

c) Evrestik o’qitish

d) Muammoli oqitish

9. Informatika va axborot texnologiyalari o'quv fani o'rta umumtalim maktablarining nechanchi sinfidan boshlanadi?

*a) 5-sinfidan boshlanadi va o'rta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida umumtalim o'quv fani sifatida uzviy davom etadi.

b) 4-sinfidan boshlanadi va o'rta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida umumtalim o'quv fani sifatida uzviy davom etadi.

c) 3-sinfidan boshlanadi va o'rta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida umumtalim o'quv fani sifatida uzviy davom etadi.

d) 6-sinfidan boshlanadi va o'rta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida umumtalim o'quv fani sifatida uzviy davom etadi.


10. LMS – inglizcha «Learning Management System» so‘zlari qanday ma’noni bildiradi?

*a) Testlarni yaratish va kompyuteringizda saqlash imkoniyatini beradi

b) Nazorat savollarini tinglovchilar o‘zlarining kompyuterlarida yozadi

c) Ta’limni boshqarish tizimi degan ma’noni bildiradi

d) Bu buyruq berilgandan so‘ng uni sozlashga imkon beradi

11. Ikkilik sanoq sistemasini ilk bor kompyuterda qo’llagan olimni aniqlang?

*a) Ch.Bebbidj

b) J.Xollerit

c)P.Ekkert

d) K.Suze

12. Ikkilik sanoq sistemasidagi 10011001111000 berilgan sonni 8 lik sanoq sistemasida ko’rsating.

*a) 23170

b) 1745

c) 2137


d) 231701

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-1730-sonli Qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2012 yil 21 mart

b) 2012 yil 21 fyevral

c) 2012 yil 21 aprel

d) 2012 yil 21 yanvar


13. Bir bayt necha bitga teng?

*a) 8


b) 2

c) 10


d) 4

14. Avtomatlashtirilgan axborot texnologiya tarkibiga nimalar kiradi?

*a) inson, kompyuter, usullar, dastur, kommunikatsiya texnikalari

b) inson, kompyuter

c) usullar majmuasi

d) Inson, texnika


15. …. - ingilizcha so’z bo’lib “derazalar” “oynalar” degan ma’noni anglatadi.

*a) Windows

b) Enter

c) CD-ROM

d) DVD-ROM

16. Uzoqlashgan va lokal hisoblash tizim nazoratini qo’lga olish (o’z huquqini oshirish) yoki uni turg’unligini buzish hamda xizmat qilish qobiliyatini izdan chiqarish maqsadidagi xarakatlar nima deb ataladi?

*a) Xaker xujumi

b) Virus tarqatish

c) Ma’lumotlarni yo’qotish

d) Ma’lumotlar nusxasini olish

17. Kompyuter viruslari va zarar yetkazuvchi dasturlarni topish hamda zarar yetkazilgan fayllarni tiklovchi, fayl va dasturlarni profilaktika qiluvchi dastur qanday nomlanadi?

*a) Antivirus

b) To’siqlovchi

c) Tarmoqlararo ekran

d) Nazoratchi

18. Axborotlar yoki ularni qayta ishlash vositalarining to’g’iriligi, ochiqligi, yaxlitligi va maxfiyligini qo’llab-quvvatlashga erishish bilan bog’liq bo’lgan aspektlar qanday nomlanadi?

*a) Axborot xavfsizligi 

b) Xavfsizlik siyosati

c) Aloqa kanallarini himoyalash

d) Tizim xavfsizligini boshqarish

19. Kompyuterga zarar yetkazuvchi hamda o’z-o’zidan ko’payish xususiyatiga ega bo’lgan kompyuter dasturlari ko’rinishi qanday nomlanadi?

*a) Kompyuter virusi

b) Dastur kodi

c) Tizim xatoligi

d) Drayver

20. …-ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi. Nuqtalar o’rniga tushirib qoldiralgan jumlani aniqlang.

*a) Tyutor

b) Edvayzer

c) Faslitator

d) Moderator

21. Bir kilobayt necha baytga teng?

*a) 1024


b) 2048

c) 512


d) 1000
22. Chop etilmaydigan belgilar ekranda nimani tasvirlaydi?

*a) Sahifa parametrlarini

b) Xizmat belgilarini

c) Qoldirib ketilgan belgilarni

d) Maxsus belgilarni

23. Microsoft Word dasturida CTRL tugmasini bosib sichqoncha g’ildiragi aylantirilsa nima sodir bo’ladi?

*a)Hujjat masshtabi o’zgaradi

b) Hujjat varaqlari almashadi

c) Kursorning joylashish joyi o’zgaradi

d) Matn o’lchami o’zgaradi

24. Microsoft Excel dasturi jadvalida formulalarni yozish qaysi belgidan boshlanadi?

* a) =


b) /

c) *


d) ?

25. Microsoft Excel dasturida quyida keltirilgan funksiyalarning qaysi biri mantiqiy hisoblanadi?

*a) Если

b) Сумм


c) Мах

d) Срзнач

26. Microsoft Excel dasturida quyida keltirilgan ma’lumotlar turining qaysi biri mavjud emas?

*a) Grafik

b) Matnli, Sonli

c) Pul birligi

d) Vaqt va sana

27. Microsoft Excel dasturida, rasmda ko’rsatilgandek sichqoncha chap tugmasini bosib uni 5 katak pastga siljitilsa katak qiymati bilan bog’liq qanday o’zgarish sodir bo’ladi?*a) Katak qiymati besh katak pastga siljitiladi

b) Katak qiymati besh marta ko’payadi

c) Katak qiymatining nusxasi beshta katakka ko’chiriladi

d) Beshta katak belgilanadi

28. Integrasiya qaysi so’zdan olingan va qanday ma’noni anglatadi

*a) lot. Integration –tiklash, to’ldirish, birlashtirish, Integer - yaxlit

b) ing.Integration –jamlash, birlashtirish, Integer - yaxlit

c) fran.Integration –tiklash, to’ldirish, birlashtirish, Integer – o’zaro

d) to’gri javob keltirilmagan


29. Taqdimot namoyishi vaqtida klaviaturadagi “Page Up” tugmasi bosilsa nima sodir bo’ladi?

*a) Oldingi slaydga o’tiladi

b) Slaydlar namoyishi to’xtatiladi

c) Navbatdagi slaydga o’tiladi

d) Birinchi slaydga o’tiladi
30. Ta’limda differensiyaning asosiy shakkllari to’gri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

*a) Barcha javob to’g’ri

b) O’quv muassasalarining turli tiplarga bo’linishi

c) Bir maktab ichida potok va profillarga bo’linishi

d) Sinfda guruhlarga ajratilishi
31. Vektorli grafika bilan ishlashga mo'ljallangan dasturni toping?

*a) Adobe Photoshop, Corel Draw

b) MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw

c) Corel Draw

d) Corel Draw, Paint

32. Internet tarmog’iga oddiy modem yordamida, telefon liniyasi orqali telefon raqamini terish yo’li bilan ulanish usulini ko’rsating:

*a) Dial-up

b) ADSL


c) Wi-Fi

d) Wi-MAX

33. Multimediali elektron o’quv kurslarini yaratish imkoniyatini beruvchi dasturni ko’rsating

*a) Ispring

b) Excel

c) Wave lab

d) Photo Shop
34. Internet tarmog’ida real vaqtda axborotlar (xabarlar) almashish xizmati qanday ataladi?

*a) Chat


b) Elektron pochta

c) Elektron murojaat

d) Proksi

35. Ko’pgina kompyuter tarmoqlaridan iborat global kompyuter tarmog’i qanday ataladi?

*a) Internet

b) Intranet

c) Mintaqaviy tarmoq

d) Korporativ tarmoq

36. Zamonaviy innovasion o’quv multimediya to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang?

*a) QOMO HiteVision

b) Interaktiv doska

c) Unversal Docka

d) Smart Control
37. Quyida keltirilgan saxifalarning qaysi biri O’zbekiston Respublikasi hukumat portali hisoblanadi?

*a) www.gov.uz

b) www.press-service.uz

c) www.edu.uz

d) www.eduportal.uz

38. Internet Explorer dasturida veb sahifalar tarkibidagi grafik ma’lumotlarni (rasm yoki foto) alohida fayl ko’rinishida kompyuter diskiga saqlash uchun nima qilish kerak?

*a) Grafik ob’ektga sichqoncha o’ng tugmasi bosilganda paydo bo’ladigan kontekst menyusidan «Сохранить рисунок как» amali bajariladi

b) Grafik ob’ekt ustiga sichqoncha chap tugmasi bilan ikki marta bosilganda paydo bo’ladigan kontekst menyusidan « Сохранить рисунок как » amali bajariladi

c) Grafik ob’ektga sichqoncha o’ng tugmasi bosilganda paydo bo’ladigan kontekst menyusidan «Сохранить объект как» amali bajariladi

d) Grafik ob’ekt belgilanadi va «Файл/Сохранить» menyu amali bajariladi

39. Provayder serveriga foydalanuvchilarning web-saytlari yoki boshqa axborotlarini joylashtirishga yordam beradigan xizmat qanday ataladi?

*a) Xosting

b) Proksi

c) WWW


d) Domen

40. Dastur bilan o’tkazilgan qanday jarayon xatoni borligini aniqlaydi, lekin yo’qligini emas?

*a) Testdan o’tkazish jarayoni;

b) Dasturni to’g’riligini isbotlash jarayoni;

c) Dasturga o’tkazish jarayoni;

d) Algoritmlarni taxlil etish jarayoni.

41. Pascal tili qanday tillar turkumiga kiradi?

*a) Norelyatsion

b) Chiziqli

c) Tarkibiy

d) Faol

42. Quyidagi dasturlashtirish tillaridan qay biri buyurtma asosida yaratilgan?*a) Ada

b) Fort


c) Assembler

d) Lisp


43. Algol tilining birinchi ko’rinishi (versiyasi) qachon vujudga keldi?

*a) 1960 yil

b) 1961 yil

c) 1968 yil

d) 1958 yil

44. Birinchi dasturlash tilini kim yaratgan?

*a) A.Bell

b) K.Suze

c) D.F.Neyman

d) J.Ayken

45. Dastlab teleskoplarni boshqarish uchun ishlab chiqilgan dasturlash tilining nomi?

*a) Fort


b) Ada

c) Smoltok

d) Si

46. Var a: Array [10…100] of integer; operatorlari bajarilishi natijasida jadval nechta elementdan iborat bo’ladi?*a) 91 ta

b) 100 ta

c) 99 ta

d) 90 ta


47. Qaysi javobda mantiqiy miqdorlar tavsiflangan?

*a) var sh: Boolean

b) var sh: Integer

c) var sh: Char

d) var sh: String

48. Ta’lim jarayonida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishdan maqsad….

*a) Hamma javob to’g’ri

b) O’quvchilarni bo’sh vaqtda ta’limga yo’naltirish

c) Mavzularni mustahkamlashga erishish

d) Ta’lim orqali ijodiy va do’stona muhitni shakllantirish

49. Kelajakdagi programmalash tillarining asosiy xususiyati nimada bo’lishi kerak?

*a) Programmani kompyuterga og’zaki aytadigan bo’lishi kerak

b) Operatorlar juda qisqa bo’lishi kerak

c) Har bir harfning o’z vazifasi kelib chiqishi kerak

d) Amallar paralel bajarila olinadigan bo’lishi kerak

50. Ta’lim sifatining asosiy ko’rsatkichlaridan biri ...

*a) berilgan dasturiy materialni o’zlashtirish darajasi hisoblanadi

b) o’quv adabiyotlari bilan ta’minlash hisoblanadi

c) kadrlarning bilim sifati hisoblanadi ta’limning takomillashishi

d) barcha javoblar to’g’ri

51. Ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasi bu …

*a) SMART EDUCATION

b) STEAM

c) STEM


d) Interaktiv ta’lim

52. Darsning tashqi xususiyati haqida nimani bilasiz?

*a) o’quvchilar guruhi, rejim, dars jadvali, sinf xonasi

b) o’quvchilar guruhi, sinf xonasi, dars maqsadi

c) dars jadvali, dars rejasi, sinf xonasi

d) darsni tushunish, sinf xona, dars rejasi

53. Ta’lim sifatiga nimalar ijobiy ta’sir ko’rsatadi?

* a) barcha javoblar to’g’ri

b) o’qituvchining bilim darajasi

c) o’quv adabiyotlarining sifati

d) informatsiya, axborot texnologiyalari

54. Ta’lim sifatini nazorat qilish bu ...

*a) o’qitish mazmuni va natijalarining DTSlari talablariga muvofiqligini tekshirish

b) o’qitish usullari, vositalari va metodlarining hayotiylik darajasini aniqlash

c) professor-o’qituvchilar mehnatining amaldagi ifodasini topish

d) ta’limga bo’lgan qiziqishning ko’rsatkichlarda aks etishini tekshirib ko’rish

55. STEAM ta'limi necha bosqichdan iborat.

*a) 6 bosqich

b) 5 bosqich

c) 7 bosqich

d) 4 bosqich

56. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda muammoli vaziyatni vujudga keltirishda qanday didaktik vositalarni amalga oshirish kerak?

*a) fanlararo bog'lanish

b) ko'rgazmalilikdan foydalanish

c) fan ichida bog'lanish

d) tarqatmali vositalardan foydalanish


57. Multimedia nima?

*a) tovushli va tasvirli axborotlarini qabul qilish qurilmasi

b) masofadan turib boshqarish tizimi

c) masofadan turib o’qitish tizimi

d) ma’lumotlarni qayta ishlash va uzatish qurilmasi

58. Dasturlash tillari keltirilgan qatorni aniqlang.

*a) C++, Pascal, Visual Basic, Delphi

b) iSpring, AutoPlay, Paint, Delphi

c) Word, Pascal, Visual Basic, Delphi, Excel

d) iSpring, AutoPlay, Visual Basic, Delphi


59. O'nlik sanoq sistemasidagi 38 soni qaysi sanoq sistemasida 53 ga teng bo'ladi?

*a) 7


b) 16

c) 8


d) 6
60. WINDOWS operatsion tizimida yangi papkalar qanday tashkil qilinadi?

*a) sichqonchaning ung tugmasi bilan –“Создать-Папку” bandlari yordamida

b) “Файл-Создать-Папку”- bandlarni yordamida

c). Ixtiyoriy ilovaning fayl bandi orqali

d) Barcha javoblar to’g’ri

61. STEAM ta’limida, kompyuter texnologiyalari va dasturlarini o‘rganishning eng qiziq usullaridan biri bu ...

*a) Lego Mindstorms

b) LegoWeDo

c) Lego Avto

d) Avto Tex

62. MS Office Wordda ishlaganda qanday kengaytmali fayllar hosil bo’ladi?

*b) *.doc

b) *.txt

c) *.mdb

d) *.bmp.

63. O‘quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot bu ...

*a) PISA

b) TIMSS


c) STEAM

d) SMART EDUCATION

64. MS Office Excelda formulalar qatori nima uchun kerak?

*a) formulalarni yacheykaga kiritish uchun

b) yacheykalarga berilganlarni kiritish uchun

c) rasmlarni kiritish uchun

d).berilganlarni kiritish uchun.

65. PISA dasturi bo‘yicha birinchi tadqiqot nechanchi yilda o‘tkazilgan.

*a) 2000 yilda

b) 2001 yilda

c) 2010 yilda

d) 2012 yilda

66.MS Office Power Point dasturini ishga tushirish qanday amalga oshiriladi.

*a) Barcha javoblar to’g’ri

b) Ishchi stolidagi dastur yorlig’idan

c) Pusk-Programmы- Microsoft Office- Microsoft Power Point

d) Microsoft Power Point da avval tayyorlangan ixtiyoriy hujjat orqali

67. “ZiyoNet” ta’lim portali qachon tashkil topgan?

*a) 2005 y. 28 sentabr

b) 2000 y. 29 avgusta

c) 2006 g. 5 oktabrya

d) 2002 g. 2 yanvarya

68. AutoPlay dasturi qanday vazifalarni bajarishga mo’ljallangan dastur.

*a) Elektron o‘quv resurslar yaratishga

b) Matnlarni tahrirlash va qayta ishlashga

c) Web sahifa tayyorlashga

d)Ma’lumotlar bazasini yaratishga

69. SMART ta’limning asoslarini shakllanishida, shuningdek, Facebook, YouTube, Twitter va turli bloglar kabi, odamlarning o‘z bnternet-kontentini yaratishga imkon beradigan qaysi texnologiyalarining rivojlanishi xizmat qildi.

*a) Web 2.0 texnologiyalari

b) Multimedia texnologiyalari

c) Web sayt tizim texnologiyalari

d) Tarmoq texnologiyalari

70. Joriy abzasning orasiga yarim interval qo'yish uchun qaysi tugmachalar kombinatsiyasidan foydalanish mumkin?

*a)Ctrl+5

b)Ctrl+F

c)Ctrl+N

d)Ctrl+1

71. Joriy abzasning orasiga ikki interval qo'yish uchun qaysi tugmachalar kombinatsiyasidan foydalanish mumkin?

*a)Ctrl+2

b)Ctrl+F

c)Ctrl+N

d)Ctrl+1

72. Smart Classroom Suite – qanday maxsus dasturiy paket hisoblanadi.

*a) Interaktiv o‘rganish uchun mo‘ljallangan

b) Jamoaviy o‘rganish uchun mo‘ljallangan

c) Yakka tartibda o‘rganish uchun mo‘ljallangan

d) Ta’lim mazmunini rivojlantirish uchun mo‘ljallangan

73. Informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o‘quvchilarda tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarning elementlari qaysi darajalar bo’yicha bosqichma - bosqich shakllantiriladi.

*a) A1(A1+); A2(A2+); B1(B1+) darajalar

b) A1(A1+); A2(A2+); darajalar

c) A2(A2+); B1(B1+) darajalar

d) (A1(A1+); B1(B1+) ) darajalar

74. Office programma paketi proggrammalaridan qaysi dastur matn prossesori?

*a) Ms Word

b) Ms Excel

c) Ms Power Point

d) Ms Access

75. Sarlavxa satridan so'ng qanday satr mavjud?

*a) menyu satri

b) chizg'ich

c) asboblar paneli

d) xolat satri

76. Microsoft Word dasturidagi Word so'zining lug'aviy ma'nosi nima?

*a) so'z

b) yozuv

c) grafik

d) tasvir

77. Matn nimalardan tashkil topadi?

*a) barcha javoblar to'g'ri

b) simvol, so'z

c) abzast, sahifa

d) qator, parcha

78. Maxsus buyruqlar va amallar majmuyi nima deyiladi?

*a) menyu

b) yurgich

c) satr


d)interfeys

79. Wordda satrlar orasidagi masofani o'zgartirish uchun qaysi bo'limga murojaat etamiz?

*a) interval

b) hoshiya

c) hosil qilish

d)saqlash

80. Axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni uzatish tarixiy necha bosqichda amalga oshirilgan.

*a) 5 bosqichda

b) 4 bosqichda

c) 6 bosqichda

d) 3 bosqichda

81. Yangi ishga tushrilgan Microsoft Word dasturining nomi sarlavha satrida nima deb aks etib turadi?

*a) Dokument 1

b) DOC


c) DOK 1

d) Kniga


82. Alifboning kichik harflari ... registr, katta harflari... registr belgilari deyiladi.

*a) quti, yuqori

b) qattiq, yumshoq

c) katta, kichik

d) to'g'ri javob yo'q

83. "Informatsiya" so`zi lotinchadan qaysi so`zdan olingan?

*a) informatio

b) inform

c) formatika

d) informatica

84. Informatika termini (atamasi) qaysi tildagi so`zlar asosida hosil bo`lgan?

*a) fransuz

b) lotin

c) ingliz

d) nemis

85. ... deganda biz barcha sezgi a`zolarimiz orqali borliqning ongimizdagi aksini yoki ta`sirini, bog`liqlik darajasini tushunamiz?

*a) axborot

b) axborot texnologiyasi

c) informatika

d) axborot sistemasi

86. Lotincha "infotmatio" so`zi nimani anglatadi?

*a) tushuntirish, tavsivlash

b) xabar berish

c) ma`lumotlar, yangiliklarni olish

d) ko`rishni ta`minlash

87. Informatikaga qachon asos solingan?

*a) XX asrning 50- yillarida

b) XX asrning 60- yillarida

c) XIX asrning 50- yillarida

d) XX asrning 80- yillarida

88. Axborotning asosiy xossalari to`g`ri keltirilgan javobni toping?

*a) qimmatli, ishonchli, to`liq

b) uzluksiz, ishonchli, to`liq

c) qisqa, tushunarli, uzluksiz

d) go`zal, ommaviy, diskret

89. Sanitariya gigiyena talablariga ko’ra o’quvchi kompyuter xonasining o’rtacha harorati qanday bo’lishi lozim?

*a) 20-24

b) 10-12

c) 30-34

d) 40-42
90. Prosessorning aniq kompyuter tashqi qurilmasi bilan aloqasini ta’minlovchi dastur bu…

*a) drayver

b) sistemaB

c) antivirus

d) internet


91. BIOS kompyuterning qaysi xotirasida joylashgan bo’ladi?

*a) Doimiy xotira qurilmasida

b) Tezkor( operativ ) qurilmasida

c) vinchestrda

d) CD-ROM da
92. Dastur interfeysida mahsus buyruqlar va amallar yig’indisi biror bir xususiyatlari asosida birlashishiga … deyiladi.

*a) menyu

b) Catalog

c) formatlash

d) defragmenatsiya
93. “Piksel” so’zi nima deb tarjima qilinadi?

*a) Nuqta

b) Vergul

c) Nuqtali vergul

d) Qo’shtirnoq
94. Fayl nomi va bu fayl hosil qilingan dasturga mos belgi ko’rsatilgan piktogramma nima deyiladi?

*a) fayl belgisi

b) fayl sig’imi

c) fayl o’lchami

d) fayl o’rni
95. Paint grafik muharririning uskunalar panelida bor bo’lgan ammallarni ko’rsating.

1. Zalivka (Bo’yash) 2. Ellipis (ellips)

3. Mnogougolnik (Ko’pburchak) 4. Palitra (Palitra)

*a) 1.2.3

b) 2.3

c) 1.3.4

d) 2.3.4
96. Informatika va axborot texnologiyalari o‘qitish metodikasi bo‘yicha birinchilar qatorida ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar keltrilgan javobni aniqlang.

*a) M.Ziyoxo‘jaev, A.Abduqodirov, T.Azlarov

b) A.Abduqodirov, T.Azlarov, B.Boltayev

c) M.Ziyoxo‘jaev, A.Abduqodirov, B.Boltayev

d) M.Ziyoxo‘jaev, T.Azlarov, B.Boltayev

97. Ma’lum bir vazifani bajarish uchun kompyuterga beriladigan buyruqlarning tartibli ketma-ketligi nima deb ataladi?

*a) Dastur

b) Buyruq

c) Qattiq qism

d) Yumshoq qism

98. Kompyuterning qurilmalari … deb ataladi. Kompyuterning dasturlari deb ataladi.

*a) Hardware software

b) Software hardware

c)Buyruq dastur

d)Dastur buyruq

99. Tashqi xotirada biror nom bilan saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumot nima deyiladi.

*a) Fayl

b) Buyruq

c) Dastur

d) Disk


100. Markaziy Osiyo mintaqasida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibida hisoblash markazi bo‘lgan Kibernetika instituti nechanchi yilda tshkil etilgan.

* a) 1966 yilda

b) 1976 yilda

c) 1970 yildad) 1978 yilda


Download 195.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling