# Al-Xorazmiy qachon tugilgan?


Download 12.77 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi12.77 Kb.
#1107226
Bog'liq
Algoritm S
2.03-математика-укитиш-методикаси-ФД-2018, nanotexnologiyaga kirish, 18 – MA’RUZA. YANGI TEXNOLOGIYALAR FIZIKASI, Ракам печат, Ракам печат, Ракам печат, cash back visa rules , dhl express services surcharges rates me en, sovg'a, 2 seminar, 1-laboratoriya mashg'uloti topshiriqlari, 1-laboratoriya mashg'uloti topshiriqlari, 2-мавзу. Энг янги тарих, Лекция 2, Dars ishlanmasi

 1. # Al-Xorazmiy qachon tugilgan?

783-yil

 1. # Hind hisobi haqida kitob asari Evropada nechanchi asrda tarjima qilingan?

XII asrda

 1. # Hind hisobi haqida kitob asari 1-marta qaysi tilga tarjima qilingan?

lotin

 1. # Hind hisobi haqida kitob asari 1-marta qaysi davlatda tarjima qilingan?

Ispaniya

 1. # Massivdagi sonlar yigindisini topish algoritmini murakkabligini toping.

 2. # Matritsadagi eng katta sonni topish algoritmini murakkabligini toping.

Tanlash

 1. # Tartibga solingan massivdagi malum bir sonni pozitsiyasini topish algoritmini murakkabligini toping.

J: saralash

 1. # kvadrat tenglamani yechish algoritmini murakkabligini toping.

Ommaviylik

 1. # Algoritm murakkabligigni necha xil usuli bor?

J: 2 xil

 1. # Pufakli saralashda qaysi elementlar solishtiriladi?

J: A[0], va A [l], A [l], va A[2] elementlar

 1. # Daraxt usulida saralashda tugun darajasi qanday buladi?

 2. # Daraxt usulida saralashda ildiz tugun nechanchi satxda joylashadi?

 3. # Daraxt usulida saralashda ugil tugunlar ota tugunnu qaysi tomoniga quyiladi?

 4. # Binar graf tuzishda elementlar qaysi element bilan solishtiriladi?

 5. # Daraxt ulchami qanday buladi?

 6. # Daraxtni aylanib utish operatsiyasi qanday bajariladi?

 7. # Daraxt usulida saralashda qushimcha xotira kerak buladimi?

 8. # Piramidal saralashda qushimcha xotira kerak buladimi?

 9. # Piramidal saralashda daraxt karkasi qanday tuziladi?

 10. # Piramidal saralashda daraxt karkasi qanday uzgartiriladi?

 11. # Piramidal saralashda tugunlar nomeri qanday uzgartiriladi?

 12. # Piramidal saralashda eng kichik nomer ildizga olib chiqilgandan sung qnday operatsiya bajariladi?

 13. # Tez saralashda tuxtash sharti necha xil buladi?

 14. # Tez saralashda qanday nuqta tanlab olinadi?

 15. # Tez saralash algoritmida tayanch nuqtasidan katta elementlarni qaysi tomonga suriladi?

 16. # Almashish usulida saralash qanday amalga oshiriladi?

Almashish usulida saralash- bu ro‘yxat elementlari ketma-ket o‘zaro taqqoslanadi va avvalgi element keyingi elementdan katta bo‘lgan holda joyini almashtiradi.

 1. # Tuplam tartiblanish shartini tanlang.

J: agar saralash jarayonida elementlarni taqqoslashda bir marotaba bo’lsa ham o’zgartirish bo’lmasa, u holda to’plam tartiblangan hisoblanadi

 1. # Sheker usulidagi saralashni tanlang.

Sheker usulida saralash Standait almashtirish saralash usulidan biri sheker yoki chelnochnaya saralash hisoblanadi. Bu yerda elementlar o‘zaro saralanib boriladi. Bu bilan birinchi o‘tish chapdan o ‘ngga, ikkinchisi esa o‘ngdan chapga bo'ladi va hokazo. Bir so‘z bilan aytganda, ro‘yxat elementlarning yo‘nalishi o‘zgaradi. Standait almashish usulining murakkabligi- O(n2)

 1. # Algoritmni tuliq yaratish necha qismdan iborat?

8 qismdan iborat
J: Bu jarayonlar algoritmni to’liq yaratish tushunchasiga olib keladi va quyidagi bosqichlarni belgilaydi:
1.Masalaning qo’yilishi.
2.Modelni yaratish.
3.Algoritmni ishlab chiqish.
4.Algoritm to’g’riligini tekshirish.
5.Algoritmni amalga oshirish.
6.Algoritmni va ularning murakkabligini tahlil qilish.
7.Dasturni tekshirish.
8.Hujjatlashtirish.

 1. # Algoritmlashda masalani quyilishi necha qismdan iborat?

9 ta
J: Algoitmlami yaratish jarayoni birinchi navbatda bevosita qo'yilgan masalaga va uni samarali, ixcham hamda qulay bo‘lishi esa dasturchining bilimi va mahoratiga bog‘liq. Samarali algoritm yaratilishi uchun quyida keltiriigan omillar ham muhim o‘rin tutadi:
• Algoritm yaratuvchining bilimlari hajmi;
• Intuitsiya, tasavvur va fikrlash darajasi;
• Yechimlarni mustaqil aniqlash tajribasi;
• Asosiy matematik amallardan foydalanish ko'nikmalari;
• Tahlil, sintez, taqqoslash, moslik, umumlashtirish, analogiya kabi amallardan unumli foydalanish;
• Standart va nostandart masalalami yechimini aniqlay olish;
• Mantiqiy ko‘nikmalarni (gipotezalami ilgari surish, strukturalami tezlik bilan tuzish, xulosalar chiqarish) doimiy ravishda takomillashtirib borishi;
• Boshqalarning aniq masalaga keltirgan yechimini aniqlay olishi va uni baholay bilishi;
• Dasturlash tilining imkoniyatlaridan foydalana olish darajasi;

 1. # Algoritm tugriligi bilan uning samaradorligi urtasida bogliqlik bormi?

 2. # Algoritmni amalga oshirish necha qismdan iborat?

 3. # Samarali algoritm yaratish uchun nechta omildan foydalaniladi?

 4. # Algoritmlarning strukturalardan foydalanadigan tamoyillari nima?

 5. # Protsedurali algoritmlar metodi nima?

J: Protsedurali algoritmlar metodi. Bu metod algoritmlar tar- kibida aniq natijalar beruvchi funksiya yoki proseduralardan unumli foydalanishdan iborat.

 1. # Modul nima?

Modul -bu nomga ega biror algoritm yoki uning bir qismi bo'lib, bu nom orqali uni faollashtirih mumkin.

 1. # Modulning nechta xossasi bor?

37. Modulning nechta xossasi bor? Javob: 6 ta
Modul xossalari:
• Funksional butunlik va tugatuvchanlik;
• Avtonom va boshqa modulga bog'liq bo'lmaslik;
• Rivojlanuvchanlik;
• Yaratuvchi va foydalanuvchiga ochiqligi;
• Aniqlik va ishonarlilik;
• Moduldan foydalanishda faqat uning nomiga murojaat qilish orqali foydalanish;

 1. # Algoritmlarni modulli loyixalashtirishni nechta afzalliklari bor?

38. Algoritmlarni modulli loyixalashtirishni nechta afzalliklari bor?
Javob: 4 ta
Algoritmlami modulli loyihalashning afzalliklari:
• Katta hajmdgi algoritmlami loyihalashda qulayligi;
• Ko‘p foydalanadigan algoritmlar kutubxonasini yaratish;
• Loyihalash va moslashtirish jarayonini soddalashtirish;
• Ulardan foydalanish jarayonini kuzatish imkoniyati;

 1. Rekursiya ichida qanday shartlar bulishi mumkin?

 2. # fibonachchi qatori qanday xosil qilinadi?

40.fibonachchi qatori qanday xosil qilinadi? Javob: Fibonacci sonlari quyidagicha taʼriflanadi: „Avvalgi ikki elementi 1 ga teng boʻlib, 3-elementidan boshlab „har bir element oʻzidan oldingi 2 element yigʻindisiga teng“ qonuniyati asosida tuzilgan ketma-ketlikka Fibonacci ketma-ketligi, bu sonlarga esa, Fibonacci sonlari deyiladi.“

 1. # Hesh funktsiyasi vazifasi nima?

41. Xesh funksiyasi vazifasi nima?
J: Xesh funksiya – ixtiyoriy uzunlikdagi kirish ma’lumotini chiqishda belgilangan uzunlikdagi xesh qiymatga aylantirib beruvchi bir tomonlama funksiyalarga aytiladi. Xesh funksiyalar kriptografiya va zamonaviy axborot xavfsizligi sohasida ma’lumotlarni to’laligini tekshirishda foydalaniladi. Elektron to’lov tizimlari protokollarida ham istemolchi kartasi ma’lumotlarini bank-emitentga to’liq yetkazish uchun foydalaniladi.

 1. # 16mod3 nechaga teng?

1

 1. # 21mod13 nechaga teng

8

 1. # 100mod13 nechaga teng

9

 1. # (A * B)modn nimaga teng? J: (A mod n)×(B mod n)
 1. # Rabin Karp algoritmi nimaga asosan ishlaydi?

Hashing usuliga asosan ishlaydi

 1. # Kyonigsherg kuprigi haqidagi masala nechanchi yilda chiqqan?

1736

 1. # Kyonigsherg kuprigi haqidagi masala kim tomondan uylab topilgan?

L. Eyler

 1. # Kyonigsherg kuprigi haqidagi masala yechimga egami? J: Ha

 2. # Graf iborasi kim tomondan kiritilgan?

J: D. Kyonig

 1. # Kyonigsherg kuprigi haqidagi masala kim tomonidan yechilgan?

J: L. Eyler

 1. # Graf iborasi nechanchi yilda kiritilgan?

Javob: 1936

 1. # Graf elementlariga nimalar kiradi?

J: Grafning uchlari va qirralari (yoylari) uning elementlari deb ataladi.

 1. # Ixtiyoriy orierntirilmagan grafda barcha uchlar darajalari yigindisi nimaga teng?

J: oriyentirlanmagan grafda barcha uchlar darajalarining yig‘indisi qirralar sonining ikki baravariga teng juft son bo‘ladi, chunki qirralarni sanaganda har bir qirra hisobda ikki marta qatnashadi

 1. # Eyler zanjiri deb nimaga aytiladi?

J: Grafning har bir qirrasidan faqat bir marta o'tadigan zanjir Eyler zanjiri, deb ataladi

 1. # Eyler grafi deb nimaga aytiladi?

Eyler grafi (sikli) deb …Grafning har bir qirrasidan faqat bir marta o'tadigan yopiq zanjirga aytiladi

 1. # graflar kompyuterda qanday ifoda etiladi?

 2. # Fibonachchi qidiruvi nimaga asoslangan?

Qidiruv jarayoni ikkita kalitlar orasidagi qidirilayotgan kalit joylashgan oraliq topilgunigacha davom etadi. 1. # Fibonachch qidiruvi qaysi qidiruvga uxshash.

 2. # Fibonachch algoritmini vaqt buyicha murakkabligi

 3. # Fibonachch algoritmini xotira buyicha murakkabligi

 4. # Quyidagi bandlardan qaysi birida algoritm tushunchasi aniqroq va toliqroq tariflangan?

 5. # Algoritm malum bir ijrochiga moljallab tuziladi. Agar ijrochi EHM bolsa, algoritm qanday yozilishi kerak?

 6. # Algoritm va EXM uchun dastur tushunchalari orasidagi farq nimadan iborat?

 7. # Algoritm yaratish jarayonining bosqichlarini togri tartibda joylashtiring: 1) Masalaning qoyilishi; 2) Algoritmni yozish; 3) Model tuzish; 4) Algoritmni amalga oshirish (realizasiya); 5) Algoritm tog‘riligini tekshirish; 6) Dasturni tekshirish; 7) Algoritmni va uning murakkabligini tahlil qilish; 8) Hujjatlashtirish. J: 1,3,2,5,4,7,6,8

 8. # Algoritmning samaradorligini baholash uchun mezonlar:
 1. # Fibonichi qidiruv algoritmi nechta qadamdan iborat?

7 qadam

 1. # Fibonachi algoritmini vazifasi nimadan iborat

 2. # Fibonachi algoritmidagi M qiymati qanday hisoblanadi

 3. # Fibonachi algoritmidagi index-i qiymati qanday hisoblanadi

 4. # Fibonachi algoritmidagi p qiymati qanday hisoblanadi

 5. # Fibonachi algoritmidagi q qiymati qanday hisoblanadi

 6. # Rabin-Karp algoritmi nima uchun xizmat qiladi?

Rabin-Karp algoritmining eng oddiy amaliy qo'llanmalaridan biri plagiatni aniqlashga.

 1. # Rabin-Karp algoritmiidagi hesh funktsiyasi nima asosida topiladi?

 2. # Rabin-Karp algoritmidagi polinomning eng katta darajasi - n qanday topiladi?

 3. # qidiruvda berilgan massiv nechtaga bolinadi

 4. # Binar qidiruv chiziqli qidiruvdan nechta barobar tez ishlaydi?

 5. # Binar daraxt boyicha qidiruv vazifasi nima?

 6. # Tez saralashda toxtash sharti necha xil boladi?

 7. # Tez qidiruvda tayanch nuqtasi qilib berilgan massivdagi qaysi element olinadi?

Download 12.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling