Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢) 𝐴𝑏𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖𝑦𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐹𝐼𝑆𝐻_________________________________________________________________     

 

𝑨𝒕𝒐𝒎 − 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒌𝒖𝒍𝒚𝒂𝒓 𝒕𝒂`𝒍𝒊𝒎𝒐𝒕 

𝟏. Element tushunchasini aks ettiruvchi  

iboralarni toping.  

1) yadro zaryadi bir xil bo`lgan atomlarning  

muayyan turi 

2) mustaqil bo`laoladigan atomlarning  

muayyan turi 

3) yadrodagi protonlar soni bir xil bo`lgan  

atomlar to`plami 

4) kimyoviy bo`linmaydigan eng kichik zarracha 

𝐴) 1,2     𝐵) 1,3     𝐶) 1,4     𝐷) 2,3  

 

𝟐. Alyuminiy xloridda necha xil element bo`lsa quyidagi qaysi moddalarda o`shanch xil 

element bor ? 

𝐴) 𝐻

2

𝑆𝑂4

     𝐵) 𝐻

2

𝑆     𝐶) 𝑂2

     𝐷) 𝐻𝑁𝑂

3

    

𝟑. Atom tushunchasini qaysi tavsif to`laroq  

talqin etadi ? 

1. muayyan moddaning kimyoviy xossasini 

o`zida saqlab qoladigan eng kichik zarra 

2. oddiy va murakkab moddalar molekulasi  

tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementning  

eng kichik zarrachasi 

3. har qanday atomning muayyan turi 

4. musbat zaryadlangan yadro bilan bir yoki 

bir necha elektronlardan iborat elektroneytral 

zarracha 

A) 2     B) 1     C) 3      D) 2,4 

 

𝟒. Molekula bu ? A) 𝐵𝑜𝑟𝑙𝑖𝑞𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 𝑘𝑜`𝑟𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

B) 𝑀𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑥𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑔𝑎       

𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 𝑗𝑖ℎ𝑎𝑡𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖 

C) 𝑀𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑥𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑔𝑎  

𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑣𝑖𝑦 𝑗𝑖ℎ𝑎𝑡𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖 

D) 𝐵𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑗𝑎𝑣𝑜𝑏𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜`𝑔`𝑟𝑖 

 

𝟓. Kimyoviy element bu ? 

𝐴) 𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑑𝑑𝑖𝑦 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖 

𝐵) 𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖 

𝐶) 𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦𝑑𝑎 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖 

𝐷) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟  

      𝑡𝑢𝑟𝑘𝑢𝑚𝑖 

 

𝟔. Quyidagilardan qaysi biri to`g`ri ma`noni 

anglatadi. 

𝐴) 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑚𝑖 

𝐵) 𝑠𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖 

𝐶) 𝑠𝑢𝑣 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 

𝐷) 𝑠𝑖𝑟𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 

𝟕. Quyidagi tushunchalardan qaysi biri kimyoviy 

element tushunchasini to`g`ri talqin etadi ? 

1) atomlarning muayyan turi 

2) yadro zaryadi bir xil bo`lgan atomlar turi 

3) atom massasi bir xil bo`lgan atomlar turkumi 

4) tartib raqamlari bir xil bo`lgan atomlar turi 

𝐴) 1,3     𝐵) 2,3     𝐶) 1,4     𝐷) 2,4  

𝟖. Quyidagi fikrlarning qaysilari to‘g‘ri? 

1) fizik jarayonlarda molekula ham, atomlar ham 

saqlanib qoladi; 

2) fizik jarayonlarda molekula saqlanmaydi, 

atomlar saqlanadi; 

3) kimyoviy jarayonlarda molekula saqlanmaydi, 

atomlar saqlanadi; 

4) kimyoviy jarayonlarda molekula ham, atomlar 

ham saqlanmaydi. 

𝐴) 1, 4     𝐵) 1, 3     𝐶) 2, 3     𝐷) 2, 4

 

 

𝟗. Quyidagi holatlarning qaysilari to‘g‘ri? 

1) fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq 

qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib 

qolmaydi; 

2) molekulalar atomlardan tarkib topadi; 

3) kimyoviy hodisalarda molekulalar tarkibi 

o‘zgaradi; 

4) kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning 

massasi hosil bo‘lgan moddalarning massasiga 

teng bo‘lmaydi; 

5) molekulalar orasida o‘zaro tortilish va itarilish 

kuchlari mavjud; 

6) bir turdagi atomlar boshqa turdagi 

atomlardan massasi va xossalari bilan farq 

qilmaydi. 

𝐴) 1, 4, 6

 

𝐵) 1, 4, 5, 6 

𝐶) 2, 3, 4, 5

 

𝐷) 2, 3,   

𝟏𝟎. Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar 

tarkibiga kirmagan ? 

1) karbid   2) ohaktosh   3)osh tuzi     

4) 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖  5) 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑧𝑖  6) 𝑖𝑐ℎ𝑖𝑚𝑙𝑖𝑘 𝑠𝑜𝑑𝑎𝑠𝑖  

𝐴) 1,2,3     𝐵) 3,4     𝐶) 1,2,5     𝐷) 3,4,5  

𝟏𝟏. Qaysi element quyida berilgan hamma  

moddalar tarkibiga kirgan. 

1) kaliy permanganat   2) kaliy manganat 

3) vodorod peroksid   4) bertole tuzi 

5) potash   6) kaliy nitrat   7) kaliy xromat 

𝐴) 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦  𝐵) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠  𝐶) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑  𝐷) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟏𝟐. Osh tuzining suvdagi eritmasida qanday  

elementlar mavjud ? 

A) 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦, 𝑥𝑙𝑜𝑟 

B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦, 𝑥𝑙𝑜𝑟 

C) 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 

D) 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦, 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 

𝑶𝒅𝒅𝒊𝒚 𝒗𝒂 𝒎𝒖𝒓𝒂𝒌𝒌𝒂𝒃 𝒎𝒐𝒅𝒅𝒂𝒍𝒂𝒓 

𝟏. Oddiy moddalar keltirilmagan qatorni 

toping ? 

A) 𝑃

4

, 𝑆8

, 𝑁


2

     B) 𝑜𝑧𝑜𝑛, 𝑜𝑙𝑚𝑜𝑠, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 

C) 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 𝑠𝑢𝑣 𝑔𝑎𝑧𝑖, 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 

D) 𝐴 𝑣𝑎 𝐵 𝑗𝑎𝑣𝑜𝑏𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜`𝑔𝑟𝑖  

𝟐. Oddiy moddalar qatorini toping. 

A) 𝐴𝑙

2

𝑂3

, 𝐻𝐶𝑙, 𝐾𝐶𝑙, 𝑁𝐻

4

𝑂𝐻 B) 𝐻𝐶𝑙, 𝐻𝐹, 𝐻𝑁𝑂

3

, 𝐻2

𝐶𝑂

3 

C) 𝑃


4

, 𝑆


8

, 𝑂


2

, 𝑂


3

      

D) 𝑃𝐻

3

, 𝐻2

𝑂, 𝐻


2

𝑆, 𝑁𝑎𝐻  

𝟑. Quyidagi berilganlardan oddiy moddalar 

berilgan qatorni toping. 

A) 𝑚𝑖𝑠(𝐼𝐼) 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖, 𝑎𝑧𝑜𝑡, 𝑠𝑢𝑣 

B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟(𝐼𝐼𝐼)𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 

C) 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟(𝐼𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖, 𝑣𝑜𝑑𝑟𝑜𝑑 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑,  

      𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 

D) 𝑣𝑜𝑑𝑟𝑜𝑑, 𝑞𝑎𝑙𝑑𝑖𝑟𝑜𝑞 𝑔𝑎𝑧, 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦  

𝟒. Oddiy moddalar berilgan javobni aniqlang. 

1) vodorod   2) suv    3)ohaktosh 

4) grafit   5) xlor 

A) 1,4,5     B) 2,4     C) 1,3,5     D) 3,5 

 

𝟓. Oddiy moddalarni aniqlang ? 

1) muz  2) temir  3) bor  4) azot  5) ozon  

6) fosfin 7) karbin  8) olmos  9) quruq muz   

10) bertole tuzi 

A) 2,4,5,7,8             B) 1,2,4,5,8 

C) 2,4,5,8,3             D) 1,3,5,7,9 

 

𝟔. Taklif etilganlar orasidan oddiy moddalarni 

aniqlang. 

1) selliloza   2) olmos   3) karbin    4) marmar 

5) malaxit   6) ozon   7) fosfin   8) fillyurin  

A) 2,6,7     B) 2,3,6,8   C) 2,3,6   D) 1,4,5,7  

𝟕. Oddiy modda va uni tashkil qilgan element 

nomi bilan ataladigan suyuq modda nomini 

aniqlang. 

A) 𝑎𝑧𝑜𝑡   B) 𝑠𝑖𝑚𝑜𝑏   C) 𝑦𝑜𝑑   D) 𝑏𝑟𝑜𝑚 va simob 

𝟖. Oddiy moddalarni ko`rsating 

1) ozon  2) suv  3) olmos  4) silan  5) grafit 

6) karbid   7) oq fosfor   8) qizil fosofor 

9) fosfin 

A) 2,4,6,9   B) 1,3,4,6,7   C) 1,2,4,5,9   D) 1,3,5,7,8   

𝟗. Oddiy moddalar berilgan qatorni aniqlang. 

A) 𝐾𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟(𝐼𝐼)𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 

B) 𝑀𝑖𝑠(𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 𝑎𝑧𝑜𝑡, 𝑠𝑢𝑣 

C) 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑦, 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 

D) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟(𝐼𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑, 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦  

𝟏𝟎. Oddiy moddalarni tanlang. 

1) glyukoza   2) grafit    3) mis kuporosi 

4) kislorod   5) silvinit   6) azot   7) ammiak 

8) qora fosfor 

A) 2,4,6,8    B) 1,3,5,7    C) 1,4,6,7   D) 2,3,5,8  

𝟏𝟏. Oddiy moddalar ko`rsatilgan qatorn toping. 

1) 𝐶𝑙

2

, 𝐶𝑙2

𝑂, 𝐻𝐶𝑙, 𝐾𝐶𝑙    2) 𝑂

3

, 𝐶𝑙


2

, 𝑃


4

, 𝑆


8

  

3) 𝐻

2

𝑂, 𝑂2

, 𝑁𝑎


2

𝑂, 𝑁𝑂    4) 𝑁

2

, 𝑁𝐻


3

, 𝑁


2

𝑂, 𝑁𝑂


2

 

A) 3     B) 4     C) 1     D) 2  

𝟏𝟐. Oddiy moddalardan tashkil topgan qatorlarni 

aniqlang. 

1) metan, ammiak, malaxit; 

2) suv, fosfin, azot; 

3) ozon, xlor, grafit; 

4) azot, oq fosfor, marganes; 

5) malaxit, marmar, suv.  

A) 1, 2   B) 1, 5   C) 3, 4   D) 4, 5 

 

𝟏𝟑. Quyidagi qatorlardan qaysi birida oddiy moddalar berilgan? 

A) 𝑚𝑖𝑠, 𝑎𝑧𝑜𝑡, 𝑖𝑠 𝑔𝑎𝑧𝑖 

B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 

C) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛 

D) 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑦, 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

  

𝟏𝟒. Quyida berilganlardan murakkab moddalarni 

tanlang. 

1) glyukoza;  2) grafit;  3) mis kuporosi; 

4) kislorod;  5) silvinit;  6) azot;  7) ammiak; 

8) qora fosfor 

A) 1, 3, 5, 7 

B) 2, 4, 6, 8 

C) 2, 3, 5, 8 

D) 1, 4, 6, 7 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟏𝟓. Murakkab moddalardan tashkil topgan 

qatorlarni aniqlang. 

1) metan, ammiak, malaxit; 

2) suv, fosfin, azot; 

3) ozon, xlor, grafit; 

4) azot, oq fosfor, marganes; 

5) malaxit, marmar, suv. 

A) 1, 2    B) 1, 5    C) 3, 4    D) 4, 5 

 

𝟏𝟔. Keltirilgan moddalardan murakkablarini 

aniqlang. 

1) oq fosfor;  2) fosfin;  3) kalsiy fosfid;  4) qizil 

fosfor;  5) fosfat kislota;  6) qora fosfor. 

A) 2, 4, 6   B) 1, 4, 6   C) 2, 3, 5   D) 1, 2, 5 

 

𝟏𝟕. Keltirilgan moddalar ichida murakkab  moddalarini toping. 

1) oq fosfor  2)fosfin  3) kalsiy fosfid 

4) qizil fosofor  5) fosfat kislota 6) qora fosfor 

A) 1,2,5     B) 2,3,5     C) 1,4,6     D) 2,4,6 

 

𝟏𝟖. Murakkab moddalar qatorini ko`rsating. 1) ammiak, metan, gematit, 2)suv, fosfin, sovun 

3) ozon, xlor, qaldiroq gaz, vodorod peroksid 

4) bronza, oq fosfor, marganes 

5) malaxit, ohaktosh, kaliy, kaliy, magniy 

A) 2,4,        B) 3,4     C) 1,2     D) 2,5 

 

𝟏𝟗. Ikkita murakkab va ikkita oddiy moddalar  berilgan qatorni toping. 

A) 𝑖𝑠 𝑔𝑎𝑧𝑖, 𝑜𝑧𝑜𝑛, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑖𝑛 

B) 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑡𝑟𝑎, 𝑒𝑡𝑎𝑛, 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑙, 𝑎𝑡𝑠𝑒𝑡𝑜𝑛 

C) 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑥𝑙𝑜𝑟 

D) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡 

 

𝟐𝟎. Murakkab moddalar berilgan qatorni aniqlang. 

1) muz  2) temir  3) bo`r  4) azot, 5) ozon     

6) fosfin  7) karbin   8) olmos  9) quruq muz 

10) bertole tuzi 

A) 2,4,5,8,10     B) 1,3,6,8,10 

C) 2, 4, 5, 7, 8     C) 1,3,6,9,10 

 

𝟐𝟏. Murakkab moddalar qatorini ko`rsating. 1) karbin   2) atsetilen   3) grafit 

4) kalsiy karbid   5) olmos 

A) 2,4     B) 2,3     C) 1,3     D) 3,4 

 

 

𝟐𝟐. Moddaga tegishli bo‘lgan xossalarni aniqlang. 

1) zichlik;  2) yadro zaryadi;  3) elekron qavatlar; 

4) qaynash va suyuqlanish temperaturalari; 

5) izotoplar;  6) rang;  7) atom massa;  8) agregat 

holat 


A) 2, 3, 5, 7  B) 1, 4, 8  C) 3, 5, 7  D) 1, 4, 6, 8 

 

𝟐𝟑. Moddaga tegishli bo‘lmagan xossalarni aniqlang. 1) zichlik;  2) yadro zaryadi;  3) elekron qavatlar; 

4) qaynash va suyuqlanish temperaturalari; 

5) izotoplar;  6) rang;  7) atom massa;  8) agregat 

holat 


A) 2, 3, 5, 7   B) 1, 4, 8   C) 3, 5, 7   D) 1, 4, 6, 8 

 

𝑨𝒍𝒍𝒂𝒕𝒓𝒐𝒑𝒊𝒚𝒂 𝟏. Qaysi elementlar allotropik shakllarga ega? 

1) kislorod;  2) vodorod;  3) ftor 4) azot; 

5) uglerod. 

A) 1, 5     B) 1, 2     C) 2, 3     D) 2, 3, 4 

 

𝟐. Allatropiya deb nimaga aytiladi ? A) 𝑎𝑦𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑟 𝑛𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑥𝑖𝑙 𝑜𝑑𝑑𝑖𝑦 

𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑞𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖𝑔𝑎𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖 

B) 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑖𝑏𝑖, 𝑚𝑖𝑞𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛, 𝑙𝑒𝑘𝑖𝑛  

𝑡𝑢𝑧𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑞 𝑞𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖 

C) 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑖𝑏𝑖, 𝑚𝑖𝑞𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑙𝑒𝑘𝑖𝑛, 𝑡𝑢𝑧𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖 𝑣𝑎 

𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 𝑥𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑞 𝑞𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎𝑛 

𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖 

D) 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑑𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 

𝑚𝑜𝑑𝑑𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖. 

 

𝟑. Allatropiya hodisasining mohiyati nimada ? 1) atom yadrosida neytronlar soning har hil 

bo`lishi   2) molekulada atomlar soning turlicha 

bo`lishi   3) kristal tuzilishning turlicha bo`lishi 

4) molekulada kimyoviy bog`larning turlicha  

bo`lishi   5) moddaning turli agregat holatlarda  

bo`lishi 

A) 1,2     B) 2,3     C) 3,4     D) 4,5 

 

𝟒. Allatropik shakl o`zgarishi mavjud bo`lgan elementlar qatorini ko`rsating. 

A) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑥𝑙𝑜𝑟 

B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 

C) 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑎𝑧𝑜𝑡, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

D) 𝑓𝑡𝑜𝑟, 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟓. Allatropik shaklga ega bo`lgan moddalar  

qatorini aniqlang. 

A) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡, 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

B) 𝑓𝑜𝑠𝑜𝑓𝑜𝑟, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 

C) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡, 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦 

D) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑓𝑡𝑜𝑟, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

 

𝟔. Qaysi moddalarda allatropiya hodisasi kuzatilmaydi. 

1) brom   2) kislorod   3) uglerod 

4) kaliy,   5) ftor            6) fosfor 

A) 1,3     B) 2,4     C) 1,4     D) 1,4,5 

 

𝟕. Qaysi moddalarda allatropiya hodisasi mavjud ? 

1) uglerod   2) azot   3) qalay   4) yod   5) xlor 

A) 1,2     B) 1,3     C) 1,4     D) 3,5 

 

𝟖. Allatropiya hodisasi kuzatilmaydigan  moddalarni ko`rsating. 

A) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑           B) 𝑥𝑙𝑜𝑟    

C) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡    D) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

 

𝟗. Qaysi qatordagi elementlar allatropik  shakl ko`rinishlariga ega ? 

A) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑎𝑧𝑜𝑡, 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

B) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑏𝑟𝑜𝑚 

C) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟, 𝑥𝑙𝑜𝑟 

D) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

 

𝟏𝟎. Allatropik shakl o`zgarishlariga ega  bo`lmagan moddani aniqlang. 

A) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑          B) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

C) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡  D) 𝑥𝑙𝑜𝑟 

 

𝟏𝟏. Allatropik shakl o`zgarishlariga ega  bo`lgan 𝑉 − guruh elmentini aniqlang. 

A) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑          B) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

C) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡  D) 𝑥𝑙𝑜𝑟 

 

𝟏𝟐. Tarkibida allatropik shakl o`zgarishiga  ega bo`lgan moddalar qatorini aniqlang. 

1) ammoniy gidroortofosfot 

2) ammoniy gidrofosfot 

3) ammoniy xlororid 

4) silvinit 

5) fosfot kislota 

6) ammoniy sulfid 

A) 1,2,5,6     B) 1,2,3,4   C) 1,2,3,5     D) 2,3,4,5 

𝟏𝟑. Kimyoviy element atomi, uning molekulasi 

va uning allatropik shakl ko`rinishi aks etgan  

qatorni toping. 

A) 𝑥𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖, 𝑥𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖, 𝑥𝑙𝑜𝑟(𝐼𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖, 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖, 𝑜𝑧𝑜𝑛  

C) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 

      𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑 

D) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖, 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖, 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑎𝑘  

𝟏𝟒. Allatropik shakl o`zgarishiga ega bo`lgan  

moddalar qatorini toping. 

1) kumush   2) brom   3) oltingugurt 

4) xlor   5) argon   6) kislorod   7) fransiy 

8) fosfor 

A) 3,6,8     B) 1,2,5     C) 3,4,7     D) 2,3,7 

 

𝟏𝟓. Allatropiya hodisasining kelib chiqish  

sababi nima ? 

1) molekuladagi atomlar sonining xar xil bo`lishi 

2) oddiy modda molekulasida atomlar sonining 

turlicha bo`lishi.   3) element atomlarining 

har hil kristall shakllarni hosil qilishi. 

4) element atomlarining turli amorof shakllarni  

hosil qilishi   5) bir xil sifat va miqdor tarkibga 

ega bo`lgan moddalarning turli tuzilishga ega  

bo`lishi. 

A) 1,3,4     B) 2.3.4     C) 2,3,5     D) 1,2,3  

𝟏𝟔. Tarkibida allatropik shakl o`zgarishli 

elementlar bo`lgan moddalarni toping. 

1) 𝐶𝑂


2

     2) 𝐻𝐶𝑙     3) 𝐴𝑙

2

𝑆

3     4) 𝑁𝑎𝐹 

5) 𝑃𝐻


3

     6) 𝑁𝐻

3

    7) K


2

S        8) 𝑆𝑛𝐶𝑙

2

 

A) 2,4,5,7     B) 1,3,4,6,8    

C) 3,5,6,7,8  D) 1,3,5,7,8 

 

𝟏𝟕. Qaysi elementlar allatropik shakllarga  

ega emas ? 

A) 𝐻, 𝑂, 𝑁   B) 𝑂, 𝐶, 𝑃   C) 𝑆, 𝑃, 𝑂   D) 𝐹, 𝐶𝑙, 𝐵𝑟  

𝟏𝟖. Tarkibida allatropik shakl o`zgarishli 

element saqlamagan birikmalarni aniqlang. 

A) 𝐹𝑒𝐶𝑙


2

, 𝐻𝐶𝑙, 𝐾


2

S     B) 𝐾𝐶𝑙, 𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝐾

2

𝐶𝑂

2 

C) 𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝐾𝐹, 𝐻𝐶𝑙       D) 𝑍𝑛

3

𝑃

2, 𝐶𝑢𝐶𝑙

2

, 𝑁𝑎𝐶𝑙  

𝟏𝟗. Tarkibida allatropik shakl o`zgarishli 

elementlar bo`lmagan moddalarni aniqlang. 

1) 𝐻𝐶𝑙   2) 𝐶𝑂

2

   3) 𝐻𝐹   4) 𝑁𝑎𝐹 5) 𝑃𝐻

3

   6) 𝐴𝑙𝐶𝑙3

,   7) 𝐾


2

𝑆𝑒,   8) 𝐾𝐵𝑟 

A) 3,5,7,8   B) 2,5,6,7,8   C) 2,4,5,7   D) 1,3,4,6,8 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟐𝟎. Oltingugurtning necha xil allatropik 

ko`rinishi mavjud ? 

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4   

𝑭𝒊𝒛𝒊𝒌 𝒗𝒂 𝑲𝒊𝒎𝒚𝒐𝒗𝒊𝒚 𝒉𝒐𝒅𝒊𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓 

   


𝟏. Quyidagilar orasidan fizikaviy bo`lmagan 

hodisani aniqlang. 

A) 𝑄𝑖𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖 

B) 𝑠ℎ𝑎𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑖𝑠ℎ𝑖 

C) 𝑠ℎ𝑎𝑘𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑖𝑧𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑜𝑟𝑎𝑦𝑖𝑠ℎ𝑖 

D) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦𝑢𝑞𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

 

𝟐.  Quyidagilar orasidan qaysi biri kimyoviy hodisaga ta`lluqli emas. 

A) 𝑠𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑧𝑙𝑎𝑠ℎ𝑖, 𝑞𝑜`𝑟𝑔`𝑜𝑠ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔  

      𝑠𝑢𝑦𝑢𝑞𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

B) 𝑠𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑎𝑦𝑛𝑎𝑠ℎ𝑖, 𝑠𝑖𝑚𝑜𝑏 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 

      𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

C) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑞𝑖𝑏 𝑐ℎ𝑖𝑞𝑎𝑟𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖, 

      𝑦𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

D) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖, 𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑦 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

      𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

 

𝟑. Kimyoviy hodisalarga kirmaydigan jarayonni ko`rsating. 

A) 𝑢𝑧𝑢𝑚 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑏𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑗𝑔`𝑖𝑠ℎ𝑖 

B) 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

C) 𝑦𝑜𝑔`𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑣𝑢𝑞𝑑𝑎 𝑞𝑜𝑡𝑖𝑠ℎ𝑖 

D) 𝑜ℎ𝑎𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜`𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖 

 

𝟒. Quyidagilardan qaysi biri fizik xodisa ? 1) mis idishning havoda qorayishi;   2)suvning 

muzlashi; 3)kislotaga asos ta`sir ettirish 

4)qumni sement bilan aralashtirish 

5) havoni sovutib kislorod olish 

6)metallning havoda oksidlanishi 

A) 1,2,3   B) 4,5,6  C) 2,4,5  D) 1,3,6 

 

𝟓. Quyidagilarning qaysi biri kimyoviy jarayon? 1) Metanning yonishi; 2) alyuminiy simning  

cho`zilishi; 3)muzning erib suyuq xolatga kelishi 

4) temirning zanglashi;   5) suvning bug`lanishi 

A) 1,2    B) 3,4    C) 3,5    D) 1,4 

 

𝟔. Kimyoviy xodisalarni aniqlang. 1)qog`ozning yonishi;   2) mis simning  

qizdirilganda qorayishi;   3) suvning muzlashi 

4) temirning magnitga tortilishi;   5) yog`ning  

benzinda erishi; 6) sutning achishi 

A) 3,4,6    B) 2,5,6    C) 1,2,6    D) 2,3,5 

 

𝟕. Qaysi moddaning qizdirishdan xosil bo`lgan 

moddaning boshqa agregat xolatga o`tishi  

fizik bo`lmasdan, u qaytar kimyoviy jarayon 

bo`ladi? 

A) 𝑦𝑜𝑑     B) 𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛      

C) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑       D) 𝑜𝑞 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

 

𝟖. Kimyoviy hodisai aniqlang. A) 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦𝑢𝑞𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

B) ℎ𝑎𝑣𝑜𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑜𝑙𝑖𝑠ℎ 

C) 𝑞𝑎𝑙𝑎𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦𝑢𝑞𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

D) 𝑞𝑎𝑡𝑖𝑞𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑣𝑖𝑠ℎ𝑖 

 

𝟗. Fizikaviy xodisani aniqlang.  A) 𝑞𝑖𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖 

B) 𝑠ℎ𝑎𝑚𝑛𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

C) 𝑞𝑖𝑧𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑠ℎ𝑎𝑘𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑜𝑟𝑎𝑦𝑖𝑠ℎ𝑖 

D) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑧𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑠ℎ𝑖 

 

𝟏𝟎. Quyidagi jarayonlar orasidan fizikaviy  xodisalarni aniqlang. 

1) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦𝑢𝑞𝑙𝑎𝑛𝑖ℎ𝑖 

2) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

3) 𝑠ℎ𝑖𝑠ℎ𝑎 𝑝𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑖𝑠ℎ 

4) 𝑠ℎ𝑖𝑠ℎ𝑎𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑦𝑑𝑎𝑙𝑎𝑠ℎ 

5) 𝑠ℎ𝑎𝑘𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑖𝑠ℎ𝑖 

6) 𝑠ℎ𝑎𝑘𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑜`𝑚𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 

A) 1,4,5   B) 4,5   C) 1,4   D) 1,2,3 

 

𝟏𝟏. Sublimatsiya xodisasiga teskari jarayonni  ko`rsating. 

A) 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑠𝑖𝑦𝑎      B) 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑠𝑖𝑦𝑎 

C) 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑠𝑖𝑦𝑎    D) 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑖𝑦𝑎 

𝒁𝒂𝒓𝒓𝒂𝒄𝒉𝒂𝒍𝒂𝒓(𝒂𝒕𝒐𝒎, 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒌𝒖𝒍𝒂, 𝒊𝒐𝒏)𝒕𝒂𝒓𝒌𝒊𝒃𝒊  

𝒃𝒐`𝒚𝒊𝒄𝒉𝒂 𝒙𝒊𝒔𝒐𝒃𝒍𝒂𝒔𝒉𝒍𝒂𝒓 

𝟏. Elementlarning massa yig`indisi nimalardan 

tashkil topadi. 

A) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

B) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑎𝑛 

C) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

D) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

 

𝟐) Quyidagi uran izotoplarida nechtadan neytron bo`ladi(

𝑈

92238

;

𝑈92

235


 ). 

A) 146 ; 143        B) 143 ; 146 

C) 144 ; 143        D) 145 ; 143 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟑. Quyidagi zarrachalardan qaysi biri manfiy 

zaryadga ega. 

A) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛  B) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛  C) 𝑎𝑡𝑜𝑚  D) 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 

 

𝟒. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar 

yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring. 

1) 𝐻

2

18𝑂;  2) 𝑁

15

𝐻3;  3) 𝐶13

𝑂;  4) 𝑁


15

2

 A) 2, 1, 3, 4 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 1, 3, 4, 2 

D) 2, 3, 1, 4 

 

𝟓. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar 

yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring. 

1) 𝐻

2

18𝑂;  2) 𝑁

15

𝐻3

;  3) 𝐶


13

𝑂;  4) 𝑁


15

2

 A) 2, 1, 3, 4 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 1, 3, 4, 2 

D) 2, 3, 1, 4 

 

𝟔. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi neytronlar soni kamayib borishi 

tartibida joylashtiring. 

1) 𝑁

15

2;  2) 𝐶

13

𝑂;  3) 𝑁15

𝐻

3;  4) 𝐻

2

18𝑂 

A) 1, 2, 4, 3 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 1, 4, 2, 3 

D) 4, 1, 3, 2 

 

𝟕. Quyida keltirilgan molekulalardan ularning tarkibidagi neytronning protonga nisbati birdan 

katta bo‘lganlarini tanlang. 

1) 𝐻

2

18𝑂;  2) 𝑁

15

𝐻3

;  3) 𝐶


13

𝑂;  4) 𝑁


15

2

 A) 2, 4             B) 2, 1 

C) 3, 4             D) 1, 3 

 

𝟖. Quyida keltirilgan molekula va ionlar  tarkibidagi proton, neytron va elektronlar  

yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan  

qatorni aniqlang. 

1) 𝑁


3−

;  2) 𝐻


2

𝑂;  3) 𝐹


;  4) 𝐷


2

𝑂;  5) 𝑂𝐻

 

A) 1, 3, 2, 5, 4 B) 4, 3, 2, 5, 1 

C) 4, 2, 5, 3, 1 

D) 1, 5, 2, 3, 4 

 

𝟗. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝑁

3−

;  2) 𝐻2

𝑂;  3) 𝐹


;  4) 𝐷


2

𝑂;  5) 𝑂𝐻

 

A) 1, 3, 2, 5, 4 B) 4, 3, 2, 5, 1 

C) 4, 2, 5, 3, 1 

D) 1, 5, 2, 3, 4 

 

𝟏𝟎. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐻

3

𝑂+

;  2) 𝐶𝐻


4

;  3) 𝐻𝐹;  4) 𝑁𝐻

4

+

;  5) 𝐻2

𝑂 

A) 2, 5, 1, 4, 3 B) 3, 1, 4, 5, 2 

C) 2, 4, 5, 1, 3 

D) 3, 4, 1, 5, 2 

 

𝟏𝟏. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐻

3

𝑂+

;  2) 𝐶𝐻


4

;  3) 𝐻𝐹;  4) 𝑁𝐻

4

+

;  5) 𝐻2

𝑂 

A) 2, 5, 1, 4, 3 B) 3, 1, 4, 5, 2 

C) 2, 4, 5, 1, 3 

D) 3, 4, 1, 5, 2 

 

𝟏𝟐. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐶𝑂;  2) 𝑁𝑂;  3) 𝐿𝑖

2

𝑂;  4) 𝐵𝑒𝑂;  5) 𝑇2

𝑂 

A) 5, 3, 4, 1, 2 B) 5, 4, 1, 3, 2 

C) 2, 4, 3, 1, 5 

D) 2, 3, 1, 4, 5 

 

𝟏𝟑. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐶𝑂;  2) 𝑁𝑂;  3) 𝐿𝑖

2

𝑂;  4) 𝐵𝑒𝑂;  5) 𝑇2

𝑂 

A) 5, 3, 4, 1, 2 B) 5, 4, 1, 3, 2 

C) 2, 4, 3, 1, 5 

D) 2, 3, 1, 4, 5 

 

  

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟏𝟒. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi 

proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝑁𝐻

3

;  2) 𝑁𝑂;  3) 𝑁2

𝐻

4;  4) 𝐻𝑁

3

;  5) 𝐶𝐻3

𝑁𝐻

2 

A) 4, 2, 5, 3, 1 

B) 1, 2, 5, 3, 4 

C) 4, 3, 5, 2, 1 

D) 1, 3, 5, 2, 4 

 

𝟏𝟓. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝑁𝐻

3

;  2) 𝑁𝑂;  3) 𝑁2

𝐻

4;  4) 𝐻𝑁

3

;  5) 𝐶𝐻3

𝑁𝐻

2 

A) 4, 2, 5, 3, 1 

B) 1, 2, 5, 3, 4 

C) 4, 3, 5, 2, 1 

D) 1, 3, 5, 2, 4 

 

𝟏𝟔. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi protonning neytronga nisbati birga teng 

bo‘lganlarini tanlang. 

1) 𝐿𝑖𝐻;  2) 𝑆𝑖𝐻

4

;  3) 𝐻𝐹;  4) 𝐻2

𝑂;  5) 𝐶𝐻

4

 

A) 1, 2, 5 B) 2, 4, 5 

C) 1, 3 


D) 2, 4 

 

𝟏𝟕. Quyida keltirilgan molekula va ionlar  tarkibidagi neytronlarga nisbatan elektronlar  

soni ko‘p bo‘lganlarini tanlang. 

1) 𝐿𝑖𝐻;  2) 𝑆𝑖𝐻

4

;  3) 𝐻𝐹;  4) 𝐻2

𝑂;  5) 𝐶𝐻

4

 

A) 1, 2, 5 B) 2, 4, 5 

C) 1, 3 


D) 2, 4 

 

𝟏𝟖. Quyida keltirilgan molekula va ionlar  tarkibidagi proton, neytron va elektronlar  

yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan  

qatorni aniqlang. 

1) 𝐻


3

𝑂

+;  2) 𝐻

2

𝑂;  3) 𝑂𝐻;  4) 𝑂


2−

;  5) 𝑂


1−

 

𝐴) 5, 4, 3, 2, 1 𝐵) 1, 2, 3, 4, 5 

𝐶) 2, 4, 1, 5, 3 

𝐷) 1, 5, 3, 4, 2 

 

  

 

𝟏𝟗. Quyida keltirilgan molekula va ionlar  tarkibidagi proton, neytron va elektronlar  

yig‘indisi kamayib borishi tartibida  

joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐻


3

𝑂

+;  2) 𝐻

2

𝑂;  3) 𝑂𝐻;  4) 𝑂


2−

;  5) 𝑂


1−

 

A) 5, 4, 3, 2, 1 B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 2, 4, 1, 5, 3 

D) 1, 5, 3, 4, 2 

 

𝟐𝟎. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐵𝑒;  2) 𝐵𝑒

2+

;  3) 𝐿𝑖;  4) 𝐿𝑖+

 

A) 4, 2, 3, 1 B) 1, 2, 3, 4 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 1, 3, 4, 2 

 

𝟐𝟏. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib 

borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐵𝑒;  2) 𝐵𝑒

2+

;  3) 𝐿𝑖;  4) 𝐿𝑖+

 

A) 4, 2, 3, 1 B) 1, 2, 3, 4 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 1, 3, 4, 2 

 

𝟐𝟐. Atolarda quyidagilarni qaysilari o`zaro teng  bo`ladi. 

1) proton   2) neytron   3) yadro zaryadi  

2) elektronlar   5) massa soni   6) element  

tartib raqami  

𝐴) 1,2,3,4   𝐵) 3,4,5,6   𝐶) 1,3,4,6   𝐷) 2,4,5,1 

 

𝟐𝟑. Kaliy izotopida nechta proton nechta neytron va nechta elektron bor ? 

𝐴) 21,19,19          𝐵) 20,19,19 

𝐶) 19,21,19           𝐷) 19,20,20 

 

𝟐𝟒. 𝑀𝑔24

, 𝑀𝑔


25

 va  𝑀𝑔


26

 izotoplarining yadrolarida 

nechtadan neytron bor. 

𝐴) 12,13,14          𝐵) 12,12,12 

𝐶) 12,12,13          𝐷) 11,12,13 

 

  Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling