Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

14  

𝟑𝟖. Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi 

elektron pog‘onada elektronlar soni kamayib 

borishi tartibida joylashtiring. 

1) brom anioni;  2) kobalt(III) kationi; 

3) temir(III) kationi;  4) nikel(II) kationi; 

5) xrom(II) kationi. 

A) 5, 3, 2, 4, 1 

B) 1, 4, 2, 3, 5 

C) 1, 2, 4, 3, 5 

D) 5, 2, 4, 3,1 

 

𝟑𝟗. Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi elektron pog‘onada elektronlar soni ortib borishi 

tartibida joylashtirilgan javobni belgilang. 

1) brom anioni;  2) kobalt(III) kationi; 

3) temir(III) kationi;  4) nikel(II) kationi; 

5) xrom(II) kationi. 

A) 5, 3, 2, 4, 1 

B) 1, 4, 2, 3, 5 

C) 1, 2, 4, 3, 5 

D) 5, 2, 4, 3,1 

 

𝟒𝟎. Uchinchi elektron pog‘onada 14 ta elektroni 

bo‘lgan atom va ionlarni tanlang. 

1) kobalt(III) kationi;  2) xrom;  3) temir(II) 

kationi;  4) nikel(III) kationi;  5) temir. 

A) 2, 4 


B) 1, 3, 5 

C) 1, 3 


D) 2, 4, 5 

 

𝟒𝟏. Uchinchi elektron pog‘onada 14 ta elektroni bo‘lmagan atom va ionlarni tanlang. 

1) kobalt(III) kationi;  2) xrom;  3) temir(II) 

kationi;  4) nikel(III) kationi;  5) temir. 

A) 2, 4 


B) 1, 3, 5 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 4, 5 

 

𝟒𝟐. Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi toq elektronlar soni ortib borishi tartibida 

joylashtirilgan javobni belgilang. 

1) kobalt;  2) marganes(II) kationi;  3) temir(III) 

kationi;  4) nikel;  5) kobalt(III) kationi. 

A) 3, 2, 1, 5, 4 

B) 4, 1, 5, 2, 3 

C) 2, 3, 5, 1, 4 

D) 4, 1, 2, 5, 3 

𝟒𝟑. Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi toq 

elektronlar soni kamayib borishi tartibida 

joylashtirilgan javobni belgilang. 

1) kobalt;  2) marganes(II) kationi;  3) temir(III) 

kationi;  4) nikel;  5) kobalt(III) kationi. 

A) 3, 2, 1, 5, 4 

B) 4, 1, 5, 2, 3 

C) 2, 3, 5, 1, 4 

D) 4, 1, 2, 5, 3 

 

𝟒𝟒. Xrom atomidagi s −  va d −  elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 7;  5 

B) 6;  3 

C) 8;  4 

D) 8;  5 

 

𝟒𝟓. Molibden atomidagi s −  va d − elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 10;  14 

B) 10;  15 

C) 11;  13 

D) 9;  15 

 

𝟒𝟔. Mis(II)ionidagi s −  va d −  elektronlar  

sonini hisoblang. 

A) 7;  10 

B) 5;  10 

C) 8;  9 

D) 6;  9 

 

𝟒𝟕. Xrom(III)ionidagi s −  va d −  elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 7;  5 

B) 8;  6 

C) 6;  3 

D) 8;  1 

 

𝟒𝟖. Rodiy atomidagi s −  va d −  elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 10;  17 

B) 11;  19 

C) 9;  18 

D) 8;  20 

 

  

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

15  

 

𝑨𝒕𝒐𝒎𝒍𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏 𝒕𝒖𝒛𝒊𝒍𝒊𝒔𝒉𝒊 

𝟏. Palladiy atomining elektron koonfiguratsiyasini 

aniqlang.  

𝐴) … 5𝑠

1

4𝑑9

          𝐵) … 5𝑠

2

4𝑑

8 

𝐶) … 4𝑝


6

4𝑑

95𝑠

2

   𝐷) … 4𝑠2

4𝑝

64𝑑

10

5𝑠0

  

 𝟐. Xrom atomining elektron formulasini  

aniqlang. 

𝐴) … 4𝑠

2

3𝑑6

          𝐵) … 3𝑠

2

3𝑝

64𝑠

2

3𝑑4

 

𝐶) … 4𝑠


1

3𝑑

5          𝐷) … 3𝑠

2

3𝑝6

4𝑠

23𝑑

5

 

  

𝟑. Fosfor atomining elektron formulasini  aniqlang.  

𝐴) … 3𝑠


2

3𝑝

3          𝐵) … 2𝑠

2

2𝑝6

 

𝐶) … 3𝑠


2

3𝑝

4          𝐷) … 3𝑠

2

3𝑝6

 

 

𝟒. Niobiy atomining elektron koonfiguratsiyasini aniqlang. 

𝐴) … 4𝑠


2

3𝑑

104𝑝

6

5𝑠1

4𝑑

5         𝐵) … 2𝑠

2

2𝑝6

 

𝐶) … 2𝑠


2

2𝑝

6                       𝐷) … 4𝑠

2

4𝑝6

4𝑑

45𝑠

1

 

 

𝟓. Kumush atomining elektron formulasini  aniqlang. 

𝐴) … 4𝑠


2

4𝑝

64𝑑

9

5𝑠2

      𝐵) … 4𝑠

2

4𝑝

65𝑠

1

 

𝐶) … 4𝑠

2

4𝑝6

4𝑑

105𝑠

1

      𝐷) … 4𝑠2

4𝑝

6 

 

𝟔. palladiy atomi tashqi elektron pog`anasining  koonfiguratsiyasini ko`rsating. 

𝐴) … 5𝑠


0

4𝑝

8         𝐵) … 4𝑑

10

5𝑠0

 

𝐶) … 4𝑑


8

5𝑠

2        𝐷) … 4𝑑

7

5𝑠2

 

 

𝟕. Germaniy atomining elektron formulasini ko`rsating. 

𝐴) … 4𝑠


2

4𝑝

2          𝐵) … 3𝑑

9

4𝑠2

 

𝐶) … 3𝑑


10

4𝑝

1          𝐷) … 4𝑠

1

4𝑝3

 

 

𝟖. Qaysi element atomining tashqi qavatidagi  elektron formulasi 4𝑠

2

4𝑝4

 bo`ladi. 

𝐴) 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛    𝐵) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟    𝐶) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑    𝐷) 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑟 

 

𝟗. Rux atomining elektron formulasini aniqlang. 

𝐴) … 1𝑠


2

2𝑠

22𝑝

6

3𝑠2

3𝑝

63𝑑

6

4𝑠2

 

𝐵) … 1𝑠


2

2𝑠

22𝑝

6

3𝑠2

3𝑝

63𝑑

9

4𝑠2

4𝑝

1 

𝐶) … 1𝑠


2

2𝑠

22𝑝

6

3𝑠2

3𝑝

63𝑑

10

4𝑠2

 

𝐷) … 1𝑠


2

2𝑠

22𝑝

6

3𝑠2

3𝑝

63𝑑

6

4𝑠1

   

 

 

𝟏𝟎. 𝐸


+4

ioni … 2𝑝

6

3𝑠

2 elektron tuzilishga ega 

bo`lsa, ushbu elementni aniqlang. 

𝐴) 𝑆𝑒          𝐵) 𝑆𝑖          𝐶) 𝐶𝑟          𝐷) 𝑆 

 

𝟏𝟏. 𝐸+6

ioni … 3𝑝

6

3𝑠

23𝑑

1

 elektron tuzilishga ega bo`lsa, ushbu elementni aniqlang. 

𝐴) 𝐶𝑜          𝐵) 𝐹𝑒          𝐶) 𝑀𝑛          𝐷) 𝐶𝑟  

 

𝟏𝟐. 𝐸𝑂𝐻(𝑁𝑂3

)

2 birikmasi tarkibidagi 𝐸 ning 

elektron formulasi 1𝑠

2

2𝑠

22𝑝

6

3𝑠2

3𝑝

63𝑑

5

 bo`lsa shu elementni aniqlang. 

𝐴) 𝐶𝑜          𝐵) 𝐹𝑒          𝐶) 𝑀𝑛           𝐷) 𝐶𝑟 

 

𝟏𝟑. 𝐸


+3

ioni … 3𝑠

2

3𝑑

5 elektron tuzilishga ega 

bo`lsa, ushbu elementni aniqlang. 

𝐴) 𝐺𝑎          𝐵) 𝐹𝑒          𝐶) 𝑀𝑛          𝐷) 𝐶𝑟 

 

𝟏𝟒. Xlor atomining elektron formulasini  aniqlang. 

𝐴) 3𝑝


6

4𝑠

1          𝐵) 3𝑑

4

4𝑠2

 

𝐶) 3𝑑


1

4𝑠

2          𝐷) 3𝑝

5

3𝑠2

 

 

𝟏𝟓. 3𝑑 pog`anachaga elektronlarning joylashishi tartib raqami necha bo`lgan elementdan boshlanib 

qaysi tartib raqamli elementda tugallanadi    

𝐴) 23; 32    𝐵) 39; 48    𝐶) 21; 30    𝐷) 20; 29 

 

𝟏𝟔. Atomning qaysi xolatida valent elektronlari eng katta energiyaga ega? 

𝐴) 3𝑠


1

3𝑝

33𝑑

3

           𝐵) 2𝑠2

3𝑝

5     

𝐶) 3𝑠


2

3𝑝

43𝑑

1

           𝐷) 3𝑠2

3𝑝

33𝑑

2

 

 

𝟏𝟕. Quyidagi orbitallarning qaysi birlari mavjud emas ? 

𝐴) 1𝑠, 2𝑠    𝐵) 2𝑝, 3𝑑    𝐶) 3𝑝, 4𝑑    𝐷) 1𝑝, 3𝑓 

 

𝟏𝟖. Uchinchi davr elementlarining atomlari eng ko`pi bilan qancha tashqi elektronga ega 

bo`lishi mumkin. 

𝐴) 4          𝐵) 8          𝐶) 4          𝐷) 5 

 

𝟏𝟗. Molibden atomining elektron formulasini ko`rsating. 

𝐴) 4𝑑


4

5𝑠

1          𝐵) 5𝑠

2

4𝑑4

 

𝐶) 4𝑑


5

5𝑠

1          𝐷) 3𝑠

2

4𝑑6

 

 

  

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

16  

𝟐𝟎. Tashqi elektron qavati elektronlar bilan 

butunlay to`lmagan zarrachalarni aniqlang. 

1) natriy;     2) oltingugurt;     3) 𝑁𝑒

+4) kislorod anioni; 5) sulfid ioni 𝐴) 4          𝐵) 4,5          𝐶) 1,2,3         𝐷) 3 

 

𝟐𝟏. To`rtinchi elektron pog`onada nechta energetik katakcha(yacheyka)bo`ladi va 

𝑁 = 2𝑛


2

 formula bilan nimani aniqlash 

mumkin ? 

𝐴) 16 𝑡𝑎 ;  𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛      𝐵) 32 𝑡𝑎 ; 𝑛 𝑣𝑎 𝑝 

𝐶) 5 𝑡𝑎  ; 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛          𝐷) 7 𝑡𝑎 ; 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑟𝑜𝑛 

 

𝟐𝟐. Elektron koonfiguratsiyasi … 5𝑠0

4𝑑

10 

bilan tugaydigan elementni aniqlang. 

A) kripton    B) ksenon    C) palladiy    D) mis 

 

𝟐𝟑. 5 − energetik pog`onaning 𝑓 − orbitalidagi elektronlarning maksimal soni nechaga teng. 

𝐴) 18 𝑡𝑎      𝐵) 14 𝑡𝑎      𝐶) 22 𝑡𝑎      𝐷) 10 𝑡𝑎 

 

𝟐𝟒. Alyuminiy atomining elektronlari qaysi qavatchalarda joylashgan bo`ladi ? 

1) 1𝑠;     2) 1𝑝;     3) 2𝑝;    4) 2𝑠 

5) 3𝑑;     6) 3𝑠;     7) 3𝑝;    8) 2𝑑 

𝐴) 1,4,3,6,7          𝐵) 2,3,6 

𝐶) 1,4,3                 𝐷) 1,2,3   

 

𝟐𝟓. Orbitall deb nimaga aytiladi ? 𝐴) 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑎 𝑦𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑐ℎ𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑜𝑔`𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟 

𝑜𝑟𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑗𝑜𝑦𝑔𝑎 𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖 

𝐵) 𝑠 𝑣𝑎 𝑝 𝑝𝑜𝑔`𝑜𝑛𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑔`𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑏𝑜`𝑠ℎ𝑙𝑖𝑞𝑎 

𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖. 

𝐶) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑚𝑜𝑙𝑖 

𝑒𝑛𝑔 𝑘𝑜`𝑝 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑧𝑜𝑔𝑎 𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖. 

𝐷) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑠ℎ  

𝑒𝑥𝑡𝑖𝑚𝑜𝑙𝑙𝑖𝑔𝑖 𝑒𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑚 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑧𝑜𝑔𝑎 𝑎𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑖. 

 

𝟐𝟔. Davriy sistemaning 𝐼𝐼 va 𝐼𝑉 guruhida  elektron koonfiguratsiyalari keltirilgan qaysi 

elementlar joylashmagan. 

1) … 4𝑝

6

      2) … 3𝑝2

      3) 2𝑠

2

  4) … 2𝑝

4

      5) … 3𝑝4

      6) 2𝑝

6

 

𝐴) 4,5,6    𝐵) 3,4,5    𝐶) 1,2,3    𝐷) 1,2,6 

 

𝟐𝟕. Qavatchalardagi elektronlarning maksimal soni qanday formula bilan aniqlanadi ? 

𝐴) 2𝑛


2

      𝐵) 2(2𝑙 + 1)     𝐶) 𝑛

2

      𝐷) 2𝑙 + 1  

𝟐𝟖. Elektron koonfiguratsiyasi 2𝑠

2

2𝑝

6 bo`lgan 

zarrachalarni aniqlang. 

1) 𝑁𝑒    2) 𝐿𝑖      3) 𝑁

3−

    4) 𝑂2−

    5) 𝑂
 

𝐴) 3,4,5    𝐵) 2,3,4    𝐶) 1,2,3    𝐷) 1,3,4 

 

𝟐𝟗. Quyidagi elektron formulalardan qaysi biri ioniga tegishli ? 

𝐴) … 4𝑠


2

3𝑑

1          𝐵) … 3𝑠

2

3𝑝5

  

𝐶) … 4𝑠1

                 𝐷) … 3𝑠

2

3𝑝

6 

 

𝟑𝟎. 𝑑 − qavatchaga eng ko`pi bilan nechta elektron keadi. 

𝐴) 10 𝑡𝑎     𝐵) 2 𝑡𝑎     𝐶) 6 𝑡𝑎     𝐷) 16 𝑡𝑎 

 

𝟑𝟏. Rodiy atomining elektron formulasini aniqlang. 

𝐴) … 5𝑠


2

4𝑑

10          𝐵) … 5𝑠

2

4𝑑7

 

𝐶) … 4𝑑


8

5𝑠

1            𝐷) … 4𝑑

8

5𝑠2

 

 

𝟑𝟐. Ruteniy atomining elektron formulasini aniqlang. 

𝐴) … 4𝑑


6

5𝑠

0            𝐵) … 4𝑑

6

5𝑠2

 

𝐶) … 4𝑑


5

5𝑠

2            𝐷) … 4𝑑

7

5𝑠1

 

 

𝟑𝟑. Platina atomining elektron formulasini  aniqlang.  

𝐴) … 6𝑠


0

5𝑑

10          𝐵) … 6𝑠

2

5𝑑8

 

𝐶) … 5𝑑


9

6𝑠

2            𝐷) … 5𝑑

9

6𝑠1

 

 

𝟑𝟒. 𝑁3−

 zarrachaning elektron konfiguratsiyasini 

ko`rsating. 

𝐴) 2𝑝


2

3𝑑

4                   𝐵) 2𝑠

2

2𝑝6

 

𝐶) 2𝑝


3

3𝑑

3                   𝐷) 2𝑠

2

2𝑝3

 

 

𝟑𝟓. … 5𝑠2

4𝑑

2 koonfiguratsiyaga ega bo`lgan  

element atomi yadro zaryadi qiymaini aniqlang. 

A) 42      B) 22       C) 24       D) 40 

 

𝟑𝟔. 𝐶𝑢+

 va 𝐶𝑢


2+

 zarrachalarning  

3𝑑 − qobiqchasida nechtadan elektron  

bo`ladi. 

𝐴) 10, 10    𝐵) 10,11     𝐶) 10,9      𝐷) 10,9 

 

𝟑𝟕. Qaysi zarrachalarning elektron koonfiguratsiyasi 2𝑠

2

2𝑝6

 ga mos keladi ? 

𝐴) 𝑂

2−

, 𝑁3−

, 𝑁𝑎


+

          𝐵) 𝑁𝑎

+

, 𝐵𝑎


2+

, 𝐹
 

𝐶) 𝑆𝑖


4+

, 𝑃


3+

, 𝑆


4+

          𝐷) 𝑁

3+

, 𝑃


5+

, 𝐵𝑎


2+

 

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

17  

𝟑𝟖. Elektron tuzilishi 4𝑠

2

4𝑝

2 bo`lgan elementni 

va uning tartib nomerini toping.  

𝐴) 𝐺𝑒; 32    𝐵) 𝑆𝑒; 34    𝐶) 𝑍𝑛; 30    𝐷) 𝐴𝑠; 33 

 

𝟑𝟗. 𝐹𝑒 va 𝐹𝑒3+

 larning elektron koonfiguratsiyasini 

belgilang. 

𝐴) … 3𝑑


6

4s

2  va … 3𝑝

6

3𝑑3

         

𝐵) … 4𝑠

2

3𝑑6

  va … 4𝑝

6

3𝑑

10 

𝐶) … 4𝑠


2

3𝑑

6  va … 3𝑝

6

3𝑑5

 

𝐷) … 3𝑑6

4𝑠

2  va … 3𝑝

6

3𝑑7

 

 𝟒𝟎. 𝑁𝑖 va 𝑁𝑖

3+

 larning elektron koonfiguratsiyasini aniqlang. 

𝐴) … 3𝑑


8

4s

0  va … 3𝑝

6

3𝑑7

         

𝐵) … 4𝑠

1

3𝑑7

  va … 3𝑝

6

3𝑑

8 

𝐶) … 4𝑠


2

3𝑑

8  va … 3𝑝

6

4𝑠2

3𝑑

5 

𝐷) … 3𝑑


8

4𝑠

2  va … 3𝑝

6

3𝑑7

  

 𝟒𝟏. Quyida keltirilgan elektron koonfiguratsiya 

qaysi elementning oksidlanish darajasi + 7 

bo`lgan zarrachaga tegishli − 1s

2

2s2

2p

6  

𝐴) 𝑥𝑙𝑜𝑟    𝐵) 𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛    𝐶) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡    𝐷) 𝑘𝑟𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦  

𝟒𝟐. 𝐹𝑒


3+

 va 𝐹𝑒


2+

 ionlarning 3𝑑 − elektron  

pog`onachasida nechtadan toq elektronlar bo`ladi ? 

𝐴) 5; 6      𝐵) 1; 2       𝐶) 5; 4      𝐷) 2; 3  

𝟒𝟑.  𝐹𝑒


3+

 ionida nechta toq elektron bo`ladi ? 

𝐴) 3 𝑡𝑎      𝐵) 2 𝑡𝑎      𝐶) 5 𝑡𝑎       𝐷) 6 𝑡𝑎 

 

𝟒𝟒. Grafit bug`ining ultrabinafsha nurlar 

ta`sirida hosil bo`lgan 𝐶

+

 ionining elektron koonfiguratsiyasini aniqlang. 

𝐴) … 2𝑠


2

2𝑝

1              𝐵) … 2𝑠

1

2𝑝1

     

𝐶) … 2𝑠

2

2𝑝3

             𝐷) … 2𝑠

2

2𝑝

2 

 

𝟒𝟓. Quyida keltirilgan elektron formula 

qaysi elementning oksidlanish darajasi + 2 

zarrachasiga taluqli ? (… 3𝑝

6

3𝑑

5) 

𝐴) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟                     𝐵) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 

𝐶) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠             𝐷) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑦 

 

𝟒𝟔. Xrom(III)ionining elektron formulasini 

aniqlang. 

𝐴) 4𝑠


1

3𝑑

5             𝐵) 4𝑠

2

3𝑑4

  

𝐶) 4𝑠

1

3𝑑2

             𝐷) 3𝑝

6

3𝑑

3  

 

 

 

𝟒𝟕. Kobalt(III)ionining elektron formulasini 

aniqlang. 

𝐴) 4𝑠


1

3𝑑

10             𝐵) 4𝑠

2

3𝑑7

  

𝐶) 4𝑠

2

3𝑑6

             𝐷) 3𝑠

2

3𝑑

4 

 

𝟒𝟖. Temir(III)ionining elektron formulasini 

aniqlang. 

𝐴) 4𝑠


0

3𝑑

6             𝐵) 4𝑠

2

3𝑑6

  

𝐶) 3𝑠

2

3𝑑5

             𝐷) 4𝑠

2

3𝑑

3 

 

𝟒𝟗. Mishyakning eng yuqori oksidlanish  

darajasiga ega bo`lgan ioninig elektron 

koonfiguratsiyasini toping. 

𝐴) … 4𝑠

2

4𝑝3

           𝐵) … 4𝑠

2

3𝑝

6 

𝐶) … 3𝑝


6

3𝑑

10         𝐷) … 4𝑠

2

4𝑝5

 

 

𝟓𝟎.  𝑆𝑒


2−

ioning elektron formulasini aniqlang. 

𝐴) 3𝑑

10

4𝑝4

             𝐵) 4𝑠

2

3𝑑

10 

𝐶) 4𝑠


2

3𝑑

8               𝐷) 3𝑑

10

4𝑝6

   

𝟓𝟏. Ushbu … 3s

2

3𝑝

63𝑑

3

  elektron formula qaysi elementning(𝐸

4+

) ioniga taluqli ? 𝐴) 𝑥𝑟𝑜𝑚    𝐵) 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡    𝐶) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠    𝐷) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟 

 

𝟓𝟐. 𝐶𝑢


2+

 ionining elektron formulasida 

nechta toq elektron bor ?  

A) 1 ta      B) 2 ta      C) 3 ta       D) 4 ta  

𝟓𝟑. 𝐶𝑟


3+

 ioni 𝑋


1+

ionidan 3 − marta ko`p 

elektronga ega bo`lsa, 𝐶𝑟 − ning tartib nomeri 

𝑋 − ning tartib raqamidan necha marta ortiq. 

𝐴) 4      𝐵) 3        𝐶) 5        𝐷) 6 

 

 

𝟓𝟒. Lantan atomida nechta bo`sh d − orbital  

bor ? 

𝐴) 0 𝑡𝑎      𝐵) 1 𝑡𝑎      𝐶) 6 𝑡𝑎       𝐷) 7 𝑡𝑎    

𝟓𝟓. Toq elektronlar ortib borish tartibida  

joylashtirilgan qatorni aniqlang. 

𝐴) 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛, 𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑦, 𝑠𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑦, 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠 

𝐵) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠, 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑦, 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛, 𝑠𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑦 

𝐶) 𝑠𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑦, 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛, 𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑦, 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠, 𝑥𝑟𝑜𝑚 

𝐷) 𝑠𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑦, 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛, 𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑦, 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

𝟓𝟔. Tashqi elektron qavati elektronlar bilan  

butunlay  to`lmagan zarrachalarni aniqlang. 

1) 𝑁𝑎 ;      2) 𝑆 ;      3) 𝑁𝑒

+1

 ;      4) 𝑂2−

 ;     5) 𝑆

2−

 

𝐴) 4      𝐵) 4,5        𝐶) 1,2,3       𝐷) 3 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

18  

𝟓𝟕. Tartib raqamlari 10,16 va 36 bo`lgan 

elementlar atomlarida nechtadan to`lmagan 

elektron pog`onlar bor ? 

𝐴) 2,2,3    𝐵) 1,4,5    𝐶) 0,1,0     𝐷) 0,1,1 

 

𝟓𝟖. Tartib raqami 34 bo`lgan elementning  

elektron qobig`ida nechta p va s elektronlar bor ? 

𝐴) 16 𝑡𝑎      𝐵) 24 𝑡𝑎      𝐶) 14 𝑡𝑎      𝐷) 12 𝑡𝑎  

𝟓𝟗. Brom atomining 4𝑝  pog`onachasida  

elektronlar soni nechta ? 

𝐴) 10 𝑡𝑎      𝐵) 5 𝑡𝑎      𝐶) 7 𝑡𝑎      𝐷) 3 𝑡𝑎  

𝟔𝟎. Qaysi atomda juftlashmagan elektronlar ko`p ? 

𝐴) 𝑀𝑛        𝐵) 𝐶𝑟        𝐶) 𝑂        𝐷) 𝑁𝑖 

 

𝟔𝟏. Tartib raqami 36 − bo`lgan elementning 

elektron qobig`ida nechta to`lgan  

𝑝 − qobiqchalar bor ? 

𝐴) 3      𝐵) 5       𝐶) 1      𝐷) 4  

 

𝟔𝟐.  Elementning 𝑑 − qobiqchasida 8 ta  

elektron bo`lganda, ularning nechtasi toq   

holda joylashadi ? 

𝐴) 3        𝐵) 5        𝐶) 1        𝐷) 2 

 

𝟔𝟑. Elektronlarning umumiy soni 14 − ta  

bo`lsa ularning nechtasi  "𝑝" elektron bo`ladi ? 

𝐴) 4 𝑡𝑎          𝐵) ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠𝑖     𝐶) 5 𝑡𝑎      𝐷) 8 𝑡𝑎  

𝟔𝟒. 𝑠 va 𝑝 elektronlar soni bir xil bo`lgan  

elementlarni aniqlang. 

1) 𝐵 ;     2) 𝐵𝑒 ;     3) 𝑂 ;     4) 𝑀𝑔 ;      5) 𝑆 ;     6) 𝐶 

𝐴) 1,4,6     𝐵) 2,3,4      𝐶) 1,2      𝐷) 3,4 

 

 

𝟔𝟓. Xrom atomida elektronlar bilan to`lgan   

pog`ona va pog`onachalar sonini aniqlang. 

𝐴) 3; 6      𝐵) 2; 5      𝐶) 4,7      𝐷) 3; 5  

𝟔𝟔. 𝑁𝑏 atomidagi toq elektronlar sonini 

aniqlang. 

𝐴) 1 𝑡𝑎      𝐵) 2 𝑡𝑎      𝐶) 3 𝑡𝑎      𝐷) 5 𝑡𝑎  

 

 

 

 

 

𝟔𝟕. Quyida berilgan atom va ionlar takibidagi  

toq elektronlar soni ortib borish tartibida  

joylashtirilgan qatorni toping. 

1) xrom ;  2) kobalt(III)kationi ;  3) temir(III) ioni 

4) nikel(III)ioni ;       5) marganes(II)ioni  

𝐴) 1,3,5,2,4                    𝐵) 4,2,3,5,1 

𝐶) 2,3,1,4,5                    𝐷) 1,5,2,4,3  

𝟔𝟖. Uchinchi elektron pog`onasida 13 ta elektron 

bo`lgan atom va ionlarni aniqlang. 

1) xrom ;  2) kobalt(III)kationi ;  3) temir(III) ioni 

4) nikel(III)ioni ;       5) marganes(II)ioni 

𝐴) 2,4      𝐵) 1,4      𝐶) 2,3,5       𝐷) 1,3,5  

𝟔𝟗. Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi 

toq elektronlar soni kamayib borish tartibida 

joylashirilgan qatorni aniqlang. 

1) xrom ;  2) kobalt(𝐼𝐼𝐼)kationi ;  3) temir(𝐼𝐼𝐼) ioni 

4) nikel(𝐼𝐼𝐼)ioni ;       5) marganes(𝐼𝐼)ioni 

𝐴) 1,3,5,2,4                    𝐵) 4,2,3,5,1 

𝐶) 2,3,1,4,5                    𝐷) 1,5,2,4,3 

 

𝟕𝟎. Uchinchi elektron pog`onasida 13 ta elektron bo`lgan atom va ionlarni aniqlang. 

1) xrom ;  2) kobalt(𝐼𝐼𝐼)kationi ;  3) temir(𝐼𝐼𝐼) ioni 

4) nikel(𝐼𝐼𝐼)ioni ;       5) marganes(𝐼𝐼)ioni 

𝐴) 2,4      𝐵) 1,5      𝐶) 2,3,4       𝐷) 1,3,5   

𝟕𝟏. Titan va xrom atomlarida nechtadan 

juftlashmagan 𝑑 − elektronlar va bo`sh 

𝑑 − orbitallar bor ? 

𝐴) 𝑇𝑖 − 2,3 ; 𝐶𝑟 − 5,0       𝐵) 𝑇𝑖 − 3,3 ; 𝐶𝑟 − 2,2 

𝐶) 𝑇𝑖 − 3,2 ; 𝐶𝑟 − 6,0       𝐷) 𝑇𝑖 − 0,3 ; 𝐶𝑟 − 0,0  

𝟕𝟐. Quyidagi qaysi elementlar atomidan 1 ta 

𝑠 − elektron 𝑑 − orbitalga ko`chib o`tgan. 

1) 𝑍𝑛 ;      2) 𝐶𝑢 ;     3) 𝐹𝑒 ;     4) 𝐶𝑟 

𝐴) 1,4      𝐵) 3,4      𝐶) 1,2      𝐷) 2,4 

 

𝟕𝟑. Tashqi qobiqning 1 ta 𝑠 − elektroni  

ichki qobiqning 𝑑 − qobiqchasiga ko`chib 

o`tishi 𝐼 − guruh elementlaridan qaysilarida 

uchramaydi ?  

1) rubidiy ;      2) kumush ;     3) fransiy  

4) xrom ;     5) seziy ;      6) oltin ; 

𝐴) 1,2,4    𝐵) 1,3,5    𝐶) 1,2,3,4    𝐷) 2,3,6  

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

19  

𝟕𝟒. 5𝑠 − qavatchasidagi elektroni  

4𝑑 − qavatchaga ko`chib o`tgan elementlarni  

toping. 

1) xrom ;     2) kumush ;     3) vannadiy 

4) niobiy ;    5) mis ;     6) titan ;  

7) molibden ;     8) palladiy ;     9) radon ; 

𝐴) 2,4,7,8    𝐵) 3,4,5,9    𝐶) 1,3,5,7    𝐷) 1,4,5,8  

𝟕𝟓. Qaysi element atomlarida elektron ko`chish 

(sakrash)kuzatiladi ? 

1) xrom ;      2) marganes ;     3) mis ; 

4) vannadiy ;     5) titan ;     6) temir ; 

𝐴) 1,2      𝐵) 3,5      𝐶) 1,3      𝐷) 4,6  

𝟕𝟔. Fosfid ionining elektron formulasi qaysi 

inert gazning, galogenning va ishqoriy metall  

ionlarining koonfiguratsiyasiga o`xshash bo`ladi ? 

𝐴) 𝑛𝑒𝑜𝑛, 𝑓𝑡𝑜𝑟, 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑦      𝐵) 𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛, 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 

𝐶) 𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛, 𝑓𝑡𝑜𝑟, 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦    𝐷) 𝑛𝑒𝑜𝑛, 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑦  

𝟕𝟕. Yadrosida 42 ta protoni bo`lgan elementning 

𝑠, 𝑝, 𝑑, 𝑓 − elektronlar sonini aniqlang. 

𝐴) 2,18,10,12          𝐵) 8,16,18,0 

𝐶) 10,16,14,12        𝐷) 9,18,15,0 

 

𝟕𝟖. Tashqi va tashqaridan oldingi pog`onasida 

elektronlar soni teng bolgan elementlarni  

ko`rsating. 

𝐴) 𝑛𝑒𝑜𝑛, 𝑘𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑛          𝐵) 𝑘𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑛, 𝑘𝑠𝑒𝑛𝑜𝑛 

𝐶) 𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛, 𝑛𝑒𝑜𝑛    𝐷) 𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛, 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑦  

𝟕𝟗. Quyidagi elementlarning qaysilari tashqi 

pog`onasidagi 𝑠 va 𝑝 elektronlar soni teng emas ? 

1) 𝐶 ;     2) 𝑂 ;     3) 𝑆𝑖 ;     4) 𝑀𝑔 

𝐴) 1,4      𝐵) 1,3      𝐶) 2,4      𝐷) 2,5  

 

𝟖𝟎. Tartib raqami 46 − bo`lgan element  

atomining tashqi elektron qavatida nechta 

elektron bo`ladi va u qaysi oilaga mansub ? 

𝐴) 0 ; 𝑑    𝐵) 3 ; 𝑝    𝐶) 4, ; 𝑑    𝐷) 1 ; 𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝟖𝟏. Qaysi elementlar tashqi pog`onasining 

𝑠 − elektronlari va oldingi pog`onaning 

𝑑 − elektronlari umumiy soni ularning  

davriy sistemasining guruhlaridagi o`rni bilan 

mos keladi ? 

1) stronsiy ;   2) vanadiy ;   3) niobiy ; 

4) radiy ;   5) molibden ;    6) rubidiy ; 

7) marganes ; 

𝐴) 3,4,5,7    𝐵) 1,2,3,7   𝐶) 2,3,5,7    𝐷) 2,3,6,7  

𝟖𝟐. Quyidagilardan qaysilarining guruhlarda 

joylashishi ularning tashqi pog`onadagi 

elektronlari soniga mos kelmaydi.  

1) seziy ;    2) stronisy ;     3) skandiy 

4) volfram ;    5) selen ;    6) xrom ; 

A)2,4,5    B) 1,3,4    C) 1,2,5    D) 3,4,6 

 

𝟖𝟑. Davriy sistemaning 𝐼𝐼𝐼 − guruhidagi 

𝑝 − elementlar atomlari qanday umumiy 

formulaga ega? 

𝐴) 𝑛𝑠

2

𝑛𝑝3

    𝐵) 𝑛𝑝

4

    𝐶) 𝑛𝑠1

𝑛𝑝

3    𝐷) 𝑛𝑠

2

𝑛𝑝1

   

𝟖𝟒. Davriy sistemada tartib raqamlari 

29,47 va 79 bo`lgan elementlar uchun xos 

bo`lgan javoblarni toping. 

1) 𝑑 − elementlar oilasiga mansub ; 

2) 2 tasi 𝑠 − element, 1 tasi 𝑝 − element ; 

3) tashqi pog`onasida 4 − tadan elektronlari  

bor.   

4) tashqi pog`onasida 4 − tadan toq  

elektronlari bor; 

5) toq elektronlarga ega emas ; 

6) 𝐼𝐼𝐼 − guruh elementlari ; 

7) tashqi pog`onasida 1 − tadan toq  

elektronlari bor ; 

8) 𝐼 − guruh elementlari 

𝐴) 1,7,8    𝐵) 2,3,5,6    𝐶) 1,3,5,6    𝐷) 1,2,5,6  

𝟖𝟓. 𝐼𝑉 − davr, 𝑉𝐼 − guruhdagi 𝑑 − elementida 

nechta 𝑠 − elektron bor ?  

𝐴) 5 𝑡𝑎      𝐵) 9 𝑡𝑎      𝐶) 8 𝑡𝑎      𝐷) 7 𝑡𝑎  

𝟖𝟔. Davriy jadvaldagi 25 − o`rinda joylashgan 

elementni tashqi pog`onasida nechta elektron 

bor ? 

𝐴) 0 𝑡𝑎      𝐵) 8 𝑡𝑎      𝐶) 18 𝑡𝑎      𝐷) 2 𝑡a 

 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

20  

𝟖𝟕. Rh elementining elektron tuzilish  

formulasini ko`rsating. 

𝐴) 5𝑠


2

4𝑑

7     𝐵) 5𝑠

1

4𝑑7

    𝐶) 5𝑠

2

4𝑑

8    𝐷) 5𝑠

1

4𝑑8

 

 

𝟖𝟖. 𝐼𝑉 − davr elementlaridan qaysilarining  

𝑑 − qavatchasida toq elektronlar soni ko`proq ? 

𝐴) 𝑚𝑖𝑠                𝐵) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟 

𝐶) 𝑥𝑟𝑜𝑚 𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠    𝐷) 𝑥𝑟𝑜𝑚 

 

𝟖𝟗. 𝐼𝑉 − davrning 𝑉 − guruhidagi  

𝑝 − elementning  nechta 𝑝 − elektroni bor ? 

𝐴) 23 𝑡𝑎      𝐵) 8 𝑡𝑎      𝐶) 33 𝑡𝑎      𝐷) 15 𝑡𝑎  

𝟗𝟎. Elektronlarning energetik pog`onalarda  

qanday taqsimlanishi 𝐼𝐼𝐼 − davr, 𝑉 − guruh 

elementiga mos keladi ? 

𝐴) … 3𝑠

2

3𝑝4

        𝐵) … 3𝑠

2

3𝑝

5 

𝐶) … 3𝑠


2

3𝑝

3       𝐷) … 3𝑠

2

3𝑝5

 

 

𝟗𝟏. Elektron koonfiguratsiyasi … 3𝑑

1

4𝑠

2 bo`lgan 

element qaysi guruh  va qaysi davrda joylashgan ? 

𝐴) 𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ ; 𝐼𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟     

𝐵) 𝐼𝑉 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ ; 𝐼𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟 

𝐶) 𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ ; 𝐼𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟 

𝐷) 𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ ; 𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟  

𝟗𝟐. Yadro zaryadi 1) 16 ;     2) 9 ;     3) 33 ; 

bo`lgan elementlarda valent elektronlar  

sonining ortib borishi qaysi qatorda to`g`ri 

keltirilgan ? 

𝐴) 1,2,3    𝐵) 1,3,2    𝐶) 2,3,1    𝐷) 3,1,2  

𝟗𝟑. Qaysi elementlar davriy sistema  

guruhlarida tashqi pog`ona elektronlarining 

umumiy soniga mos tartibda joylashgan. 

1) 𝑠 − elementlarining bittasidan tashqari 

barchasi. 

2) 𝑝 − elementlarning ikkitasidan tashqari 

barchasi.  

3) 𝑑 − elementlar 

4) 𝑓 − elementlar 

5) 𝑠 − elementlarning barchasi. 

6) 𝑝 − elementlarning barchasi.  

𝐴) 1,6      𝐵) 1,2      𝐶) 3      𝐷) 4 

 

 

 

 

 

𝟗𝟒. Qaysi elementlar tashqi pog`onasining 

𝑠 − elektronlari va oldingi pog`onaning 

𝑑 − elektronlari umumiy soni ularning davriy 

sistemaning guruhlaridagi o`rni bilan mos  

keladi ? 

1) stronsiy ;     2) titan ;     3) skandiy 

4) radiy ;     5) molibden ;     6) rubidiy ; 

7) xrom 

𝐴) 2,3,5,7   𝐵) 1,3,5,7   𝐶) 3,4,5,7   𝐷) 2,3,6,7  

𝟗𝟓.  𝐹𝑒


3+

 ionida nechta toq elektronlar  bor ? 

A) 2 ta      B) 3 ta      C) 4 ta      D) 5 ta 

 

𝟗𝟔.  𝐹𝑒 va 𝐹𝑒

2+

 ionida to`lgan orbita va orbitallar soni berilgan qatorni toping. 

A) 2,2 va 6,6          C) 2,2 va 6,5 

C) 3,2 va 6,5          D) 3,2 va 6,6 

 

𝟗𝟕. Ioni(𝐸

2−

) … 3𝑠


2

3𝑝

6 elektron formulaga 

ega bo`lgan atomda nechta toq elektronlar bor ? 

𝐴) 2 𝑡𝑎      𝐵) 3 𝑡𝑎      𝐶) 4 𝑡𝑎      𝐷) 5 𝑡𝑎 

 

𝟗𝟖. Qaysi element ioni(E

3+

) … 5𝑝


6

4𝑓

145𝑑

8

  ko`rinishidagi elektron koonfiguratsiyani  

namoyon etadi ? 

A) Hg      B) Ba      C) Au      D) La 

 

𝟗𝟗. 𝐶𝑟


3+

ionida nechta 𝑑 − elektron bor ? 

A) 2 ta      B) 3 ta      C) 4 ta      D) 5 ta 

 

𝟏𝟎𝟎. … 3𝑑

10

4𝑝

3berilgan elektron formuladan 

foydalanib elementning davriy sistemadagi 

o`rnini aniqlang. 

𝐴) 4 − 𝑑𝑎𝑣𝑟, 3 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 𝑝 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐵) 3 − 𝑑𝑎𝑣𝑟, 3 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 𝑝 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐶) 4 − 𝑑𝑎𝑣𝑟, 5 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 𝑑 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐷) 4 − 𝑑𝑎𝑣𝑟, 5 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 𝑝 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

𝟏𝟎𝟏. Qaysi qatorda tashqi qavatdagi 𝑠 va 𝑝 

elektronlari soni teng elementlar berilgan. 

𝐴) 𝐵𝑒 ; 𝐴𝑟     𝐵) 𝐶 ; 𝑆𝑖     𝐶) 𝐵𝑒 ; 𝑀𝑔     𝐷) 𝐴𝑟 ; 𝑁𝑒  

𝟏𝟎𝟐. 𝑁𝑏 − eatomining tashqi qavatidagi 

toq elektronlar sonini aniqlang. 

𝐴) 1 𝑡𝑎      𝐵) 2 𝑡𝑎      𝐶) 3 𝑡𝑎       𝐷) 5 𝑡𝑎  

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

21  

𝟏𝟎𝟑. Lantanoidlarning davriy sistemadagi 

o`rnini aniqlang. 

𝐴) 6 − 𝑑𝑎𝑣𝑟, 𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ 

𝐵) 𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑣𝑟𝑖𝑦 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎, 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑑𝑎𝑛 

𝑜`𝑟𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑔𝑎𝑛 

𝐶) 7 − 𝑑𝑎𝑣𝑟, 𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ 

𝐷) 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑑𝑙𝑎𝑟 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎.  

𝟏𝟎𝟒. Qaysi elementning davriy sistemadagi  

joylashgan guruh raqami uning tashqi qavatidagi 

elektronlari soniga teng emas. 

𝐴) 𝐻𝑒        𝐵) 𝐶𝑜        𝐶) 𝐶𝑟        𝐷) ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠𝑖 

 

𝟏𝟎𝟓. Qaysi elementning davriy sistemadagi  

joylashgan guruh raqami uning tashqi qavatidagi 

elektronlari soniga teng. 

𝐴) 𝑍𝑛       𝐵) 𝐶𝑜        𝐶) 𝐶𝑟        𝐷) 𝑀𝑛 

 

𝟏𝟎𝟔. Mis atomining tashqi energetik qavatida 

nechta s va p elektronlar mavjud. 

𝐴) 7 𝑡𝑎 − 𝑠 ; 12 𝑡𝑎 − 𝑝 

𝐵) 1 𝑡𝑎 − 𝑠 ; 0 𝑡𝑎 − 𝑝   

𝐶) 8 𝑡𝑎 − 𝑠 ; 12 𝑡𝑎 − 𝑝 

𝐷) 2 𝑡𝑎 − 𝑠 ; 0 𝑡𝑎 − 𝑝  

 

𝟏𝟎𝟕. 𝑀𝑛6+

ionining elektron formulasini aniqlang. 

𝐴) … 3𝑝

6

4𝑠1

          𝐵) … 3𝑝

5

3𝑑

1 

𝐶) … 4𝑠


2

3𝑑

5          𝐷) … 3𝑝

6

3𝑑1

 

 

𝟏𝟎𝟖. Quyidagi elementlarni toq elektronlari kamayib borish tartibida joylashtring. 

1) marganes ;     2) temir ;    3) xrom ;  

4) ftor ;           5) kremniy ; 

𝐴) 1,2,3,4,5    𝐵) 3,1,2,4,5    

𝐶) 3,2,1,4,5    𝐷) 3,1,2,5,4 

 

𝟏𝟎𝟗. Quyidagi qaysi elementlar toq elektronlarga ega. 1) 𝐵 ;   2) 𝐴𝑟 ;   3) 𝐶 ;   4) 𝐵𝑎 ;   5) 𝐾𝑟 

𝐴) 1,2    𝐵) 2,5    𝐶) 1,3    𝐷) 4,5    𝐸) 2,3,4,5 

 

𝟏𝟏𝟎. 𝑆, 𝐹, 𝐶𝑙, 𝑁 elementlarning valent elektronlari soni berilgan qatorni ko`rsating. 

𝐴) 6,1,7,5    𝐶) 6,7,7,5    𝐶) 2,1,7,5    𝐷) 5,4,7,3 

 

𝟏𝟏𝟏. Elektron formulasi … 3𝑝6

4𝑠

2 bo`lgan  

elementda nechta 𝑑 − elektron bor. 

𝐴) 1 𝑡𝑎      𝐵) 0 𝑡𝑎      𝐶) 4 𝑡𝑎      𝐷) 10 𝑡𝑎 

 

 

𝟏𝟏𝟐.  𝐽


7+

− ioninig elektron formulasini 

ko`rsating. 

𝐴) … 5𝑠


2

4𝑑

105𝑝

5

       𝐵) … 4𝑝6

4𝑑

10 

𝐶) … 5𝑠


2

4𝑑

104𝑝

6

      𝐷) … 4𝑝6

 

 

𝟏𝟏𝟑. 𝐴𝑙 − atomining qo`zg`algan holatdagi s va p elektronlarining sonini aniqlang. 

𝐴)6; 7    𝐵) 5; 8    𝐶) 6; 8    𝐷) 5; 7 

 

𝟏𝟏𝟒. Fosfor atomining qo`zg`algan xolatida  nechta toq elektronlar mavjud ? 

𝐴) 2 𝑡𝑎    𝐵) 3 𝑡𝑎    𝐶) 4 𝑡𝑎    𝐷) 5 𝑡𝑎  

 

𝟏𝟏𝟓. 𝑆𝑖 − atomining qo`zg`algan xolatdagi toq elektronlar sonini aniqlang.  

𝐴) 14 𝑡𝑎      𝐵) 3 𝑡𝑎      𝐶) 2 𝑡𝑎      𝐷) 4 𝑡𝑎  

𝟏𝟏𝟔. Hali kashf etilmagan 108 − element 

atomining tashqi 𝑑 − orbitalia nechta elektron 

bo`ladi ? 

𝐴) 2 𝑡𝑎      𝐵) 3 𝑡𝑎      𝐶) 4 𝑡𝑎      𝐷) 0 𝑡𝑎 

 

𝟏𝟏𝟕. Qaysi qatordagi elementlar elektronlar soni kamayib borish tartibida joylashtirilgan. 

𝐴) 𝐾, 𝐶𝑎, 𝐵, 𝑇𝑖, 𝑆𝑐          𝐵) 𝐾, 𝐶𝑎, 𝑆𝑐, 𝑇𝑖, 𝐵 

𝐶) 𝑁𝑏, 𝑍𝑟, 𝑌, 𝑆𝑟, 𝑅𝑏       𝐷) 𝐼, 𝐵𝑟, 𝐶𝑙, 𝐹𝑒, 𝑁 

 

𝟏𝟏𝟖. Berilgan holatlarning qaysilari atomlarning elektron qavatlariga mos kelmaydi ? 

1) 1𝑠


2

 ;     2) 2𝑠

3

 ;     3) 2𝑑5

 ;     4) 3𝑑

3

 ;     5) 1𝑝6

 ; 

𝐴) 2,3    𝐵) 3,4    𝐶) 3,5    𝐷) 1,2    𝐸) 𝐴 𝑣𝑎 𝐶 

 

𝟏𝟏𝟗. Quyidagi elementlarning qaysi birida  𝑠 va 𝑝 elektronlar soni teng emas ? 

1) magniy ;                2) kremniy ;   

3) kislorod ;              4) uglerod ; 

𝐴) 1,2      𝐵) 1,3       𝐶) 1,4      𝐷) 2,4 

 

𝟏𝟐𝟎. Quyidagi elementlarning qaysi birida  𝑠 va 𝑝 elektronlar soni teng ? 

1) magniy ;                2) kremniy ;   

3) kislorod ;              4) uglerod ; 

𝐴) 1,2      𝐵) 1,3       𝐶) 2,4      𝐷) 2,3  

 


Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling