Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 

 

𝟏. Quyidagi birikmlalarning qaysi birida 

vodorod manfiy oksidlanish darajasiga ega ? 

A) vodorod sulfid      B) natriy gidroksid 

C) ammiak                   D) kaliy gidrid 

 

𝟐. Kislorodning oksidlanish darajasini(eng kichik 

va eng kattasi) va maksimal valentligini toping ? 

A) − 2, 2, 4               B) − 1, 1, 2     

C) − 2, 2, 3               D) − 2, 2, 2 

 

𝟑. Elektron koonfiguratsiyasi … 4𝑠

2

4𝑝

2 bo`lgan 

𝐸

+3− uchun eng yuqori va eng past  

oksidlanish darajasini ko`rsating. 

A) + 4, −4                     B) + 7, −1     

C) + 6, −2                     D) + 5, −3  

𝟒. Azot va fosforning eng yuqori oksidlanish 

darajalarini va ularga mos keladigan  

valentliklarni aniqlang.  

A) + 5, +5 ; 4, 5         B) + 5, +5 ; 5, 5 

C) + 5 ; −3 ; 3, 4       D) − 3, +5 ; 3, 5  

𝟓. Quyidagi birikmalardagi 𝐻

4

𝑃

2𝑂

7

, 𝑃𝐻4

𝐶𝑙, 𝑃𝐶𝑙


3

 

𝐵𝑎

3𝑃

2

, 𝐾3

𝑃𝑂

4, 𝑃𝐻

3

 fosfor atomlari … . … oksidlanish darajalarni namoyon etadi.  

A) − 5, −3, −3, −3, +5, +3 

B) + 5 − 3, +3, −3, +5, −3 

C) + 5, +3, +3, −3, +5, −3 

D) + 5, +3, +3, +3, +5, +3 

 

𝟔. 𝐼𝑉 − guruh metallmaslari vodorodli 

birikmalarida qanday oksidlanish darajasini 

namoyon etadi ? 

A) − 2       B) + 4 va − 4    C) + 6      D) − 4 

 

 

 

 

𝟕. Ftor, oltingugurt va mishyak atomlarining 

eng kichik va eng katta oksidlanish darajasini 

aniqlang. 

A) − 1, −2, −3 va 0, +6, +5 

B) − 1, −2, −3 va + 7, +6, +5 

C) + 7, +6, +5 va − 1, −2, −3 

D) − 1, 0, −2 va + 6, −3, +5  

𝟖. Oltingugurtning kislorod bilan reaksiyasi 

natijasida hosil bo`lgan moddalarning  

oksidlanish darajasi qanday bo`ladi ? 

A) − 4 ; −6             B) + 4 ; −6 

C) + 4 ; +5             D) + 4 ; +6  

𝟗. Ammoniy sianati va disiannatdagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasini va  

valentligini aniqlang. 

A) + 3 ; 3 va + 4; 4        B) + 2 ; 3 va + 2 ; 2 

C) + 3 ; 4 va + 3 ; 3       D) + 4 ; 4 va + 3, 4  

𝟏𝟎. Qaysi birikmlalarda uglerodning oksidlanish  

darajasi + 4 va − 4 qiymatga ega bo`ladi ? 

1) uglerod tetraxlorid ;     2) sirka kislota ; 

3) karbonat angidrid ;       4) metanol ; 

5) metan ; 

A) 1, 3      B) 3,5      C) 1,5      D) 1,3,5 

 

𝟏𝟏. Kremniyning oksidlanish darajasi 

−4 bo`lgan ionning elektron formulasi qaysi 

element ionining elektron koonfiguratsiyasiga 

o`xshash bo`ladi ? 

A) natriy    B) neon,    C) geliy    D) xlor  

𝟏𝟐. 𝑃𝐻


4

𝐼 va 𝐻


3

𝑃𝑂

3dagi fosforning oksidlanish 

darajalarini aniqlang. 

A) + 3 ; −3                    B) + 4 ; −3 

C) − 3 ; +3                    D) + 4 ; +3  

𝟏𝟑. V − guruh metallmaslari o`zlarining  

kislorodli birikmalarida qanday yuqori 

oksidlanish darajasini namoyon qiladi ? 

A) − 3      B) + 3        C) + 5      D) − 5 

 

𝟏𝟒. 3 − davr elementlaridan qaysilarining  

birikmlarida oksidlanish darajasining  

miqdori ko`proq ? 

1) magniy ;   2) oltingugurt ;  3) xlor ;   4) alyuminiy 

A) 1,4        B) 2,4       C) 1,2        D) 2,3         

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

40  

𝟏𝟓. Oksidlanish darajasi − 1 bo`lgan  

elementlar ko`rsatilgan qatorni aniqlang. 

1) 𝐶


6

𝐻

6 ;     2) 𝐻𝐶𝑂𝐻 ;    3) 𝐶

2

𝐻4

 ;    4) 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 ; 

5) 𝐾

4

[𝑁𝑖(𝐶𝑁)4

];    6)𝐴𝑙𝑃𝑂

4

 ;    7) 𝐾𝐻 A) 1, 7      B) 2,4      C) 3,6      D) 4,5  

 

𝟏𝟔. Tarkibida oksidlanish darajasi + 4 ga  

teng bo`lgan elementlari bor bo`lgan 

birikmalar qatorini aniqlang. 

A) 𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂)

2

 ; 𝑁𝑎2

𝐶𝑂

3       B) 𝐵𝑖

2

(𝑆𝑂4

)

3 ; 𝐹𝑒𝑃𝑂

4

 

C) 𝐾𝐶𝑙𝑂

3

 ; 𝐶𝑎(𝑁𝑂3

)

2         D) 𝐾

2

𝑆𝑖𝑂3

 ; 𝑁𝑎


2

𝑆𝑛𝑂


3

 

 

𝟏𝟕. Glitserin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yig‘indisini toping. 

A)  − 5 


B) − 3 

C) − 2 


D) − 4  

 

𝟏𝟖. Sut kislota molekulasidagi uglerod  

atomlariningoksidlanish darajalari yig‘indisini  

toping. 

A)  − 1 

B) 0 


C) − 3 

D) − 2  

𝟏𝟗. Anilin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yig‘indisini toping. 

A)  − 5 


B) − 3 

C) − 6 


D) − 4 

 

𝟐𝟎. Etilenglikol molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajalari  

yig‘indisini toping. 

A)  − 4 

B) − 3 


C) − 2 

D) 0  

𝟐𝟏. Piridin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yig‘indisini toping. 

A)  − 4 


B) − 3 

C) − 5 


D) − 2 

 

𝟐𝟐. Pirimidin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  − 4 


B) + 2 

C) + 3 


D) − 2 

 

𝟐𝟑. Purin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 5 


B) + 2 

C) + 8 


D) + 12 

 

𝟐𝟒. Glyukon kislota molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

toping. 


A)  − 6 

B) 0 


C) + 1 

D) + 2  

𝟐𝟓. Uratsil molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 6 


B) + 5 

C) + 4 


D) + 7 

 

𝟐𝟔. Timin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 6 


B) + 5 

C) + 4 


D) + 7 

 

𝟐𝟕. Adenin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 10 

B) − 15 

C) + 9 


D) + 5 

 

𝟐𝟖. Sitozin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 6 


B) + 5 

C) + 4 


D) + 7  

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

41  

𝟐𝟗. Fenoksisirka kislota molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

toping. 


A)  − 5 

B) − 1 


C) − 2 

D) − 3  

𝟑𝟎. 2,4 − dixlorfenoksisirka kislota  

molekulasidagi uglerod atomlarining  

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 3 

B) + 4 


C) + 1 

D) + 2  

𝟑𝟏. Metilformiat molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini  

toping. 


A)  + 2 

B) 0 


C) − 3 

D) − 1  

𝟑𝟐. Quyidagi birikmalardan tarkibidagi azotning 

oksidlanish darajasi va valentligi bir xil 

 (absolyut qiymati) bo‘lmaganlarini tanlang. 

1) ammoniy nitrat;  2) ammoniy gidroksid; 

3) mochevina;  4) gidrazin;  5) kalsiy nitrid; 

6) nitrit kislota. 

A) 3, 5, 6 

B) 3, 5 

C) 1, 2, 4 

D) 1, 4 

 

𝟑𝟑. Metilmetakrilat molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

toping. 


A)  − 3 

B) − 6 


C) − 4 

D) − 5   

𝟑𝟒. Glyukoza molekulasidagi oltinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini toping. 

A)  − 1 


B) − 2 

C) + 1 


D) + 2 

𝟑𝟓. Halqali dezoksiriboza molekulasidagi ikkinchi 

uglerod atomining oksidlanish darajasini toping. 

A)  + 1 


B) + 2 

C) 0 


D) − 2 

 

𝟑𝟔. Halqali riboza molekulasidagi ikkinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini toping. 

A)  + 1 


B) − 1 

C) 0 


D) − 2 

 

𝟑𝟕. Izobutilspirt molekulasidagi ikkinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini toping. 

A)  − 1 


B) − 2 

C) 0 


D) − 3 

 

𝟑𝟖. Para − krezol molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini  

toping. 


A)  − 8 

B) − 6 


C) − 9 

D) − 5   

𝟑𝟗. Gidroxinon molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  − 2 


B) − 4 

C) − 6 


D) − 1 

 

𝟒𝟎. Kaprolaktam molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasining yig‘indisini 

aniqlang. 

A)  − 4 

B) − 6 


C) − 7 

D) − 5  

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

42  

𝟒𝟏. Ammoniy gidroksid molekulasidagi azotning 

oksidlanish darajasi va valentligini aniqlang. 

A)  − 3, IV 

B) − 3, III 

C) − 4, IV 

D) − 4, III 

 

𝟒𝟐. Vinilsirka kislota molekulasidagi ikkinchi  

uglerod atomining oksidlanish darajasini  

aniqlang. 

A)  − 2 

B) − 3 


C) − 1 

D) + 3  

𝟒𝟑. Kroton kislota molekulasidagi uchinchi  

uglerod atomining oksidlanish darajasini  

aniqlang. 

A)  − 2 

B) − 3 


C) − 1 

D) + 3  

𝟒𝟒. Serin molekulasidagi uchinchi uglerod  

atomining oksidlanish darajasini aniqlang. 

A)  − 2 


B) − 3 

C) + 3 


D) − 1 

 

𝟒𝟓. Metilakrilat molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi  

yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 4 

B) − 3 


C) − 6 

D) − 2   

𝟒𝟔. Metilmetakrilat molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

aniqlang. 

A)  − 4 

B) − 3 


C) − 6 

D) − 5  

 

 

 

𝟒𝟕. Glyukon kislota molekulasidagi birinchi  

uglerod atomining oksidlanish darajasini  

aniqlang. 

A)  − 2 

B) − 3 


C) + 3 

D) − 1  

𝟒𝟖. Halqali dezoksiriboza molekulasidagi beshinchi 

uglerod atomining oksidlanish darajasini 

aniqlang. 

A)  + 1 

B) − 1 


C) 0 

D) − 2   

𝟒𝟗. Halqali riboza molekulasidagi beshinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini aniqlang. 

A)  + 1 


B) − 1 

C) 0 


D) − 2 

 

𝟓𝟎. Toluol molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 9 


B) − 8 

C) − 6 


D) − 5 

 

𝟓𝟏. Etilformiat molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 3 


B) − 1 

C) + 1 


D) − 2 

 

𝟓𝟐. Dietilefir molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 8 


B) − 10 

C) − 9 


D) − 7 

 

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

43  

𝟓𝟑. Benzil spirt molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi  

yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 8 

B) − 5 


C) − 6 

D) − 7  

𝟓𝟒. Alanin molekulasidagi uchinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini aniqlang. 

A)  − 2 


B) − 3 

C) + 3 


D) − 1 

 

𝟓𝟓. Valin molekulasidagi uchinchi uglerod  

atomining oksidlanish darajasini aniqlang. 

A)  − 2 


B) − 3 

C) + 3 


D) − 1 

 

𝟓𝟔. Vinilformiat molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi  

yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 2 

B) 0 


C) + 1 

D) − 1  

𝟓𝟕. Izopropilformiat molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

aniqlang. 

A)  − 4 

B) − 3 


C) − 6 

D) − 5  

𝟓𝟖. Fenilatsetat molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini  

aniqlang. 

A)  − 4 

B) − 5 


C) − 6 

D) − 3  

 

 

 

𝟓𝟗. Sut kislota molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yigindisini toping. 

A)  − 1 


B) 0 

C) − 3 


D) − 2 

 

𝟔𝟎. Anilin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yigindisini toping. 

A)  − 5 


B) − 3 

C) − 6 


D) − 4 

 

𝟔𝟏. Piridin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yigindisini toping. 

A)  − 4 


B) − 3 

C) − 5 


D) − 2 

 

𝟔𝟐. Purin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yigindisini toping. 

A)  + 5 


B) + 2 

C) + 8 


D) + 12 

 

𝟔𝟑. Adenin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yigindisini toping. 

A)  + 10 

B) − 15 

C) + 9 


D) + 5 

 

𝟔𝟒. Fenoksisirka kislota molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

toping. 


A)  − 5 

B) − 1 


C) − 2 

D) − 3  

 

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

44  

𝟔𝟓. 2,4 − dixlorfenoksisirka kislota  

molekulasidagi uglerod atomlarining  

oksidlanish darajasi yig‘indisini toping. 

A)  + 3 

B) + 4 


C) + 1 

D) + 2  

𝟔𝟔. Metilformiat molekulasidagi uglerod  

atomlarining oksidlanish darajasi  

yig‘indisini toping. 

A)  + 2 

B) 0 


C) − 3 

D) − 1  

𝟔𝟕. Metilmetakrilat molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

toping. 


A)  − 3 

B) − 6 


C) − 4 

D) − 5  

𝟔𝟖. Halqali dezoksiriboza molekulasidagi ikkinchi 

uglerod atomining oksidlanish darajasini toping. 

A)  + 1 


B) + 2 

C) 0 


D) − 2 

 

𝟔𝟗. Halqali riboza molekulasidagi ikkinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini toping. 

A)  + 1 


B) − 1 

C) 0 


D) − 2 

 

70. Piridin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajalari yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 4 


B) − 3 

C) − 5 


D) − 2 

 

 

 

 

 

𝟕𝟏. Purin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  + 5 


B) + 2 

C) + 8 


D) + 12 

 

𝟕𝟐. Adenin molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  + 10 

B) − 15 

C) + 9 


D) + 5 

 

𝟕𝟑. Trixlorsirka kislota molekulasidagi uglerod 

atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini 

aniqlang. 

A)  + 6 

B) 0 


C) − 2 

D) + 3  

𝟕𝟒. Propanol molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  − 3 


B) − 4 

C) − 6 


D) + 2 

 

𝟕𝟓. Etilformiat molekulasidagi uglerod atomlarining 

oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang. 

A)  + 2 


B) 0 

C) − 2 


D) − 1 

 

𝟕𝟔. Xloroform molekulasidagi uglerod atomining 

oksidlanish darajasini aniqlang. 

A)  − 3 


B) + 3 

C) + 2 


D) − 2 

 

 

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

45  

𝟕𝟕. 2 − aminopropan kislota molekulasidagi  

birinchi uglerod atomining oksidlanish  

darajasini aniqlang. 

A)  + 3 

B) − 3 


C) 0 

D) − 2  

𝟕𝟖. Sut kislota molekulasidagi uchinchi uglerod 

atomining oksidlanish darajasini aniqlang. 

A)  + 3 


B) − 3 

C) 0 


D) − 2 

 

𝟕𝟗. Molekulasi tarkibida oksidlanish darajasi 

+6 elementlarni ko`rsating. 

sulfat angidrid ;   ortofosfat kislota 

qalay (IV)oksid ; temir(III)oksid 

bertole tuzi ;    kaliy manganat 

kaliy dixromat ; 

A) 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑓𝑜𝑠𝑜𝑓𝑜𝑟, 𝑥𝑙𝑜𝑟    B) 𝑞𝑎𝑙𝑎𝑦, 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 

C) 𝑥𝑙𝑜𝑟, 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠   

D) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡, 𝑥𝑟𝑜𝑚  

𝟖𝟎. Molekula tarkibidagi atomlarning valentligi 

bilan oksidlanish darajasi bir xil bo`lgan  

moddalar nechta  

1) 𝑁𝐻

4

𝑁𝑂3

 ;    2) 𝑂

2

 ;     3) 𝐻2

𝑂

2 ;    4)𝐶𝐻

2

𝐶𝑙2

 ; 

5) 𝐹

2

𝑂 ;  6) 𝐶𝑂 ;  7) 𝑁𝐻3

 ;   8) 𝐻

3

𝑃𝑂

4 ;  9) 𝐶

6

𝐻12

𝑂

6  

A) 4        B) 3        C) 6        D) 2  

𝟖𝟏. Quyidagi birikmalarning qaysi birida  

oksidlanish darajasi bir xil bo`lgan xlor 

birikmalari berilgan ? 

A) 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑧𝑖, 𝑥𝑙𝑜𝑟(𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖, 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 

B) 𝑔𝑖𝑝𝑜𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎, 𝑥𝑙𝑜𝑟(𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 𝐻𝐶𝑙 

C) 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑙𝑖 𝑜ℎ𝑎𝑘, 𝑜𝑠ℎ 𝑡𝑢𝑧𝑖, 𝑥𝑙𝑜𝑟 

D) 𝑥𝑙𝑜𝑟(𝐼𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡, 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑦 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑  

𝟖𝟐. Ammoniy ioni, nitrat ioni va nitrit ioni 

 tarkibidai azotning oksidlanish darajalarini  

aniqlang. 

A) − 3 ;  +5 ;  +3     B) + 4 ;  +5 ;  +3 

C) − 3 ;  +3 ;  +5     D) − 4 ;  +5 ;  +3  

 

 

 

 

𝟖𝟑. Oksidlanish darakasi − 2 dan + 6 gacha 

bo`laoladigan elementning davriy jadvaldagi 

o`rnini aniqlang. 

A) 𝑉𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 2 − 𝑑𝑎𝑣𝑟 

B) 𝑉𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 2 − 𝑑𝑎𝑣𝑟 

C) 𝑉𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 3 − 𝑑𝑎𝑣𝑟 

D) 𝑉𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ, 3 − 𝑑𝑎𝑣𝑟  

𝟖𝟒. Azotning oksidlanish darajasi kamayib  

boradigan qatorni ko`rsating.  

A) 𝑁𝐻


3

, 𝑁𝑂, 𝐻𝑁𝑂

3

     B) 𝐾𝑁𝑂2

, 𝐾𝑁𝑂


3

, 𝑁𝐻


3

 

C) 𝑁𝑂, 𝑁𝑂

2

, 𝑁𝐻


3

        D) 𝐾𝑁𝑂

3

, 𝑁𝑂


2

, 𝐾𝑁𝑂


2

 

 

𝟖𝟓. Quyida keltirilgan raqamlar orasidan 

fosfor va azotning eng yuqori oksidlanish 

darajalarini va ularga mos keladigan  

valentliklarni aniqlang. 

A) + 5 ; +5 ; 𝑉 ; 𝑉      B) + 5 ; +5 ; 𝑉 ; 𝐼𝑉  

C) − 3 ; +5 ; 𝐼𝐼𝐼 ; 𝑉    D) + 5 ; +5 ; 𝐼𝑉 ; 𝑉 

 

𝟖𝟔. 𝑉 − guruh metallmaslari vodorodli  

birikmalarda qanday oksidlanish darajani 

namoyon etadi ? 

A) − 3 ; +3     B)  −  5      C) − 3     D) + 3 

 

𝟖𝟕. Quyidagi birikmalardan qaysi birida  

marganesning oksidlanish darajasi + 4 ga  

teng bo`ladi ? 

𝐴) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

    𝐵) 𝐾2

𝑀𝑛𝑂


4

    𝐶) 𝐾𝑀𝑛𝑂

4

   𝐷) 𝑀𝑛𝑂(𝑂𝐻)2

 

 

𝟖𝟖. 𝑁


2

𝑂

5 dagi azot atomining oksidlanish darajasi 

valentligini va donor − akseptor bog`lar  

sonini aniqlang. 

A) + 5 ; 𝐼𝑉 ; 2                B) + 5 ; 𝐼𝑉 ; 1 

C) + 5 ; 𝑉 ; 0                  D) + 4 ; 𝑉 ; 0 

 

𝟖𝟗. Quyidagi birikmalarning qaysi birida azotning 

oksidlanish darajasi − 3 va + 5 ga teng 

A) 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑎𝑚𝑖𝑑               B) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡 

C) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡    D) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 

 

𝟗𝟎. Qaysi zarrachalarda azotning valentligi va 

oksidlanish darajasi bir xil emas ? 

1) 𝑁


2

𝑂 ;    2) 𝑁𝐻

3

 ;     3) 𝑁𝑂 4) 𝑁𝑂

2

 ;    5) 𝐻𝑁𝑂3

;   6) 𝑁𝐻

4

+

 A) 2, 4, 6    B) 1, 5, 6    C) 2, 5, 6     D) 2, 3, 4 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

46  

𝟗𝟏. Quyidagi keltirilgan ionlardagi markaziy 

atomning oksidlanish darajasini ko`rsating. 

𝐶𝑟𝑂


4

2−

 ;      𝐶𝑙𝑂3

 ;      𝑁𝐻4

+

 ;     𝐻𝑃𝑂4

2−

 

A) + 2 ; +6 ; +4 ; +3     

B) + 6 ; +3 ; −3 ;  +5 

C) + 6 ; +5 ; −3 ; +3 

D) + 6 ; +5 ; +3 ; −3  

𝟗𝟐. Quyidagi birikmalar tarkibidagi azotning 

oksidlanish darajalarini berilgan tartib  

bo`yicha aniqlang. 

𝑁𝐻

2

𝑂𝐻 ; 𝑁2

𝐻

4 ; 𝑁𝐻

3

 ; 𝐻𝑁𝑂2

 ; 𝑁𝑂 ; 𝐻𝑁𝑂

3

 ; 𝑁𝑂


2

 

A) − 2 ; −3 ; −1 ; +3 ; +2 ; +4 ; +1 

B) + 4 ; +3 ; +2 ; +1 ; +5 ; −2 ; −3 

C) − 3 ; −2 ; −1 ; +1 ; +2 ; +4 ; +5 

D) − 1 ; −2 ; −3 ; +3 ; +2 ; +5 ; +4 

 

𝟗𝟑. Berilgan qaysi birikmalar tarkibidagi  

temirning oksidlanish darajasi + 2 ga teng 

1) mor tuzi ;     2) sariq qon tuzi ;    

3) qizil qon tuzi ;     4) kaliy ferrat ;  

5) femir kuporosi ; 

A) 2, 3      B) 1, 4, 5      C) 1, 2      D) 1, 2, 5 

 

𝟗𝟒. Berilgan birikmalarning qaysi birida  

oltingugurtning oksidlanish darajasi − 1 ga  

teng ? 

A) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑       B) 𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡 

C) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑        D) 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡  

𝟗𝟓. Oksidlanish darajasi manfiy bo`lgan azot 

birikmalarini toping . 

A) 𝐻𝑁𝑂


3

      B) 𝑁𝑎

3

𝑁     C) 𝑁𝐻4

+

      D) 𝐻𝑁𝑂2

 

 

𝟗𝟔. Atomining valentligi uchga, oksidlanish  

darajasi esa nolga teng bo`lgan molekulani  

toping.  

A) 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑎𝑘          B) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑓𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑 

C) 𝑎𝑧𝑜𝑡                  D) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟(𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑  

97. Mishyakning eng past oksidlanish darajasiga 

ega bo`lgan ionining elektron tuzilish 

formulasini toping. 

A) . . .4𝑠

2

4𝑝5

            B) . . .3𝑝

6

3𝑑

10  

C)  … 4𝑠


2

3𝑝

6            D) … 4𝑠

2

4𝑝6

    

 

 

 

𝟗𝟖. Gidroksilamindagi azotning oksidlanish 

darajasi va valentligini aniqlang. 

A) − 1 ; II   B) − 3 ; IV   C) − 1 ; III    D) − 2 ; II  

𝟗𝟗. Quyidagi birikmalardan tarkibidagi 

azotning oksidlanish darajasi va valentligi  

bir xil bo`lganlarini tanlang. 

1) ammoniy nitrat ;    2) mmoniy gidroksid 

3) mochevina ;    4) gidrazin ;     5) kalsiy nitrid ; 

6) nitrit kislota ;    7) metilamin ; 

A) 2,5,6,7      B) 3, 5, 6, 7      C) 1, 5      D) 1, 3, 6, 7   

𝟏𝟎𝟎. Quyiagi birikmalardan tarkibidagi 

azotning oksidlanish darajasi faqat − 3  

bo`lganlarini tanlang. 

1) ammoniy nitrat ;    2) mmoniy gidroksid 

3) mochevina ;    4) gidrazin ;     5) kalsiy nitrid ; 

6) nitrit kislota ;    7) metilamin ; 

A) 1, 6      B) 1, 2, 3, 5, 7      C) 4, 6      D) 4, 6  

𝟏𝟎𝟏. Pirit molekulasidagi oltingugurtning  

valentligi va oksidlanish darajasini toping. 

A) 𝐼𝐼 ; −1       B) 𝐼 ; −2      C) 𝐼𝐼𝐼 ; −2      D) 𝐼𝐼 ; −2   

𝟏𝟎𝟐. Ammoniy sianati va dissiandagi azotning  

oksidlanish darajasini va valentligini aniqlng. 

A) − 3 ;  𝐼𝐼𝐼 va − 3 ;  𝐼𝑉       B) + 2 ; 𝐼𝐼𝐼 va + 2 ; 𝐼𝐼 

C) + 3 ; 𝐼𝑉   va + 3 ; 𝐼𝐼𝐼       D) + 4 ; 𝐼𝑉 va + 3 ; 𝐼𝑉 

 

𝟏𝟎𝟑. Kalsiy karbiddagi uglerod atomining  

nechta p − elektroni bor ? 

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4  

𝟏𝟎𝟒. Gidroksoniy kationi tarkibidagi kislorodning 

valentligi va oksidlanish darajasi to`g`ri keltirilgan 

qatorni ko`rsating. 

A) III ; −3      B) II ; −2      C) III ; −2      D) IV ; −2 

 

𝟏𝟎𝟓. Gipobromit va bromat ionlarining zaryadlari 

yig`indisini aniqlang.  

A) + 4          B) − 2          C) 0          D) − 5  

𝟏𝟎𝟔. Quyidagi birikmalardan qaysi birida  

marganesning oksidlanish darajasi + 4 ga  

teng bo`ladi ? 

A) 𝐾𝑀𝑛𝑂

4

                    B) 𝑀𝑛𝑂(𝑂𝐻)2

  

C) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

                     D) 𝑀𝑛2

𝑂

3 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

47  

𝟏𝟎𝟕. 𝐹𝑒


3

𝑂

4 Ushbu birikmadagi temirning  

oksidlanish darajasi to`g`ri keltirilgan qatorni 

aniqlang. 

A) + 2        B) + 3        C) + 4        D) + 2 ; +3  

𝟏𝟎𝟖. [𝑃𝑡(𝑁𝐻

3

)

5𝐶𝑙]𝐶𝑙

3

;  𝐻[𝑃𝐹6

] birikmalaridagi 

markaziy atomning oksidlanish darajasi va 

koordinatsion son qiymatini aniqlang. 

A)  + 4, 6; +6, 6 

B) + 4, 5; +5, 5 

C) + 6, 6; +6, 5 

D) + 4, 6; +5, 6   

𝟏𝟎𝟗. [𝑃𝑡(𝑁𝐻

3

)

4𝐶𝑙

2

]𝐶𝑙2

; 𝐻


2

[𝐵𝑒𝐹


4

] birikmalaridagi 

markaziy atomning oksidlanish darajasi va 

koordinatsion son qiymatini aniqlang. 

A)  + 4, 6; +4, 4 

B) + 4, 6; +2, 4 

C) + 6, 6; +4, 5 

D) + 2, 6; +4, 4  

𝟏𝟏𝟎. [𝑃𝑡(𝑁𝐻

3

)

3𝐶𝑙

3

]𝐶𝑙; 𝐻2

[𝑆𝑖𝐹


6

] birikmalaridagi 

markaziy atomning oksidlanish darajasi va 

koordinatsion son qiymatini aniqlang. 

A)  + 4, 6; +4, 6 

B) + 3, 5; +2, 4 

C) + 5, 5; +4, 6 

D) + 4, 6; +6, 6  

𝟏𝟏𝟏. [𝑃𝑡(𝑁𝐻

3

)

2𝐶𝑙

4

]; 𝐾4

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)


6

] birikmalaridagi 

markaziy atomning oksidlanish darajasi va 

koordinatsion son qiymatini aniqlang. 

A)  + 4, 6; +2, 6 

B) + 2, 4; +3, 5 

C) + 4, 5; +4, 6 

D) + 6, 6; +3, 6  

𝟏𝟏𝟐. [𝐶𝑟(𝐻

2

𝑂)

5𝐶𝑙]𝐶𝑙

2

; 𝐾3

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)


6

 

birikmalaridagi markaziy atomning  

oksidlanish darajasi va koordinatsion son  

qiymatini aniqlang. 

A)  + 3, 6; +2, 6 

B) + 3, 6; +3, 6 

C) + 5, 6; +6, 6 

D) + 1, 5; +4, 6 

 

 

 

 

113. [𝐶𝑟(𝐻

2

𝑂)

4𝐶𝑙

2

]𝐶𝑙;  𝐹𝑒3

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)


6

]

2 

birikmalaridagi markaziy atomning oksidlanish 

darajasi va koordinatsion son qiymatini aniqlang. 

A)  + 1, 6; +2, 6 

B) + 3, 6; +2, 6 

C) + 3, 6; +3, 6 

D) + 4, 6; +4, 6 

 

114. Ammoniy gidroksid molekulasidagi azotning 

oksidlanish darajasi va valentligini aniqlang. 

A)  − 3 ;  𝐼𝑉 

B) − 3 ;  𝐼𝐼𝐼 

C) − 4 ; 𝐼𝑉 

D) − 4 ;  𝐼𝐼𝐼 

 

115. 𝐹𝑒


3

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)


6

]

2molekulasidagi markaziy 

atomning oksidlanish darajasi va koordinatsion 

son qiymatini aniqlang. 

A)  + 3;  6 

B) + 2;  6 

C) + 5;  6 

D) + 4;  6 

 

116. Qizil qon tuzidagi (𝐾

3

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)


6

]) markaziy 

atomning oksidlanish darajasi va koordinatsion 

son qiymatini aniqlang. 

A)  + 3;  5 

B) + 3;  4 

C) + 2;  6 

D) + 3;  6  

117. Sariq qon tuzidagi (𝐾

4

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)


6

]) markaziy 

atomning oksidlanish darajasi va koordinatsion 

son qiymatini aniqlang. 

A)  + 3;  5 

B) + 3;  4 

C) + 2;  6 

D) + 3;  6  

118. 𝑁𝑎[𝐴𝑙 (𝑂𝐻)

2

(𝐻

2𝑂)

2

] dagi markaziy atomning koordinatsion sonini va oksidlanish darajasini 

aniqlang. 

A) 6; +3 

B) 6; +2 

C) 6; +4 

D) 4; +3  

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

48  

119. [𝐴𝑔(𝑁𝐻

3

)

2]𝑂𝐻 dagi markaziy atomning 

koordinatsion sonini va oksidlanish darajasini 

aniqlang. 

A) 2; +1 

B) 4; +1 

C) 1; −1 

D) 2; +2 

 

120. [𝐶𝑟(𝐻

2

𝑂)

5𝐶𝑙]𝐶𝑙

2

dagi markaziy atomning koordinatsion sonini va oksidlanish darajasini 

aniqlang. 

A) 6; +3 

B) 6; +2 

C) 5; +3 

D) 6; +4  

121. [𝐶𝑜(𝑁𝐻

3

)

4(𝐻

2

𝑂)2

]𝐶𝑙


dagi markaziy  

atomning koordinatsion sonini va oksidlanish  

darajasini aniqlang. 

A) 4; +3 

B) 6; +3 

C) 6; +2 

D) 4; +2  

122. [𝑁𝐻


4

]𝐶𝑙 dagi markaziy atomning  

koordinatsion soni, oksidlanish darajasi va valent 

elektronlarining gibridlanish turini aniqlang. 

A) 4; −3;  𝑠𝑝

3

 B) 4; −4;  𝑠𝑝

3

 C) 4; −2;  𝑠𝑝

2

 D) 4; −3;  𝑠𝑝

2

  

123. 𝑁𝑎


2

[𝑆𝑖𝐹


6

] dagi markaziy atomning 

koordinatsion soni, oksidlanish darajasi va valent 

elektronlarining gibridlanish turini aniqlang. 

A) 6; +4;  𝑠𝑝

3

𝑑2

 

B) 6; +6;  𝑠𝑝3

𝑑

2 

C) 6; +6;  𝑠𝑝

3

 

D) 6; +4;  𝑠𝑝3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑴𝒐𝒅𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒌𝒊𝒃𝒊 𝒃𝒐`𝒚𝒊𝒄𝒉𝒂 


Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling