# Fazoviy figuralarning tasvirini yasashdagi asosiy teorema + Polke-Shvarts teoremasi


Download 44.32 Kb.
Sana04.10.2022
Hajmi44.32 Kb.
#830433
Bog'liq
Документ DOCX
negosudarstvennoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya, Umumiy pedagogika, I-bob Microsoft Excel elektron jadvali va unda ishlash, Natija-Haftalik so'rovnoma oktabr oyi uchun, Вопросы по EXCEL, ON, ODJ 1-yarim yillik 2019-2020, 3, rivojlanish 2020 feruza, Муддатли ҳарбий хизмат тилхат, 2, Ochiq darslarning elektron tizimda mavjudligi, 6-sinf yorug'lik, Взаимодействие генов, Назарий физиканинг квант механика бўлимидан тест саволлари

# Fazoviy figuralarning tasvirini yasashdagi asosiy teorema

+ Polke-Shvarts teoremasi


- Fales teoremasi
- Paskal teoremasi
- Brianshon teoremasi
# Markaziy proeksiyalashda saqlanadigan xossalarni aniqlang.

+ to’rtta nuqtaning murakkab nisbati


- uchta nuqtaning oddiy nisbati
- Kesma uzunligi
- burchak
# Parallel proektsiyalashda saqlanadigan xossalarni aniqlang.

+ uchta nuqtaning oddiy nisbati


- Kesma uzunligi
- burchak
- tug’ri chiziqlar perpendikulyarligi
# Sirkul va chizg’ich yordamida xal qilib bulmaydigan klassik masalalarni ko’rsating.

+ burchak triseksiyasi, doira kvadraturasi, kubni ikkilantirish


- burchak triseksiyasi, doira kvadraturasi, kesmani nisbatda ajratish
- burchakni ikkiga bulish, doira kvadraturasi, kubni ikkilantirish
- burchak triseksiyasi, kubni ikkilantirish
# A (3:1:5) va B(2:0:1) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang

+ x1+7x2-2x3=0


- 2x1+5x2-4x3=0
- x1+x2-2x3=0
- 2x1+5x2-4x3=0
# To’g’ri chiziq tenglamasi proektiv tekislikda qanday ko’rinishda berilishi aniqlang

+ u1x1+u2x2+u3x3=0


- x1x1/+x2x2/+x3x3/=0
- u1x2+u2x1+u3x3=0
- u1x1+u2x3+u3x2=0
# A,B,C,D nuqtalar garmonik joylashishi uchun (ABCD) murakkab nisbat nechaga teng bo’lishi kerak?

+ -1
- 1


- -2
# (1:2:-1) va (3:5:-2) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang

+ x1-x2-x3=0 (1:-1:-1)


- x1+x2-x3=0 (1:1:-1) - x1-x2+2x3=0 (1:-1:2)
- 2x1-3x2+6x3=0 (2:-3:6)
# (1:2:-1) va (3:5:-2) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq koordinatalarini aniqlang

- (1:-1:-1)


- (2:0:-1)
- (1:0:-1)
- (1:2:-2)
# (1:-1:2) va (2:5:4) to’g’ri chiziqlarning kesishgan nuqtasining kordinatasini?

+ u1-u3=0 (2:0:-1)


- 2x1+5x2-4x3=0 (2:5:-4)
- u1+7u2-2u3=0 (1:7:-2)
- u1-u2-u3 (1:-1:-1)
# Proektiv tekislikda ikkinchi tartibli chiziq qanday ataladi?

+ Kvadrika


- Qutb
- Korrelyatsiya
- Polyara
# Quyidagilarning qaysi birini sirkul va chizg’ich yordamida har doim yechish mumkin

+ tomoni berilgan kesmaga teng, teng tomonli uchburchak yasash


- bitta kateti berilgan kesmaga teng, to’g’ri burchakli uchburchak yasash
- asosi berilgan kesmaga teng, teng yonli uchburchak yasash
- gipotinuzasi berilgan kesmaga teng, to’ri burchakli uchburchak yasash
# Quyidagi nuqtalardan qaysi birlari bir to’g’ri chiziqda yotishini aniqlang

+ A(2:3:-6) V(3:-1: 2) S(11:-1:10)


- A(2:3:-6) V(3:-1:2) S(11:-1:10)
- A(4:3:-1) V(2:1:1) S(1:0:-1)
- A(1:1:2) V(1:0:-1) S(2:3:2)
# x1-x2+2x3=0 to’g’ri chiziq xosmas nuqtasining koordinatasini aniqlang

+ 1:1:0
- 1:2:1


- 2:1:0
- 1:1:1
# x1+2x2+x3=0 to’g’ri chiziqning xosmas nuqtasidan va (1:2:-3) nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang

+ 3x1+6x2+5x3=0


- x1-x2-x3=0
- x1-x2+2x3=0
- x1+x2+2x3=0
# 2x+3y-1=0 to’g’ri chiziqning bir jinsli tenglamasini aniqlang

+ 2x1+3x2-x3=0


- x1+7x2-2x3=0
- x1+x2-2x3=0
- x1+2x2+x3=0
# 3x+5y+1=0 to’g’ri chiziqdagi xosmas nuqtaning bir jinsli koordinatasini aniqlang

+ (-5:3:0)


- (3:5:0)
- (3:0:5)
- (3:2:0)
# x1+2x2+x3=0 va x1+2x2+x3=0 to’g’ri chiziqlarning kesishgan nuqtasining koordinatasini aniqlang

+ (0;1:-2)


- (5:1:0)
- (3:4:1)
- (1:5:-3)
# Proyektiv tekislikda A(1:0:1) va B(0:1:0) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang

+ x1-x3=0


- x1+7x2-2x3=0
- x1+x2-2x3=0
- x1+2x2+x3=0
# x+3y-1=0 to’g’ri chiziqning bir jinsli tenglamasini aniqlang

+ x1+3x2-x3=0


- x1+7x2-2x3=0
- x1+x2-2x3=0
- x1+2x2+x3=0
# 3x+7y+1=0 to’g’ri chiziqdagi xosmas nuqtaning bir jinsli koordinatasini aniqlang

+ (-7:3:0)


- (3:5:0)
- (3:0:5)
- (3:2:0)
# x+y-1=0 to’g’ri chiziqning bir jinsli tenglamasini aniqlang

+ x1+x2-x3=0


- x1+7x2-2x3=0
- x1+x2-2x3=0
- x1+2x2+x3=0
# 8x+7y+1=0 to’g’ri chiziqdagi xosmas nuqtaning bir jinsli koordinatasini aniqlang

+ (-7:8:0)


- (3:5:0)
- (3:0:5)
- (3:2:0)
# Tekislikdagi ikkilik prinsipida……

+ "nuqta" so'zini "to'g'ri chiziq" so'zi bilan va "to'g'ri chiziq" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtiriladi


- "tekislik" so'zini "to'g'ri chiziq" so'zi bilan va "to'g'ri chiziq" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtiriladi
- "nuqta" so'zini "tekislik" so'zi bilan va "to'g'ri chiziq" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtiriladi
- "nuqta" so'zini "to'g'ri chiziq" so'zi bilan va "tekislik" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtiriladi
# “Agar biror nuqta va to’g’ri chiziqlarning insidentligi terminida ifodalangan "A" tasdiq to'g'ri bo'lsa, u holda "nuqta" so'zini "to'g'ri chiziq" so'zi bilan va "to'g'ri chiziq" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtirishdan xosil bo’lgan "A*" tasdiq ham ham to'g'ri bo’ladi.” jumalasi ……. deyiladi

+ tekislikda Ikkilik prinsipi


- teorema
- tekislikda yagonalik prinsipi
- fazoda ikkilik prinsipi
# “Proyektiv tekislikning ikkita turli nuqtasidan bitta to’g’ri chiziq o’tadi.” taqsdig’iga Ikkilik prinsipi bo’yicha mos tasdiqni toping.

+ Proektiv tekislikda ikkita turli to’g’ri chiziqlar bitta umumiy nuqtaga ega.


- Proektiv tekislikda ikkita turli tekislik bitta umumiy nuqtaga ega.
- Proektiv tekislikda ikkita turli kesma bitta umumiy nuqtaga ega.
- Proektiv fazoda ikkita turli to’g’ri chiziqlar ustma ust tushadi.
# "B" tasdiq to'g'ri bo'lsa, u holda "nuqta" so'zini "tekislik" so'zi bilan va "tekislik" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtirishdan xosil bo’lgan " B*" tasdiq ham ham to'g'ri bo’ladi. Bu …..

+ proyektiv fazo uchun ikkilik prinsipi


- proyektiv fazo uchun aksioma
- proyektiv fazo uchun teorema
- proyektiv fazo uchun tegishlilik prinsipi
# Proyektiv fazo uchun ikkilik prinsipini ko’rsating.

+ Agar biror nuqta va tekisliklarning insidentligi terminida ifodalangan "B" tasdiq to'g'ri bo'lsa, u holda "nuqta" so'zini "tekislik" so'zi bilan va "tekislik" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtirishdan xosil bo’lgan " B*" tasdiq ham ham to'g'ri bo’ladi.


- Agar biror to’g’ri va tekisliklarning insidentligi terminida ifodalangan "B" tasdiq to'g'ri bo'lsa, u holda "nuqta" so'zini "tekislik" so'zi bilan va "tekislik" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtirishdan xosil bo’lgan " B*" tasdiq ham ham to'g'ri bo’ladi.
- Agar biror nuqta va to’g’ri chiziqlarlarning insidentligi terminida ifodalangan "B" tasdiq to'g'ri bo'lsa, u holda "nuqta" so'zini "tekislik" so'zi bilan va "tekislik" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtirishdan xosil bo’lgan " B*" tasdiq ham ham to'g'ri bo’ladi.
- Agar biror nuqta va tekisliklarning insidentligi terminida ifodalangan "B" tasdiq to'g'ri bo'lsa, u holda "to’g’ri chiziq" so'zini "tekislik" so'zi bilan va "tekislik" so'zini "nuqta" so'zi bilan almashtirishdan xosil bo’lgan " B*" tasdiq ham ham to'g'ri bo’ladi.
# Fazoda ikkilik prinsipi bo’yicha tetraedrga nima mos keladi

+ tetraedr


- Kub
- Oktaedr
- shar
# Fazoda ikkilik prinsipi bo’yicha kubga nima mos keladi

+ oktaedr


- Kub
- konus
- shar
# Fazoda ikkilik prinsipi bo’yicha dodekaedrga nima mos keladi

+ ikosaedr


- Kub
- Oktaedr
- Shar
# Fazoda tikkilik prinsipi bo’yicha oktaedrga nima mos keladi

+ kub
- konus


- shar
- sfera
# Fazoda ikkilik prinsipi bo’yicha ikosaedrga nima mos keladi

+ dodekaedr


- Kub
- Oktaedr
- Shar
# Proyektiv geometriyada "insidentlik" atamasini nimani bildiradi

+ o'zaro tegishlilikni


- o'zaro teng
- o'zaro qarama qarshi
- o'zaro teng kuchli
# Bitta figura 6 tekislik (yon yog’i), 8 nuqta ( uchlari) va 12 to’g’ri chiziq ( qirralari)lardan iborat bo’lsa unga ikkilik prinsipiga ko’ra qanday figura mos keladi.

+ oktaedr


- dodekaedr
- Kub
- Shar
# Bitta figura 12 tekislik (yoqlari), 20 nuqta (uchlari) va 30 to’g’ri chiziq (qirralari)lardan iborat bo’lsa unga ikkilik prinsipiga ko’ra qanday figura mos keladi.

+ ikosaedr


- oktaedr
- dodekaedr
- Kub
# Bitta figura 4 nuqta (uchlari), 4 tekislik (yon yog’i) va 6 to’g’ri chiziq (qirralari)lardan iborat bo’lsa unga ikkilik prinsipiga ko’ra qanday figura mos keladi.

+ tetraedr


- oktaedr
- dodekaedr
- Kub
# Bitta figura 12 nuqta (uchlari), 20 tekislik (yoqlari) va 30 to’g’ri chiziq(qirralari)dan iborat bo’lsa unga ikkilik prinsipiga ko’ra qanday figura mos keladi.

+ Dodekaedr


- tetraedr
- oktaedr
- kub
# Agar AA`, BB` va CC` to’g’ri chiziqlar berilgan uchburchaklarning mos uchlarini birlashtiruvchi va S nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziqlar bo’lsa, u holda bu uchburchaklarning mos tomonlari bir to’g’ri chiziqda yotuvchi 3 ta nuqtalarda kesishadi . Bu teorema …..

+ dezarg teoremasi


- Shteyner teormemasi
- Chevi teoremasi
- Menelay teoremasi
# Perspektiv-affin almashtirishning invariantlaridan birini ko’rsating

+ uchta buqtaning oddiy nisbati


- Burchak kattaligi
- Kesma uzunligi
- Yuza
# Perspektiv-affin almashtirishning invariantlaridan birini ko’rsating

+ to’g’ri chiziqlarning parallelligi


- Burchak kattaligi
- Kesma uzunligi
- Yuza
# Perspektiv-affin almashtirishning invariantlaridan birini ko’rsating

+ nuqtalarning kollinerligi


- Burchak kattaligi
- Kesma uzunligi
- Yuza
# Ikkita uch uchlik perspektiv markazga ega bo’lishi uchun ular …….ega bo’lishi zarur va yetarlidir

+ perspektiv o’qqa


- umumiy nuqtaga
- umumiy uchga
- perspektiv dastaga
# Agar ABC va A’B’C’ dan iborat ikkita uch uchliklarning mos uchlarini birlashtiruvchi AA`, BB` va CC` to’g’ri chiziqlar biror S nuqtadan o’tsa, u holda bu uch uchliklarning mos tomonlari kesishishidan hosil bo’lgan ……. .

+ uchta nuqta bitta to’g’ri chiziqda yotadi


- uchta nuqta bitta ustma ust tushadi
- uchta nuqta erkli bo’ladi
- nuqtalar bir to’g’ri chiziqda yotmaydi
# Proyektiv tekislik nima?

+ xosmas nuqtalar bilan to’ldirilgan evklid tekisligi


- xosmas nuqtalarning geometric o’rni
- 5-postulat bajariladigan tekislik
- xos nuqtalar bilan to’ldirilgan tekislik
# Nuqtani nuqtaga to’g’ri chiziqni to’gri chiziqqa o’tkazadigan almashtirish nima deyiladi?

+ kollineatsiya


- korreliatsiya
- gomologiya
- involyutsiya
# Nuqtani to’gri chiziqqa to’g’ri chiziqni nuqtaga o’tkazadigan almashtirish nima deyiladi?

+ korreleatsiya


- kollineatsiya
- gomologiya
- involyutsiya
# Tekislikda korreleatsiyalar to’plami qanday gruppa tashkil qiladi?

+ gruppa tashkil qilmaydi


- abel gruppa
- multiplikativ gruppa
- siklik gruppa
# Qanday kollineatsiyaga gomologiya deyiladi?

+ to’g’ri chiziqning xar bir nuqtasini o’z o’ziga o’tkazuvchi


- to’g’ri chiziqning xar bir nuqtasini parallel ko’chiruvchi
- to’g’ri chiziqning xar bir nuqtasiga biror to’g’ri chiziqni mos qo’yuvchi
- har qanday kollineatsiya
# To’g’ri chiziqdagi noaynan ixtiyoriy proyektiv almashtirish o’zining teskari almashtirishi bilan bir xil bo’lsa bunday almashtirish ….. deyiladi.

+ involyutsiya


- korreleatsiya
- kollineatsiya
- gomologiya
# a2+bc

+ elliptic


- parabolik
- giperbolik
- konik
# a2+bc>0 bo’lgan holdagi involyutsiya qanday nomlanadi?

+ giperbolik


- elliptic
- parabolik
- konik
# a2+bc=0 bo’lgan holdagi involyutsiya qanday nomlanadi?

+ parabolik - elliptic


- giperbolik
- konik
# Giperbolik gomologiya nima?

+ gomologiya markazi gomologiya o’qida yotmaydigan gomologiya


- gomologiya markazi gomologiya o’qida yotadigan gomologiya
- gomologiya markazi mavjud emas gomologiya
- gomologiya o’qida mavjud bo’lmagan gomologiya
# Parabolik gomologiya nima?

+ gomologiya markazi gomologiya o’qida yotadigan gomologiya


- gomologiya markazi gomologiya o’qida yotmaydigan gomologiya
- gomologiya markazi mavjud emas gomologiya
- gomologiya o’qida mavjud bo’lmagan gomologiya
# To’rtta nuqtaning murakkab nisbati proyektiv almashtirishda qanday o’zgaradi?

+ ’zgarmaydi


- ikki barobar ortadi
- proyektiv almashtirish turiga bog’liq
- almashtirish koyeffetsiyentiga ortadi
# Perspektiv – affin moslikni nimalar aniqlaydi?

+ bir juft mos nuqtalari va o’qining berilishi bilan


- chizmasi bilan
- o’qida yotuvchi ikkita mos nuqtalarini berilishi bilan
- proyeksiyalar tekisligi
# Aylanaga jinsdosh bo’lgan figurani ko’rsating

+ ellips
- doira


- parabola
- aylana yoyi
# Ellipsning xar biri ikkinchisiga parallel bo’lgan vatarni teng ikkiga bo’ladigan diametrlari qanday nomlanadi?

+ qo’shma diametrlar


- mos diametrlar
- perspektiv diametrlar
- gomologik diametrlar
# Ikkita …….. figuraning har biri ikkinchisiga o’xshash figuraning orthogonal proyeksiyasi bo’ladi.

+ jinsdosh


- tengdosh
- o’xshash
- qavariq
# Parallel proyeksiyalash bilan yassi figuralarni tasvirlarini yasash bosqichlari nechta?

+ 3
- 2


- 4
- 5
# Parallel proyeksiyalashda kvadratning tasviri nimadan iborat bo’ladi?

+ ixtiyoriy parallelogrammdan


- xar doim kvadratdan
- xar doim to’g’ri to’rtburchakdan
- xar doim rombdan
# Parallel proyeksiyalashda rombning tasviri nimadan iborat bo’ladi?

+ ixtiyoriy parallelogrammdan


- xar doim kvadratdan
- xar doim to’g’ri to’rtburchakdan
- xar doim rombdan
# Parallel proyeksiyalashda to’g’ri to’rtburchakning tasviri nimadan iborat bo’ladi?

+ ixtiyoriy parallelogrammdan


- xar doim kvadratdan
- xar doim to’g’ri to’rtburchakdan
- xar doim rombdan
# Pozitsion masala nima?

+ fazodagi ikkita figuralarning kesishish nuqtasini tasvirlarini yasash masalasi


- fazodagi ikkita figuralarning vaziyatini aniqlash masalasi
- tekislikdagi figuralarni yasash masalasi
- kesmalarni o’lchash masalasi
# Nuqtaning, to’g’i chiziqning, tekislikning epyurdagi tasvirini yasash uchun foydalaniladigan metodni ko’rsating.

+ Monj metodi


- Dezarg metodi
- Paskal metodi
- Gauss metodi
# Kompleks chizma nima?

- gorizontal tekislikni proyeksiyalar o’qi atrofida vertikal tekislik bilan ustma ust tushguncha aylantirishdan xosil bo’lgan tasvir


- gorizontal tekislikni proyeksiyalar o’qi atrofida ixtiyoriy tekislik bilan ustma ust tushguncha aylantirishdan xosil bo’lgan tasvir
- gorizontal tekislikni parallel ko’chirib vertikal tekislik bilan ustma ust tushguncha aylantirishdan xosil bo’lgan tasvir
- mukammal chizma # Aksonometriya nima?
- o’qlar bo’yicha o’lchash degan ma’noni bildiradi
- yuzlar bo’yicha o’lchash degan ma’noni bildiradi
- vektorlar bo’yicha o’lchash degan ma’noni bildiradi
- o’qlar orqali yasash degan ma’noni bildiradi # Fazodagi figura proyeksiyasini figura nuqtalanining koordinatalaridan foydalanib yasash metodi qanday nomlanadi?
- aksonometrik proyeksiyalash metodi
- polke shvarts metodi
/ aksonometrik proyeksiyalash metodi mavzu polke shvarts metodi rejani qayta ko`rib chiqing /
::aksonometrik proyeksiyalash metodi-mavzu polke shvarts metodi-reja::
# Agar aksonometriyada o’qlarning ukkalasini siqilish koyeffitsiyentlari o’zaro teng bo’lmasa bunday aksonometrik proyeksiya qanday nomlanadi

+ trimetrik


- izometrik
- dimetrik
- frontal
# Pedagogik jarayonda qo’llaniladigan tasvirlarga qanday talablar qo’yiladi?

+ originalning biror proyeksiyasiga o’xshash, ko’rgazmali, erkin bajariladigan


- kompyuter yordamida bajarilgan, qog’ozdan yasalgan, erkin bajariladigan
- sodda, bo’yalgan, originalga o’xshash
- qo’lda bajariladigan, sodda
# Perspektiva nima?

+ markaziy proyeksiyalash usuli bilan yasalgan tasvir


- parallel proyeksiyalash usuli bilan yasalgan tasvir
- orthogonal proyeksiyalash usuli bilan yasalgan tasvir
- burish usuli bilan yasalgan tasvir
# Parallel proyeksiyalash usuli bilan yassi figuralarni tasvirlarini yasashda asosan nechta teoremadan foydalaniladi?

+ 2
- 1


- 3
- 4
# Parallel proyeksiyalashda to’g’ri burchakli uchburchakning tasviri qanday figura bo’ladi?

+ ixtiyoriy uchburchak


- to’g’ri burchakli uchburchak
- teng yonli uchburchak
- muntazam uchburchak
# Quyidagilarning qaysi birini sirkul va chizg’ich yordamida har doim yechish mumkin

+ tomoni berilgan kesmaga teng, teng tomonli uchburchak yasash


- bitta kateti berilgan kesmaga teng, to’g’ri burchakli uchburchak yasash
- asosi berilgan kesmaga teng, teng yonli uchburchak yasash
- gipotinuzasi berilgan kesmaga teng, to’ri burchakli uchburchak yasash
# Quyidagilarning qaysi birini sirkul va chizg’ich yordamida har doim yechish mumkin

+ ikkita tomoni berilgan to’g’ri burchakli uchburchak yasash


- ikkita tomoniga ko’ra ixtiyoriy uchburchak yasash
- ikkita teng tomoni berilgan ixtiyoriy teng yonli uchburchak yasash
- ikkita tomoni berilgan ixtiyoriy uchburchak medianasini yasash
# Berilgan figuralardan qaysilarini faqat sirkul yordamida yasash mumkin a) Markazi M nuqtada radiusi r ga teng bo’lgan aylana b) Berilgan nuqtadan berilgan masofadagi nuqtalar to’plami c) Berilgan A va B nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq d) Berilgan A va B nuqtalardan o’tuvchi AB kesma f) Markazi berilgan nuqtada va radiuslari berilgan kesmalarga teng konsentrik aylanalar yasash

+ a) b) f )


- a) b ) c)
- c) f) b)
- f) a ) c) d)
# Berilgan figuralardan qaysilarini faqat chizg’ich yordamida yasash mumkin a) Markazi M nuqtada radiusi r ga teng bo’lgan aylana b) tomoni a ga teng bo’lgan kvadrat c) Berilgan A va B nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq d) Berilgan A va B nuqtalardan o’tuvchi AB kesma f) Ixtiyoriy ikki kesishuvchi to’g’ri chiziq

+ d) c) f )


- c) f ) b)
- c) f) b)
- f) a ) c) d)
# Berilgan aylanada shunday nuqtalarni topingki ular uylanada yotmaydigan A va B nuqtalardan teng uzoqlikda joylashsin. Ushbu masalaning yechish ketma ketligini to’g’ri tanlang. a) M nuqtadan AB kesmaga perpendikulyar o’tkazamiz b) AB kesmaning o’rtasi M ni topamiz c) Perpendikulyar va aylananing kesishishidan hosil bo’lgan nuqtalarni topamiz (agar ular mavjud bo’lsa) d) Berilgan A va B nuqtalardan o’tuvchi AB kesmani yasaymiz

+ d) b) a ) c)


- c) a ) b) d)
- c) d) b) a)
- b) a ) c) d)
# Berilgan AB kesmaning o’rtasini topish ketma-ketligini to’g’ri tanlang. a) S1 va S2 aylanalar kesishish nuqtalarini topamiz b) Markazi B nuqtada radiusi AB ga teng S2 aylana chizamiz c) Kesishish nuqtalarini tutashtiruvchi to’g’ri chiziq o’tkazamiz d) Markazi A nuqtada radiusi AB ga teng S1 aylana chizamiz f) Berilgan AB kesma hamda aylanalar keshish nuqtalaridan o’tuvchi to’g’ri chiziqlar kesishgan nuqta berilgan kesmaning o’rtasidan iborat + d) b) a ) c) f)

- d) f) a ) b)


- d) f) c) b)
- b) a ) c) f)
# Berilgan uchta a, b, c tomonlariga ko’ra uchburchak yasash ketma-ketligini to’g’ri tanlang. a) S1 va CN nurlarning kesishish nuqtalarini topib B bilan belgilaymiz b) Markazi C nuqtada radiusi a ga teng S1(C; a) aylana chizamiz c) Markazi C nuqtada radiusi b ga teng S2(C; b) ga teng aylana o’tkazamiz d) Tekislikda biror CN nur olib unda C nuqtani belgilaymiz f) S2(C; b) va S3(B; c) aylanalarni kesishish nuqtasi A ni topamiz va ABC uchburchak hosil bo’ladi m) Markazi B nuqtada radiusi c ga teng S3(B; c) ga teng aylana o’tkazamiz + d) b) a ) c) m) f) - d) f) a ) m) b)

- d) m) f) c) b)


- b) a ) m) c) f) d)
# Sirkul va chizg’ich yordamida yasash bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni tanlang.

+ analiz, yasash, isbotlash va tekshirish


- chizish, yasash, tekshirish va analiz
- tasvirlash, yasash, isbotlash va analiz
- analiz, isbotlash, tekshirish va yasash
# Sirkul va chizg’ich yordamida yasashlarning analiz bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi? + Bu masalani yechilishi oldindan ma’lum bo’lgan masalalarga ajratish va ularning yechilish tartibini aniqlash

- Bu bosqichda analizda tuzilgan plan bo‘yicha sirkul va chizg‘ich yordamida izlanuvchi figuraning ayrim elementlarini va butun figurani ustalik bilan chiza bilish talab etiladi.


- Bu bosqich masala yechishning sinash bosqichi bo‘lib, unda masalaning to’g’ri yechilganligi, ya’ni yasalgan figuraning masala talablariga javob berishi isbot qilinadi.
- Bu bosqich masala yechishning ijodiy bosqichi bo‘lib, yasashga doir masalaning echilishi umuman shu bosqichda yakunlanishi kerak. Bu bosqichda masalada berilgan ma’lumotlarning o‘zgarishi masala yechimiga qanday ta’sir etishi o‘rganiladi, ya’ni qaysi hollarda yechimning bo‘lishi va nechta bo‘lishi, qanday hollarda yechimning bo‘lmasligi aniqlanadi.
# Sirkul va chizg’ich yordamida yasashlarning yasash bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi?

+ Bu bosqichda analizda tuzilgan plan bo‘yicha sirkul va chizg‘ich yordamida izlanuvchi figuraning ayrim elementlarini va butun figurani ustalik bilan chiza bilish talab etiladi. - Bu masalani yechilishi oldindan ma’lum bo’lgan masalalarga ajratish va ularning yechilish tartibini aniqlash - Bu bosqich masala yechishning sinash bosqichi bo‘lib, unda masalaning to’g’ri yechilganligi, ya’ni yasalgan figuraning masala talablariga javob berishi isbot qilinadi.


- Bu bosqich masala yechishning ijodiy bosqichi bo‘lib, yasashga doir masalaning echilishi umuman shu bosqichda yakunlanishi kerak. Bu bosqichda masalada berilgan ma’lumotlarning o‘zgarishi masala yechimiga qanday ta’sir etishi o‘rganiladi, ya’ni qaysi hollarda yechimning bo‘lishi va nechta bo‘lishi, qanday hollarda yechimning bo‘lmasligi aniqlanadi.
# Sirkul va chizg’ich yordamida yasashlarning isbot bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi? + Bu bosqich masala yechishning sinash bosqichi bo‘lib, unda masalaning to’g’ri yechilganligi, ya’ni yasalgan figuraning masala talablariga javob berishi isbot qilinadi. - Bu masalani yechilishi oldindan ma’lum bo’lgan masalalarga ajratish va ularning yechilish tartibini aniqlash

- Bu bosqichda analizda tuzilgan plan bo‘yicha sirkul va chizg‘ich yordamida izlanuvchi figuraning ayrim elementlarini va butun figurani ustalik bilan chiza bilish talab etiladi.


- Bu bosqich masala yechishning ijodiy bosqichi bo‘lib, yasashga doir masalaning echilishi umuman shu bosqichda yakunlanishi kerak. Bu bosqichda masalada berilgan ma’lumotlarning o‘zgarishi masala yechimiga qanday ta’sir etishi o‘rganiladi, ya’ni qaysi hollarda yechimning bo‘lishi va nechta bo‘lishi, qanday hollarda yechimning bo‘lmasligi aniqlanadi.
# Sirkul va chizg’ich yordamida yasashlarning tekshirish bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi? + Bu bosqich masala yechishning ijodiy bosqichi bo‘lib, yasashga doir masalaning echilishi umuman shu bosqichda yakunlanishi kerak. Bu bosqichda masalada berilgan ma’lumotlarning o‘zgarishi masala yechimiga qanday ta’sir etishi o‘rganiladi, ya’ni qaysi hollarda yechimning bo‘lishi va nechta bo‘lishi, qanday hollarda yechimning bo‘lmasligi aniqlanadi. - Bu masalani yechilishi oldindan ma’lum bo’lgan masalalarga ajratish va ularning yechilish tartibini aniqlash - Bu bosqichda analizda tuzilgan plan bo‘yicha sirkul va chizg‘ich yordamida izlanuvchi figuraning ayrim elementlarini va butun figurani ustalik bilan chiza bilish talab etiladi. - Bu bosqich masala yechishning sinash bosqichi bo‘lib, unda masalaning to’g’ri yechilganligi, ya’ni yasalgan figuraning masala talablariga javob berishi isbot qilinadi.

#

+
-
-
-
#

+ 2
- 1


- -2
- -1
#

+
-


-
-
# Ikkita uch uchlik perspektiv markazga ega bo’lishi uchun ular …….ega bo’lishi zarur va yetarlidir

+ perspektiv o’qqa


- umumiy nuqtaga
- umumiy uchga
- perspektiv dastaga
# Nuqtani nuqtaga to’g’ri chiziqni to’gri chiziqqa o’tkazadigan almashtirish nima deyiladi?

+ kollineatsiya


- korreliatsiya
- gomologiya
- nvolyutsiya
# Parallel proektsiyalashning hossalarini ayting

+ Parallel to’g’ri chiziqlarning obrazi parallel to’g’ri chiziq bo’ladi


- Vektorlarning yo’nalishi o’zgarmaydi
- Kesmaning obrazi nur bo’ladi
- To’g’ri chiziqning obrazi kesma bo’ladi
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Sferaning proyeksiyasi … turadi

+ Doira va ellips bilan chegaralangan tekislikning bo’lagida


- Ellips va uning tashqi nuqtasıda kesishuvchi ikki urinmada
- Ko`pburchaklik bilan chegaralangan tekislikning bo’lagida
- Paralleleogrammlarda
# Proektsiyalash yo’nalishi proektsiyalar tekisligi bilan o’tkir burchak hosil qilsa, bunday parallel proektsiyalash … deb ataladi

+ Og’ma burchakli


- To’g’ri burchakli
- O‘tmas burchakli
- Parallel
# Burchak ichida va uning tomonlaridan teng uzoqlikda yotgan nuqtalarning to’plami … bo’ladi

+ Burchak bissektrisasi


- Burchakka parallel joylashgan
- Burchakka perpendikulyar joylashgan
- Burchakni kesuvshi
# Doiraning paralell proektsiyasi … bo’lishi mumkin

+ Doira va Ellips bilan chegaralangan tekislikning bo’lagida


- Silindr
- Konus
- Prizma
# Perspektiv to’g’ri chiziqlarning mos nuqtalarini tutashtiruvchi to’g’ri chiziqlar … o’tadi

+ bitta nuqtadan


- to’g’ri chiziqdan
- Uch nuqtadan
- To’g’ri chiziqdan
# Geometrik o‘rinlar metodi orqali echish mumkin bo‘lgan masalani aniqlang.

+ Ma’lum ikki parallel to‘g‘ri chiziqdan teng uzoqlikda va berilgan nuqtadan berilgan masofada yotuvchi nuqtani toping.


- Berilgan nuqtadan berilgan aylanaga urinma o‘tkazish
- Bir burchagi va shu burchagi uchidan chiqqan balandligi va bissektrisasi berilgan uchburchak yasang
- Bir kateti va qolgan ikki tomonining ayirmasi berilgan to‘g‘ri burchakli uchburchak yasang
# Bir xil xossaga ega bo‘lgan hamma nuqtalar to‘plami shu xossaga ega bo‘lgan nuqtalarning deyiladi.

+ geometrik o‘rni


- geometrik shakl
- geometrik figura
- geometrik chizma
# Ikkita uch uchlik perspektiv markazga ega bo’lishi uchun ular …….ega bo’lishi zarur va yetarlidir

+ perspektiv o’qqa


- umumiy nuqtaga
- umumiy uchga
- perspektiv dastaga
# Nuqtani nuqtaga to’g’ri chiziqni to’gri chiziqqa o’tkazadigan almashtirish nima deyiladi?

+ kollineatsiya


- korreliatsiya
- gomologiya
- nvolyutsiya
# Parallel proektsiyalashning hossalarini ayting

+ Parallel to’g’ri chiziqlarning obrazi parallel to’g’ri chiziq bo’ladi


- Vektorlarning yo’nalishi o’zgarmaydi
- Kesmaning obrazi nur bo’ladi
- To’g’ri chiziqning obrazi kesma bo’ladi
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Sferaning proyeksiyasi … turadi

+ Doira va ellips bilan chegaralangan tekislikning bo’lagida


- Ellips va uning tashqi nuqtasıda kesishuvchi ikki urinmada
- Ko`pburchaklik bilan chegaralangan tekislikning bo’lagida
- Paralleleogrammlarda
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
# Konusning proyeksiyasi… iborat bo’ladi

+ Ellips va unda yotmaydigan nuqtadan o’tuvchi ikki urinmasidan


- Ko`pburchakdan
- Aylana
- Uchburchak
Download 44.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling