# Imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan so`zlar qatorini toping sazovor, muloqot sazavor, mulaqot sozovor, muloqot sazovar, muloqat #


Download 158 Kb.
bet1/8
Sana28.01.2022
Hajmi158 Kb.
#551108
  1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
O\'ZBEK TILI Yakuniy test topshiriqlari
1-sinf, 1, 1, Samarqand viloyati Xalq ta, bekzod, bekzod, Kichik guruhda o‘rgatishning vazifalari Reja, Kichik guruhda o‘rgatishning vazifalari Reja, Kichik guruhda o‘rgatishning vazifalari Reja, 15-мавзу (2), kursovoy, 1 maruza 2021-1, 2 амалий 2021, Metrologiya

# Imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan so`zlar qatorini toping.
- sazovor, muloqot
- sazavor, mulaqot
- sozovor, muloqot
- sazovar, muloqat


# Muloqot, hatto, jaholat, tamosha, tadbiq, mabodo, afsuzlanmoq, taqdir. Ushbu so`zlardan nechtasi to`g`ri yozilgan?
- 5ta
- 2 ta
- 3 ta
- hammasi to`g`ri

# Quyidagi qo`shma so`zlardan qaysi biri to`g`ri yozilgan? 


- Tikanlimozor, Yetimmasjid
- xom semiz, shirin so`z
- bilak uzuk, Yakka saroy
- oy bolta, qirq oyoq

# Qaysi qatordagi barcha so`zlarda "ng" tovushi qo`llangan?


- tongga, mingga, zangga
- tongga, nonga, keng
- o`nga, donga, o`tinga
- maymunga, yurganga, borganga

# harfi so‘z tarkibida qaysi harflardan oldin kelganda ba’zan m tarzida talaffuz qilinadi?


- b, m
- v, p
- k, sh
- f, t

# 1) tinmay; 2) o‘n besh; 3) qamchin; 4) qantarmoq; 5) manmanlik; 6) sunbul.


Berilgan qaysi so‘zlarda n harfi m tarzida talaffuz qilinadi?
- 1, 2, 5, 6
- 2, 4, 6
- 1, 3, 4, 5
- 3, 5, 6

# Adabiy talaffuzning umumiy me’yoridan chekinish bo‘lgan so‘zlar qatorini aniqlang.


- oshshi, ishshi, yuzzi, qorri, otta, aqqa, boqqa
- bo‘sa, kesa, bo‘gan, kegan, qogan, opti, qopti
- ushta, usso‘m, besso‘m, yussiz, qushdi, yeshdi, issiz
- pas, go‘sh, xursan, Samarqand, dart, balant, bant

# Og ‘zaki nutqning tovush tizimini tilshunoslikning qaysi bo‘limi o‘rganadi?


- fonetika
- orfografiya
- grafika
- orfoepiya

# Qaysi qatordagi sozlarda “o” unlisi “a” singari talaffuz qilinadi?


- dekoratsiya, omonim, monitoring
- okulist, tonna, tort
- dekoratsiya, boks, noyabr
- savol, bahor, zamon

# So‘zlarni to ‘g‘ri talaffuz qilishga qaratilgan maxsus qonun-qoidalar majmui …


- orfoepiya qoidalari deyiladi
- orfografiya qoidalari deyiladi
- fonetik qoidalar deyiladi
- grammatik qoidalar deyiladi

# Tutuq belgisi orqali undoshning unlidan ajratib aytilishi qaysi so‘zlarda uchraydi?


- qit’a, jur’at
- ma’vo, sa’va
- san’at, fe’l
- a’lo, ta’na

# Qaysi qatordagi so ‘zlarda ikki undosh tovush o‘rtasida unli tovush orttirilib talaffuz qilinadi?


- fikr, hukm
- do ‘st, xursand
- sport, mehr
- stol, stul

# Qaysi qatordagi so ‘zlar xató yozilgan?


- dupullamoq, shovillamoq
- dukillamoq, shuursiz
- dukurlamoq, shug ‘ullanmoq
- duddudlamoq, yassilik

# O`rta asrlar tarixnavisi Bayhaqiyning asari keltirilgan qatorni ko`rsating.


- “Tarixi Bayhaqiy”
- “zafarnoma”
- “Mehmonnomai Buxoro”
- “Abdullanoma”

# Hozirgi o`zbek tili leksikasi tarixi jihatidan nechta qatlamga ajratiladi?


- 2 qatlamga
- 3 qatlamga
- qatlamga ajratilmaydi
- 4 qatlamga

# Qaysi qatlamga umumturkiy va o`zbekcha so`zlar kiradi?


- o`z qatlamga
- o`zlashgan qatlamga
- hech qaysi qatlamga mansub emas
- ikkala qatlamga xam mansub
# Osmon, oftob, bahor so`zlari qaysi tildan kirib kelgan?
- tojik tilidan
- Arab tilidan
- Rus tilidan
- qozoq tilidan

# Nemis tilidan kirib kelgan so`zlar qatorini belgilang.


- raketa, kran, shaxta
- champion, dollar
- pedagog, talant, poema
- roman, palto, bank

# Maktab, ovqat, parranda so`zlari qaysi tildan kirib kelgan?


- arab
- tojik
- lotin
- rus

# Yunon tilidan kirib kelgan so`zlar qatorini belgilang.


- pedagog, talant, poema
- raketa, kran, shaxta
- champion, dollar
- roman, palto, bank

# Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston milliy kutubxonasi 1925-yilda qanday nom bilan nomlangan?


- O`zbekiston davlat kutubxonasi
- Turkiston ommaviy kutubxonasi
- Turkiston xalq kutubxonasi
- O`zbek davlat ommaviy kutubxonasi

# “ Qulog`i ding bo`lmoq” iborasining ma`nosi qaysi qatorda keltirilgan?


- hushyor bo`lmoq
- xafa bo`lmoq
- quvonmoq
- arazlamoq

# Xayrli so`zining tarjimasini toping/


- благотворительный
- пример
- предки
- решать

# O`zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?


- 1989-yil 21-oktyabr
- 1988-yil 21-oktyabr
- 1990-uil 2-noyabr
- 1997-yil 29-avgust

# DONO so`zining to`gri tarjimasini toping.


- мудрый
- стыд
- верность
- деспот

# «Assalomu alaykum!»ning so'zining tog'ri manosini toping?


- "Sizga tinchlik va salomatlik tilayman!"
- "Kuning xayrli bo'lsin!"
- "Kuningiz yaxshilik bilan boshlansin!"
- "Kuningiz osuda o'tsin!"

# Nuqt uslubi nechta uslubdan iborat ?


-5
- 4
- 2
- 3

# So'zlashuv uslubining fonetik xususiyatida qanday holatlar kuzatiladi?


- hamma javoblar tog'ri
- bir tovush o'rnida ikkinchisi talaffuz qilinganda
- tovushlarning o'rni almashganda
- tovushlari ortilirilganda yoki tushirib qoldirilganda

# So'z -gaplar ifodalangan qatorni toping?


- Albatta, mayli , xo’p
- Borasanmi? Ketasanmi?
- Hamda, ya’ni,
- Jami, hammasi

# Orfoepiya qanday tallafuzni anglatadi?


- Adabiy tallafuz
- Xalq tallafuz
- Milliy tallafuz
- Og'zaki nutq tallafuz

# Adiblar xiyoboni qayerda va qachon yaratilgan ?


- 2017- yil Toshkent shahrida Hazrat Navoiy bobomizning muhtasham haykali atrofida yaratilgan
- 2018-yil Samarqand shahrida Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov nomiga yaratilgan
- 2018-yil Toshkent shahrida Amir Temur bobomizning xiyoboni atrofida yaratilgan.
- 2017-yil Toshkent shahrida Shahidlar maydonida Adiblar xiyoboni tashkil etilgan.

# Qanday uslub badiiy uslub deyiladi?


- hamma javoblar to'g'ri.
-Voqelikni badiiy obrazlar , timsollar vositasida aks ettirib , tinglovchi yoki
o'quvchiga estetik jihatdan ta‘sir qiluvchi uslub.
- So'zlashuv va kitobiy uslubga xos elementlarni o’zida aks ettiruvchi uslub.
- Fikrni obrazlar orqali ifodolovchi uslub.
# Abadiy til nutqiy imkoniyatlari to'laligicha qanday uslubda namoyon boladi?
- badiiy
- publistik
- ilmiy
- xalq tilida

# Obrazli til insoning qanday jihatlarini namoyon etadi.


- ruhiy olamnini
- dard-u alamini
- insonlarga bo'lgan mehrini
- hayotga bo'lgan intilishini
# Muzmun bayon shakliga ko'ra hujjatlar qatorini toping?
- hamma jovob tog'ri
- xususiy(idividual)
- namunali( tipavoy)
- qolipli ( trafaretli)

# Berilgan gapdagi nuqtalar o’rniga so’zlardan mosini qoying Mening xalqim … , … yaxshi ko’radi .


- ahillikni, hamjihatlikni
- xalqlar do’stligi, bemehrlikni
- yengilmas kuch-qudratni, odamoxunlikni
- birodarkushlikni

# To’g’ri talaffuz qilish qoidalari til bilimining qaysi bo’limida o’rganiladi?


-orfoepiya
- orfografiya
- sintaksis
- stilistika .
# Singil,burun kabi so`zlarga egalik qo`shimchalari qo`shilganda qanday o`zgarish yuz beradi?
- Tovush tushadi
- Hech qanday o`zgarish yuz bermaydi.
- Tovush almashadi.
- Tovush ortadi.

# To`g`ri yozish qoidalarini o`rganuvchi bo`lim qanday nomlanadi?


- orfografiya
- orfoepiya
- sintaksis
- morfologiya

# So`z yasovchi qo`shimchalar qatorini belgilang?


- -dosh,-li,-la
- -chi,-dosh,-ni
- -kor,-soz,-ning
- -xon,-lar,-ng
# Nuqtalar o`rnini kerakli qo`shimcha bilan to`ldiring? Ammo ishlari ko`p, otam…ortiqcha bezovta qilishni istamaymiz.
- -ni
- -ga
- -miz
- -ning

# Gap bo`laklarining tartibi qachon o`zgaradi?


- she`riy asarlarda.
- hech qachon o`zgarmaydi.
- maqollarda
- iboralarda

# To`g`ri talaffuz qoidalarini o`rganuvchi bo`lim qanday nomlanadi?


- orfoepiya
- orfografiya
- sintaksis
- morfologiya

# So`z yasovchi qo`shimchalar qatorini belgilang?


- -dosh,-li,-la
- -chi,-dosh,-ni
- -kor,-soz,-ning
- -xon,-lar,-ng

# Nuqtalar o`rnini kerakli qo`shimcha bilan to`ldiring? Umida gular….suv qo’ydi.


- -ga
- -ning
- -ni
- -miz

# Gaplar ifoda maqsadiga kora necha turga bo`linadi?


- 4 xil
- 3 xil
- 5 xil
- 2 xil

# Quyidagi gaplardan buyruq gapni toping.


- tez keling
- boramizmi?
- Bahor keldi
- o`qiylik.

# Berilgan gapni davom ettiring Millatlar, xalqlar do`stligi-


- yengilmas kuchdir
- davlat kuchidir
- yuksak ma`naviyat
- buyuk do`stlik

# Ilmsiz inson-…..


- mevasiz daraxt
- yonib turgan olov
- bepoyon sahro
- oqmas daryo

# bir so`zdan iborat bo`lib ,boshqa so`zlar bilan kengaya olish imkoniyatiga ega bo`lmagan gaplar qanday gaplar?


- so`roq gaplar
- so`z-gaplar
- darak gaplar
- buyruq gaplar

# Taklif so’z-gaplarni toping


- Albatta, darhaqiqat
- Uff, voy
- Marhamat , hech qachon
- Aslo, umuman

# Tinish belgilarni qo’ying. Sanjar uy inshosini yozdingmi -Ha


- vergul, so’roq, nuqta
- nuqta, nuqta, nuqta
- vergul, nuqta, so’roq
- vergul, vergul, nuqta

# Berilgan gapni davom ettiring Millatlar, xalqlar do`stligi-


- yengilmas kuchdir
- davlat kuchidir
- yuksak ma`naviyatdir
- buyuk do`stlikdir

# bir so`zdan iborat bo`lib ,boshqa so`zlar bilan kengaya olish imkoniyatiga ega bo`lmagan gaplar qanday gaplar?


- so`z-gaplar
- so`roq gaplar
- darak gaplar
- buyruq gaplar

# Inkor so’z-gaplarni toping


- Aslo, umuman
- Albatta, darhaqiqat
- Uff, voy
- marhamat ,mana

# Quyidagi so’zlardan foydalangan holda so’z tartibiga e’tibor berib gap tuzing. Biri, eng go’zal, kuzdir, yilning , fasllaridan .


- Yilning eng go’zal fasllaridan biri kuzdir.
- Eng go’zal fasllardan biri kuzdir.
- Go’zal fasllardan biri kuzdir.
- Kuz eng go’zal fasllardan biridir.

# So’roq gap berilgan qatorni belgilang.


- Sen bahorni sog’inmadingmi.
- Har kim ekkanini o’radi.
- O’ziga boqma , so’ziga boq.
- Bu kitoblarni o’qib chiqqanman
# ”Ibrat” so’zining tarjimasini aniqlang.
- пример
- правильно
- племя
- поколение

# Qaysi qatorda aforizm( hikmatli so’z) berilgan?


- Bilmaganni so’rab o’rgangan olim, orlanib so’ramagan o’ziga zolim
- Hozir o’lkazmida kuz fasli
- O’zbekistonda mevalar g’arq pishgan
- Men nechun sevaman O’zbekistonni.

# Millat uchun muhim ahamiyatga ega bo’lgan etnik jihat va xususiyatlar bilan bog’liq qadriyatlar nima dib aytiladi?


- milliy qadriyatlar
- urf-odatlar
- an’analar
- bebaho boyliklar

# O’zbeklar, boshqa turkiy xalqlar orasida ham udumga aylangan ijtimoiy hamkorlik va beg’araz yordam shakllaridan biri nima deb ataladi?


- hashar
- xayriya
- vaqf
- hosil yig’ish

# Affikatsiya usulida yasalgan so’zlar qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?


- ishchi, kuyla
- ko’zoynak, tezyurar
- tokqaychi, choyquti
- ertapishar, gultojixo’roz

# Kompozitsiya usuli yana qanday nomlanadi?


- sintaktik
- morfologik
- affikatsiya
- affiks

# Affikatsiya usuli bilan so’z yasalishi mustaqil so’z turkumlaridan faqatgina nechta so’z turkumiga xos?


- 4ta
- 6ta
- 3ta
- 5ta

# Kompozitsiya usulida yasalgan so’zlar qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?


- ko’zoynak, tezyurar
- ishchi, kurak
- gulla, kuyla
- qadrdon, guldon

# Talaffuz me’yorlariga deyarli amal qilinmaydi.Ushbu jumla qaysi nutqqa xos?


- Og’zaki nutq
- Yozma nutq
- Adabiy nutq
- Rasmiy nutq

# “b” jarangli undoshning so’z oxirida jarangsiz “p” tarzida ifodalangan so’zlarni aniqlang


- Janob-janop, girdob-girdop
- Ishkop-shkaf, lab-lap
- Iflos-iplos, g’ilof-g’ilop
- Machit-masjid, nozu-nozik

# ..................da fikr aniq, ifoda, lo’nda, xulosa tugal, ichki qofiya bo’ladi.


- Maqolda
- Iborada
- O’zgarmas so’zlarda
- Aforizmlarda

# O’zbek tiliga rus tilidan kirib kelgan so’zlarni aniqlang.


- Sudya, samolyot, tok, stul
- Chempion, dollar, futbol
- Talant, metr, lift, pedagog
- Refleks, rezina, general, kanal

# O’zlashgan qatlamga qanday so’zlar kiradi?


- Chetdan kirib kelgan so’zlar
- Umumturkiy va o’zbekcha so’zlar
- Faqat sof o’zbek tilidagi so’zlar
- Faqat sof rus tilidagi so’zlarDownload 158 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling