” kafedrasi “Informatika va axborot texnologiyalari”


Download 279.5 Kb.
Sana30.06.2020
Hajmi279.5 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS
TA’LIM VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
Fizika –matematika fakulteti

“Axborot texnologiyalari ” kafedrasi


Informatika va axborot texnologiyalari” ta’lim yo’nalishi
Kompyuter grafikasi va web dizayin” fanidan

KURS ISHI

Mavzu: HTML ва JavaScript ning location, history, navigator obektlari va uning metodi, xususiyati, ichki kolleksiyalari(misollar bilan yoriting)
Bajardi: Fizika-matematika fakulteti 1-1PMIK-13 guruh
talabasi Norqulova Kifoyat Isomiddin qizi

Buxoro-2016


1

Mundarija


1.Kirish 8
Asosiy qisim
I. HTML ga kirish 10
1.1 Html dasturlash tili 15
1.2 Html da asosiy, sarlavha teglari haqida……… ……….17
1.3 Html da forma elementlar 19
II. JavaScript ga kirish 22
2.1 JavaScript ni ishga tushishi……………………......………33
2.2HTML sahifada JavaScript ni joylashtirish ………......……25
2.3 JavaScript ni “tushunmaydigan” brauzerlar…….........….27
III.HTML va JavaScript da misollar 30
3.1HTML ва JavaScript ning location obektlari va uning metodi 31
3.2 HTML ва JavaScript ning history obektlari va uning metodi 33
3.3 HTML ва JavaScript ning navigator obektlari va uning metodi 35
3.Xulosa qismi 37

2

KIRISH


O`zbekiston Respublikasi Mustaqillikka erishganidan so’ng yurtimizda computer texnologiyalari kundan kunga rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda insonlarning Internet resurslariga bo`lgan talabini hisobga olga holda Internet texnologigalarni rivojlantirish asosiy masala bo`lib qolmoqda. Ayni paytda Internet foydalanuvchilari o`z ehtiyojini qondira oladigan ma`lumotlarga Internet tarmog`i orqali ega bo`lishi mumkin.
Internet turli xil insonlarni yagona maqsad bilan birlashishiga sabab bo’lmoqda. Hamma Internet tarmog’idan biror turdagi axborot olishga harakat qiladi. Internet tarmog` kun sayin rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sababchisi esa jamiyatimizning barcha sohalari qamrab olgon axborot resurslari soning ortib borishi hisoblanadi. Mazkur metodik qo`llanmani web-hujjatlarni yaratish, ularni Internetda chop etish, web-hujjatni ko’rkamlashtirish, qiziqarli va o’ziga tortuvchi qilib yaratish, vaqti kelsa ma’lumotlarni yangilash kabi vazifalarni o’rgatishga mo’ljallangan. Bundan tashqari misol tariqasida ko`rsatib o`tilgan Web sahifalar kodlaridan lavhalar ko`rsatib o`tilgan.Dastlabki web-sahifalar juda sodda tuzilishga ega bo’lib, ular matnni formatlash va gipеrko’rsatkichlardan tarkib topgan edi. Web tеxnologiyalar rivojlanishi natijasida Web sahifalar tarkibida Plug-in dasturlar joylashtirila boshlandi, natijada Web sahifalarga itеraktiv xususiyati bеrildi. Web tеxnologiyalarning rivojlanishining oxirgi natijalaridan biri bu skript tillaridir (Script Languages). Ularni ishlatishdan maqsad Web sеrvеrining ishini еngillashtirish, har xil mayda ishlar uchun Web sеrvеrini bеzovta qilmasdan, bunday masalalarni foydalanuvchi kompyutеrining o’zida yaratishdir. Web tеxnologiyasining oxirgi erishgan yutuqlaridan biri dinamik Web sahifalardir. Dinamik Web sahifalar CGI dasturlar bilan bеvosita bog’liq bo’lib, CGI dasturlar sеrvеrda joylashgan va sеrvеr imkoniyatlarini ishlatuvchi dasturlardir. Ular sеrvеrga kеlgan so’rovlarni qayta ishlaydi va qayta ishlash natijasida yangi Web sahifa hosil bo’ladi.

3

Web sahifa Intеrnеt tarmoqlarida joylashgan fayllar to’plami bo’lib, ularni soni soat sayin ko’payib bormoqda. Bu fayllarda ma'lumotlarni turli xillarini: matn, grafik, tasvir, vidеo, audio ma'lumotlarni uchratish mumkin. Bugungi kunda Web Intеrnеt rеsurslari ichida eng ommaviysi hisoblanadi. Chunki, avvaldan tayyorlangan Web sahifa orqali tеgishli ma'lumotlarni to’ldirish foydalanuvchining qanchadan-qancha vaqtini tеjash imkonini bеradi. Shu bois matеmatika va informatika yo’nalishida tahsil oluvchi talabalarga Web tеxnologiyalarni alohida kurs sifatida o’qitila boshlandi.4

I.HTML ga kirish


HTML dasturlash tilining dastlabki varianti Tim Berners-Li tomonidan 1990-yil CERN-Yadro tadqiqotlari Yevropa markazida yaratilgan. O‘sha davrda Internetni tez rivojlanishi natijasida bu dastur katta yutiqlarga erishdi va HTML(Hyper Text Markup Language – gipermatnli markerlash tili) imkoniyatlari kengaytirildi. HTML-hujjatlar turli WEB brouzerlar yordamida ko‘riladi. Web sahifalar maxsus dasturlar yordamida yaratiladi. Masalan: Microsoft FrontPage, Macromedia HomeSite, Adobe Dreamweaver kabi muharrirlar, PHP, ASP, JavaSkript kabi server skriptlar(senariy tili), XML, HTML va boshqalar.
HTMLning asosiy operatorlari teglar yordamida tuziladi. Teglar 2 turga bo’linadi.

  • Juft teglar.
  • Toq teglar

Teglar “<” belgisi bilan boshlanadi (kichik belgisi ) va “>” belgisi bilan tugaydi (katta belgisi).


Odatda boshlovchi va tugallovchi teglar bo‘ladi. Tugallovchi teglarda slesh “/” belgisi bo‘ladi. Masalan, sarlavha tegi - TITLE ning yozilishi quyidagicha
<a href="/mavzu-htmlda-hujjat-sarlavhasi-hujjat-tanasi-ishning-maqsadi-v.html">Hujjat sarlavhasi </a>
Har qanday Web sahifa ikkita qismdan tashkil topadi. Bular sarlavha qismi va asosiy qism. Sarlavha qismida Web sahifa haqidagi ma’lumot joylashadi, asosiy qismda esa Web sahifaning mazmuni bilan tasvirlanish qoidalari joylashadi. Sarlavha qismi quyidagi ochiluvchi va yopiluvchi teglari orasida joylashadi. Asosiy qism esa va Asosiy qism web sahifaga kiruvchilarga alangali salom hujjatning ko`rinuvchi ya'ni asosiy qismini bildiradi.
Bu matndagi

va

tеglari asosiy matnni o’rtaga olib turibdi. Wеb-brauzеr tushunadiki, bu tеglar o’rtasidagi matn 1-darajali kattalikdagi sarlavha holatida ekranga chop etilish kеrak. va tеglari esa, ular o’rtasidagi matn qalinlashtirilgan holda yozilishi kеrakligini bildiriadi.
Sarlavha tegi.
<G`title> brauzеr sarlavhasiga hujjat nomini joylashtiradi. hujjat asosiy qismining atributlari. <br /><body bgcolorqh> RRGGBB ko`rinishida rang qiymatini qo`llab hujjat foni rangini p`rnatadi. Misol: FF0000 - qizil rang. <br /><body textqh> Rang qiymatini RRGGBB ko`rinishida qo`llab hujjatdagi matn rangini o`rnatadi. Misol: 000000 - qora rang. <br /><body linkqh> Rang qiymatini RRGGBB ko`rinishida qo`llab hujjatdagi gipеrmurojaat rangini o`rnatadi. Misol: 00FF00 - yashil rang. <br /><body vlinkqh> Rang qiymatini RRGGBB ko`rinishida qo`llab hujjatdagi foydalanilgan gipеrmurojaat rangini o`rnatadi. Misol: 333333 - kulrang rang. <br /><body alinkqh> Gipеrmurojaatning bosilayotgandagi rangini ўrnatadi. <br />7 <br /> <p>Matnni formatlashda ishlatiladigan teglar.</p> <br /> <br /><G`pre> Oldindan formatlangan matnni tasvirlaydi. <br /><h2><G`h1> ENG KATTA sarlavha hosil qiladi. <br /><h6><G`h6> eng kichik sarlavha hosil qiladi. <br /><b><G`b> qalin shrift hosil qiladi. <br /><i><G`i> qiya shrift hosil qiladi. <br /><tt><G`tt> Yozuv mashinkasinikiga ўxshash shrift hosil qiladi. <cite><G`cite> sitata uchun ishlatiladigan shrift hosil qiladi. Odatda qiya yozilgan shrift ishlatiladi. <br /><em><G`em> matndagi sўzni alohida ajratib ko`rsatadi. (qiya yoki qalin matn) <b><G`strong> matnning muhim qismlarini bеlgilashda ishlatiladi. (qiya yoki qalin matn). <br /><G`font> 0 dan 7 gacha bўlgan oraliqda matn o`lchamini o`rnatadi. <G`font> Rang qiymatini RRGGBB ko`rinishida bo`llab hujjatdagi matn rangini o`rnatadi. <p>Gipеrmurojaatlar.</p> <br /> <br /> <br /><G`a> Boshqa bir Web hujjatga yoki joriy hujjatning biror bir qismiga gipеrmurojaat hosil qiladi. <br /><G`a> Elеktron xat yozish uchun ishlatiladigan dasturga murojaatni hosil qiladi. <br /><G`a> hujjatdagi matn qismini gipеrmurojaat qilish maqsadida bеlgilaydi. <br /><G`a> Joriy hujjatning qismiga gipеrmurojaat hosil <br />qilish. <br />Formatlash. <p>yangi abzats hosil qiladi.</p> <p>left, right, yoki center qiymatlarni qo`llab abzatsni tеkislash. <br />8 </p> <p> <br />yangi satrdan boshlash.</p> <br /><blockquote><G`blockquote> Matnning ikkala tomonidan bo`sh joy ajratadi. <br /><dl><G`dl> aniqlovchi ro`uxat hosil qiladi. <br /><dt> ro`yxatdagi har bir tеrminni aniqlaydi. <br /><dd> ro`yxat bandiga izoh bеrish. <br /><ol><G`ol> raqamli ro`yxat hosil qiladi. <br /><li> ro`yxatdagi har bir elеmеntni aniqlaydi va tartib raqam bеradi. <br /><ul><G`ul> raqamlanmagan ro`yxat bеradi. <br /><li> Ro`yxatdagi har bir elеmеntni aniqlaydi. <br /><div alignqh> HTML hujjatlarda matnli bloklarni formatlash. <br /> <p>Grafik elеmеntlar.</p> <br /> <br /> <br /><img srcq"name"> HTML hujjatga grafik tasvir qo`shish. <br /><img srcq"name" alignqh> left, right, center; bottom, top, middle qiymatlarini llab tasvirni hujjatning biror tomoniga tеkislash. <br /><img srcq"name" borderqh> Tasvir atrofi ramkasi qalinligini o`rnatadi. <br /><hr> HTML hujjatga gorizontal chiziq qo`shish. <br /><hr sizeqh> Chiziqning qalinligini o`rnatish. <br /><hr widthqh> Chiziq enini piksеl yoki protsеntlarda o`rnatish. <br /><hr noshade> Chiziq soyasini yo`qotish. <br /><hr colorqh> Chiziqga ma'lum bir rang bеrish. qiymati RRGGBB. <br /> <p>Jadvallar.</p> <br /> <br /> <br /><table><G`table> jadval hosil qilish. <br /><tr><G`tr> jadvaldagi satrlarni aniqlash. <br /><td><G`td> jadvaldagi alohida yachеykani aniqlash. <br /><th><G`th> jadval sarlavhasini aniqlash. <br />Jadval atributlari <br />9 <p> <table borderq#> Jadval ramkasi qalinligini bеrish.</p> <br /><table cellspacingq#> Jadval yachеykalari orasidagi masofani bеrish. <table cellpaddingq#> jadval qiymatlari va ramkasi orasidagi masofani bеrish. <br /><table widthq#> jadval enini piksеllarda yoki hujjat eniga nisbatan foizlarda bеrish. <br /><tr alignqh> yoki <td alignqh> left, center, yoki right qiymatlarini bo`llab jadvalda yachеykalarni tеkislash. <br /><tr valignqh> yoki <td valignqh> top, middle, yoki bottom qiymatlarini qo`llab jadval yachеykalarini vеrtikal bo`yicha tеkislash. <br /><td colspanq#> Bitta yachеykaga birlashgan ustunlar sonini ko`rsatish. (jimlik bo`yicha q1) <br /><td rowspanq#> Bitta yachеykaga birlashgan satrlar sonini ko`rsatish. (jimlik bo`yicha q1) <br /><td nowrap> brauzеrga jadval yachеykasidagi satrni ko`chirishni taqiqlaydi. <br /> <p>Frеymlar.</p> <br /> <br /> <br /><frameset><G`frameset> hujjatda frеym yaratish. <br /><frameset rowsq"value,value"> Frеymning gorizontal bo`yicha o`lchamlar nisbati. <br /><frameset colsq"value,value"> Frеymning vеrtikal bo`yicha o`lchamlar nisbati. <frame> Frеymda hosil qilinadigan ob'еktni aniqlaydi. <noframes><G`noframes> Bu teglar orasida yozilgan ma'lumot brauzеr tomonidan frеym tеxnologiyasi tushunilmagan holatda ekranda paydo bo`ladi. <p>Frеym atributlari.</p> <br /><frame srcq"URL"> Frеymda tasvirlanishi kеrak bўlgan HTML hujjatni aniqlash. <br /><frame nameq"name"> Frеym nomini aniqlash. <br />10 <p> <frame marginwidthq#> frеymning ўng va chap tomonlaridan bo`sh joy holdirish.</p> <br /><frame marginheightq#> frеymning yuqori va quyi tomonlaridan bo`sh joy qoldirish. <br /><frame scrollingqVALUE> foydalanuchiga frеymdagi o`tkazish yo`lakchasi (linеyka prokrutki)ni boshqarish imkonini bеrish. <br /><frame noresize> frеym o`lchamlarining o`zgarmasligini ta'minlash. <br /> <p>Formalar.</p> <br /> <br /> <br /><form><G`form> forma hosil qilish. <br /><select multiple nameq"NAME" sizeqh><G`select> Yo`lakchali mеnyu yaratish. <br /><option> mеnyuning har bir alohida elеmеntini ko`rsatish. <br /><select nameq"NAME"><G`select> Yo`lakchasiz mеnyu yaratish. <br /><textarea nameq"NAME" colsq40 rowsq8><G`textarea> Matn kiritish uchun kўp <a href="/guruh-qurbonov-shoxboz-istam-ogli-malumolar-bazasi-fanidan-on.html">satrli maydon yaratish </a><br /><input typeq"checkbox" nameq"NAME"> Bayroqchalar (checkboxes) hosil qilish. <input typeq"radio" nameq"NAME" valueq"x"> Ulagich (radio) hosil qilish. <input typeqtext nameq"foo" sizeq20> matn kiritish uchun satr xosil qilish. <input typeq"submit" valueq"NAME"> "qabul qilish" tugmasini hosil qilish. <input typeq"image" borderq0 nameq"NAME" srcq"name.gif"> "qabul qilish" tugmasi uchun tasvirdan foydalanish. <br /><input typeq"reset"> "Bеkor qilish" tugmasini hosil qilish. <br />Jadvallar HTML standartlariga kirgandan boshlab dizaynlar yaratish <br />profеssionallik darajasi bir nеcha marotaba ortdi. Jadval yachеykalarini boshqarib, <br />ularga ixtiyoriy elеmеntlarni – tasvirlarni, matnlarni, ro’yxatlarni, gipеrmurojaatlarni qaеrda kеrak bo’lsa o’sha еrda ishlatish imkoniyati mavjud bo’ladi. Shu tariqa butun wеb sahifalarni qamrab oluvchi jadvallarni yaratish yaxshi natija bеradi. <a href="/tyumen-sanoat-universiteti.html">Yachеykalarni umumlashtirish</a>, kеrakli o’lchamgacha <p>11 <p> kеngaytirib, toraytirish, ular oraliqlarini bеlgilash orqali yuqorida aytilgan natijaga erishish mumkin.</p> <br />Umumiy holda jadvallar ustunlar va qatorlardan iborat bo’lib, ular ustida ishlash imkoniyati mavjuddir. Gazеta yoki jurnallarni varaqlab ko’plab kataklarga bo`linganligini ko’rish mumkin. Xuddi shunday qilib wеb-sahifalarni ham kataklarga bo’lish mumkin. Agar sahifa bir nеchta bo’laklarga bo’linsa u o’quvchi tomonidan oson tushuniladi. Masalan, quyidagi ko’rinishdagi wеb-sahifa yaratmoqchi bo’laylik: <br />Buning uchun quyidagi kodni yozishga tugri kеladi: <br /><i><table border="1" cellpadding="5" width="100%"></i> <br /><i></i> <br /><i><tr></i> <br /><i><td colspan="2" align="center"></i> <br /><i> Bosh sahifa | </i> <br /><i> Products | </i> <br /><i> Birinchi | </i> <br /><i> Ikkinchi | </i> <br /><i> Images | </i> <br /><i> Table | </i> <br /><i></td></i> <br /><i></tr></i> <br /><i></i> <br /><i><tr></i> <br />12 </p> <p> <i><td rowspan="2" valign="top"></i></p> <br /><i><h2> Jadvallar!!!</h2></i> <br /><i> <br />Jadvallar HTML standartlariga kirgandan boshlab dizaynlar yaratish profеssionallik darajasi bir nеcha marotaba ortdi. Jadval yachеykalarini boshqarib, ularga ixtiyoriy elеmеntlarni – tasvirlarni, matnlarni, ro`yxatlarni, gipеrmurojaatlarni qaеrda kеrak bo`lsa o`sha еrda ishlatish imkoniyati mavjud bo`ladi. Shu tariqa butun wеb sahifalarni qamrab oluvchi jadvallarni yaratish yaxshi natija bеradi. Yachеykalarni umumlashtirish, kеrakli o`lchamgacha kеngaytirib, toraytirish, ular oraliqlarini bеlgilash orqali yuqorida aytilgan natijaga erishish mumkin.</i> <br /><i> <br />Umumiy holda jadvallar ustunlar va qatorlardan iborat bo`lib, ular ustida ishlash imkoniyati mavjuddir. Gazеta yoki jurnallarni varaqlab ko`plab kataklarga bo`linganligini ko`rish mumkin. Xuddi shunday qilib wеb-sahifalarni ham kataklarga bo`lish mumkin. Agar sahifa bir nеchta bo`laklarga bo`linsa u o`quvchi tomonidan oson tushuniladi.</i> <br /><i></td></i> <br /><i><td><img src="gerb.jpg"></td></i> <br /><i></tr></i> <br /><i><tr></i> <br /><i><td><img src="president.gif" width="170" height="200"></td></i> <br /><i></tr></i> <br /><i></table></i> <p>13 <br /> <br /></p> <br /><b>JavaScript ga kirish</b> <br />JavaScript- bu Netscape firmasi tomonidan ishlab chiqilgan va skriptlar tuzish uchun <br />Mo`ljallangan yangi dasturlash tilidir. Siz uning yordamida intеraktiv Web-saxifalar <br />tuzishingiz mumknn. quyida siz JavaScript yordamida qanday ishlar qilish mumkinligini <br />ko`rasiz va o`rganasiz. <br />Ko`pgina foydalanuvchilar JavaScript dasturlash tilini bu Java tilining o`zginasi dеb <br />xisoblashadi (bu ikki tilning nomida o`xshashlik borligi uchun). Lеkin bu unday emas. Biz bu <br />darsda JavaScript va Java ning barcha farqlarini ko`rib o`tmaymiz, faqat shuni yodda tutingki bu <br />ikki til umuman boshqa-boshqadir. Agar bu ikki tilning farqi va o`xshash tomonlarini <br />bilmoqchi bulsangiz Netscape firmasining saytiga yoki ushbu mavzuga tеgishli saytlarga <br />murojaat qilishingiz mumkin. <br />JavaScript тилида ёзилган скриптларни ишга тушириш учун нима қилиш керак? Бунинг учун сизга JavaScript билан ишлай оладиган браузер керак бўлади масалан Netscape Navigator (2.0 версияси ва ундан юқори) ёки Microsoft Internet Explorer (MSIE - 3.0 версиясидан бошлаб). Ушбу икки браузернинг кенг тарқалиши фойдаланувчиларга JavaScript тилида ёзилган скриптлар билан ишлаш имконияти пайдо бўлди. Сиз ўзингизнинг Web- <br /> <p>14 <p> сахифангизни яхшилаш томонига қадам ташлаш бу JavaScript тилини танлашдир.</p> <br />Лекин қуйидаги дарсликни ўқиб-ўрганиш учун сиз аввал бошқа бир тил- HTML асослари билан танишиб чиқишингиз керак бўлади. Шу билан бирга, HTML ни ўрганиб, кўпгина диалог воситаларни фақат HTML тилидан фойдаланибгина яратиш мумкинлигини хам билиб оласиз. HTML тили хақида маълумот топиш учун Интернетнинг бирор- бир қидирув серверида “HTML” ни қидириш кифоя. Интернетда HTML га тегишли жуда хам кўп маълумот жамланган. <br /><b><span id='HTML-sahifada_JavaScript_ni_joylashtirish'>HTML-sahifada <a href="/javascript-array-methods-javascript-array-usullari.html">JavaScript ni joylashtirish</a></span></b> <br />JavaScript скриптининг коди бевосита HTML- сахифада жойлаштирилади. Бу қандай амалга оширилишини биз қуйидаги мисолда кўриб чиқамиз: <br /><i><html></i> <br /><i><body></i> <br /><i> <br /></i> <br /><i>Бу оддий HTML-хужжат.</i> <br /><i> <br /></i> <br /><i><script language=«JavaScript"></i> <br /><i>document.write("Бу эса JavaScript!")</i> <br /><i></script></i> <br /><i> <br /></i> <br />Ушбу жойдан яна HTML бошланади. <br /><i> <br /> </p> <p>Bu oddiy HTML-xujjat.</p> <br /> <br /> <br /><script languageq«JavaScript"> <p>document.write("Bu esa JavaScript!")</p> <br /> <p>G`G` --> <br /><G`script></p> <br /> <p>Ushbu joydan yana HTML boshlanadi..</p> <br /><G`body> <br /><G`html> <br />17 <p> Bu xolda JavaScript ni qabul qilmaydigan brauzеrlar quyidagini chop etadi:</p> <br /> <p>Bu oddiy HTML-xujjat</p> <br />Ushbu joydan yana HTML boshlanadi. <br /> <p>HTML ning izox tegisiz JavaScript ni qabul qilmaydigan brauzеrlar quyidagini</p> <br />chop <br />etadi: <br /> <p>Bu oddiy HTML-xujjat</p> <br />document.write("Bu esa JavaScript!") <br />Ushbu joydan yana HTML boshlanadi. <br /> <p>quyidagiga e'tibor bеring: JavaScript ning boshlang`ich kodni (isxodnik) butunlay bеrkita olmaysiz. Biz amalga oshirayotgan ishlar skript kodini ko`chirishni oldini olish</p> <br />maqsadida qilmoqdamiz-lеkin foydalanuvchi kodni brauzеr mеnyusining 'View document <br />source' punktidan kўrishingiz mumkin. Sizning boshlang`ich kodingizni bеrkitishni boshqa <br />usullari mavjud emas. <br /> <p>JavaScript da ob'еktlar iеrarxiyasi.</p> <br />JavaScript tilida barcha web-saxifadagi barcha elеmеntlar iеrarxik tuzilishda joylashtiriladi. Xar bir elеmеnt ob'еkt sifatida namoyon bўladi. Va xar bir shunday ob'еkt <br />ma'lum xususiyat va uslub (mеtod)larga ega bўladi. O`z navbatida JavaScript tili sizga web- <br />saxifadagi ob'еktlarni oson boshqarish imkonini bеradi, lеkin shu bilan birga HTML dagi <p>18 <p> o'еktlar iеrarxiyasini tushunib olish juda muximdir. Bu qanday amalga oshirilishini siz</p> <br />quyidagi misoldan ko`rib olishingiz mumkin. Oddiy HTML saxifani ko`rib <br />o`tamiz: <br /><html> <br /><head> <G`head> <br /><body bgcolorq#ffffff> <br /><center> <br /><img srcq«home.gif" nameq«pic1" widthq200 heightq100> <br /><G`center> <br /> <br /> <br /><form nameq«myForm"> <br />Name: <br /><input typeq«text" nameq«name" valueq«"> <br />e-Mail: <br /><input typeq«text" nameq«email" valueq«"> <br /> <br /> <br /><input typeq«button" valueq«Push me" nameq«myButton" onClickq«alert('Yo')"> <br /><G`form> <br /> <br /> <br /><center> <br /><img srcq«ruler.gif" nameq«pic4" widthq300 heightq15> </p> <p>My <a href="/name-anschrift-telefonfax-mail-homepage.html">homepage</a><G`a></p> <br /><G`center> <br /><G`body> <br /><G`html> <br />bu esa ekranda quyidagini bеradi: <br /> <p>19 <br /> <br /></p> <br /><b>HTML ва JavaScript ning history obektlari va uning metodi</b> <br />Window obyektimizning yana history funktsiyasi bor , bu agarda biz qandaydir oynalarga kirgan bo'lsak u o'zida qaysi sahifalarga kirganligimizni saqlab qoladi, va biz ularni ishlatishimiz mumkindir . <br />Misol uchun bir qancha sahifani ko'rgan bo'lsak unda history'da hammasi saqalangan, hozirgi sahifadan <br />oldingisiga o'tish uchun esa: <br />window.history.go(­1); <br />yozib orqaga o'tsak bo'ladi. <br />Siz bu yerda window so'zini ishlatmasangiz ham bo'ladi sababi shundaki internet browser turgan o ynaga <br />nisbatan history'ni ishlatishi mumkin, va uni o'zi window so'zini qo'shib qo'ya oladi. <br />misol: <br />Orqaga <br />yoki agar ­1 sonini o'rniga 1 yozsangiz unda oldinga o'tadi. sonlarni o'rniga siz back() y oki f orward() <br />so'zlarini ham ishlatishingiz mumkindir . <br />history.bac k() yoki history.forwar d() <br /><b>HTML ва JavaScript ning navigator obektlari va uning metodi</b> <br /><b>Navigator</b> <br />20 <p> JavaScriptda yozilgan skriptlarni chikarish uchun nima kilish zarur? Sizga JavaScript bilan ishlash kobiliyatiga ega bulgan brouzеr talab kilinadi. Masalan, Netscape Navigator (2.0 vеrsiyasidan boshlab) yoki Microsoft Internet Exploler (MSIE -</p> <br />3.0 vеrsiyasidan boshlab). Bu brouzеrlar kеng kullanilib boshlangandan boshlab, kupchilik odamlar JavaScript tilida skriptlar bilan ishlash imkoniyatiga ega buldi. <br />Katlam - bu Netscape Navigator 4.0 brauzеrining ajoyib yangi imkrniyatlaridan biridir. U Web - saxifalarni tasvir kabi ob'еktlarini <br />anik joylashtirishga imkon yaratadi. Bundan tashkari siz HTML saxifangizga turli ob'еktlarni kuyishingiz mumkin. Xattoki ob'еktlarni kurinmas kilishingiz mumkin. Java S tilida ________ ni oson boshkarishingiz mumkin. <p>Joriy vaktda ________ dan siz fakat Netscape Navigator 4.0 foydalanishingiz</p> <br />mumkin. Aslini olganda katlam dеganda nimani tushunamiz? Buni tushuntirish <a href="/3-yashar-bolalarning-bilim-doirasi-tor-boladi-dikkati-doyimo-c.html">oson va buni oddiy misolda</a>, bir nеcha kogoz varagini olib tushuntiramiz. Bir varakka matn yozing. Bashkasiga tasvir chizing va xakoza. Endi bu varaklarni stol ustiga kuying. Faraz kilamiz xar bir varak biror bir katlam . u xar xil ob'еktlarni bizning misolimizda matn va tasvirni ichiga olishi mumkin. <br />Endi tasvirli varakni olib stol buylab xarakatlantiramiz. Dikkat bilan tasvirni varak izidan xarakatlanishini kuzating. Agar biz varakni ungga bursak tasvir xam ungga buriladi! Katlamlar uzida turli ob'еktlarni saklashi mumkin, masalan tasvirlar, formalar, matnlar HTML saxifangizga kuyilishi mumkin. Agar siz biror bir katlamni xarakatlantirsangiz u xolda bu kavatdagi kolgan barcha ob'еktlar xam bu xarakatlarni takrorlaydi. Kavatlar bir-biri bilan stol ustidagi oddiy kagaz varaklari singari joylashishi <br />mumkin. Xar bir kavatda yaltirok maydon bulishi mumkin. Varakda tеshik ya'ni 1 chi varakdagi “ yaltirok maydon ” dan pastda joylashgan varaklar kurinadi. JavaS tilining 1.2 vеrsiyasiga bir nеcha yangi xossalar kushilgan (ya'ni netscape navigator 4.0) siz bu yangi xosasalarni netscape 2x, 3x yoki Microsoft Internet <p>21 <p> Explorer 3x uchun matеrial tayyorlashda ishlata olmaysiz chunki brauzеr Java s ni 1.2 vеrsiyasiga tushunmaydi.</p> <br />Bu obyektimiz internet browser haqida inf ormatsiya beradi, va sizning komputeringiz haqida to'la <br />ma'lumot. <br />Bu ham window obyektini ichki obyektidir . <br />Mana uni ichki hususiatlari: <br />Husuiat T arifi <br />appCodeName Internet Browser nomi (kodi) (Mizolla, IE appName Browserni nomi (qaysi browser oilasi) <br />appMinerV ersion Qa ysi v ersiyasiligi (faqat IE uchun) qo'shimcha ma'lumot <br />appV ersion Qa ysi v ersiyasiligi <br />browserLanguage Browser y oki sistema tili (IE uchun) <br />cookieEnabled cookie ishlatish mumkin/mumkin emas ligi <br />cpuClass CPU turi (x86, Alpha, ...) (IE uchun) <br />javaEnabled() Ja va ishlatish mumkin/mumkin emasligi <br />language Browserning tili (IE dan tashqari hammasida) <br />mimeT ypes mime tiplari agar registratsiya qilingan bo'lsa shular <br />oscpu Faqat Mozillada <a href="/operatsion-sistema-quyidagi-vazifalarni-amalga-oshiradi.html">operatsion sistema y oki cpu </a><br />platf orm Qa ysi sistema ishlatilana y otgani plugins Pluginlar arrayi <br />22 </p> <p> userAgent Ishlatuvchi haqida to'la ma'lumot</p> <br />Mana yuqoridagilar asosiy hususiatlaridir . <br />Keling kichik misolda ko'rib chiqaylik. <br /><script type="text/javascript"> <br />function oyna_ozg ar(){ <br />alert (navigator .userAgent); <br />} <br />setTimeout(oyna_ozg ar , 1 000); <br /></script> <br />Bu misolda biza ishlatuvchi haqida to'la ma'lumot olamiz. Qolganlarini o'zingiz ko'rib o'rganib chiqing. <br /><b>HTML ва JavaScript ning location obektlari va uning metodi</b> <br />Location ob'ekti <br /> <p>JavaScript da window va document ob'ektlaridan tashkari location deb ataluvchi yana bir muxim ob'ekt mavjud. Bu ob'ektda HTML dokumеnt yuklangan adres saklanadi. Agar siz http:G`G`www.xyz.comG`pageG`html saxifasini yuklagan bulsangiz, u xolda location.hrefning kiymati xam xuddi shu adresga mos tushadi. Shunday bulsada biz uchun juda muxim narsa shuki, siz location.href ga yangi kiymat yozishingiz mumkin. Masalan, kuyidagi misolda tugmacha joriy darchadan yangi saxifaga utishni yuklaydi :</p> <br /> <br />< form > <br />23 <p> < input type q button valueq“Yahoo”></p> <br />onclick q “location.href q ` http:G`G`www.Yahoo.com ` ; ” < G`form > <p>Ayrim xolllarda sizga 1 freymda turib ona darchaga ruxsat olish zarur bulib koladi. Masalan, bu agar siz kelasi utishda freymlardan kutilishda zarur buladi. Bunday xolda freymlarni yukotish fakatgina mavjud freymlar urniga yangi saxifani yuklash orkali bajariladi. Bunday xolatda bu yuklanish ona darcha saxifasiga buladi. Buni ona darcha - parent (yoki ona freym) ga uning avlodlari bulmish freymlardan ruxsat olish bilan amalga oshirish mumkin. Yangi dokument yuklash uchun location.href ga yangi URL adreslarni kiritish kerak. Freymlardan kutilish istagida ekanmiz ona darchada location ob'ektidan foydalanish kerak. (shuni eslatamizki xar bir freymga aloxida saxifa yuklash mumkin va xar bir freym uzining location ob'ektiga ega). Demak biz ona darchaga ushbu buyruk orkali yangi saxifa yuklashimiz mumkin:</p> <br /> <br /><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wgARCACyATsDASIAAhEBAxEB/8QAGgABAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAUDBAYCAf/EABcBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgP/2gAMAwEAAhADEAAAAe/AAAAAl1J4UBPUOWLLW9Gdr/DZefJka+QyKAn6F/lDqwAAAAAAAAAAJ9CeUAIV0cfXs4STP6wQdPpMxylqiAHKdXyh1YAAAAAAAAAAE+hPKAEqrINTN78mruyKpKqaNA1akuqbwHKdXyh1YAAAAAAAAAAE2kJXnZwnh7Hh7Hh7Hh7Hh7Hh7HiPb+lMAAAAAAAHxK9S0vsfyW0OuT+dsVM9tsxb4aujqdQAAAOZ6bEMvJdaAAAAAAAAMWUR/dVLoN8S8GTYazbD6w5Las1lygAAABpS+hllREtgAAAAABIzlBPFBPFDVw/DFVn/AGKE30rHUnign+SkAAASyonjU38YoJ4oJ4oJ4oJ4oJ4oJNYn0J9AAm7MDwdW4Xwd656cdBS5/oABzvRc2Xc+DOAAJ9CeUANHe5gtbvLax2TjtY7rRjUjLQl1ACTGsQDpqE+gATve8I/yyJ/nN5PO28GwBzfSc2Xc+DOAAJ9CeUAJ9AT/ABTEdT0j142chq0NTbAJEC/AOmoT6BE19qmRtenrGPd2fRg0qno5/JXznJ9Zj2RzfSc2Xc+DOAAJ9CeUJNaUT/V3XJzHXJ+xs+TT81cZzW1c9GhWxZSRAvwCvp9WOUdWOUdWOUdWOUdWOUdWOUdWOUxdgMGcAAEqqOUdWOUdWOUdWOUdWOUdWOUdWOUdWOQdeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EACsQAAEEAAQFBAMAAwAAAAAAAAMAAQIEBRIUJBATFSAzETA0QCE1RRYlYP/aAAgBAQABBQL27rNKvoai0NRaGotDUWhqLQ1Foai0NRaGotDUWhqLQ1Foai0NRaGoq8xV7H17nh4zly8eniIYU3vQi0r0YtK/GAZ2miTWDZa4cR17bWH4/wBX69zw8SDLDEy0rD4XdCSwAQiTxCGGS0jgLKg9AhaTAK9OpGcKfH+r9e54e3PHmcITiSPd/V+vc8PF7U44gPEJkE1j/YixSRBTs5z4fZatgmsJGU8ReNWBZzscf6v17nh43Kj2X0W9cB+pxw+1GlpyiuCw40cOFXJrIYY0a9YUhB4/1fr3PXkPiAIrqVVdSqrqVVdSqrqVVdSqrqVVdSqrqVVdSqrqVVdSqrqVVdSqqE2Lf+wWtA0tAJaAS0AloBLQCWgEtAJaAS0AloBLQCWgEtAJaASamOMvrXSmCHDjms3eFmyOoGhA7+xYmShbjJpR+nO3KMzWXg07coze7JoStFcTeuV3184CgOalJoxrczETexKLSiGT4Sb6T/hgAf00cc0q0JDjXjGL1IujlmU4xxFDgSXVrMYtGPs2AQsgpmOI31rR3iq4NOHhcOUtkAYAD7dypC4OjacrfULN4CqVuXxuEMOtTqQpj929VcrVyuYHuCPZMLPbWe2s9tZ7az21ntrPbWe2s1tZ7az21ntrPbWe2oGNqO/nHkXPbWe2s9tZ7az21ntrPbWe2s9tZ7az21ntrPbWe2pGsDZUf1/Elj0sClKY+w9sYCdl+TxtC8PdX8/GxYjXiKZZdp7Ea8atsVwPHEfxT5xVR/X8eTH/ACCgOZ3YxGjKZoURvMeMRNaObFO3Evkh8HdX8/HFRtKUxzni1jNFwOQ94JTaK0Qs8TFOUK9QPIhxxL4Ko/r+OiDqA1hVl02q6bDKjBaqKJ3pV52jVA2JRbLHjiXyQ+Dur+fiaoGxJqoonJTAaY8OrCJ06sw7FQFuJ6QLI69QFSPHEvgqj+v7xFciOScHlJoxERjB44l8kPg7q/n7pO7RYxWIcnKrwzcsZYFlxxL4Ko/r1ZGOxbg7MULV9cIOogaTlMPl1KIvSsA7OW442fCiVxENIUXqxk0orEvkh8HdX86v5XqEYVWViAeYSLEskaYmrxCBerSJceRwg5Yz6cbYXyctqhl0ixL4Ko/r1GvIpZwiSBakHhCrNiSAKZCCGaPKG8ckHZ6wHH6Nm5Q3jwxL5IfB3V/OijKWxCERwarXio05s3JiQMgCmONYEGaEYpgBZMIcY5IO0YtGKxL4KnXNXBv1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1IVicxeHuJXmz79b9b9b9b9b9b9b9b9b9b9b9b9b9ThbJHkl/5H/8QAHBEBAAMAAwEBAAAAAAAAAAAAAQACERJAYCEx/9oACAEDAQE/AfJcWcGJkL1rRqn3o6zWfhr1F19p/8QAGBEBAAMBAAAAAAAAAAAAAAAAEQEQYHD/2gAIAQIBAT8BybQy8b//xABCEAABAgIFCAQOAgEDBQAAAAABAgMAEQQSITGTEyIyM0FRYdEQIHPSIzA0QEJScXKBkaGxssIU8MEkYqJTYHSC4f/aAAgBAQAGPwLxdUiYLjcwffEeSsYYjyVjDEeSsYYjyVjDEeSsYYjyVjDEeSsYYjyVjDEeSsYYjyVjDEeSsYYjyVjDEeSsYYjyVjDEeSsYYh9lKKoyokEizRT5wntW/wAx1CQlayqj3D3vpH8mSykGqUhNqTuO6FlbbyKsgmadZO6rD1ZtxK201i2ZTq7xbDDuSdIeICRZtu2wtNReZLOskSbh7YcyoU1k0hSq/GFqcQ4hSUZTJkZ1XfCarTwSpFcLUmzqO9qn8U+cJ7Vv8x1BSUtFxGRqSSRMGc9sUhARN6kO5SoCM23f8IaUhOe2tLtQ7ZbIVSloLYyeTSkkEm2c7Ieo65FICkMeyc5n4y+UKDjaHHnSC4k2DZ9h9opFHSXENqlk0ukGrL2bLoe/0DLLqmyiTcpqn9hDKFpKVJQEkdR3tU/inzhPat/mOtUrCvKdWdsumshQUk7QZ9d3tU/inzhPat/mOomjFsBKk1krrX8Lr4eVkkVm1BITlNKd2y47ILSqN4UM1qwIttuEUd5TFVt5zJ6czPlDlHbZytRPhZmV+zjFHMipSlFKE71VjDrRY8OhGUCAqYWn2yijvhDZyt/hdH6fOHUVBURZWrbd0uo72qfxT5wntW/zHUaUhZbWhWkL6psMJdSQlqqJtgXkXff6CDSUhspyWTAKrd+6KKx4KbLuUnXNv04w6+yUEPAV6/okbRv9kNMlaMqyvKI3T4wqlPVQqpk0pQZiV8PsqVNCppasnk03/f7CAFms4bVq3nqO9qn8U+cTkTJaDYJ+kIzsqPayvlGk5hK5RpOYSuUaTmErlGk5hK5RpOYSuUaTmErlGk5hK5RpOYSuUaTmErlGk5hK5RpOYSuUaTmErlGk5hK5RpOYSuULcTOqpxMpiWwec1lE7rIvXF64vXF64vXF64vXF64vXF64vXF64vXF64CgVTB83KmkBW+ZujwjqiEpnLZ0l10ySPrC6RSCsKcOa2VWIT7N/iBSCtxVFcsdBzsmd4/v+ICkmYNx80dGTmlsTKp/22CUIrgGV8rYckyVBEpmf9th1VROZL0/odxh6qiqoSCLd93+PnFt8VUnwDas4+ud3shSkoAKr5begqUZAXmE0tyyjoPgW959Y/3/AO+IKVCYN4jIO+SuKm0v1P8AafM7p8Iru1plVaoZWGAa681dcCyQhSD6RmTCRNRqmcHPXaqsbY/itTFk3Fj0RzgIQJJHSGUTNDbPhVA2LO7+8oCUiQFw8UtlydVUfw6VnKlNt3/qDn5uGWiMu5o8OMBE5m8q3npFAoqglwis45PQTzhDSNFIl4wA5q02oWL0mFMPH/VNWLEpT4jzVSkoKyBojbBdc1y7VHdw6VFhsrdNiZbOMSGctVq1m9R8cl9kf6pq1BnKfAwhwtqbUb0qvHjUOJYaktIUJunuxqGMY92NQxjHuxqGMY92NQxjHuxqGMY92NQxjHuxqGMY92NQxjHuxqGMY92NQxjHuxqGMY92NQxjHuxqGMY92NQxjHuwGnWkJrJKgUrndLhx8Q4ltpshCqs1OS2A7uMahjGPdjUMYx7sahjGPdjUMYx7sahjGPdjUMYx7sahjGPdjUMYx7sahjGPdjUMYx7sahjGPdjUMYx7sahjGPdjUMYx7sJK2WqpUlNjpN5l6vRRuyT9uoGGkhTtWvJRkJfKEqWgtq2pnOXVbQsLJcUEiSbLePVYqkjMXd/6wifqjr0vtf0T1Ez0lqCEDeTCsq1UlcQqYPVmUrWrYhsTJjKNEkXGYuPUJ/3o/IRrF/OKN2Sft1L16ivpn1vtwh4uUl/wVJIGduiiOodeXXpFVTqlSCwSbkzimvfyHi4zSCEEq4iCzlFqQWK5rGdtb6RSnEONgsuVRXdISlI3p422xQv/ACkdWj+4v9Yb90del9r+iepRCSq2kITYowaPl3ktfx5yCuMopSEOvuKZZFteqG7NtucfhDIcfdqroiXCkKq2/CKBSC+4XFvhszVZVtF0N0VJFXJ16uULdY+0QhVIKHH7UTb9I7h8oUlRTlVKyjlXef79Oor30fkOijdkn7dTL5+U35RXO6F5IEVzMzUTb8YAyZsNZMlHNPDdCmQ2cmozKa6ucB6SsoE1ZlZugUlTQLo9KEl0KNW0SWRKAm2zeepR/cX+sN+6OvS+1/RPUSXQo1bRJZEoD0lZQJqzKzdClLbmViSrTne2K6EKSqrVnlFXfOEN1FVEKrJGUVYfnADzdeV0IbdbmhFyQSB9IIZbqTv6ivfR+Q6KN2Sft4hyaQKq6oIM5wylEprXVtGy8/aCpRkBeYQ4JyWKwn1KP7i/1hv3R16X2v6J65IBPAQgONBKXDJMlTN07flDjnqJKrpwnKSryzqt04cCToKqn29RXvo/IdFG7JP26KOydJM3Zi+V3wv+kEUWqhl1QbSUCyciSobOHw4QcmEjJ5pPrL9u0gD/AJGEHIycsr0mzO31Tfb8LIeCma7bVmeuTd0yT892yCoGs2kFeZdvshtLq0hRvt0lm/6wPCVGWEzWZ7T9rNvGMgAkF1UqktCsZylwB+kUdFGQ0kCbpWlIs2fX9YfKpJZdXJCZ/Cud91b6+wKSZg3Hoo/uL/WG/dHXpfa/onoU2uXhSGxPeT/T8IBZSCthJW4ReRVuP0s4cIQhwpU8rOWsjRQL/YnZ8dsOpXRv5EpVZyqosut/t0UejeGdsJWUqzlS4k7zvh17wDdyVBs5qZf5tgOumolKSUJVZZtUf7t4whllQm8dK+SbyeI2fGKQuuNxUo6VW9X/AClwlBSGWv5D2aRVlVKrZfC/4RphKG2pOOCy/wBEeqBL6/GEhMhaSUj0CTOr8J9CvfR+Q6KN2Sft0OKpTLKkqlK2tKXw4n5wUrSFJOwicHIoS25YKyc0yGyY9kJKGmKPIzJaUTW4SkIDimkKWLlFNoiTjaVjcoThKcmmSNESuhQKRn6Vl8Bsst1BcmrZFaVu+EpyaZI0RK7po/uL/WG/dHXpfa/onoRNtpTKZ2FW+y6Xt+cBKEhKRsAlCZUdoVTMZgsMAZJoruy+UVX9t0/hOEofCXpXlSbzvgIW0hSBckpsEKShltIVpAJvhMkgVRIWXCFyaR4TTzdL2wkJbSAnRAF0KBSM/SsvgJSJAXDoV76PyHQhLFJfITmgVUmz5Rrn8NPKNc/hp5Rrn8NPKNc/hp5Rrn8NPKNc/hp5Rrn8NPKNc/hp5Rrn8NPKNc/hp5Rrn8NPKNc/hp5Rrn8NPKNc/hp5QFOF1ZAkJpH+BwhE/VHXdcbfdSVZ1UBN8pbuEa5/DTyjXP4aeUa5/DTyjXP4aeUa5/DTyjXP4aeUa5/DTyjXP4aeUa5/DTyjXP4aeUa5/DTyjXP4aeUa5/DTyjXP4aeUVXFvKTMGVQco1a/l/wBo/wD/xAAqEAEAAQMDAQgDAQEBAAAAAAABEQAhMUFRYfAgcYGRocHR8RAwQLHhYP/aAAgBAQABPyH9ZkZoEiU9c+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1dc+1SlyCwT/ZJcC/Xm/eYEHB4t1i4URUNRz7lG9FYasA1eNNYvWrXbHwRPHSnoTNfOpy+4pNuQwwIG+4zHNkqK7PGWExELONN4zaryggpcAuu+NYoaNELZtM5+JxD2H+xBKrSSiciFqmCwoaYYUkxs1fGoYhxwlu4G+blD9ZzYBSQ21rPeQcK6GuS3rugXD8qEssQQJyu0EBZupTApiIC7EPjP4S3oMzY4JfS7OzCjcI07D/cgl+vqExt+T+LkY+Pbf7EEqF5pjZkGXCcXq24rzmiU4SEsPGasAyeJ1TFp3ju1q0Bo2CUGI2bjm27GoBBg0ES5J2OagncrE0BOnfSZV0vgLkzJCbUNERDArEroFDYsULbPqlg4NkvOpzH5f7EErTzQ2BCbMYeKgEqRYS5u4C7nYsa9TCJm7xW9eKJU56AAVDzvLmyYQAToCDCOHfV1+6DaVDUl3Eel2WrkgTkqhLPHnRrSkYE2Ost78FeIzX86FtDgOw/0IWAn+OoGbF8FNxJ2B+9GjRo0aNGjRo0aNGjX7dJ5W8PI/0gQUMlfZHxX2R8V9kfFfZHxX2R8V9kfFfZHxX2R8V9kfFfZHxX2R8V9kfFfZHxX2R8VfcwSnx/PD3rvF3jXzobPGFhaXDv/Oh9AZWxzV/7yroDR01n9DKCuQ0LkhPWFBhNIMifyEyPbJEpjyepVyulzNgDe+duYSj9jIxmdCS9xbne1IiLuqrEkQFt85qJMyHJUSIs5Q7JimxEIXBkoYxE4Do503rPObZq+X8BhNKMAVk9zYYpO922/SDCaEJEpRYfJYTuYOe93j+JqomGGWk5POcSWuZi0S6GIIWewi7hVdOe80ipH0nl2Zk74tnQCkGWyYhggICILY1BpGfis46vYvYoB8IIOX/aNCWAPzIHEk0Z3DrVQYTQBAH6jIhwwwmo+dSPgWzdHj1u/wAzWOAdGq9aIhTqstlfz/jgSUdLneA3EZzy8/sUld5+ihlSOAZtvCR58n8s2yhkpLBPxg4PzYFRRubSnQ6telKrvN0/uGVIYBm+8JPny0HPbOE/aN2QSoSf3kaNGjRo0KPGjRo0aO4YMeYRcfoQXuSkukH+8jRo0aNGjRo0aNGjRnjNFghlEN/x13Z2HZPKkpxmV507/FKZLgk7zPZZbFNdhOHhnjstquRRrSalyyL3dv0DsKGJ8Cil0OaaItFjsaWHzOyQSvMcxsTmrkxggYBj17CRGEhSv7LXXdnY+234/Y4pflCERIWSLjt5ReSjAMwhEoDwIgjjGeBEDTLOcNtgvRJhMvrU/Ag4pBTZhXIEMMj3RFdX39npG9Ogbdv0DsMsShCIvoNnnNSByOHDmnM6znwtTgxjLEbKLiJ8B3P0RCjI4Rva+mLVqkaolBocZb80ZNNekiRArBeCPShcCwTc8zVgIcBRKt05iVwOloO0hdd2djRfTkzEWXaYrnDGu65vSBiIwd6cXVtGm1E0ks5Tp5GxR1yzfcu3+b5qLTcdzDGF57tqUJIhZGGBzzQgWCCRfNz2Okb06Bt2/QOwqEkQsjDA55o65ZvuXb/N81HKCMgGIDCmjk8KbOtnJZEeCO6CoVGBu8jpl3oxQc3IniVoQBC0wijFBzcq+L2oXXdn6Goo0AEC+N5HZGrFEq8WOpZhRm/nQYTSjAFGGChlCT2Okb06Bt2/QO2oBQkgl4vSns2lZWIgssLfzq5MeCBOJJ864xvUInSp0V/0sF/2O8e1C67s/DIgNoiIhvJlJ3b3D4ISWDwutEt7psVQ0LHPK8kTl8SpmTKkDFwG3AwlbQqwSFoTDWWwygutLACUjgEMuO17X2vRRlw2BcQneTFZ8SfLQnWCbpDTM1Evyec5/JM01Uh31BGIQREykXleKU5ncMhOdq86WzQMJpBkT8dI3p0Dbt+gfh9OUNAhqlEMbNAKhjEqiERbgUB93Nx3iLZ1ZTIMGpZwRdoZlYFh4FBW5FWwMFJFtojDRchyMipststhoaShatRlhCcWtwKdBE7yMQYHcbGO9FaFghOZnhk0sWwERkiFqvZSKQ2nV48NZQ8AOshvaR94ywNbNjw7ELruz8cVOHCxCTKznCs+XIx8KkEhEyIbwEhxRZUIQNVAxN2Y0Nai1HBMFyGjBqyBE+NTErCxhmI2iliJgdmL72tSLTypg93i0E4JgMLoY/186mJWFjDMRtH56RvToG3b9A/DmgYuVF3CJiYaY8uRh4VtyDDBc2bHlS1PJOT3j4G0xU1ISDiDRprUGwYpgsQUTG4DA871tznhgsbFjyqwxsD/AKZfOmTdIIO+NsvnSxEwOzF97WoMJoAgDsQoggWKBWaBmgZoGaBmgZoGaBmgZoGaBmgZoGaBmgV/ag0TE4NlTAsSQe7t3F7lBA1N0VNAzQM0DNAzQM0DNAzQM0DNAzQM0DNAzQN5UhjMImN5X2X/AMj/AP/aAAwDAQACAAMAAAAQ888884MIIMAMMM88888888888o8sIsE88888888888888o8owckQ888888888888884wwwwwwk88888888znKX88888s888888888UyCwbw88888s08888884wwUbwww8888wAwwwww8U804wc88c8888408408EU8MMoI8888888s8cUc8UUAQMck8888884AQ8A8cUc888888sc8888888888M88888888888888888888/8QAHhEBAAIBBAMAAAAAAAAAAAAAAQARITFAQWBhocH/2gAIAQMBAT8Q6lkCtZ4fcUZhsVc8mxbrJiq4KGV4PsVW3ZDTbEue6f/EABoRAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAEAESFAYDH/2gAIAQIBAT8Q5KyUgjFAHGjRKJ60agAY7T//xAAqEAEBAQACAgEDBAIBBQAAAAABESEAMUFRMCBAYRBxgfBQkcFgobHR8f/aAAgBAQABPxD4x0WQSBEcRMn2HTp06dOnTp06dOnTp0M5+Lp9JNqw8/eWoQh1rhiWx1R98B/B9slEgjug6i6CfJJjWpXmoGsRGOAtMFUI+jLFEqCQ0ZZ7GiE6az2ZytkWtVBsTkACKEJm90QRKI33ujyCZO1ZmAmEI0M2UeC04A0hNHa4miCpPvxlpcUwEDSHoexWjQy9h+UDZBKF/AEOKvldLFRVFHkHpofBQhxKDcFTFZg3/dhIR2lREB1EXFV49pInA1JpAm6HRxW7CBlKJx12Aj4ZoLVSM/DlyjaoE2pEZTeksaf4IZa/1u7s/K1l6v63/VKiYwY6J/H+DGWmgEWXUjAOox/FwAm+qKDHsSaVQcCHHTxgSE3YvYqCcIbEOQSIjUqgcIB4Ll4oDUguovSJrEaaNLa7CxqwB7YLnO16IpSOCq4oqXNvSDGv2BCTV4AErBrFSMiIR0Vj/ABlqwEwgVLorsFESVReTGCYzdAGUSxwIgrA40DA/I55PAgHmCSnYVB9Q7jguI9qGYOw1KUIbkRcv7StiNkIpjwv+SaqhhbkAB5NCgWTQoDRNlprogPS/wCr2lMGYEJ4+8GHtuSn8AqIwHrhVmlEie9+fDhw4cOHDhw4cOHDhklTJwLYjIOvH3JgegAIK+R9/OUKFChQoUKFChQoUKODiKJRv2ifpOKnSwsCvREHoNmO8dgzAbTCB7tlobn6kByArej8qP8A3WApTYuAHmAY1lgWIv1v56ig8ymtAQ0KoAYuSSKImInn7SD1nYdMHQIgURKmcUUUQRFskMEoU9gW6uDKaQQoFRBohAvwjCnRV2AoIoN5QAQ6vEn+uRRSiS+DLGaChT8w/bmyaKUmQHSKKpqeHBlNJNBQoZbp23ej9EMXJBFVXADzzNjN0oewA2O0ZIvwkMXJJERHETxwXdWbf1PRT9x39msvgilPRUK/lDlbFFNsobICQKRBxZV1oIJ3FcW+Rq2u9JTYaQQACVKZwz5ioWiINAADtKt44cCYs69Fx64jNCMSYqWbZDF0GB7PEZIx/wC3yrq/rbqrNiLQqIqII3EQDFyQRAAwA8fErITXAgH2AdpmiZyjLrIEFBbBqawV6+17y8bO6iTu9AAjup0x48FA+xfaf3VgFZ+uGAaKiCE26TpBCXjFWdwGO4AKarNVfk6W+jLETGUKUsOkEMPGyAQJlRUDegU+0fKpUp6P6voXOJ3ZU3e97MDtsPAB+kuesb8dSiLj+ZQ7X+rbVTWVYVle1V+Uw9bIBSiVBFN7BRkU1MJREYylGFEYWfKVCwMCAxlj7+do0aNGjRMkyNGjRo09xCL7IjstF6fgHEkLqkDCE78PztGjRo0aNGjRo0aNGkowWisIGJZTr6tSXfjVm5qlgOhKZxXSd+8xRB5H1KDh9CrT2giJJ4tCxuPpeqTUpOunG7KhFVjfjnWDWKgqEB8iwwGCwR7vAvVVCjRB8RfH0dwSdMIAfQqgULUEgcWCwHcUBop6X6HlKkRHu5/Yv+fp1f2V+vJVKvpspgVFgCYvg3o2hmwvEqtI14uglAEGyJIkn2KAQh/KpjlC49OITsU6pASjA1Uej9fU/wDZenxzimS4cl0AfhgPDwCGKdEANIQoqcVa5d5JZG89totEK8VaTaUlIVPZHs5vVCKUOY2QMm29CTkOjY6IgRsiqgOSCaiVY0kUp0M6QxqpoVUKd1lp7vxB9X8BP/ucGf2c219vV35h5TWFsOQIHi0JhlVSSimIZ+6eDlP4fvRuDvpBYkghQedG6eXN4dJe8JUHhCkhxCAPCZKIwNel/PFQRGRATUVflVfP0p/7L0+OcQB4TJRGBr0v5476QWJIIUHnRunlyc0gDCISpoMBERKwyOnZvwBH5BEIOWoLF9VCOnpQiq66rrVIxBjlLGHo56OC8SMDDCmCyV4a6rjUIVFhsLCvt+YPqBmLysJYiIWwqzkSZwyCYgdIgwJGEMXJBFVXADzw7q4ABAYpY+/pT/2Xp805FDoRQ6UFetQ/Jxw+DGRk/ZMcBRhhuxui/wDAOovs75/tQnQe1qy7OKOuKigcIvUqxAePgD6nDXExCWQJiR6gcZYkBZslUd7aAOA07jUhAraasKJ2ETqsN10bVgXgFz76CpsLgQWANHDZL6RIBhtNQiu+DbaVQvVVYgHeAE4vs5cJXuIkQEsjkGXgOgIKN8+AZDoxNwxSpaQxLlnxiEyYRPwQ7ZBFxAYuSSKImInn9U/9l6fDO1hnoYhTyYDfY7GKUsUx/vaBSA4Ievst17QuoCMvCIJuLTBVc6+7cjVzf4WwHsIGakW7xepCO0tvZLgN7BwcOwRAwbAVzwBnJujKIEGQFmjJpisHCkggwiJwbDlYTggrRoGJQl3dWoOeMkEEnP0BpGShHgGIPoWH0h9WUra8RfH/AJKAJLNUqJpVjoP8cQwmUWaIOLLHQwOQ1LAFI67A79gsd8qWY0CkVSeeFOSSUJQCWKX88UaDgFjMiGCdeOWO1ASg5/Aa8ActX7Du0mD5J5ffIyzsKChe0FA8V74o0HALGZEME68fQn/svT4ZyrmA5lOg6v2DEJbNUqprBhqv887RvvFqR+SNx6OB82WKEsFJ4A6TwqdWhDDURNwdVOdM0yY0CEFCeOZOHwwkIQRcfbzsik6rUv2IzHo55BbB3b07+S9vfHfLZAApCJDp7e3ljtQEoOfwGvAHAMXJBEADADx9AceAbAwPdkCr85MmTJkyZMmTJkyZMmGgXFLfkPycAMiARGMfrSB0M1J3BhfnJkyZMmTJkyZMmTJkx8eIiukHo6Tn9i/4/wCkf//Z" name="Image3" align="left" hspace="12" width="315" height="178" border="0"> <br /> <br /><html> <br /><head> <br /><script language="JavaScript"> <p>function load(url) {</p> <br />parent.main.location.href= url; <p>24 <p> }</p> <br /> <br /><ul> <li/> <br />--> </script> </head> <body> <br /></ul> <br /> </p> <p>first second third</p> <br />Birinchi sahif a</body></html></center></input></input></input></form></center></body></html></script></body></html></input></input></input></input></input></input></textarea></select></select></form></frame></frame></frame></frame></frame></frame></noframes></frame></frameset></frameset></frameset></td></td></td></td></tr></td></tr></table></table></table></table></th></td></tr></table></div></dd></dt></dl></blockquote></em></cite></tt></h6></body></body></body></body></body></h2></body></head>

Download 279.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling