Í n u L a m o n t a n a L. Asso 1 7 7 9 : 1 2 2, n


Download 17 Kb.
Pdf ko'rish
Sana23.05.2017
Hajmi17 Kb.

í n u l a  m o n t a n a L. - ASSO  ( 1 7 7 9 : 1 2 2 ,  n

?

  8 3 7 ) :  B á d e n a s ;  B e n e d i c t o  i n PAU ( 1 8 9 5 : 1 5 ) :  B a ñ o s de  S e g u r a ; C. VICIOSO  ( 1 9 1 1 : 1 0 3 ) :  C a l a t a y u d -  B á d e n a s , 

XL 54, 1050 m;  F o n f r i a , XL 64, 1460 m (BC  6 3 6 7 1 1 ) . 

A n t h e m i s  a l p e s t r i s  ( H o f f m a n n s . &  L i n k ) R.  F e r n a n d e s  f m a .  l i g u l a t a 

B e a ,  j a r a l e s de  C i s t u s  l a u r i f o l i u s de  l a  S a . de  R e t u e r t a , XL 54, 1460 m 

(BC 636691). 

A n t h e m i s  t r i u m f e t t i  ( L . ) DC.  i n  L a m . & DC. -  S a .  d e  C u c a l ó n , XL 54, 

1300 m (BC 636711). 

Doronicum  p l a n t a g i n e u m L. - C. VICIOSO  ( 1 9 1 1 : 1 0 3 ) :  S a . de  V i c o r t -

B e a ,  S a . de  R e t u e r t a , XL 54, 1420 m (BC  6 3 6 4 2 0 ) . 

Senecio  l a g a s c a n u s DC. - ASSO  ( 1 7 7 9 : 1 2 1 ,  n

?

 830,  u t  S e n e c i o  d o r o n i c u m ? " O r i t u r  S e g u r a  v e r s u s  a q u a s  m e d i c a t a s .  I n  n o s t r o  s o l o  f o l i a  v i x  v i l l o s a 

a p p a r e n t . Flos  u n i c u s  m a g n u s " .  S a . de  V i l l a r r o y a , XL  0 9 , 1250 m (BC 

636406). 

Senecio  m i n u t u s  ( C a v . ) DC. - C. VICIOSO  ( 1 9 1 1 : 1 2 1 ) :  C a m p i e l  ( C a l a t a y u d  ) -

S a . de  V i c o r t , XL 28, 1420 m (BC  6 3 6 4 0 7 ) . 

Senecio  l i v i d u s L. - C. VICIOSO  ( 1 9 1 1 : 1 0 3 ,  u t S.  l i v i d u s  L .  v a r .  f o e n i - 

c u l a c e u s  T e n . ) :  S a . de Vicort - Mt. de  H e r r e r a , XL  6 5 , 900 m (BC 636412); 

S a . de  V i l l a r r o y a ,  s o b r e  A n i ñ ó n , XL 09, 1000 m (BC  6 3 6 4 1 1 ) . 

S e r r a t u l a  n u d i c a u l i s  ( L . ) DC.  i n  L a m . & DC. - ASSO  ( 1 7 7 9 : 1 2 7 ,  n

9

 874, ut  C e n t a u r e a  n u d i c a u l i s ) :  A v e l l a n a r  d e l  C o l l a d o ,  c a .  B á d e n a s -  S a . 

de  C u c a l ó n , XL 54, l"330" m (BC 636780);  B e a ,  c r e s t o n e s  c a l i z o s , XL 54, 

1200 m (BC  6 3 6 7 8 1 ) . 

C e n t a u r e a  p i n a e  P a u  v a r .  p i n a e -  F o n f r i a ,  P t o .  d e  R u d i l l a , XL  6 4 , 

1300 m (BC 641461);  B e a ,  S a .  d e  R e t u e r t a , XL 54, 1460 m (BC 641460); 

e n t r e  F e r r e r u e l a y  B u r b á g e n a , XL 44, 1000 m (BC • 641458); Mt.  d e  H e r r e -

r a , XL  5 5 , 1250 m (BC 641459);  S a . de  V i c o r t , XL  2 8 , 1350 m (BC  6 4 1 4 5 7 ) . 

C e n t a u r e a  t r i u m f e t t i  A l l .  s u b s p .  l i n g u l a t a  ( L a g . ) C.  V i c i o s o - ASSO 

( 1 7 7 9 : 1 2 5 ,  n

?

  8 6 1 , ut  C e n t a u r e a  m o n t a n a ) :  S a . de  V i l l a r r o y a , Mt. de H e r r e r a ; C. VICIOSO  ( 1 9 1 1 : 1 0 2 ,  u t C.  l i ñ g u t a t a  L a g . ) :  S a s .  d e  V i c o r t 

y  A t e a .  A l m a g r o  i n PAU  ( 1 8 9 6 : 4 4 ) : Mt. dfe  H e r r e r a -  F o n f r i a ,  P t o .  d e 

R u d i l l a , XL 64, 1250 m (BC 637176); Mt. de  H e r r e r a , XL  5 5 , 1300 m (BC 

637174);  S a . de  V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC  6 3 7 1 7 5 ) . 

L e o n t o d ó n  a u t u m n a l i s L.  s .  s t r . -  F o n f r i a , XL  6 3 , 1350 m (BC 636756); 

M o d o r r a de  B á d e n a s , XL 54, 1150 m (BC  6 3 5 4 0 3 ) . 

S c o r z o n e r a  h i r s u t a L. -  B e a ,  c r e s t o n e s  c a l i z o s , XL 54, 1200 m (BC  6 3 6 7 4 6 ) . 

H e r a c i u m  c a s t e l l a n u m  B o i s s . &  R e u t e r -  S a . de  V i l l a r r o y a , XL  0 9 , 1300 m 

(BC 641454). 

H i e r a c i u m  a n c h u s o i d e s  A r v e t - T o u v e t - Mt. de  H e r r e r a , XL 56, 1000 m 

(BC 641445). 

G r o e n l a n d i a  d e n s a  ( L . )  F o u r r . -  F o n f r i a , XL 64, 1380 m (BC  6 3 6 1 6 6 ) . 
Download 17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling