“ т а s d I q L a y m a n ” O’zmu prorektori Sh. Toshmatov


Download 0.52 Mb.
Pdf ko'rish
Sana25.09.2020
Hajmi0.52 Mb.

 

“ Т А S D I Q L A Y M A N ”

 

O’zMU prorektori

 

Sh.Toshmatov

 

 

“        ”



 

2020 yil

 

 

D A R S   J A D V A L I



 

2020-

2021 o’quv yili I-semestr 

MATEMATIKA  FAKULTETI  

“Matematika”, “Mexanika” yo’nalishlari  bo’yicha 

O’UBB

 

J.Karimov

 

Dekan

A.R.Qutlimuratov

 

 

Mat-19-01



 

Mat-19-02

 

Mat-19-03

 

Mat-19-04

 

Mat-19-05

 

Mat-19-06  Mat-19-07M

 

Mat-19-08R

 

Mex-19-09 

DUS

H

ANB

A

 

 

Matematik analiz 



dots.Toychieyv T 

Matematik analiz 

dots.Toychieyv T 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Dots. Normatov E. 

 

Nazariy fizika 



Zahidova M. 

 

Algebra va sonlar 



nazariyasi 

Dots. Normatov E. 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Dots. Normatov E. 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Dots. Normatov E. 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

(ma’ruza) 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

(ma’ruza) 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

(ma’ruza) 

Matematik analiz 

PhD. Rahimov K 

Основы прог 

(практика) 

проф. Полатов А 

Matematik analiz 

(Leksiya) 

prof. Jabborov N 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

(ma’ruza) 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

(ma’ruza) 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

(ma’ruza) 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

 

Matematik analiz 



prof.Teshabaeyv J 

Основы прог 



(практика) 

проф. Полатов А 

Matematik analiz 

prof. Jabborov N 



S

E

S

HAN

BA

 

Dif.geom va 

topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov R 

(ma’ruza) 

Dif.geom va 

topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov R 

(ma’ruza) 

Dif.gem va topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov R 

(ma’ruza) 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Prof. 

 Xudoyberdiyev A 



Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Prof. 

 Xudoyberdiyev A 



Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Prof. 

 Xudoyberdiyev A 



Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Kat.o’q. 

 Haydarov F. 

Теоритическая 

механика 

проф. Коршунова Н 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Murabbiylik soati 

Кураторский час 

Nazariy mexanika 

k. o’q. Ruzmatov M 

Dif.geom va 

topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov 

R(amaliyot)



 

Dif.geom va 

topoligoya 

dots. J.Aslanov (pr)



 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Dots. Normatov E. 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

O’q.  

G’aybullayev R. 



Oddiy differensial 

tenglamalar 

Prof. Zikirov 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

Dasturlash asoslari 

k.o’qit. Yu.Yusupov 

Дискрет. Мат. и мат. 

логика 


проф. Омиров Б 

Oddiy differensial 

tenglamalari 

dots. Aliqulov T 



C

H

O

R

S

H

A

N

B

A

 

Matematik analiz 

dots.Toychieyv T. 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

O’q. Eshimbetov M. 

Nazariy mexanika 

Prof. Ahmedov A. 

Dif.geоm va topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov R 

(ma’ruza) 

Dif.geоm va 

topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov R 

(ma’ruza) 

Dif.geоm va 

topoligoya 

f.-m.f.d. Beshimov R 

(ma’ruza) 

Matematik analiz 

PhD. Rahimov K 

 

Dast.Asos  



(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

Dast.Asoslari 

Rahimova Yu 

 

Differensial geom va 



topologiya 

O’q. Diyarov B. 

Differensial geo va 

topologiya 

PhD. Muxamadiyev. F 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Dots. Ikromov A 

Algebra va sonlar 

nazariyasi 

Prof. 

 Xudoyberdiyev A 



Dasturlash asoslari 

k.o’qit. Yu.Yusupov 

Дискрет. Мат. и мат. 

логика 


проф. Омиров Б 

 

Algebra va sonlar 



nazariyasi 

O’q. Karimov U 

 

 

Mat analiz 



Kat.O’q. Otaboyev T. 

 

 



 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнение 

проф. Касимов Ш. 

Mat qarshilik 

Kat.o’q. Mamatova 

N.T 


P

AY

S

HA

NBA

 

Oddiy differensial 

tenglamalar 

Dots. Buvayev Q. 

Oddiy differensial 

tenglamalar 

Dots. Fayziyev Y.

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Dots. Qo’chqorov E.

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Prof. To’xtasinov M

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Prof. To’xtasinov M

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Prof. To’xtasinov M

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Prof. Zikirov

 

Математический 



анализ 

Доц. Лян Г.М. 

Mat qarshilik 

Kat.o’q. Mamatova 

N.T 

Nazariy mexanika 



(leksiya) 

dots. Zakirov A.X. 

Nazariy mexanika 

(leksiya) 

dots. Zakirov A.X. 

Nazariy mexanika 

(leksiya) 

dots. Zakirov A.X. 

Nazariy mexanika 

(leksiya) 

k.o’. Ro’zmatov M.I. 

Nazariy mexanika 

k. o’q. Ruzmatov M

 

Nazariy mexanika 



k. o’q. Ruzmatov M

 

 



Математический 

анализ 


Доц. Лян Г.М. 

Tutash muhit 

mexanikasi 

prof. A.Begmatov   

(ma’ruza) 

Oddiy differensial 

tenglamalar 

Dots. Buvayev Q. 

Oddiy differensial 

tenglamalar 

Dots. Buvayev Q.

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Dots. Buvayev Q.

 

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Prof. Zikirov

 

Algebra va sonlar 



nazariyasi (praktika) 

Dots. Adashev J 

  

Oddiy differensial 



tenglamalar 

Prof. Zikirov  

Oddiy differensial 

tenglamalar 

Prof. Zikirov

 

Обыкновенные 



дифференциальные 

уравнение 

проф. Касимов Ш..

 

 



JUM

A

 

Matematik analiz 

dots.Toychieyv T 

Matematik analiz 

dots.Toychieyv T 

Matematik analiz 

dots.Toychieyv T 

Matematik analiz 

prof.Teshabaeyv J 

Matematik analiz 

prof.Teshabaeyv J 

Matematik analiz 

prof.Teshabaeyv J 

Dif.gem va topoligoya 

Prof. Narmanov A.Y 

(ma’ruza) 

Дифференциальная 

геометрия и 

топология 

проф. Бешимов Р. 

Dast.Asos  

(amaliyot) 

O’q. Jo’rayev Sh. 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Prof. Polatov A 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Prof. Polatov A 

Dast.Asos  

(ma’ruza) 

Prof. Polatov A 

Nazariy mexanika 

o'q. Tilovov O. 

Dif.geоm va 

topoligoya (praktika) 

f.-m.f.d. Beshimov R 

Dif.geоm va 

topoligoya (praktika) 

f.-m.f.d. Beshimov R 

Differensial geo va 

topologiya 

PhD. Saitova S. 

Алгебра и теории 

чисел, проф. 

 Худойбердиев А 

Tutash muhit 

mexanikasi 

Kat.o’q. Mamatova 

N.T 


Dast.Asos  

(praktika) 

Prof. Polatov A 

Dast.Asos  

(praktika) 

Prof. Polatov A 

Dast.Asos  

(praktika) 

Prof. Polatov A 

 

 



 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

O’q. Javliyev S. 

Дифференциальная 

геометрия и 

топология 

проф. Бешимов Р 

Oddiy differensial 

tenglamalari 

dots. Aliqulov T. 

S

HAN

BA

 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

O’q. Sheraliyeva S. 

Nazariy mexanika 

Prof. Ahmedov A. 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

O’q. Javliyev S. 

 

Nazariy mexanika 



k. o’q. Ruzmatov M

 

 



Nazariy mexanika 

(leksiya) 

Dots. Axmedov A. 

 

Nazariy fizika 



Zahidova M. 

 

 



Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

O’q. Sheraliyeva S. 

 

Diskret Matematika va 



matematik mantiq 

O’q. Javliyev S. 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

Diskret Matematika va 

matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

Nazariy mexanika 

Dots. Axmedov A. 

Алгебра и теории 

чисел, проф. 

 Худойбердиев А 

Nazariy mexanika 

k. o’q. Ruzmatov M

 

 



 

 

Chiziqli algebra 1 



O’q. Jumaniyozov D 

Matematik analiz 

prof.Teshabaeyv J 

Nazariy mexanika 

O’q. Saydazimova B

 

Diskret Matematika va 



matematik mantiq 

Prof. Kasimov N. 

Теоритическая 

механика 

проф. Коршунова H 

Dasturlash asoslari 



Turkmanova Sh. 

Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling