0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 1.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/7
Sana15.12.2019
Hajmi1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§ 

Я %

R1 


-12 

[1 


15 

2

61Dinamika bo ’ yicha takrorlash.

2

NazariyTarmoqlar

metodi


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

89-90§


62

Masalalar yechish

2

Amaliy


Test sovollari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R1256-1260t

[11]

18§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

0j ]§

R1 -1 

[1 


1

7


11-105

63

Masalalar yechish2

Amaliy


Tushirib 

qoldirilganlar 

ni to’ldirish 

testlari


Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to’plami


R1261-1265t

[11]


23§  1-5

[7], [8], [

9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

R1261 


-1265j 

[11] 


23§  6­

50

64Saqlanish  qonunlari bo’yicha 

takrorlash

2

Nazariy


Aqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib

olish

[1],  [4]Tezkor

savol-


javob

§

965

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

R1264-1271t

[11]

27§  1-10[7],[8],[9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

R126


4-

1271j


[11]

10§


11-53

66

Masalalar yechish2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

R1272-1273t

[11]

33§  1-10[7],[8],[9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

R127


2-

1273j


[11]

33§


11-97

67

Qattiq jismlar statikasini takrorlash2

Nazariy


Aqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

94-96


§

68

Masalalar yechish2

Amaliy


Test sovollari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

R1274-1277t

[11]

24§  1-10[7],[8],[9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

R127


4-

1277j


[11]

24§


11-71

69

Masalalar yechish2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


26§  1-10

[7],[8],[9]

M asala

yechish,


o g ’zaki

so’rov


Testla

r

yechish

[11]


26§

8


11-27

70

Gidro va aerostatika bo’limi bo’yicha takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

97  §


71

Masalalar yechish

2

Amaliy


Test sovollari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


36§  1-14 

37§  1-5


[7],[8],[9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

Testla


r

yechi


sh

[11]


37§

6-55


72

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


40§  1-13 

42§  1-10

[7],[8],[9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

Testla


r

yechi


sh

[11]


42§

11-58


73

Molekulyar fizika bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

98-


99§

74

Masalalar yechish2

Amaliy


Test sovollari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


46§  1-10 

47§  1-10

[7],[8],[9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

Testla


r

yechi


sh

[11]


47§

11-38


75

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


49§  1-10 

50§  1-10 

51§  1-10

[7],[8],[9]

M asala

yechish,


o g ’zaki

so’rov


Testla

r

yechish

[11]


50§

11-114


9

76

Termodinamika bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

101  §


77

Masalalar yechish

2

Amaliy


Test sovollari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


55§  1-10 

56§  1-10

[7] ,[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testla


r

yechi


sh

[11]


55§

11-42


78

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[11] 


57§  1-10 

58§  1-10

[7],[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testla


r

yechi


sh

[11]


58§

11-84


79

Elektrostatika bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],  [4]Tezkor

savol-


javob

ЮЗ- 


105  §

80

Masalalar yechish2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[12]


1§  1-10 

2§  1-20


[7],[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testla


r

yechi 


sh 

[12] 


1§  11­

61

81Masalalar yechish

2

AmaliyJavoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[12] 


5§  1-10 

7§  1-10


[7],[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testla


r

yechi 


sh 

[12] 


5§  11­

98 


7§  11­

99

82O’zgarmas tok qonunlari bo’limi

2

NazariyAlgebra,

Mavzuga oid

M a’ruzani

[1],  [4]

Tezkor

106-


10

bo’yicha takrorlash

Aqliy hujum 

B.B.B.

geometriyaplakat,

kodaskop,

namoish

jihozlar


tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

savol-


javob

107§


83

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12]


9§  1-20 

10§  1-10

[7], [8], [

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

10§11-55

84

Masalalar yechish2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


13§  1-10 

14§  1-25

[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

14§26-143

85

Magnit maydoni bo’limi bo’yicha takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

[1],  [4]

110 §

86

Masalalar yechish2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R428-430t

[12]

16§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R428-


430j

[12]


16§

11-56


87

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R431-435t

[12]

17§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R431-


435j

[12]


17§

11-62


88

Elektromagnit induktsiya qonuni 

bo’limi bo’yicha takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],  [4]Tezkor

savol-


javob

111  §


89

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R436-550t 

[12] 

24§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R436-


550j

[12]


24§

11-46


90

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R551-677t 

[12] 

26§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R551-


677j

[12]


26§

1118


91

Mexanik tebranish bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum

Algebra,


geometriya

Mavzuga oid 

plakat,

M a’ruzani tinglash, zarur

[1],  [4]

115-

116§


11

B.B.B.

kodaskop,

namoish

jihozlar


joylarni yozib 

olish


92

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R934-980t 

[12] 

38§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R934-


980j

[12]


38§

11-41


93

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R981-1052t

[12]

39§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R981-


1052j

[12]


39§

11-91


94

Mexanik to’lqin bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

100, 


117 §

95

Masalalar yechish2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


41§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]41§

11-24


96

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


42§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]42§

11-32


97

Elektromagnit  tebranish bo’limi 

bo’yicha takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to’plami


M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

118 §


98

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


27§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]27§

11-30


99

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


28§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]28§

11-50


100

Elektromagnit  to’lqin bo’limi 

bo’yicha takrorlash

2

NazariyAqliy hujum

Algebra,


geometriya

Mavzuga oid 

plakat,

M a’ruzani tinglash, zarur

[1],[4]


Tezkor

savol-


119 §

12


B.B.B.

kodaskop,

namoish

jihozlar


joylarni yozib 

olish


javob

101


Masalalar yechish

2

AmaliyTo’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


36§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]36§

11-66


102

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

103Optika bo’limi bo’yicha takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

120 §


104

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


43§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]43§

11-107


105

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


44§  1-10 

47§  1-10

[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]44§

11-28


47§

11-43


106

Kvant fizikasi bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

121  §


107

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


52§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]52§

11-77


108

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to’plami


[12] 

53§  1-10

[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]13

testlari

53§


11-83

109


Nisbiylik nazariyasi bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

Nazariy


Aqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

122 §


110

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


49§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]49§

11-49


111

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


50§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]50§

11-24


112

Atom va yadro fizikasi bo’limi bo’yicha 

takrorlash

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

123  §


113

Masalalar yechish

2

Amaliy


To’g’ri

noto’g’ri

testlar

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


54§  1-10 

55§  1-10

[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]54§

11-26


55§

11-56


114

Masalalar yechish

2

Amaliy


Javoblarni

tanlash


testlari

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


56§  1-10 

57§  1-10

[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]56§

11-31


57§

11-48


14
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling