“050206 – nazirinin 10. 02. 2016 – 2016


Download 5.06 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/10
Sana08.07.2018
Hajmi5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

.
1920-30-cu 
-
-materialist dünya-
84

18-
-
olundu.
1922-
avo
-
1922-ci  il  fevra
-
R
r
1922-
-
-
nma 
-
6-
-ci 
, 1929-cu ilin iyu-
-
1947-
edi
-
-
-
-
1920-
-30-
1929-cu il aprelin 8-
1930-
-
ment
-
sovet  quru
1930-1931-
-
1938-
di.
-
-
-
ürdü.
nin 
-ci  ilin  avqustu
Tarixçi  Dim
-
-1941-
-
-
lardan  58%  az  idi.
-ci  ilin  ap-
R
verildi.
1930-cu
-
-
-
85

-
-
-
1920-30-
-
r
-
-
-
-
1918-
1922-
edir.
1920-
1920-
-30-
-
-
-
di
-
-
-
Be
-
-
. 1934-
-cu 
1939-
-
idi.
Sta
-noyabr 1942).
dövrü  1941-ci  il  iyunun  22-
-
-
-
hücumundan
– Stalinqrad  (Volqaqrad) 
-
-dan  1943-
ü, D
-
i
dövrü 1944-
-
-na kimi olan
-
-
-ci  il 
iyunun  21-
-
Dünya 
86

-
-
-Volqa-
-
general-
-
a
-
F.
respublikalar
-
ziyala
-
Q.
1940-
-d
-
1941-
fiq-
-
-
-
Sovet 
1940-
in
-
hudi
-ci  il 
-ci  il  iyunun 
r. Alman ordusunda 5,5 mln adam, 
,2
-
i
-34), 7,2 min 
,
,
tanklara  gör
-ci il 
iyulun 1-
1941-ci il iyunun 22-
:
15
-
87

8
i itir
1489-u havaya 
F.Kuznetsovun
-
-
bh
quruldu, iyunun 24-
-
-
-
k
-
-si  saat  7:15-
direktiv  verdi. 
bu
i
Müasir  yerli
1941-ci il iyunun 22-
-
-
,
-
-
rezidenti  Vladimir  Boqdanoviç  Rezun  (
-1981-
1939-
dünya  mühari
Böyük  V
u
-
caq
tam
-
-
-
ordu qrupu iyulun 10-da 
ni
-
-
-
-20 km-
-
-Minsk  rayonunda  sovet 
ordu
M
arusiya  strateji
riqoryev 
-
-ci il iyulun 22-
1942-
a
o
in
-
-
-
-
-
-350
88

-
-
n
-
,
-
1941-
-nin 
-
-
-
idi ki, 1941-
-
-
-
ava 
-
22-
Aprelin  13-
çill 
bunlara baxmayaraq,
haq
di.
yinin
Üç  c

-
-
-
g
i
-
,
olsa,
-1,  Laqq-3,  Miq-
-
-
1941-
-
1938-
89

-
-ci il iyunun 30-

DMK-
.Malen-
kov, L.P.Beriya daxil oldular. DMK-
.Stalin 1941-ci il iyulun 3-
xalqa 
DMK  bütün  sosial-
-
-
-
-
-ci  il  iyunun  26-da  kapitan  N.F.Qas-
bombardman
1941-
bi-
1941-ci  il  iyulun  4-
-a
, alman ordusu Leninqrad, Smolensk-
,
mümkün oldu.
ehtiyat qüv
-ci il iyulun 
10-
-
Moskvaya  buraxmamaq  idi. 
ov, avqust-
a
-ci il sentya
man
böyük 
-
Sovet 
Jukov Georgi Konstantinoviç (1896-1974) Kaluqa quberniya
Dünya 
olub. Böyük 
mühari
90

-1946-
yada
ordu  qrupuna 
1955-1957-
-
nin 
t
qa
hücumu
-30-
ç
s sahil 
.
.
-
-
-
-

, 60  min  zabit 
-
mistenk
sent
-
1941-
a
FSR-
i, Novqorod, Kalinin, 
i
Avqust
-da  onun 
6-
-
ninqrad  Svir, 
bombardman
ma
-
raq,
i
-
-ci ilin  yanvar-
l
-
-
-
-
-
1944-
-
T
bombardman
an  Lenin-
1941-ci ilin avqustun
-
-
-cü  ilin 
D -
“S

ks-
91

1941-
-
-
-
-
siyada 2, tanklarda 1,7, artilleriyada 1,8 
bu
1941-
-
ya-
-
i
-
rin
-Volokolam-Naro-Fomin-
Ser
-
-
-nin 
(Samara)
-leytenant 
c
-
dirsin. 200 qatar, 80 min yük
n
-
-
-
-
-
-16-
bosekovo 
-
-panfilovçusu  kiçik 
qar
Y
,
baxmayaraq,
-3-
-
-
naya
-
,
-
-
-
-
-
s
u
i,
m
Sevastopolu 
üs
- ,
-
Kalinin 
92

koma
-
Kalinin (Tver)
-
i
a
-
-
-da  Kalinin,  20-
aluqa
Sovet 
-250  km
-
-400
-dan  çox 
i azad etdi.
D
-
Hitler dekabr-
,
-
s
malik
i
ordusu 1939-1940-
,
i
, bütün dünya 
-
“Kantokuen”i 1942-
-
i
-ci  il iyulun  12-
-
-
hücum 
velt 
-
-da 
-
-
sovet 
-
u
1941-
-
Atlant
i
i,
i elan edirdi. 1941-
-
-
-ci  il 
-
-ci il iyunun 30-
-
93

-
-
-ni lend-
-amerikan  yükü 
1941-
-
-Xarbor
-
-
müh
-
-
-
-
cüm
,
1942-
26-
-sovet  müqa-
-
-
-
-
-
-
örçill 

-
-
i
i
-
-dan 1943-cü ilin sonuna 
1942-
8-
1942-
-
Ordu 
-
8-
-
15-
Taman 
-
-
2
1942-
-
i
General-leytenant  A.A.Vlasov  Vinnitsk 
-ci 
-
-
-
hücumun
-
-
-
-
-
94

18-
23-
-
u
,
-
1942-ci  il  iyulun  28-
batalyon
ç
-
i
a
ki
Qafqaz 
-
Stavropolu,  11-
-
ni
çataraq öz si
Qrozniya kimi olan
-ci

-
i
-ci il avqustun 25-
-
alman ordusu  F.Paulyusun
-cü tank ordusu
-
-ci  il  iyulun  12-
-
-
.Yer
-
-
-
-
-
-
,
-
hücum gücünü 
yeni kö-
Stalinqrad
kov,
edi
1942-ci il avqust-
-
-
-
95

dö-
-
-
-
üstün  idi.  D
-
-
Yeremenko) 
l
-
-
-ci il 
-u sa
-
-
-
-
6-
-cü tan
-
19-
F.Paulyusun 
.
h
h
tso”) 
-
,
-cü  il 
-
-da  Volqa  sahili  boyu 
-
F.Paulyusun
-
-
-
-
-
,
-
-dan 1943-
-
1942-ci il 
iyulun 17-
-cü il
-
n
-
-
m
-
kimi davam etdirdi.
-
-
-
-
96

Par
-
-
-
Belarusiya  KP  MK-
1942-
idi. 1942-
, Smolensk, 
Oryol, Bela
i
-
a
n
1942-
Oryol
Bela
-
u
-cü
1941-ci  ilin 
i
r
1943-
diya” 
i
-
saxlamaq üstün
fa
i
-
-
-
a
-
1943-cü  ilin  f
-
-
sovet-
Oryol 
Belqorod 
-

-
dusuna 
çoxl
-Vulf-
-
-
yol-
Al-
ma
-
-
rada 
-
97

-
i general  K.Rokossovskinin  koman-
Konstantin Konstantinoviç Rokossovski (1896-
rinci 
Dünya 
çerx
-ci  ilin  avqustundan  1940-
-
-
i  Smolensk,  Stalinqrad,  Kursk  dö
-
-
-
-
-
-
layiq  görülüb.  1949-
-
-
-ci
-
1943-cü il iyulun 5-
-da 9-
-
-cü 
y
-
-
-
-
belqorod-
-
an-
-
-
12
-
ah
-
9-da  Siciliyada  ingilis-amerikan  ordusunun 
-cü  il  iyulun  12-
-
ke-
M.Popovun
-
-
avqustun 5-
Avqustun 20-
-
,
qat-q
-
-
Hitler 
-
-
1943-cü  ilin  avqust-
solsahil  Ukray-
98

Krivoy  Roqun kömür-metal 
i
-
y
-
-
-Pskov-Vitebsk-
-
-Dneprin 
-
-
-
s
i
sahilind
-
-
-
-
-
N.F.Vatutinin  koma
-da 
Yaz-
y
n,
1942-
feld-
-
meyn
-
za
1943-
i
-cü ilin iyul-
-amerikan birlik-
-
abr n 13-
i tutan almanlar  burada
-
-ci 
i
ehtiyat
-
La-
-
1-
-cü il noyabr n 28-
-
n
-
da 
-
-
qalm
99

-
-
-
-
da 
1942-
, 830 min 
-
-zavod 
-
-ci ilin 
-
-
-
verdi  ki,  bu  da  1942-
1943-
-122-
-ci ilin sonuna
-cü ilin ya
,
-
-ci ilin 
Müt
-
-
-
-
u
dalar” 
i  zamanda  yerli 
edildi. 18-
-16-ya ça-
normadan da az idi. 
1941-ci il iyulun 17-
,
-
100

kommunistl
-Yarda 
50 min meyid
s
-ci ilin 
1941-
-
-
-
üçün
-
ki, 
üçün alman
almanla
-
,
antisovet
-
1942-
i
Ancaq 
-
-
-
-
olmaq 
slav-
-
1944-
-
üçüncü  dövrü 
azad 
Hitler 
-
1945-
-na kimi
ko
1943-
-texniki
, sovet-
-
topu, 
-
-
101

-
-
-
yay-
qrad, K.Meret-
-ci  Pribaltika 
-cü  ilin  yanvar-fevral
i
i
-
-ci 
-
-
-
1944-cü ilin aprel-
4-cü Ukrayna 
-avqust 
lar. 
-
-
-cü il iyun-
Belarusiya
-
xovski olan 1-ci, 2-
-cü Belarusiya
-
-ci 
çir
G
sovski
eyni zamanda iki b
Belarusiya
i
azad etdi 
-cü  ilin  iyul-
-ci Ukrayna
Lvov-Sando
a
b-
-
-cü
22 alman-
ova
2-
torpaq
-
L f
ha
i
man
-
-
t
1944-cü  il  iyul-
Ye
-
nikovun
-ci,  2-
-
i, Estoni-
ya
i
Prus
”  ordu-
di, 38 diviziya Kurlyandiyada Tukumla Libava
102

-cü
-
(vitse  admiral  A.Q.Qolovko) Petsamo-Kirkeness
qütb 
la-
-
-
-
-
qovuldu.
-
-
y
-
-
çür
olmadan 
-
-
-
almaqdan
i
-ci  ilin 
-
-
-
la-
-ci ilin sonu – 1942-ci 
ilin
-ci il dekabrn 13-
1974-
qaboyundan
-ci  ikin  noyabr
Q
-
-
etdi.
-
rayon-
-
-ci  ilin  iyunun  30-
-
çevrildi,  1954-cü  ilin  f
-da  Ukrayna  SSR-
-cü  ilin 
-
1943-cü  il  dekabrn  27-
deportasiya edildi. 1957-ci il 
-
-ci 
ilin  iyulun  29-
1944-
-
sürgün
i
-cü il 
ma
-da  Kabardin  –Balkar  MSSR  Kabardin  MSSR-
-
-cü il noyabr n 6-
-ayr
103

-
-ci ilin 
-
1944-
-
-
-
an  MSSR-
-
-
-
edildi.  1944-cü  il  iyunun  2-
-
15040  yunan,  12422 
bol
-cü  il  avqustun  31-
-
i
-
a
na,  Kabarda  MSSR-
ana sürgün olundular. 
1945-
-
olan m
-
-
-
1944-
malikdir.
ni açmaq haq-
-
xa
-
,
-alman 
-
-
n  19-
Avqustun  25-
-
ya
dan
n
-
-
-
hücumunu
-
-
104

-ci ilin
-ci  il 
-
-
Visla-
-
-ci 
-
-
sa
-
-ci Belarusiya
-
anun 
nun 
-
6-
-
.
general Manteyfelin 5-
-
-
(

)
1945-
-
-
-
-ci  Belarusiya
-ci  Ukrayna
-
-
Sileziyada  cinah
2-
-ci  Belarusiya
-ci
e
-Q
1945-ci  ilin  fevral-
-
Fevral-
ingilis-
-
-ci
-
-
Almaniya müh
r, demokratik 
-
a
-
-
yan-
-
iki-
a
-
105

1945-ci ilin fevral-
i
i
daxil oldu. Aprelin 6-da 3-cü Belarusiya
Köniq
hücum edib, 9-
-
-
qovuldular. Aprelin 6-da 2-
-
Praqaya
km-
an
1941-
i itir
iqtisadiy
rol oyna
-ci ilin iyunun 24-
-ci ild
-
-
-
i
-
1943-
-700 qr, qulluqçular 400 qr, u
-
i paltar 
-
tovlu  kolxozçu  F.Qolovati 
-
-
-
-ci 
1943-1945-
bi
106

7500
1943-
-
-5,  Jak-
-
TB-7
-
-
v
“v
i
-ci il iyunun 
22-
qorumaqda” xalqa xeyir-dua verdi. 1943-
-
tutaraq Ümumittifaq radiosu 
aya zvezda
a
Vasili 
-
m
müd
xal
-
A.V.Alek-
sandrovun musiqisini
-
fosu
ryevin  “Raykom  katibi” 
d.
-
f
g
Onlar
i
drovun  labora
myonov,  N.Javoronkov,  Y.Zeldoviç,  Y.Xariton 
Professorlar  P.Gertsen,  A.Savitski  odlu  silah  yara
müali
problemini
1945-
s
q
-
-ci Belarusiya
-
ci  Belarusiya
-
107

bir milyon
üstünlük t
y
-ci  il  aprelin  16-
8-
-ci  Belarusiya
-ci  qvardiya 
hücuma
-
-
tir
-
i
min gün 
1-ci Ukrayna
-ci  qvardiya  ordusunun
rayonunda  2-
i
-
-
-polkovniki Veydlinq Berlin qar-
-
-
Aprelin  29-da  reyxstaq
relin  30-u  saat  21:50
Ye
1946-
-
-ci il aprelin 30-
Braun özünü öldürdü.
-si 
saat 15-
zabiti 
yo
in 
-
general-
V.Keytel,  admiral 
X.F
-polkovniki Q.
ttifaq
A.
K.
deLatr  de  Tassini 
-
o
-
Sovet  ordusu  1-ci  çexoslovak  ordusu,  1-
-cü r
-
-
d
i.
D
Avropada  müha
-ci  il  iyulun  17-
-
Potsdamda  SSR
nra
K.Ettlinin
-
-
108

-
ta
Belarusiya
-
-
1938-
u, Sü-
-
-
-ci 
-
-
-
-siyasi  sis
-ci il avqustun 8-
-
R.Malinovskin
Zabaykal 
-
2-
Monqolustan xalq-
Sov
-
edirdi. 
Bir milyon
zabiti olan Yapon
Avqustun  9-
Xinqan-
-150 k
nin 2-4
baxmayaraq  A.Kravçenkonun  6-
,
-
14-
50-
-
a, Xarbin
lar
19-
-ci  il sentyabr n  2-
itsu, 
D.Makartu
-leytenant  K.N.Derevyanko
-
-
-nin
-
o
in
11 
109

, Böyük  Britaniya  350 
min,  Fransa  635  min
bombardmandan,
repressiyalardan
-
65
yolu,  1870
a
-1945-
-
,
bombardman
-
dam 
-
-
-Alman 
-
-
-
hüm
n
-
-
-
-
-
vet ordus
kossovski, 
,  K.A.Meretskov,
Vladimir-
-
sinin 
Bu 
-ci  il  dekabr ndan  1946-
1946-
n  16-
,
dünya
kimi davam etdi.
1940-
-
Sosial-
i
-nin  27 
110

-
-
-
-
-
, 1946-
-
mal-
-
rai
lu-
1945-
ni
1945-ci ilin sen
4-
Sovetinin,  1946-
-
1946-
-1950-
etdi.
niki 
i elan edildi.
-
ata
üçün 250,3 
ial-
-
-
ne-
yek-
Bu istiqa-
S.Varqan
-
-
1946-1947-
-
,
1946-
-
-
,
,
- 1952/53-
-
-
-
-
hsul 
m
si il
t edilirdi.
111

Bütün  bu  qeyd  edil nl r baxmayaraq,
siz,  xalq  t
rpa  edilm sind
tezlikl normal dinc h
m
Eyni  zamanda  Almaniyadan  4,3  mlrd  dollar  h cmind
zminat  v tex-
yetirilm sin böyük köm k oldu. M
-
rib d n sonra b rpa olunan mü ssis l
zgah v
m k müm-
kün  oldu.
3  mind n  çox  iri  mü ssis ,  o  cüml d n  Dneprohes, 
Azov v
rpa
Ümum n 1946-1950-ci ill rd 6,2 mind n çox s naye mü ssis si b
Ukrayna, Belarusiya, Moldaviyada b
ri görülür, Ural, Sibir, C nubi 
Qafqaz v
naye  n h ngl ri,  Ust-Kam
-
Nikopolda  boru  prokat 
Cambul  v
(Yekaterinburq) turbin-motor 
zavodu,  Minskd ,  Vladimird
Saratov-
-
Kiyev  kimi  iri  v uzun  qaz  k m rl ri  ç kildi  v istifad y verildi. Özb kistanda  F rhad, 
-cu  ilin  noya
da  X z rd
nizd
Az
cmin gör
-d birinci  yer
R smi  m lumata 
sas n 1948-ci ild s naye m hsulu isteh
ölk müharib d n vv lki s viyy ni 18, 
1950-ci ild is 73 faiz ötüb keçdi. Bununla
,
sinin yerin yetirilm si 
30-cu  ill rd
hsulun  d y rinin  n z r
lirdi, 
kömürün
o  q d r  d
H m  d
s nayenin  b
ni  keyfiyy tc deyil,  k miyy tc
S nayey yeni 
lav
si c lb olunurdu. Bel ki, 1946-1950-ci ill rd s naye 
v tikintiy
olmayan 8,5 milyon n f r yeni f hl g
Bu  dövrd Sovet  dövl ti  ölk nin  müdafi qabiliyy tinin  möhk ml ndirilm sin ,  o 
cüml d
sait s
h rl r
r, m s l
rbi 
yata  keçirm kl m
ul  olurdular.
dünya 
tli fizikl
v
m
Atom enerjisinin t dqiqi il m
y
aya 
is görk mli  h rbi  iqtisadiyyat  t
hb rlik  edirdi.1947-ci  ild
-
keçirildi.
sind aliml r sovet  k
t
göst rdil r. 1942-1949-cu ill rd alman fiziki Klaus Fuks sovet t r fin mühüm m lumatlar 
1953-cü ild
1947-ci ild S.P.Korolyo-
vun r hb rliyi il ilk sovet ballistik raketinin
1946-1947-ci ill rd 38 növd
zil rinin h r k t radiusu 3000 km-y
,
-
1946-
növlü 
-
30-
-
-
-
-
-
-
-
1947-
112

ci il iyunun 4-
-ci il avqustun 7-
olundu.
-
-
nizam
-
d
-
-
-
-
1950-
-
1942-ci il aprelin 15-
-
-
-1948-
-
Ukrayna KP MK-
-ci il iyunun 2-
Baltikyan
respubliklar
diqi
Göründüyü  kimi  mühari-
-
1947-ci  ilin
-
3
i
1946-1953-
1949-
A.Andreyev  1949-
-1949-
-
-
-
-ci  ilin 
Kiçik 
-
-
113

oldu. Kolxo
1950-1952-
-
1952-
-
Amma 
-
.
1940-
-1950-
1946-
u
mümkün idi.
-
edildi.
,
sabununu  5,20, bir  litr  nefti  2-2,50,  duzu  1,60-
Kar
1947-
tulurdu.
, gizli 
10:1-
- ,
-
-
-
-dan  29-na  kimi 
keçirildi.
i
sala-
Baxmayaraq  ki,  1950-
-1947-
araq 
-
-
-
-1952-
Eyni  zamanda,
114

-
ir. 1946-1953-
-ci 
Gizli  abort 
-
1944-
1946-1952-ci 
-
-
1955-
-
-
-
1946-1950-ci 
Bunlara  baxmayaraq,
Siyasi rejim.
-
-
-
yon
Ancaq  1956-
edildi.
1939-1940-
-
-
dir
Moldova
-cu  il
-
1944-
daxil olduqdan sonra UMT-
ordusunun  (UÜO)  komandiri  oldu.1945-1946-
U
-
1946-1948-ci
-
-
-1950-ci 
kimi 
-
-
,
-
1947-1953-
in
115

1946-
rep
-
-
-
xid
ed
1946-
-
ordunu  ya
-
-
-
-1939-
-
1946-
-
dür” 
-
a
1946-
ya
-
1946-
-
-
-
du. Parti
“vicdan
-
-
çeniya obye
-
-
1948-
10-
-
l
Konkret olaraq V.Muradeli 1918-1920-ci 
rarda bir 
-
dular.
-
rara müvafiq olaraq “Antiformalist”
-
-cu 
i
1950-
-
116

, odur  ki,  o  bir  daha 
n
ke
-ci  il  avqustun  2-
-
-
1949-
ca 
Kosmo-
-
1948-
k  1952-
lideri artist S.M.Mixoels 
-
Fefer,  P.D.
D.P.Berqelson, 
L.M.
-
1952-
-

-
-
-
-
-
-
Nazirliyi 
kim
-
ra xitam verildi.
1946-
-
lamaq 
N
edil
1946-
-in 
-
-
-n
ruz 
sovet 
susuz 
40-
idi. Oktyabra  q
-
-1933-
tikintisi  Belomor-
-
-
lu”  tikilirdi  ki,  bu  yol  boyu  il
etdiyi  Maqadan  idi.
-
-
M
-
117

Komsomolsk, Naxodka, Maqadan, Bratsk, Norilsk, Vorkuta,
-
-
Ümu-
Lakin 1945-
Vyaçeslav  Mixayloviç  Molotov  (Skryabin)  (1890-
-1930-
-
-1941-ci 
-1957-
Sovetinin,  sonra 
-1945-
-
-
1949-
-1956-
1957-
-
-
1984-
1926-1957-
-
ist 
-
-
-
-
MK-
iya 
Düzdür,
Müharib
mis-
-
-
-
-
-
o
-
A.Jdanov  1948-ci  ilin  avqustun 31-
-
-
-
G.Malenkov  itirdiyi  MK-

Leni
-
ti
-
1940-
sonu-1950-
-
-
-ci il
-
N.Voznesenski,  A.Kuznetsov,  M.Rodionov,  P.Popkov  ölüm  hökmü alaraq gül-
-
1951-
-
118

-
edildi.
-
-
1952-
-Siyasi 
-
Qurultayda MK-
o
-
X
-
-
-birinin  sosial-
-
-
-
aoru
-
Düzgün  st
ümummilli
405
-
1945-
Dünya müharib
A
-
yur.
-
rirdi. 
tusunu 
-
oldu.
tan, 
rar 
hesab olunurdu. 1947-
119

-
-
-
-
-siyasi
-
dur
-
Bu 
-
-
-
1946-
-
g
ident 
-
O Avro
-
etdi.  Sovet  tarix
-
n
-
1947-ci il iyunun 5-
-
C.K
-
-siyasi 
1947-
1948-

1948-ci il aprelin 1-
-ci il iyunun 30-
-
” nda 
-
-siyasi  bloklarda 
1949-cu  il  aprelin  4-
-
mindi. 1951-
dollar kredit verdi.
-
-
-
-Bi-Si,  1947-
-ci 
-
-ci il 
-
-
1949-
-
-
da avqustun 19-da Bundestaqda 
20-
-
-
bit edildi.
-
-
120

-
-da 
1949-
-
Al
edildi.
-
-
-
qurdu.
1949-
-
-na 1949-
-
1945-1946-
-
Part
ka
-
-
-
l
1947-
-
1948-
-
Bel
1948-
1949-
-
Buna  bax-
mayaraq,
-
-
qoslaviya-
qaydaya  salmaq  mümkün  oldu.
-nin  yarat
1948-
-
o
Lakin SS -nin 
-
50-ci
-
-cü il iyunun 18-
-
-
1946-
-
-
-ci 
-
-
-
1952-ci il
-ya, 1955-
n
-
1948-ci il ma-
121

-
-
ilk prezidenti seçildi.
-
-
-da KXDR-
-
-
olaraq  KXDR-
1948-
-
-
1950-
-
-
-
-
1950-
14-
lan-
Bundan sonra,
1950-ci il iyunun 25-
-
-
-
u
-ci  il  iyunun  25-
-
1950-ci ilin iyulun 4-
-
çir-
1950-
-
-
1950-ci il 
-
-
-ci  il 
-
-ci il iyulun 26-
1951-
-
-
- , 38-ci para
1953-cü  ilin  aprelin  26-da  Panminçyonda 
-
iki kilometrlik 
-
-
Koreya  müna
sinin  4/3 
1947-1949-
-
-
1947-
-hü-
-
-cu  il  aprelin  23-
1949-cu  il 
okt
-
-
–Çunçun
-Arturu
-
-
1951-ci  ilin 4-
-
-
-
-
-
mühar
.
-nin
imzalamaqd
1952-
122

buna  cavab  olaraq  S
-
-
atom 
Bundan sonra,
-
-
.
-
1950-
-
-
rinci ümumdünya k
1950-
-

Download 5.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling