“050206 – nazirinin 10. 02. 2016 – 2016


Download 5.06 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/10
Sana08.07.2018
Hajmi5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

-
1953-1964-
-
1953-cü il 
-
-
-
nazirliyinin  terapevti,  professor  P.Y.Lukomski,  TEA-
-da 
-i  saat  21.50-
rio
-
-siyasi 
-
-
bütün 
sinin 
1953-
-
G.M.Malenkov  Nazirl
-nin  Birinci  katibi  oldu. Malenkov 
Georgiy  Maksimilianoviç  (1902-
dan  olub,  1918-ci 
-
-
-1946-
-
1953-
-
-1945-
-
123

edib.  1952-
-
-
u
-
-
rinin 
Y
-nin katibi kimi partiyada ikinci adam idi.
-
-
-
-
katibliyini  1922-
-
maq 
-cü  ilin  mar
linin 
-
v
edildi.  Aprelin  4-
qur
-
-

eriya  Gür
Beriya  Lavrentiy  Pavloviç  (1899-1953)  Abxaziyada  anadan  olub,  Birinci  Dünya  mü-
-
-
Da
-
-
sonra 
-
oldu. 1953-cü ilin iyunun 
26-
1953-cü il iyulun 2-7-
-nin Plenumunda qiyabi 
a
-
V.N.Merkulov,  V.Q.De-
kanozov, B.Z.Kobu
-
.
ondan
-
-
-
o
-
124

-
cam na 
verildi.  1954-
-
. 1954-
-
-55-
1930-
bax
-
Sov
-
-
kol
-
len-
dil
-
-
-
-amirlik 
-
-
7-
-nin Birinci katibi se-
-
-
-ci 
krayna  KP(b)  MK-
-
-
1957-
diya
suz 
-
-
-
-
-
-nin  d
-
,
-
-
-
L.Beriyan
-
125

-
-
-nin  Plenumunda 
-
-
-1958-
-
-
-
-cü il fevral Plenumunda
-
-
-
-
-
-
-
-
t
-
-
-
-
-
-
-
qid 
olundu. MK-
teh
1955-
-
-
1956-
-
Kremld
-
-1960-

-
qaüd
MK-
sosial-
Parti
-
-
-
126

eyni zamanda demokratik öl
qila
-
-
Qu
24-
-
-
-
-
rinci katibi se
-
qeyd 
-
-
-
-
-
-1942-
-
dir
ya
-
-
tutdu. 
r
-
-dan 
-
-
-
-
3).
1956-
-
-
-
-
-
ilin ikinc
-
-
-
-
-ci il iyunun 18-
-
ri, o 
kov,  V.M.Molotov, 
127

koyan,
-
-
manda 
-
-
-

1961-
-
etdi. 1960-
-
-
çevrildi.  1957-
-
si
-
qoslaviyada
H
19 oktyabr 
-
-
-1953-
1958-1964-
.
qanoviç, 
-
-nin  XXII 
tutuldu.
v
ye”) 
-
Yesenin,  A.A.Ax-
y
eyir-
Denisoviçin bir günü” (
2-
ya” 
-
-1970-
-
-
-
-
-
128

-
O.N.Ye
ra-
-
1958-
-
-
1958-
-
-
nakla 
-
r. 1962-
-
üsul
-
-
-
-
Gizli 
-
-
1959-1960-
.Axmadulina, Vs.Nekrasov, B.Okuc
lundu.  1960-
mini 
c
bor, A.M. Qo-
-
sial-
di
lanski, 
1961-
Moskvada  general  P.Q.Qriqorenko  rayon  par
-
1959-
-
-
-
-1965-ci il
1961-
-
-
-
-
da “kommunizmin  maddi-texniki  ba-
129

-1971-
-
-1981-
-
tulurdu. N.S.Xru
-
-
-
-texniki 
1960-
-
-
-
-ci il iyunun 
1-
-
70
-
-
.
m
-
Murom,  Alek-
-tez 
1957-
na-
-
-
-ci
-
edirdi.  1962-
i
partiya-
-
-
-
130

-
.
-
küt
-
-
-
-
-
-
-
-
1954-
-
-cü ilin fevral-
-
-
-
-
-30-
arükü 54 
-
-
-
-
-
-
-qara  yemi  üçün 
-
MTS-
-
-1961-
-
-
-ci 
-
131

1960-
di. 1958-
-
1957-
22-
maq” 
-
ma
-1964-
-
-
-
-
-
-
1957-
-
-
-
-
-c
1963-
AXTS-na 
-
-1958-
-1964-
adi 
ü
-1959-
-
– 1950-
-
Düzdür, 50-
-
-
-
(Samara), Stalinqrad (Volqoqrad)
-
dünyada  ilk  atom 
Novo-Voronej,  Beloyarsk  AES-
-1965-
-
-
-
oldu.
-1961-
-
132

1964-
1972-
-
ci,  1981-
-
1950-1960-
qoyuldu. 1954-1957-
-
-
1950-ci ilin sonu-60-
1956-1960-
-
Yeni reaktiv TU-
1957-
-
x
1961-ci il aprelin 12-
-
-
-
ovet ada-
-
-
-
-
-texniki 
1959-
-
-1965-
d
-
dur ki, 
-
-
-
-
-cü  ilin  iyulunda 
-
-
-
-
1953-
-
-
-
la-
133

-cü ilin 
-
ona kredit verdi.
AFR-
-in  NATO-
-
-
-
ma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1954-
n
-
1955-
-
-
qosla-
süfünü” 
ifa
-
-
-
-
-
-
-
50-
.
la-
1955-ci 
-
-
-
-
. 1955-
-
-
-
1955-
-in kansleri K.Adenauer 
-
-
-
sonra  VMT-
-ci  il  avqustun  12-
-
olan divar 1990-
-
-
-
-
-
-
vini, 
-
-
olan K.
1956-
-24-
134

ako
-
-
-
Birinci 
-
di. Buna cavab ola-
-
-7-
-
-
-
-
-
18-
1956-
-
-
funt 
dir-
-
-
-dan 30-
-
22-
-
1949-
-
-
-
-
-
-
-
elmi-
1962-
-
-
-
-
-
Sovet-
1957-
-
-
-
-
-
135

Lakin 
1960-
-
(Yekaterinburq)
-
si-
-
-
Amerika  müna
-
-
1959-
-ci 
-
-
-
di. 1962-
-
-
lara 
-
-
-
962-
-
-
-
1963-cü il iyulun 15-
-
-
-
-
-cü  il 
-
1964-
ölçülüb-
-
-
-
,
-
B
1962-
-
-cü  ilin 
13-
t
MK-
-
-
-
MK-
-
q
N.V.Pod
-ci  il
-da
136

SSR 1960-
– 80-
-siyasi 
.
-
-
-
-
-
-ci ild
-
general-
-
-
tan KP MK-
-
-
-
-
-
seçildi. 
,
-
dur. Onun  ünv
-
iq
-
, MK-
tiya  N
tinin üzvü, ideologiya sa
d
M.Suslov
1964-
vahid  bir 
i
1964-
1965-
-
1966-
.
-nin  XXIII 
-
-he
menkla
-
-
nin  qabi-
-
ladan partiya 
-
iq
mövcud idi.
-
iq
Kosiqin Aleksey 
Nikolayeviç  (1904-
1940-1946-
s
liy
rin
-1980-
137

ha-
-
iqinin  texnokrat  is-
-
-
lat-
-
-ci ilin 
1966-
-
-c
-
-
-
ölü
-
-c
-
halisi  öz 
70-
-
Odur ki, sovet 
-
sürdü. 1966-
-
zm 
-
-
urumu  xeyli 
n
1977-
-
-
-
-
i var idi.
-
Bütün ha-
-
-
-
-
Konstitu
-
-
-
138

B
-
-
komandan  ki
-nin  XXIII 
n
-
dir.  1969-
-
t
Sovet 
A.T.Tvar
-
-ruh
-
stalinçi
-
Ç
-
-
Onu
-
60-
-
-
po
reda
-
keçdi.
-
n-
rin, Vikt.V.Yerofey
-
dular.
a
lor
V.V
la-
139

-
-
-
1968-ci il avqustun 25-
-
-
1965-
Moskva”  (“Qovorit  Moskva”), 
nda çap
Bu XX 
-
yer
-
-
e
olev, S.P.Antonov, K.A.Fedin, N.S.Tixonov, K.M.Simonov, A.A.Sur-
1968-
-üç  aydan  bir 
y
1960-
-
A.Solje
-
nit-
-
jen
ö
edir.
-
jen
rüldü. 1973-cü 
1974-cü ilin 
jen
-
1970-
R
1973-
v
-
-
140

1969-
1975-
-
-
-
-
Buna cavab kimi sovet hakimiy-
i
1980-
1975-
-
d
d
zul-
-
u
-
1975-
-
-
Hüquq müda
1966-1988-

slenski
xa-
-
60-
linin 
-
nan  eks-
-1958-
1965-
-
-
-
-
-
-
Ev  mal-qara
-da 
bu 7-
-
20-30 faizi kolxoz-
B
141

30-cu
yi
i
-
nbarlarda 
Odur  ki,  1977-1978-
n
-
i
-
1982-
al
ASK-
-
urlar 
Briqada me-
-
-
in
-
.
la-
-
Moskvadan 
1982-
-
-
nazirliyi 
o-
siq
-
-
da 
-
-
y
142

-
in
n
-
1966-
-
1966-
-
-
ursu elan edildi.
-
1970-
faizini  istehsal  edirdi. 1968-c
-
-
, 1960-70-
-S
-
men neft-
V
donda 
-
Ostankino tele-
-
-
-Amur  (BAM)  magistral  yolun  tikintisi
3 min km-
-
-
. Bu yol 
-
g
Külli miq-
-
-
1960-
-
-
-
-
-
-
1983-
70-
-energetika 
-
-
-
1960-1985-
-
-
-
-1985-
-
1970-
-
-1985-
-
-
-
-
-1985-
Bir-
-
143

-cü ild
Zaslavskaya
mi-
avskaya
-
-
ma-
,
qalsa  da 
-
-
-
,
liy
-
büs
-
miqdar
-
-
-
1966-1970-
-1975-
-1980-ci 
-1985-
-
-
-1970-
-1975-
5,1, 1976-1980-
-1985-
,
-
raq  8,5;  7,4;
;  1,1,  ictimai  m yin 
m h
halinin h r n f rin
n real g lir 5,9; 4,4 ; 3,4; 2,1 faiz 
t
Faktlar  t stiq  edir  ki,  70-80-ci  ill rin 
v ziyy tind
Bunun  is s b bl ri  çox
li  idi. H
n vv l
mü ssis l
nims m si,  m k  m
m hsulun 
keyfiyy
min edilm di. Mövcud idar etm sistemi daxi-
lind mü ssis l
cminin 5-8 faizini n z rd tu-
turdu.
yetirilm m si inzibati v t s rrüfat c za t dbirl ri olaraq r h-
b rl r töhm t verilm si, mü ssis nin s r
saitin 
yy n edilirdi. Odur ki, bir çox mü ssis r hb
yetirm y
lav
z rind saxta 
r q ml rl
rilm
Bir çox m
qab tin 
hsulun keyfiyy
-
Bu t crüb h
m d t s
aliyy tin ziyan vururdu. M s l n,
zavodlar  kolxoz  v
l b  etdiyi  kiçik  mexanizm  vasit l ri  yerin
traktor v kombaynlar istehsal edirdi.
m k m
min ed
y-
y n olunan  m
hsula qoyulan qiym
s b
r s rf etmirdi. Bundan  lav mövcud  m
sas n yeni texnikaya qulluq ed n müh ndis, operator, proqram
fiziki  m
rind n
az  m
T
l rini m nims m kd
r.
sind n  çox  halda  s m r li  istifad edilmirdi. Yüks k  intellektual  s viyy li
r,  t l b l r  tez-tez  kolxoz  v
rin ,  t r v
-
lb  edirilirdi. Ölk nin  ali  t hsil  sistemind
l
cavab  verm diyi  üçün  m
r. Çox  halda  müh ndis-
144

d r k mü ssis l rd f hl
düz lirdil r.
Dövl t büdc sinin 10 faiz kimi böyük bir hiss si günd n-gün
n idar çilik apara-
rf edirdi. 1980-ci ill
qrib n m k qabiliy-
y tli halinin  yeddid bir  hiss sini  t
il  ed r k  18  milyon  n f r
n  miras 
qalan v günd n-gün artan ölk probleml rinin h
z r almaqla 
l
onun hat
H qiq t n, 1965-1985-ci ill rd sovet c miyy ti d rin d
m
1939-cu 
ild n  1980-ci  il q d
h r halisi  56-dan  180  milyon  n f r
1979-cu  ild ki  siya-
alma m
sas n ölk
h r halisi 62 faiz t
likl
-
h rl
miyy
nin k nd halisi 12 faiz
-nin slav-
yan olmayan  halisi, xüsusil müs lmanlar
s l n, ölk nin müs lman  halisi 
1959-cu  ild ki  22,5  milyon  n f rd n  (ümumi  halinin  10,7  %-i)  artaraq  1979-cu  ild 42 
milyon n f r (ümumi  halinin 16%-
S nayenin,  ticar t  v xidm t  sah l rinin,  dövl t  ap
x ssisl r
t l
1980-ci ilin  vv ll rind 40 faiz q d
h r halisinin ali t hsili var idi. 80-
ci  ill
-d 5  milyon  t l b ali  m kt bl rd
f rlik 
mü llim ordusundan d
Bel likl , dün n sosial elita hesab edil
çox sosial qrup v kateqoriyalara, müh ndis, inzibati-idar çi hey t, alim, artist, mü llim, siya-
s tçi v s
, 80-ci ill
halisinin 70 faizi q d -
rinin ali v orta ixtisas t hsili olsa da müt x ssisl
viyy si c miyy tin t l bl rin
cavab vermirdi.
Ölk
sin
nayey , xüsusil h rbi-s naye kompleksi 
sah l rin yön ldilm si  istehlak  sah sind v
Pul  qiy-
m td
q ml rl ifad etdikd 1960-
f hl v qulluqçu
orta  m
6, 1970-ci ild 122, 1980-ci ild is
-ci ild
ölk
ft sin keçdi,  m zuniyy t  günl
b rab rl
m
nilm si  t
-ci  ild müh ndis  –texniki 
il rl f hl l rin  m
man t  kassa-
saiti artaraq 1960-
ki 10,9 milyarddan 1980-ci ild 156,9 milyard manata 
Lakin praktik olaraq  halinin  man tl ri  mt
il t min edilm diyi üçün heç bir d y ri 
yox  idi.  80-ci  ill rin  vv ll rind Sovet  dövl ti  milli  g
hiyy
sah sin , yeddi faizini is t hsil s
l rd ki, 10-12 faizlik 
göst ricid
M hz  bu  s b bd n ölk d
h
-ci ill
skin 
sosial-iqtisadi böhranla üz-üz idi.
lxalq al md . 1960-
mi
s ciyy l ndiril bil
l dövl
-
dric n b rab rl
H rbi-
-
n
yeni hakimiyy t xarici siyas t sah sind üç prioritet v zif
c bh
hlük
rbi  v iqtisadi  birliyini 
daha  da  möhk ml tm k;  i
rql v Q
tl
-
maq” prinsipi 
r
üçüncüsü, bütün dünyada “t r qqip rv r” h r kat v
rejiml ri  müdafi ed n  siyas t  yeritm
onun
msil  etdiyi  yeni 
hakimiyy t  1956-
l rinin  n tic l
rqi  Av-
ropada  v ziyy ti  sabitl
Siyasi  v ziyy
-
zar
d -
niyy t sah sind
yat s viy-
y sinin yüks lm sin , daxili v ziyy
b b oldu.
Bunun  ksin olaraq müharib
r f sind
ti olan 
Çexoslovakiyada s rt siyasi rejim, iqtisadi ç tinlikl r ölk d müqavim tin dirç lm sin , h tta 
partiyaya  bel siray t  etm sin g
1967-
-kommunistl r
td
hb rliyin
r.
kütl vi  t l b t till rind n  sonra  hakimiyy t
t  daha  da  gücl ndi.1968-ci  ilin 
145

hb rliyini Aleksandr Dubçek (1921-1992) verm y m cbur 
oldu. Yeni  partiya  r hb rliyi  öz  mövqeyini  möhk ml tm k  m qs dil
cüml d n mü ssis l r iqtisadi müst qillik verm k, demokratik siyasi sistem b rq rar etm k, 
sen
i  keçirm k  t dbirl rini h yata  ke-
çirdi.
hb rliyi demokratik d y rl r söy-
k n n  “insan  sif tli  sosializm”  qurmaq  niyy tind idi. Bu  d
nin ab-
-
çekin  yeritdiyi  siyas t komm
tm si  v
l si 
T
hlük
dig r  sosialist  ölk l rinin  r hb rl ri  d m s l y daha  s rt  müdaxil t l b  edirdi.  1968-ci  il 
avqustun  3-d
heç  bir  n tic ver-
m di, Çexoslovakiya kommunistl ri islahatdan  l ç km k niyy tind
etdirdil r.  1968-ci  il  avqustun  20-d n  21-n keç n  gec uzun  t r ddüdd n  sonra  sovet  r h-
b rliyi  ADR-in  partiya  liderl rinin  t zyiqi  il
si  T
-
-
-
xil sind
r. Çexoslovakiya KP MK-
tin s dri 
O.Çernik  v
hlük
nd l ri  t r find n  h bs  edil r k
n  ölk r hb rliyi  il avqustun  23-d n  26-na 
tic sind v ziyy
hs  ed
-
1969-cu  il  aprelin  17-d A.Dubçeki  ÇKP-
zi-
f sind Q.Qusak  v
n avqusta q d rki dövrd h yata keçiril n
nqid ed n q tnam q bul edilm sin nail oldu.
edilm
ki, 
yeni sovet r hb
rqi Avropa ölk l rinin m hdud müst qillik prinsipind
edir. Odur ki, Q rbd
ldi. Onun mahiyy ti
is bel idi ki, h r bir sosialist dövl tinin müst qilliyi sosializmin möhk ml ndirilm si m q-
s din
r bir ölk d
si bütün sosialist döv-
l tl
-n
-
l tl
Çexoslovakiyaya  müdaxil n tic sind
-y
cavüzkar  bir  dövl
-nin  müdaxil ni  müdafi etm y n
Yuqoslaviya,
, Çin  kimi  sosialist  ölk l ri  il münasib tl ri  k skinl
-
rb
daxil n  çat  ver r k  iki  onillik 
rzind
hkum oldu.
1970-ci ild qiym tl
laq
-
h rl rinin f hl l ri kütl vi t til
f r öldü, 1164 n f r is yara-
1971-
tl
ziyy t  nisb t n  sabitl di.
V.Qomulka  PBFP  MK-
birinci  katibi  v zif sind n  azad  edil r k  onun  yerin Edvard 
Gerek (1919-2001) t yin olundu. 70-ci ill
tin-
likl r v ölk
-
t v ziyy td
-
maq  üçün  m
tini k skin 
f hl l rin  müqavim ti  il üzl
T
bbüs  müxalif tin  lin keçdi.  1980-ci 
ti  t msil  ed n  müst qil  “H mr ylik”  (“Solidarnost”)  t
smi 
qeydiyyatdan keçdi ki, onun da üzvl
f r
-ci ild general 
Voytsex  Yaruzelski  PBFP  MK-
r  Sovetinin  s dri,  Milli  müdafi
naziri oldu. O, 1981-
-d ölk d h rbi v ziyy t elan ed r k müv qq ti d olsa 
tl r g
-cu ilin 
rh
çin  h rbi  hiss l rinin 
u.
qiq  mü yy n  edilm diyi 
üçün h r iki t r
y
bu az qala sovet-çin 
146

müharib sin s b b olurdu.
rb ni s rh dçil r öz üz rin götürdükd n sonra sovet t r fi 
n geri ç kilm y m cbur oldu. Bu hadis d n sonra 
s rh ddin  möhk ml ndirilm si  t dbirl ri  görüldü,  yeni  h rbi  dair
t
bu  hadis d
onun mütt fiql ri  il
münasib tl rini
lav
k idi.
1976-
Mao  Tszedun  v 1982-ci  ild L.Brejnev  öldükd n  sonra  Sovet-Çin  münasib t-
l
1960-
rin ikinci
sind
etdi.1965-ci ild
C nubi Vyetnama birl
k m qs dil
msil ed n Vyetnam 
y
Uzun v
-cü 
ild
-ci ild
rinin hakimiyy
birl
ill rind
h rbi l
rbi müt x ssisl rl köm klik göst
münasib tl rini xeyli k skinl
1967-ci ilin
” n tic sind
-
m
r
p l
-
lini v
rqi Yerus
r b dövl tl rini müdafi ed r
l diplomatik 
münasib tl ri k sdi.1973-cü ild
-nin köm yi il Misir v Suriya itirdiyi  razil ri qay-
hd ets d
M
td n sonra Misir prezidenti A.Sadat 1979-
cu ild Kemp-Devid sülh müqavil
-
rq-
d mütt fiqi Suriya v F l
-
limi 
“vahid  v bölünm
p l rini
özün birl
rar q bul etdi.1982-ci ilin aprelind
sini Misir
1970-ci il avqustun 12-d
AFR, 1970-ci il
-d AFR il
-
l
-
-d
r v Fransa 
rbi Berlin aid dördt r
-
-d AFR il
tl
l-
xalq v ziyy
1972-
-d Finlandiya dövl tinin t klifi il 33 Avropa dövl
nd l ri Helsinkid
sil
ed n  m sl h tl
l r
Bunun n tic sind 1973-cü  ilin  iyununda  “Mavi  kitab” 
l
Avropada  t hlük sizlik  v
m
-
vir nin birinci m rh l si 1973-cü il iyulun 3-d n 7-n kimi Helsinkid , ikinci m rh l 1973-
-d n 1975-ci il iyulun 21-n kimi Cenevr d , üçüncü, yekun m rh l si is
1975-ci il iyulun 30-da Helsinkid oldu. 1975-ci il avqust ay
-d 33 Avropa dövl tinin, 
t v hökum t r hb rl ri Avropada t hlük sizlik v
m
müqavil nin
l tl
sas 
tl rind r hb
l rin götürdül r: suveren b rb rlik; 
tm m k v
tm kl h d l m m k; s rh dl
; dövl tin  razi 
bütövlüyü; müharib
-
rin
t; b rab rlik v
dd
yin 
etm k  hüququ;  dövl tl
m
lxalq  müqavil öht likl rin  vicdanla 
yerin yetirilm si.
h miyy ti  ondan  ibar tdir  ki,  müxt lif  ictimai 
tl
m
rh l y q d m qoyaraq beyn lxalq 
g
öm k etdi.
-nin is
n böyük nailiyy ti müharib d
s rh dl
Bunun  namin sovet  r hb rliyi  söz,  m tbuat,  h r ka
m
-
v s.
1972-ci ilin
a s f r g l r k ölk
r hb ri  L.Brejnevl
-d is
t-
l rin 
n
1972-
-
147

aketl rd n müdafi sisteml rinin m
tsiz müqa-
vil ”  v
sind b zi  t dbirl
müv qq
-1). 1973-cu ilin
-a s f r etdi v
iyunun  22-d
“Nüv müharib
1974-cü
-
y növb ti, s f ri  1974-
ti  yüks k  s viyy li  Sovet-
r iki ölk
m
-texniki,  k nd  t s
sind
m
ndi. 1976-
-
tinin h
1979-cu il iyunun 18-d Vyanada yüks k s viyy li dövl
Sovet-
qavil
-
sind n  sonra  konqres  SSM-2  müqavil sini 
t sdiq etm
ticar
1980-ci ild
etdi. 1980-ci  ild
n  sonra  h r  iki  ölk a
rt 
t  olundu. Xüsusil , 1983-cü  ild
s
yyar sinin h rbçil r t r find
-
münasib tl rini daha da g rginl
xüsusi il AFR, Böyük Britaniya v
yeni nüv raketl ri yerl
1973-
ölk respublika  elan 
edildi. 1978-ci il aprelin 27-d
-
r
l
aprelin 
28-d M.T
1979-cu 
ti l keçirdi.  1979-cu  il
-d sovet  h rbi 
d st
-
arm l
hb ri t
y
müdaxil
-nin  müdaxil si  il v t
milyon  fqan ölk ni t rk ed r
lt r , AFR, Yaponiya h r
il fqan mücahidl rin 100 milyon dollar hacmind köm k gönd rirdi.1987-
B.Karm
r  t r
cibulla  ölk r hb rliyind
v z  etdi.  O,  1987-ci  il
-d h rbi  m
koalisyon hökum
-
yan etdi.1988-ci il aprelin 14-d
1988-
-d
1989-
15-d
na “beyn lmil l köm k
h
-y 3-4
ldi.  620  min  n f r  sovet  h rbiçisi  bü  mühar b d
Müdaxil say sind 14,5 min n f r sovet  sg ri öldü, 35 min n f r  yara
f rd n
çox itkin v
ü. Bel likl
d
müdaxil si  onun  beyn
onun  mütt fiql ri  il
-nin 
münasib tl ri daha da k skinl
r bir t r fd n bu müharib onsuz da
ziyy td
olan  s
miyy td
rinin  yeritdiyi 
siyas td
1983-1985-ci ill rd daxili v ziyy t. 1982-
münd n
MK-
-cü ilin iyunundan is
Ali  Soveti  R yas t  Hey tinin  s dri  seçildi. 1962-1967-ci  ill rd
-
-
n  sonra  ideologiya 
sah sind ki yerin katib seçildiyi üçün L.Brejnev dövrünün 6 ay müdd tin olsa da ideoloqu 
hesab edilirdi. 1967-1982-ci ill rd is o 15 il müdd tind Dövl t T hlük sizlik Komit sinin 
s
Ümum n  Y.V.Andropov  intellektual  s viyy si  il f rql n n,  ölk nin  daxili 
v ziyy tind n  x b rdar  olan,  iqtisadi  m s l l rd
d
qayda-qanun  yaratmaq  t r
Hakimiyy t g ldiyi  ilk  aylardan 
etibar
dbirl r, o cüml d
b q l rinin  xlaqi t r fd n
t mizl nm sin
mi  15  ay  hakimiyy td qalan  Y.V.An-
dropov  n z rd tutulan  d
ri  yerin yetirm y fiziki  c h td
-
kimiyy td
td korrupsiya v
elan ed n yeni 
148

partiya  v dövl t  r hb ri  ölk d
Krasnodar  vilay t  partiya  komit sinin  sabiq  birinci  katibi  S.F.Medunov  v L.Brejnevin 
kür k
r Nazirinin müavini Y.M.Çurbanov h bs e
r Naziri 
zif d
o, özün q sd  etdi.  L.Brejnevin  d fn  m rasimind
-
ti  il
Çünki  onun  m
Yeliseyev qastronomunun müdiri il cinay t laq l
rb m
r c
yüks k d y ri olan servizini prokata götürm sini qalmaqal kimi q l m verdi. Gürcüstan KP 
MK-
zetind m qal il
r
f r m
xsin v zif d
-
-nin  100  min  m
n  azad  edildi, 
-
m
18 n f r nazir, 37 n f r L.Brejnev dövrünün vila-
y t partiya komit sinin birinci katibi öz v zif sin itirdi. Özb kistanda çox
r c yüks k  idi.  Özb kistan  KP  MK-
birinc
n sonra özünü öldürdü.
“Qayda-
ml tm k oldu.
-
raxanlara  v
gecik nl r s rt  c zalar  mü yy n  olundu. Küç l rd ,  ictimai  yerl rd milis 
m
v t
n dl rini
deyil. H tta hamamlarda 
bel
likl ,  Y.V.Andropov  hakimiyy td
td
sas 
diqq ti  inzibati  t dbirl r yön lt
Bu  is o  dem k  idi  ki,  partiya  v dövl t  r hb rliyi 
ölk ni  bürüy
q d r  t hlük
b rsiz  idil r. 1983-cü  ilin  ikinci 
st olan Y.V.Andropov 1984-
9-da v
-
zif sini
x st K.U.Çernenko tutdu. O, bu v zif ni c mi 13 ay icra 
ed bildi. 
tnl ri  bel ç tinlikl oxuyurdu. Y.An-
m
ml tm k, korrupsiya v
tx
-
bariz , r hb r kadrlara t l
imtina edildi. Bunun yerin is heç bir t
bbüs 
ir li  sürülm di.  H
raitd
-
ri  bel yeni  d
z
ri il
olan  x st v
onun
miy-
y
Download 5.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling